Also,
Beside
yeˇ ㄧㄝˇ
pd
pd

(T)(S)

[pinyin]:
yeˇ
[zhuyin]:
ㄧㄝˇ

Also, Beside, Still, Too, And, Either, Gp: For Affirmation

3 strokes, Radical: 乙, 5
cangjie (T) input code:
p
d
cangjie (S) input code:
p
d

Words containing 也, TOC

And it is also
yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ

也是

yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

也是

yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ
Country: yemen
yeˇ menˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ

也門

yeˇ menˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ
That's fine
yeˇ haoˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄠˇ

也好

yeˇ haoˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄠˇ
Can also do
yeˇ nengˊ zuoˋ
ㄧㄝˇ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

也能

yeˇ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄋㄥˊ
She also wouldn't mind kissing him
ta¯ yeˇ yuanˋ yiˋ wenˇ ta¯
ㄊㄚ ㄧㄝˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄨㄣˇ ㄊㄚ

也願

yeˇ yuanˋ
ㄧㄝˇ ㄩㄢˋ
And with, And together with
yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ

也與

yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ
And together with him
yeˇ yuˇ ta¯
ㄧㄝˇ ㄩˇ ㄊㄚ

也與

yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ
That was also very quick
naˋ yeˇ henˇ kuaiˋ
ㄋㄚˋ ㄧㄝˇ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

也很

yeˇ henˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄣˇ
Fingernails had been done, Fingernails had been trimmed
zhiˇ jiaˇ yeˇ xiu¯ guoˋ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ ㄍㄨㄛˋ

也修

yeˇ xiu¯
ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ
Also known as, Aka
yeˇ cheng¯ weiˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄥ ㄨㄟˋ

也稱

yeˇ cheng¯
ㄧㄝˇ ㄔㄥ
That is to say, Another way of saying
yeˇ jiuˋ shiˋ shuo¯
ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ

也就

yeˇ jiuˋ
ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ
Perhaps, Maybe
yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps they are all busy
yeˇ xuˇ ta¯ men˙ dou¯ zaiˋ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe i could help
yeˇ xuˇ woˇ nengˊ bang¯ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps even longer
yeˇ xuˇ gengˋ jiuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄡˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

也許

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
Not even a little
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
Completely worthless
yiˋ dianˇ jiaˋ zhiˊ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
No way at all, Completely impossible
yiˋ dianˇ banˋ faˇ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也沒

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也或

yeˇ huoˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ
Would have done roughly the same thing, Would have served roughly the same function
yeˇ chaˋ buˋ duo¯ nengˊ daˊ daoˋ xiang¯ tongˊ de˙ gong¯ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄋㄥˊ ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ

也差

yeˇ chaˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄚˋ
Can also
yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
That could work, That could also work, That could work too
naˋ yeˇ keˇ xingˊ
ㄋㄚˋ ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Can also
yeˇ keˇ yiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Can also make, Can also cause
yeˇ keˇ shiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄕˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Could also
yeˇ keˇ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Could also be
yeˇ keˇ nengˊ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Didn't much care
yeˇ buˊ zaiˋ daˋ hu¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄏㄨ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Would not know, Would not recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Wouldn't know, Wouldn't recognize, Would be unable to recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Couldn't remember
yeˇ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't work, Isn't useful
yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
This includes you, You are no exception
niˇ yeˇ buˋ nengˊ liˋ waiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
I didn't much care
woˇ yeˇ buˊ zaiˋ daˋ hu¯
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄏㄨ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I don't know either
woˇ yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Doesn't hurt when hit, Crashing but it doesn't hurt
zhuangˋ yeˇ buˊ tongˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄊㄨㄥˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Without looking back, Without a second thought
touˊ yeˇ buˋ huiˊ de˙
ㄊㄡˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Without leaving a trace, No tracks
yiˋ dianˇ henˊ ji¯ yeˇ buˋ liuˊ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄏㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡˊ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Isn't at all like
yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄤˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Not at all clear, There was nothing clear
yiˋ dianˇ yeˇ buˋ qing¯ chuˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Completely different, Not even remotely the same
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ yiˋ yangˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄧˋ ㄧㄤˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't know or understand me at all, Completely misunderstands me
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ le˙ jieˇ woˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄝˇ ㄨㄛˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Not small at all, Not at all insignificant
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiaoˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Not at all afraid of the cold
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ paˋ lengˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄌㄥˇ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I didn't want to
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
I'm not old
woˇ yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ laoˇ
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Was completely still, Didn't move
yiˊ dongˋ yeˇ buˊ dongˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Was actually quite a lot
qiˊ shiˊ yeˇ buˊ suanˋ shaoˇ
ㄑㄧˊ ㄕˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't need much
xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ yeˇ buˋ duo¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Also… no or not
yeˇ buˊ yaoˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I also want
woˇ yeˇ yaoˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄧㄠˋ

也要

yeˇ yaoˋ
ㄧㄝˇ ㄧㄠˋ
You know all of this, You knew all of this anyway
zheˋ xie¯ niˇ yeˇ dou¯ zhi¯ daoˋ
ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄋㄧˇ ㄧㄝˇ ㄉㄡ ㄓ ㄉㄠˋ

也都

yeˇ dou¯
ㄧㄝˇ ㄉㄡ
I've missed you too
woˇ yeˇ xiangˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ

也想

yeˇ xiangˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ
Also has, Also
yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ

也有

yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ
Also have a little (bit)
yeˇ youˇ dianˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ

也有

yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ
Grammar particles for interrogation, Amazement, Exclamation and completion
yan¯ zai¯ hu¯ yeˇ
ㄧㄢ ㄗㄞ ㄏㄨ ㄧㄝˇ

乎也

hu¯ yeˇ
ㄏㄨ ㄧㄝˇ
But also
danˋ yeˇ
ㄉㄢˋ ㄧㄝˇ

但也

danˋ yeˇ
ㄉㄢˋ ㄧㄝˇ
Idea
daoˇ yeˇ
ㄉㄠˇ ㄧㄝˇ

倒也

daoˇ yeˇ
ㄉㄠˇ ㄧㄝˇ
Once again
zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
No longer suitable
zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ heˊ woˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
I can't see her ever again
woˇ zaiˋ yeˇ buˊ huiˋ jianˋ ta¯ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again
zaiˋ yeˇ meiˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again would anyone
zaiˋ yeˇ meiˊ renˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again saw
zaiˋ yeˇ meiˊ jianˋ guoˋ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
And it is also
yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ

也是

yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ
Having lots of free time
xianˊ zhe˙ yeˇ shiˋ xianˊ zhe˙
ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢˊ ㄓㄜ˙

也是

yeˇ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄕˋ
Country: yemen
yeˇ menˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ

也门

yeˇ menˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄣˊ
That's fine
yeˇ haoˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄠˇ

也好

yeˇ haoˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄠˇ
Can also do
yeˇ nengˊ zuoˋ
ㄧㄝˇ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ

也能

yeˇ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄋㄥˊ
She also wouldn't mind kissing him
ta¯ yeˇ yuanˋ yiˋ wenˇ ta¯
ㄊㄚ ㄧㄝˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄨㄣˇ ㄊㄚ

也愿

yeˇ yuanˋ
ㄧㄝˇ ㄩㄢˋ
And with, And together with
yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ

也与

yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ
And together with him
yeˇ yuˇ ta¯
ㄧㄝˇ ㄩˇ ㄊㄚ

也与

yeˇ yuˇ
ㄧㄝˇ ㄩˇ
That was also very quick
naˋ yeˇ henˇ kuaiˋ
ㄋㄚˋ ㄧㄝˇ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ

也很

yeˇ henˇ
ㄧㄝˇ ㄏㄣˇ
Fingernails had been done, Fingernails had been trimmed
zhiˇ jiaˇ yeˇ xiu¯ guoˋ
ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ ㄍㄨㄛˋ

也修

yeˇ xiu¯
ㄧㄝˇ ㄒㄧㄡ
Also known as, Aka
yeˇ cheng¯ weiˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄥ ㄨㄟˋ

也称

yeˇ cheng¯
ㄧㄝˇ ㄔㄥ
That is to say, Another way of saying
yeˇ jiuˋ shiˋ shuo¯
ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ

也就

yeˇ jiuˋ
ㄧㄝˇ ㄐㄧㄡˋ
Perhaps, Maybe
yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's not an error
yeˇ xuˇ buˊ shiˋ gaoˇ cuoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps they are all busy
yeˇ xuˇ ta¯ men˙ dou¯ zaiˋ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄡ ㄗㄞˋ ㄇㄤˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe i could help
yeˇ xuˇ woˇ nengˊ bang¯ mangˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps even longer
yeˇ xuˇ gengˋ jiuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄍㄥˋ ㄐㄧㄡˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Probably could, Perhaps could do
yeˇ xuˇ banˋ deˊ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄅㄢˋ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
I may be wrong but
woˇ yeˇ xuˇ cuoˋ de˙ danˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄢˋ ㄕˋ

也许

yeˇ xuˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ
Exactly!, Precisely!
yiˋ dianˇ yeˇ meiˊ cuoˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ

也没

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
Not even a little
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也没

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
Completely worthless
yiˋ dianˇ jiaˋ zhiˊ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也没

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
No way at all, Completely impossible
yiˋ dianˇ banˋ faˇ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也没

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

也没

yeˇ meiˊ
ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ
And maybe not, And perhaps not
yeˇ huoˋ xuˇ buˊ huiˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也或

yeˇ huoˋ
ㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ
Would have done roughly the same thing, Would have served roughly the same function
yeˇ chaˋ buˋ duo¯ nengˊ daˊ daoˋ xiang¯ tongˊ de˙ gong¯ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄔㄚˋ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄋㄥˊ ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ

也差

yeˇ chaˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄚˋ
Can also
yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
That could work, That could also work, That could work too
naˋ yeˇ keˇ xingˊ
ㄋㄚˋ ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄥˊ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Can also
yeˇ keˇ yiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Can also make, Can also cause
yeˇ keˇ shiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄕˇ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Could also
yeˇ keˇ nengˊ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Could also be
yeˇ keˇ nengˊ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ

也可

yeˇ keˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ
Didn't much care
yeˇ buˊ zaiˋ daˋ hu¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄏㄨ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Would not know, Would not recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Wouldn't know, Wouldn't recognize, Would be unable to recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Couldn't remember
yeˇ buˊ jiˋ deˊ le˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄜ˙

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't work, Isn't useful
yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
This includes you, You are no exception
niˇ yeˇ buˋ nengˊ liˋ waiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
I didn't much care
woˇ yeˇ buˊ zaiˋ daˋ hu¯
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄏㄨ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I don't know either
woˇ yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Doesn't hurt when hit, Crashing but it doesn't hurt
zhuangˋ yeˇ buˊ tongˋ
ㄓㄨㄤˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄊㄨㄥˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Without looking back, Without a second thought
touˊ yeˇ buˋ huiˊ de˙
ㄊㄡˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄜ˙

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Without leaving a trace, No tracks
yiˋ dianˇ henˊ ji¯ yeˇ buˋ liuˊ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄏㄣˊ ㄐㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄡˊ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Isn't at all like
yiˋ dianˇ yeˇ buˊ xiangˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄤˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Not at all clear, There was nothing clear
yiˋ dianˇ yeˇ buˋ qing¯ chuˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Completely different, Not even remotely the same
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ yiˋ yangˋ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄧˋ ㄧㄤˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't know or understand me at all, Completely misunderstands me
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ le˙ jieˇ woˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄝˇ ㄨㄛˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Not small at all, Not at all insignificant
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiaoˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Not at all afraid of the cold
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˊ paˋ lengˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄌㄥˇ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I didn't want to
yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ xiangˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
I'm not old
woˇ yiˋ dianˇ erˊ yeˇ buˋ laoˇ
ㄨㄛˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Was completely still, Didn't move
yiˊ dongˋ yeˇ buˊ dongˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Never would
yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Surmised he never would
cai¯ xiangˇ ta¯ yongˇ yuanˇ yeˇ buˊ huiˋ
ㄘㄞ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄚ ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Was actually quite a lot
qiˊ shiˊ yeˇ buˊ suanˋ shaoˇ
ㄑㄧˊ ㄕˊ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄠˇ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Doesn't need much
xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ yeˇ buˋ duo¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ

也不

yeˇ buˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Also… no or not
yeˇ buˊ yaoˋ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ

也不

yeˇ buˊ
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
I also want
woˇ yeˇ yaoˋ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄧㄠˋ

也要

yeˇ yaoˋ
ㄧㄝˇ ㄧㄠˋ
You know all of this, You knew all of this anyway
zheˋ xie¯ niˇ yeˇ dou¯ zhi¯ daoˋ
ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄋㄧˇ ㄧㄝˇ ㄉㄡ ㄓ ㄉㄠˋ

也都

yeˇ dou¯
ㄧㄝˇ ㄉㄡ
I've missed you too
woˇ yeˇ xiangˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧˇ

也想

yeˇ xiangˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄧㄤˇ
Also has, Also
yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ

也有

yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ
Also have a little (bit)
yeˇ youˇ dianˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ

也有

yeˇ youˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ
Grammar particles for interrogation, Amazement, Exclamation and completion
yan¯ zai¯ hu¯ yeˇ
ㄧㄢ ㄗㄞ ㄏㄨ ㄧㄝˇ

乎也

hu¯ yeˇ
ㄏㄨ ㄧㄝˇ
But also
danˋ yeˇ
ㄉㄢˋ ㄧㄝˇ

但也

danˋ yeˇ
ㄉㄢˋ ㄧㄝˇ
Idea
daoˇ yeˇ
ㄉㄠˇ ㄧㄝˇ

倒也

daoˇ yeˇ
ㄉㄠˇ ㄧㄝˇ
Once again
zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
No longer suitable
zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ heˊ woˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
I can't see her ever again
woˇ zaiˋ yeˇ buˊ huiˋ jianˋ ta¯ le˙
ㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ ㄌㄜ˙

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again
zaiˋ yeˇ meiˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again would anyone
zaiˋ yeˇ meiˊ renˊ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ
Never again saw
zaiˋ yeˇ meiˊ jianˋ guoˋ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

再也

zaiˋ yeˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
也.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)