Matter,
Thing
shiˋ ㄕˋ
jlln
jlln

(T)(S)

[pinyin]:
shiˋ
[zhuyin]:
ㄕˋ

Matter, Thing, Job, Affair, Task, Busy With, Incident, Accident

8 strokes, Radical: 亅, 6
cangjie (T) input code:
j
l
l
n
cangjie (S) input code:
j
l
l
n

Words containing 事, TOC

May you get all that you wish for
wanˋ shiˋ ruˊ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ

事如

shiˋ ruˊ
ㄕˋ ㄖㄨˊ
Situation, State of affairs
shiˋ taiˋ
ㄕˋ ㄊㄞˋ

事態

shiˋ taiˋ
ㄕˋ ㄊㄞˋ
Incident
shiˋ bianˋ
ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ

事變

shiˋ bianˋ
ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ
Work related tasks, General affairs, Transactions
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事務

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
This is the case
zheˋ me˙ huiˊ shiˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
This is not the case
keˇ buˊ shiˋ zheˋ me˙ huiˊ shiˋ le˙
ㄎㄜˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
Circumstances became unfavorable, Circumstances shift(ed) unfavorably
shiˋ yuˇ yuanˋ weiˊ
ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ

事與

shiˋ yuˇ
ㄕˋ ㄩˇ
Afterwards
shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ

事後

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
Replaying it over and over again in her mind afterwards
shiˋ houˋ ta¯ zaiˋ xin¯ liˇ fanˇ fuˋ huiˊ guˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨˋ

事後

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
In retrospect, Looking back
congˊ shiˋ houˋ kanˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄎㄢˋ

事後

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
Events
shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Event, Events, Incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Prior to the event, Before the incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
After the event, After the event occurred
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ houˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄏㄡˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Weird events, Crazy shit
liˊ qiˊ shiˋ jianˋ
ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Achieve very little despite exerting a lot of effort
shiˋ beiˋ gong¯ banˋ
ㄕˋ ㄅㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ

事倍

shiˋ beiˋ
ㄕˋ ㄅㄟˋ
Take appropriate action as the situation dictates, To not prejudge or predecide
kanˋ shiˋ zuoˋ shiˋ
ㄎㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

事做

shiˋ zuoˋ
ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ
Prior, In advance
shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Knowledge in advance, Know beforehand
shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Warn me first
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋ woˇ
ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄠˋ ㄨㄛˇ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
There's no way i could have known in advance
woˇ meiˊ youˇ banˋ faˇ shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Thing, Things
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
youˇ quˋ de˙ shiˋ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
This is like, This sort of thing is like
zheˋ zhongˋ shiˋ jiuˋ xiangˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ

事就

shiˋ jiuˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ
Affair, Matter, Circumstances
shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Something wasn't right, Something was wrong
shiˋ qingˊ buˊ duiˋ jinˋ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
It didn't pan out, It didn't work out that way
shiˋ qingˊ meiˊ zheˋ me˙ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄈㄚ ㄕㄥ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Before something happened
shiˋ qingˊ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Causes, Reasons
shiˋ qingˊ de˙ yuanˊ youˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
General situation
shiˋ qingˊ de˙ gaiˋ kuangˋ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄞˋ ㄎㄨㄤˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Take care of a matter, Deal well with a matter
baˇ shiˋ qingˊ chuˇ liˇ haoˇ
ㄅㄚˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄏㄠˇ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
That had been a little embarrassing, That was a little embarrassing
naˋ shiˋ qingˊ sui¯ ranˊ youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
This matter, This affair
xinˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
All sorts of things
geˋ zhongˋ shiˋ qingˊ
ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
For all sorts of things
weiˋ le˙ geˋ zhongˋ shiˋ qingˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
How we do anything, How we do a variety of different things
ziˋ jiˇ ruˊ heˊ zuoˋ geˋ zhongˇ shiˋ qingˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Were a thing of the past
shiˋ guoˋ quˋ de˙ shiˋ qingˊ le˙
ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
An interesting matter, An interesting thing to do
yiˋ jianˋ yiˋ si¯ de˙ shiˋ qingˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Knew something was wrong
zhi¯ daoˋ shiˋ qingˊ buˊ duiˋ le˙
ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Should have known something was wrong
gai¯ zhi¯ daoˋ shiˋ qingˊ buˊ duiˋ jinˋ
ㄍㄞ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Something, Anything, What
sheˊ me˙ shiˋ qingˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Listened to everything that he said
ting¯ wanˊ ta¯ shuo¯ de˙ suoˇ youˇ shiˋ qingˊ
ㄊㄧㄥ ㄨㄢˊ ㄊㄚ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
These circumstances causes
shiˋ qingˊ shiˇ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˇ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Lots of things
henˇ duo¯ shiˋ qingˊ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
There was a lot he didn't know about her
zheˋ nuuˇ renˊ de˙ henˇ duo¯ shiˋ qingˊ shiˋ ta¯ buˋ mingˊ baiˊ de˙
ㄓㄜˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
There are things that i can do, I can do something about it
youˇ woˇ nengˊ zuoˋ de˙ shiˋ qingˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
This matter
zheiˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
A matter, A thing to do
yiˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
After the event, After the occurrence
zaiˋ shiˋ guoˋ jingˋ qian¯ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄏㄡˋ

事過

shiˋ guoˋ
ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ
Jack of all trades, Good for lots of different things, All-in-one
wanˋ shiˋ tong¯
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥ

事通

shiˋ tong¯
ㄕˋ ㄊㄨㄥ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

事成

shiˋ chengˊ
ㄕˋ ㄔㄥˊ
Reality, Fact
shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ

事實

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
That facts as i see them
woˇ suoˇ kanˋ daoˋ de˙ shiˋ shiˊ
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕˊ

事實

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
Truth is, In reality
shiˋ shiˊ shangˋ
ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ

事實

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
Affairs, Matters, Arrangements, Necessary arrangements
shiˋ yiˊ
ㄕˋ ㄧˊ

事宜

shiˋ yiˊ
ㄕˋ ㄧˊ
Before hand, In advance
shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ

事前

shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ
Achieve a lot with little effort, Double the result with half the effort
shiˋ banˋ gong¯ beiˋ
ㄕˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ

事半

shiˋ banˋ
ㄕˋ ㄅㄢˋ
Business venture, Enterprise, Undertaking, Career, Pursuit (something one does)
shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ

事業

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Work, Business
gong¯ zuoˋ shiˋ yeˋ
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事業

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
For profit business
yingˊ liˋ shiˋ yeˋ
ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事業

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Boundless business career
fa¯ zhanˇ wuˊ xianˋ de˙ shiˋ yeˋ
ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事業

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Item, Area of concern, Individual matters
shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ

事項

shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ
Handling precautions, Points to be aware of
zhuˋ yiˋ shiˋ xiangˋ
ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ

事項

shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ
Accident, Incident
shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Real cause of an accident, The real cause of the accident
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Everything
shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ

事事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
Everything
shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ

事事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
No such thing in his world, Did not belong in his world
zaiˋ ta¯ de˙ shiˋ jieˋ liˇ gen¯ benˇ meiˊ zheˋ huiˊ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
What happened
zenˇ me˙ huiˊ shiˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
One and the same thing, Caused by, One thing
yiˋ huiˊ shiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
The same thing, One and the same thing
tongˊ yiˋ huiˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
Not the same as, Not quite the same as
bingˋ fei¯ tongˊ yiˋ huiˊ shiˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
Do something
zuoˋ dianˇ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ

點事

dianˇ shiˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

用事

yongˋ shiˋ
ㄩㄥˋ ㄕˋ
Everything
fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ

凡事

fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ
There's a first time for everything
fanˊ shiˋ jie¯ youˇ diˋ yiˊ ciˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝ ㄧㄡˇ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄘˋ

凡事

fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ
Colleague, Coworker
tongˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ

同事

tongˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ
Military
jun¯ shiˋ
ㄐㄩㄣ ㄕˋ

軍事

jun¯ shiˋ
ㄐㄩㄣ ㄕˋ
Have an accident
chu¯ shiˋ
ㄔㄨ ㄕˋ

出事

chu¯ shiˋ
ㄔㄨ ㄕˋ
Announcement, Notice
qiˇ shiˋ
ㄑㄧˇ ㄕˋ

啟事

qiˇ shiˋ
ㄑㄧˇ ㄕˋ
Person at fault in an accident, Party at fault
zhaoˋ shiˋ
ㄓㄠˋ ㄕˋ

肇事

zhaoˋ shiˋ
ㄓㄠˋ ㄕˋ
Engaged in
congˊ shiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ

從事

congˊ shiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ
Proceed, Do something as planned, Conduct, Behaviour, Deal with people
xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

行事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
Act as circumstances require without having to tell boss
bianˋ yiˊ xingˊ shiˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

行事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
Business, Matter(s)
jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
A few things
jiˇ jianˋ shiˋ
ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
That stuff, That business, That matter
naˋ jianˋ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
What that is, What it is, What that was
naˋ jianˋ shiˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
That's not it, It's not about that
buˊ shiˋ naˋ jianˋ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
This matter, This subject, This affair
zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
This matter is far too important, This matter is far too serious
zheˋ jianˋ shiˋ taiˋ yanˊ zhongˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
On this matter, With respect to this matter
zaiˋ zheˋ jianˋ shiˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕㄤˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Deal with this matter
ganˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄍㄢˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
See this through to the end, Wait till this is finished
dengˇ zheˋ jianˋ shiˋ wanˊ biˋ
ㄉㄥˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
If this happened to you
ruˊ guoˇ zheˋ jianˋ shiˋ fa¯ sheng¯ zaiˋ niˇ shen¯ shangˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣ ㄕㄤˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Make up for it
miˊ buˇ zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄇㄧˊ ㄅㄨˇ ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
My opinon on this matter
woˇ duiˋ zheˋ jianˋ shiˋ de˙ kanˋ faˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Help me in this matter
bang¯ mangˊ woˇ zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄨㄛˇ ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
I didn't know that, I didn't know about that
woˇ buˋ zhi¯ daoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
We'll see this through to the end, We'll wait till this is finished
woˇ men˙ jiuˋ dengˇ zheˋ jianˋ shiˋ wanˊ biˋ ba¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄥˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ ㄅㄚ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Realized what they were doing
yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Whether or not they realized what they were doing
shiˋ fouˇ yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄕˋ ㄈㄡˇ ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Whether or not she realized what she was doing
ta¯ shiˋ fouˇ yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄊㄚ ㄕˋ ㄈㄡˇ ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Something, Something in particular, A particular something
mouˇ jianˋ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
A matter
yiˊ jianˋ shiˋ
ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Something else
lingˋ yiˋ jianˋ shiˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
First thing
diˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Last thing
zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
The last thing i remember (is/was)
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
The whole thing, The whole matter, Everything
zhengˇ jianˋ shiˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Explain the whole thing
baˇ zhengˇ jianˋ shiˋ shuo¯ qing¯ chuˇ ba¯
ㄅㄚˇ ㄓㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄅㄚ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Do things (to do things), Work (to work)
zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Way of doing things
zuoˋ shiˋ fang¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Ways of doing things, Methods for doing things
zuoˋ shiˋ de˙ fang¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Way of doing things
zuoˋ shiˋ de˙ fang¯ faˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄈㄚˇ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
A unique way of doing something, The only possible way of doing something
yiˋ zhongˇ duˊ teˋ de˙ zuoˋ shiˋ fang¯ shiˋ
ㄧˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Take appropriate action as the situation dictates, To not prejudge or predecide
kanˋ shiˋ zuoˋ shiˋ
ㄎㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
That kind of thing
naˋ zhongˋ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

種事

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
This kind of thing
zheˋ zhongˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

種事

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Accident, Suffer an accident
shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ

失事

shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ
Safe, Nothing will happen
pingˊ an¯ wuˊ shiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄢ ㄨˊ ㄕˋ

無事

wuˊ shiˋ
ㄨˊ ㄕˋ
Many things
henˇ duo¯ shiˋ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ

多事

duo¯ shiˋ
ㄉㄨㄛ ㄕˋ
Doing many things
zuoˋ henˇ duo¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ

多事

duo¯ shiˋ
ㄉㄨㄛ ㄕˋ
Urgent matter
jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
What urgent matter, What is the urgent matter
shenˊ me˙ jiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
What is the urgent matter that you need help with
niˇ youˇ shenˊ me˙ jiˊ shiˋ xu¯ yaoˋ bang¯ mangˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
Bad things, Frustration, Frustrating things
shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ

衰事

shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ
Bad things happen, Shit happens
shuai¯ shiˋ nianˊ nianˊ youˇ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ

衰事

shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ
Romantic incident, Anecdote
yunˋ shiˋ
ㄩㄣˋ ㄕˋ

韻事

yunˋ shiˋ
ㄩㄣˋ ㄕˋ
Deal with business matters
banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ

辦事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Ability to do things, Competence
banˋ shiˋ nengˊ liˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

辦事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
His way, His way of dealing with things
ta¯ de˙ fang¯ shiˋ laiˊ banˋ shiˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ

辦事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Office
banˋ shiˋ chuˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ

辦事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Record events, Make a record of events
jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ

記事

jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ
Note book
jiˋ shiˋ benˇ
ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ

記事

jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ
On one's mind, Weighing on one's mind
xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ

心事

xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ
Something strange has happened!
guaiˋ shiˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ

怪事

guaiˋ shiˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ
Sensible, Makes sense
dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ

懂事

dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ
Immature
buˋ dongˇ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ

懂事

dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ

沒事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ ba˙
ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄅㄚ˙

沒事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
The impossible
buˋ keˇ nengˊ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Is the happiest thing (one can do), Most rewarding thing (that one can do)
shiˋ zuiˋ kuaiˋ leˋ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Excel at, Be good at
shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Best at doing
zuiˋ shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Those things they had no business knowing
naˋ xie¯ ta¯ men˙ wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Their business, What they do, What they get up to
ta¯ men˙ de˙ shiˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wronged you
duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Something his mother taught him
muˇ qin¯ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
A thing left unspoken for others to teach him
moˋ moˋ liuˊ geiˇ bieˊ renˊ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
A family matter
shiˋ jia¯ liˇ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Urgent matter
jiˊ poˋ de˙ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Extremely annoying, It's extremely annoying
shiˋ jiˊ fanˊ renˊ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄐㄧˊ ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Was pointless, Had not point
shiˋ haoˊ wuˊ yiˋ yiˋ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
And so on like this, Or something like this
ruˊ ciˇ leiˋ de˙ shiˋ
ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄌㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
The talk, The birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Talked about a particular subject, Had the talk, Talked about the birds and the bees
tanˊ guoˋ naˋ fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄊㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Past events, Situations from the past
guoˋ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Do the same thing
zuoˋ tongˊ yangˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
The same thing had happened
yeˇ fa¯ sheng¯ guoˋ tongˊ yangˋ de˙ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Didn't need mentioning or acknowledgement
buˋ zhiˊ yiˋ tiˊ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄧˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Doing
zuoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Am doing the same thing they did, Am now doing what they did (back) then
zaiˋ zuoˋ ta¯ men˙ dang¯ shiˊ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄤ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
That was what they were doing
naˋ jiuˋ shiˋ ta¯ men˙ zaiˋ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
He has no doubt that that was what they were doing
ta¯ haoˊ buˋ huaiˊ yiˊ naˋ jiuˋ shiˋ ta¯ men˙ zaiˋ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄊㄚ ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Interesting incident(s)
quˋ de˙ shiˋ
ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
When something crops up, Encounter problems
yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ

遇事

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Adaptable, Flexible, Capable of thinking laterally
yuˋ shiˋ youˇ banˋ faˇ bianˋ tong¯ de˙
ㄩˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙

遇事

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
This issue, This matter
zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ

這事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

這事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
In this matter
zaiˋ zheˋ shiˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄕㄤˋ

這事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
What? what is it? what's the matter?
shiˊ me˙ shiˋ
ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What happened, Wondering what happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What had happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What happened to me in the end? what happened to me?
woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Know what happened to me in the end
zhi¯ daoˋ woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

麼事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Housework, Housekeeping, Household chores
jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Do many chores
zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
We don't ask you to do a lot of chores
woˇ men˙ meiˊ youˇ yaoˋ qiuˊ niˇ zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Do housework, Do household chores
zuoˋ jia¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Human affairs
renˊ shiˋ
ㄖㄣˊ ㄕˋ

人事

renˊ shiˋ
ㄖㄣˊ ㄕˋ
Official business, Public affairs
gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ

公事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Briefcase, Portfolio, Attache case
gong¯ shiˋ bao¯
ㄍㄨㄥ ㄕˋ ㄅㄠ

公事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Consul
lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ

領事

lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ
Consulate
lingˇ shiˋ guanˇ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ

領事

lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ
Did the wrong thing
zuoˋ cuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ

錯事

cuoˋ shiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ
Little thing, Matter
xiaoˇ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ

小事

xiaoˇ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ
Simple, Convenient, Thought out to avoid problems, Save trouble, Simplify things
shengˇ shiˋ
ㄕㄥˇ ㄕˋ

省事

shengˇ shiˋ
ㄕㄥˇ ㄕˋ
Work together
gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ

共事

gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ
Worked together
gongˋ shiˋ guoˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ

共事

gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ
Particular task, Something
mouˇ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄕˋ

某事

mouˇ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄕˋ
Defense works, Military fortifications, Civil engineering matters
gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ

工事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Defensive fortifications
fangˊ yuˋ gong¯ shiˋ
ㄈㄤˊ ㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ

工事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Coincidence
qiaoˇ shiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄕˋ

巧事

qiaoˇ shiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄕˋ
Administer, Manage, Administrator, Board directors
liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ

理事

liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ
Board chairman, Chairman of the board
liˇ shiˋ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ

理事

liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ
Trivial matters
suoˇ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ

瑣事

suoˇ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ
Relating to crime, Criminal, Penal
xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

刑事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
This matter
ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ

此事

ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ
That particular time (of an even/matter)
ciˇ shiˋ shiˊ
ㄘˇ ㄕˋ ㄕˊ

此事

ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ
What things?, What tasks?
naˇ xie¯ shiˋ
ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄕˋ

些事

xie¯ shiˋ
ㄒㄧㄝ ㄕˋ
Deal with things, Manage
chuˇ shiˋ
ㄔㄨˇ ㄕˋ

處事

chuˇ shiˋ
ㄔㄨˇ ㄕˋ
Story, Stories
guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story to listen to, Interesting story
haoˇ ting¯ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Well known story
youˇ mingˊ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story, Interesting stories
youˇ quˋ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Comings and goings, Events, Happenings, Visits
guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Bedside story, Bedside stories
chuangˊ bian¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Story book
guˋ shiˋ shu¯
ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Read a story book, Read stories
kanˋ guˋ shiˋ shu¯
ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell stories
shuo¯ guˋ shiˋ
ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Legends
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Will tell stories, Can tell stories
huiˋ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Short story, Little story
xiaoˇ guˋ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Listen to a story, Listen to the story
ting¯ guˋ shiˋ
ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I don't want to hear a story
woˇ buˋ xiangˇ ting¯ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Funeral
sangˋ shiˋ
ㄙㄤˋ ㄕˋ

喪事

sangˋ shiˋ
ㄙㄤˋ ㄕˋ
Celebration
xiˇ shiˋ
ㄒㄧˇ ㄕˋ

喜事

xiˇ shiˋ
ㄒㄧˇ ㄕˋ
Terrible occurence, Horrifying event
huaiˋ shiˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ

壞事

huaiˋ shiˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ
About three months before the horrible event occurred
huaiˋ shiˋ fa¯ sheng¯ qianˊ de˙ san¯ ge˙ yueˋ zuoˇ youˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄙㄢ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ

壞事

huaiˋ shiˋ
ㄏㄨㄞˋ ㄕˋ
Troublesome to accomplish, Difficult
feiˋ shiˋ
ㄈㄟˋ ㄕˋ

費事

feiˋ shiˋ
ㄈㄟˋ ㄕˋ
Ability, Skill, Talent, Genius
benˇ shiˋ
ㄅㄣˇ ㄕˋ

本事

benˇ shiˋ
ㄅㄣˇ ㄕˋ
He knows my ability, He knows what i am
ta¯ zhi¯ daoˋ woˇ de˙ benˇ shiˋ
ㄊㄚ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄕˋ

本事

benˇ shiˋ
ㄅㄣˇ ㄕˋ
Big event
daˋ shiˋ
ㄉㄚˋ ㄕˋ

大事

daˋ shiˋ
ㄉㄚˋ ㄕˋ
Have things to do, Busy, Have an accident
youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
As soon as there are things to do
yiˋ youˇ shiˋ yaoˋ zuoˋ
ㄧˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Even if something has happened
jiˊ shiˇ youˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Everything would be allright, Nothing would go wrong
buˊ huiˋ youˇ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
World affairs, Affairs of the world
shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ

世事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
Thing's change
shiˋ shiˋ duo¯ bianˋ
ㄕˋ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢˋ

世事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
What do you know, You never know
shiˋ shiˋ nanˊ liaoˋ
ㄕˋ ㄕˋ ㄋㄢˊ ㄌㄧㄠˋ

世事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
May you get all that you wish for
wanˋ shiˋ ruˊ yiˋ
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄧˋ

事如

shiˋ ruˊ
ㄕˋ ㄖㄨˊ
Situation, State of affairs
shiˋ taiˋ
ㄕˋ ㄊㄞˋ

事态

shiˋ taiˋ
ㄕˋ ㄊㄞˋ
Incident
shiˋ bianˋ
ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ

事变

shiˋ bianˋ
ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ
Work related tasks, General affairs, Transactions
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事务

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
This is the case
zheˋ me˙ huiˊ shiˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
This is not the case
keˇ buˊ shiˋ zheˋ me˙ huiˊ shiˋ le˙
ㄎㄜˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

事了

shiˋ le˙
ㄕˋ ㄌㄜ˙
Circumstances became unfavorable, Circumstances shift(ed) unfavorably
shiˋ yuˇ yuanˋ weiˊ
ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ

事与

shiˋ yuˇ
ㄕˋ ㄩˇ
Afterwards
shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ

事后

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
Replaying it over and over again in her mind afterwards
shiˋ houˋ ta¯ zaiˋ xin¯ liˇ fanˇ fuˋ huiˊ guˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨˋ

事后

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
In retrospect, Looking back
congˊ shiˋ houˋ kanˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄎㄢˋ

事后

shiˋ houˋ
ㄕˋ ㄏㄡˋ
Events
shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Event, Events, Incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Prior to the event, Before the incident
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
After the event, After the event occurred
shiˋ jianˋ fa¯ sheng¯ houˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄏㄡˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Weird events, Crazy shit
liˊ qiˊ shiˋ jianˋ
ㄌㄧˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ

事件

shiˋ jianˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ
Achieve very little despite exerting a lot of effort
shiˋ beiˋ gong¯ banˋ
ㄕˋ ㄅㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ

事倍

shiˋ beiˋ
ㄕˋ ㄅㄟˋ
Take appropriate action as the situation dictates, To not prejudge or predecide
kanˋ shiˋ zuoˋ shiˋ
ㄎㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

事做

shiˋ zuoˋ
ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ
Prior, In advance
shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Knowledge in advance, Know beforehand
shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Warn me first
shiˋ xian¯ jingˇ gaoˋ woˇ
ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ ㄍㄠˋ ㄨㄛˇ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
There's no way i could have known in advance
woˇ meiˊ youˇ banˋ faˇ shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

事先

shiˋ xian¯
ㄕˋ ㄒㄧㄢ
Thing, Things
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Interesting things
youˇ quˋ de˙ shiˋ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

事物

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
This is like, This sort of thing is like
zheˋ zhongˋ shiˋ jiuˋ xiangˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ

事就

shiˋ jiuˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄡˋ
Affair, Matter, Circumstances
shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Something wasn't right, Something was wrong
shiˋ qingˊ buˊ duiˋ jinˋ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
It didn't pan out, It didn't work out that way
shiˋ qingˊ meiˊ zheˋ me˙ fa¯ sheng¯
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄈㄚ ㄕㄥ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Before something happened
shiˋ qingˊ fa¯ sheng¯ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Causes, Reasons
shiˋ qingˊ de˙ yuanˊ youˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄡˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
General situation
shiˋ qingˊ de˙ gaiˋ kuangˋ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄞˋ ㄎㄨㄤˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Before it finally happened
zaiˋ shiˋ qingˊ zhong¯ yuˊ fa¯ sheng¯ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Take care of a matter, Deal well with a matter
baˇ shiˋ qingˊ chuˇ liˇ haoˇ
ㄅㄚˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄏㄠˇ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
That had been a little embarrassing, That was a little embarrassing
naˋ shiˋ qingˊ sui¯ ranˊ youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
This matter, This affair
xinˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
All sorts of things
geˋ zhongˋ shiˋ qingˊ
ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
For all sorts of things
weiˋ le˙ geˋ zhongˋ shiˋ qingˊ
ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
How we do anything, How we do a variety of different things
ziˋ jiˇ ruˊ heˊ zuoˋ geˋ zhongˇ shiˋ qingˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Were a thing of the past
shiˋ guoˋ quˋ de˙ shiˋ qingˊ le˙
ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
An interesting matter, An interesting thing to do
yiˋ jianˋ yiˋ si¯ de˙ shiˋ qingˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄙ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Knew something was wrong
zhi¯ daoˋ shiˋ qingˊ buˊ duiˋ le˙
ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Should have known something was wrong
gai¯ zhi¯ daoˋ shiˋ qingˊ buˊ duiˋ jinˋ
ㄍㄞ ㄓ ㄉㄠˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Something, Anything, What
sheˊ me˙ shiˋ qingˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Listened to everything that he said
ting¯ wanˊ ta¯ shuo¯ de˙ suoˇ youˇ shiˋ qingˊ
ㄊㄧㄥ ㄨㄢˊ ㄊㄚ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
These circumstances causes
shiˋ qingˊ shiˇ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˇ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
Lots of things
henˇ duo¯ shiˋ qingˊ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
There was a lot he didn't know about her
zheˋ nuuˇ renˊ de˙ henˇ duo¯ shiˋ qingˊ shiˋ ta¯ buˋ mingˊ baiˊ de˙
ㄓㄜˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
There are things that i can do, I can do something about it
youˇ woˇ nengˊ zuoˋ de˙ shiˋ qingˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
This matter
zheiˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
A matter, A thing to do
yiˋ jianˋ shiˋ qingˊ
ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

事情

shiˋ qingˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ
After the event, After the occurrence
zaiˋ shiˋ guoˋ jingˋ qian¯ zhi¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄏㄡˋ

事过

shiˋ guoˋ
ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ
Jack of all trades, Good for lots of different things, All-in-one
wanˋ shiˋ tong¯
ㄨㄢˋ ㄕˋ ㄊㄨㄥ

事通

shiˋ tong¯
ㄕˋ ㄊㄨㄥ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

事成

shiˋ chengˊ
ㄕˋ ㄔㄥˊ
Reality, Fact
shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ

事实

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
That facts as i see them
woˇ suoˇ kanˋ daoˋ de˙ shiˋ shiˊ
ㄨㄛˇ ㄙㄨㄛˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕˊ

事实

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
Truth is, In reality
shiˋ shiˊ shangˋ
ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ

事实

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
Affairs, Matters, Arrangements, Necessary arrangements
shiˋ yiˊ
ㄕˋ ㄧˊ

事宜

shiˋ yiˊ
ㄕˋ ㄧˊ
Before hand, In advance
shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ

事前

shiˋ qianˊ
ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ
Achieve a lot with little effort, Double the result with half the effort
shiˋ banˋ gong¯ beiˋ
ㄕˋ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ

事半

shiˋ banˋ
ㄕˋ ㄅㄢˋ
Business venture, Enterprise, Undertaking, Career, Pursuit (something one does)
shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ

事业

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Work, Business
gong¯ zuoˋ shiˋ yeˋ
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事业

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
For profit business
yingˊ liˋ shiˋ yeˋ
ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事业

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Boundless business career
fa¯ zhanˇ wuˊ xianˋ de˙ shiˋ yeˋ
ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄧㄝˋ

事业

shiˋ yeˋ
ㄕˋ ㄧㄝˋ
Item, Area of concern, Individual matters
shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ

事项

shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ
Handling precautions, Points to be aware of
zhuˋ yiˋ shiˋ xiangˋ
ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ

事项

shiˋ xiangˋ
ㄕˋ ㄒㄧㄤˋ
Accident, Incident
shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Real cause of an accident, The real cause of the accident
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Everything
shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ

事事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
Everything
shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ

事事

shiˋ shiˋ
ㄕˋ ㄕˋ
No such thing in his world, Did not belong in his world
zaiˋ ta¯ de˙ shiˋ jieˋ liˇ gen¯ benˇ meiˊ zheˋ huiˊ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄍㄣ ㄅㄣˇ ㄇㄟˊ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
What happened
zenˇ me˙ huiˊ shiˋ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
One and the same thing, Caused by, One thing
yiˋ huiˊ shiˋ
ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
The same thing, One and the same thing
tongˊ yiˋ huiˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
Not the same as, Not quite the same as
bingˋ fei¯ tongˊ yiˋ huiˊ shiˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ

回事

huiˊ shiˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ
Do something
zuoˋ dianˇ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ

点事

dianˇ shiˋ
ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

用事

yongˋ shiˋ
ㄩㄥˋ ㄕˋ
Everything
fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ

凡事

fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ
There's a first time for everything
fanˊ shiˋ jie¯ youˇ diˋ yiˊ ciˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝ ㄧㄡˇ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄘˋ

凡事

fanˊ shiˋ
ㄈㄢˊ ㄕˋ
Colleague, Coworker
tongˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ

同事

tongˊ shiˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ
Military
jun¯ shiˋ
ㄐㄩㄣ ㄕˋ

军事

jun¯ shiˋ
ㄐㄩㄣ ㄕˋ
Have an accident
chu¯ shiˋ
ㄔㄨ ㄕˋ

出事

chu¯ shiˋ
ㄔㄨ ㄕˋ
Announcement, Notice
qiˇ shiˋ
ㄑㄧˇ ㄕˋ

启事

qiˇ shiˋ
ㄑㄧˇ ㄕˋ
Person at fault in an accident, Party at fault
zhaoˋ shiˋ
ㄓㄠˋ ㄕˋ

肇事

zhaoˋ shiˋ
ㄓㄠˋ ㄕˋ
Engaged in
congˊ shiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ

从事

congˊ shiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ
Proceed, Do something as planned, Conduct, Behaviour, Deal with people
xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

行事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
Act as circumstances require without having to tell boss
bianˋ yiˊ xingˊ shiˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

行事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
Business, Matter(s)
jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
A few things
jiˇ jianˋ shiˋ
ㄐㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
That stuff, That business, That matter
naˋ jianˋ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
What that is, What it is, What that was
naˋ jianˋ shiˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
That's not it, It's not about that
buˊ shiˋ naˋ jianˋ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
This matter, This subject, This affair
zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
This matter is far too important, This matter is far too serious
zheˋ jianˋ shiˋ taiˋ yanˊ zhongˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˋ ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
On this matter, With respect to this matter
zaiˋ zheˋ jianˋ shiˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕㄤˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Deal with this matter
ganˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄍㄢˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
See this through to the end, Wait till this is finished
dengˇ zheˋ jianˋ shiˋ wanˊ biˋ
ㄉㄥˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
If this happened to you
ruˊ guoˇ zheˋ jianˋ shiˋ fa¯ sheng¯ zaiˋ niˇ shen¯ shangˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣ ㄕㄤˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Make up for it
miˊ buˇ zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄇㄧˊ ㄅㄨˇ ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
My opinon on this matter
woˇ duiˋ zheˋ jianˋ shiˋ de˙ kanˋ faˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Help me in this matter
bang¯ mangˊ woˇ zheiˋ jianˋ shiˋ
ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄨㄛˇ ㄓㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
I didn't know that, I didn't know about that
woˇ buˋ zhi¯ daoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
We'll see this through to the end, We'll wait till this is finished
woˇ men˙ jiuˋ dengˇ zheˋ jianˋ shiˋ wanˊ biˋ ba¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄥˇ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄨㄢˊ ㄅㄧˋ ㄅㄚ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Realized what they were doing
yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Whether or not they realized what they were doing
shiˋ fouˇ yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄕˋ ㄈㄡˇ ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Whether or not she realized what she was doing
ta¯ shiˋ fouˇ yiˋ shiˋ daoˋ ziˋ jiˇ zaiˋ zuoˋ zheˋ jianˋ shiˋ
ㄊㄚ ㄕˋ ㄈㄡˇ ㄧˋ ㄕˋ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Something, Something in particular, A particular something
mouˇ jianˋ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
A matter
yiˊ jianˋ shiˋ
ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Something else
lingˋ yiˋ jianˋ shiˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
First thing
diˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Last thing
zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
The last thing i remember (is/was)
woˇ jiˋ de˙ zuiˋ houˋ yiˊ jianˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
The whole thing, The whole matter, Everything
zhengˇ jianˋ shiˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Explain the whole thing
baˇ zhengˇ jianˋ shiˋ shuo¯ qing¯ chuˇ ba¯
ㄅㄚˇ ㄓㄥˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄅㄚ

件事

jianˋ shiˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ
Do things (to do things), Work (to work)
zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Way of doing things
zuoˋ shiˋ fang¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Ways of doing things, Methods for doing things
zuoˋ shiˋ de˙ fang¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Way of doing things
zuoˋ shiˋ de˙ fang¯ faˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄈㄚˇ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
A unique way of doing something, The only possible way of doing something
yiˋ zhongˇ duˊ teˋ de˙ zuoˋ shiˋ fang¯ shiˋ
ㄧˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ ㄈㄤ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
Take appropriate action as the situation dictates, To not prejudge or predecide
kanˋ shiˋ zuoˋ shiˋ
ㄎㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ

做事

zuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ
That kind of thing
naˋ zhongˋ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

种事

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
This kind of thing
zheˋ zhongˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ

种事

zhongˋ shiˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ
Accident, Suffer an accident
shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ

失事

shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ
Safe, Nothing will happen
pingˊ an¯ wuˊ shiˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄢ ㄨˊ ㄕˋ

无事

wuˊ shiˋ
ㄨˊ ㄕˋ
Many things
henˇ duo¯ shiˋ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ

多事

duo¯ shiˋ
ㄉㄨㄛ ㄕˋ
Doing many things
zuoˋ henˇ duo¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ

多事

duo¯ shiˋ
ㄉㄨㄛ ㄕˋ
Urgent matter
jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
What urgent matter, What is the urgent matter
shenˊ me˙ jiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
What is the urgent matter that you need help with
niˇ youˇ shenˊ me˙ jiˊ shiˋ xu¯ yaoˋ bang¯ mangˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

急事

jiˊ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˋ
Bad things, Frustration, Frustrating things
shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ

衰事

shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ
Bad things happen, Shit happens
shuai¯ shiˋ nianˊ nianˊ youˇ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ

衰事

shuai¯ shiˋ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ
Romantic incident, Anecdote
yunˋ shiˋ
ㄩㄣˋ ㄕˋ

韵事

yunˋ shiˋ
ㄩㄣˋ ㄕˋ
Deal with business matters
banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ

办事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Ability to do things, Competence
banˋ shiˋ nengˊ liˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

办事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
His way, His way of dealing with things
ta¯ de˙ fang¯ shiˋ laiˊ banˋ shiˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ ㄌㄞˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ

办事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Office
banˋ shiˋ chuˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ

办事

banˋ shiˋ
ㄅㄢˋ ㄕˋ
Record events, Make a record of events
jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ

记事

jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ
Note book
jiˋ shiˋ benˇ
ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄣˇ

记事

jiˋ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˋ
On one's mind, Weighing on one's mind
xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ

心事

xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ
Something strange has happened!
guaiˋ shiˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ

怪事

guaiˋ shiˋ
ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ
Sensible, Makes sense
dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ

懂事

dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ
Immature
buˋ dongˇ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ

懂事

dongˇ shiˋ
ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ

没事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
Allright, Ok
meiˊ shiˋ ba˙
ㄇㄟˊ ㄕˋ ㄅㄚ˙

没事

meiˊ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄕˋ
The impossible
buˋ keˇ nengˊ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Is the happiest thing (one can do), Most rewarding thing (that one can do)
shiˋ zuiˋ kuaiˋ leˋ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Excel at, Be good at
shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Best at doing
zuiˋ shanˋ changˊ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Those things they had no business knowing
naˋ xie¯ ta¯ men˙ wuˊ quanˊ xiaoˇ deˊ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄨˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Their business, What they do, What they get up to
ta¯ men˙ de˙ shiˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wronged you
duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Something his mother taught him
muˇ qin¯ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
A thing left unspoken for others to teach him
moˋ moˋ liuˊ geiˇ bieˊ renˊ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
A family matter
shiˋ jia¯ liˇ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Urgent matter
jiˊ poˋ de˙ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄆㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Wouldn't want to know about
buˊ huiˋ xiangˇ zhi¯ daoˋ de˙ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Extremely annoying, It's extremely annoying
shiˋ jiˊ fanˊ renˊ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄐㄧˊ ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Was pointless, Had not point
shiˋ haoˊ wuˊ yiˋ yiˋ de˙ shiˋ
ㄕˋ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄧˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
And so on like this, Or something like this
ruˊ ciˇ leiˋ de˙ shiˋ
ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄌㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
The talk, The birds and the bees
fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Talked about a particular subject, Had the talk, Talked about the birds and the bees
tanˊ guoˋ naˋ fang¯ mianˋ de˙ shiˋ
ㄊㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Past events, Situations from the past
guoˋ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Do the same thing
zuoˋ tongˊ yangˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
The same thing had happened
yeˇ fa¯ sheng¯ guoˋ tongˊ yangˋ de˙ shiˋ
ㄧㄝˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Didn't need mentioning or acknowledgement
buˋ zhiˊ yiˋ tiˊ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄧˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Doing
zuoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Am doing the same thing they did, Am now doing what they did (back) then
zaiˋ zuoˋ ta¯ men˙ dang¯ shiˊ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄤ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
That was what they were doing
naˋ jiuˋ shiˋ ta¯ men˙ zaiˋ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
He has no doubt that that was what they were doing
ta¯ haoˊ buˋ huaiˊ yiˊ naˋ jiuˋ shiˋ ta¯ men˙ zaiˋ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄊㄚ ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Interesting incident(s)
quˋ de˙ shiˋ
ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

的事

de˙ shiˋ
ㄉㄜ˙ ㄕˋ
When something crops up, Encounter problems
yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ

遇事

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
Adaptable, Flexible, Capable of thinking laterally
yuˋ shiˋ youˇ banˋ faˇ bianˋ tong¯ de˙
ㄩˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙

遇事

yuˋ shiˋ
ㄩˋ ㄕˋ
This issue, This matter
zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ

这事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
This is now more important than ever, This is more important than ever
zheˋ shiˋ biˇ xian¯ qianˊ gengˋ zhongˋ yaoˋ le˙
ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄍㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

这事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
In this matter
zaiˋ zheˋ shiˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄕㄤˋ

这事

zheˋ shiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˋ
What? what is it? what's the matter?
shiˊ me˙ shiˋ
ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What happened, Wondering what happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What had happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
What happened to me in the end? what happened to me?
woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Know what happened to me in the end
zhi¯ daoˋ woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

么事

me˙ shiˋ
ㄇㄜ˙ ㄕˋ
Housework, Housekeeping, Household chores
jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Do many chores
zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
We don't ask you to do a lot of chores
woˇ men˙ meiˊ youˇ yaoˋ qiuˊ niˇ zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Do housework, Do household chores
zuoˋ jia¯ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

家事

jia¯ shiˋ
ㄐㄧㄚ ㄕˋ
Human affairs
renˊ shiˋ
ㄖㄣˊ ㄕˋ

人事

renˊ shiˋ
ㄖㄣˊ ㄕˋ
Official business, Public affairs
gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ

公事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Briefcase, Portfolio, Attache case
gong¯ shiˋ bao¯
ㄍㄨㄥ ㄕˋ ㄅㄠ

公事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Consul
lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ

领事

lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ
Consulate
lingˇ shiˋ guanˇ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ

领事

lingˇ shiˋ
ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ
Did the wrong thing
zuoˋ cuoˋ shiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ

错事

cuoˋ shiˋ
ㄘㄨㄛˋ ㄕˋ
Little thing, Matter
xiaoˇ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ

小事

xiaoˇ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ
Simple, Convenient, Thought out to avoid problems, Save trouble, Simplify things
shengˇ shiˋ
ㄕㄥˇ ㄕˋ

省事

shengˇ shiˋ
ㄕㄥˇ ㄕˋ
Work together
gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ

共事

gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ
Worked together
gongˋ shiˋ guoˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ

共事

gongˋ shiˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ
Particular task, Something
mouˇ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄕˋ

某事

mouˇ shiˋ
ㄇㄡˇ ㄕˋ
Defense works, Military fortifications, Civil engineering matters
gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ

工事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Defensive fortifications
fangˊ yuˋ gong¯ shiˋ
ㄈㄤˊ ㄩˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ

工事

gong¯ shiˋ
ㄍㄨㄥ ㄕˋ
Coincidence
qiaoˇ shiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄕˋ

巧事

qiaoˇ shiˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄕˋ
Administer, Manage, Administrator, Board directors
liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ

理事

liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ
Board chairman, Chairman of the board
liˇ shiˋ zhangˇ
ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ

理事

liˇ shiˋ
ㄌㄧˇ ㄕˋ
Trivial matters
suoˇ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ

琐事

suoˇ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ
Relating to crime, Criminal, Penal
xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ

刑事

xingˊ shiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ
This matter
ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ

此事

ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ
That particular time (of an even/matter)
ciˇ shiˋ shiˊ
ㄘˇ ㄕˋ ㄕˊ

此事

ciˇ shiˋ
ㄘˇ ㄕˋ
What things?, What tasks?
naˇ xie¯ shiˋ
ㄋㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄕˋ

些事

xie¯ shiˋ
ㄒㄧㄝ ㄕˋ
Deal with things, Manage
chuˇ shiˋ
ㄔㄨˇ ㄕˋ

处事

chuˇ shiˋ
ㄔㄨˇ ㄕˋ
Story, Stories
guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ