What,
Mixed
shenˊ ㄕㄣˊ
oj
oj

(T)(S)

[pinyin]:
shenˊ shiˊ sheˊ
[zhuyin]:
ㄕㄣˊ ㄕˊ ㄕㄜˊ

What, Mixed, Miscellaneous, Squad Of Ten Soldiers

4 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
o
j
cangjie (S) input code:
o
j

Words containing 什, TOC

What?
sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What urgent matter, What is the urgent matter
shenˊ me˙ jiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you mean?
sheˊ me˙ yiˋ si¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What clues
shenˊ me˙ tiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
When
sheˊ me˙ shiˊ houˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
When will daybreak, When will it finally be daybreak
shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What's that sound?
sheˊ me˙ sheng¯ yin¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is your name
jiaoˋ sheˊ me˙ mingˊ ziˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
I don't have anything else to do
woˇ sheˊ me˙ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is the difference, What are the differences, How are they different
youˇ shenˊ me˙ buˊ yiˋ yangˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄧˋ ㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the problem?
youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Have something you want to say?
youˇ shenˊ me˙ huaˋ yaoˋ shuo¯ ma˙
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ ㄇㄚ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Waiting for what
fa¯ shenˊ me˙ dai¯
ㄈㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄞ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What fruit do you like to eat the best?, What's your favorite fruit to eat?
niˇ zuiˋ xiˇ huan¯ chi¯ sheˊ me˙ shuiˇ guoˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Have little to show for, Produce few or no results
buˋ chu¯ shenˊ me˙ jieˊ guoˇ
ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Completely unnoticeable, Can't see anything
kanˋ buˋ chu¯ sheˊ me˙
ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It would not be a problem
jiuˋ buˊ huiˋ chu¯ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
No matter what the cost
wuˊ lunˋ fuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄈㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
I didn't teach you anything
woˇ meiˊ jiaoˋ niˇ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Said what?
shuo¯ le˙ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Said something to make him smile
shuo¯ le˙ shenˊ me˙ rangˋ ta¯ xiaoˋ le˙
ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Overlooked something, Overlooked anything
hu¯ lueˋ le˙ sheˊ me˙
ㄏㄨ ㄌㄩㄝˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What have i got?, What am i holding?
woˇ naˊ le˙ shenˊ me˙ dong¯ xi¯
ㄨㄛˇ ㄋㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What did i say
woˇ shuo¯ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What have we got for her
weiˋ ta¯ zhunˇ beiˋ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Sensed something
queˋ shiˊ ganˇ ying¯ daoˋ le˙ shenˊ me˙
ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Want to do, Wanted to do
xiangˇ yaoˋ zuoˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ le˙
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What did you say
niˇ shuo¯ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What nonsense, Speaking nonsense
huˊ shuo¯ sheˊ me˙
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
And so she didn't say anything
yuˊ shiˋ ta¯ meiˊ shuo¯ shenˊ me˙
ㄩˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Don't understand what you are saying
ting¯ buˋ dongˇ niˇ jiangˇ shenˊ me˙
ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Didn't know what to do to help, Didn't know how to help
buˋ zhi¯ daoˋ nengˊ bang¯ mangˊ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Are you really sure
niˇ pingˊ sheˊ me˙ renˋ weiˊ
ㄋㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What did you write, What does it say
xieˇ de˙ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
When will daybreak arrive, How long till daybreak finally arrives
daoˋ diˇ shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you mean?, What are you trying to get at?
niˇ daoˋ diˇ shenˊ me˙ yiˋ si¯
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you see?
niˇ kanˋ daoˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What was the order you gave
niˇ xiaˋ sheˊ me˙ mingˋ lingˋ
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Doing what
zuoˋ xie¯ sheˊ me˙
ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Thinking about what
xiangˇ xie¯ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Describe what the text is about
shuo¯ chu¯ keˋ wenˊ zaiˋ xieˇ xie¯ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What was the problem
pengˋ shangˋ shenˊ me˙ maˊ fanˊ
ㄆㄥˋ ㄕㄤˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are you thinking?
niˇ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What the fuck were you thinking?
niˇ daoˋ diˇ ta¯ ma¯ de˙ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄚ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are your hobbies, What hobbies do you have
niˇ youˇ shenˊ me˙ aiˋ haoˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the urgent matter that you need help with
niˇ youˇ shenˊ me˙ jiˊ shiˋ xu¯ yaoˋ bang¯ mangˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing, There's nothing, Nothing much
meiˊ youˇ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There are no bad points, There are no disadvantages
meiˊ youˇ shenˊ me˙ huaiˋ chuˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There is nothing to be sorry for, It's okay, Don't worry about it
meiˊ youˇ shenˊ me˙ duiˋ buˋ qiˇ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Won't have any problems, Won't have a problem (with regards to)
buˊ huiˋ youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
If something breaks
ruˊ guoˇ youˇ sheˊ me˙ dong¯ xi¯ huaiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄨㄞˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
So why wait? so why bother waiting?
suoˇ yiˇ youˇ sheˊ me˙ haoˇ dengˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Is there anything
youˇ meiˊ youˇ sheˊ me˙
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
There isn't much that i can't get
tong¯ changˊ meiˊ youˇ shenˊ me˙ shiˋ woˇ nongˋ buˊ daoˋ de˙
ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What? what is it? what's the matter?
shiˊ me˙ shiˋ
ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
That late
shenˊ me˙ wanˇ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄢˇ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind?
shenˊ me˙ yangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of
shenˊ me˙ yangˋ de˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of help?
shenˊ me˙ yangˋ de˙ bang¯ zhuˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of trouble?
shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
And so on (etc.)
sheˊ me˙ de˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Anything, Everything
sheˊ me˙ dou¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Everything is so big
shenˊ me˙ dou¯ daˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄉㄚˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Has everything
sheˊ me˙ dou¯ youˇ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄧㄡˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Lost everything, Doesn't have anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ le˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't catch a thing, Didn't catch anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ zhuo¯ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄉㄠˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Can't see a thing
sheˊ me˙ dou¯ kanˋ buˊ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Everything could be seen
shenˊ me˙ dou¯ kanˋ deˊ jianˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing has been planted yet
sheˊ me˙ dou¯ haiˊ meiˊ zhongˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Nothing can grow
sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Fast, Do things quickly
zuoˋ shenˊ me˙ shiˋ dou¯ kuaiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄉㄡ ㄎㄨㄞˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Or something
huoˋ shenˊ me˙ de˙
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened, Wondering what happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing can grow here
zheˋ liˇ sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
Anything else?
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ maˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄇㄚˇ

什麼

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
What had happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Is in what kind of trouble?
yuˋ daoˋ le˙ shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of trouble is he in, What kind of trouble did he run into?
ta¯ yuˋ daoˋ le˙ shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄊㄚ ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened to me in the end? what happened to me?
woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
Know what happened to me in the end
zhi¯ daoˋ woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
What is
shiˋ sheˊ me˙
ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is that, What it is
naˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What does it say?
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Whatever that meant
buˋ guanˇ naˋ shiˋ shenˊ me˙ yiˋ si¯
ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the difference?
cha¯ yiˋ xingˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄔㄚ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What that is, What it is, What that was
naˋ jianˋ shiˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Don't know what it is
buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are those?, What the hell are those
naˋ xie¯ daoˋ diˇ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What's the main idea?
zhuˇ yaoˋ de˙ yiˋ si¯ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄙ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Wouldn't know, Wouldn't recognize, Would be unable to recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Why
weiˋ sheˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why not help
weiˋ sheˊ me˙ buˋ bang¯
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄅㄤ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why not just
weiˋ sheˊ me˙ buˋ zhiˊ jie¯
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why aren't i dead yet? why am i still alive?
weiˋ sheˊ me˙ woˇ haiˊ meiˊ siˇ
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄙˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are men so stupid?
weiˋ sheˊ me˙ nanˊ renˊ ruˊ ciˇ yuˊ chunˇ
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are you
niˇ weiˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are you doing this
niˇ weiˋ sheˊ me˙ yaoˋ zheˋ me˙ zuoˋ
ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Can i ask why, Might i ask why?
nengˊ wenˋ weiˋ sheˊ me˙ maˇ
ㄋㄥˊ ㄨㄣˋ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚˇ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
That's why
naˋ jiuˋ shiˋ weiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Can i know why, Can you tell me why
woˇ keˇ yiˇ zhi¯ daoˋ weiˋ shenˊ me˙ ma˙
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Didn't even know why
shenˋ zhiˋ buˋ mingˊ baiˊ weiˋ shenˊ me˙
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
I finally understood why mother a moment ago said
woˇ zhong¯ yuˊ liaoˇ jieˇ ma¯ ma˙ gang¯ caiˊ weiˋ sheˊ me˙ shuo¯
ㄨㄛˇ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚ ㄇㄚ˙ ㄍㄤ ㄘㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄛ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Don't understand anything, What don't you understand?
dongˇ sheˊ me˙
ㄉㄨㄥˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It's nothing
meiˊ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
No difference, Not different at all, Usual
meiˊ shenˊ me˙ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Very few talents, Not very talented
meiˊ shenˊ me˙ tian¯ fen¯
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧㄢ ㄈㄣ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Isn't rich, Wasn't rich
meiˊ shenˊ me˙ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
He has no other hobbies
ta¯ meiˊ shenˊ me˙ bieˊ de˙ aiˋ haoˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing to it, It's easy
naˋ meiˊ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you want, Whatever you want
yaoˋ sheˊ me˙
ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What do you need?
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄈㄨˊ ㄨˋ

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What kind of help does she need?
ta¯ xu¯ yaoˋ shenˊ me˙ yangˋ de˙ bang¯ zhuˋ ne˙
ㄊㄚ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ ㄋㄜ˙

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Do you need some kind of help or assistance, What kind of help or assistance do you need
ninˊ xu¯ yaoˋ shenˊ me˙ bang¯ zhuˋ
ㄋㄧㄣˊ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

什麼

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Why, To do what, What for, To do what, Doing what
ganˋ sheˊ me˙
ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
You know what you are doing
niˇ henˇ qing¯ chuˇ ziˋ jiˇ zaiˋ ganˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It looks like you know what you are doing
kanˋ qiˇ laiˊ niˇ henˇ qing¯ chuˇ ziˋ jiˇ zaiˋ ganˋ sheˊ me˙
ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄋㄧˇ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什麼

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Assorted, Mixed
shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ

什錦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ
Food: assorted seafood
shenˊ jinˇ haiˇ xian¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ

什錦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ
Food: minced assorted seafood
daˇ pao¯ shenˊ jinˇ haiˇ xian¯
ㄉㄚˇ ㄆㄠ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ

什錦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ
What?
sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What urgent matter, What is the urgent matter
shenˊ me˙ jiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you mean?
sheˊ me˙ yiˋ si¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What clues
shenˊ me˙ tiˊ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
When
sheˊ me˙ shiˊ houˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
When will daybreak, When will it finally be daybreak
shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What's that sound?
sheˊ me˙ sheng¯ yin¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is your name
jiaoˋ sheˊ me˙ mingˊ ziˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
I don't have anything else to do
woˇ sheˊ me˙ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is the difference, What are the differences, How are they different
youˇ shenˊ me˙ buˊ yiˋ yangˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄧˋ ㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the problem?
youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Have something you want to say?
youˇ shenˊ me˙ huaˋ yaoˋ shuo¯ ma˙
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ ㄇㄚ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Waiting for what
fa¯ shenˊ me˙ dai¯
ㄈㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄞ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What fruit do you like to eat the best?, What's your favorite fruit to eat?
niˇ zuiˋ xiˇ huan¯ chi¯ sheˊ me˙ shuiˇ guoˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Have little to show for, Produce few or no results
buˋ chu¯ shenˊ me˙ jieˊ guoˇ
ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Completely unnoticeable, Can't see anything
kanˋ buˋ chu¯ sheˊ me˙
ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It would not be a problem
jiuˋ buˊ huiˋ chu¯ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
No matter what the cost
wuˊ lunˋ fuˋ chu¯ sheˊ me˙ daiˋ jiaˋ
ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄈㄨˋ ㄔㄨ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
I didn't teach you anything
woˇ meiˊ jiaoˋ niˇ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄠˋ ㄋㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Said what?
shuo¯ le˙ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Said something to make him smile
shuo¯ le˙ shenˊ me˙ rangˋ ta¯ xiaoˋ le˙
ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Overlooked something, Overlooked anything
hu¯ lueˋ le˙ sheˊ me˙
ㄏㄨ ㄌㄩㄝˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What have i got?, What am i holding?
woˇ naˊ le˙ shenˊ me˙ dong¯ xi¯
ㄨㄛˇ ㄋㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What did i say
woˇ shuo¯ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄛˇ ㄕㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What have we got for her
weiˋ ta¯ zhunˇ beiˋ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Sensed something
queˋ shiˊ ganˇ ying¯ daoˋ le˙ shenˊ me˙
ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Want to do, Wanted to do
xiangˇ yaoˋ zuoˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ le˙
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What did you say
niˇ shuo¯ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What nonsense, Speaking nonsense
huˊ shuo¯ sheˊ me˙
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
And so she didn't say anything
yuˊ shiˋ ta¯ meiˊ shuo¯ shenˊ me˙
ㄩˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Don't understand what you are saying
ting¯ buˋ dongˇ niˇ jiangˇ shenˊ me˙
ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Didn't know what to do to help, Didn't know how to help
buˋ zhi¯ daoˋ nengˊ bang¯ mangˊ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄥˊ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Are you really sure
niˇ pingˊ sheˊ me˙ renˋ weiˊ
ㄋㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What did you write, What does it say
xieˇ de˙ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't miss anything
meiˊ cuoˋ guoˋ sheˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄘㄨㄛˋ ㄍㄨㄛˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
When will daybreak arrive, How long till daybreak finally arrives
daoˋ diˇ shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you mean?, What are you trying to get at?
niˇ daoˋ diˇ shenˊ me˙ yiˋ si¯
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you see?
niˇ kanˋ daoˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What was the order you gave
niˇ xiaˋ sheˊ me˙ mingˋ lingˋ
ㄋㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Doing what
zuoˋ xie¯ sheˊ me˙
ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Thinking about what
xiangˇ xie¯ sheˊ me˙
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Describe what the text is about
shuo¯ chu¯ keˋ wenˊ zaiˋ xieˇ xie¯ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What was the problem
pengˋ shangˋ shenˊ me˙ maˊ fanˊ
ㄆㄥˋ ㄕㄤˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are you thinking?
niˇ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What the fuck were you thinking?
niˇ daoˋ diˇ ta¯ ma¯ de˙ zaiˋ xiangˇ shenˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄚ ㄉㄜ˙ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are your hobbies, What hobbies do you have
niˇ youˇ shenˊ me˙ aiˋ haoˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the urgent matter that you need help with
niˇ youˇ shenˊ me˙ jiˊ shiˋ xu¯ yaoˋ bang¯ mangˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing, There's nothing, Nothing much
meiˊ youˇ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There are no bad points, There are no disadvantages
meiˊ youˇ shenˊ me˙ huaiˋ chuˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
There is nothing to be sorry for, It's okay, Don't worry about it
meiˊ youˇ shenˊ me˙ duiˋ buˋ qiˇ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Won't have any problems, Won't have a problem (with regards to)
buˊ huiˋ youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
If something breaks
ruˊ guoˇ youˇ sheˊ me˙ dong¯ xi¯ huaiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄨㄞˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
So why wait? so why bother waiting?
suoˇ yiˇ youˇ sheˊ me˙ haoˇ dengˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Is there anything
youˇ meiˊ youˇ sheˊ me˙
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
There isn't much that i can't get
tong¯ changˊ meiˊ youˇ shenˊ me˙ shiˋ woˇ nongˋ buˊ daoˋ de˙
ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What? what is it? what's the matter?
shiˊ me˙ shiˋ
ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
That late
shenˊ me˙ wanˇ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄢˇ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind?
shenˊ me˙ yangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of
shenˊ me˙ yangˋ de˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of help?
shenˊ me˙ yangˋ de˙ bang¯ zhuˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of trouble?
shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
And so on (etc.)
sheˊ me˙ de˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Anything, Everything
sheˊ me˙ dou¯
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Everything is so big
shenˊ me˙ dou¯ daˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄉㄚˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Has everything
sheˊ me˙ dou¯ youˇ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄧㄡˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Lost everything, Doesn't have anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ le˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't catch a thing, Didn't catch anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ zhuo¯ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄉㄠˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Can't see a thing
sheˊ me˙ dou¯ kanˋ buˊ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Everything could be seen
shenˊ me˙ dou¯ kanˋ deˊ jianˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing has been planted yet
sheˊ me˙ dou¯ haiˊ meiˊ zhongˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Nothing can grow
sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Fast, Do things quickly
zuoˋ shenˊ me˙ shiˋ dou¯ kuaiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄉㄡ ㄎㄨㄞˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Or something
huoˋ shenˊ me˙ de˙
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened, Wondering what happened
fa¯ sheng¯ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing can grow here
zheˋ liˇ sheˊ me˙ dou¯ zhangˇ buˋ chu¯ laiˊ
ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄓㄤˇ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
Anything else?
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ maˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄇㄚˇ

什么

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
What had happened
fa¯ sheng¯ le˙ shenˊ me˙ shiˋ
ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Is in what kind of trouble?
yuˋ daoˋ le˙ shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What kind of trouble is he in, What kind of trouble did he run into?
ta¯ yuˋ daoˋ le˙ shenˊ me˙ yangˋ de˙ maˊ fanˊ
ㄊㄚ ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄚˊ ㄈㄢˊ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What happened to me in the end? what happened to me?
woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
Know what happened to me in the end
zhi¯ daoˋ woˇ daoˋ diˇ fa¯ sheng¯ le˙ shiˊ me˙ shiˋ
ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄈㄚ ㄕㄥ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shiˊ me˙
ㄕˊ ㄇㄜ˙
What is
shiˋ sheˊ me˙
ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What is that, What it is
naˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What does it say?
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Whatever that meant
buˋ guanˇ naˋ shiˋ shenˊ me˙ yiˋ si¯
ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧˋ ㄙ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is the difference?
cha¯ yiˋ xingˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄔㄚ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What that is, What it is, What that was
naˋ jianˋ shiˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Don't know what it is
buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ sheˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Didn't tell me what it was, Didn't tell me what it was about
meiˊ gaoˋ suˋ woˇ shiˋ shenˊ me˙ shiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What are those?, What the hell are those
naˋ xie¯ daoˋ diˇ shiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Unaware of what it was about, Not knowing what it was about
buˋ xianˇ deˊ neiˋ rongˊ shiˋ shenˊ me˙
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄢˇ ㄉㄜˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What's the main idea?
zhuˇ yaoˋ de˙ yiˋ si¯ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄙ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Wouldn't know, Wouldn't recognize, Would be unable to recognize
yeˇ buˋ zhi¯ daoˋ naˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What is on the ground below?, What is below us?
zhengˋ xiaˋ fang¯ diˋ mianˋ shangˋ shiˋ shenˊ me˙
ㄓㄥˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄤ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Why
weiˋ sheˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why not help
weiˋ sheˊ me˙ buˋ bang¯
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄅㄤ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why not just
weiˋ sheˊ me˙ buˋ zhiˊ jie¯
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄓˊ ㄐㄧㄝ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why aren't i dead yet? why am i still alive?
weiˋ sheˊ me˙ woˇ haiˊ meiˊ siˇ
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄙˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are men so stupid?
weiˋ sheˊ me˙ nanˊ renˊ ruˊ ciˇ yuˊ chunˇ
ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄖㄨˊ ㄘˇ ㄩˊ ㄔㄨㄣˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are you
niˇ weiˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Why are you doing this
niˇ weiˋ sheˊ me˙ yaoˋ zheˋ me˙ zuoˋ
ㄋㄧˇ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄓㄜˋ ㄇㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Can i ask why, Might i ask why?
nengˊ wenˋ weiˋ sheˊ me˙ maˇ
ㄋㄥˊ ㄨㄣˋ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚˇ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
That's why
naˋ jiuˋ shiˋ weiˋ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Can i know why, Can you tell me why
woˇ keˇ yiˇ zhi¯ daoˋ weiˋ shenˊ me˙ ma˙
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Didn't even know why
shenˋ zhiˋ buˋ mingˊ baiˊ weiˋ shenˊ me˙
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
I finally understood why mother a moment ago said
woˇ zhong¯ yuˊ liaoˇ jieˇ ma¯ ma˙ gang¯ caiˊ weiˋ sheˊ me˙ shuo¯
ㄨㄛˇ ㄓㄨㄥ ㄩˊ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄚ ㄇㄚ˙ ㄍㄤ ㄘㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄛ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Don't understand anything, What don't you understand?
dongˇ sheˊ me˙
ㄉㄨㄥˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It's nothing
meiˊ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
No difference, Not different at all, Usual
meiˊ shenˊ me˙ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Very few talents, Not very talented
meiˊ shenˊ me˙ tian¯ fen¯
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄊㄧㄢ ㄈㄣ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Isn't rich, Wasn't rich
meiˊ shenˊ me˙ qianˊ
ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
He has no other hobbies
ta¯ meiˊ shenˊ me˙ bieˊ de˙ aiˋ haoˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Nothing to it, It's easy
naˋ meiˊ shenˊ me˙
ㄋㄚˋ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Maybe it's nothing, It's probably nothing, It's probably not what we are looking for
yeˇ xuˇ meiˊ shenˊ me˙ xiang¯ gan¯
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
What do you want, Whatever you want
yaoˋ sheˊ me˙
ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What do you need?
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄈㄨˊ ㄨˋ

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
What kind of help does she need?
ta¯ xu¯ yaoˋ shenˊ me˙ yangˋ de˙ bang¯ zhuˋ ne˙
ㄊㄚ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ ㄋㄜ˙

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Do you need some kind of help or assistance, What kind of help or assistance do you need
ninˊ xu¯ yaoˋ shenˊ me˙ bang¯ zhuˋ
ㄋㄧㄣˊ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄤ ㄓㄨˋ

什么

shenˊ me˙
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙
Why, To do what, What for, To do what, Doing what
ganˋ sheˊ me˙
ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
You know what you are doing
niˇ henˇ qing¯ chuˇ ziˋ jiˇ zaiˋ ganˋ sheˊ me˙
ㄋㄧˇ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
It looks like you know what you are doing
kanˋ qiˇ laiˊ niˇ henˇ qing¯ chuˇ ziˋ jiˇ zaiˋ ganˋ sheˊ me˙
ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄋㄧˇ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄗㄞˋ ㄍㄢˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

什么

sheˊ me˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙
Assorted, Mixed
shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ

什锦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ
Food: assorted seafood
shenˊ jinˇ haiˇ xian¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ

什锦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ
Food: minced assorted seafood
daˇ pao¯ shenˊ jinˇ haiˇ xian¯
ㄉㄚˇ ㄆㄠ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢ

什锦

shenˊ jinˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄣˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
什.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)