Use,
Make
yiˇ ㄧˇ
vio
vio

(T)(S)

[pinyin]:
yiˇ
[zhuyin]:
ㄧˇ

Use, Make, Cause, By Means Of, Therefore, So As To...

5 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
v
i
o
cangjie (S) input code:
v
i
o

Words containing 以, TOC

With great haste, Working as fast as possible
yiˇ zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

以最

yiˇ zuiˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ
Appeared in the form of a question
yiˇ wenˋ tiˊ de˙ xingˊ shiˋ chu¯ xianˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

以問

yiˇ wenˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ
At ease and carefree
suˋ yiˇ jian¯
ㄙㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄢ

以閒

yiˇ jian¯
ㄧˇ ㄐㄧㄢ
Within
yiˇ neiˋ
ㄧˇ ㄋㄟˋ

以內

yiˇ neiˋ
ㄧˇ ㄋㄟˋ
Continuously, Incessantly, Day and night, All day and night
riˋ yiˇ jiˋ yeˋ
ㄖˋ ㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ

以繼

yiˇ jiˋ
ㄧˇ ㄐㄧˋ
And, As well
yiˇ jiˊ
ㄧˇ ㄐㄧˊ

以及

yiˇ jiˊ
ㄧˇ ㄐㄧˊ
After, Later
yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ

以後

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
After we've talked for a bit
dengˇ woˇ men˙ shao¯ weiˊ liaoˊ liaoˊ yiˇ houˋ
ㄉㄥˇ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄏㄡˋ

以後

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
From now on
congˊ ciˇ yiˇ houˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ ㄧˇ ㄏㄡˋ

以後

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
Utmost, Unsurpassed, In the extreme, Utterly, The last word in...
wuˊ yiˇ fuˋ jia¯
ㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ

以復

yiˇ fuˋ
ㄧˇ ㄈㄨˋ
Formerly, In the past
yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ

以往

yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

以保

yiˇ baoˇ
ㄧˇ ㄅㄠˇ
So as to, In order to, For convenience's sake
yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ

以便

yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ
In case, If by chance
yiˇ bianˋ wanˋ yiˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄧˋ

以便

yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ yiˇ haoˊ liˊ miuˋ yiˇ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄧˇ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄡˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

以千

yiˇ qian¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢ
Other than, Outside of
yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ

以外

yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ
Besides, In addition, Also
chuˊ ciˇ yiˇ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄧˇ ㄨㄞˋ

以外

yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ
Country: israel
yiˇ seˋ lieˋ
ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ

以色

yiˇ seˋ
ㄧˇ ㄙㄜˋ
To avoid, In order not to cause or make, So as not to
yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
Somehow console oneself
liaoˊ yiˇ jieˇ chaoˊ
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ

以解

yiˇ jieˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ
A sliver of contentment, A little bit of comfort
liaoˊ yiˇ jieˇ you¯
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄧㄡ

以解

yiˇ jieˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ
Think, Assume, Might think, Thought, Be under the impression that
yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ

以為

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
Thought it was some sort of competition, Was under the impressiont that it was some sort of contest
yiˇ weiˋ zheˋ shiˋ mouˇ zhongˋ biˇ saiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ

以為

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
Unmindful, Indifferent, Uncaring, Paid no heed to, Ignored, Disregarded, Uncaringly, Disapprovingly
buˋ yiˇ weiˊ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄧˋ

以為

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
Fall into a habit, Become accustomed to doing
xiˊ yiˇ weiˋ changˊ
ㄒㄧˊ ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄔㄤˊ

以為

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
So you think
shiˋ niˇ yiˇ weiˊ
ㄕˋ ㄋㄧˇ ㄧˇ ㄨㄟˊ

以為

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
I assumed in error, I made a mistaken assumption, I mistakenly assumed
woˇ wuˋ yiˇ weiˋ
ㄨㄛˇ ㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˋ

以為

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
I assumed that i knew, I only thought i knew
woˇ zhiˇ shiˋ ziˋ yiˇ weiˊ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄓ ㄉㄠˋ

以為

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
I indifferently said, I uncaringly said
woˇ buˋ yiˇ weiˋ yiˋ de˙ shuo¯
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄛ

以為

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
I thought, I assumed
woˇ yiˇ weiˋ
ㄨㄛˇ ㄧˇ ㄨㄟˋ

以為

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ yiˇ haoˊ liˊ miuˋ yiˇ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄧˇ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄡˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

以毫

yiˇ haoˊ
ㄧˇ ㄏㄠˊ
Enough to tide over the year
liaoˊ yiˇ zuˊ suiˋ
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄗㄨˊ ㄙㄨㄟˋ

以卒

yiˇ zuˊ
ㄧˇ ㄗㄨˊ
To reduce
yiˇ jianˇ shaoˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ

以減

yiˇ jianˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄢˇ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

以決

yiˇ jueˊ
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

以決

yiˇ jueˊ
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ
Pooh-pooh, Snicker at, Look down on, Laugh at the idea, Never admit to the idea, Turn nose up at the idea
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ

以鼻

yiˇ biˊ
ㄧˇ ㄅㄧˊ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

以鼻

yiˇ biˊ
ㄧˇ ㄅㄧˊ
Act to keep subject continuously in focus
yiˇ xiangˋ zhuˇ tiˇ jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

以向

yiˇ xiangˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ
To avoid, To prevent
yiˇ biˋ mianˇ
ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

以避

yiˇ biˋ
ㄧˇ ㄅㄧˋ
With these
yiˇ zheˋ xie¯
ㄧˇ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ

以這

yiˇ zheˋ
ㄧˇ ㄓㄜˋ
Not with these
buˊ shiˋ yiˇ zheˋ xie¯
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄧˇ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ

以這

yiˇ zheˋ
ㄧˇ ㄓㄜˋ
Before, Ago, Period of time before
yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Improved, Gotten better
biˇ yiˇ qianˊ haoˇ
ㄅㄧˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄠˇ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A long time ago
henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
henˇ jiuˇ henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former
yiˇ qianˊ de˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former home
yiˇ qianˊ de˙ jia¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former life
yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
shiˋ fei¯ changˊ jiuˇ yiˇ qianˊ de˙
ㄕˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Was somehow certain
yiˇ mouˇ zhongˋ fang¯ faˇ queˋ dingˋ
ㄧˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ

以某

yiˇ mouˇ
ㄧˇ ㄇㄡˇ
Was somehow certain, Was somehow sure, Was certain without a doubt
yiˇ mouˇ zhongˋ fang¯ faˇ queˋ dingˋ wuˊ yiˊ
ㄧˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨˊ ㄧˊ

以某

yiˇ mouˇ
ㄧˇ ㄇㄡˇ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

以萬

yiˇ wanˋ
ㄧˇ ㄨㄢˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

以萬

yiˇ wanˋ
ㄧˇ ㄨㄢˋ
To make a long story short, To sum up
yiˋ yanˊ yiˇ biˋ zhi¯
ㄧˋ ㄧㄢˊ ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄓ

以蔽

yiˇ biˋ
ㄧˇ ㄅㄧˋ
Until, Up to, So that
yiˇ zhiˋ
ㄧˇ ㄓˋ

以至

yiˇ zhiˋ
ㄧˇ ㄓˋ
The threat of death, Threatened with death
yiˇ siˇ yao¯ xieˊ
ㄧˇ ㄙˇ ㄧㄠ ㄒㄧㄝˊ

以死

yiˇ siˇ
ㄧˇ ㄙˇ
Below
yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
The following two pictures, The two pictures below
yiˇ xiaˋ erˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
As a result
suoˇ yiˇ xiaˋ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
Below the belt
daiˋ yiˇ xiaˋ
ㄉㄞˋ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
Not allowed to hit below the belt, Not hitting below the belt
buˋ nengˊ daˇ yao¯ daiˋ yiˇ xiaˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˇ ㄧㄠ ㄉㄞˋ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
To make background balanced, To create a balanced background
yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

以平

yiˇ pingˊ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

以平

yiˇ pingˊ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

以配

yiˇ peiˋ
ㄧˇ ㄆㄟˋ
The thing is, For this reason
yiˇ ciˇ
ㄧˇ ㄘˇ

以此

yiˇ ciˇ
ㄧˇ ㄘˇ
Or more, Any of the above
yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ

以上

yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ
A door that locked, A door that can be locked
yiˊ shanˋ keˇ yiˇ shangˋ suoˇ de˙ menˊ
ㄧˊ ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄕㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

以上

yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ
Feel shame due to an inability to repay a favor
kuiˋ wuˊ yiˇ baoˋ
ㄎㄨㄟˋ ㄨˊ ㄧˇ ㄅㄠˋ

以報

yiˇ baoˋ
ㄧˇ ㄅㄠˋ
Until now
yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ

以來

yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ
Ever, Ever had
youˇ shiˇ yiˇ laiˊ de˙
ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

以來

yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ
Sufficient, Enough
zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
But was enough
danˋ zuˊ yiˇ
ㄉㄢˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
Insufficient, Not enough
buˋ zuˊ yiˇ
ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
In order to
yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ

用以

yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ
Divided by
chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
A divided by b
jiaˇ chuˊ yiˇ yiˇ
ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨˊ ㄧˇ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
A certain number divided by
mouˇ shuˋ chuˊ yiˇ
ㄇㄡˇ ㄕㄨˋ ㄔㄨˊ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
Consequently, And so, Therefore
suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So they then, As a result they
suoˇ yiˇ ta¯ men˙ jiang¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So you came here
suoˇ yiˇ niˇ laiˊ zheˋ liˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So why wait? so why bother waiting?
suoˇ yiˇ youˇ sheˊ me˙ haoˇ dengˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So, So in conclusion
suoˇ yiˇ jieˊ lunˋ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ ㄕˋ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So hair was still wet, And so hair was still damp
suoˇ yiˇ touˊ faˇ shi¯ shi¯ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄡˊ ㄈㄚˇ ㄕ ㄕ ㄉㄜ˙

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
The occasional masterpiece
zhi¯ suoˇ yiˇ ouˇ youˇ jia¯ zuoˋ
ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄡˇ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄛˋ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
Allowing
deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ

得以

deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ
Difficult, Hard to
nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Bad or bitter tasting, Hard to swallow
nanˊ yiˇ ruˋ kouˇ de˙
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄉㄜ˙

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Unforgettable, Difficult to forget
nanˊ yiˇ wangˋ huaiˊ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄨㄤˋ ㄏㄨㄞˊ

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Difficult to satisfy, Difficult to meet needs of
nanˊ yiˇ manˇ zuˊ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Hard to believe, Difficult to believe
nanˊ yiˇ zhiˋ xinˋ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Really hard to believe, Incredible
zhen¯ shiˋ nanˊ yiˇ zhiˋ xinˋ
ㄓㄣ ㄕˋ ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ

難以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Can, Permitted, Is able to, Are able to
keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can do
keˇ yiˇ zuoˋ daoˋ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Could manage, Could deal with, Manageable
keˇ yiˇ chengˊ shouˋ de˙
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Would last for a while longer, Would last for a while
keˇ yiˇ zhi¯ cheng¯ jiuˇ yiˋ dianˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Go ahead and test it
keˇ yiˇ ceˋ shiˋ yiˊ xiaˋ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄘㄜˋ ㄕˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can keep her docile and cooperative
keˇ yiˇ rangˋ ta¯ guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Affordable, Can afford
keˇ yiˇ fuˋ dan¯
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄉㄢ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can i know why, Can you tell me why
woˇ keˇ yiˇ zhi¯ daoˋ weiˋ shenˊ me˙ ma˙
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I can handle it, I can deal with it, I'll can take care of it myself
woˇ keˇ yiˇ ziˋ jiˇ laiˊ
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄌㄞˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I can come
woˇ keˇ yiˇ guoˋ quˋ
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Be prepared for
shiˋ keˇ yiˇ yuˋ beiˋ de˙
ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄉㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
We can
woˇ men˙ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
We can sit together in front of the house
woˇ men˙ keˇ yiˇ yiˋ qiˇ zuoˋ zaiˋ jia¯ menˊ kouˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I think i can
woˇ xiangˇ woˇ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Sure it's okay?
queˋ dingˋ keˇ yiˇ ma˙
ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄇㄚ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can have
keˇ yiˇ youˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Then can, And so can
jiuˋ keˇ yiˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Then you can open it
niˇ jiuˋ keˇ yiˇ daˇ kai¯ le˙
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄉㄚˇ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can still, Still have
haiˊ keˇ yiˇ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Still good for another few years, Good to go for a few more years
haiˊ keˇ yiˇ huoˊ ge˙ haoˇ jiˇ nianˊ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄏㄨㄛˊ ㄍㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can also be used to express
haiˊ keˇ yiˇ biaoˇ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Not allowed
buˋ keˇ yiˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can also
yeˇ keˇ yiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Give
jia¯ yiˇ
ㄐㄧㄚ ㄧˇ

加以

jia¯ yiˇ
ㄐㄧㄚ ㄧˇ
With great haste, Working as fast as possible
yiˇ zuiˋ kuaiˋ de˙ suˋ duˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ

以最

yiˇ zuiˋ
ㄧˇ ㄗㄨㄟˋ
Appeared in the form of a question
yiˇ wenˋ tiˊ de˙ xingˊ shiˋ chu¯ xianˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

以问

yiˇ wenˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ
At ease and carefree
suˋ yiˇ jian¯
ㄙㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄢ

以闲

yiˇ jian¯
ㄧˇ ㄐㄧㄢ
Within
yiˇ neiˋ
ㄧˇ ㄋㄟˋ

以内

yiˇ neiˋ
ㄧˇ ㄋㄟˋ
Continuously, Incessantly, Day and night, All day and night
riˋ yiˇ jiˋ yeˋ
ㄖˋ ㄧˇ ㄐㄧˋ ㄧㄝˋ

以继

yiˇ jiˋ
ㄧˇ ㄐㄧˋ
And, As well
yiˇ jiˊ
ㄧˇ ㄐㄧˊ

以及

yiˇ jiˊ
ㄧˇ ㄐㄧˊ
After, Later
yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ

以后

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
After we've talked for a bit
dengˇ woˇ men˙ shao¯ weiˊ liaoˊ liaoˊ yiˇ houˋ
ㄉㄥˇ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄌㄧㄠˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄏㄡˋ

以后

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
From now on
congˊ ciˇ yiˇ houˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ ㄧˇ ㄏㄡˋ

以后

yiˇ houˋ
ㄧˇ ㄏㄡˋ
Utmost, Unsurpassed, In the extreme, Utterly, The last word in...
wuˊ yiˇ fuˋ jia¯
ㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ

以复

yiˇ fuˋ
ㄧˇ ㄈㄨˋ
Formerly, In the past
yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ

以往

yiˇ wangˇ
ㄧˇ ㄨㄤˇ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

以保

yiˇ baoˇ
ㄧˇ ㄅㄠˇ
So as to, In order to, For convenience's sake
yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ

以便

yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ
In case, If by chance
yiˇ bianˋ wanˋ yiˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄧˋ

以便

yiˇ bianˋ
ㄧˇ ㄅㄧㄢˋ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ yiˇ haoˊ liˊ miuˋ yiˇ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄧˇ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄡˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

以千

yiˇ qian¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢ
Other than, Outside of
yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ

以外

yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ
Besides, In addition, Also
chuˊ ciˇ yiˇ waiˋ
ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄧˇ ㄨㄞˋ

以外

yiˇ waiˋ
ㄧˇ ㄨㄞˋ
Country: israel
yiˇ seˋ lieˋ
ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ

以色

yiˇ seˋ
ㄧˇ ㄙㄜˋ
To avoid, In order not to cause or make, So as not to
yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
Somehow console oneself
liaoˊ yiˇ jieˇ chaoˊ
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄔㄠˊ

以解

yiˇ jieˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ
A sliver of contentment, A little bit of comfort
liaoˊ yiˇ jieˇ you¯
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄧㄡ

以解

yiˇ jieˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ
Think, Assume, Might think, Thought, Be under the impression that
yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ

以为

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
Thought it was some sort of competition, Was under the impressiont that it was some sort of contest
yiˇ weiˋ zheˋ shiˋ mouˇ zhongˋ biˇ saiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄕˋ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ

以为

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
Unmindful, Indifferent, Uncaring, Paid no heed to, Ignored, Disregarded, Uncaringly, Disapprovingly
buˋ yiˇ weiˊ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄧˋ

以为

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
Fall into a habit, Become accustomed to doing
xiˊ yiˇ weiˋ changˊ
ㄒㄧˊ ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄔㄤˊ

以为

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
So you think
shiˋ niˇ yiˇ weiˊ
ㄕˋ ㄋㄧˇ ㄧˇ ㄨㄟˊ

以为

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
I assumed in error, I made a mistaken assumption, I mistakenly assumed
woˇ wuˋ yiˇ weiˋ
ㄨㄛˇ ㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˋ

以为

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
I assumed that i knew, I only thought i knew
woˇ zhiˇ shiˋ ziˋ yiˇ weiˊ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄗˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄓ ㄉㄠˋ

以为

yiˇ weiˊ
ㄧˇ ㄨㄟˊ
I indifferently said, I uncaringly said
woˇ buˋ yiˇ weiˋ yiˋ de˙ shuo¯
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄛ

以为

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
I thought, I assumed
woˇ yiˇ weiˋ
ㄨㄛˇ ㄧˇ ㄨㄟˋ

以为

yiˇ weiˋ
ㄧˇ ㄨㄟˋ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ yiˇ haoˊ liˊ miuˋ yiˇ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄧˇ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄇㄧㄡˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

以毫

yiˇ haoˊ
ㄧˇ ㄏㄠˊ
Enough to tide over the year
liaoˊ yiˇ zuˊ suiˋ
ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄗㄨˊ ㄙㄨㄟˋ

以卒

yiˇ zuˊ
ㄧˇ ㄗㄨˊ
To reduce
yiˇ jianˇ shaoˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ

以减

yiˇ jianˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄢˇ
To determine the correct exposure
yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

以决

yiˇ jueˊ
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ
Measure subject brightness to determine correct exposure
ceˋ liangˋ zhuˇ tiˇ liangˋ duˋ yiˇ jueˊ dingˋ zhengˋ queˋ puˋ guang¯
ㄘㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

以决

yiˇ jueˊ
ㄧˇ ㄐㄩㄝˊ
Pooh-pooh, Snicker at, Look down on, Laugh at the idea, Never admit to the idea, Turn nose up at the idea
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ

以鼻

yiˇ biˊ
ㄧˇ ㄅㄧˊ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

以鼻

yiˇ biˊ
ㄧˇ ㄅㄧˊ
Act to keep subject continuously in focus
yiˇ xiangˋ zhuˇ tiˇ jinˋ xingˊ chiˊ xuˋ duiˋ jiao¯
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

以向

yiˇ xiangˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄤˋ
To avoid, To prevent
yiˇ biˋ mianˇ
ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

以避

yiˇ biˋ
ㄧˇ ㄅㄧˋ
With these
yiˇ zheˋ xie¯
ㄧˇ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ

以这

yiˇ zheˋ
ㄧˇ ㄓㄜˋ
Not with these
buˊ shiˋ yiˇ zheˋ xie¯
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄧˇ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ

以这

yiˇ zheˋ
ㄧˇ ㄓㄜˋ
Before, Ago, Period of time before
yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Wronged you in a lot of ways in the past
yiˇ qianˊ zuoˋ le˙ henˇ duo¯ duiˋ buˋ qiˇ niˇ de˙ shiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Never used to be able to, Never used to
yiˇ qianˊ congˊ meiˊ deˊ guoˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Improved, Gotten better
biˇ yiˇ qianˊ haoˇ
ㄅㄧˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄠˇ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
We can't go back to the way it was
woˇ men˙ meiˊ banˋ faˇ xiangˋ yiˇ qianˊ naˋ yangˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄧㄤˋ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A long time ago
henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
henˇ jiuˇ henˇ jiuˇ yiˇ qianˊ
ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former
yiˇ qianˊ de˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former home
yiˇ qianˊ de˙ jia¯
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Former life
yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
That was then
naˋ shiˋ yiˇ qianˊ de˙ shiˋ le˙
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄌㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
A very long time ago
shiˋ fei¯ changˊ jiuˇ yiˇ qianˊ de˙
ㄕˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
He doesn't want to return to his old life
ta¯ buˋ xiangˇ huiˊ daoˋ yiˇ qianˊ de˙ sheng¯ huoˊ
ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

以前

yiˇ qianˊ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ
Was somehow certain
yiˇ mouˇ zhongˋ fang¯ faˇ queˋ dingˋ
ㄧˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ

以某

yiˇ mouˇ
ㄧˇ ㄇㄡˇ
Was somehow certain, Was somehow sure, Was certain without a doubt
yiˇ mouˇ zhongˋ fang¯ faˇ queˋ dingˋ wuˊ yiˊ
ㄧˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨˊ ㄧˊ

以某

yiˇ mouˇ
ㄧˇ ㄇㄡˇ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ

以万

yiˇ wanˋ
ㄧˇ ㄨㄢˋ
Tens of thousands, Numerous, Lots
shuˇ yiˇ wanˋ jiˋ de˙
ㄕㄨˇ ㄧˇ ㄨㄢˋ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙

以万

yiˇ wanˋ
ㄧˇ ㄨㄢˋ
To make a long story short, To sum up
yiˋ yanˊ yiˇ biˋ zhi¯
ㄧˋ ㄧㄢˊ ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄓ

以蔽

yiˇ biˋ
ㄧˇ ㄅㄧˋ
Until, Up to, So that
yiˇ zhiˋ
ㄧˇ ㄓˋ

以至

yiˇ zhiˋ
ㄧˇ ㄓˋ
The threat of death, Threatened with death
yiˇ siˇ yao¯ xieˊ
ㄧˇ ㄙˇ ㄧㄠ ㄒㄧㄝˊ

以死

yiˇ siˇ
ㄧˇ ㄙˇ
Below
yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
The following two pictures, The two pictures below
yiˇ xiaˋ erˋ zhang¯ tuˊ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄦˋ ㄓㄤ ㄊㄨˊ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
As a result
suoˇ yiˇ xiaˋ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
Below the belt
daiˋ yiˇ xiaˋ
ㄉㄞˋ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
Not allowed to hit below the belt, Not hitting below the belt
buˋ nengˊ daˇ yao¯ daiˋ yiˇ xiaˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄚˇ ㄧㄠ ㄉㄞˋ ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ

以下

yiˇ xiaˋ
ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ
To make background balanced, To create a balanced background
yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

以平

yiˇ pingˊ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ
Adjust subject to the left or right for a balanced background
jiang¯ zhuˇ tiˇ xiangˋ zuoˇ huoˋ xiangˋ youˋ yiˊ dongˋ yiˇ pingˊ hengˊ beiˋ jingˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ

以平

yiˇ pingˊ
ㄧˇ ㄆㄧㄥˊ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

以配

yiˇ peiˋ
ㄧˇ ㄆㄟˋ
The thing is, For this reason
yiˇ ciˇ
ㄧˇ ㄘˇ

以此

yiˇ ciˇ
ㄧˇ ㄘˇ
Or more, Any of the above
yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ

以上

yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ
A door that locked, A door that can be locked
yiˊ shanˋ keˇ yiˇ shangˋ suoˇ de˙ menˊ
ㄧˊ ㄕㄢˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄕㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄇㄣˊ

以上

yiˇ shangˋ
ㄧˇ ㄕㄤˋ
Feel shame due to an inability to repay a favor
kuiˋ wuˊ yiˇ baoˋ
ㄎㄨㄟˋ ㄨˊ ㄧˇ ㄅㄠˋ

以报

yiˇ baoˋ
ㄧˇ ㄅㄠˋ
Until now
yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ

以来

yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ
Ever, Ever had
youˇ shiˇ yiˇ laiˊ de˙
ㄧㄡˇ ㄕˇ ㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙

以来

yiˇ laiˊ
ㄧˇ ㄌㄞˊ
Sufficient, Enough
zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
But was enough
danˋ zuˊ yiˇ
ㄉㄢˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
Insufficient, Not enough
buˋ zuˊ yiˇ
ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄧˇ

足以

zuˊ yiˇ
ㄗㄨˊ ㄧˇ
In order to
yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ

用以

yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ
Divided by
chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
A divided by b
jiaˇ chuˊ yiˇ yiˇ
ㄐㄧㄚˇ ㄔㄨˊ ㄧˇ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
A certain number divided by
mouˇ shuˋ chuˊ yiˇ
ㄇㄡˇ ㄕㄨˋ ㄔㄨˊ ㄧˇ

除以

chuˊ yiˇ
ㄔㄨˊ ㄧˇ
Consequently, And so, Therefore
suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So they then, As a result they
suoˇ yiˇ ta¯ men˙ jiang¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄐㄧㄤ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So you came here
suoˇ yiˇ niˇ laiˊ zheˋ liˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So why wait? so why bother waiting?
suoˇ yiˇ youˇ sheˊ me˙ haoˇ dengˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So, So in conclusion
suoˇ yiˇ jieˊ lunˋ shiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ ㄕˋ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
So hair was still wet, And so hair was still damp
suoˇ yiˇ touˊ faˇ shi¯ shi¯ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄊㄡˊ ㄈㄚˇ ㄕ ㄕ ㄉㄜ˙

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
The occasional masterpiece
zhi¯ suoˇ yiˇ ouˇ youˇ jia¯ zuoˋ
ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄡˇ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄛˋ

所以

suoˇ yiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ
Allowing
deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ

得以

deˊ yiˇ
ㄉㄜˊ ㄧˇ
Difficult, Hard to
nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Bad or bitter tasting, Hard to swallow
nanˊ yiˇ ruˋ kouˇ de˙
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄉㄜ˙

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Unforgettable, Difficult to forget
nanˊ yiˇ wangˋ huaiˊ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄨㄤˋ ㄏㄨㄞˊ

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Difficult to satisfy, Difficult to meet needs of
nanˊ yiˇ manˇ zuˊ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Hard to believe, Difficult to believe
nanˊ yiˇ zhiˋ xinˋ
ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Really hard to believe, Incredible
zhen¯ shiˋ nanˊ yiˇ zhiˋ xinˋ
ㄓㄣ ㄕˋ ㄋㄢˊ ㄧˇ ㄓˋ ㄒㄧㄣˋ

难以

nanˊ yiˇ
ㄋㄢˊ ㄧˇ
Can, Permitted, Is able to, Are able to
keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can do
keˇ yiˇ zuoˋ daoˋ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄠˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Could manage, Could deal with, Manageable
keˇ yiˇ chengˊ shouˋ de˙
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ ㄉㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Would last for a while longer, Would last for a while
keˇ yiˇ zhi¯ cheng¯ jiuˇ yiˋ dianˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Go ahead and test it
keˇ yiˇ ceˋ shiˋ yiˊ xiaˋ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄘㄜˋ ㄕˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can keep her docile and cooperative
keˇ yiˇ rangˋ ta¯ guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Affordable, Can afford
keˇ yiˇ fuˋ dan¯
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄉㄢ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can i know why, Can you tell me why
woˇ keˇ yiˇ zhi¯ daoˋ weiˋ shenˊ me˙ ma˙
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄓ ㄉㄠˋ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄚ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I can handle it, I can deal with it, I'll can take care of it myself
woˇ keˇ yiˇ ziˋ jiˇ laiˊ
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄌㄞˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I can come
woˇ keˇ yiˇ guoˋ quˋ
ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Be prepared for
shiˋ keˇ yiˇ yuˋ beiˋ de˙
ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄩˋ ㄅㄟˋ ㄉㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
We can
woˇ men˙ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
We can sit together in front of the house
woˇ men˙ keˇ yiˇ yiˋ qiˇ zuoˋ zaiˋ jia¯ menˊ kouˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
I think i can
woˇ xiangˇ woˇ keˇ yiˇ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄛˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Might
huoˋ xuˇ keˇ yiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Sure it's okay?
queˋ dingˋ keˇ yiˇ ma˙
ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄇㄚ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can have
keˇ yiˇ youˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Then can, And so can
jiuˋ keˇ yiˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Then you can open it
niˇ jiuˋ keˇ yiˇ daˇ kai¯ le˙
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄉㄚˇ ㄎㄞ ㄌㄜ˙

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can still, Still have
haiˊ keˇ yiˇ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Still good for another few years, Good to go for a few more years
haiˊ keˇ yiˇ huoˊ ge˙ haoˇ jiˇ nianˊ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄏㄨㄛˊ ㄍㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can also be used to express
haiˊ keˇ yiˇ biaoˇ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Not allowed
buˋ keˇ yiˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Can also
yeˇ keˇ yiˇ
ㄧㄝˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ

可以

keˇ yiˇ
ㄎㄜˇ ㄧˇ
Give
jia¯ yiˇ
ㄐㄧㄚ ㄧˇ

加以

jia¯ yiˇ
ㄐㄧㄚ ㄧˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
以.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)