Stay,
Live
zhuˋ ㄓㄨˋ
oyg
oyg

(T)(S)

[pinyin]:
zhuˋ
[zhuyin]:
ㄓㄨˋ

Stay, Live, Reside, Dwell, Lodge, Stop, Situate, Verb Ending

7 strokes, Radical: 人, 9
cangjie (T) input code:
o
y
g
cangjie (S) input code:
o
y
g

Words containing 住, TOC

Aboriginals
yuanˊ zhuˋ minˊ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ

住民

zhuˋ minˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ
Hospitalized
zhuˋ yuanˋ
ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ

住院

zhuˋ yuanˋ
ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ
Which room number do you live in?, What's your room number?
zhuˋ jiˇ haoˋ fangˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄠˋ ㄈㄤˊ

住幾

zhuˋ jiˇ
ㄓㄨˋ ㄐㄧˇ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Sealed
feng¯ zhuˋ le˙
ㄈㄥ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Resident family
zhuˋ huˋ
ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ

住戶

zhuˋ huˋ
ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ
Residence
zhuˋ suoˇ
ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ

住所

zhuˋ suoˇ
ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ
Living capacity (is), Number of people who can live (here/there is)
zhuˋ de˙ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ

住得

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Stop
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

住手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
The place that we live, Where we live
woˇ men˙ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Vacant
meiˊ renˊ zhuˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Found a place to live
zhaoˇ daoˋ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Have lived (someplace)
zhuˋ guoˋ
ㄓㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

住過

zhuˋ guoˋ
ㄓㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Move in
zhuˋ jinˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

住進

zhuˋ jinˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ
Resident, Residents
zhuˋ keˋ
ㄓㄨˋ ㄎㄜˋ

住客

zhuˋ keˋ
ㄓㄨˋ ㄎㄜˋ
Stay overnight, Lodge
zhuˋ suˋ
ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ

住宿

zhuˋ suˋ
ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ
Residential
zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ

住宅

zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ
Residential area
zhuˋ zhaiˊ qu¯
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ

住宅

zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ
Home, Residence
zhuˋ jia¯
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ

住家

zhuˋ jia¯
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ
Living
zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

住著

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Lived, Settled
zhuˋ xiaˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

住下

zhuˋ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄒㄧㄚˋ
Address
zhuˋ zhiˇ
ㄓㄨˋ ㄓˇ

住址

zhuˋ zhiˇ
ㄓㄨˋ ㄓˇ
Live at school
zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ

住校

zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ
Live in, Living in
zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Lived together
zhuˋ zaiˋ yiˋ qiˇ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄑㄧˇ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Live in taipei, Living in taipei
zhuˋ zaiˋ taiˊ beiˇ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Surround, Enclose
weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ

圍住

weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ
Inhabit, Reside (at or in), Live in
ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Habitable
ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Potentially habitable
ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Place of residence
ju¯ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Human habitation
renˊ leiˋ ju¯ zhuˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Planets that are believed to be habitable
beiˋ renˋ weiˊ youˇ ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙ xingˊ xing¯
ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Base, Residence
ju¯ zhuˋ diˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Habitat, Sealable and self-contained living space
ju¯ zhuˋ cang¯
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄘㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Hurried back to the habitat
chong¯ huiˊ ju¯ zhuˋ cang¯
ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄘㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Wait! stop it!
qieˇ zhuˋ
ㄑㄧㄝˇ ㄓㄨˋ

且住

qieˇ zhuˋ
ㄑㄧㄝˇ ㄓㄨˋ
Tie around
bangˇ zhuˋ
ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ

綁住

bangˇ zhuˋ
ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ
Able to tolerate
renˇ deiˇ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ

得住

deiˇ zhuˋ
ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ
Sound, Irrefutable, Able to stand, Able to maintain position
zhanˋ deˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ

得住

deˊ zhuˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ
Capacity for maintaining or holding
rongˊ de˙ zhuˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Capacity for holding or maintaining
chiˊ de˙ zhuˋ
ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Maintain, Sustain, Support
weiˊ chiˊ de˙ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Stop, Stopped
tingˊ zhuˋ
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˋ

停住

tingˊ zhuˋ
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˋ
Stay at
jieˋ zhuˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ

借住

jieˋ zhuˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ
Stick to
nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ

黏住

nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ
Steadied, Steadying
wenˇ zhuˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨˋ

穩住

wenˇ zhuˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨˋ
Controlled, Managed
kongˋ zhiˋ zhuˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨˋ

制住

zhiˋ zhuˋ
ㄓˋ ㄓㄨˋ
Stop, Stand, Halt!
zhanˋ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ

站住

zhanˋ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ
Remember
jiˋ zhuˋ
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ

記住

jiˋ zhuˋ
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ
Come here to live
laiˊ zheˋ liˇ zhuˋ
ㄌㄞˊ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄓㄨˋ

裡住

liˇ zhuˋ
ㄌㄧˇ ㄓㄨˋ
Cover
zhe¯ zhuˋ
ㄓㄜ ㄓㄨˋ

遮住

zhe¯ zhuˋ
ㄓㄜ ㄓㄨˋ
Fixed in place, Secured (by)
guˋ dingˋ zhuˋ
ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄨˋ

定住

dingˋ zhuˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄓㄨˋ
Solder together
hanˋ zhuˋ
ㄏㄢˋ ㄓㄨˋ

銲住

hanˋ zhuˋ
ㄏㄢˋ ㄓㄨˋ
Stick to, Stay stuck to
nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ

粘住

nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ
Cover
gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ

蓋住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Covered
gaiˋ zhuˋ le˙
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

蓋住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Continued
buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not stand, Could no longer take it, Was unable to resist, Cannot help but, Unable to tolerate
renˇ buˊ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not stand, Could no longer take it, Was unable to resist, Cannot help
renˇ buˊ zhuˋ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not resist eating
renˇ buˊ zhuˋ chi¯ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄔ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not help laughing
renˇ buˊ zhuˋ xiaoˋ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can't help feeling that
renˇ buˊ zhuˋ jueˊ deˊ
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Wrinkle her nose in distaste
ta¯ jiuˋ renˇ buˊ zhuˋ zhouˋ le˙ xiaˋ biˊ zi˙
ㄊㄚ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can hardly stand, Untenable, Unsustainable, Unjustifiable
zhanˋ buˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can hardly stand
zhanˋ buˊ zhuˋ le˙
ㄓㄢˋ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can't hold, Can't restrain, Can't catch
zhua¯ buˊ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Stop
zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ

止住

zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ
Stop the pain, Make the pain go away
zhiˇ zhuˋ tengˊ tongˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ

止住

zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ
Clamp, Squeeze
jiaˊ zhuˋ
ㄐㄧㄚˊ ㄓㄨˋ

夾住

jiaˊ zhuˋ
ㄐㄧㄚˊ ㄓㄨˋ
Took, Grasped, Held
woˋ zhuˋ
ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ

握住

woˋ zhuˋ
ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ
Grasped, Seized, Snatched
jueˊ zhuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˋ

攫住

jueˊ zhuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˋ
Toss into, Throw into, Discard
reng¯ zhuˋ
ㄖㄥ ㄓㄨˋ

扔住

reng¯ zhuˋ
ㄖㄥ ㄓㄨˋ
Grab, Grip, Hold
zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Grabbed, Gripped
jinˇ zhua¯ zhuˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Surround, Hug, Embrace
baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ

抱住

baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ
Throw a hug around
pu¯ shangˋ quˋ baoˋ zhuˋ
ㄆㄨ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ

抱住

baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ
Seize, Grasp, Hold
qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ

掐住

qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ
Choke him
qia¯ zhuˋ ta¯ de˙ houˊ longˊ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ

掐住

qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ
Block, Cut off, Jam
dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ

擋住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Blocked, Blocking
dangˇ zhuˋ le˙
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

擋住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Cut him off, Block him
dangˇ zhuˋ ta¯
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ ㄊㄚ

擋住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Prop up, Support from below
cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撐住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Supported by pillars
zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撐住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撐住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

撐住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Aboriginals
yuanˊ zhuˋ minˊ
ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ

住民

zhuˋ minˊ
ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ
Hospitalized
zhuˋ yuanˋ
ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ

住院

zhuˋ yuanˋ
ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ
Which room number do you live in?, What's your room number?
zhuˋ jiˇ haoˋ fangˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧˇ ㄏㄠˋ ㄈㄤˊ

住几

zhuˋ jiˇ
ㄓㄨˋ ㄐㄧˇ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Sealed
feng¯ zhuˋ le˙
ㄈㄥ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

住了

zhuˋ le˙
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙
Resident family
zhuˋ huˋ
ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ

住户

zhuˋ huˋ
ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ
Residence
zhuˋ suoˇ
ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ

住所

zhuˋ suoˇ
ㄓㄨˋ ㄙㄨㄛˇ
Living capacity (is), Number of people who can live (here/there is)
zhuˋ de˙ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ

住得

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Stop
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

住手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
The place that we live, Where we live
woˇ men˙ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Vacant
meiˊ renˊ zhuˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Found a place to live
zhaoˇ daoˋ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

住的

zhuˋ de˙
ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙
Have lived (someplace)
zhuˋ guoˋ
ㄓㄨˋ ㄍㄨㄛˋ

住过

zhuˋ guoˋ
ㄓㄨˋ ㄍㄨㄛˋ
Move in
zhuˋ jinˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ

住进

zhuˋ jinˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄣˋ
Resident, Residents
zhuˋ keˋ
ㄓㄨˋ ㄎㄜˋ

住客

zhuˋ keˋ
ㄓㄨˋ ㄎㄜˋ
Stay overnight, Lodge
zhuˋ suˋ
ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ

住宿

zhuˋ suˋ
ㄓㄨˋ ㄙㄨˋ
Residential
zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ

住宅

zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ
Residential area
zhuˋ zhaiˊ qu¯
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ ㄑㄩ

住宅

zhuˋ zhaiˊ
ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ
Home, Residence
zhuˋ jia¯
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ

住家

zhuˋ jia¯
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄚ
Living
zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙

住着

zhuˋ zhe˙
ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙
Lived, Settled
zhuˋ xiaˋ laiˊ
ㄓㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ

住下

zhuˋ xiaˋ
ㄓㄨˋ ㄒㄧㄚˋ
Address
zhuˋ zhiˇ
ㄓㄨˋ ㄓˇ

住址

zhuˋ zhiˇ
ㄓㄨˋ ㄓˇ
Live at school
zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ

住校

zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ
Live in, Living in
zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Lived together
zhuˋ zaiˋ yiˋ qiˇ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ ㄧˋ ㄑㄧˇ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Live in taipei, Living in taipei
zhuˋ zaiˋ taiˊ beiˇ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
I used to live in, Before i lived in
yiˇ qianˊ woˇ zhuˋ zaiˋ
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄛˇ ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ

住在

zhuˋ zaiˋ
ㄓㄨˋ ㄗㄞˋ
Surround, Enclose
weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ

围住

weiˊ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄓㄨˋ
Inhabit, Reside (at or in), Live in
ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Habitable
ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Potentially habitable
ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Place of residence
ju¯ zhuˋ de˙ diˋ fang¯
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Human habitation
renˊ leiˋ ju¯ zhuˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Planets that are believed to be habitable
beiˋ renˋ weiˊ youˇ ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙ xingˊ xing¯
ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Base, Residence
ju¯ zhuˋ diˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Habitat, Sealable and self-contained living space
ju¯ zhuˋ cang¯
ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄘㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Hurried back to the habitat
chong¯ huiˊ ju¯ zhuˋ cang¯
ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄘㄤ

居住

ju¯ zhuˋ
ㄐㄩ ㄓㄨˋ
Wait! stop it!
qieˇ zhuˋ
ㄑㄧㄝˇ ㄓㄨˋ

且住

qieˇ zhuˋ
ㄑㄧㄝˇ ㄓㄨˋ
Tie around
bangˇ zhuˋ
ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ

绑住

bangˇ zhuˋ
ㄅㄤˇ ㄓㄨˋ
Able to tolerate
renˇ deiˇ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ

得住

deiˇ zhuˋ
ㄉㄟˇ ㄓㄨˋ
Sound, Irrefutable, Able to stand, Able to maintain position
zhanˋ deˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ

得住

deˊ zhuˋ
ㄉㄜˊ ㄓㄨˋ
Capacity for maintaining or holding
rongˊ de˙ zhuˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Capacity for holding or maintaining
chiˊ de˙ zhuˋ
ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Maintain, Sustain, Support
weiˊ chiˊ de˙ zhuˋ
ㄨㄟˊ ㄔˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ

得住

de˙ zhuˋ
ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ
Stop, Stopped
tingˊ zhuˋ
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˋ

停住

tingˊ zhuˋ
ㄊㄧㄥˊ ㄓㄨˋ
Stay at
jieˋ zhuˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ

借住

jieˋ zhuˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ
Stick to
nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ

黏住

nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ
Steadied, Steadying
wenˇ zhuˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨˋ

稳住

wenˇ zhuˋ
ㄨㄣˇ ㄓㄨˋ
Controlled, Managed
kongˋ zhiˋ zhuˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨˋ

制住

zhiˋ zhuˋ
ㄓˋ ㄓㄨˋ
Stop, Stand, Halt!
zhanˋ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ

站住

zhanˋ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄨˋ
Remember
jiˋ zhuˋ
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ

记住

jiˋ zhuˋ
ㄐㄧˋ ㄓㄨˋ
Come here to live
laiˊ zheˋ liˇ zhuˋ
ㄌㄞˊ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄓㄨˋ

里住

liˇ zhuˋ
ㄌㄧˇ ㄓㄨˋ
Cover
zhe¯ zhuˋ
ㄓㄜ ㄓㄨˋ

遮住

zhe¯ zhuˋ
ㄓㄜ ㄓㄨˋ
Fixed in place, Secured (by)
guˋ dingˋ zhuˋ
ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄓㄨˋ

定住

dingˋ zhuˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄓㄨˋ
Solder together
hanˋ zhuˋ
ㄏㄢˋ ㄓㄨˋ

焊住

hanˋ zhuˋ
ㄏㄢˋ ㄓㄨˋ
Stick to, Stay stuck to
nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ

粘住

nianˊ zhuˋ
ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨˋ
Cover
gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ

盖住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Covered
gaiˋ zhuˋ le˙
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

盖住

gaiˋ zhuˋ
ㄍㄞˋ ㄓㄨˋ
Continued
buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not stand, Could no longer take it, Was unable to resist, Cannot help but, Unable to tolerate
renˇ buˊ zhuˋ
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not stand, Could no longer take it, Was unable to resist, Cannot help
renˇ buˊ zhuˋ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not resist eating
renˇ buˊ zhuˋ chi¯ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄔ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Could not help laughing
renˇ buˊ zhuˋ xiaoˋ le˙
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can't help feeling that
renˇ buˊ zhuˋ jueˊ deˊ
ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Wrinkle her nose in distaste
ta¯ jiuˋ renˇ buˊ zhuˋ zhouˋ le˙ xiaˋ biˊ zi˙
ㄊㄚ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can hardly stand, Untenable, Unsustainable, Unjustifiable
zhanˋ buˊ zhuˋ
ㄓㄢˋ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can hardly stand
zhanˋ buˊ zhuˋ le˙
ㄓㄢˋ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Can't hold, Can't restrain, Can't catch
zhua¯ buˊ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ

不住

buˊ zhuˋ
ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ
Stop
zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ

止住

zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ
Stop the pain, Make the pain go away
zhiˇ zhuˋ tengˊ tongˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ

止住

zhiˇ zhuˋ
ㄓˇ ㄓㄨˋ
Clamp, Squeeze
jiaˊ zhuˋ
ㄐㄧㄚˊ ㄓㄨˋ

夹住

jiaˊ zhuˋ
ㄐㄧㄚˊ ㄓㄨˋ
Took, Grasped, Held
woˋ zhuˋ
ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ

握住

woˋ zhuˋ
ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ
Grasped, Seized, Snatched
jueˊ zhuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˋ

攫住

jueˊ zhuˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨˋ
Toss into, Throw into, Discard
reng¯ zhuˋ
ㄖㄥ ㄓㄨˋ

扔住

reng¯ zhuˋ
ㄖㄥ ㄓㄨˋ
Grab, Grip, Hold
zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Seize the moment, Grab the chance
zhua¯ zhuˋ ji¯ huiˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Grabbed, Gripped
jinˇ zhua¯ zhuˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ

抓住

zhua¯ zhuˋ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ
Surround, Hug, Embrace
baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ

抱住

baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ
Throw a hug around
pu¯ shangˋ quˋ baoˋ zhuˋ
ㄆㄨ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ

抱住

baoˋ zhuˋ
ㄅㄠˋ ㄓㄨˋ
Seize, Grasp, Hold
qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ

掐住

qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ
Choke him
qia¯ zhuˋ ta¯ de˙ houˊ longˊ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄡˊ ㄌㄨㄥˊ

掐住

qia¯ zhuˋ
ㄑㄧㄚ ㄓㄨˋ
Block, Cut off, Jam
dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ

挡住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Blocked, Blocking
dangˇ zhuˋ le˙
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙

挡住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Cut him off, Block him
dangˇ zhuˋ ta¯
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ ㄊㄚ

挡住

dangˇ zhuˋ
ㄉㄤˇ ㄓㄨˋ
Prop up, Support from below
cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撑住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Supported by pillars
zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撑住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

撑住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

撑住

cheng¯ zhuˋ
ㄔㄥ ㄓㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
住.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)