Avoid,
Evade
mianˇ ㄇㄧㄢˇ
nahu
nahu

(T)(S)

[pinyin]:
mianˇ
[zhuyin]:
ㄇㄧㄢˇ

Avoid, Evade, Spare From, Excuse, Remove

7 strokes, Radical: 儿, 10
cangjie (T) input code:
n
a
h
u
cangjie (S) input code:
n
a
h
u

Words containing 免, TOC

Avoid, So as not to, Lest
mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ

免得

mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ
Free, No charge, Free of charge, No payment required
mianˇ fuˋ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ

免付

mianˇ fuˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ
Toll free customer service line
mianˇ fuˋ feiˋ keˋ fuˊ zhuan¯ xianˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ

免付

mianˇ fuˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ
Tax free, Tax exempt, Duty-free
mianˇ shuiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ

免稅

mianˇ shuiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ
Survived
xingˋ mianˇ yuˊ nanˊ
ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ ㄋㄢˊ

免於

mianˇ yuˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ
Survived, Escaped
xingˋ mianˇ yuˊ nanˊ
ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ ㄋㄢˊ

免於

mianˇ yuˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ
Immune, Immunity
mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressing, Immunosuppresive
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressant
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ jiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressive therapy
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ zhiˋ liaoˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunity
mianˇ yiˋ liˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄌㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Free
mianˇ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ

免費

mianˇ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ
To avoid, In order not to cause or make, So as not to
yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
Avoid, Prevent, Keep from
biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Don't stop
biˋ mianˇ zhong¯ duanˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Preventing lcd automatic shut off
biˋ mianˇ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ ziˋ dongˋ guan¯ biˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitable, Unavoidable
wuˊ faˇ biˋ mianˇ
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitable
buˋ keˇ biˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitably
buˋ keˇ biˋ mianˇ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
To avoid, To prevent
yiˇ biˋ mianˇ
ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitably
nanˊ mianˇ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ

難免

nanˊ mianˇ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ
Have to, Must, Invariably, Inevitably, Inevitable
buˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ

不免

buˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ
Unavoidable, Unavoidably
weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too
weiˋ mianˇ taiˋ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
yeˇ weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄧㄝˇ ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Avoid, So as not to, Lest
mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ

免得

mianˇ deiˇ
ㄇㄧㄢˇ ㄉㄟˇ
Free, No charge, Free of charge, No payment required
mianˇ fuˋ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ

免付

mianˇ fuˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ
Toll free customer service line
mianˇ fuˋ feiˋ keˋ fuˊ zhuan¯ xianˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ

免付

mianˇ fuˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄨˋ
Tax free, Tax exempt, Duty-free
mianˇ shuiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ

免税

mianˇ shuiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ
Survived
xingˋ mianˇ yuˊ nanˊ
ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ ㄋㄢˊ

免于

mianˇ yuˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ
Survived, Escaped
xingˋ mianˇ yuˊ nanˊ
ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ ㄋㄢˊ

免于

mianˇ yuˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄩˊ
Immune, Immunity
mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressing, Immunosuppresive
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressant
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ jiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunosuppressive therapy
mianˇ yiˋ yiˋ zhiˋ zhiˋ liaoˊ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Immunity
mianˇ yiˋ liˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄌㄧˋ

免疫

mianˇ yiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ
Free
mianˇ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ

免费

mianˇ feiˋ
ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ
To avoid, In order not to cause or make, So as not to
yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

以免

yiˇ mianˇ
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ
Avoid, Prevent, Keep from
biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Don't stop
biˋ mianˇ zhong¯ duanˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Preventing lcd automatic shut off
biˋ mianˇ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ ziˋ dongˋ guan¯ biˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Prevent camera shake, Prevent camera from shaking
biˋ mianˇ xiang¯ ji¯ zhenˋ dongˋ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄓㄣˋ ㄉㄨㄥˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitable, Unavoidable
wuˊ faˇ biˋ mianˇ
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitable
buˋ keˇ biˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitably
buˋ keˇ biˋ mianˇ de˙ shiˋ
ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
To avoid, To prevent
yiˇ biˋ mianˇ
ㄧˇ ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ

避免

biˋ mianˇ
ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ
Inevitably
nanˊ mianˇ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ

难免

nanˊ mianˇ
ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ
Have to, Must, Invariably, Inevitably, Inevitable
buˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ

不免

buˋ mianˇ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄢˇ
Unavoidable, Unavoidably
weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too
weiˋ mianˇ taiˋ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ
Too perfect
yeˇ weiˋ mianˇ taiˋ wanˊ meiˇ le˙
ㄧㄝˇ ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄊㄞˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄜ˙

未免

weiˋ mianˇ
ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
免.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)