Attend,
Attend To
wuˋ ㄨˋ
nhoks
heks

(T)(S)

[pinyin]:
wuˋ
[zhuyin]:
ㄨˋ

Attend, Attend To, Engage In, Strive, Ensure, Duty, Business, Affair, Affairs

11 strokes, Radical: 力, 19
cangjie (T) input code:
n
h
o
k
s
cangjie (S) input code:
h
e
k
s

Words containing 務, TOC

Municipal, Municipal department
zhenˋ wuˋ buˋ menˊ
ㄓㄣˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

務部

wuˋ buˋ
ㄨˋ ㄅㄨˋ
Must, By all means, To be sure
wuˋ biˋ
ㄨˋ ㄅㄧˋ

務必

wuˋ biˋ
ㄨˋ ㄅㄧˋ
Services, Render service, Help
fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Service department
fuˊ wuˋ dan¯ weiˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Room service
keˋ fangˊ fuˊ wuˋ
ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
What do you need?
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄈㄨˊ ㄨˋ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waiter, Waitress
fuˊ wuˋ yuanˊ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waiter
fuˊ wuˋ sheng¯
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄕㄥ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waitress
nuuˇ fuˊ wuˋ sheng¯
ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄕㄥ

服務

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Mission, Duty, Responsibility
renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mission approval, Approval for mission
renˋ wuˋ pi¯ zhunˇ
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mission commander
renˋ wuˋ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
After mission (tour of duty) had ended
renˋ wuˋ jieˊ shuˋ houˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄏㄡˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Lazarus mission
la¯ sa¯ luˋ renˋ wuˋ
ㄌㄚ ㄙㄚ ㄌㄨˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Abort the mission, Scrub the mission
zhong¯ duanˋ renˋ wuˋ
ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
And so the mission was forced to be aborted
erˊ beiˋ poˋ zhong¯ duanˋ renˋ wuˋ
ㄦˊ ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Whole mission, Complete mission
wanˊ chengˊ renˋ wuˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Astronaut training, Astronaut mission training
taiˋ kong¯ renˋ wuˋ de˙ xunˋ lianˋ
ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Unmanned mission
wuˊ renˊ renˋ wuˋ
ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
4 unmanned missions
siˋ tangˋ wuˊ renˊ renˋ wuˋ
ㄙˋ ㄊㄤˋ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
This project's, This mission's
zheˋ xiangˋ renˋ wuˋ de˙
ㄓㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Suicide mission
ziˋ sha¯ renˋ wuˋ
ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
What amounted to a suicide mission
ziˋ sha¯ renˋ wuˋ wuˊ yiˋ de˙
ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Carried out what amounted to a suicide mission
zhiˊ xingˊ le˙ yuˇ ziˋ sha¯ renˋ wuˋ wuˊ yiˋ
ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄩˇ ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄨˊ ㄧˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Carrying out a mission
chu¯ renˋ wuˋ
ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任務

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Debt
zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ

債務

zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ
Deeply in debt
shen¯ xianˋ zhaiˋ wuˋ
ㄕㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ ㄨˋ

債務

zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ
Secret agent, Agent, Operative, Operatives
teˋ wuˋ
ㄊㄜˋ ㄨˋ

特務

teˋ wuˋ
ㄊㄜˋ ㄨˋ
Commercial, Corporate, Business
shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ

商務

shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ
Business center
shang¯ wuˋ zhong¯ xin¯
ㄕㄤ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

商務

shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ
Chores, Housework
jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家務

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Do these chores, Did these chores
zuoˋ zheˋ xie¯ jia¯ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家務

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Do housework, Does housework
zuoˋ jia¯ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家務

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Official business
gong¯ wuˋ
ㄍㄨㄥ ㄨˋ

公務

gong¯ wuˋ
ㄍㄨㄥ ㄨˋ
Duty, Obligation, Compulsory
yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ

義務

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Fulfill one's duty, Work without pay
jinˋ yiˋ wuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄨˋ

義務

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Business
yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ

業務

yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ
Outsourced business, Contract business, On contract
waiˋ bao¯ yeˋ wuˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄧㄝˋ ㄨˋ

業務

yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ
Trivial or trifling matters, Chores
suoˇ wuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ

瑣務

suoˇ wuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ
Work related tasks, General affairs, Transactions
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事務

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ
Municipal, Municipal department
zhenˋ wuˋ buˋ menˊ
ㄓㄣˋ ㄨˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ

务部

wuˋ buˋ
ㄨˋ ㄅㄨˋ
Must, By all means, To be sure
wuˋ biˋ
ㄨˋ ㄅㄧˋ

务必

wuˋ biˋ
ㄨˋ ㄅㄧˋ
Services, Render service, Help
fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Service department
fuˊ wuˋ dan¯ weiˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Room service
keˋ fangˊ fuˊ wuˋ
ㄎㄜˋ ㄈㄤˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
What do you need?
xu¯ yaoˋ sheˊ me˙ fuˊ wuˋ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄈㄨˊ ㄨˋ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waiter, Waitress
fuˊ wuˋ yuanˊ
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waiter
fuˊ wuˋ sheng¯
ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄕㄥ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Waitress
nuuˇ fuˊ wuˋ sheng¯
ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄕㄥ

服务

fuˊ wuˋ
ㄈㄨˊ ㄨˋ
Mission, Duty, Responsibility
renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mission approval, Approval for mission
renˋ wuˋ pi¯ zhunˇ
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mission commander
renˋ wuˋ zhiˇ hui¯ guan¯
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄍㄨㄢ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
After mission (tour of duty) had ended
renˋ wuˋ jieˊ shuˋ houˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄏㄡˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Lazarus mission
la¯ sa¯ luˋ renˋ wuˋ
ㄌㄚ ㄙㄚ ㄌㄨˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Abort the mission, Scrub the mission
zhong¯ duanˋ renˋ wuˋ
ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
And so the mission was forced to be aborted
erˊ beiˋ poˋ zhong¯ duanˋ renˋ wuˋ
ㄦˊ ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Whole mission, Complete mission
wanˊ chengˊ renˋ wuˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Astronaut training, Astronaut mission training
taiˋ kong¯ renˋ wuˋ de˙ xunˋ lianˋ
ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Unmanned mission
wuˊ renˊ renˋ wuˋ
ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
4 unmanned missions
siˋ tangˋ wuˊ renˊ renˋ wuˋ
ㄙˋ ㄊㄤˋ ㄨˊ ㄖㄣˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
This project's, This mission's
zheˋ xiangˋ renˋ wuˋ de˙
ㄓㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Suicide mission
ziˋ sha¯ renˋ wuˋ
ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
What amounted to a suicide mission
ziˋ sha¯ renˋ wuˋ wuˊ yiˋ de˙
ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄨˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Carried out what amounted to a suicide mission
zhiˊ xingˊ le˙ yuˇ ziˋ sha¯ renˋ wuˋ wuˊ yiˋ
ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄩˇ ㄗˋ ㄕㄚ ㄖㄣˋ ㄨˋ ㄨˊ ㄧˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Carrying out a mission
chu¯ renˋ wuˋ
ㄔㄨ ㄖㄣˋ ㄨˋ

任务

renˋ wuˋ
ㄖㄣˋ ㄨˋ
Debt
zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ

债务

zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ
Deeply in debt
shen¯ xianˋ zhaiˋ wuˋ
ㄕㄣ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄞˋ ㄨˋ

债务

zhaiˋ wuˋ
ㄓㄞˋ ㄨˋ
Secret agent, Agent, Operative, Operatives
teˋ wuˋ
ㄊㄜˋ ㄨˋ

特务

teˋ wuˋ
ㄊㄜˋ ㄨˋ
Commercial, Corporate, Business
shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ

商务

shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ
Business center
shang¯ wuˋ zhong¯ xin¯
ㄕㄤ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

商务

shang¯ wuˋ
ㄕㄤ ㄨˋ
Chores, Housework
jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家务

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Do these chores, Did these chores
zuoˋ zheˋ xie¯ jia¯ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家务

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Do housework, Does housework
zuoˋ jia¯ wuˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ ㄨˋ

家务

jia¯ wuˋ
ㄐㄧㄚ ㄨˋ
Official business
gong¯ wuˋ
ㄍㄨㄥ ㄨˋ

公务

gong¯ wuˋ
ㄍㄨㄥ ㄨˋ
Duty, Obligation, Compulsory
yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ

义务

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Fulfill one's duty, Work without pay
jinˋ yiˋ wuˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄧˋ ㄨˋ

义务

yiˋ wuˋ
ㄧˋ ㄨˋ
Business
yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ

业务

yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ
Outsourced business, Contract business, On contract
waiˋ bao¯ yeˋ wuˋ
ㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄧㄝˋ ㄨˋ

业务

yeˋ wuˋ
ㄧㄝˋ ㄨˋ
Trivial or trifling matters, Chores
suoˇ wuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ

琐务

suoˇ wuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ
Work related tasks, General affairs, Transactions
shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

事务

shiˋ wuˋ
ㄕˋ ㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
務.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)