Unite,
Unify
heˊ ㄏㄜˊ
omr
omr

(T)(S)

[pinyin]:
heˊ geˇ
[zhuyin]:
ㄏㄜˊ ㄍㄜˇ

Unite, Unify, Agree, Cooperate, Join, Fit Together, Combine, Gather, Partnership

6 strokes, Radical: 口, 30
cangjie (T) input code:
o
m
r
cangjie (S) input code:
o
m
r

Words containing 合, TOC

Chorus
heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ

合唱

heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ
Music band: styx
mingˊ heˊ heˊ changˋ tuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ

合唱

heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ
Clutch
liˊ heˊ qiˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Clutch plate
liˊ heˊ qiˋ pianˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Clutch cable
liˊ heˊ qiˋ xianˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄢˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Partnership
heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

合夥

heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
A partner
shiˋ ge˙ heˊ huoˇ
ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

合夥

heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
Family photo(s)
jia¯ tingˊ heˊ zhaoˋ
ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄓㄠˋ

合照

heˊ zhaoˋ
ㄏㄜˊ ㄓㄠˋ
Contract, Agreement
heˊ tongˊ
ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥˊ

合同

heˊ tongˊ
ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥˊ
Die in ecstasy, Willingly die
heˊ duanˋ hunˊ
ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ

合斷

heˊ duanˋ
ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˋ
Contract, Agreement
heˊ yue¯
ㄏㄜˊ ㄩㄝ

合約

heˊ yue¯
ㄏㄜˊ ㄩㄝ
Qualify, Measure up to, Tally
heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Ecological, Ecologically friendly
heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Not ecological, Not ecologically friendly
buˋ heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Cooperate, Work together, Cooperative
heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Until she decides on her own that it's in her best interests to cooperate
zhiˊ daoˋ ta¯ ziˋ jiˇ panˋ duanˋ heˊ zuoˋ duiˋ ta¯ zuiˋ youˇ liˋ weiˊ zhiˇ
ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄓˇ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
We both cooperate
woˇ men˙ liaˇ heˊ zuoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄚˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Close working relationship
miˋ qieˋ heˊ zuoˋ guan¯ xiˋ
ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Had a close working relationship
cengˊ youˇ guoˋ miˋ qieˋ heˊ zuoˋ guan¯ xiˋ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Cooperation, Collaboration
heˊ zuoˋ de˙
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Unify, Combine
heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ

合併

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Combined section meanings method
heˊ bingˋ duanˋ yiˋ faˇ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ ㄈㄚˇ

合併

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Combine, Merge together
heˊ bingˋ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

合併

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Exactly what i'm hoping for
zhengˋ heˊ woˇ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ ㄧˋ

合我

heˊ woˇ
ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ
Rent together, Share rent
heˊ zu¯
ㄏㄜˊ ㄗㄨ

合租

heˊ zu¯
ㄏㄜˊ ㄗㄨ
Complex chemical compound
luoˋ heˊ wuˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Compound, Chemical compound
huaˋ heˊ wuˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Polymer
juˋ heˊ wuˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Cost effective, Worthwhile, Profitable
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

合算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Agreeable, To one's liking, Suited
heˊ yiˋ
ㄏㄜˊ ㄧˋ

合意

heˊ yiˋ
ㄏㄜˊ ㄧˋ
Legitimate, Lawful, Legal
heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Legitimately husband and wife
heˊ faˇ fu¯ qi¯
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄈㄨ ㄑㄧ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Legitimate operation, Legitimately run business
heˊ faˇ jing¯ yingˊ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Suitable, Fitting, Proper, Appropriate
heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ

合適

heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ
Right words
heˊ shiˋ diˋ ziˋ yanˇ
ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄧㄢˇ

合適

heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ
Synthesis, Synthesize, Synthetic
heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Polyester fiber
juˋ zhiˇ heˊ chengˊ xian¯ weiˊ
ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Aluminum alloy
luuˇ heˊ jin¯
ㄌㄩˇ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

合金

heˊ jin¯
ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ
Malocclusion, Irregular bite, Cross bite, Overbite
yaoˇ heˊ buˊ zhengˋ
ㄧㄠˇ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ

合不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Not get along
heˊ buˋ laiˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ

合不

heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ
Rational, Reasonable, Logical
heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ

合理

heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ
Logical starting point, Logical place to start
heˊ liˇ de˙ qiˇ dianˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ

合理

heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ
Qualified
heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ

合格

heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ
Completely unacceptable
quanˊ buˋ heˊ geˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ

合格

heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ
Together, United forces
heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ

合力

heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ
Work together, Worked together
tongˊ xin¯ heˊ liˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ

合力

heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ
Reunite
huiˊ heˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ

回合

huiˊ heˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ
Become good friends
yiˋ pai¯ jiˊ heˊ
ㄧˋ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ

即合

jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ
Fit, Fitted
tie¯ heˊ
ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ

貼合

tie¯ heˊ
ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ
Combine, Combinations
zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

組合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Matter compiler
wuˋ zhiˋ zuˇ heˊ luˊ
ㄨˋ ㄓˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ

組合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Character combinations
wenˊ ziˋ zuˇ heˊ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

組合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Mixed
zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ

綜合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Mixed fruit juice
zong¯ heˊ guoˇ zhi¯
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

綜合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Drink: mixed milk drink (possibly with mixed fruit)
zong¯ heˊ niuˊ naiˇ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ

綜合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Multi-vitamin, Multi vitamins
zong¯ heˊ weiˊ ta¯ mingˋ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

綜合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
General hospital
zong¯ heˊ yi¯ yuanˋ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄧ ㄩㄢˋ

綜合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Unite, Form an alliance, Marry, Get married
jieˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ

結合

jieˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ
Meet, Assemble, Gather together, Muster
jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ

集合

jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ
Coincidence
ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ

偶合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Correspond, Match, Suit, Suited
fuˊ heˊ
ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ

符合

fuˊ heˊ
ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ
Mix, Blend, Blended, Hybrid
hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ

混合

hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ
Cross between, Mix between, mix up of
hunˋ heˊ tiˇ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ

混合

hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ
Suitable, Perfect fit, Make suitable
shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ

適合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Potentially suitable
keˇ nengˊ shiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ

適合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Potentially suitable for colonization
keˇ nengˊ shiˋ heˊ zhiˊ minˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ

適合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Not suitable
buˊ shiˋ heˊ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ

適合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
No longer suitable
zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ heˊ woˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ

適合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Adhere, Adhesion, Stick to
miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ

密合

miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ
Adhesiveness, Degree of adhesion
miˋ heˊ duˋ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ

密合

miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ
Unit-of-volume: deciliter, Volume measure
gong¯ geˇ
ㄍㄨㄥ ㄍㄜˇ

公合

gong¯ geˇ
ㄍㄨㄥ ㄍㄜˇ
Meet
huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

會合

huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Consorted, Illicit sexual relation
gouˇ heˊ
ㄍㄡˇ ㄏㄜˊ

苟合

gouˇ heˊ
ㄍㄡˇ ㄏㄜˊ
Melt, Fuse, Merge
rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

融合

rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ
Multi-cultural
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋ rongˊ heˊ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

融合

rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ
Not suitable, Unfit, Substandard
buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ

不合

buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ
Bring up or vomit something that didn't agree with his body
baˇ buˋ heˊ shen¯ tiˇ de˙ dong¯ xi¯ nongˋ chu¯ laiˊ
ㄅㄚˇ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

不合

buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ
Do together, Unite, Ally with
lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ

聯合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
Anatomy-bone-ref: pubic synthesis
chiˇ guˇ lianˊ heˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ

聯合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
United nations
lianˊ heˊ guoˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ

聯合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
Coincidence
qiaoˇ heˊ
ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ

巧合

qiaoˇ heˊ
ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ
Suit
peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Docile and cooperative
guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Can keep her docile and cooperative
keˇ yiˇ rangˋ ta¯ guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Occasion
changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ

場合

changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ
Coupling
ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Coupling coefficient
ouˇ heˊ xiˋ shuˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Coupled circuit
ouˇ heˊ dianˋ luˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Acoustic coupling device
sheng¯ ouˇ heˊ qiˋ
ㄕㄥ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Bring together, Make a match
cuo¯ heˊ
ㄘㄨㄛ ㄏㄜˊ

撮合

cuo¯ heˊ
ㄘㄨㄛ ㄏㄜˊ
Equivalent, Currency exchange result
zheˊ heˊ
ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ

折合

zheˊ heˊ
ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ
Tongue and groove joint
qiˋ kouˇ jie¯ heˊ
ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ

接合

jie¯ heˊ
ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ
Chorus
heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ

合唱

heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ
Music band: styx
mingˊ heˊ heˊ changˋ tuanˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ

合唱

heˊ changˋ
ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ
Clutch
liˊ heˊ qiˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Clutch plate
liˊ heˊ qiˋ pianˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄆㄧㄢˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Clutch cable
liˊ heˊ qiˋ xianˋ
ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄢˋ

合器

heˊ qiˋ
ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ
Partnership
heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

合伙

heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
A partner
shiˋ ge˙ heˊ huoˇ
ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

合伙

heˊ huoˇ
ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
Family photo(s)
jia¯ tingˊ heˊ zhaoˋ
ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄓㄠˋ

合照

heˊ zhaoˋ
ㄏㄜˊ ㄓㄠˋ
Contract, Agreement
heˊ tongˊ
ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥˊ

合同

heˊ tongˊ
ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥˊ
Die in ecstasy, Willingly die
heˊ duanˋ hunˊ
ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄨㄣˊ

合断

heˊ duanˋ
ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˋ
Contract, Agreement
heˊ yue¯
ㄏㄜˊ ㄩㄝ

合约

heˊ yue¯
ㄏㄜˊ ㄩㄝ
Qualify, Measure up to, Tally
heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Ecological, Ecologically friendly
heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Not ecological, Not ecologically friendly
buˋ heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

合乎

heˊ hu¯
ㄏㄜˊ ㄏㄨ
Cooperate, Work together, Cooperative
heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Until she decides on her own that it's in her best interests to cooperate
zhiˊ daoˋ ta¯ ziˋ jiˇ panˋ duanˋ heˊ zuoˋ duiˋ ta¯ zuiˋ youˇ liˋ weiˊ zhiˇ
ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄓˇ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
We both cooperate
woˇ men˙ liaˇ heˊ zuoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄚˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Close working relationship
miˋ qieˋ heˊ zuoˋ guan¯ xiˋ
ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Had a close working relationship
cengˊ youˇ guoˋ miˋ qieˋ heˊ zuoˋ guan¯ xiˋ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Cooperation, Collaboration
heˊ zuoˋ de˙
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

合作

heˊ zuoˋ
ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ
Unify, Combine
heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ

合并

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Combined section meanings method
heˊ bingˋ duanˋ yiˋ faˇ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄧˋ ㄈㄚˇ

合并

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Combine, Merge together
heˊ bingˋ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

合并

heˊ bingˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ
Exactly what i'm hoping for
zhengˋ heˊ woˇ yiˋ
ㄓㄥˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ ㄧˋ

合我

heˊ woˇ
ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ
Rent together, Share rent
heˊ zu¯
ㄏㄜˊ ㄗㄨ

合租

heˊ zu¯
ㄏㄜˊ ㄗㄨ
Complex chemical compound
luoˋ heˊ wuˋ
ㄌㄨㄛˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Compound, Chemical compound
huaˋ heˊ wuˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Polymer
juˋ heˊ wuˋ
ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ

合物

heˊ wuˋ
ㄏㄜˊ ㄨˋ
Cost effective, Worthwhile, Profitable
heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ

合算

heˊ suanˋ
ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ
Agreeable, To one's liking, Suited
heˊ yiˋ
ㄏㄜˊ ㄧˋ

合意

heˊ yiˋ
ㄏㄜˊ ㄧˋ
Legitimate, Lawful, Legal
heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Legitimately husband and wife
heˊ faˇ fu¯ qi¯
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄈㄨ ㄑㄧ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Legitimate operation, Legitimately run business
heˊ faˇ jing¯ yingˊ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ

合法

heˊ faˇ
ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ
Suitable, Fitting, Proper, Appropriate
heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ

合适

heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ
Right words
heˊ shiˋ diˋ ziˋ yanˇ
ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄧㄢˇ

合适

heˊ shiˋ
ㄏㄜˊ ㄕˋ
Synthesis, Synthesize, Synthetic
heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Polyester fiber
juˋ zhiˇ heˊ chengˊ xian¯ weiˊ
ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Aluminum alloy
luuˇ heˊ jin¯
ㄌㄩˇ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

合金

heˊ jin¯
ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ
Malocclusion, Irregular bite, Cross bite, Overbite
yaoˇ heˊ buˊ zhengˋ
ㄧㄠˇ ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ ㄓㄥˋ

合不

heˊ buˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˊ
Not get along
heˊ buˋ laiˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ

合不

heˊ buˋ
ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ
Rational, Reasonable, Logical
heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ

合理

heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ
Logical starting point, Logical place to start
heˊ liˇ de˙ qiˇ dianˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄢˇ

合理

heˊ liˇ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ
Qualified
heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ

合格

heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ
Completely unacceptable
quanˊ buˋ heˊ geˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ

合格

heˊ geˊ
ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ
Together, United forces
heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ

合力

heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ
Work together, Worked together
tongˊ xin¯ heˊ liˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ

合力

heˊ liˋ
ㄏㄜˊ ㄌㄧˋ
Reunite
huiˊ heˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ

回合

huiˊ heˊ
ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ
Become good friends
yiˋ pai¯ jiˊ heˊ
ㄧˋ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ

即合

jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ
Fit, Fitted
tie¯ heˊ
ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ

贴合

tie¯ heˊ
ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ
Combine, Combinations
zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

组合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Matter compiler
wuˋ zhiˋ zuˇ heˊ luˊ
ㄨˋ ㄓˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ

组合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Character combinations
wenˊ ziˋ zuˇ heˊ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

组合

zuˇ heˊ
ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ
Mixed
zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ

综合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Mixed fruit juice
zong¯ heˊ guoˇ zhi¯
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

综合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Drink: mixed milk drink (possibly with mixed fruit)
zong¯ heˊ niuˊ naiˇ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄋㄧㄡˊ ㄋㄞˇ

综合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Multi-vitamin, Multi vitamins
zong¯ heˊ weiˊ ta¯ mingˋ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

综合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
General hospital
zong¯ heˊ yi¯ yuanˋ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄧ ㄩㄢˋ

综合

zong¯ heˊ
ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ
Unite, Form an alliance, Marry, Get married
jieˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ

结合

jieˊ heˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ
Meet, Assemble, Gather together, Muster
jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ

集合

jiˊ heˊ
ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ
Coincidence
ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ

偶合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Correspond, Match, Suit, Suited
fuˊ heˊ
ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ

符合

fuˊ heˊ
ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ
Mix, Blend, Blended, Hybrid
hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ

混合

hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ
Cross between, Mix between, mix up of
hunˋ heˊ tiˇ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ

混合

hunˋ heˊ
ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ
Suitable, Perfect fit, Make suitable
shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ

适合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Potentially suitable
keˇ nengˊ shiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ

适合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Potentially suitable for colonization
keˇ nengˊ shiˋ heˊ zhiˊ minˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ

适合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Not suitable
buˊ shiˋ heˊ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ

适合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
No longer suitable
zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ heˊ woˇ
ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄨㄛˇ

适合

shiˋ heˊ
ㄕˋ ㄏㄜˊ
Adhere, Adhesion, Stick to
miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ

密合

miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ
Adhesiveness, Degree of adhesion
miˋ heˊ duˋ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨˋ

密合

miˋ heˊ
ㄇㄧˋ ㄏㄜˊ
Unit-of-volume: deciliter, Volume measure
gong¯ geˇ
ㄍㄨㄥ ㄍㄜˇ

公合

gong¯ geˇ
ㄍㄨㄥ ㄍㄜˇ
Meet
huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

会合

huiˋ heˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ
Consorted, Illicit sexual relation
gouˇ heˊ
ㄍㄡˇ ㄏㄜˊ

苟合

gouˇ heˊ
ㄍㄡˇ ㄏㄜˊ
Melt, Fuse, Merge
rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

融合

rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ
Multi-cultural
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋ rongˊ heˊ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

融合

rongˊ heˊ
ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ
Not suitable, Unfit, Substandard
buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ

不合

buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ
Bring up or vomit something that didn't agree with his body
baˇ buˋ heˊ shen¯ tiˇ de˙ dong¯ xi¯ nongˋ chu¯ laiˊ
ㄅㄚˇ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

不合

buˋ heˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ
Do together, Unite, Ally with
lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ

联合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
Anatomy-bone-ref: pubic synthesis
chiˇ guˇ lianˊ heˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ

联合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
United nations
lianˊ heˊ guoˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ

联合

lianˊ heˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ
Coincidence
qiaoˇ heˊ
ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ

巧合

qiaoˇ heˊ
ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ
Suit
peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Set exposure parameters to suit the scene, Set exposure to suit the scene
sheˋ dingˋ puˋ guang¯ can¯ shuˋ yiˇ peiˋ heˊ changˇ jingˇ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄘㄢ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Docile and cooperative
guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Can keep her docile and cooperative
keˇ yiˇ rangˋ ta¯ guai¯ guai¯ peiˋ heˊ
ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄍㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ

配合

peiˋ heˊ
ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ
Occasion
changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ

场合

changˇ heˊ
ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ
Coupling
ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Coupling coefficient
ouˇ heˊ xiˋ shuˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Coupled circuit
ouˇ heˊ dianˋ luˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Acoustic coupling device
sheng¯ ouˇ heˊ qiˋ
ㄕㄥ ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

耦合

ouˇ heˊ
ㄡˇ ㄏㄜˊ
Bring together, Make a match
cuo¯ heˊ
ㄘㄨㄛ ㄏㄜˊ

撮合

cuo¯ heˊ
ㄘㄨㄛ ㄏㄜˊ
Equivalent, Currency exchange result
zheˊ heˊ
ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ

折合

zheˊ heˊ
ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ
Tongue and groove joint
qiˋ kouˇ jie¯ heˊ
ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ

接合

jie¯ heˊ
ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
合.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)