City,
Town
chengˊ ㄔㄥˊ
gihs
gihs

(T)(S)

[pinyin]:
chengˊ
[zhuyin]:
ㄔㄥˊ

City, Town, Municipality, Castle, Fort, Fortification

9 strokes, Radical: 土, 32
cangjie (T) input code:
g
i
h
s
cangjie (S) input code:
g
i
h
s

Words containing 城, TOC

Old wall, Old section of wall, Old piece of wall
laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

城牆

chengˊ qiangˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ
An old section of wall
yiˋ mianˋ laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

城牆

chengˊ qiangˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ
Fortress, Fortifications, Fortified walls
chengˊ baoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ

城堡

chengˊ baoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ
City
chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Collapsed inside the city
daoˇ zaiˋ le˙ chengˊ shiˋ zhong¯
ㄉㄠˇ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨㄥ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Every city
meiˇ zuoˋ chengˊ shiˋ
ㄇㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Rural to urban
xiang¯ cun¯ daoˋ chengˊ shiˋ
ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
City's
chengˊ shiˋ de˙
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄉㄜ˙

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Mind, Mental outlook
chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
Shrewd, Thoughtful, Deep
chengˊ fuˇ henˇ shen¯
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ ㄏㄣˇ ㄕㄣ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
Honest, Open, Frank
xiong¯ wuˊ chengˊ fuˇ
ㄒㄩㄥ ㄨˊ ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
City, Towns and cities
chengˊ zhenˋ
ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ

城鎮

chengˊ zhenˋ
ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ
City, City state
chengˊ bang¯
ㄔㄥˊ ㄅㄤ

城邦

chengˊ bang¯
ㄔㄥˊ ㄅㄤ
The great wall of china
changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

長城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Outer wall, Fortification, The wall
jueˊ jingˋ changˊ chengˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

長城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Enter the city
jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ

進城

jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ
Worth a couple of towns, Very valuable
lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

連城

lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Very valuable
jiaˋ zhiˊ lianˊ chengˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

連城

lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Abandoned city, Crumbling walls
huang¯ chengˊ
ㄏㄨㄤ ㄔㄥˊ

荒城

huang¯ chengˊ
ㄏㄨㄤ ㄔㄥˊ
Old city
guˇ chengˊ
ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ

古城

guˇ chengˊ
ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ
Mount chicheng
chiˋ chengˊ
ㄔˋ ㄔㄥˊ

赤城

chiˋ chengˊ
ㄔˋ ㄔㄥˊ
Old wall, Old section of wall, Old piece of wall
laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

城墙

chengˊ qiangˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ
An old section of wall
yiˋ mianˋ laoˇ chengˊ qiangˊ
ㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄠˇ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ

城墙

chengˊ qiangˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄤˊ
Fortress, Fortifications, Fortified walls
chengˊ baoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ

城堡

chengˊ baoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄠˇ
City
chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Collapsed inside the city
daoˇ zaiˋ le˙ chengˊ shiˋ zhong¯
ㄉㄠˇ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨㄥ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Every city
meiˇ zuoˋ chengˊ shiˋ
ㄇㄟˇ ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Rural to urban
xiang¯ cun¯ daoˋ chengˊ shiˋ
ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ ㄉㄠˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
City's
chengˊ shiˋ de˙
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄉㄜ˙

城市

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Mind, Mental outlook
chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
Shrewd, Thoughtful, Deep
chengˊ fuˇ henˇ shen¯
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ ㄏㄣˇ ㄕㄣ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
Honest, Open, Frank
xiong¯ wuˊ chengˊ fuˇ
ㄒㄩㄥ ㄨˊ ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ

城府

chengˊ fuˇ
ㄔㄥˊ ㄈㄨˇ
City, Towns and cities
chengˊ zhenˋ
ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ

城镇

chengˊ zhenˋ
ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ
City, City state
chengˊ bang¯
ㄔㄥˊ ㄅㄤ

城邦

chengˊ bang¯
ㄔㄥˊ ㄅㄤ
The great wall of china
changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

长城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Outer wall, Fortification, The wall
jueˊ jingˋ changˊ chengˊ
ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ

长城

changˊ chengˊ
ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ
Enter the city
jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ

进城

jinˋ chengˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ
Worth a couple of towns, Very valuable
lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

连城

lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Very valuable
jiaˋ zhiˊ lianˊ chengˊ
ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

连城

lianˊ chengˊ
ㄌㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Abandoned city, Crumbling walls
huang¯ chengˊ
ㄏㄨㄤ ㄔㄥˊ

荒城

huang¯ chengˊ
ㄏㄨㄤ ㄔㄥˊ
Old city
guˇ chengˊ
ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ

古城

guˇ chengˊ
ㄍㄨˇ ㄔㄥˊ
Mount chicheng
chiˋ chengˊ
ㄔˋ ㄔㄥˊ

赤城

chiˋ chengˊ
ㄔˋ ㄔㄥˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
城.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)