Progress,
jiˋ ㄐㄧˋ
he
he

(T)(S)

[pinyin]:
jiˋ
[zhuyin]:
ㄐㄧˋ

Radical: 034, Progress

3 strokes, Radical: 夂, 34
cangjie (T) input code:
h
e
cangjie (S) input code:
h
e

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
夂.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)