Lose,
Miss
shi¯ ㄕ¯
hqo
hqo

(T)(S)

5 strokes, Radical: 大, 37
cangjie (T) input code:
h
q
o
cangjie (S) input code:
h
q
o

Words containing 失, TOC

Lost, Lose track of, Went missing, Missing
shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children
shi¯ zong¯ de˙ erˊ tongˊ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Went missing, Been missing since
jiuˋ shi¯ zong¯ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄌㄜ˙

失蹤

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Become blind, Blind
shi¯ mingˊ
ㄕ ㄇㄧㄥˊ

失明

shi¯ mingˊ
ㄕ ㄇㄧㄥˊ
Insomnia
shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
Can't sleep, Have insomnia
shi¯ mianˊ le˙
ㄕ ㄇㄧㄢˊ ㄌㄜ˙

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
I can't sleep, And so i can't sleep
woˇ youˋ shi¯ mianˊ le˙
ㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕ ㄇㄧㄢˊ ㄌㄜ˙

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
Lose, Fail, Unsuccessfully
shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ

失敗

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

失敗

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
When auto-focus fails
ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ shi¯ baiˋ shiˊ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˊ

失敗

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
Excuse me (i have to go)
shi¯ peiˊ le˙
ㄕ ㄆㄟˊ ㄌㄜ˙

失陪

shi¯ peiˊ
ㄕ ㄆㄟˊ
Jilted, To lose in love, Dumped, Ditched
shi¯ lianˋ
ㄕ ㄌㄧㄢˋ

失戀

shi¯ lianˋ
ㄕ ㄌㄧㄢˋ
Lost pressure, Decompress, Decompression
shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ

失壓

shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

失壓

shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ
Accidentally
shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ

失手

shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

失之

shi¯ zhi¯
ㄕ ㄓ
Disappointed, Dismayed, Discouraged, Dispirited
shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Very disappointed, Extremely disappointed
youˇ duo¯ shi¯ wangˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Heart broken and sad
shang¯ xin¯ shi¯ wangˋ
ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Disappointed, Discouraged
shi¯ wangˋ de˙
ㄕ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Don't be disappointed, Not to worry, Don't despair
bieˊ shi¯ wangˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Fail
shi¯ xiaoˋ
ㄕ ㄒㄧㄠˋ

失效

shi¯ xiaoˋ
ㄕ ㄒㄧㄠˋ
Frustrated in (the arena of) love
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ ㄕ ㄧˋ

失意

shi¯ yiˋ
ㄕ ㄧˋ
Error, Flaw
shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ

失誤

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Margin of error
shi¯ wuˋ kong¯ jian¯
ㄕ ㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ

失誤

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Increased margin of error, Margin of error is then increased
shi¯ wuˋ kong¯ jian¯ jiuˋ bianˋ daˋ le˙
ㄕ ㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙

失誤

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Stolen, Missing
shi¯ qieˋ
ㄕ ㄑㄧㄝˋ

失竊

shi¯ qieˋ
ㄕ ㄑㄧㄝˋ
Become unemployed, Lose one's job, Lose one's employment, Unemployed, Jobless
shi¯ yeˋ
ㄕ ㄧㄝˋ

失業

shi¯ yeˋ
ㄕ ㄧㄝˋ
Lose, Lost
shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Unconscious
shi¯ quˋ zhi¯ jueˊ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄓ ㄐㄩㄝˊ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Lost track of
shi¯ quˋ zong¯ yingˇ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Someone died, Someone lost their life
youˇ renˊ shi¯ quˋ sheng¯ mingˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕ ㄑㄩˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Lost, Gone missing
shi¯ quˋ le˙
ㄕ ㄑㄩˋ ㄌㄜ˙

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Out of control, Uncontrollable, Uncontrollably
shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Panic, Scared witless
shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ

失措

shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ
Frightened, Panicking
jing¯ huang¯ shi¯ cuoˋ
ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄕ ㄘㄨㄛˋ

失措

shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ
Lose, Miss, Fail
shi¯ diaoˋ
ㄕ ㄉㄧㄠˋ

失掉

shi¯ diaoˋ
ㄕ ㄉㄧㄠˋ
Accident, Suffer an accident
shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ

失事

shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ
Negligence
shu¯ shi¯
ㄕㄨ ㄕ

疏失

shu¯ shi¯
ㄕㄨ ㄕ
Lose, Loss
diu¯ shi¯
ㄉㄧㄡ ㄕ

丟失

diu¯ shi¯
ㄉㄧㄡ ㄕ
Not let slip away
wuˋ shi¯
ㄨˋ ㄕ

勿失

wuˋ shi¯
ㄨˋ ㄕ
Out flow, Run off
liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ

流失

liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ
Vanish, Disappear
xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Fade, Fades
manˋ manˋ xiao¯ shi¯
ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Fading, Gradually disappearing, Gradually fading
jianˋ jianˋ xiao¯ shi¯
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
The smile faded from their face
weiˊ xiaoˋ congˊ lianˇ shangˋ xiao¯ shi¯
ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄢˇ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Had not vanished, Was still there
meiˊ youˇ xiao¯ shi¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Vanished, Disappeared
xiao¯ shi¯ le˙
ㄒㄧㄠ ㄕ ㄌㄜ˙

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Was almost gone, Had almost disappeared
yiˇ jiˇ hu¯ xiao¯ shi¯ le˙
ㄧˇ ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄠ ㄕ ㄌㄜ˙

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Get lost
miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ

迷失

miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ
Lose one's self
miˊ shi¯ ziˋ woˇ
ㄇㄧˊ ㄕ ㄗˋ ㄨㄛˇ

迷失

miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ
Lost, Misplaced
yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ

遺失

yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ
Had lost, Had misplaced
yiˊ shi¯ guoˋ
ㄧˊ ㄕ ㄍㄨㄛˋ

遺失

yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ
Lose, Be deprived of
sangˋ shi¯
ㄙㄤˋ ㄕ

喪失

sangˋ shi¯
ㄙㄤˋ ㄕ
Missing, Lost
zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ

走失

zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ
Missing kids
zouˇ shi¯ de˙ haiˊ
ㄗㄡˇ ㄕ ㄉㄜ˙ ㄏㄞˊ

走失

zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ
Lose, Loss
sunˇ shi¯
ㄙㄨㄣˇ ㄕ

損失

sunˇ shi¯
ㄙㄨㄣˇ ㄕ
Lost, Lose track of, Went missing, Missing
shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children page
shi¯ zong¯ erˊ tongˊ yeˋ mianˋ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Missing children
shi¯ zong¯ de˙ erˊ tongˊ
ㄕ ㄗㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
National center for missing and exploited children
jia¯ shi¯ zong¯ jiˊ beiˋ bo¯ xiao¯ erˊ tongˊ yuanˊ zhuˋ zhong¯ xin¯
ㄐㄧㄚ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄅㄟˋ ㄅㄛ ㄒㄧㄠ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Went missing, Been missing since
jiuˋ shi¯ zong¯ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄕ ㄗㄨㄥ ㄌㄜ˙

失踪

shi¯ zong¯
ㄕ ㄗㄨㄥ
Become blind, Blind
shi¯ mingˊ
ㄕ ㄇㄧㄥˊ

失明

shi¯ mingˊ
ㄕ ㄇㄧㄥˊ
Insomnia
shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
Can't sleep, Have insomnia
shi¯ mianˊ le˙
ㄕ ㄇㄧㄢˊ ㄌㄜ˙

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
I can't sleep, And so i can't sleep
woˇ youˋ shi¯ mianˊ le˙
ㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕ ㄇㄧㄢˊ ㄌㄜ˙

失眠

shi¯ mianˊ
ㄕ ㄇㄧㄢˊ
Lose, Fail, Unsuccessfully
shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ

失败

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

失败

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
When auto-focus fails
ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ shi¯ baiˋ shiˊ
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˊ

失败

shi¯ baiˋ
ㄕ ㄅㄞˋ
Excuse me (i have to go)
shi¯ peiˊ le˙
ㄕ ㄆㄟˊ ㄌㄜ˙

失陪

shi¯ peiˊ
ㄕ ㄆㄟˊ
Jilted, To lose in love, Dumped, Ditched
shi¯ lianˋ
ㄕ ㄌㄧㄢˋ

失恋

shi¯ lianˋ
ㄕ ㄌㄧㄢˋ
Lost pressure, Decompress, Decompression
shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ

失压

shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ
In case there was a pressure loss
yiˇ mianˇ shi¯ ya¯ qingˊ kuangˋ fa¯ sheng¯
ㄧˇ ㄇㄧㄢˇ ㄕ ㄧㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄚ ㄕㄥ

失压

shi¯ ya¯
ㄕ ㄧㄚ
Accidentally
shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ

失手

shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ
Compounded errors, Small initial errors leading to large final errors
cha¯ zhi¯ haoˊ liˊ shi¯ zhi¯ qian¯ liˇ
ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ ㄕ ㄓ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

失之

shi¯ zhi¯
ㄕ ㄓ
Disappointed, Dismayed, Discouraged, Dispirited
shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Very disappointed, Extremely disappointed
youˇ duo¯ shi¯ wangˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Heart broken and sad
shang¯ xin¯ shi¯ wangˋ
ㄕㄤ ㄒㄧㄣ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Disappointed, Discouraged
shi¯ wangˋ de˙
ㄕ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Don't be disappointed, Not to worry, Don't despair
bieˊ shi¯ wangˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄕ ㄨㄤˋ

失望

shi¯ wangˋ
ㄕ ㄨㄤˋ
Fail
shi¯ xiaoˋ
ㄕ ㄒㄧㄠˋ

失效

shi¯ xiaoˋ
ㄕ ㄒㄧㄠˋ
Frustrated in (the arena of) love
qingˊ changˇ shi¯ yiˋ
ㄑㄧㄥˊ ㄔㄤˇ ㄕ ㄧˋ

失意

shi¯ yiˋ
ㄕ ㄧˋ
Error, Flaw
shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ

失误

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Margin of error
shi¯ wuˋ kong¯ jian¯
ㄕ ㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ

失误

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Increased margin of error, Margin of error is then increased
shi¯ wuˋ kong¯ jian¯ jiuˋ bianˋ daˋ le˙
ㄕ ㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄚˋ ㄌㄜ˙

失误

shi¯ wuˋ
ㄕ ㄨˋ
Stolen, Missing
shi¯ qieˋ
ㄕ ㄑㄧㄝˋ

失窃

shi¯ qieˋ
ㄕ ㄑㄧㄝˋ
Become unemployed, Lose one's job, Lose one's employment, Unemployed, Jobless
shi¯ yeˋ
ㄕ ㄧㄝˋ

失业

shi¯ yeˋ
ㄕ ㄧㄝˋ
Lose, Lost
shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Unconscious
shi¯ quˋ zhi¯ jueˊ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄓ ㄐㄩㄝˊ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Lost track of
shi¯ quˋ zong¯ yingˇ
ㄕ ㄑㄩˋ ㄗㄨㄥ ㄧㄥˇ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Someone died, Someone lost their life
youˇ renˊ shi¯ quˋ sheng¯ mingˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕ ㄑㄩˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Lost, Gone missing
shi¯ quˋ le˙
ㄕ ㄑㄩˋ ㄌㄜ˙

失去

shi¯ quˋ
ㄕ ㄑㄩˋ
Out of control, Uncontrollable, Uncontrollably
shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Panic, Scared witless
shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ

失措

shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ
Frightened, Panicking
jing¯ huang¯ shi¯ cuoˋ
ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄕ ㄘㄨㄛˋ

失措

shi¯ cuoˋ
ㄕ ㄘㄨㄛˋ
Lose, Miss, Fail
shi¯ diaoˋ
ㄕ ㄉㄧㄠˋ

失掉

shi¯ diaoˋ
ㄕ ㄉㄧㄠˋ
Accident, Suffer an accident
shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ

失事

shi¯ shiˋ
ㄕ ㄕˋ
Negligence
shu¯ shi¯
ㄕㄨ ㄕ

疏失

shu¯ shi¯
ㄕㄨ ㄕ
Lose, Loss
diu¯ shi¯
ㄉㄧㄡ ㄕ

丢失

diu¯ shi¯
ㄉㄧㄡ ㄕ
Not let slip away
wuˋ shi¯
ㄨˋ ㄕ

勿失

wuˋ shi¯
ㄨˋ ㄕ
Out flow, Run off
liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ

流失

liuˊ shi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄕ
Vanish, Disappear
xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Fade, Fades
manˋ manˋ xiao¯ shi¯
ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Fading, Gradually disappearing, Gradually fading
jianˋ jianˋ xiao¯ shi¯
ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
The smile faded from their face
weiˊ xiaoˋ congˊ lianˇ shangˋ xiao¯ shi¯
ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄧㄢˇ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Had not vanished, Was still there
meiˊ youˇ xiao¯ shi¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠ ㄕ

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Vanished, Disappeared
xiao¯ shi¯ le˙
ㄒㄧㄠ ㄕ ㄌㄜ˙

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Was almost gone, Had almost disappeared
yiˇ jiˇ hu¯ xiao¯ shi¯ le˙
ㄧˇ ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄠ ㄕ ㄌㄜ˙

消失

xiao¯ shi¯
ㄒㄧㄠ ㄕ
Get lost
miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ

迷失

miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ
Lose one's self
miˊ shi¯ ziˋ woˇ
ㄇㄧˊ ㄕ ㄗˋ ㄨㄛˇ

迷失

miˊ shi¯
ㄇㄧˊ ㄕ
Lost, Misplaced
yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ

遗失

yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ
Had lost, Had misplaced
yiˊ shi¯ guoˋ
ㄧˊ ㄕ ㄍㄨㄛˋ

遗失

yiˊ shi¯
ㄧˊ ㄕ
Lose, Be deprived of
sangˋ shi¯
ㄙㄤˋ ㄕ

丧失

sangˋ shi¯
ㄙㄤˋ ㄕ
Missing, Lost
zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ

走失

zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ
Missing kids
zouˇ shi¯ de˙ haiˊ
ㄗㄡˇ ㄕ ㄉㄜ˙ ㄏㄞˊ

走失

zouˇ shi¯
ㄗㄡˇ ㄕ
Lose, Loss
sunˇ shi¯
ㄙㄨㄣˇ ㄕ

损失

sunˇ shi¯
ㄙㄨㄣˇ ㄕ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
失.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)