Start,
Begin
shiˇ ㄕˇ
vir
vir

(T)(S)

8 strokes, Radical: 女, 38
cangjie (T) input code:
v
i
r
cangjie (S) input code:
v
i
r

Words containing 始, TOC

Beginning to end
shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ

始終

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
Thoroughly, Be consistent from beginning to end
guanˋ cheˋ shiˇ zhong¯
ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ ㄕˇ ㄓㄨㄥ

始終

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

始終

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
From beginning to end, Throughout
shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ

始末

shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ
Start, Begin, Started
kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Begin rationing
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start coughing up blood
kai¯ shiˇ tuˇ xieˇ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧㄝˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Beginning to fade from memory
kai¯ shiˇ zaiˋ jiˋ yiˋ zhong¯ moˊ huˊ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start to scream
kai¯ shiˇ jian¯ jiaoˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start licking the walls
kai¯ shiˇ tianˇ qiangˊ biˋ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ ㄌㄜ˙

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started to feel a little more comfortable, Started to feel better
kai¯ shiˇ jueˊ deˊ shu¯ fuˊ yiˋ dianˇ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Began training
kai¯ shiˇ xunˋ lianˋ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started to get to know, Began to understand
kai¯ shiˇ renˋ shiˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄖㄣˋ ㄕˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started delivering newspapers
kai¯ shiˇ songˋ baoˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄙㄨㄥˋ ㄅㄠˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
I began to enjoy
woˇ kai¯ shiˇ xiangˇ shouˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄎㄞ ㄕˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ ㄊㄚ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Wrinkles start to appear, Wrinkles started to appear
zhouˋ wenˊ kai¯ shiˇ chu¯ xianˋ
ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ ㄎㄞ ㄕˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Truly started to feel a sense of disquiet
zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Only then started to truly feel uneasy
caiˊ zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄘㄞˊ ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
To eat first and then start working
xian¯ chi¯ fanˋ zaiˋ kai¯ shiˇ ganˋ huoˊ
ㄒㄧㄢ ㄔ ㄈㄢˋ ㄗㄞˋ ㄎㄞ ㄕˇ ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Only then did we start, Then we finally started
ranˊ houˋ caiˊ kai¯ shiˇ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄎㄞ ㄕˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started, Began, Has started, Has began
kai¯ shiˇ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄌㄜ˙

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Began to, started to
yiˋ kai¯ shiˇ
ㄧˋ ㄎㄞ ㄕˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Had known from almost the very beginning
jiˇ hu¯ daˇ congˊ yiˋ kai¯ shiˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄉㄚˇ ㄘㄨㄥˊ ㄧˋ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
And so began (to)
erˊ kai¯ shiˇ
ㄦˊ ㄎㄞ ㄕˇ

開始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
From beginning to end
zhong¯ shiˇ
ㄓㄨㄥ ㄕˇ

終始

zhong¯ shiˇ
ㄓㄨㄥ ㄕˇ
Original, Source, Origin, Primitive
yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Primitive
yuanˊ shiˇ renˊ
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄣˊ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Original, Initial
yuanˊ shiˇ chong¯
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄔㄨㄥ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
A new year begins, Beginning of the new year
yiˋ yuanˊ fuˋ shiˇ
ㄧˋ ㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ

复始

fuˋ shiˇ
ㄈㄨˋ ㄕˇ
Start, Begin, Commence
chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ

創始

chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ
Founder
chuangˋ shiˇ renˊ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ

創始

chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ
Beginning to end
shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ

始终

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
Thoroughly, Be consistent from beginning to end
guanˋ cheˋ shiˇ zhong¯
ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ ㄕˇ ㄓㄨㄥ

始终

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
His eyes didn't leave the shivering old man, He kept his eyes on the shivering old man
ta¯ de˙ muˋ guang¯ shiˇ zhong¯ meiˊ liˊ kai¯ fa¯ douˇ de˙ laoˇ renˊ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˇ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄈㄚ ㄉㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ

始终

shiˇ zhong¯
ㄕˇ ㄓㄨㄥ
From beginning to end, Throughout
shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ

始末

shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ
Start, Begin, Started
kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Begin rationing
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Begin rationing food
kai¯ shiˇ fen¯ peiˋ shiˊ wuˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄕˊ ㄨˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start coughing up blood
kai¯ shiˇ tuˇ xieˇ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧㄝˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Beginning to fade from memory
kai¯ shiˇ zaiˋ jiˋ yiˋ zhong¯ moˊ huˊ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄗㄞˋ ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄇㄛˊ ㄏㄨˊ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start to scream
kai¯ shiˇ jian¯ jiaoˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Became worried, Began to worry
kai¯ shiˇ jinˇ zhang¯ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ ㄌㄜ˙

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Start licking the walls
kai¯ shiˇ tianˇ qiangˊ biˋ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄧˋ ㄌㄜ˙

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started to feel a little more comfortable, Started to feel better
kai¯ shiˇ jueˊ deˊ shu¯ fuˊ yiˋ dianˇ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Began training
kai¯ shiˇ xunˋ lianˋ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started to get to know, Began to understand
kai¯ shiˇ renˋ shiˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄖㄣˋ ㄕˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started delivering newspapers
kai¯ shiˇ songˋ baoˋ
ㄎㄞ ㄕˇ ㄙㄨㄥˋ ㄅㄠˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
I began to enjoy
woˇ kai¯ shiˇ xiangˇ shouˋ ta¯
ㄨㄛˇ ㄎㄞ ㄕˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ ㄊㄚ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Wrinkles start to appear, Wrinkles started to appear
zhouˋ wenˊ kai¯ shiˇ chu¯ xianˋ
ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ ㄎㄞ ㄕˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Truly started to feel a sense of disquiet
zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Only then started to truly feel uneasy
caiˊ zhen¯ de˙ kai¯ shiˇ jueˊ deˊ buˋ an¯
ㄘㄞˊ ㄓㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄢ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
To eat first and then start working
xian¯ chi¯ fanˋ zaiˋ kai¯ shiˇ ganˋ huoˊ
ㄒㄧㄢ ㄔ ㄈㄢˋ ㄗㄞˋ ㄎㄞ ㄕˇ ㄍㄢˋ ㄏㄨㄛˊ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Only then did we start, Then we finally started
ranˊ houˋ caiˊ kai¯ shiˇ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄎㄞ ㄕˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Started, Began, Has started, Has began
kai¯ shiˇ le˙
ㄎㄞ ㄕˇ ㄌㄜ˙

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Began to, started to
yiˋ kai¯ shiˇ
ㄧˋ ㄎㄞ ㄕˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
Had known from almost the very beginning
jiˇ hu¯ daˇ congˊ yiˋ kai¯ shiˇ jiuˋ zhi¯ daoˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄉㄚˇ ㄘㄨㄥˊ ㄧˋ ㄎㄞ ㄕˇ ㄐㄧㄡˋ ㄓ ㄉㄠˋ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
And so began (to)
erˊ kai¯ shiˇ
ㄦˊ ㄎㄞ ㄕˇ

开始

kai¯ shiˇ
ㄎㄞ ㄕˇ
From beginning to end
zhong¯ shiˇ
ㄓㄨㄥ ㄕˇ

终始

zhong¯ shiˇ
ㄓㄨㄥ ㄕˇ
Original, Source, Origin, Primitive
yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Primitive
yuanˊ shiˇ renˊ
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄖㄣˊ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
Original, Initial
yuanˊ shiˇ chong¯
ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄔㄨㄥ

原始

yuanˊ shiˇ
ㄩㄢˊ ㄕˇ
A new year begins, Beginning of the new year
yiˋ yuanˊ fuˋ shiˇ
ㄧˋ ㄩㄢˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ

复始

fuˋ shiˇ
ㄈㄨˋ ㄕˇ
Start, Begin, Commence
chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ

创始

chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ
Founder
chuangˋ shiˇ renˊ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ

创始

chuangˋ shiˇ
ㄔㄨㄤˋ ㄕˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
始.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)