Son,
Child
ziˇ ㄗˇ
nd
nd

(T)(S)

[pinyin]:
ziˇ zi˙
[zhuyin]:
ㄗˇ ㄗ˙

Radical: 039, Son, Child, Noun Suffix, Particle, Grain, Egg, Seed, Earthly-Branch: 1, From 11Pm To 1Am, Chinese-Zodiac: 1, Rat

3 strokes, Radical: 子, 39
cangjie (T) input code:
n
d
cangjie (S) input code:
n
d

Words containing 子, TOC

People
ziˇ minˊ
ㄗˇ ㄇㄧㄣˊ

子民

ziˇ minˊ
ㄗˇ ㄇㄧㄣˊ
Father and son's relationship
fuˋ ziˇ guan¯ xiˋ
ㄈㄨˋ ㄗˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

子關

ziˇ guan¯
ㄗˇ ㄍㄨㄢ
Child
ziˇ nuuˇ
ㄗˇ ㄋㄩˇ

子女

ziˇ nuuˇ
ㄗˇ ㄋㄩˇ
Offspring, Children, Posterity
ziˇ sun¯
ㄗˇ ㄙㄨㄣ

子孫

ziˇ sun¯
ㄗˇ ㄙㄨㄣ
Bullet
ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ

子彈

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Like a bullet
ziˇ danˋ siˋ de˙
ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄙˋ ㄉㄜ˙

子彈

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Ballistics
ziˇ danˋ fen¯ xi¯
ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧ

子彈

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Like a bullet through butter
xiangˋ ziˇ danˋ daˇ zhong¯ naiˇ youˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ

子彈

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
The shot, The bullet shot
fa¯ chu¯ quˋ de˙ ziˇ danˋ
ㄈㄚ ㄔㄨ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄗˇ ㄉㄢˋ

子彈

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
For a while it was bad, For a while it was really rough
youˇ yiˊ zhenˋ zi˙ qingˊ kuangˋ fei¯ changˊ zao¯ gao¯
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄗㄠ ㄍㄠ

子情

zi˙ qingˊ
ㄗ˙ ㄑㄧㄥˊ
Cross-word puzzle
tianˊ ziˇ youˊ xiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ

子遊

ziˇ youˊ
ㄗˇ ㄧㄡˊ
Yoga: scorpion pose, Yoga: vrschikasana
xie¯ ziˇ shiˋ
ㄒㄧㄝ ㄗˇ ㄕˋ

子式

ziˇ shiˋ
ㄗˇ ㄕˋ
Sons, Children
ziˇ diˋ
ㄗˇ ㄉㄧˋ

子弟

ziˇ diˋ
ㄗˇ ㄉㄧˋ
Persimmon tree
shiˋ zi˙ shuˋ
ㄕˋ ㄗ˙ ㄕㄨˋ

子樹

zi˙ shuˋ
ㄗ˙ ㄕㄨˋ
A persimmon tree
yiˋ ke¯ shiˋ zi˙ shuˋ
ㄧˋ ㄎㄜ ㄕˋ ㄗ˙ ㄕㄨˋ

子樹

zi˙ shuˋ
ㄗ˙ ㄕㄨˋ
Circle
quan¯ zi˙
ㄑㄩㄢ ㄗ˙

圈子

quan¯ zi˙
ㄑㄩㄢ ㄗ˙
A brush
shua¯ zi˙
ㄕㄨㄚ ㄗ˙

刷子

shua¯ zi˙
ㄕㄨㄚ ㄗ˙
Ruler, Measuring instrument
chiˇ zi˙
ㄔˇ ㄗ˙

尺子

chiˇ zi˙
ㄔˇ ㄗ˙
Work song sung to synchronize movement, Marching song
haoˋ zi˙
ㄏㄠˋ ㄗ˙

號子

haoˋ zi˙
ㄏㄠˋ ㄗ˙
Beak
huiˋ zi˙
ㄏㄨㄟˋ ㄗ˙

喙子

huiˋ zi˙
ㄏㄨㄟˋ ㄗ˙
Throat
sangˇ zi˙
ㄙㄤˇ ㄗ˙

嗓子

sangˇ zi˙
ㄙㄤˇ ㄗ˙
Whistle
shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙

哨子

shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙
The sound of the whistle was loud and distinctive
shaoˋ zi˙ de˙ sheng¯ yin¯ youˋ xiangˇ youˋ liangˋ
ㄕㄠˋ ㄗ˙ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˋ ㄌㄧㄤˋ

哨子

shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙
Chatterbox, Chatter, Talk too much, Prate
suiˋ zuiˇ ziˇ
ㄙㄨㄟˋ ㄗㄨㄟˇ ㄗˇ

嘴子

zuiˇ ziˇ
ㄗㄨㄟˇ ㄗˇ
List, Bill
dan¯ ziˇ
ㄉㄢ ㄗˇ

單子

dan¯ ziˇ
ㄉㄢ ㄗˇ
Animal-bird: duck, Ducks
ya¯ zi˙
ㄧㄚ ㄗ˙

鴨子

ya¯ zi˙
ㄧㄚ ㄗ˙
Food-fruit: fruit
guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙

果子

guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙
Pick fruit
caiˇ guoˇ zi˙
ㄘㄞˇ ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙

果子

guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙
Day, Days
riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
As the days went by
riˋ ziˇ yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ
ㄖˋ ㄗˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Glory days
feng¯ guang¯ de˙ riˋ ziˇ
ㄈㄥ ㄍㄨㄤ ㄉㄜ˙ ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Good day
haoˇ riˋ ziˇ
ㄏㄠˇ ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Shadow, Shadows, Trace, Traces, Vague impression, Vague impressions
yingˇ zi˙
ㄧㄥˇ ㄗ˙

影子

yingˇ zi˙
ㄧㄥˇ ㄗ˙
Scared of one's own shadow
ziˋ jiˇ de˙ yingˇ ziˇ xiaˋ daoˋ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄗˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄠˋ

影子

yingˇ ziˇ
ㄧㄥˇ ㄗˇ
Eye(s)
mouˊ ziˇ
ㄇㄡˊ ㄗˇ

眸子

mouˊ ziˇ
ㄇㄡˊ ㄗˇ
Dealer, Merchant, Seller
fanˋ zi˙
ㄈㄢˋ ㄗ˙

販子

fanˋ zi˙
ㄈㄢˋ ㄗ˙
Anatomy: brain
naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ

腦子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Clear headed
naoˇ ziˇ qing¯ xingˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ

腦子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Clear headed person
naoˇ ziˇ qing¯ xingˇ de˙ renˊ
ㄋㄠˇ ㄗˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

腦子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Courage, Bravery, Audacity
danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ

膽子

danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ
Courage suddenly disappeared
danˇ ziˇ tuˊ ranˊ bianˋ xiaoˇ le˙
ㄉㄢˇ ㄗˇ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄜ˙

膽子

danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ
Putty, Repair putty, Customer who lingers or sticks around overly long
niˋ ziˇ
ㄋㄧˋ ㄗˇ

膩子

niˋ ziˇ
ㄋㄧˋ ㄗˇ
Wrist
wanˋ ziˇ
ㄨㄢˋ ㄗˇ

腕子

wanˋ ziˇ
ㄨㄢˋ ㄗˇ
Anatomy: wrist
ge¯ boˊ wanˋ zi˙
ㄍㄜ ㄅㄛˊ ㄨㄢˋ ㄗ˙

腕子

wanˋ zi˙
ㄨㄢˋ ㄗ˙
Look at angrily, Look at someone with anger
shuaˇ lianˇ ziˇ
ㄕㄨㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄗˇ

臉子

lianˇ ziˇ
ㄌㄧㄢˇ ㄗˇ
Belly
duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Was hungry
duˋ ziˇ eˋ le˙
ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄜˋ ㄌㄜ˙

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
He was hungry
ta¯ duˋ ziˇ eˋ le˙
ㄊㄚ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄜˋ ㄌㄜ˙

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Round belly
yuanˊ gunˇ gunˇ de˙ duˋ zi˙
ㄩㄢˊ ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨˋ ㄗ˙

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Consume, Swallow
tun¯ jinˋ duˋ ziˇ liˇ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄌㄧˇ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Vomit everything up, Spew one's guts out
tuˋ guang¯ duˋ zi˙ liˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄊㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Round belly, Belly is round, With a round belly
duˋ zi˙ yuanˊ
ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄩㄢˊ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Belly is round, Round belly
duˋ zi˙ yuanˊ gunˇ gunˇ
ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄣˇ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Belly ache, Stomach ache
duˋ ziˇ tongˋ
ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄊㄨㄥˋ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Loose bowels, Diarrhea
la¯ duˋ ziˇ
ㄌㄚ ㄉㄨˋ ㄗˇ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Courtyard
yuanˋ zi˙
ㄩㄢˋ ㄗ˙

院子

yuanˋ zi˙
ㄩㄢˋ ㄗ˙
A while, For a while
yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

陣子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Stay with me for a while, Stick around for a while
zaiˋ peiˊ woˇ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄗㄞˋ ㄆㄟˊ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

陣子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Continue working for a while
jiˋ xuˋ zuoˋ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

陣子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
At least for a while, For a while at least
zhiˋ shaoˇ haoˇ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄏㄠˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

陣子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Woman
nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ

女子

nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ
A mysterious woman
yiˋ mingˊ shenˊ miˋ nuuˇ ziˇ
ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄋㄩˇ ㄗˇ

女子

nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ
Prostitute
feng¯ chenˊ nuuˇ zi˙
ㄈㄥ ㄔㄣˊ ㄋㄩˇ ㄗ˙

女子

nuuˇ zi˙
ㄋㄩˇ ㄗ˙
Sister-in-law
saoˇ zi˙
ㄙㄠˇ ㄗ˙

嫂子

saoˇ zi˙
ㄙㄠˇ ㄗ˙
Rope, Strap, Line, Cord
shengˊ ziˇ
ㄕㄥˊ ㄗˇ

繩子

shengˊ ziˇ
ㄕㄥˊ ㄗˇ
Small net
laoˋ zi˙
ㄌㄠˋ ㄗ˙

絡子

laoˋ zi˙
ㄌㄠˋ ㄗ˙
Bench, Stool
dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ

凳子

dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ
Fell off of the stool, Falling off of the stool
congˊ dengˋ ziˇ shangˋ shuai¯ quˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄉㄥˋ ㄗˇ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄞ ㄑㄩˋ

凳子

dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ
Name: confucius
kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ

孔子

kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ
Grandson
sun¯ zi˙
ㄙㄨㄣ ㄗ˙

孫子

sun¯ zi˙
ㄙㄨㄣ ㄗ˙
Kids, Children, Offspring
haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Children are still young
haiˊ ziˇ haiˊ xiaoˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄏㄞˊ ㄒㄧㄠˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Among the boys
nanˊ haiˊ ziˇ zhi¯ jian¯
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Pick up children from school
jie¯ huiˊ haiˊ ziˇ
ㄐㄧㄝ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Only have time to spend with their kids on the weekends
zhiˇ youˇ zhou¯ moˋ caiˊ nengˊ peiˊ haiˊ ziˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄆㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
That child
naˋ ge˙ haiˊ ziˇ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Those other kids
naˋ xie¯ qiˊ ta¯ de˙ haiˊ ziˇ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
I am not a child
woˇ buˊ shiˋ xiaoˇ haiˊ ziˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄌㄜ˙

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
At the time you were just a child
niˇ naˋ shiˊ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ zi˙
ㄋㄧˇ ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄓˇ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Children, Offspring
haiˊ zi˙ men˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄇㄣ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Girl
nuuˇ haiˊ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Atom
yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˇ xiˊ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧˊ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˋ xiˊ jiang¯
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧㄤ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Ballpoint pen
yuanˊ ziˇ biˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Claw, Talon
zhuaˇ ziˇ
ㄓㄨㄚˇ ㄗˇ

爪子

zhuaˇ ziˇ
ㄓㄨㄚˇ ㄗˇ
Melon seeds, Melon seed
gua¯ zi˙
ㄍㄨㄚ ㄗ˙

瓜子

gua¯ zi˙
ㄍㄨㄚ ㄗ˙
Fan
shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙

扇子

shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙
House, Building
fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
This house
zheˋ yiˋ jian¯ fangˊ ziˇ
ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄈㄤˊ ㄗˇ

房子

fangˊ ziˇ
ㄈㄤˊ ㄗˇ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Hopscotch
tiaoˋ fangˊ zi˙
ㄊㄧㄠˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Old house, Former home
jiuˋ fangˊ ziˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄈㄤˊ ㄗˇ

房子

fangˊ ziˇ
ㄈㄤˊ ㄗˇ
Build a house, Build houses
gaiˋ fangˊ zi˙
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Son
erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙

兒子

erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙
Her son, Her boy
ta¯ de˙ erˊ ziˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄗˇ

兒子

erˊ ziˇ
ㄦˊ ㄗˇ
Young son
nianˊ youˋ de˙ erˊ zi˙
ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄗ˙

兒子

erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙
Slang for girlfriend
maˇ ziˇ
ㄇㄚˇ ㄗˇ

馬子

maˇ ziˇ
ㄇㄚˇ ㄗˇ
Animal: mule
luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙

騾子

luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙
Works like a mule
gong¯ zuoˋ qiˇ laiˊ xiangˋ touˊ luoˊ zi˙
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙

騾子

luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙
Cheat, Fraud, Imposter, Liar
pianˋ ziˇ
ㄆㄧㄢˋ ㄗˇ

騙子

pianˋ ziˇ
ㄆㄧㄢˋ ㄗˇ
Animal: donkey, Idiot, Stupid person
luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ

驢子

luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ
How stupid a donkey is
luuˊ ziˇ youˇ duo¯ benˋ
ㄌㄩˊ ㄗˇ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄅㄣˋ

驢子

luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ

雙子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

雙子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Size of a person, Person's build, Height
geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ

個子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Small size, Small in stature, Small in body
geˋ ziˇ xiaoˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ ㄒㄧㄠˇ

個子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
I am very tiny
woˇ de˙ geˋ ziˇ xiaoˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄜˋ ㄗˇ ㄒㄧㄠˇ

個子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Little person
xiaoˇ geˋ ziˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄍㄜˋ ㄗˇ

個子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Big person
daˋ geˋ ziˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄜˋ ㄗˇ

個子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Seat, Position, Space for a person
weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Found a seat and sat down
zhaoˇ weiˋ zi˙ zuoˋ xiaˋ
ㄓㄠˇ ㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Fool
shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ

傻子

shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ
Not a fool
buˊ shiˋ shaˇ ziˇ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄕㄚˇ ㄗˇ

傻子

shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ
Bag, Satchel
daiˋ zi˙
ㄉㄞˋ ㄗ˙

袋子

daiˋ zi˙
ㄉㄞˋ ㄗ˙
Lad, Fellow, Guy
xiaoˇ huoˇ zi˙
ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙

伙子

huoˇ zi˙
ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙
Example, Instance, For instance
liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ

例子

liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ
Blanket, Rug, Carpet
tanˇ zi˙
ㄊㄢˇ ㄗ˙

毯子

tanˇ zi˙
ㄊㄢˇ ㄗ˙
Seeds
zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

種子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
A tiny seed
yiˋ ke¯ xiaoˇ zhongˋ ziˇ
ㄧˋ ㄎㄜ ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄥˋ ㄗˇ

種子

zhongˋ ziˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄗˇ
Sowing seeds
bo¯ xiaˋ zhongˇ ziˇ
ㄅㄛ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

種子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
A handful of seeds
yiˋ baˇ zhongˇ ziˇ
ㄧˋ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

種子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
Can, Cannister, Jug, Jar
guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙

罐子

guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙
Kicked the container out of the way
jiang¯ guanˋ zi˙ ti¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙ ㄊㄧ ㄎㄞ

罐子

guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙
Unchaste woman, Broken vessel, Person in poor health
poˋ guanˋ ziˇ
ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ

罐子

guanˋ ziˇ
ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ
Spoon
shaoˊ zi˙
ㄕㄠˊ ㄗ˙

勺子

shaoˊ zi˙
ㄕㄠˊ ㄗ˙
Sentence(s)
juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙

句子

juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙
Read sentence out loud
nianˋ juˋ zi˙
ㄋㄧㄢˋ ㄐㄩˋ ㄗ˙

句子

juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙
Animal: rabbit
tuˋ zi˙
ㄊㄨˋ ㄗ˙

兔子

tuˋ zi˙
ㄊㄨˋ ㄗ˙
Waiting for a rabbit to appear
dengˇ tuˋ ziˇ chu¯ xianˋ
ㄉㄥˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Two rabbits
liangˇ zhi¯ xiaoˇ tuˋ ziˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Like a rabbit
xiangˋ tuˋ ziˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˋ ㄗˇ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Bamboo
zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Hidden within the large pieces of bamboo
duoˇ zaiˋ daˋ zhuˊ ziˇ neiˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄋㄟˋ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Basket, Baskets
lanˊ ziˇ
ㄌㄢˊ ㄗˇ

籃子

lanˊ ziˇ
ㄌㄢˊ ㄗˇ
Cage
longˊ ziˇ
ㄌㄨㄥˊ ㄗˇ

籠子

longˊ ziˇ
ㄌㄨㄥˊ ㄗˇ
Chopsticks
kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙

筷子

kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙
Use chopsticks
dongˋ kuaiˋ zi˙
ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙

筷子

kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙
Book, Notebook
buˋ ziˇ
ㄅㄨˋ ㄗˇ

簿子

buˋ ziˇ
ㄅㄨˋ ㄗˇ
Curtain, Curtains
lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙

簾子

lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙
Behind the curtain(s)
lianˊ zi˙ houˋ mianˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

簾子

lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙
Curtains pulled back
lianˊ ziˇ la¯ kai¯
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ ㄌㄚ ㄎㄞ

簾子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Like windows with their curtains pulled back
xiangˋ lianˊ ziˇ la¯ kai¯ de˙ chuang¯ huˋ ban¯
ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ ㄌㄚ ㄎㄞ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ ㄅㄢ

簾子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Pipe, Tube, Duct
guanˇ ziˇ
ㄍㄨㄢˇ ㄗˇ

管子

guanˇ ziˇ
ㄍㄨㄢˇ ㄗˇ
Box, Case
xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Sealed container filled with
xiang¯ zi˙ neiˋ sai¯ manˇ le˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙ ㄋㄟˋ ㄙㄞ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Case contains
xiang¯ zi˙ liˇ youˇ
ㄒㄧㄤ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Pavilion
tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Built a pavilion
zaoˋ yiˋ ge˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Ion
liˊ zi˙
ㄌㄧˊ ㄗ˙

離子

liˊ zi˙
ㄌㄧˊ ㄗ˙
Ion engine
liˊ ziˇ yinˇ qingˊ
ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ

離子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Complex ion
luoˋ liˊ ziˇ
ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ

離子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Argon
yaˋ liˊ ziˇ
ㄧㄚˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ

離子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Braid
bianˋ zi˙
ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙

辮子

bianˋ zi˙
ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙
Son, Natural born child
qin¯ ziˇ
ㄑㄧㄣ ㄗˇ

親子

qin¯ ziˇ
ㄑㄧㄣ ㄗˇ
Adrenalin junkie, Risk taker
erˋ lengˋ ziˇ
ㄦˋ ㄌㄥˋ ㄗˇ

愣子

lengˋ ziˇ
ㄌㄥˋ ㄗˇ
Catch unawares
chou¯ lengˇ zi˙
ㄔㄡ ㄌㄥˇ ㄗ˙

冷子

lengˇ zi˙
ㄌㄥˇ ㄗ˙
Wanderer, Ion (chemistry)
youˊ zi˙
ㄧㄡˊ ㄗ˙

游子

youˊ zi˙
ㄧㄡˊ ㄗ˙
Sand
sha¯ zi˙
ㄕㄚ ㄗ˙

沙子

sha¯ zi˙
ㄕㄚ ㄗ˙
Covered by sand
beiˋ sha¯ ziˇ yanˇ gaiˋ
ㄅㄟˋ ㄕㄚ ㄗˇ ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

沙子

sha¯ ziˇ
ㄕㄚ ㄗˇ
Method
faˇ ziˇ
ㄈㄚˇ ㄗˇ

法子

faˇ ziˇ
ㄈㄚˇ ㄗˇ
No way to
meiˊ faˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙

法子

faˊ zi˙
ㄈㄚˊ ㄗ˙
No way can help
meiˊ faˊ zi˙ bang¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙ ㄅㄤ

法子

faˊ zi˙
ㄈㄚˊ ㄗ˙
Pond, Opera boxes, Theater boxes
chiˊ ziˇ
ㄔˊ ㄗˇ

池子

chiˊ ziˇ
ㄔˊ ㄗˇ
Foreign devil
yangˊ guiˇ ziˇ
ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗˇ

鬼子

guiˇ ziˇ
ㄍㄨㄟˇ ㄗˇ
Nose
biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
It was the same as dust getting into someone's nose causing them to sneeze
jiuˋ xiangˋ hui¯ chenˊ piao¯ jinˋ biˊ zi˙ liˇ rangˋ renˊ daˇ pen¯ tiˋ yiˋ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ ㄧˋ ㄧㄤˋ

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
Rejected, Meet with rejection, Rebuffed
pengˋ yiˋ biˊ ziˇ hui¯
ㄆㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧˊ ㄗˇ ㄏㄨㄟ

鼻子

biˊ ziˇ
ㄅㄧˊ ㄗˇ
Wrinkle her nose in distaste
ta¯ jiuˋ renˇ buˊ zhuˋ zhouˋ le˙ xiaˋ biˊ zi˙
ㄊㄚ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
Pointy nosed, Long nosed
biˊ ziˇ jian¯
ㄅㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢ

鼻子

biˊ ziˇ
ㄅㄧˊ ㄗˇ
Body
shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Naked
guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

身子

shen¯ ziˇ
ㄕㄣ ㄗˇ
Naked, Naked body
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Sitting naked on the toilet
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙ zuoˋ zaiˋ maˇ tongˇ shangˋ
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄕㄤˋ

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Plate, Dish
panˊ zi˙
ㄆㄢˊ ㄗ˙

盤子

panˊ zi˙
ㄆㄢˊ ㄗ˙
Clothing: skirt
qunˊ ziˇ
ㄑㄩㄣˊ ㄗˇ

裙子

qunˊ ziˇ
ㄑㄩㄣˊ ㄗˇ
Bedding, Mattress
ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Mattress
chuangˊ ruˋ zi˙
ㄔㄨㄤˊ ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Mattress
chuangˊ ruˋ zi˙
ㄔㄨㄤˊ ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Clothing: gown
paoˊ zi˙
ㄆㄠˊ ㄗ˙

袍子

paoˊ zi˙
ㄆㄠˊ ㄗ˙
Sock, Socks
waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ

襪子

waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ
Clothing: socks
yangˊ waˋ ziˇ
ㄧㄤˊ ㄨㄚˋ ㄗˇ

襪子

waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ
Blanket
beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙

被子

beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙
Equation, Formula
shiˋ ziˇ
ㄕˋ ㄗˇ

式子

shiˋ ziˇ
ㄕˋ ㄗˇ
Maniac, Crazy, Mad, Psychotic
feng¯ zi˙
ㄈㄥ ㄗ˙

瘋子

feng¯ zi˙
ㄈㄥ ㄗ˙
Ravings of a lunatic
feng¯ ziˇ huˊ yanˊ luanˋ yuˇ
ㄈㄥ ㄗˇ ㄏㄨˊ ㄧㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄩˇ

瘋子

feng¯ ziˇ
ㄈㄥ ㄗˇ
Group of maniacs, Crazy people
yiˋ qunˊ feng¯ ziˇ
ㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄈㄥ ㄗˇ

瘋子

feng¯ ziˇ
ㄈㄥ ㄗˇ
Beautiful tophat wearing lunatic
daiˋ daˋ liˇ maoˋ de˙ meiˇ liˋ feng¯ zi˙
ㄉㄞˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄥ ㄗ˙

瘋子

feng¯ zi˙
ㄈㄥ ㄗ˙
Some maniacs
youˇ xie¯ feng¯ ziˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄥ ㄗˇ

瘋子

feng¯ ziˇ
ㄈㄥ ㄗˇ
Case
anˋ zi˙
ㄢˋ ㄗ˙

案子

anˋ zi˙
ㄢˋ ㄗ˙
Discuss the case
taoˇ lunˋ anˋ zi˙
ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄢˋ ㄗ˙

案子

anˋ zi˙
ㄢˋ ㄗ˙
Window
chuang¯ zi˙
ㄔㄨㄤ ㄗ˙

窗子

chuang¯ zi˙
ㄔㄨㄤ ㄗ˙
Molecule
fen¯ ziˇ
ㄈㄣ ㄗˇ

分子

fen¯ ziˇ
ㄈㄣ ㄗˇ
Molecular disassembly line
fen¯ ziˇ jieˇ tiˇ xianˋ
ㄈㄣ ㄗˇ ㄐㄧㄝˇ ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ

分子

fen¯ ziˇ
ㄈㄣ ㄗˇ
Terrorist
kongˇ buˋ fen¯ zi˙
ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄗ˙

分子

fen¯ zi˙
ㄈㄣ ㄗ˙
Common numerator
gong¯ fen¯ ziˇ
ㄍㄨㄥ ㄈㄣ ㄗˇ

分子

fen¯ ziˇ
ㄈㄣ ㄗˇ
Animal-bird: pigeon
ge¯ zi˙
ㄍㄜ ㄗ˙

鴿子

ge¯ zi˙
ㄍㄜ ㄗ˙
Dumpling, Dumplings
jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ

餃子

jiaoˇ ziˇ
ㄐㄧㄠˇ ㄗˇ
Button
kouˋ ziˇ
ㄎㄡˋ ㄗˇ

釦子

kouˋ ziˇ
ㄎㄡˋ ㄗˇ
Pot(s)
guo¯ zi˙
ㄍㄨㄛ ㄗ˙

鍋子

guo¯ zi˙
ㄍㄨㄛ ㄗ˙
Scrub pots
shua¯ guo¯ zi˙
ㄕㄨㄚ ㄍㄨㄛ ㄗ˙

鍋子

guo¯ zi˙
ㄍㄨㄛ ㄗ˙
Hooks
gou¯ zi˙
ㄍㄡ ㄗ˙

鉤子

gou¯ zi˙
ㄍㄡ ㄗ˙
Each hook
meiˇ gen¯ gou¯ zi˙
ㄇㄟˇ ㄍㄣ ㄍㄡ ㄗ˙

鉤子

gou¯ zi˙
ㄍㄡ ㄗ˙
Shops, Stores
puˋ zi˙
ㄆㄨˋ ㄗ˙

鋪子

puˋ zi˙
ㄆㄨˋ ㄗ˙
Spade, Shovel
chanˇ ziˇ
ㄔㄢˇ ㄗˇ

鏟子

chanˇ ziˇ
ㄔㄢˇ ㄗˇ
Spectacles, Glasses, Mirror, To mirror
jingˋ ziˇ
ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ

鏡子

jingˋ ziˇ
ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ
Steel mirror
gang¯ zhiˋ de˙ jingˋ ziˇ
ㄍㄤ ㄓˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ

鏡子

jingˋ ziˇ
ㄐㄧㄥˋ ㄗˇ
Spike
ding¯ zi˙
ㄉㄧㄥ ㄗ˙

釘子

ding¯ zi˙
ㄉㄧㄥ ㄗ˙
Meet with rejection, Rebuffed, Rebuked
pengˋ ding¯ zi˙
ㄆㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄗ˙

釘子

ding¯ zi˙
ㄉㄧㄥ ㄗ˙
Kid, Brat
xiaoˇ zi˙
ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙

小子

xiaoˇ zi˙
ㄒㄧㄠˇ ㄗ˙
Bottle
pingˊ zi˙
ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

瓶子

pingˊ zi˙
ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙
Put into the bottle
fangˋ jinˋ pingˊ zi˙ liˇ
ㄈㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ

瓶子

pingˊ zi˙
ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙
Half a bottle of water
banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

瓶子

pingˊ zi˙
ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙
Small bottle half filled with water
zhuang¯ le˙ banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄓㄨㄤ ㄌㄜ˙ ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

瓶子

pingˊ zi˙
ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙
Accident, Trouble
chaˋ ziˇ
ㄔㄚˋ ㄗˇ

差子

chaˋ ziˇ
ㄔㄚˋ ㄗˇ
Test paper, Examination paper
juanˋ ziˇ
ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ

卷子

juanˋ ziˇ
ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ
My test paper
woˇ de˙ juanˋ ziˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ

卷子

juanˋ ziˇ
ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ
Teacher accidentally saw my test paper
laoˇ shi¯ buˋ xiaoˇ xin¯ miaoˊ daoˋ woˇ de˙ juanˋ ziˇ
ㄌㄠˇ ㄕ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄠˊ ㄉㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ

卷子

juanˋ ziˇ
ㄐㄩㄢˋ ㄗˇ
Cloth, Fabric, Material
liaoˋ ziˇ
ㄌㄧㄠˋ ㄗˇ

料子

liaoˋ ziˇ
ㄌㄧㄠˋ ㄗˇ
Particle
liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ

粒子

liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ
Particle accelerator
liˋ ziˇ jia¯ suˋ qiˋ
ㄌㄧˋ ㄗˇ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ

粒子

liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ
Charged particle
daiˋ dianˋ liˋ ziˇ
ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ

粒子

liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ
Stove, Furnace, Kiln, Fireplace
luˊ zi˙
ㄌㄨˊ ㄗ˙

爐子

luˊ zi˙
ㄌㄨˊ ㄗ˙
Animal-bird: swallow
yan¯ zi˙
ㄧㄢ ㄗ˙

燕子

yan¯ zi˙
ㄧㄢ ㄗ˙
Boots
xue¯ ziˇ
ㄒㄩㄝ ㄗˇ

靴子

xue¯ ziˇ
ㄒㄩㄝ ㄗˇ
Whip
bian¯ zi˙
ㄅㄧㄢ ㄗ˙

鞭子

bian¯ zi˙
ㄅㄧㄢ ㄗ˙
Shoes
xieˊ zi˙
ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙

鞋子

xieˊ zi˙
ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙
This pair of shoes
zheˋ shuang¯ xieˊ zi˙
ㄓㄜˋ ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙

鞋子

xieˊ zi˙
ㄒㄧㄝˊ ㄗ˙
Alley, Lane, Street
xiangˋ zi˙
ㄒㄧㄤˋ ㄗ˙

巷子

xiangˋ zi˙
ㄒㄧㄤˋ ㄗ˙
Food: lotus seed
lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ

蓮子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Food-soup: osmanthus white mushroom and lotus seed soup
guiˋ hua¯ yinˊ erˇ lianˊ ziˇ tang¯
ㄍㄨㄟˋ ㄏㄨㄚ ㄧㄣˊ ㄦˇ ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ ㄊㄤ

蓮子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Cover
gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙

蓋子

gaiˋ zi˙
ㄍㄞˋ ㄗ˙
Leaf, Leaves
yeˋ zi˙
ㄧㄝˋ ㄗ˙

葉子

yeˋ zi˙
ㄧㄝˋ ㄗ˙
Large leaves
daˋ pianˋ de˙ yeˋ ziˇ
ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄝˋ ㄗˇ

葉子

yeˋ ziˇ
ㄧㄝˋ ㄗˇ
Early changing leaves
tiˊ qianˊ bianˋ seˋ de˙ yeˋ zi˙
ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄝˋ ㄗ˙

葉子

yeˋ zi˙
ㄧㄝˋ ㄗ˙
A leaf
yiˊ pianˋ yeˋ zi˙
ㄧˊ ㄆㄧㄢˋ ㄧㄝˋ ㄗ˙

葉子

yeˋ zi˙
ㄧㄝˋ ㄗ˙
Neck
jingˇ ziˇ
ㄐㄧㄥˇ ㄗˇ

頸子

jingˇ ziˇ
ㄐㄧㄥˇ ㄗˇ
Gravel, Macadam
suiˋ shiˊ ziˇ
ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ ㄗˇ

石子

shiˊ ziˇ
ㄕˊ ㄗˇ
Immediately, Suddenly, At once
yiˊ xiaˋ ziˇ
ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ ㄗˇ

下子

xiaˋ ziˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄗˇ
Electron
dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ

電子

dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ
Email
dianˋ ziˇ xinˋ xiang¯
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ

電子

dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ
Electronic equipment
dianˋ ziˇ yiˊ qiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧˊ ㄑㄧˋ

電子

dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ
Profession: computer technician, Profession: electronics technician
dianˋ ziˇ jiˋ shuˋ renˊ yuanˊ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

電子

dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ
Email
dianˋ zi˙ youˊ jianˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ

電子

dianˋ zi˙
ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙
Email account
dianˋ ziˇ youˊ jianˋ zhangˋ haoˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ

電子

dianˋ ziˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ
Email reply
huiˊ dianˋ zi˙ youˊ jianˋ
ㄏㄨㄟˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ

電子

dianˋ zi˙
ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙
Received an email
shou¯ daoˋ le˙ dianˋ zi˙ youˊ jianˋ
ㄕㄡ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙ ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ

電子

dianˋ zi˙
ㄉㄧㄢˋ ㄗ˙
Table, Desk
zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Underneath the table, Below the table
zaiˋ zhuo¯ zi˙ xiaˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄒㄧㄚˋ

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
A table
yiˋ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Two tables
liangˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Each table
meiˇ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄇㄟˇ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Leave one table
liuˊ zhang¯ zhuo¯ zi˙
ㄌㄧㄡˊ ㄓㄤ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Two battered desks
liangˇ zhang¯ poˋ jiuˋ de˙ zhuo¯ ziˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄓㄤ ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄛ ㄗˇ

桌子

zhuo¯ ziˇ
ㄓㄨㄛ ㄗˇ
On the table
zhuo¯ zi˙ shangˋ
ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄕㄤˋ

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
There is lots of fruit on the table
zhuo¯ zi˙ shangˋ youˇ henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Arranged tables, Set up tables
paiˊ zhuo¯ zi˙
ㄆㄞˊ ㄓㄨㄛ ㄗ˙

桌子

zhuo¯ zi˙
ㄓㄨㄛ ㄗ˙
Virgin, Recluse
chuˇ ziˇ
ㄔㄨˇ ㄗˇ

處子

chuˇ ziˇ
ㄔㄨˇ ㄗˇ
Virgin
chuˇ ziˇ zhi¯ shen¯
ㄔㄨˇ ㄗˇ ㄓ ㄕㄣ

處子

chuˇ ziˇ
ㄔㄨˇ ㄗˇ
Lifetime, Generation
beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙

輩子

beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙
Whole life
beiˋ ziˇ congˊ laiˊ
ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ

輩子

beiˋ ziˇ
ㄅㄟˋ ㄗˇ
This job isn't forever
zheˋ gong¯ zuoˋ buˋ nengˊ zuoˋ yiˊ beiˋ zi˙
ㄓㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧˊ ㄅㄟˋ ㄗ˙

輩子

beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙
Film, Roll of film, Movie
pian¯ zi˙
ㄆㄧㄢ ㄗ˙

片子

pian¯ zi˙
ㄆㄧㄢ ㄗ˙
Bulletin board, Sign post, Signboard, Sign, Tag, Label, Brand, Plate
paiˊ zi˙
ㄆㄞˊ ㄗ˙

牌子

paiˊ zi˙
ㄆㄞˊ ㄗ˙
Brag, Boast, Talk big
shuaˇ zuiˇ piˊ zi˙
ㄕㄨㄚˇ ㄗㄨㄟˇ ㄆㄧˊ ㄗ˙

皮子

piˊ zi˙
ㄆㄧˊ ㄗ˙
Insects
chongˊ zi˙
ㄔㄨㄥˊ ㄗ˙

蟲子

chongˊ zi˙
ㄔㄨㄥˊ ㄗ˙
Animal-insect: mosquito, Animal-insect: gnat
wenˊ ziˇ
ㄨㄣˊ ㄗˇ

蚊子

wenˊ ziˇ
ㄨㄣˊ ㄗˇ
Number, Numbers
shuˋ ziˇ
ㄕㄨˋ ㄗˇ

數子

shuˋ ziˇ
ㄕㄨˋ ㄗˇ
Understand numbers, Is good with numbers
duiˋ shuˋ ziˇ henˇ jing¯
ㄉㄨㄟˋ ㄕㄨˋ ㄗˇ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄥ

數子

shuˋ ziˇ
ㄕㄨˋ ㄗˇ
Founder of taoism lao tse
laoˇ ziˇ
ㄌㄠˇ ㄗˇ

老子

laoˇ ziˇ
ㄌㄠˇ ㄗˇ
Dutiful son
xiaoˋ ziˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄗˇ

孝子

xiaoˋ ziˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄗˇ
Wife
qi¯ ziˇ
ㄑㄧ ㄗˇ

妻子

qi¯ ziˇ
ㄑㄧ ㄗˇ
My wife
woˇ qi¯ zi˙
ㄨㄛˇ ㄑㄧ ㄗ˙

妻子

qi¯ zi˙
ㄑㄧ ㄗ˙
Plant: millet
guˇ zi˙
ㄍㄨˇ ㄗ˙

穀子

guˇ zi˙
ㄍㄨˇ ㄗ˙
Sedan chair
jiaoˋ ziˇ
ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ

轎子

jiaoˋ ziˇ
ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ
Wheel, Wheels
lunˊ ziˇ
ㄌㄨㄣˊ ㄗˇ

輪子

lunˊ ziˇ
ㄌㄨㄣˊ ㄗˇ
Retract wheels, Retracted its wheels
shou¯ qiˇ lunˊ ziˇ
ㄕㄡ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄣˊ ㄗˇ

輪子

lunˊ ziˇ
ㄌㄨㄣˊ ㄗˇ
Axle, Axis, Pivot
zhouˊ ziˇ
ㄓㄡˊ ㄗˇ

軸子

zhouˊ ziˇ
ㄓㄡˊ ㄗˇ
Book, Notebook
benˇ ziˇ
ㄅㄣˇ ㄗˇ

本子

benˇ ziˇ
ㄅㄣˇ ㄗˇ
Cudgel, Truncheon, Club, Bat, Stick
gunˋ zi˙
ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙

棍子

gunˋ zi˙
ㄍㄨㄣˋ ㄗ˙
Canopy, Tent
pengˊ ziˇ
ㄆㄥˊ ㄗˇ

棚子

pengˊ ziˇ
ㄆㄥˊ ㄗˇ
Put up a canopy or tent
da¯ pengˊ ziˇ
ㄉㄚ ㄆㄥˊ ㄗˇ

棚子

pengˊ ziˇ
ㄆㄥˊ ㄗˇ
Barrel, Drum
tongˇ zi˙
ㄊㄨㄥˇ ㄗ˙

桶子

tongˇ zi˙
ㄊㄨㄥˇ ㄗ˙
Food-fruit: orange
juˊ ziˇ
ㄐㄩˊ ㄗˇ

橘子

juˊ ziˇ
ㄐㄩˊ ㄗˇ
Pick oranges
caiˇ juˊ ziˇ
ㄘㄞˇ ㄐㄩˊ ㄗˇ

橘子

juˊ ziˇ
ㄐㄩˊ ㄗˇ
Picking oranges
zaiˋ caiˇ juˊ ziˇ
ㄗㄞˋ ㄘㄞˇ ㄐㄩˊ ㄗˇ

橘子

juˊ ziˇ
ㄐㄩˊ ㄗˇ
Board
banˇ zi˙
ㄅㄢˇ ㄗ˙

板子

banˇ zi˙
ㄅㄢˇ ㄗ˙
Cabinet, Closet, Sideboard
guiˋ zi˙
ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙

櫃子

guiˋ zi˙
ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙
Food-fruit: plum
meiˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄗ˙

梅子

meiˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄗ˙
Drink: plum and guava juice
meiˊ zi˙ ba¯ leˋ zhi¯
ㄇㄟˊ ㄗ˙ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄓ

梅子

meiˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄗ˙
Drink: plum and tomato juice
meiˊ zi˙ fanˊ qieˊ zhi¯
ㄇㄟˊ ㄗ˙ ㄈㄢˊ ㄑㄧㄝˊ ㄓ

梅子

meiˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄗ˙
Square(s), Grid, Trellis, Lattice, Checked, Checkered
geˊ zi˙
ㄍㄜˊ ㄗ˙

格子

geˊ zi˙
ㄍㄜˊ ㄗ˙
Tartan
geˊ ziˇ ne˙
ㄍㄜˊ ㄗˇ ㄋㄜ˙

格子

geˊ ziˇ
ㄍㄜˊ ㄗˇ
Clothing: tartan skirt
geˊ ziˇ ne˙ qunˊ
ㄍㄜˊ ㄗˇ ㄋㄜ˙ ㄑㄩㄣˊ

格子

geˊ ziˇ
ㄍㄜˊ ㄗˇ
Post, Pillar, Pillars, Column, Columns
zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ

柱子

zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ
Supported by pillars
zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

柱子

zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ
Cracked columns
lieˋ kai¯ de˙ zhuˋ ziˇ
ㄌㄧㄝˋ ㄎㄞ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄗˇ

柱子

zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

柱子

zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ
Tied to a pillar, Tied to a post
bangˇ zaiˋ zhuˋ ziˇ shangˋ
ㄅㄤˇ ㄗㄞˋ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄕㄤˋ

柱子

zhuˋ ziˇ
ㄓㄨˋ ㄗˇ
Nuclear, Nucleus, Core
heˊ ziˇ
ㄏㄜˊ ㄗˇ

核子

heˊ ziˇ
ㄏㄜˊ ㄗˇ
Food-fruit: peach
taoˊ zi˙
ㄊㄠˊ ㄗ˙

桃子

taoˊ zi˙
ㄊㄠˊ ㄗ˙
Ladder, Step ladder
ti¯ zi˙
ㄊㄧ ㄗ˙

梯子

ti¯ zi˙
ㄊㄧ ㄗ˙
Appearance, Model, Pattern, Sample, Style
yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ

樣子

yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ
Her appearance
ta¯ de˙ yangˋ ziˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

樣子

yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ
Looking very sweaty
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ de˙ yangˋ ziˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

樣子

yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

樣子

yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ
Sample, Style, Appearance
yangˋ ziˇ de˙
ㄧㄤˋ ㄗˇ ㄉㄜ˙

樣子

yangˋ ziˇ
ㄧㄤˋ ㄗˇ
Seems, Looks as if
kanˋ yangˋ zi˙
ㄎㄢˋ ㄧㄤˋ ㄗ˙

樣子

yangˋ zi˙
ㄧㄤˋ ㄗ˙
Mold, Form
muˊ ziˇ
ㄇㄨˊ ㄗˇ

模子

muˊ ziˇ
ㄇㄨˊ ㄗˇ
Cup, Mug
bei¯ zi˙
ㄅㄟ ㄗ˙

杯子

bei¯ zi˙
ㄅㄟ ㄗ˙
Coconuts
ye¯ zi˙
ㄧㄝ ㄗ˙

椰子

ye¯ zi˙
ㄧㄝ ㄗ˙
Drink: coconut juice
ye¯ zi˙ zhi¯
ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ

椰子

ye¯ zi˙
ㄧㄝ ㄗ˙
Drink: fresh thailand coconut juice with fruit pulp
taiˋ guoˊ guoˇ rouˋ xian¯ ye¯ zi˙ zhi¯
ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢ ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ

椰子

ye¯ zi˙
ㄧㄝ ㄗ˙
Carrying pole, Horizontal bar, Parallel bars
gangˋ ziˇ
ㄍㄤˋ ㄗˇ

槓子

gangˋ ziˇ
ㄍㄤˋ ㄗˇ
Do gymnastics on a horizontal bar, Do gymnastics on parallel bars
fan¯ gangˋ ziˇ
ㄈㄢ ㄍㄤˋ ㄗˇ

槓子

gangˋ ziˇ
ㄍㄤˋ ㄗˇ
Stick
bangˋ ziˇ
ㄅㄤˋ ㄗˇ

棒子

bangˋ ziˇ
ㄅㄤˋ ㄗˇ
Chair, Chairs
yiˇ zi˙
ㄧˇ ㄗ˙

椅子

yiˇ zi˙
ㄧˇ ㄗ˙
Turned the chair around, Spun the chair around, Gave the chair a spin
baˇ yiˇ zi˙ yiˋ zhuanˇ
ㄅㄚˇ ㄧˇ ㄗ˙ ㄧˋ ㄓㄨㄢˇ

椅子

yiˇ zi˙
ㄧˇ ㄗ˙
A single chair, One chair
yiˋ zhang¯ yiˇ zi˙
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧˇ ㄗ˙

椅子

yiˇ zi˙
ㄧˇ ㄗ˙
Stood on a chair
zhanˋ zaiˋ yiˇ zi˙ shangˋ
ㄓㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧˇ ㄗ˙ ㄕㄤˋ

椅子

yiˇ zi˙
ㄧˇ ㄗ˙
Binder, Folder
jia¯ ziˇ
ㄐㄧㄚ ㄗˇ

夾子

jia¯ ziˇ
ㄐㄧㄚ ㄗˇ
Pushed the binder in front of him, Pushed the binder towards him
baˇ jia¯ ziˇ tui¯ daoˋ ta¯ mianˋ qianˊ
ㄅㄚˇ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄊㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ

夾子

jia¯ ziˇ
ㄐㄧㄚ ㄗˇ
Tape
daiˋ ziˇ
ㄉㄞˋ ㄗˇ

帶子

daiˋ ziˇ
ㄉㄞˋ ㄗˇ
Shelf, Frame, Rack, Stand, Outline, Skeleton, Framework
jiaˋ zi˙
ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙

架子

jiaˋ zi˙
ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙
Tied together a framework
za¯ le˙ yiˋ ge˙ jiaˋ zi˙
ㄗㄚ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙

架子

jiaˋ zi˙
ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙
Placed over the top of of the frame and fastened securely in place
fuˋ gaiˋ zaiˋ jiaˋ zi˙ shangˋ bangˇ laoˊ
ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄅㄤˇ ㄌㄠˊ

架子

jiaˋ zi˙
ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙
Beat time, Mark time, Rhythm, Bat, Racket, Fly swatter
pai¯ ziˇ
ㄆㄞ ㄗˇ

拍子

pai¯ ziˇ
ㄆㄞ ㄗˇ
Tempo
daˇ zhe˙ pai¯ zi˙
ㄉㄚˇ ㄓㄜ˙ ㄆㄞ ㄗ˙

拍子

pai¯ zi˙
ㄆㄞ ㄗ˙
Flyswatter
cang¯ yingˊ pai¯ ziˇ
ㄘㄤ ㄧㄥˊ ㄆㄞ ㄗˇ

拍子

pai¯ ziˇ
ㄆㄞ ㄗˇ
Stand, Booth, Stall
tan¯ zi˙
ㄊㄢ ㄗ˙

攤子

tan¯ zi˙
ㄊㄢ ㄗ˙
Mess
lanˋ tan¯ zi˙
ㄌㄢˋ ㄊㄢ ㄗ˙

攤子

tan¯ zi˙
ㄊㄢ ㄗ˙
Animal: monkey, monkeys
houˊ zi˙
ㄏㄡˊ ㄗ˙

猴子

houˊ zi˙
ㄏㄡˊ ㄗ˙
Animal: monkey, Monkeys
xiaoˇ houˊ zi˙
ㄒㄧㄠˇ ㄏㄡˊ ㄗ˙

猴子

houˊ zi˙
ㄏㄡˊ ㄗ˙
Animal: lion, Zodiac: leo
shi¯ zi˙
ㄕ ㄗ˙

獅子

shi¯ zi˙
ㄕ ㄗ˙
Zodiac: leo
shi¯ ziˇ zuoˋ
ㄕ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

獅子

shi¯ ziˇ
ㄕ ㄗˇ
People
ziˇ minˊ
ㄗˇ ㄇㄧㄣˊ

子民

ziˇ minˊ
ㄗˇ ㄇㄧㄣˊ
Father and son's relationship
fuˋ ziˇ guan¯ xiˋ
ㄈㄨˋ ㄗˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

子关

ziˇ guan¯
ㄗˇ ㄍㄨㄢ
Child
ziˇ nuuˇ
ㄗˇ ㄋㄩˇ

子女

ziˇ nuuˇ
ㄗˇ ㄋㄩˇ
Offspring, Children, Posterity
ziˇ sun¯
ㄗˇ ㄙㄨㄣ

子孙

ziˇ sun¯
ㄗˇ ㄙㄨㄣ
Bullet
ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ

子弹

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Like a bullet
ziˇ danˋ siˋ de˙
ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄙˋ ㄉㄜ˙

子弹

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Ballistics
ziˇ danˋ fen¯ xi¯
ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧ

子弹

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
Like a bullet through butter
xiangˋ ziˇ danˋ daˇ zhong¯ naiˇ youˊ
ㄒㄧㄤˋ ㄗˇ ㄉㄢˋ ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ

子弹

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
The shot, The bullet shot
fa¯ chu¯ quˋ de˙ ziˇ danˋ
ㄈㄚ ㄔㄨ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄗˇ ㄉㄢˋ

子弹

ziˇ danˋ
ㄗˇ ㄉㄢˋ
For a while it was bad, For a while it was really rough
youˇ yiˊ zhenˋ zi˙ qingˊ kuangˋ fei¯ changˊ zao¯ gao¯
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄗㄠ ㄍㄠ

子情

zi˙ qingˊ
ㄗ˙ ㄑㄧㄥˊ
Cross-word puzzle
tianˊ ziˇ youˊ xiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˇ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ

子游

ziˇ youˊ
ㄗˇ ㄧㄡˊ
Yoga: scorpion pose, Yoga: vrschikasana
xie¯ ziˇ shiˋ
ㄒㄧㄝ ㄗˇ ㄕˋ

子式

ziˇ shiˋ
ㄗˇ ㄕˋ
Sons, Children
ziˇ diˋ
ㄗˇ ㄉㄧˋ

子弟

ziˇ diˋ
ㄗˇ ㄉㄧˋ
Persimmon tree
shiˋ zi˙ shuˋ
ㄕˋ ㄗ˙ ㄕㄨˋ

子树

zi˙ shuˋ
ㄗ˙ ㄕㄨˋ
A persimmon tree
yiˋ ke¯ shiˋ zi˙ shuˋ
ㄧˋ ㄎㄜ ㄕˋ ㄗ˙ ㄕㄨˋ

子树

zi˙ shuˋ
ㄗ˙ ㄕㄨˋ
Circle
quan¯ zi˙
ㄑㄩㄢ ㄗ˙

圈子

quan¯ zi˙
ㄑㄩㄢ ㄗ˙
A brush
shua¯ zi˙
ㄕㄨㄚ ㄗ˙

刷子

shua¯ zi˙
ㄕㄨㄚ ㄗ˙
Ruler, Measuring instrument
chiˇ zi˙
ㄔˇ ㄗ˙

尺子

chiˇ zi˙
ㄔˇ ㄗ˙
Work song sung to synchronize movement, Marching song
haoˋ zi˙
ㄏㄠˋ ㄗ˙

号子

haoˋ zi˙
ㄏㄠˋ ㄗ˙
Beak
huiˋ zi˙
ㄏㄨㄟˋ ㄗ˙

喙子

huiˋ zi˙
ㄏㄨㄟˋ ㄗ˙
Throat
sangˇ zi˙
ㄙㄤˇ ㄗ˙

嗓子

sangˇ zi˙
ㄙㄤˇ ㄗ˙
Whistle
shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙

哨子

shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙
The sound of the whistle was loud and distinctive
shaoˋ zi˙ de˙ sheng¯ yin¯ youˋ xiangˇ youˋ liangˋ
ㄕㄠˋ ㄗ˙ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˋ ㄌㄧㄤˋ

哨子

shaoˋ zi˙
ㄕㄠˋ ㄗ˙
Chatterbox, Chatter, Talk too much, Prate
suiˋ zuiˇ ziˇ
ㄙㄨㄟˋ ㄗㄨㄟˇ ㄗˇ

嘴子

zuiˇ ziˇ
ㄗㄨㄟˇ ㄗˇ
List, Bill
dan¯ ziˇ
ㄉㄢ ㄗˇ

单子

dan¯ ziˇ
ㄉㄢ ㄗˇ
Animal-bird: duck, Ducks
ya¯ zi˙
ㄧㄚ ㄗ˙

鸭子

ya¯ zi˙
ㄧㄚ ㄗ˙
Food-fruit: fruit
guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙

果子

guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙
Pick fruit
caiˇ guoˇ zi˙
ㄘㄞˇ ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙

果子

guoˇ zi˙
ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙
Day, Days
riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
As the days went by
riˋ ziˇ yiˋ tian¯ tian¯ guoˋ quˋ
ㄖˋ ㄗˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Glory days
feng¯ guang¯ de˙ riˋ ziˇ
ㄈㄥ ㄍㄨㄤ ㄉㄜ˙ ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Good day
haoˇ riˋ ziˇ
ㄏㄠˇ ㄖˋ ㄗˇ

日子

riˋ ziˇ
ㄖˋ ㄗˇ
Shadow, Shadows, Trace, Traces, Vague impression, Vague impressions
yingˇ zi˙
ㄧㄥˇ ㄗ˙

影子

yingˇ zi˙
ㄧㄥˇ ㄗ˙
Scared of one's own shadow
ziˋ jiˇ de˙ yingˇ ziˇ xiaˋ daoˋ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄗˇ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄠˋ

影子

yingˇ ziˇ
ㄧㄥˇ ㄗˇ
Eye(s)
mouˊ ziˇ
ㄇㄡˊ ㄗˇ

眸子

mouˊ ziˇ
ㄇㄡˊ ㄗˇ
Dealer, Merchant, Seller
fanˋ zi˙
ㄈㄢˋ ㄗ˙

贩子

fanˋ zi˙
ㄈㄢˋ ㄗ˙
Anatomy: brain
naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ

脑子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Clear headed
naoˇ ziˇ qing¯ xingˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ

脑子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Clear headed person
naoˇ ziˇ qing¯ xingˇ de˙ renˊ
ㄋㄠˇ ㄗˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

脑子

naoˇ ziˇ
ㄋㄠˇ ㄗˇ
Courage, Bravery, Audacity
danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ

胆子

danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ
Courage suddenly disappeared
danˇ ziˇ tuˊ ranˊ bianˋ xiaoˇ le˙
ㄉㄢˇ ㄗˇ ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄜ˙

胆子

danˇ ziˇ
ㄉㄢˇ ㄗˇ
Putty, Repair putty, Customer who lingers or sticks around overly long
niˋ ziˇ
ㄋㄧˋ ㄗˇ

腻子

niˋ ziˇ
ㄋㄧˋ ㄗˇ
Wrist
wanˋ ziˇ
ㄨㄢˋ ㄗˇ

腕子

wanˋ ziˇ
ㄨㄢˋ ㄗˇ
Anatomy: wrist
ge¯ boˊ wanˋ zi˙
ㄍㄜ ㄅㄛˊ ㄨㄢˋ ㄗ˙

腕子

wanˋ zi˙
ㄨㄢˋ ㄗ˙
Look at angrily, Look at someone with anger
shuaˇ lianˇ ziˇ
ㄕㄨㄚˇ ㄌㄧㄢˇ ㄗˇ

脸子

lianˇ ziˇ
ㄌㄧㄢˇ ㄗˇ
Belly
duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Was hungry
duˋ ziˇ eˋ le˙
ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄜˋ ㄌㄜ˙

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
He was hungry
ta¯ duˋ ziˇ eˋ le˙
ㄊㄚ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄜˋ ㄌㄜ˙

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Round belly
yuanˊ gunˇ gunˇ de˙ duˋ zi˙
ㄩㄢˊ ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨˋ ㄗ˙

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Consume, Swallow
tun¯ jinˋ duˋ ziˇ liˇ
ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄌㄧˇ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Vomit everything up, Spew one's guts out
tuˋ guang¯ duˋ zi˙ liˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄊㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Round belly, Belly is round, With a round belly
duˋ zi˙ yuanˊ
ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄩㄢˊ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Belly is round, Round belly
duˋ zi˙ yuanˊ gunˇ gunˇ
ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄣˇ ㄍㄨㄣˇ

肚子

duˋ zi˙
ㄉㄨˋ ㄗ˙
Belly ache, Stomach ache
duˋ ziˇ tongˋ
ㄉㄨˋ ㄗˇ ㄊㄨㄥˋ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Loose bowels, Diarrhea
la¯ duˋ ziˇ
ㄌㄚ ㄉㄨˋ ㄗˇ

肚子

duˋ ziˇ
ㄉㄨˋ ㄗˇ
Courtyard
yuanˋ zi˙
ㄩㄢˋ ㄗ˙

院子

yuanˋ zi˙
ㄩㄢˋ ㄗ˙
A while, For a while
yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

阵子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Stay with me for a while, Stick around for a while
zaiˋ peiˊ woˇ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄗㄞˋ ㄆㄟˊ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

阵子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Continue working for a while
jiˋ xuˋ zuoˋ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

阵子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
At least for a while, For a while at least
zhiˋ shaoˇ haoˇ yiˊ zhenˋ ziˇ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄏㄠˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗˇ

阵子

zhenˋ ziˇ
ㄓㄣˋ ㄗˇ
Woman
nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ

女子

nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ
A mysterious woman
yiˋ mingˊ shenˊ miˋ nuuˇ ziˇ
ㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄋㄩˇ ㄗˇ

女子

nuuˇ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄗˇ
Prostitute
feng¯ chenˊ nuuˇ zi˙
ㄈㄥ ㄔㄣˊ ㄋㄩˇ ㄗ˙

女子

nuuˇ zi˙
ㄋㄩˇ ㄗ˙
Sister-in-law
saoˇ zi˙
ㄙㄠˇ ㄗ˙

嫂子

saoˇ zi˙
ㄙㄠˇ ㄗ˙
Rope, Strap, Line, Cord
shengˊ ziˇ
ㄕㄥˊ ㄗˇ

绳子

shengˊ ziˇ
ㄕㄥˊ ㄗˇ
Small net
laoˋ zi˙
ㄌㄠˋ ㄗ˙

络子

laoˋ zi˙
ㄌㄠˋ ㄗ˙
Bench, Stool
dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ

凳子

dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ
Fell off of the stool, Falling off of the stool
congˊ dengˋ ziˇ shangˋ shuai¯ quˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄉㄥˋ ㄗˇ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄞ ㄑㄩˋ

凳子

dengˋ ziˇ
ㄉㄥˋ ㄗˇ
Name: confucius
kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ

孔子

kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ
Grandson
sun¯ zi˙
ㄙㄨㄣ ㄗ˙

孙子

sun¯ zi˙
ㄙㄨㄣ ㄗ˙
Kids, Children, Offspring
haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Children are still young
haiˊ ziˇ haiˊ xiaoˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄏㄞˊ ㄒㄧㄠˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Among the boys
nanˊ haiˊ ziˇ zhi¯ jian¯
ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Pick up children from school
jie¯ huiˊ haiˊ ziˇ
ㄐㄧㄝ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Only have time to spend with their kids on the weekends
zhiˇ youˇ zhou¯ moˋ caiˊ nengˊ peiˊ haiˊ ziˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄆㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
That child
naˋ ge˙ haiˊ ziˇ
ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Those other kids
naˋ xie¯ qiˊ ta¯ de˙ haiˊ ziˇ
ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
I am not a child
woˇ buˊ shiˋ xiaoˇ haiˊ ziˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ ㄌㄜ˙

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
At the time you were just a child
niˇ naˋ shiˊ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ zi˙
ㄋㄧˇ ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄓˇ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Children, Offspring
haiˊ zi˙ men˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙ ㄇㄣ˙

孩子

haiˊ zi˙
ㄏㄞˊ ㄗ˙
Girl
nuuˇ haiˊ ziˇ
ㄋㄩˇ ㄏㄞˊ ㄗˇ

孩子

haiˊ ziˇ
ㄏㄞˊ ㄗˇ
Atom
yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˇ xiˊ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˇ ㄒㄧˊ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Atomic breath
yuanˊ ziˇ tuˋ xiˊ jiang¯
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄊㄨˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧㄤ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Ballpoint pen
yuanˊ ziˇ biˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ

原子

yuanˊ ziˇ
ㄩㄢˊ ㄗˇ
Claw, Talon
zhuaˇ ziˇ
ㄓㄨㄚˇ ㄗˇ

爪子

zhuaˇ ziˇ
ㄓㄨㄚˇ ㄗˇ
Melon seeds, Melon seed
gua¯ zi˙
ㄍㄨㄚ ㄗ˙

瓜子

gua¯ zi˙
ㄍㄨㄚ ㄗ˙
Fan
shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙

扇子

shanˋ zi˙
ㄕㄢˋ ㄗ˙
House, Building
fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
This house
zheˋ yiˋ jian¯ fangˊ ziˇ
ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄈㄤˊ ㄗˇ

房子

fangˊ ziˇ
ㄈㄤˊ ㄗˇ
Former house, Old house, Former residence, Old home, Former home
yiˇ qianˊ zhuˋ de˙ fangˊ zi˙
ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Hopscotch
tiaoˋ fangˊ zi˙
ㄊㄧㄠˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Old house, Former home
jiuˋ fangˊ ziˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄈㄤˊ ㄗˇ

房子

fangˊ ziˇ
ㄈㄤˊ ㄗˇ
Build a house, Build houses
gaiˋ fangˊ zi˙
ㄍㄞˋ ㄈㄤˊ ㄗ˙

房子

fangˊ zi˙
ㄈㄤˊ ㄗ˙
Son
erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙

儿子

erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙
Her son, Her boy
ta¯ de˙ erˊ ziˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄗˇ

儿子

erˊ ziˇ
ㄦˊ ㄗˇ
Young son
nianˊ youˋ de˙ erˊ zi˙
ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄦˊ ㄗ˙

儿子

erˊ zi˙
ㄦˊ ㄗ˙
Slang for girlfriend
maˇ ziˇ
ㄇㄚˇ ㄗˇ

马子

maˇ ziˇ
ㄇㄚˇ ㄗˇ
Animal: mule
luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙

骡子

luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙
Works like a mule
gong¯ zuoˋ qiˇ laiˊ xiangˋ touˊ luoˊ zi˙
ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙

骡子

luoˊ zi˙
ㄌㄨㄛˊ ㄗ˙
Cheat, Fraud, Imposter, Liar
pianˋ ziˇ
ㄆㄧㄢˋ ㄗˇ

骗子

pianˋ ziˇ
ㄆㄧㄢˋ ㄗˇ
Animal: donkey, Idiot, Stupid person
luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ

驴子

luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ
How stupid a donkey is
luuˊ ziˇ youˇ duo¯ benˋ
ㄌㄩˊ ㄗˇ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄅㄣˋ

驴子

luuˊ ziˇ
ㄌㄩˊ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ

双子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Zodiac: gemini
shuang¯ ziˇ zuoˋ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ

双子

shuang¯ ziˇ
ㄕㄨㄤ ㄗˇ
Size of a person, Person's build, Height
geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ

个子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Small size, Small in stature, Small in body
geˋ ziˇ xiaoˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ ㄒㄧㄠˇ

个子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
I am very tiny
woˇ de˙ geˋ ziˇ xiaoˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄜˋ ㄗˇ ㄒㄧㄠˇ

个子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Little person
xiaoˇ geˋ ziˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄍㄜˋ ㄗˇ

个子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Big person
daˋ geˋ ziˇ
ㄉㄚˋ ㄍㄜˋ ㄗˇ

个子

geˋ ziˇ
ㄍㄜˋ ㄗˇ
Seat, Position, Space for a person
weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Found a seat and sat down
zhaoˇ weiˋ zi˙ zuoˋ xiaˋ
ㄓㄠˇ ㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧㄚˋ

位子

weiˋ zi˙
ㄨㄟˋ ㄗ˙
Fool
shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ

傻子

shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ
Not a fool
buˊ shiˋ shaˇ ziˇ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄕㄚˇ ㄗˇ

傻子

shaˇ ziˇ
ㄕㄚˇ ㄗˇ
Bag, Satchel
daiˋ zi˙
ㄉㄞˋ ㄗ˙

袋子

daiˋ zi˙
ㄉㄞˋ ㄗ˙
Lad, Fellow, Guy
xiaoˇ huoˇ zi˙
ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙

伙子

huoˇ zi˙
ㄏㄨㄛˇ ㄗ˙
Example, Instance, For instance
liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ

例子

liˋ ziˇ
ㄌㄧˋ ㄗˇ
Blanket, Rug, Carpet
tanˇ zi˙
ㄊㄢˇ ㄗ˙

毯子

tanˇ zi˙
ㄊㄢˇ ㄗ˙
Seeds
zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

种子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
A tiny seed
yiˋ ke¯ xiaoˇ zhongˋ ziˇ
ㄧˋ ㄎㄜ ㄒㄧㄠˇ ㄓㄨㄥˋ ㄗˇ

种子

zhongˋ ziˇ
ㄓㄨㄥˋ ㄗˇ
Sowing seeds
bo¯ xiaˋ zhongˇ ziˇ
ㄅㄛ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

种子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
A handful of seeds
yiˋ baˇ zhongˇ ziˇ
ㄧˋ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ

种子

zhongˇ ziˇ
ㄓㄨㄥˇ ㄗˇ
Can, Cannister, Jug, Jar
guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙

罐子

guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙
Kicked the container out of the way
jiang¯ guanˋ zi˙ ti¯ kai¯
ㄐㄧㄤ ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙ ㄊㄧ ㄎㄞ

罐子

guanˋ zi˙
ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙
Unchaste woman, Broken vessel, Person in poor health
poˋ guanˋ ziˇ
ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ

罐子

guanˋ ziˇ
ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ
Spoon
shaoˊ zi˙
ㄕㄠˊ ㄗ˙

勺子

shaoˊ zi˙
ㄕㄠˊ ㄗ˙
Sentence(s)
juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙

句子

juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙
Read sentence out loud
nianˋ juˋ zi˙
ㄋㄧㄢˋ ㄐㄩˋ ㄗ˙

句子

juˋ zi˙
ㄐㄩˋ ㄗ˙
Animal: rabbit
tuˋ zi˙
ㄊㄨˋ ㄗ˙

兔子

tuˋ zi˙
ㄊㄨˋ ㄗ˙
Waiting for a rabbit to appear
dengˇ tuˋ ziˇ chu¯ xianˋ
ㄉㄥˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Two rabbits
liangˇ zhi¯ xiaoˇ tuˋ ziˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Like a rabbit
xiangˋ tuˋ ziˇ
ㄒㄧㄤˋ ㄊㄨˋ ㄗˇ

兔子

tuˋ ziˇ
ㄊㄨˋ ㄗˇ
Bamboo
zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Hidden within the large pieces of bamboo
duoˇ zaiˋ daˋ zhuˊ ziˇ neiˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄋㄟˋ

竹子

zhuˊ ziˇ
ㄓㄨˊ ㄗˇ
Basket, Baskets
lanˊ ziˇ
ㄌㄢˊ ㄗˇ

篮子

lanˊ ziˇ
ㄌㄢˊ ㄗˇ
Cage
longˊ ziˇ
ㄌㄨㄥˊ ㄗˇ

笼子

longˊ ziˇ
ㄌㄨㄥˊ ㄗˇ
Chopsticks
kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙

筷子

kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙
Use chopsticks
dongˋ kuaiˋ zi˙
ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙

筷子

kuaiˋ zi˙
ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙
Book, Notebook
buˋ ziˇ
ㄅㄨˋ ㄗˇ

簿子

buˋ ziˇ
ㄅㄨˋ ㄗˇ
Curtain, Curtains
lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙

帘子

lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙
Behind the curtain(s)
lianˊ zi˙ houˋ mianˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢˋ

帘子

lianˊ zi˙
ㄌㄧㄢˊ ㄗ˙
Curtains pulled back
lianˊ ziˇ la¯ kai¯
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ ㄌㄚ ㄎㄞ

帘子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Like windows with their curtains pulled back
xiangˋ lianˊ ziˇ la¯ kai¯ de˙ chuang¯ huˋ ban¯
ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ ㄌㄚ ㄎㄞ ㄉㄜ˙ ㄔㄨㄤ ㄏㄨˋ ㄅㄢ

帘子

lianˊ ziˇ
ㄌㄧㄢˊ ㄗˇ
Pipe, Tube, Duct
guanˇ ziˇ
ㄍㄨㄢˇ ㄗˇ

管子

guanˇ ziˇ
ㄍㄨㄢˇ ㄗˇ
Box, Case
xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Sealed container filled with
xiang¯ zi˙ neiˋ sai¯ manˇ le˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙ ㄋㄟˋ ㄙㄞ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Case contains
xiang¯ zi˙ liˇ youˇ
ㄒㄧㄤ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

箱子

xiang¯ zi˙
ㄒㄧㄤ ㄗ˙
Pavilion
tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Built a pavilion
zaoˋ yiˋ ge˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

亭子

tingˊ zi˙
ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙
Ion
liˊ zi˙
ㄌㄧˊ ㄗ˙

离子

liˊ zi˙
ㄌㄧˊ ㄗ˙
Ion engine
liˊ ziˇ yinˇ qingˊ
ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄧㄣˇ ㄑㄧㄥˊ

离子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Complex ion
luoˋ liˊ ziˇ
ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ

离子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Argon
yaˋ liˊ ziˇ
ㄧㄚˋ ㄌㄧˊ ㄗˇ

离子

liˊ ziˇ
ㄌㄧˊ ㄗˇ
Braid
bianˋ zi˙
ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙

辫子

bianˋ zi˙
ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙
Son, Natural born child
qin¯ ziˇ
ㄑㄧㄣ ㄗˇ

亲子

qin¯ ziˇ
ㄑㄧㄣ ㄗˇ
Adrenalin junkie, Risk taker
erˋ lengˋ ziˇ
ㄦˋ ㄌㄥˋ ㄗˇ

愣子

lengˋ ziˇ
ㄌㄥˋ ㄗˇ
Catch unawares
chou¯ lengˇ zi˙
ㄔㄡ ㄌㄥˇ ㄗ˙

冷子

lengˇ zi˙
ㄌㄥˇ ㄗ˙
Wanderer, Ion (chemistry)
youˊ zi˙
ㄧㄡˊ ㄗ˙

游子

youˊ zi˙
ㄧㄡˊ ㄗ˙
Sand
sha¯ zi˙
ㄕㄚ ㄗ˙

沙子

sha¯ zi˙
ㄕㄚ ㄗ˙
Covered by sand
beiˋ sha¯ ziˇ yanˇ gaiˋ
ㄅㄟˋ ㄕㄚ ㄗˇ ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ

沙子

sha¯ ziˇ
ㄕㄚ ㄗˇ
Method
faˇ ziˇ
ㄈㄚˇ ㄗˇ

法子

faˇ ziˇ
ㄈㄚˇ ㄗˇ
No way to
meiˊ faˊ zi˙
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙

法子

faˊ zi˙
ㄈㄚˊ ㄗ˙
No way can help
meiˊ faˊ zi˙ bang¯
ㄇㄟˊ ㄈㄚˊ ㄗ˙ ㄅㄤ

法子

faˊ zi˙
ㄈㄚˊ ㄗ˙
Pond, Opera boxes, Theater boxes
chiˊ ziˇ
ㄔˊ ㄗˇ

池子

chiˊ ziˇ
ㄔˊ ㄗˇ
Foreign devil
yangˊ guiˇ ziˇ
ㄧㄤˊ ㄍㄨㄟˇ ㄗˇ

鬼子

guiˇ ziˇ
ㄍㄨㄟˇ ㄗˇ
Nose
biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
It was the same as dust getting into someone's nose causing them to sneeze
jiuˋ xiangˋ hui¯ chenˊ piao¯ jinˋ biˊ zi˙ liˇ rangˋ renˊ daˇ pen¯ tiˋ yiˋ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟ ㄔㄣˊ ㄆㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ ㄧˋ ㄧㄤˋ

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
Rejected, Meet with rejection, Rebuffed
pengˋ yiˋ biˊ ziˇ hui¯
ㄆㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧˊ ㄗˇ ㄏㄨㄟ

鼻子

biˊ ziˇ
ㄅㄧˊ ㄗˇ
Wrinkle her nose in distaste
ta¯ jiuˋ renˇ buˊ zhuˋ zhouˋ le˙ xiaˋ biˊ zi˙
ㄊㄚ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˇ ㄅㄨˊ ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄧˊ ㄗ˙

鼻子

biˊ zi˙
ㄅㄧˊ ㄗ˙
Pointy nosed, Long nosed
biˊ ziˇ jian¯
ㄅㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢ

鼻子

biˊ ziˇ
ㄅㄧˊ ㄗˇ
Body
shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Naked
guang¯ zhe˙ shen¯ ziˇ
ㄍㄨㄤ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗˇ

身子

shen¯ ziˇ
ㄕㄣ ㄗˇ
Naked, Naked body
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Sitting naked on the toilet
chiˋ luoˇ zhe˙ shen¯ zi˙ zuoˋ zaiˋ maˇ tongˇ shangˋ
ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄣ ㄗ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄕㄤˋ

身子

shen¯ zi˙
ㄕㄣ ㄗ˙
Plate, Dish
panˊ zi˙
ㄆㄢˊ ㄗ˙

盘子

panˊ zi˙
ㄆㄢˊ ㄗ˙
Clothing: skirt
qunˊ ziˇ
ㄑㄩㄣˊ ㄗˇ

裙子

qunˊ ziˇ
ㄑㄩㄣˊ ㄗˇ
Bedding, Mattress
ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Mattress
chuangˊ ruˋ zi˙
ㄔㄨㄤˊ ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Mattress
chuangˊ ruˋ zi˙
ㄔㄨㄤˊ ㄖㄨˋ ㄗ˙

褥子

ruˋ zi˙
ㄖㄨˋ ㄗ˙
Clothing: gown
paoˊ zi˙
ㄆㄠˊ ㄗ˙

袍子

paoˊ zi˙
ㄆㄠˊ ㄗ˙
Sock, Socks
waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ

袜子

waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ
Clothing: socks
yangˊ waˋ ziˇ
ㄧㄤˊ ㄨㄚˋ ㄗˇ

袜子

waˋ ziˇ
ㄨㄚˋ ㄗˇ
Blanket
beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙

被子

beiˋ zi˙
ㄅㄟˋ ㄗ˙
Equation, Formula
shiˋ ziˇ
ㄕˋ ㄗˇ

式子

shiˋ ziˇ
ㄕˋ ㄗˇ
Maniac, Crazy, Mad, Psychotic
feng¯ zi˙
ㄈㄥ ㄗ˙

疯子

feng¯ zi˙
ㄈㄥ ㄗ˙
Ravings of a lunatic
feng¯ ziˇ huˊ yanˊ luanˋ yuˇ
ㄈㄥ ㄗˇ ㄏㄨˊ ㄧㄢˊ ㄌㄨㄢˋ ㄩˇ