Confucius,
Hole
kongˇ ㄎㄨㄥˇ
ndu
ndu

(T)(S)

[pinyin]:
kongˇ
[zhuyin]:
ㄎㄨㄥˇ

Confucius, Hole, Opening, Gap, Orifice, Foramen

4 strokes, Radical: 子, 39
cangjie (T) input code:
n
d
u
cangjie (S) input code:
n
d
u

Words containing 孔, TOC

Anatomy-muscle: obturator internus
biˋ kongˇ neiˋ ji¯
ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ

孔內

kongˇ neiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄋㄟˋ
Name: confucius
kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ

孔子

kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ
Anatomy-muscle: obturator externus
biˋ kongˇ waiˋ ji¯
ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄨㄞˋ ㄐㄧ

孔外

kongˇ waiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄨㄞˋ
Three ring binder
san¯ kongˇ huoˊ yeˋ jia¯
ㄙㄢ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ

孔活

kongˇ huoˊ
ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ
Black three ring loose leaf binder
hei¯ seˋ san¯ kongˇ huoˊ yeˋ jia¯
ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄢ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ

孔活

kongˇ huoˊ
ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ
Animal-bird: peacock
kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Yoga: open feathers peacock pose, Yoga: pincha mayurasana
kongˇ queˋ shiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Yoga: peacock pose with legs in lotus, Yoga: padma mayurasana
lianˊ hua¯ kongˇ queˋ shiˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Anatomy: intervertebral foramina
zhui¯ jian¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˇ

間孔

jian¯ kongˇ
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˇ
Holes used for lifting
yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

的孔

de˙ kongˇ
ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ
Have holes used for lifting
youˇ yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

的孔

de˙ kongˇ
ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ
Keyhole
suoˇ kongˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ

鎖孔

suoˇ kongˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ
Face of a person, Face
mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
Anatomy: vertebral foramen
zhui¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄎㄨㄥˇ

椎孔

zhui¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄎㄨㄥˇ
Anatomy-muscle: obturator internus
biˋ kongˇ neiˋ ji¯
ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ

孔内

kongˇ neiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄋㄟˋ
Name: confucius
kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ

孔子

kongˇ ziˇ
ㄎㄨㄥˇ ㄗˇ
Anatomy-muscle: obturator externus
biˋ kongˇ waiˋ ji¯
ㄅㄧˋ ㄎㄨㄥˇ ㄨㄞˋ ㄐㄧ

孔外

kongˇ waiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄨㄞˋ
Three ring binder
san¯ kongˇ huoˊ yeˋ jia¯
ㄙㄢ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ

孔活

kongˇ huoˊ
ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ
Black three ring loose leaf binder
hei¯ seˋ san¯ kongˇ huoˊ yeˋ jia¯
ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄢ ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ

孔活

kongˇ huoˊ
ㄎㄨㄥˇ ㄏㄨㄛˊ
Animal-bird: peacock
kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Yoga: open feathers peacock pose, Yoga: pincha mayurasana
kongˇ queˋ shiˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Yoga: peacock pose with legs in lotus, Yoga: padma mayurasana
lianˊ hua¯ kongˇ queˋ shiˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ

孔雀

kongˇ queˋ
ㄎㄨㄥˇ ㄑㄩㄝˋ
Anatomy: intervertebral foramina
zhui¯ jian¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˇ

间孔

jian¯ kongˇ
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˇ
Holes used for lifting
yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

的孔

de˙ kongˇ
ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ
Have holes used for lifting
youˇ yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

的孔

de˙ kongˇ
ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ
Keyhole
suoˇ kongˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ

锁孔

suoˇ kongˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄎㄨㄥˇ
Face of a person, Face
mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
So many faces, All those faces
naˋ me˙ duo¯ zhang¯ mianˋ kongˇ
ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ ㄓㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ

面孔

mianˋ kongˇ
ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ
Anatomy: vertebral foramen
zhui¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄎㄨㄥˇ

椎孔

zhui¯ kongˇ
ㄓㄨㄟ ㄎㄨㄥˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
孔.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)