Learn,
Study
xueˊ ㄒㄩㄝˊ
hbnd
fbnd

(T)(S)

[pinyin]:
xueˊ
[zhuyin]:
ㄒㄩㄝˊ

Learn, Study, Copy, Imitate, School, Scholar, Academy, Suffix Indicating Academic Or Scientific Discipline

16 strokes, Radical: 子, 39
cangjie (T) input code:
h
b
n
d
cangjie (S) input code:
f
b
n
d

Words containing 學, TOC

Student, Trainee
xueˊ yuanˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ

學員

xueˊ yuanˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ
Knowledge, Learning
xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ

學問

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Mechanical problems
liˋ xueˊ wenˋ tiˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

學問

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Math problems
shuˋ xueˊ wenˋ tiˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

學問

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Well learned, Learned, Knowledgable, erudite
youˇ xueˊ wenˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ

學問

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
College
xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

學院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Royal ecological conservatory
huangˊ jia¯ sheng¯ taiˋ xueˊ yuanˋ
ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

學院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Teachers (normal) college, College for teachers, Teacher training college
shi¯ fanˋ xueˊ yuanˋ
ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

學院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
College of science and technology, Polytechnic
ke¯ jiˋ xueˊ yuanˋ
ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

學院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Learn well
xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

學好

xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

學好

xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ
Study, Learn
xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

學習

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

學習

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

學習

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Study paper
xueˊ xiˊ dan¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄉㄢ

學習

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Educational background, Educational experience, Education
xueˊ liˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ

學歷

xueˊ liˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ
Learning to climb trees
xueˊ paˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄆㄚˊ ㄕㄨˋ

學爬

xueˊ paˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄆㄚˊ
Academic, Scholarship
xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ

學術

xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ
Academic in nature
xueˊ shuˋ xingˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ

學術

xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ
Learned well
xueˊ deˊ henˇ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

學得

xueˊ deˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Apprentice
xueˊ tuˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ

學徒

xueˊ tuˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ
Degree (university)
xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Subject, Discipline
xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

學科

xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ
Subject: social studies
sheˋ huiˋ xueˊ ke¯
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

學科

xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ
Occupation: student(s)
xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
As a student
zuoˋ weiˋ yiˋ ge˙ xueˊ sheng¯
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Newly transferred student or students
xin¯ zhuanˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Students
xueˊ sheng¯ men˙
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄇㄣ˙

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
A student that is studying abroad, A student that has studied abroad
liuˊ xueˊ sheng¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Elementary school student
xiaoˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

學生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
School system
xueˊ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ

學制

xueˊ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ
All it needs is a little practice, All it needs is a little study
yiˋ xueˊ jiuˋ huiˋ
ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

學就

xueˊ jiuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ
School children
xueˊ tongˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ

學童

xueˊ tongˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

學語

xueˊ yuˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ
Learn how to swim
xueˊ youˊ yongˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ

學游

xueˊ youˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˊ
Learned, Studied
xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

學過

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Things that have been studied or learned
xueˊ guoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

學過

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Not yet studied, Not yet learned
meiˊ xueˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

學過

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Profession: archeologist, Archeologists
kaoˇ guˇ xueˊ jia¯
ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

學家

xueˊ jia¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ
Profession: botanist
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

學家

xueˊ jia¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ
School credit, Credit for a school subject taken
xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ

學分

xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ
Chemically remove, Chemically break down, Chemically absorb
huaˋ xueˊ fen¯ jieˇ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ

學分

xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ
Institute, Successfully learn
xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Had learned
xueˊ huiˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

學會

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Scholarship
jiangˇ xueˊ jin¯
ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ

學金

xueˊ jin¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ
Schooling, Studies
xueˊ yeˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ

學業

xueˊ yeˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ
Semester, School term
xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ

學期

xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

學期

xueˊ qiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ
Learning
xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙

學著

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

學著

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Learn, Acquire
xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

學到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
From the start of school up until now
congˊ kai¯ xueˊ daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

學到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
Learned
xueˊ daoˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

學到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

學碩

xueˊ shuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ
Got smart, Got smarter, Figured out a better way to do something
xueˊ cong¯ mingˊ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

學聰

xueˊ cong¯
ㄒㄩㄝˊ ㄘㄨㄥ
Toddler
xueˊ buˋ youˋ erˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˋ ㄦˊ

學步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Still learning to walk
haiˊ shiˋ xueˊ buˋ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ

學步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Still a toddler
haiˊ shiˋ ge˙ xueˊ buˋ youˋ erˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˋ ㄦˊ

學步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Scholar
xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ

學者

xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ
Pseudo-intellectual
maoˋ paiˊ xueˊ zheˇ
ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ

學者

xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ
Learn to walk
xueˊ zouˇ luˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

學走

xueˊ zouˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ
Learning to walk
zheng¯ zaiˋ xueˊ zouˇ luˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

學走

xueˊ zouˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ
Tuition, School fee, School fees
xueˊ feiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ

學費

xueˊ feiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ
School
xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School lunch
xueˊ xiaoˋ wuˇ can¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄨˇ ㄘㄢ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Training school, Training
xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School library
xueˊ xiaoˋ tuˊ shu¯ guanˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At the school
xueˊ xiaoˋ liˇ youˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At school, In school
zaiˋ xueˊ xiaoˋ liˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
How was school?, Was school okay?
zaiˋ xueˊ xiaoˋ haiˊ haoˇ ma˙
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄞˊ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Sent home from school
beiˋ xueˊ xiaoˋ songˋ huiˊ jia¯
ㄅㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Walk to school, Walking to school
zouˇ xiangˋ xueˊ xiaoˋ
ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Officer candidate school
houˋ buˇ jun¯ guan¯ xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Distance education school, Correspondence school
hanˊ shouˋ xueˊ xiaoˋ
ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School's
xueˊ xiaoˋ de˙
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Start of school studies, Start of university studies
kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ

開學

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
School has started, Started school
kai¯ xueˊ le˙
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄜ˙

開學

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
First day of school
kai¯ xueˊ riˋ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄖˋ

開學

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
Be in the same class, Classmate
tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

同學

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Whole class, All (my) classmates
quanˊ ban¯ tongˊ xueˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

同學

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Class mates
tongˊ xueˊ men˙
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄣ˙

同學

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Fold of studying, Good student
haoˋ xueˊ
ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

好學

haoˋ xueˊ
ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Acoustics, Sonics
sheng¯ nengˊ xueˊ
ㄕㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

能學

nengˊ xueˊ
ㄋㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Ecological, Ecologically friendly
heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

態學

taiˋ xueˊ
ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ
Not ecological, Not ecologically friendly
buˋ heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

態學

taiˋ xueˊ
ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ
Study abroad
liuˊ xueˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ

留學

liuˊ xueˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ
Medical
yi¯ xueˊ
ㄧ ㄒㄩㄝˊ

醫學

yi¯ xueˊ
ㄧ ㄒㄩㄝˊ
Study
xiu¯ xueˊ
ㄒㄧㄡ ㄒㄩㄝˊ

修學

xiu¯ xueˊ
ㄒㄧㄡ ㄒㄩㄝˊ
Subject: chemistry, Chemical
huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

化學

huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Chemical reaction(s)
huaˋ xueˊ fanˇ yingˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

化學

huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Enter higher school
sheng¯ xueˊ
ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ

升學

sheng¯ xueˊ
ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ
Science
ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ

科學

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Science park
ke¯ xueˊ gong¯ yeˋ yuanˊ qu¯
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄑㄩ

科學

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Embrace the idea of science, Embrace the idea of scientific research
baoˋ zhe˙ ke¯ xueˊ yanˊ jiuˋ de˙ xin¯
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

科學

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Profession: scientists
ke¯ xueˊ jia¯
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

科學

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Twelve scientists
shiˊ erˋ mingˊ ke¯ xueˊ jia¯
ㄕˊ ㄦˋ ㄇㄧㄥˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

科學

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Subject: zoology, Study of animals, Studying animals
dongˋ wuˋ xueˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物學

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: botany
zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物學

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
While studying botany, In the study of botany
zaiˋ nianˋ zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物學

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Receive an education
qiuˊ xueˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ

求學

qiuˊ xueˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ
Leaving school for the day
fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

放學

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Go home after school, Return home after school
fangˋ xueˊ huiˊ jia¯
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

放學

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
After school
fangˋ xueˊ houˋ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ

放學

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
One day after school
youˇ tian¯ fangˋ xueˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ

放學

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: literature
wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Profession: writer
wenˊ xueˊ jia¯
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: astronomy
tian¯ wenˊ xueˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Phonology
sheng¯ yunˋ xueˊ
ㄕㄥ ㄩㄣˋ ㄒㄩㄝˊ

韻學

yunˋ xueˊ
ㄩㄣˋ ㄒㄩㄝˊ
Self study, Study by one's self
ziˋ xueˊ
ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ

自學

ziˋ xueˊ
ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: structural science, Subject: tectonics
gouˋ zaoˋ xueˊ
ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

造學

zaoˋ xueˊ
ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: tectonics
daˋ diˋ gouˋ zaoˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

造學

zaoˋ xueˊ
ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Skip class
taoˊ xueˊ
ㄊㄠˊ ㄒㄩㄝˊ

逃學

taoˊ xueˊ
ㄊㄠˊ ㄒㄩㄝˊ
Start school
ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

入學

ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Elementary school
xiaoˇ xueˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ

小學

xiaoˇ xueˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ
Fiber optics
xian¯ weiˊ guang¯ xueˊ
ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ

光學

guang¯ xueˊ
ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ
Learn by listening
erˇ xueˊ
ㄦˇ ㄒㄩㄝˊ

耳學

erˇ xueˊ
ㄦˇ ㄒㄩㄝˊ
Natural sciences
liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

理學

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Subject: physics
wuˋ liˇ xueˊ
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

理學

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Profession: physicist
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

理學

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Go to school
shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上學

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
First day of school
diˋ yiˋ tian¯ shangˋ xueˊ
ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上學

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
I still have to go to school, I have to go to school anyway
woˇ dou¯ yaoˋ quˋ shangˋ xueˊ
ㄨㄛˇ ㄉㄡ ㄧㄠˋ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上學

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Not enough money for me to go to school
meiˊ youˇ qianˊ rangˋ woˇ quˋ shangˋ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上學

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
At school, While at school
shangˋ xueˊ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ

上學

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Middle school
zhong¯ xueˊ
ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ

中學

zhong¯ xueˊ
ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ
Subject: math
shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

數學

shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Math question
shuˋ xueˊ tiˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄧˊ

數學

shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Teaching
jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

教學

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
School trip
jiaoˋ xueˊ can¯ guan¯
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢ

教學

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Field trip
xiaoˋ waiˋ jiaoˋ xueˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

教學

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Cram style teaching, Filling students with whatever information they may need in order to pass a test
tianˊ ya¯ shiˋ jiaoˋ xueˊ faˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄚˇ

教學

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Still want to study
haiˊ xiangˇ xueˊ
ㄏㄞˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ

想學

xiangˇ xueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ
University
daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

大學

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Teachers (normal) college, College for teachers, Teacher training college
shi¯ fanˋ daˋ xueˊ
ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

大學

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
China medical university hospital
zhong¯ guoˊ yi¯ yaoˋ daˋ xueˊ fuˋ sheˋ yi¯ yuanˋ
ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˋ ㄕㄜˋ ㄧ ㄩㄢˋ

大學

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Study diligently, Study of mechanics, Study of motion, Kinematics and dynamics
liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ

力學

liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: aerodynamics, Aerodynamic
kong¯ qiˋ dongˋ liˋ xueˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ

力學

liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ
Philosophy
zheˊ xueˊ
ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ

哲學

zheˊ xueˊ
ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: cybernetics
moˊ kongˋ xueˊ
ㄇㄛˊ ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ

控學

kongˋ xueˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ
Student, Trainee
xueˊ yuanˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ

学员

xueˊ yuanˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˊ
Knowledge, Learning
xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ

学问

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Mechanical problems
liˋ xueˊ wenˋ tiˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

学问

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Math problems
shuˋ xueˊ wenˋ tiˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

学问

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
Well learned, Learned, Knowledgable, erudite
youˇ xueˊ wenˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ

学问

xueˊ wenˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ
College
xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

学院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Royal ecological conservatory
huangˊ jia¯ sheng¯ taiˋ xueˊ yuanˋ
ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

学院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Teachers (normal) college, College for teachers, Teacher training college
shi¯ fanˋ xueˊ yuanˋ
ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

学院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
College of science and technology, Polytechnic
ke¯ jiˋ xueˊ yuanˋ
ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ

学院

xueˊ yuanˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ
Learn well
xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

学好

xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

学好

xueˊ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ
Study, Learn
xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

学习

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
If you find the a good study method then you can learn well
zhaoˇ daoˋ haoˇ de˙ xueˊ xiˊ fang¯ faˇ jiuˋ huiˋ xueˊ haoˇ
ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄠˇ

学习

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

学习

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Study paper
xueˊ xiˊ dan¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ ㄉㄢ

学习

xueˊ xiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ
Educational background, Educational experience, Education
xueˊ liˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ

学历

xueˊ liˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ
Learning to climb trees
xueˊ paˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄆㄚˊ ㄕㄨˋ

学爬

xueˊ paˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄆㄚˊ
Academic, Scholarship
xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ

学术

xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ
Academic in nature
xueˊ shuˋ xingˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ

学术

xueˊ shuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨˋ
Learned well
xueˊ deˊ henˇ haoˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

学得

xueˊ deˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄜˊ
Apprentice
xueˊ tuˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ

学徒

xueˊ tuˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ
Degree (university)
xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学位

xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ
Subject, Discipline
xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

学科

xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ
Subject: social studies
sheˋ huiˋ xueˊ ke¯
ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ

学科

xueˊ ke¯
ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ
Occupation: student(s)
xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
As a student
zuoˋ weiˋ yiˋ ge˙ xueˊ sheng¯
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Newly transferred student or students
xin¯ zhuanˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Students
xueˊ sheng¯ men˙
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄇㄣ˙

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
A student that is studying abroad, A student that has studied abroad
liuˊ xueˊ sheng¯
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
Elementary school student
xiaoˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

学生

xueˊ sheng¯
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ
School system
xueˊ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ

学制

xueˊ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ
All it needs is a little practice, All it needs is a little study
yiˋ xueˊ jiuˋ huiˋ
ㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄟˋ

学就

xueˊ jiuˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄡˋ
School children
xueˊ tongˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ

学童

xueˊ tongˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨㄥˊ
Don't be afraid to make mistakes when learning a language
xueˊ yuˇ yanˊ jiuˋ deˊ buˊ paˋ shuo¯ cuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˊ ㄆㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄘㄨㄛˋ

学语

xueˊ yuˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄩˇ
Learn how to swim
xueˊ youˊ yongˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ

学游

xueˊ youˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˊ
Learned, Studied
xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

学过

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Things that have been studied or learned
xueˊ guoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

学过

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Not yet studied, Not yet learned
meiˊ xueˊ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ

学过

xueˊ guoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ
Profession: archeologist, Archeologists
kaoˇ guˇ xueˊ jia¯
ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

学家

xueˊ jia¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ
Profession: botanist
zhiˊ wuˋ xueˊ jia¯
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

学家

xueˊ jia¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ
School credit, Credit for a school subject taken
xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ

学分

xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ
Chemically remove, Chemically break down, Chemically absorb
huaˋ xueˊ fen¯ jieˇ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ

学分

xueˊ fen¯
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄣ
Institute, Successfully learn
xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Had learned
xueˊ huiˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

学会

xueˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ
Scholarship
jiangˇ xueˊ jin¯
ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ

学金

xueˊ jin¯
ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ
Schooling, Studies
xueˊ yeˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ

学业

xueˊ yeˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ
Semester, School term
xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ

学期

xueˊ qi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

学期

xueˊ qiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ
Learning
xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙

学着

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

学着

xueˊ zhe˙
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙
Learn, Acquire
xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

学到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
From the start of school up until now
congˊ kai¯ xueˊ daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

学到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
Learned
xueˊ daoˋ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

学到

xueˊ daoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ
Master's degree
xueˊ shuoˋ shiˋ xueˊ weiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ

学硕

xueˊ shuoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ
Got smart, Got smarter, Figured out a better way to do something
xueˊ cong¯ mingˊ le˙
ㄒㄩㄝˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄜ˙

学聪

xueˊ cong¯
ㄒㄩㄝˊ ㄘㄨㄥ
Toddler
xueˊ buˋ youˋ erˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˋ ㄦˊ

学步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Still learning to walk
haiˊ shiˋ xueˊ buˋ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ

学步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Still a toddler
haiˊ shiˋ ge˙ xueˊ buˋ youˋ erˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˋ ㄦˊ

学步

xueˊ buˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˋ
Scholar
xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ

学者

xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ
Pseudo-intellectual
maoˋ paiˊ xueˊ zheˇ
ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ

学者

xueˊ zheˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ
Learn to walk
xueˊ zouˇ luˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

学走

xueˊ zouˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ
Learning to walk
zheng¯ zaiˋ xueˊ zouˇ luˋ
ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ

学走

xueˊ zouˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄗㄡˇ
Tuition, School fee, School fees
xueˊ feiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ

学费

xueˊ feiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ
School
xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School lunch
xueˊ xiaoˋ wuˇ can¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄨˇ ㄘㄢ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Training school, Training
xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School library
xueˊ xiaoˋ tuˊ shu¯ guanˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At the school
xueˊ xiaoˋ liˇ youˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At school, In school
zaiˋ xueˊ xiaoˋ liˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
How was school?, Was school okay?
zaiˋ xueˊ xiaoˋ haiˊ haoˇ ma˙
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄞˊ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Sent home from school
beiˋ xueˊ xiaoˋ songˋ huiˊ jia¯
ㄅㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Walk to school, Walking to school
zouˇ xiangˋ xueˊ xiaoˋ
ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Officer candidate school
houˋ buˇ jun¯ guan¯ xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Distance education school, Correspondence school
hanˊ shouˋ xueˊ xiaoˋ
ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School's
xueˊ xiaoˋ de˙
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Start of school studies, Start of university studies
kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ

开学

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
School has started, Started school
kai¯ xueˊ le˙
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄜ˙

开学

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
First day of school
kai¯ xueˊ riˋ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄖˋ

开学

kai¯ xueˊ
ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ
Be in the same class, Classmate
tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

同学

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Whole class, All (my) classmates
quanˊ ban¯ tongˊ xueˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

同学

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Class mates
tongˊ xueˊ men˙
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄣ˙

同学

tongˊ xueˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Fold of studying, Good student
haoˋ xueˊ
ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

好学

haoˋ xueˊ
ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Acoustics, Sonics
sheng¯ nengˊ xueˊ
ㄕㄥ ㄋㄥˊ ㄒㄩㄝˊ

能学

nengˊ xueˊ
ㄋㄥˊ ㄒㄩㄝˊ
Ecological, Ecologically friendly
heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

态学

taiˋ xueˊ
ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ
Not ecological, Not ecologically friendly
buˋ heˊ hu¯ sheng¯ taiˋ xueˊ
ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ

态学

taiˋ xueˊ
ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ
Study abroad
liuˊ xueˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ

留学

liuˊ xueˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ
Medical
yi¯ xueˊ
ㄧ ㄒㄩㄝˊ

医学

yi¯ xueˊ
ㄧ ㄒㄩㄝˊ
Study
xiu¯ xueˊ
ㄒㄧㄡ ㄒㄩㄝˊ

修学

xiu¯ xueˊ
ㄒㄧㄡ ㄒㄩㄝˊ
Subject: chemistry, Chemical
huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

化学

huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Chemical reaction(s)
huaˋ xueˊ fanˇ yingˋ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

化学

huaˋ xueˊ
ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Enter higher school
sheng¯ xueˊ
ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ

升学

sheng¯ xueˊ
ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ
Science
ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ

科学

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Science park
ke¯ xueˊ gong¯ yeˋ yuanˊ qu¯
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ ㄑㄩ

科学

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Embrace the idea of science, Embrace the idea of scientific research
baoˋ zhe˙ ke¯ xueˊ yanˊ jiuˋ de˙ xin¯
ㄅㄠˋ ㄓㄜ˙ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

科学

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Profession: scientists
ke¯ xueˊ jia¯
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

科学

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Twelve scientists
shiˊ erˋ mingˊ ke¯ xueˊ jia¯
ㄕˊ ㄦˋ ㄇㄧㄥˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

科学

ke¯ xueˊ
ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ
Subject: zoology, Study of animals, Studying animals
dongˋ wuˋ xueˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物学

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: botany
zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物学

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
While studying botany, In the study of botany
zaiˋ nianˋ zhiˊ wuˋ xueˊ
ㄗㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

物学

wuˋ xueˊ
ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Receive an education
qiuˊ xueˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ

求学

qiuˊ xueˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ
Leaving school for the day
fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

放学

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Go home after school, Return home after school
fangˋ xueˊ huiˊ jia¯
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

放学

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
After school
fangˋ xueˊ houˋ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ

放学

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
One day after school
youˇ tian¯ fangˋ xueˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ

放学

fangˋ xueˊ
ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: literature
wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Profession: writer
wenˊ xueˊ jia¯
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: astronomy
tian¯ wenˊ xueˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Phonology
sheng¯ yunˋ xueˊ
ㄕㄥ ㄩㄣˋ ㄒㄩㄝˊ

韵学

yunˋ xueˊ
ㄩㄣˋ ㄒㄩㄝˊ
Self study, Study by one's self
ziˋ xueˊ
ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ

自学

ziˋ xueˊ
ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: structural science, Subject: tectonics
gouˋ zaoˋ xueˊ
ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

造学

zaoˋ xueˊ
ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: tectonics
daˋ diˋ gouˋ zaoˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

造学

zaoˋ xueˊ
ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Skip class
taoˊ xueˊ
ㄊㄠˊ ㄒㄩㄝˊ

逃学

taoˊ xueˊ
ㄊㄠˊ ㄒㄩㄝˊ
Start school
ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

入学

ruˋ xueˊ
ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Elementary school
xiaoˇ xueˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ

小学

xiaoˇ xueˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ
Fiber optics
xian¯ weiˊ guang¯ xueˊ
ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ

光学

guang¯ xueˊ
ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ
Learn by listening
erˇ xueˊ
ㄦˇ ㄒㄩㄝˊ

耳学

erˇ xueˊ
ㄦˇ ㄒㄩㄝˊ
Natural sciences
liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

理学

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Subject: physics
wuˋ liˇ xueˊ
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ

理学

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Profession: physicist
wuˋ liˇ xueˊ jia¯
ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

理学

liˇ xueˊ
ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ
Go to school
shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上学

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
First day of school
diˋ yiˋ tian¯ shangˋ xueˊ
ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上学

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
I still have to go to school, I have to go to school anyway
woˇ dou¯ yaoˋ quˋ shangˋ xueˊ
ㄨㄛˇ ㄉㄡ ㄧㄠˋ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上学

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Not enough money for me to go to school
meiˊ youˇ qianˊ rangˋ woˇ quˋ shangˋ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

上学

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
At school, While at school
shangˋ xueˊ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ

上学

shangˋ xueˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ
Middle school
zhong¯ xueˊ
ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ

中学

zhong¯ xueˊ
ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ
Subject: math
shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ

数学

shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Math question
shuˋ xueˊ tiˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄧˊ

数学

shuˋ xueˊ
ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ
Teaching
jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

教学

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
School trip
jiaoˋ xueˊ can¯ guan¯
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄘㄢ ㄍㄨㄢ

教学

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Field trip
xiaoˋ waiˋ jiaoˋ xueˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

教学

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Cram style teaching, Filling students with whatever information they may need in order to pass a test
tianˊ ya¯ shiˋ jiaoˋ xueˊ faˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄚˇ

教学

jiaoˋ xueˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ
Still want to study
haiˊ xiangˇ xueˊ
ㄏㄞˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ

想学

xiangˇ xueˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ
University
daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

大学

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Teachers (normal) college, College for teachers, Teacher training college
shi¯ fanˋ daˋ xueˊ
ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ

大学

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
China medical university hospital
zhong¯ guoˊ yi¯ yaoˋ daˋ xueˊ fuˋ sheˋ yi¯ yuanˋ
ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˋ ㄕㄜˋ ㄧ ㄩㄢˋ

大学

daˋ xueˊ
ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ
Study diligently, Study of mechanics, Study of motion, Kinematics and dynamics
liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ

力学

liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ
Subject: aerodynamics, Aerodynamic
kong¯ qiˋ dongˋ liˋ xueˊ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ

力学

liˋ xueˊ
ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ
Philosophy
zheˊ xueˊ
ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ

哲学

zheˊ xueˊ
ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: cybernetics
moˊ kongˋ xueˊ
ㄇㄛˊ ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ

控学

kongˋ xueˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
學.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)