Compose,
Write
xieˇ ㄒㄧㄝˇ
jhxf
bysm

(T)(S)

15 strokes, Radical: 宀, 40
cangjie (T) input code:
j
h
x
f
cangjie (S) input code:
b
y
s
m

Words containing 寫, TOC

Write out, Write down
xieˇ chu¯
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄨ

寫出

xieˇ chu¯
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄨ
Write down (for)
xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ

寫給

xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ
Wrote
xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙

寫了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Written at least 20 times
zhiˋ shaoˇ xieˇ le˙ erˋ shiˊ ciˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙ ㄦˋ ㄕˊ ㄘˋ

寫了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Wrote a word
xieˇ le˙ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙ ㄗˋ

寫了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Compiled, Composed
bian¯ xieˇ le˙
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙

寫了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Rewrite history
gaiˇ xieˇ liˋ shiˇ
ㄍㄞˇ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧˋ ㄕˇ

寫歷

xieˇ liˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧˋ
Written (e.g. beautifully, Well)
xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

寫得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written very clearly, Clearly spelled out, Clearly stated
xieˇ de˙ henˇ qing¯ chuˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄌㄜ˙

寫得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written extremely neatly
xieˇ de˙ fei¯ changˊ zhengˇ qiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ

寫得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Write
xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ

寫作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write full-time
zhuan¯ zhiˊ xieˇ zuoˋ
ㄓㄨㄢ ㄓˊ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ

寫作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write homework
xieˇ zuoˋ yeˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ

寫作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write a letter
xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ

寫信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

寫信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Letter writer
xieˇ xinˋ renˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˊ

寫信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Addressing an envelope
xieˇ xinˋ feng¯
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ

寫信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Write
xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
What did you write, What does it say
xieˇ de˙ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
How they are written
zenˇ me˙ xieˇ de˙
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written as
xieˇ de˙ shiˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
What does it say?
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

寫的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written
xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

寫成

xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Realistic
xieˇ shiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ

寫實

xieˇ shiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ
Write, Write characters
xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ

寫字

xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ
Capital letters, Uppercase letters
daˋ xieˇ ziˋ muˇ
ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ

寫字

xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ
Finished writing
xieˇ wanˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄨㄢˊ

寫完

xieˇ wanˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄨㄢˊ
Writing, Written
xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙

寫著

xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙
Wrote, Wrote down
xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ

寫下

xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ
Wrote down, Wrote
xieˇ xiaˋ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄜ˙

寫下

xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ
Can't write on it, Can't be written on
xieˇ buˊ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕㄤˋ

寫不

xieˇ buˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Do homework, Write homework
xieˇ gong¯ keˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

寫功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
I am doing homework
woˇ zheng¯ zaiˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

寫功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
I am about to do homework., I just want to do homework.
woˇ zhengˋ yaoˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

寫功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
Wrote
xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ

寫上

xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ
I immediately wrote in my notebook
woˇ liˋ keˋ zaiˋ biˇ jiˋ benˇ shangˋ xieˇ shangˋ
ㄨㄛˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ

寫上

xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ
Compile, Compose
bian¯ xieˇ
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ

編寫

bian¯ xieˇ
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ
Abbreviation
suo¯ xieˇ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ

縮寫

suo¯ xieˇ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ
Writing practice
xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ

習寫

xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ
Book for writing practice, Writing exercise book
xiˊ xieˇ buˋ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˋ

習寫

xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ
Previously written, That had been written before, That had already been written
xian¯ qianˊ suoˇ xieˇ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ

所寫

suoˇ xieˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ
Write
shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Stylus
shouˇ xieˇ biˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄧˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Dictate, Dictation
ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ

聽寫

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Listening and writing test
ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

聽寫

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Took a mandarin listening and writing test
shangˋ guoˊ yuˇ ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

聽寫

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Fill out, Fill in (form)
tianˊ xieˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ

填寫

tianˊ xieˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ
Write, Writing
shu¯ xieˇ
ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ

書寫

shu¯ xieˇ
ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ
Transcribe, Cheat
moˊ xieˇ
ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˇ

模寫

moˊ xieˇ
ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˇ
Write, Compose, Author
zhuanˋ xieˇ
ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ

撰寫

zhuanˋ xieˇ
ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ
Copy
chao¯ xieˇ
ㄔㄠ ㄒㄧㄝˇ

抄寫

chao¯ xieˇ
ㄔㄠ ㄒㄧㄝˇ
Portray, Depict, Describe in writing
miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ

描寫

miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ
Depict, Simply depict
zhiˊ jie¯ miaoˊ xieˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ

描寫

miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ
Write out, Write down
xieˇ chu¯
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄨ

写出

xieˇ chu¯
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄨ
Write down (for)
xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ

写给

xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ
Wrote
xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙

写了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Written at least 20 times
zhiˋ shaoˇ xieˇ le˙ erˋ shiˊ ciˋ
ㄓˋ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙ ㄦˋ ㄕˊ ㄘˋ

写了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Wrote a word
xieˇ le˙ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙ ㄗˋ

写了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Compiled, Composed
bian¯ xieˇ le˙
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙

写了

xieˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄜ˙
Rewrite history
gaiˇ xieˇ liˋ shiˇ
ㄍㄞˇ ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧˋ ㄕˇ

写历

xieˇ liˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄌㄧˋ
Written (e.g. beautifully, Well)
xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

写得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written very clearly, Clearly spelled out, Clearly stated
xieˇ de˙ henˇ qing¯ chuˇ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ ㄌㄜ˙

写得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written extremely neatly
xieˇ de˙ fei¯ changˊ zhengˇ qiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ

写得

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Write
xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ

写作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write full-time
zhuan¯ zhiˊ xieˇ zuoˋ
ㄓㄨㄢ ㄓˊ ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ

写作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write homework
xieˇ zuoˋ yeˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ

写作

xieˇ zuoˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ
Write a letter
xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ

写信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

写信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Letter writer
xieˇ xinˋ renˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˊ

写信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Addressing an envelope
xieˇ xinˋ feng¯
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ

写信

xieˇ xinˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ
Write
xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
What did you write, What does it say
xieˇ de˙ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
How they are written
zenˇ me˙ xieˇ de˙
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Had read one of his earlier books
duˊ guoˋ yiˋ benˇ ta¯ zaoˇ qiˊ xieˇ de˙ shu¯
ㄉㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ ㄅㄣˇ ㄊㄚ ㄗㄠˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written as
xieˇ de˙ shiˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
What does it say?
xieˇ de˙ shiˋ sheˊ me˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

写的

xieˇ de˙
ㄒㄧㄝˇ ㄉㄜ˙
Written
xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

写成

xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Realistic
xieˇ shiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ

写实

xieˇ shiˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄕˊ
Write, Write characters
xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ

写字

xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ
Capital letters, Uppercase letters
daˋ xieˇ ziˋ muˇ
ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ

写字

xieˇ ziˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄗˋ
Finished writing
xieˇ wanˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄨㄢˊ

写完

xieˇ wanˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄨㄢˊ
Writing, Written
xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙

写着

xieˇ zhe˙
ㄒㄧㄝˇ ㄓㄜ˙
Wrote, Wrote down
xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ

写下

xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ
Wrote down, Wrote
xieˇ xiaˋ le˙
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄜ˙

写下

xieˇ xiaˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄚˋ
Can't write on it, Can't be written on
xieˇ buˊ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕㄤˋ

写不

xieˇ buˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˊ
Do homework, Write homework
xieˇ gong¯ keˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

写功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
I am doing homework
woˇ zheng¯ zaiˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

写功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
I am about to do homework., I just want to do homework.
woˇ zhengˋ yaoˋ xieˇ gong¯ keˋ
ㄨㄛˇ ㄓㄥˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ

写功

xieˇ gong¯
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ
Wrote
xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ

写上

xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ
I immediately wrote in my notebook
woˇ liˋ keˋ zaiˋ biˇ jiˋ benˇ shangˋ xieˇ shangˋ
ㄨㄛˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄗㄞˋ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ

写上

xieˇ shangˋ
ㄒㄧㄝˇ ㄕㄤˋ
Compile, Compose
bian¯ xieˇ
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ

编写

bian¯ xieˇ
ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ
Abbreviation
suo¯ xieˇ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ

缩写

suo¯ xieˇ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ
Writing practice
xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ

习写

xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ
Book for writing practice, Writing exercise book
xiˊ xieˇ buˋ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄨˋ

习写

xiˊ xieˇ
ㄒㄧˊ ㄒㄧㄝˇ
Previously written, That had been written before, That had already been written
xian¯ qianˊ suoˇ xieˇ
ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ

所写

suoˇ xieˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˇ
Write
shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Stylus
shouˇ xieˇ biˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄧˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Dictate, Dictation
ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ

听写

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Listening and writing test
ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

听写

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Took a mandarin listening and writing test
shangˋ guoˊ yuˇ ting¯ xieˇ ceˋ yanˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ

听写

ting¯ xieˇ
ㄊㄧㄥ ㄒㄧㄝˇ
Fill out, Fill in (form)
tianˊ xieˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ

填写

tianˊ xieˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˇ
Write, Writing
shu¯ xieˇ
ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ

书写

shu¯ xieˇ
ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ
Transcribe, Cheat
moˊ xieˇ
ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˇ

模写

moˊ xieˇ
ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˇ
Write, Compose, Author
zhuanˋ xieˇ
ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ

撰写

zhuanˋ xieˇ
ㄓㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ
Copy
chao¯ xieˇ
ㄔㄠ ㄒㄧㄝˇ

抄写

chao¯ xieˇ
ㄔㄠ ㄒㄧㄝˇ
Portray, Depict, Describe in writing
miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ

描写

miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ
Depict, Simply depict
zhiˊ jie¯ miaoˊ xieˇ
ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ

描写

miaoˊ xieˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
寫.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)