Smart,
Dashing
shuaiˋ ㄕㄨㄞˋ
hrlb
lllb

(T)(S)

[pinyin]:
shuaiˋ
[zhuyin]:
ㄕㄨㄞˋ

Smart, Dashing, Handsome, Follow Orders, Command, Lead, Commanding General

9 strokes, Radical: 巾, 50
cangjie (T) input code:
h
r
l
b
cangjie (S) input code:
l
l
l
b

Words containing 帥, TOC

Handsome man
shuaiˋ nanˊ renˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ

帥男

shuaiˋ nanˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄋㄢˊ
Scruffily handsome, Scruffily good looking
xunˊ taˋ de˙ shuaiˋ qiˋ
ㄒㄩㄣˊ ㄊㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄞˋ ㄑㄧˋ

帥氣

shuaiˋ qiˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄑㄧˋ
More handsome
shuaiˋ duo¯ le˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄜ˙

帥多

shuaiˋ duo¯
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄨㄛ
Handsome
shuaiˋ de˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄜ˙

帥的

shuaiˋ de˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄜ˙
Commander's orders
shuaiˋ lingˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˋ

帥令

shuaiˋ lingˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˋ
Command
shuaiˋ lingˇ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ

帥領

shuaiˋ lingˇ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ
Handsome boy
shuaiˋ ge¯
ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ

帥哥

shuaiˋ ge¯
ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ
Tall, rich and handsome
gao¯ fuˋ shuaiˋ
ㄍㄠ ㄈㄨˋ ㄕㄨㄞˋ

富帥

fuˋ shuaiˋ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄞˋ
That was good
naˋ zhao¯ zhen¯ shuaiˋ
ㄋㄚˋ ㄓㄠ ㄓㄣ ㄕㄨㄞˋ

真帥

zhen¯ shuaiˋ
ㄓㄣ ㄕㄨㄞˋ
Handsome
zhangˇ de˙ tingˇ shuaiˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

挺帥

tingˇ shuaiˋ
ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ
Handsome man
shuaiˋ nanˊ renˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ

帅男

shuaiˋ nanˊ
ㄕㄨㄞˋ ㄋㄢˊ
Scruffily handsome, Scruffily good looking
xunˊ taˋ de˙ shuaiˋ qiˋ
ㄒㄩㄣˊ ㄊㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄞˋ ㄑㄧˋ

帅气

shuaiˋ qiˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄑㄧˋ
More handsome
shuaiˋ duo¯ le˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄜ˙

帅多

shuaiˋ duo¯
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄨㄛ
Handsome
shuaiˋ de˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄜ˙

帅的

shuaiˋ de˙
ㄕㄨㄞˋ ㄉㄜ˙
Commander's orders
shuaiˋ lingˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˋ

帅令

shuaiˋ lingˋ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˋ
Command
shuaiˋ lingˇ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ

帅领

shuaiˋ lingˇ
ㄕㄨㄞˋ ㄌㄧㄥˇ
Handsome boy
shuaiˋ ge¯
ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ

帅哥

shuaiˋ ge¯
ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ
Tall, rich and handsome
gao¯ fuˋ shuaiˋ
ㄍㄠ ㄈㄨˋ ㄕㄨㄞˋ

富帅

fuˋ shuaiˋ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄞˋ
That was good
naˋ zhao¯ zhen¯ shuaiˋ
ㄋㄚˋ ㄓㄠ ㄓㄣ ㄕㄨㄞˋ

真帅

zhen¯ shuaiˋ
ㄓㄣ ㄕㄨㄞˋ
Handsome
zhangˇ de˙ tingˇ shuaiˋ
ㄓㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

挺帅

tingˇ shuaiˋ
ㄊㄧㄥˇ ㄕㄨㄞˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
帥.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)