Feel,
Perceive
ganˇ ㄍㄢˇ
irp
irp

(T)(S)

[pinyin]:
ganˇ
[zhuyin]:
ㄍㄢˇ

Feel, Perceive, Sense, Touch, Affect, Feeling, Grateful, Gratitude, Affect, Infect, Become Sick

13 strokes, Radical: 心, 61
cangjie (T) input code:
i
r
p
cangjie (S) input code:
i
r
p

Words containing 感, TOC

Grateful, To feel gratitude
ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ

感恩

ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ
Thanksgiving
ganˇ en¯ jieˊ
ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ

感恩

ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ
Exclaim
ganˇ tanˋ
ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ

感嘆

ganˇ tanˋ
ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ

感器

ganˇ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

感器

ganˇ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ
Catch a cold
ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ

感冒

ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ
Common cold
yiˋ ban¯ ganˇ maoˋ
ㄧˋ ㄅㄢ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ

感冒

ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ
Interest, Have an interest in, Feel interested in
ganˇ xingˋ quˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ

感興

ganˇ xingˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ
Feel, Sense, Sensation, Take in sensory information, Perceive, Notice
ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Can't be felt
ganˇ jueˊ buˊ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Felt good, It was nice that
ganˇ jueˊ henˇ haoˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel great, Felt great, It was great
ganˇ jueˊ henˇ bangˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄅㄤˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Hurting, Felt pain
ganˇ jueˊ henˇ tongˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄊㄨㄥˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
How did it feel
ganˇ jueˊ zenˇ me˙ yangˋ a¯
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄚ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel (the) arm muscles
ganˇ jueˊ shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel good, Feels good, It's nice to
ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Think and feel
si¯ kaoˇ yuˇ ganˇ jueˊ
ㄙ ㄎㄠˇ ㄩˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Disquiet, Feeling of unease
buˋ an¯ de˙ ganˇ jueˊ
ㄅㄨˋ ㄢ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Comfortable feeling
you¯ xianˊ de˙ ganˇ jueˊ
ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feeling of being violated, Sense of violation
zao¯ daoˋ maoˋ fanˋ de˙ ganˇ jueˊ
ㄗㄠ ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
That fluttering sensation, That fluttering feeling
naˋ zhongˋ zhanˋ dongˋ de˙ ganˇ jueˊ
ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Did you ever find it strange that, Didn't you ever find it incredible that
niˇ youˇ meiˊ youˇ ganˇ jueˊ buˋ keˇ si¯ yiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
I wouldn't feel anything., I can't feel anything., I don't feel anything
woˇ buˊ huiˋ youˇ ganˇ jueˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Small enough to not be seen or felt
xiaoˇ daoˋ kanˋ buˊ jianˋ yeˇ ganˇ jueˊ buˊ daoˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˋ ㄎㄢˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄧㄝˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel, Sense, Perceive, Felt, Sensed, Perceived
ganˇ jueˊ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Seemed to feel
siˋ hu¯ ganˇ jueˊ daoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

感覺

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel, Feelings
ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Listener's feelings
ting¯ de˙ renˊ de˙ ganˇ shouˋ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Feel like we have no choice
ziˋ jiˇ haoˊ wuˊ xuanˇ zeˊ de˙ ganˇ shouˋ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Feel, Sense
ganˇ shouˋ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Grateful for a kindness
ganˇ deˊ
ㄍㄢˇ ㄉㄜˊ

感德

ganˇ deˊ
ㄍㄢˇ ㄉㄜˊ
Sentimentality, Sentimental
ganˇ shang¯
ㄍㄢˇ ㄕㄤ

感傷

ganˇ shang¯
ㄍㄢˇ ㄕㄤ
Inspire, Move, Encourage, Inspired, Moved, Encouraged
ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

感動

ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ
Inspired me, Moved me, Encouraged me
woˇ henˇ ganˇ dongˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄣˇ ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

感動

ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ
Feel, Self perceive, Self perception of physical state e.g. to "feel" old
ganˇ chuˋ
ㄍㄢˇ ㄔㄨˋ

感觸

ganˇ chuˋ
ㄍㄢˇ ㄔㄨˋ
Thank(s), Gratitude
ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感謝

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Gratitude, A grateful heart
ganˇ xieˋ de˙ xin¯
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

感謝

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Heartfelt gratitude
zhong¯ xin¯ ganˇ xieˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感謝

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Appreciated
xin¯ huaiˊ ganˇ xieˋ
ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感謝

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Realize, Become aware of
ganˇ wuˋ
ㄍㄢˇ ㄨˋ

感悟

ganˇ wuˋ
ㄍㄢˇ ㄨˋ
Relationship, How people get along with each other
ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Emotional
ganˇ qingˊ shangˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤˋ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Sensor, Scanner
ganˇ ceˋ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ

感測

ganˇ ceˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ
Image sensor
yingˇ xiangˋ ganˇ ceˋ qiˋ
ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ

感測

ganˇ ceˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ
Feel grateful, Feeling of gratitude, Moved emotionally, Affected emotionally
ganˇ ji¯
ㄍㄢˇ ㄐㄧ

感激

ganˇ ji¯
ㄍㄢˇ ㄐㄧ
Infection
ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
We are infected
woˇ men˙ yiˇ jing¯ ganˇ ranˇ shangˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄕㄤˋ ㄌㄜ˙

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
Infections
ganˇ ranˇ zhengˋ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄓㄥˋ

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
Sensor, Sense, Induce, Induction
ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ

感應

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Telepathy
xin¯ dianˋ ganˇ ying¯
ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄍㄢˇ ㄧㄥ

感應

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Sensed
ganˇ ying¯ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ

感應

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
As soon as it sensed
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ
ㄧ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ

感應

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Sensed something
queˋ shiˊ ganˇ ying¯ daoˋ le˙ shenˊ me˙
ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

感應

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Senses, Sense organs
ganˇ guan¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ

感官

ganˇ guan¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ
Remember with gratitude
ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ

感念

ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ
Feel deep gratitude
ganˇ nianˋ wuˇ zhong¯
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ ㄨˇ ㄓㄨㄥ

感念

ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ
Grateful, To always remember a favor received
ganˇ mingˊ
ㄍㄢˇ ㄇㄧㄥˊ

感銘

ganˇ mingˊ
ㄍㄢˇ ㄇㄧㄥˊ
Light sensitivity, Exposed to light
ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ

感光

ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ
Degree of light sensitivity, Iso
ganˇ guang¯ duˋ
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ

感光

ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ
Feel, Felt
ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel reassured, Feel relaxed, Feel comfortable
ganˇ daoˋ an¯ xin¯
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄢ ㄒㄧㄣ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Shock, Surprise
ganˇ daoˋ yiˋ waiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Felt rather excited
ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
At the same time felt rather excited
tongˊ shiˊ ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Instantly felt, In that instant felt
shunˋ jian¯ ganˇ daoˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Made her feel sad
lingˋ ta¯ ganˇ daoˋ nanˊ guoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Struck him as dangerous
lingˋ ta¯ ganˇ daoˋ weiˊ xianˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Makes me feel
lingˋ woˇ ganˇ daoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄨㄛˇ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Looked extremely sexy
moˊ yangˋ xingˋ ganˇ daoˋ le˙ jiˊ dianˇ
ㄇㄛˊ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Reassuring, Reassure people
rangˋ renˊ ganˇ daoˋ an¯ xin¯
ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄢ ㄒㄧㄣ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Not surprisingly
haoˊ buˊ lingˋ renˊ ganˇ daoˋ yiˋ waiˋ
ㄏㄠˊ ㄅㄨˊ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Even suprising himself
lianˊ ta¯ ziˋ jiˇ dou¯ ganˇ daoˋ jing¯ yaˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄡ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel cold
ganˇ daoˋ lengˇ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄌㄥˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel hot
ganˇ daoˋ reˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
To feel gratitude and respect
ganˇ daiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ

感戴

ganˇ daiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ
Opinion, Mental reaction, Mental impression, Impression
ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ

感想

ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ
Satisfaction
manˇ zuˊ ganˇ
ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄍㄢˇ

足感

zuˊ ganˇ
ㄗㄨˊ ㄍㄢˇ
Texture (of food when eaten)
kouˇ ganˇ
ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ

口感

kouˇ ganˇ
ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ
Feeling of dizziness, Dizzy feeling
hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

眩感

xuanˋ ganˇ
ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ
Causing dizziness
zaoˋ chengˊ de˙ hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

眩感

xuanˋ ganˇ
ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ
Sense of humour
you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Has a sense of humour, Had a sense of humour
youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Also had a sense of humour
youˋ youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Buxom, Sexy, Voluptuous
rouˋ ganˇ
ㄖㄡˋ ㄍㄢˇ

肉感

rouˋ ganˇ
ㄖㄡˋ ㄍㄢˇ
Good will
haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ

好感

haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ
Like not
haoˊ wuˊ haoˇ ganˇ
ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ

好感

haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ
Premonition, Intuition
yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ

預感

yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ
Strong intuition, Powerful hunch
qiangˊ lieˋ de˙ yuˋ ganˇ
ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄍㄢˇ

預感

yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ
Antipathy, Strongly dislike, Strong feeling of dislike
fanˇ ganˇ
ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ

反感

fanˇ ganˇ
ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ
Suddenly feel, Occasionally feel
ouˇ ganˇ
ㄡˇ ㄍㄢˇ

偶感

ouˇ ganˇ
ㄡˇ ㄍㄢˇ
Anatomy: neurotransmitter, Neurotransmitters
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ

傳感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensitive, Delicate
minˇ ganˇ
ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ

敏感

minˇ ganˇ
ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ
Sense of fulfillment
chengˊ jiuˋ ganˇ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ

就感

jiuˋ ganˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ
Sexy, Sex appeal
xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ

性感

xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
So sexy, Extremely hot
xingˋ ganˇ wuˊ biˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄨˊ ㄅㄧˇ

性感

xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
Thrills, Pleasure
kuaiˋ ganˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄍㄢˇ

快感

kuaiˋ ganˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄍㄢˇ
Feel deeply, Profoundly feel
shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ

深感

shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ
Deeply resentful, Profoundly angry
shen¯ ganˇ fenˋ nuˋ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ

深感

shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ
Flu, Influenza
liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ

流感

liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ
Mystery, A mysterious feeling, A feeling of mystery
shenˊ miˋ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄍㄢˇ

祕感

miˋ ganˇ
ㄇㄧˋ ㄍㄢˇ
Sense of certainty
queˋ dingˋ ganˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄢˇ

定感

dingˋ ganˇ
ㄉㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
Beautiful feeling, Feeling of beauty
meiˇ ganˇ
ㄇㄟˇ ㄍㄢˇ

美感

meiˇ ganˇ
ㄇㄟˇ ㄍㄢˇ
Sentimental
duo¯ chouˊ shanˋ ganˇ
ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ

善感

shanˋ ganˇ
ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ
Grateful, To feel gratitude
ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ

感恩

ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ
Thanksgiving
ganˇ en¯ jieˊ
ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ

感恩

ganˇ en¯
ㄍㄢˇ ㄣ
Exclaim
ganˇ tanˋ
ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ

感叹

ganˇ tanˋ
ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ

感器

ganˇ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ
Sensor
chuanˊ ganˇ qiˋ de˙
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ ㄉㄜ˙

感器

ganˇ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧˋ
Catch a cold
ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ

感冒

ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ
Common cold
yiˋ ban¯ ganˇ maoˋ
ㄧˋ ㄅㄢ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ

感冒

ganˇ maoˋ
ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ
Interest, Have an interest in, Feel interested in
ganˇ xingˋ quˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ

感兴

ganˇ xingˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ
Feel, Sense, Sensation, Take in sensory information, Perceive, Notice
ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Can't be felt
ganˇ jueˊ buˊ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Felt good, It was nice that
ganˇ jueˊ henˇ haoˇ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel great, Felt great, It was great
ganˇ jueˊ henˇ bangˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄅㄤˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Hurting, Felt pain
ganˇ jueˊ henˇ tongˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄏㄣˇ ㄊㄨㄥˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
How did it feel
ganˇ jueˊ zenˇ me˙ yangˋ a¯
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄚ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel (the) arm muscles
ganˇ jueˊ shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel good, Feels good, It's nice to
ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Think and feel
si¯ kaoˇ yuˇ ganˇ jueˊ
ㄙ ㄎㄠˇ ㄩˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Disquiet, Feeling of unease
buˋ an¯ de˙ ganˇ jueˊ
ㄅㄨˋ ㄢ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Comfortable feeling
you¯ xianˊ de˙ ganˇ jueˊ
ㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feeling of being violated, Sense of violation
zao¯ daoˋ maoˋ fanˋ de˙ ganˇ jueˊ
ㄗㄠ ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
That fluttering sensation, That fluttering feeling
naˋ zhongˋ zhanˋ dongˋ de˙ ganˇ jueˊ
ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Did you ever find it strange that, Didn't you ever find it incredible that
niˇ youˇ meiˊ youˇ ganˇ jueˊ buˋ keˇ si¯ yiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
I wouldn't feel anything., I can't feel anything., I don't feel anything
woˇ buˊ huiˋ youˇ ganˇ jueˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Small enough to not be seen or felt
xiaoˇ daoˋ kanˋ buˊ jianˋ yeˇ ganˇ jueˊ buˊ daoˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠˋ ㄎㄢˋ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ㄧㄝˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel, Sense, Perceive, Felt, Sensed, Perceived
ganˇ jueˊ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Seemed to feel
siˋ hu¯ ganˇ jueˊ daoˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄠˋ

感觉

ganˇ jueˊ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
Feel, Feelings
ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Listener's feelings
ting¯ de˙ renˊ de˙ ganˇ shouˋ
ㄊㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Feel like we have no choice
ziˋ jiˇ haoˊ wuˊ xuanˇ zeˊ de˙ ganˇ shouˋ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Feel, Sense
ganˇ shouˋ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ

感受

ganˇ shouˋ
ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ
Grateful for a kindness
ganˇ deˊ
ㄍㄢˇ ㄉㄜˊ

感德

ganˇ deˊ
ㄍㄢˇ ㄉㄜˊ
Sentimentality, Sentimental
ganˇ shang¯
ㄍㄢˇ ㄕㄤ

感伤

ganˇ shang¯
ㄍㄢˇ ㄕㄤ
Inspire, Move, Encourage, Inspired, Moved, Encouraged
ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

感动

ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ
Inspired me, Moved me, Encouraged me
woˇ henˇ ganˇ dongˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄣˇ ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ

感动

ganˇ dongˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ
Feel, Self perceive, Self perception of physical state e.g. to "feel" old
ganˇ chuˋ
ㄍㄢˇ ㄔㄨˋ

感触

ganˇ chuˋ
ㄍㄢˇ ㄔㄨˋ
Thank(s), Gratitude
ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感谢

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Gratitude, A grateful heart
ganˇ xieˋ de˙ xin¯
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

感谢

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Heartfelt gratitude
zhong¯ xin¯ ganˇ xieˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感谢

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Appreciated
xin¯ huaiˊ ganˇ xieˋ
ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ

感谢

ganˇ xieˋ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ
Realize, Become aware of
ganˇ wuˋ
ㄍㄢˇ ㄨˋ

感悟

ganˇ wuˋ
ㄍㄢˇ ㄨˋ
Relationship, How people get along with each other
ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Emotional
ganˇ qingˊ shangˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄕㄤˋ

感情

ganˇ qingˊ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ
Sensor, Scanner
ganˇ ceˋ qiˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ

感测

ganˇ ceˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ
Image sensor
yingˇ xiangˋ ganˇ ceˋ qiˋ
ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ

感测

ganˇ ceˋ
ㄍㄢˇ ㄘㄜˋ
Feel grateful, Feeling of gratitude, Moved emotionally, Affected emotionally
ganˇ ji¯
ㄍㄢˇ ㄐㄧ

感激

ganˇ ji¯
ㄍㄢˇ ㄐㄧ
Infection
ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
We are infected
woˇ men˙ yiˇ jing¯ ganˇ ranˇ shangˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄕㄤˋ ㄌㄜ˙

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
Infections
ganˇ ranˇ zhengˋ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄓㄥˋ

感染

ganˇ ranˇ
ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ
Sensor, Sense, Induce, Induction
ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ

感应

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Telepathy
xin¯ dianˋ ganˇ ying¯
ㄒㄧㄣ ㄉㄧㄢˋ ㄍㄢˇ ㄧㄥ

感应

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Sensed
ganˇ ying¯ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ

感应

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
As soon as it sensed
yi¯ ganˇ ying¯ daoˋ
ㄧ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ

感应

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Sensed something
queˋ shiˊ ganˇ ying¯ daoˋ le˙ shenˊ me˙
ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

感应

ganˇ ying¯
ㄍㄢˇ ㄧㄥ
Senses, Sense organs
ganˇ guan¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ

感官

ganˇ guan¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄢ
Remember with gratitude
ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ

感念

ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ
Feel deep gratitude
ganˇ nianˋ wuˇ zhong¯
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ ㄨˇ ㄓㄨㄥ

感念

ganˇ nianˋ
ㄍㄢˇ ㄋㄧㄢˋ
Grateful, To always remember a favor received
ganˇ mingˊ
ㄍㄢˇ ㄇㄧㄥˊ

感铭

ganˇ mingˊ
ㄍㄢˇ ㄇㄧㄥˊ
Light sensitivity, Exposed to light
ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ

感光

ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ
Degree of light sensitivity, Iso
ganˇ guang¯ duˋ
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ

感光

ganˇ guang¯
ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ
Feel, Felt
ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel reassured, Feel relaxed, Feel comfortable
ganˇ daoˋ an¯ xin¯
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄢ ㄒㄧㄣ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Shock, Surprise
ganˇ daoˋ yiˋ waiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Felt rather excited
ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
At the same time felt rather excited
tongˊ shiˊ ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Instantly felt, In that instant felt
shunˋ jian¯ ganˇ daoˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Made her feel sad
lingˋ ta¯ ganˇ daoˋ nanˊ guoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Struck him as dangerous
lingˋ ta¯ ganˇ daoˋ weiˊ xianˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Makes me feel
lingˋ woˇ ganˇ daoˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄨㄛˇ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Looked extremely sexy
moˊ yangˋ xingˋ ganˇ daoˋ le˙ jiˊ dianˇ
ㄇㄛˊ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Reassuring, Reassure people
rangˋ renˊ ganˇ daoˋ an¯ xin¯
ㄖㄤˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄢ ㄒㄧㄣ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Not surprisingly
haoˊ buˊ lingˋ renˊ ganˇ daoˋ yiˋ waiˋ
ㄏㄠˊ ㄅㄨˊ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄧˋ ㄨㄞˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Even suprising himself
lianˊ ta¯ ziˋ jiˇ dou¯ ganˇ daoˋ jing¯ yaˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄡ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feeling unsure about the future
duiˋ weiˋ laiˊ ganˇ daoˋ mangˊ ranˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel cold
ganˇ daoˋ lengˇ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄌㄥˇ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
Feel hot
ganˇ daoˋ reˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ

感到

ganˇ daoˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ
To feel gratitude and respect
ganˇ daiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ

感戴

ganˇ daiˋ
ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ
Opinion, Mental reaction, Mental impression, Impression
ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ

感想

ganˇ xiangˇ
ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤˇ
Satisfaction
manˇ zuˊ ganˇ
ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄍㄢˇ

足感

zuˊ ganˇ
ㄗㄨˊ ㄍㄢˇ
Texture (of food when eaten)
kouˇ ganˇ
ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ

口感

kouˇ ganˇ
ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ
Feeling of dizziness, Dizzy feeling
hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

眩感

xuanˋ ganˇ
ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ
Causing dizziness
zaoˋ chengˊ de˙ hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

眩感

xuanˋ ganˇ
ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ
Sense of humour
you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Has a sense of humour, Had a sense of humour
youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Also had a sense of humour
youˋ youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

默感

moˋ ganˇ
ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ
Buxom, Sexy, Voluptuous
rouˋ ganˇ
ㄖㄡˋ ㄍㄢˇ

肉感

rouˋ ganˇ
ㄖㄡˋ ㄍㄢˇ
Good will
haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ

好感

haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ
Like not
haoˊ wuˊ haoˇ ganˇ
ㄏㄠˊ ㄨˊ ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ

好感

haoˇ ganˇ
ㄏㄠˇ ㄍㄢˇ
Premonition, Intuition
yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ

预感

yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ
Strong intuition, Powerful hunch
qiangˊ lieˋ de˙ yuˋ ganˇ
ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄩˋ ㄍㄢˇ

预感

yuˋ ganˇ
ㄩˋ ㄍㄢˇ
Antipathy, Strongly dislike, Strong feeling of dislike
fanˇ ganˇ
ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ

反感

fanˇ ganˇ
ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ
Suddenly feel, Occasionally feel
ouˇ ganˇ
ㄡˇ ㄍㄢˇ

偶感

ouˇ ganˇ
ㄡˇ ㄍㄢˇ
Anatomy: neurotransmitter, Neurotransmitters
shenˊ jing¯ chuanˊ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ

传感

chuanˊ ganˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ
Sensitive, Delicate
minˇ ganˇ
ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ

敏感

minˇ ganˇ
ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ
Sense of fulfillment
chengˊ jiuˋ ganˇ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ

就感

jiuˋ ganˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ
Sexy, Sex appeal
xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ

性感

xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
So sexy, Extremely hot
xingˋ ganˇ wuˊ biˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄨˊ ㄅㄧˇ

性感

xingˋ ganˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
Thrills, Pleasure
kuaiˋ ganˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄍㄢˇ

快感

kuaiˋ ganˇ
ㄎㄨㄞˋ ㄍㄢˇ
Feel deeply, Profoundly feel
shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ

深感

shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ
Deeply resentful, Profoundly angry
shen¯ ganˇ fenˋ nuˋ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ ㄋㄨˋ

深感

shen¯ ganˇ
ㄕㄣ ㄍㄢˇ
Flu, Influenza
liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ

流感

liuˊ ganˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ
Mystery, A mysterious feeling, A feeling of mystery
shenˊ miˋ ganˇ
ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄍㄢˇ

秘感

miˋ ganˇ
ㄇㄧˋ ㄍㄢˇ
Sense of certainty
queˋ dingˋ ganˇ
ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄢˇ

定感

dingˋ ganˇ
ㄉㄧㄥˋ ㄍㄢˇ
Beautiful feeling, Feeling of beauty
meiˇ ganˇ
ㄇㄟˇ ㄍㄢˇ

美感

meiˇ ganˇ
ㄇㄟˇ ㄍㄢˇ
Sentimental
duo¯ chouˊ shanˋ ganˇ
ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ

善感

shanˋ ganˇ
ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
感.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)