Complete,
Finish
chengˊ ㄔㄥˊ
ihs
ihs

(T)(S)

[pinyin]:
chengˊ chengˋ
[zhuyin]:
ㄔㄥˊ ㄔㄥˋ

Complete, Finish, Turn Into, Establish, Found, Bias, Embark, Take Shape, Become

6 strokes, Radical: 戈, 62
cangjie (T) input code:
i
h
s
cangjie (S) input code:
i
h
s

Words containing 成, TOC

Finished products
chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ

成品

chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ
Semifinished product, Half finished product
banˋ chengˊ pinˇ
ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ

成品

chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ
Member
chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ

成員

chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ
Team members, Team
xiaoˇ zuˇ chengˊ yuanˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ

成員

chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ
Results, Achievements
chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

成果

chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ
The better the result
chengˊ guoˇ yueˋ haoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄩㄝˋ ㄏㄠˇ

成果

chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ
Success or failure, Whether we succeed or not, Success depends on
chengˊ baiˋ
ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ

成敗

chengˊ baiˋ
ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ
Records, Results, Grades, Academic achievements
chengˊ ji¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧ

成績

chengˊ ji¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧ
Become
chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Became an author
chengˊ le˙ zuoˋ jia¯
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Blast completely into ashes
zhaˋ chengˊ le˙ hui¯ jinˋ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Blown up, Blasted to pieces
zhaˋ chengˊ le˙ suiˋ pianˋ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Changed into, Became
bianˋ chengˊ le˙
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Turned into, Already changed into
yiˇ jing¯ bianˋ chengˊ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Caused
zaoˋ chengˊ le˙
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
And so caused
erˊ zaoˋ chengˊ le˙
ㄦˊ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Completed, Finished, Solved
wanˊ chengˊ le˙
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Pulverized, Destroyed, Smashed
nianˇ chengˊ le˙
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Form
xingˊ chengˋ le˙
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ ㄌㄜ˙

成了

chengˋ le˙
ㄔㄥˋ ㄌㄜ˙
Banded together, Working as a group
chengˊ qunˊ jieˊ duiˋ de˙
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

成群

chengˊ qunˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄣˊ
Growth, Grow up, Get bigger
chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成長

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成長

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Thousands
chengˊ qian¯
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ

成千

chengˊ qian¯
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

成手

chengˊ shouˇ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ
Stable, Steady
chengˊ wenˇ
ㄔㄥˊ ㄨㄣˇ

成穩

chengˊ wenˇ
ㄔㄥˊ ㄨㄣˇ
Adult, Come of age, Reach maturity, Whole year
chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Grown man
chengˊ nianˊ nanˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Have the support of a grown man
youˇ ge˙ chengˊ nianˊ nanˊ renˊ zhi¯ chiˊ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄔˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Adult, Adults
chengˊ nianˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
To be ready with a plan in mind
xiong¯ youˇ chengˊ zhuˊ
ㄒㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ

成竹

chengˊ zhuˊ
ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ
Become, Became, Form, Turn into
chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成為

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Become a driver
chengˊ weiˋ si¯ ji¯
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙ ㄐㄧ

成為

chengˊ weiˋ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ
Unexpectedly became
yiˋ waiˋ chengˊ weiˊ
ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成為

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Was forced to become a farmer
beiˋ poˋ chengˊ weiˊ nongˊ minˊ
ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ

成為

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Officially become man and wife
zhengˋ shiˋ chengˊ weiˋ fu¯ qi¯
ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄈㄨ ㄑㄧ

成為

chengˊ weiˋ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ
Turned into, Become
chengˊ weiˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜ˙

成為

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Also became
gengˋ chengˊ weiˊ
ㄍㄥˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成為

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Mature
chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ

成熟

chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ
When they mature, When they are mature, When they become mature
dang¯ ta¯ men˙ chengˊ shouˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ ㄕˊ

成熟

chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ
Achievement, Accomplishment
chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ

成就

chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Sense of fulfillment
chengˊ jiuˋ ganˇ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ

成就

chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Off the rack clothes, Ready made clothes, Off the rack suit
chengˊ yi¯
ㄔㄥˊ ㄧ

成衣

chengˊ yi¯
ㄔㄥˊ ㄧ
Transaction, Deal
chengˊ jiao¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ

成交

chengˊ jiao¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ
Result
chengˊ xiaoˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ

成效

chengˊ xiaoˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ
Establish
chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Newly established
xin¯ chengˊ liˋ de˙
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Newly established, Start-up
gang¯ chengˊ liˋ
ㄍㄤ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
A newly established company, A start-up
jia¯ gang¯ chengˊ liˋ de˙ gong¯ si¯
ㄐㄧㄚ ㄍㄤ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄙ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Be logical, Words as if from the pen of a master
chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Speak beautifully
tuo¯ kouˇ chengˊ zhang¯
ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Idiom, Phrase, Saying
chengˊ yuˇ
ㄔㄥˊ ㄩˇ

成語

chengˊ yuˇ
ㄔㄥˊ ㄩˇ
Addiction
chengˊ yinˇ
ㄔㄥˊ ㄧㄣˇ

成癮

chengˊ yinˇ
ㄔㄥˊ ㄧㄣˇ
Adult, Grown up
chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Raise, Bring up
fuˇ yangˇ chengˊ renˊ
ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Immoral person, Person of loose morals
buˋ chengˊ renˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Help accomplish, Help others accomplish
chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ

成全

chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ
Composition
chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ

成分

chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ
Nutrients
yingˊ yangˇ chengˊ fenˋ
ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ

成分

chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ
Cook sand in the hope of turning it to rice, A hopeless task
zheng¯ sha¯ chengˊ fanˋ
ㄓㄥ ㄕㄚ ㄔㄥˊ ㄈㄢˋ

成飯

chengˊ fanˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄢˋ
A pestel can be ground into a needle, Persistent effort pays off
moˊ chuan¯ chengˊ zhen¯
ㄇㄛˊ ㄔㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成針

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Made a fist, Made fists
woˋ chengˊ quanˊ touˊ
ㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ

成拳

chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ
Turned into a paste
daˇ chengˊ huˊ
ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄏㄨˊ

成糊

chengˊ huˊ
ㄔㄥˊ ㄏㄨˊ
Everyone in a group, Entire regiment
chengˊ yiˋ tuanˊ
ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

成一

chengˊ yiˋ
ㄔㄥˊ ㄧˋ
All day
chengˊ tian¯
ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢ

成天

chengˊ tian¯
ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢ
Succesful(ly), Succeed (in), Achieve, Get to
chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Secret to success, Secret of success
chengˊ gong¯ de˙ miˋ jueˊ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Did it, Completed it
chengˊ gong¯ le˙
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄜ˙

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Successfully
chengˊ gong¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Unsuccessful, Unsuccessfully
buˋ chengˊ gong¯
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Burned down to the ground
shao¯ chengˊ pingˊ diˋ
ㄕㄠ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ

成平

chengˊ pingˊ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ
Forming, Formed
chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

成形

chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
Coalesced
ningˊ juˋ chengˊ xingˊ
ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

成形

chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
Completely cut in half
duanˋ chengˊ liangˇ banˋ le˙
ㄉㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄌㄜ˙

成兩

chengˊ liangˇ
ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ
Gathered mosquitos make thunder, There is strength in unity
juˋ wenˊ chengˊ leiˊ
ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˊ

成雷

chengˊ leiˊ
ㄔㄥˊ ㄌㄟˊ
Beautiful dream made complete and real
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
It's like a dream come true
jiuˋ xiangˋ shiˋ meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯ yiˊ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ ㄧˊ ㄧㄤˋ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Pile of, A lot of, Numerous
chengˊ dui¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙

成堆

chengˊ dui¯
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ
Cost
chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ

成本

chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ
Cost is
chengˊ benˇ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ ㄨㄟˊ

成本

chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ
False confession derived from torture
qu¯ daˇ chengˊ zhao¯
ㄑㄩ ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄠ

成招

chengˊ zhao¯
ㄔㄥˊ ㄓㄠ
Chopped up, Cut up
pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Harvest
shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Gathered, Collected
shou¯ chengˊ de˙
ㄕㄡ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Yield, Harvested amount
shou¯ chengˊ liangˋ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˋ

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Convert to, Alter, Altered, Modified, Converted
gaiˇ zhuang¯ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄥˊ

裝成

zhuang¯ chengˊ
ㄓㄨㄤ ㄔㄥˊ
Form, Compose, Constitute, Make up
zuˇ chengˊ
ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ

組成

zuˇ chengˊ
ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ
Shrivel completely, Squeeze
suo¯ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄔㄥˊ

縮成

suo¯ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄔㄥˊ
Form, Make
jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ

結成

jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ
Condense (and form)
ningˊ jieˊ chengˊ
ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ

結成

jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ
Change, Turn (into), Transform (into), Become
bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

變成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Fossilized
bianˋ chengˊ huaˋ shiˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ

變成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Become close friends
bianˋ chengˊ haoˇ youˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ

變成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Changed, Transformed
zhuanˇ bianˋ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

變成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Change into
gaiˇ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ

改成

gaiˇ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ
Grown
zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ

長成

zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ
Bring into being, Materialize, Help to bring about, Contribute
cuˋ chengˊ
ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ

促成

cuˋ chengˊ
ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ
Combine, Merge together
heˊ bingˋ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

併成

bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ
Made from, Made with, to make
zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

做成

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Make a big scale
zuoˋ chengˊ daˋ chengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄔㄥˋ

做成

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Regard as, Look at as, Mistake for
kanˋ chengˊ
ㄎㄢˋ ㄔㄥˊ

看成

kanˋ chengˊ
ㄎㄢˋ ㄔㄥˊ
In favor of
zanˋ chengˊ
ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ

贊成

zanˋ chengˊ
ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ
Make, Produce, Create
zhiˋ chengˊ
ㄓˋ ㄔㄥˊ

製成

zhiˋ chengˊ
ㄓˋ ㄔㄥˊ
Completely changes, Completely decomposes, Completely changes into
fen¯ jieˇ chengˊ
ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

解成

jieˇ chengˊ
ㄐㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Designed for, Was designed for
beiˋ sheˋ jiˋ chengˊ
ㄅㄟˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

計成

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Stained, Dyed
ranˇ chengˊ
ㄖㄢˇ ㄔㄥˊ

染成

ranˇ chengˊ
ㄖㄢˇ ㄔㄥˊ
Faded
tunˋ chengˊ
ㄊㄨㄣˋ ㄔㄥˊ

褪成

tunˋ chengˊ
ㄊㄨㄣˋ ㄔㄥˊ
Cause, Result in
zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Made a difference, Made it different
zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Had two direct effects
zaoˋ chengˊ liangˇ ge˙ zhiˊ jie¯ yingˇ xiangˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Be a danger, Be dangerous, Be a threat
zaoˋ chengˊ weiˊ xianˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Endanger, Threaten
zaoˋ chengˊ wei¯ xieˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Cause an epidemic to spread, Cause an epidemic
zaoˋ chengˊ liuˊ xingˊ manˊ yanˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄢˊ ㄧㄢˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Could be dangerous, Could be a threat
keˇ nengˊ zaoˋ chengˊ weiˊ xianˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Could be a threat to them
keˇ nengˊ duiˋ ta¯ men˙ zaoˋ chengˊ wei¯ xieˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Caused, Causing
zaoˋ chengˊ de˙
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Causing dizziness
zaoˋ chengˊ de˙ hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
The effect it's had on, The impact it has had on
suoˇ zaoˋ chengˊ de˙ yingˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Can result in, Can cause
huiˋ zaoˋ chengˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Realize, Complete, Succeed, Accomplish, Reach
daˊ chengˊ
ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ

達成

daˊ chengˊ
ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ
Written
xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

寫成

xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Complete, Realize, Finish
wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Whole mission, Complete mission
wanˊ chengˊ renˋ wuˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Complete an 8 kilometer run, Ran for 8 kilometers, Did an 8 kilometer run
wanˊ chengˊ ba¯ gong¯ liˇ de˙ luˋ paoˇ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄚ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄆㄠˇ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Just finished, Just completed
gang¯ gang¯ wanˊ chengˊ
ㄍㄤ ㄍㄤ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Went smoothly
shunˋ liˋ wanˊ chengˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
After finishing
wanˊ chengˊ houˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄏㄡˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Divided, As a whole can be divided
fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divide into four portions
fen¯ chengˊ siˋ fenˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄙˋ ㄈㄣˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Cut into many small pieces, Divide into many small pieces
fen¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Evenly divided
jun¯ fen¯ chengˊ
ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divided evenly into two halves
jun¯ fen¯ chengˊ liangˇ banˋ
ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄢˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divided evenly into two portions
pingˊ jun¯ fen¯ chengˊ liangˇ fenˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Synthesis, Synthesize, Synthetic
heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Polyester fiber
juˋ zhiˇ heˊ chengˊ xian¯ weiˊ
ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Made small enough, Be small enough
suo¯ xiaoˇ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ

小成

xiaoˇ chengˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ
Cut, Trim, Shape by cutting
jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ

剪成

jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Cut the sheepskin into a round shape
jiang¯ yangˊ piˊ jianˇ chengˊ yuanˊ xingˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

剪成

jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Cultivate, Train, Imbue with discipline
yangˇ chengˊ
ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ

養成

yangˇ chengˊ
ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ
Use as, Act as, Undertake to become
dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ

當成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Be like them, Become them, Be them
baˇ ziˋ jiˇ dang¯ chengˊ ta¯ men˙
ㄅㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄤ ㄔㄥˊ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

當成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Use as a pen or brush
dang¯ chengˊ biˇ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ ㄅㄧˇ

當成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Blast completely (into), Blow apart completely (into)
zhaˋ chengˊ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ

炸成

zhaˋ chengˊ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ
Ten percent, 10 percent
yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ

一成

yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ
Fixed, Invariable, Immutable
yiˋ chengˊ buˊ bianˋ
ㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˊ ㄅㄧㄢˋ

一成

yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ
Prepared
erˊ chengˊ
ㄦˊ ㄔㄥˊ

而成

erˊ chengˊ
ㄦˊ ㄔㄥˊ
Pulverize, Destroy, Smash
nianˇ chengˊ
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ

碾成

nianˇ chengˊ
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Not suitable, Won't do, Won't succeed
buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Act inappropriately
buˋ chengˊ tiˇ tongˇ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Useless, Good for nothing
buˋ chengˊ qiˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Unreasonable, Ridiculous, Absurd
buˋ chengˊ huaˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄨㄚˋ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Ready-made, At hand
xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

現成

xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Form, Forming (act of forming)
xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ

形成

xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ
Form a loop, Forming a belt
xingˊ chengˊ yiˋ ge˙ huanˊ daiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄨㄢˊ ㄉㄞˋ

形成

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Forms a ridge, Forms a ridge-line
xingˊ chengˋ yiˋ tiaoˊ lengˊ xianˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ ㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

形成

xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ
Transform, Turn into
zhuanˇ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄔㄥˊ

轉成

zhuanˇ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄔㄥˊ
Constitute, Makes up
gouˋ chengˊ
ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ

構成

gouˋ chengˊ
ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ
Change, Replace, Become, Became
huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ

換成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
Replace a winch with a treadmill
jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

換成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
If the winch is replaced with a treadmill
ruˊ guoˇ jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

換成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
Arranged, Lined up
paiˊ chengˊ
ㄆㄞˊ ㄔㄥˊ

排成

paiˊ chengˊ
ㄆㄞˊ ㄔㄥˊ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

事成

shiˋ chengˊ
ㄕˋ ㄔㄥˊ
Cut
qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ

切成

qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ
Cut the cake into four equal pieces
baˇ danˋ gao¯ qie¯ chengˊ xiang¯ dengˇ de˙ siˋ fen¯
ㄅㄚˇ ㄉㄢˋ ㄍㄠ ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄙˋ ㄈㄣ

切成

qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ
Finished products
chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ

成品

chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ
Semifinished product, Half finished product
banˋ chengˊ pinˇ
ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ

成品

chengˊ pinˇ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ
Member
chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ

成员

chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ
Team members, Team
xiaoˇ zuˇ chengˊ yuanˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ

成员

chengˊ yuanˊ
ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ
Results, Achievements
chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

成果

chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ
The better the result
chengˊ guoˇ yueˋ haoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄩㄝˋ ㄏㄠˇ

成果

chengˊ guoˇ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ
Success or failure, Whether we succeed or not, Success depends on
chengˊ baiˋ
ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ

成败

chengˊ baiˋ
ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ
Records, Results, Grades, Academic achievements
chengˊ ji¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧ

成绩

chengˊ ji¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧ
Become
chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Became an author
chengˊ le˙ zuoˋ jia¯
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Blast completely into ashes
zhaˋ chengˊ le˙ hui¯ jinˋ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Blown up, Blasted to pieces
zhaˋ chengˊ le˙ suiˋ pianˋ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙ ㄙㄨㄟˋ ㄆㄧㄢˋ

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Changed into, Became
bianˋ chengˊ le˙
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Turned into, Already changed into
yiˇ jing¯ bianˋ chengˊ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Caused
zaoˋ chengˊ le˙
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
And so caused
erˊ zaoˋ chengˊ le˙
ㄦˊ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Completed, Finished, Solved
wanˊ chengˊ le˙
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Pulverized, Destroyed, Smashed
nianˇ chengˊ le˙
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙

成了

chengˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄌㄜ˙
Form
xingˊ chengˋ le˙
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ ㄌㄜ˙

成了

chengˋ le˙
ㄔㄥˋ ㄌㄜ˙
Banded together, Working as a group
chengˊ qunˊ jieˊ duiˋ de˙
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

成群

chengˊ qunˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄣˊ
Growth, Grow up, Get bigger
chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成长

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Gestate
jinˋ xingˊ chengˊ zhangˇ
ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

成长

chengˊ zhangˇ
ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ
Thousands
chengˊ qian¯
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ

成千

chengˊ qian¯
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

成手

chengˊ shouˇ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ
Stable, Steady
chengˊ wenˇ
ㄔㄥˊ ㄨㄣˇ

成稳

chengˊ wenˇ
ㄔㄥˊ ㄨㄣˇ
Adult, Come of age, Reach maturity, Whole year
chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Grown man
chengˊ nianˊ nanˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Have the support of a grown man
youˇ ge˙ chengˊ nianˊ nanˊ renˊ zhi¯ chiˊ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄔˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
Adult, Adults
chengˊ nianˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ

成年

chengˊ nianˊ
ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ
To be ready with a plan in mind
xiong¯ youˇ chengˊ zhuˊ
ㄒㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ

成竹

chengˊ zhuˊ
ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ
Become, Became, Form, Turn into
chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成为

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Become a driver
chengˊ weiˋ si¯ ji¯
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙ ㄐㄧ

成为

chengˊ weiˋ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ
Unexpectedly became
yiˋ waiˋ chengˊ weiˊ
ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成为

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Was forced to become a farmer
beiˋ poˋ chengˊ weiˊ nongˊ minˊ
ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ

成为

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Officially become man and wife
zhengˋ shiˋ chengˊ weiˋ fu¯ qi¯
ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ ㄈㄨ ㄑㄧ

成为

chengˊ weiˋ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˋ
Turned into, Become
chengˊ weiˊ le˙
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄌㄜ˙

成为

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Also became
gengˋ chengˊ weiˊ
ㄍㄥˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ

成为

chengˊ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ
Mature
chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ

成熟

chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ
When they mature, When they are mature, When they become mature
dang¯ ta¯ men˙ chengˊ shouˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ ㄕˊ

成熟

chengˊ shouˊ
ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ
Achievement, Accomplishment
chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ

成就

chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Sense of fulfillment
chengˊ jiuˋ ganˇ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄢˇ

成就

chengˊ jiuˋ
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Off the rack clothes, Ready made clothes, Off the rack suit
chengˊ yi¯
ㄔㄥˊ ㄧ

成衣

chengˊ yi¯
ㄔㄥˊ ㄧ
Transaction, Deal
chengˊ jiao¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ

成交

chengˊ jiao¯
ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ
Result
chengˊ xiaoˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ

成效

chengˊ xiaoˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ
Establish
chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Newly established
xin¯ chengˊ liˋ de˙
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Newly established, Start-up
gang¯ chengˊ liˋ
ㄍㄤ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
A newly established company, A start-up
jia¯ gang¯ chengˊ liˋ de˙ gong¯ si¯
ㄐㄧㄚ ㄍㄤ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄙ

成立

chengˊ liˋ
ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ
Be logical, Words as if from the pen of a master
chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Speak beautifully
tuo¯ kouˇ chengˊ zhang¯
ㄊㄨㄛ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ

成章

chengˊ zhang¯
ㄔㄥˊ ㄓㄤ
Idiom, Phrase, Saying
chengˊ yuˇ
ㄔㄥˊ ㄩˇ

成语

chengˊ yuˇ
ㄔㄥˊ ㄩˇ
Addiction
chengˊ yinˇ
ㄔㄥˊ ㄧㄣˇ

成瘾

chengˊ yinˇ
ㄔㄥˊ ㄧㄣˇ
Adult, Grown up
chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Raise, Bring up
fuˇ yangˇ chengˊ renˊ
ㄈㄨˇ ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Immoral person, Person of loose morals
buˋ chengˊ renˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ

成人

chengˊ renˊ
ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ
Help accomplish, Help others accomplish
chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ

成全

chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ
Composition
chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ

成分

chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ
Nutrients
yingˊ yangˇ chengˊ fenˋ
ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ

成分

chengˊ fenˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ
Cook sand in the hope of turning it to rice, A hopeless task
zheng¯ sha¯ chengˊ fanˋ
ㄓㄥ ㄕㄚ ㄔㄥˊ ㄈㄢˋ

成饭

chengˊ fanˋ
ㄔㄥˊ ㄈㄢˋ
A pestel can be ground into a needle, Persistent effort pays off
moˊ chuan¯ chengˊ zhen¯
ㄇㄛˊ ㄔㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成针

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Made a fist, Made fists
woˋ chengˊ quanˊ touˊ
ㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ

成拳

chengˊ quanˊ
ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢˊ
Turned into a paste
daˇ chengˊ huˊ
ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄏㄨˊ

成糊

chengˊ huˊ
ㄔㄥˊ ㄏㄨˊ
Everyone in a group, Entire regiment
chengˊ yiˋ tuanˊ
ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄊㄨㄢˊ

成一

chengˊ yiˋ
ㄔㄥˊ ㄧˋ
All day
chengˊ tian¯
ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢ

成天

chengˊ tian¯
ㄔㄥˊ ㄊㄧㄢ
Succesful(ly), Succeed (in), Achieve, Get to
chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Secret to success, Secret of success
chengˊ gong¯ de˙ miˋ jueˊ
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄇㄧˋ ㄐㄩㄝˊ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Did it, Completed it
chengˊ gong¯ le˙
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄜ˙

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Successfully
chengˊ gong¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Unsuccessful, Unsuccessfully
buˋ chengˊ gong¯
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ

成功

chengˊ gong¯
ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ
Burned down to the ground
shao¯ chengˊ pingˊ diˋ
ㄕㄠ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ

成平

chengˊ pingˊ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ
Forming, Formed
chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

成形

chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
Coalesced
ningˊ juˋ chengˊ xingˊ
ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ

成形

chengˊ xingˊ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˊ
Completely cut in half
duanˋ chengˊ liangˇ banˋ le˙
ㄉㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄢˋ ㄌㄜ˙

成两

chengˊ liangˇ
ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ
Gathered mosquitos make thunder, There is strength in unity
juˋ wenˊ chengˊ leiˊ
ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˊ

成雷

chengˊ leiˊ
ㄔㄥˊ ㄌㄟˊ
Beautiful dream made complete and real
meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯
ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
It's like a dream come true
jiuˋ xiangˋ shiˋ meiˇ mengˋ chengˊ zhen¯ yiˊ yangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄇㄟˇ ㄇㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄣ ㄧˊ ㄧㄤˋ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Dream come true, Realize a dream, Make a dream come true
mengˋ xiangˇ chengˊ zhen¯
ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄔㄥˊ ㄓㄣ

成真

chengˊ zhen¯
ㄔㄥˊ ㄓㄣ
Pile of, A lot of, Numerous
chengˊ dui¯ de˙
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ ㄉㄜ˙

成堆

chengˊ dui¯
ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟ
Cost
chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ

成本

chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ
Cost is
chengˊ benˇ weiˊ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ ㄨㄟˊ

成本

chengˊ benˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ
False confession derived from torture
qu¯ daˇ chengˊ zhao¯
ㄑㄩ ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄓㄠ

成招

chengˊ zhao¯
ㄔㄥˊ ㄓㄠ
Chopped up, Cut up
pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

劈成

pi¯ chengˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ
Harvest
shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Gathered, Collected
shou¯ chengˊ de˙
ㄕㄡ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Yield, Harvested amount
shou¯ chengˊ liangˋ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˋ

收成

shou¯ chengˊ
ㄕㄡ ㄔㄥˊ
Convert to, Alter, Altered, Modified, Converted
gaiˇ zhuang¯ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄥˊ

装成

zhuang¯ chengˊ
ㄓㄨㄤ ㄔㄥˊ
Form, Compose, Constitute, Make up
zuˇ chengˊ
ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ

组成

zuˇ chengˊ
ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ
Shrivel completely, Squeeze
suo¯ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄔㄥˊ

缩成

suo¯ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄔㄥˊ
Form, Make
jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ

结成

jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ
Condense (and form)
ningˊ jieˊ chengˊ
ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ

结成

jieˊ chengˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ
Change, Turn (into), Transform (into), Become
bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

变成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Fossilized
bianˋ chengˊ huaˋ shiˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ

变成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Become close friends
bianˋ chengˊ haoˇ youˇ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄏㄠˇ ㄧㄡˇ

变成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Changed, Transformed
zhuanˇ bianˋ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

变成

bianˋ chengˊ
ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Change into
gaiˇ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ

改成

gaiˇ chengˊ
ㄍㄞˇ ㄔㄥˊ
Grown
zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ

长成

zhangˇ chengˊ
ㄓㄤˇ ㄔㄥˊ
Bring into being, Materialize, Help to bring about, Contribute
cuˋ chengˊ
ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ

促成

cuˋ chengˊ
ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ
Combine, Merge together
heˊ bingˋ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

并成

bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ
Made from, Made with, to make
zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

做成

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Make a big scale
zuoˋ chengˊ daˋ chengˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄔㄥˋ

做成

zuoˋ chengˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Regard as, Look at as, Mistake for
kanˋ chengˊ
ㄎㄢˋ ㄔㄥˊ

看成

kanˋ chengˊ
ㄎㄢˋ ㄔㄥˊ
In favor of
zanˋ chengˊ
ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ

赞成

zanˋ chengˊ
ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ
Make, Produce, Create
zhiˋ chengˊ
ㄓˋ ㄔㄥˊ

制成

zhiˋ chengˊ
ㄓˋ ㄔㄥˊ
Completely changes, Completely decomposes, Completely changes into
fen¯ jieˇ chengˊ
ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

解成

jieˇ chengˊ
ㄐㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Designed for, Was designed for
beiˋ sheˋ jiˋ chengˊ
ㄅㄟˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ

计成

jiˋ chengˊ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ
Stained, Dyed
ranˇ chengˊ
ㄖㄢˇ ㄔㄥˊ

染成

ranˇ chengˊ
ㄖㄢˇ ㄔㄥˊ
Faded
tunˋ chengˊ
ㄊㄨㄣˋ ㄔㄥˊ

褪成

tunˋ chengˊ
ㄊㄨㄣˋ ㄔㄥˊ
Cause, Result in
zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Made a difference, Made it different
zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Had two direct effects
zaoˋ chengˊ liangˇ ge˙ zhiˊ jie¯ yingˇ xiangˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄓˊ ㄐㄧㄝ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Be a danger, Be dangerous, Be a threat
zaoˋ chengˊ weiˊ xianˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Endanger, Threaten
zaoˋ chengˊ wei¯ xieˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Cause an epidemic to spread, Cause an epidemic
zaoˋ chengˊ liuˊ xingˊ manˊ yanˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄢˊ ㄧㄢˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Could be dangerous, Could be a threat
keˇ nengˊ zaoˋ chengˊ weiˊ xianˇ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Could be a threat to them
keˇ nengˊ duiˋ ta¯ men˙ zaoˋ chengˊ wei¯ xieˊ
ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Caused, Causing
zaoˋ chengˊ de˙
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Causing dizziness
zaoˋ chengˊ de˙ hun¯ xuanˋ ganˇ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄣ ㄒㄩㄢˋ ㄍㄢˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
The effect it's had on, The impact it has had on
suoˇ zaoˋ chengˊ de˙ yingˇ xiangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Can result in, Can cause
huiˋ zaoˋ chengˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
And maybe that made it different, Maybe that made a difference
huoˋ xuˇ zheˋ huiˋ zaoˋ chengˊ buˋ tongˊ
ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄓㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ

造成

zaoˋ chengˊ
ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ
Realize, Complete, Succeed, Accomplish, Reach
daˊ chengˊ
ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ

达成

daˊ chengˊ
ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ
Written
xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ

写成

xieˇ chengˊ
ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ
Complete, Realize, Finish
wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Whole mission, Complete mission
wanˊ chengˊ renˋ wuˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄨˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Complete an 8 kilometer run, Ran for 8 kilometers, Did an 8 kilometer run
wanˊ chengˊ ba¯ gong¯ liˇ de˙ luˋ paoˇ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄚ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄆㄠˇ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
The total amount moved in, The total amount advanced
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
The total amount moved in was just enough to, The total amount advanced was just enough to
wanˊ chengˊ de˙ jinˋ duˋ zhiˇ gouˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄨˋ ㄓˇ ㄍㄡˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Just finished, Just completed
gang¯ gang¯ wanˊ chengˊ
ㄍㄤ ㄍㄤ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Went smoothly
shunˋ liˋ wanˊ chengˊ
ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
After finishing
wanˊ chengˊ houˋ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄏㄡˋ

完成

wanˊ chengˊ
ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ
Divided, As a whole can be divided
fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divide into four portions
fen¯ chengˊ siˋ fenˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄙˋ ㄈㄣˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Cut into many small pieces, Divide into many small pieces
fen¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiaoˇ pianˋ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄢˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Evenly divided
jun¯ fen¯ chengˊ
ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divided evenly into two halves
jun¯ fen¯ chengˊ liangˇ banˋ
ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄢˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Divided evenly into two portions
pingˊ jun¯ fen¯ chengˊ liangˇ fenˋ
ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄈㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣˋ

分成

fen¯ chengˊ
ㄈㄣ ㄔㄥˊ
Synthesis, Synthesize, Synthetic
heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic oil
heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Synthetic-blend oil
banˋ heˊ chengˊ ji¯ youˊ
ㄅㄢˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄐㄧ ㄧㄡˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Polyester fiber
juˋ zhiˇ heˊ chengˊ xian¯ weiˊ
ㄐㄩˋ ㄓˇ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ

合成

heˊ chengˊ
ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ
Made small enough, Be small enough
suo¯ xiaoˇ chengˊ
ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ

小成

xiaoˇ chengˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ
Cut, Trim, Shape by cutting
jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ

剪成

jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Cut the sheepskin into a round shape
jiang¯ yangˊ piˊ jianˇ chengˊ yuanˊ xingˊ
ㄐㄧㄤ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ

剪成

jianˇ chengˊ
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Cultivate, Train, Imbue with discipline
yangˇ chengˊ
ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ

养成

yangˇ chengˊ
ㄧㄤˇ ㄔㄥˊ
Use as, Act as, Undertake to become
dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ

当成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Be like them, Become them, Be them
baˇ ziˋ jiˇ dang¯ chengˊ ta¯ men˙
ㄅㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄤ ㄔㄥˊ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

当成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Use as a pen or brush
dang¯ chengˊ biˇ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ ㄅㄧˇ

当成

dang¯ chengˊ
ㄉㄤ ㄔㄥˊ
Blast completely (into), Blow apart completely (into)
zhaˋ chengˊ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ

炸成

zhaˋ chengˊ
ㄓㄚˋ ㄔㄥˊ
Ten percent, 10 percent
yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ

一成

yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ
Fixed, Invariable, Immutable
yiˋ chengˊ buˊ bianˋ
ㄧˋ ㄔㄥˊ ㄅㄨˊ ㄅㄧㄢˋ

一成

yiˋ chengˊ
ㄧˋ ㄔㄥˊ
Prepared
erˊ chengˊ
ㄦˊ ㄔㄥˊ

而成

erˊ chengˊ
ㄦˊ ㄔㄥˊ
Pulverize, Destroy, Smash
nianˇ chengˊ
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ

碾成

nianˇ chengˊ
ㄋㄧㄢˇ ㄔㄥˊ
Not suitable, Won't do, Won't succeed
buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Act inappropriately
buˋ chengˊ tiˇ tongˇ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Useless, Good for nothing
buˋ chengˊ qiˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Unreasonable, Ridiculous, Absurd
buˋ chengˊ huaˋ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄨㄚˋ

不成

buˋ chengˊ
ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ
Ready-made, At hand
xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

现成

xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Form, Forming (act of forming)
xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ

形成

xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ
Form a loop, Forming a belt
xingˊ chengˊ yiˋ ge˙ huanˊ daiˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄏㄨㄢˊ ㄉㄞˋ

形成

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Forms a ridge, Forms a ridge-line
xingˊ chengˋ yiˋ tiaoˊ lengˊ xianˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ ㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

形成

xingˊ chengˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˋ
Transform, Turn into
zhuanˇ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄔㄥˊ

转成

zhuanˇ chengˊ
ㄓㄨㄢˇ ㄔㄥˊ
Constitute, Makes up
gouˋ chengˊ
ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ

构成

gouˋ chengˊ
ㄍㄡˋ ㄔㄥˊ
Change, Replace, Become, Became
huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ

换成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
Replace a winch with a treadmill
jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

换成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
If the winch is replaced with a treadmill
ruˊ guoˇ jiang¯ jiaoˇ che¯ huanˋ chengˊ taˋ che¯
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄔㄜ ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄊㄚˋ ㄔㄜ

换成

huanˋ chengˊ
ㄏㄨㄢˋ ㄔㄥˊ
Arranged, Lined up
paiˊ chengˊ
ㄆㄞˊ ㄔㄥˊ

排成

paiˊ chengˊ
ㄆㄞˊ ㄔㄥˊ
Think and then it happens
xin¯ xiangˇ shiˋ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄔㄥˊ

事成

shiˋ chengˊ
ㄕˋ ㄔㄥˊ
Cut
qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ

切成

qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ
Cut the cake into four equal pieces
baˇ danˋ gao¯ qie¯ chengˊ xiang¯ dengˇ de˙ siˋ fen¯
ㄅㄚˇ ㄉㄢˋ ㄍㄠ ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄙˋ ㄈㄣ

切成

qie¯ chengˊ
ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
成.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)