Hand,
Hand Made
shouˇ ㄕㄡˇ
q
q

(T)(S)

[pinyin]:
shouˇ
[zhuyin]:
ㄕㄡˇ

Radical: 064, Hand, Hand Made, Do By Hand, Skilled

4 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
cangjie (S) input code:
q

Words containing 手, TOC

Arm, Arms
shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Strengthening the arm muscles
shouˇ biˋ ji¯ liˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄌㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Anatomy-muscle: arm muscles, Muscles of the arm
shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Feel (the) arm muscles
ganˇ jueˊ shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Stretched out an arm, Stretch the arms, Reached an arm out
shen¯ changˊ shouˇ biˋ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Yoga: eagle arms
ying¯ shiˋ de˙ shouˇ biˋ
ㄧㄥ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Pillowed on arms
zhenˇ zhe˙ shouˇ biˋ
ㄓㄣˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Arms, Both arms
shuang¯ shouˇ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
At a loss for what to do, Unprepared
shouˇ zuˊ wuˊ cuoˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

手足

shouˇ zuˊ
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ
Dishes one cooks the best
shouˇ luˋ caiˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄨˋ ㄘㄞˋ

手路

shouˇ luˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄨˋ
Washroom, Bathroom
xiˇ shouˇ jian¯
ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ

手間

shouˇ jian¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ
Anatomy-joint: wrist
shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Broken wrist
shouˇ wanˋ guˇ sheˊ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄕㄜˊ

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Wrist's
shouˇ wanˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄉㄜ˙

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Elbow, Elbows
shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Bend elbows
shouˇ zhouˇ wan¯ qu¯
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ ㄨㄢ ㄑㄩ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Bend elbows so that
shouˇ zhouˇ wan¯ qu¯ shiˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄕˇ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Manual, Users manual
shouˇ ceˋ
ㄕㄡˇ ㄘㄜˋ

手冊

shouˇ ceˋ
ㄕㄡˇ ㄘㄜˋ
Procedures, Formalities, Red tape
shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ

手續

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Red tape
fanˊ suoˇ shouˇ xuˋ
ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ

手續

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Handling fee
shouˇ xuˋ feiˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ

手續

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Money transfer handling fee, Atm fee
zhuanˇ zhangˋ shouˇ xuˋ feiˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄓㄤˋ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ

手續

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Cut, Kill, Use a knife
shouˇ renˋ
ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ

手刃

shouˇ renˋ
ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ
Means, Method
shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ

手段

shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ
Surgery, Surgical procedure, Operation
shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ

手術

shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ
Operate on a patient surgically, Perform an operation on a patient, Have a surgical operation
dongˋ shouˇ shuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ

手術

shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ
In great demand
qiang¯ shouˇ deˊ henˇ
ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

手得

shouˇ deˊ
ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ
Hand made
shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手作

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Hand-made
shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手做

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Manual (as opposed to automatic)
shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ

手動

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual focus, Focusing manually
shouˇ dongˋ duiˋ jiao¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

手動

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual exposure
shouˇ dongˋ puˋ guang¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

手動

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual cleaning
shouˇ dongˋ qing¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ

手動

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Took liberties, Restless, Uneasy
maoˊ shouˇ maoˊ jiaoˇ
ㄇㄠˊ ㄕㄡˇ ㄇㄠˊ ㄐㄧㄠˇ

手毛

shouˇ maoˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄠˊ
Jump up and down with joy
shouˇ wuˇ zuˊ daoˇ
ㄕㄡˇ ㄨˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ

手舞

shouˇ wuˇ
ㄕㄡˇ ㄨˇ
Clumsy, Awkward
cu¯ shouˇ benˋ jiaoˇ
ㄘㄨ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ

手笨

shouˇ benˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ
Radical for hand
shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ

手部

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
Watch without offering to help
xiuˋ shouˇ pangˊ guan¯
ㄒㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

手旁

shouˇ pangˊ
ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ
Palms
shouˇ xin¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ

手心

shouˇ xin¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ
Flustered, Busy
shouˇ mangˊ jiaoˇ luanˋ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ

手忙

shouˇ mangˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ
Cause him to become flustered
lingˋ ta¯ shouˇ mangˊ jiaoˇ luanˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ

手忙

shouˇ mangˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ
See clearly and act quickly, Sharp eyes and quick hands
yanˇ mingˊ shouˇ kuaiˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ

手快

shouˇ kuaiˋ
ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ
Hand holding
shouˇ liˇ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

手裡

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Carrying by hand, Carrying, Holding in the hands, Holding
shouˇ liˇ tiˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙

手裡

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Holding, Gripping
shouˇ liˇ woˋ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

手裡

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Hand picked, Hand selected
shouˇ xuanˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ

手選

shouˇ xuanˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ
Write
shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Stylus
shouˇ xieˇ biˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄧˇ

手寫

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Get (your) hand off me
shouˇ naˊ kai¯
ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄎㄞ

手拿

shouˇ naˊ
ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ
Bracelet
shouˇ zhuoˊ
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ

手鐲

shouˇ zhuoˊ
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ
Bracelet
shouˇ lianˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄧㄢˋ

手鏈

shouˇ lianˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄧㄢˋ
Watch, Wristwatch
shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手錶

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
A watch
yiˋ zhi¯ shouˇ biaoˇ
ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手錶

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Bought him a watch
geiˇ ta¯ maiˇ le˙ yiˋ zhi¯ shouˇ biaoˇ
ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄞˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手錶

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Palm, Palms, Hand, Hands
shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Licked the blood of their palms
jiang¯ shouˇ zhangˇ shangˋ de˙ xian¯ xieˇ tianˇ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄩˋ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Opened his palm, Opened his hand
ta¯ zhang¯ kai¯ shouˇ zhangˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Handicraft
shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ

手藝

shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ
Make a living via a special skill
shuaˇ shouˇ yiˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄕㄡˇ ㄧˋ

手藝

shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ
Come empty handed
kong¯ shouˇ erˊ laiˊ
ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄌㄞˊ

手而

shouˇ erˊ
ㄕㄡˇ ㄦˊ
Underlings, Subordinates, Agents
shouˇ xiaˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ

手下

shouˇ xiaˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ
Caught unawares, Caught unprepared, Taken by surprise
cuoˋ shouˇ buˋ jiˊ
ㄘㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

手不

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
Hand made
shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ

手工

shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

手工

shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ
Flashlight
shouˇ dianˋ tongˇ
ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ

手電

shouˇ dianˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ
On hand, Available
shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ

手上

shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ
On hand, Available
shouˇ shangˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙

手上

shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ
Handkerchief
shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ

手帕

shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ
Clothing: bandana
yinˋ hua¯ daˋ shouˇ paˋ
ㄧㄣˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄚˋ ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ

手帕

shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ
Holding (in their hands)
shouˇ zhong¯ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

手中

shouˇ zhong¯
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ
Held in the hand
shouˇ zhong¯ de˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

手中

shouˇ zhong¯
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ
Gesture, Hand signal
shouˇ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄕˋ

手勢

shouˇ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄕˋ
Wristwatch, Watch
shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手表

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Mobile phone, Cell phone
shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Mobile direct dial
shouˇ ji¯ zhiˊ bo¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄓˊ ㄅㄛ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Call from cellphone
shouˇ ji¯ daˇ
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄉㄚˇ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手機

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Pistol
shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手槍

shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手槍

shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ
Remote control (device)
yaoˊ kongˋ shouˇ bingˇ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ

手柄

shouˇ bingˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ
Yoga: staff pose, Yoga: dandasana
shouˇ zhangˋ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ ㄕˋ

手杖

shouˇ zhangˋ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ
Clothing: gloves
shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Kitchen gloves
chuˊ fangˊ yongˋ shouˇ taoˋ
ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Baseball glove
bangˋ qiuˊ shouˇ taoˋ
ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
His baseball glove
ta¯ de˙ bangˋ qiuˊ shouˇ taoˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Wear gloves
daiˋ shouˇ taoˋ
ㄉㄞˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Handles, Handle bars
shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ

手把

shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ
Hand grips, Grips for handlebars, Grips
shouˇ baˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ ㄊㄠˋ

手把

shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ
Tai-ji: lift hands play guitar, Strum lute
shouˇ hui¯ piˊ paˊ
ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟ ㄆㄧˊ ㄆㄚˊ

手揮

shouˇ hui¯
ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Anatomy-joint: finger joints
shouˇ zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Magic fingers
moˊ faˇ shouˇ zhiˇ
ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
A finger
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Finger nail, Finger nails
shouˇ zhiˇ jiaˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ touˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄊㄡˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Hold hands
shouˇ la¯ shouˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄕㄡˇ

手拉

shouˇ la¯
ㄕㄡˇ ㄌㄚ
Holding, Held, Has in their hand, Held in their hand
shouˇ pengˇ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ ㄓㄜ˙

手捧

shouˇ pengˇ
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ
Single arm
dan¯ shouˇ
ㄉㄢ ㄕㄡˇ

單手

dan¯ shouˇ
ㄉㄢ ㄕㄡˇ
Pull their hand away
chou¯ kai¯ shouˇ
ㄔㄡ ㄎㄞ ㄕㄡˇ

開手

kai¯ shouˇ
ㄎㄞ ㄕㄡˇ
His first impulse was to pull his hand away
ta¯ de˙ diˋ yiˋ ge˙ chong¯ dongˋ shiˋ chou¯ kai¯ shouˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄔㄡ ㄎㄞ ㄕㄡˇ

開手

kai¯ shouˇ
ㄎㄞ ㄕㄡˇ
Stop, Cease, Give up
baˋ shouˇ
ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ

罷手

baˋ shouˇ
ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ
Dark manipulator, Manipulate with evil intent
hei¯ shouˇ
ㄏㄟ ㄕㄡˇ

黑手

hei¯ shouˇ
ㄏㄟ ㄕㄡˇ
Sell out, Dispose of, Make hands bare
tuo¯ shouˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ

脫手

tuo¯ shouˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ
Assistant, Assistants
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

助手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Assistant, His or her or their assistant
qiˊ zhuˋ shouˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

助手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Murderer
xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ

兇手

xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ
His killer, His murderer, His killers
sha¯ haiˋ ta¯ de˙ xiong¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄏㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ

兇手

xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ
Reach out a hand, Offer, Sell, Take on work
chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reaching out a hand
shen¯ chu¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reached out
shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reach out to lightly touch, Reach out to brush
shen¯ chu¯ shouˇ laiˊ qing¯ qing¯ mo¯ yiˊ xiaˋ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄞˊ ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄇㄛ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Probably reached out, Must have reached out
yiˊ dingˋ shiˋ shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
He probably reached out, He must have reached out
ta¯ yiˊ dingˋ shiˋ shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄊㄚ ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Expert, Professional, Adept
haoˇ shouˇ
ㄏㄠˇ ㄕㄡˇ

好手

haoˇ shouˇ
ㄏㄠˇ ㄕㄡˇ
Raise hand
juˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ

舉手

juˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ
Succeed
deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ

得手

deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ
Empty handed
tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ

徒手

tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ
Body weight training, Calisthenics
tuˊ shouˇ xunˋ lianˋ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ

徒手

tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ
That hand
naˋ zhi¯ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

隻手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
One hand, A hand
yiˋ zhi¯ shouˇ
ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ

隻手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
Other hand
lingˋ yiˋ zhi¯ shouˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ

隻手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
Both hands
shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped, Fingers interlaced
shuang¯ shouˇ jiao¯ cha¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped
shuang¯ shouˇ jiao¯ woˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄨㄛˋ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Covering their face with their hands, Hands over their face
shuang¯ shouˇ yanˇ lianˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Reached out with both hands
shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Holding out both hands towards him
chaoˊ ta¯ shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄔㄠˊ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Raise both hands, Raised both hands
juˇ qiˇ shuang¯ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

雙手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Stop
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

住手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Reach out a hand, Reach out to grab
shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Reach out to touch, Reached out and touched
shen¯ shouˇ quˋ jie¯
ㄕㄣ ㄕㄡˇ ㄑㄩˋ ㄐㄧㄝ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Reached to, Extended a hand to
shen¯ shouˇ daoˋ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ ㄉㄠˋ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Start work, Start working on, Get to work (on), use hands, Move hands, Raise hand to strike
dongˋ shouˇ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ

動手

dongˋ shouˇ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ
Accidentally
shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ

失手

shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ
Expert, Master
gao¯ shouˇ
ㄍㄠ ㄕㄡˇ

高手

gao¯ shouˇ
ㄍㄠ ㄕㄡˇ
Let go, Release grip on, Give up, Have a free hand
fangˋ shouˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ

放手

fangˋ shouˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ
Personally
qin¯ shouˇ
ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ

親手

qin¯ shouˇ
ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ
Novice
xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ

新手

xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ
Extended hand, Offered hand
shen¯ chu¯ de˙ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
That single grabbing hand
naˋ zhi¯ jiu¯ jinˇ de˙ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
Closed fist, Fisted hand
woˋ quanˊ de˙ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
Agility, Dexterity
shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ

身手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Archer, Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ

射手

sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ
Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ zuoˋ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

射手

sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ
Helmsman
duoˋ shouˇ
ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

舵手

duoˋ shouˇ
ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Weightlifter
juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

選手

xuanˇ shouˇ
ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ
Gymnast
tiˇ cao¯ xuanˇ shouˇ
ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

選手

xuanˇ shouˇ
ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ
Tai-ji: cross hands
shiˊ ziˋ shouˇ
ㄕˊ ㄗˋ ㄕㄡˇ

字手

ziˋ shouˇ
ㄗˋ ㄕㄡˇ
Manpower
renˊ shouˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ

人手

renˊ shouˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ
Split up (as in girl friend and boyfriend), Separate
fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
Split up, Broke up, Separated
fen¯ shouˇ le˙
ㄈㄣ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
They've split up
ta¯ men˙ fen¯ shouˇ le˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄈㄣ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
Good at, Adept, Expert (at)
naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Holding a flashlight, Holding flashlights
naˊ shouˇ dianˋ tongˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Holding a flashlight on him, Illuminating him with a flashlight
naˊ shouˇ dianˋ tongˇ zhaoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ shangˋ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄠˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄕㄤˋ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Favorite
naˊ shouˇ de˙
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Gunner
paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ

炮手

paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ
Artillery, Expert gunner
shenˊ paoˋ shouˇ
ㄕㄣˊ ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ

炮手

paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ
Rival, Opponent, Adversary
duiˋ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ

對手

duiˋ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ
Commence, Get on with, Start, Begin
zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ

著手

zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ
Leave empty handed
kong¯ zhe˙ shouˇ liˊ kai¯
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

著手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Hands clasped behind back
beiˋ zhe˙ shouˇ
ㄅㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ

著手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
One hand
yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Holding a cold beer in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ bing¯ piˊ jiuˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Holding a magazine in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ zaˊ zhiˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄗㄚˊ ㄓˋ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Single-handed, Single-handedly
yiˋ shouˇ gaoˇ dingˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ ㄉㄧㄥˋ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
I always had the notebook in one hand, I always held the book in one hand
woˇ zongˇ shiˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ biˇ jiˋ benˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Raised a hand
juˇ qiˇ yiˋ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Other hand
lingˋ yiˋ shouˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Had a coffee in the other hand, Had a cup of coffee in the other hand
lingˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ ka¯ fei¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄎㄚ ㄈㄟ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Second hand, Used
erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
A second hand furniture store
yiˋ jia¯ erˋ shouˇ jia¯ juˋ dianˋ
ㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ ㄉㄧㄢˋ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
Second-hand store
erˋ shouˇ dianˋ
ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
Get the thing, Getting it
baˇ dong¯ xi¯ nongˋ daoˋ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ

到手

daoˋ shouˇ
ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ
Assistant, Start something, Commit a crime
xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
Actually performed the act
shiˊ jiˋ xiaˋ shouˇ
ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
The woman who did the actual killing, The woman who actually committed his murder
shiˊ jiˋ xiaˋ shouˇ sha¯ haiˋ ta¯ de˙ nuuˇ renˊ
ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄕㄚ ㄏㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
Dab hand
qiaoˇ shouˇ
ㄑㄧㄠˇ ㄕㄡˇ

巧手

qiaoˇ shouˇ
ㄑㄧㄠˇ ㄕㄡˇ
Fiddler on the roof
wu¯ shangˋ de˙ tiˊ qinˊ shouˇ
ㄨ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ

琴手

qinˊ shouˇ
ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ
Both hands
liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ

兩手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
Hands on knees
liangˇ shouˇ da¯ zaiˋ xi¯ gaiˋ shangˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄉㄚ ㄗㄞˋ ㄒㄧ ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ

兩手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
He lifted his hands, He lifted both hands
ta¯ juˇ qiˇ liangˇ shouˇ
ㄊㄚ ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ

兩手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
Tai-ji: cloud hands
yunˊ shouˇ
ㄩㄣˊ ㄕㄡˇ

雲手

yunˊ shouˇ
ㄩㄣˊ ㄕㄡˇ
Smooth operation
shunˋ shouˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ

順手

shunˋ shouˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ
Veteran
laoˇ shouˇ
ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ

老手

laoˇ shouˇ
ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ
Help, Helper, Assistant
bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ

幫手

bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ
Good helper, Good help
haoˇ bang¯ shouˇ zouˇ
ㄏㄠˇ ㄅㄤ ㄕㄡˇ ㄗㄡˇ

幫手

bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ
Tricky, Difficult, Challenging
jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Tricky, Difficult, Challenging
jiˊ shouˇ de˙
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Most challenging, Biggest challenge
zuiˋ jiˊ shouˇ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Right hand
youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
On the right, On the right hand side, To the right
youˋ shouˇ bian¯
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
Left hand
zuoˇ shouˇ
ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ

左手

zuoˇ shouˇ
ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ
Killer(s)
sha¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄕㄡˇ

殺手

sha¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄕㄡˇ
Hand shake, Shake hands
woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

握手

woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Shake hands
woˋ woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

握手

woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Tai-ji: lift hands
tiˊ shouˇ
ㄊㄧˊ ㄕㄡˇ

提手

tiˊ shouˇ
ㄊㄧˊ ㄕㄡˇ
Handle, Hold hands
baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Handle bars
che¯ baˇ shouˇ
ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Shopping cart push bar
tui¯ che¯ baˇ shouˇ
ㄊㄨㄟ ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Wave hand, Wave goodbye
hui¯ shouˇ
ㄏㄨㄟ ㄕㄡˇ

揮手

hui¯ shouˇ
ㄏㄨㄟ ㄕㄡˇ
Probing hand
tanˋ shouˇ
ㄊㄢˋ ㄕㄡˇ

探手

tanˋ shouˇ
ㄊㄢˋ ㄕㄡˇ
Beckon, Wave
zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Beckoned
zhao¯ zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Waved me over
duiˋ woˇ zhao¯ zhao¯ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄛˇ ㄓㄠ ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Socket wrench
taoˋ tongˇ ban¯ shouˇ
ㄊㄠˋ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄢ ㄕㄡˇ

扳手

ban¯ shouˇ
ㄅㄢ ㄕㄡˇ
Helping hand, Extend a helping hand, Helper
yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ

援手

yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ
Meddle, Intervene, Step in
cha¯ shouˇ
ㄔㄚ ㄕㄡˇ

插手

cha¯ shouˇ
ㄔㄚ ㄕㄡˇ
Hold hands
shouˇ la¯ shouˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄕㄡˇ

拉手

la¯ shouˇ
ㄌㄚ ㄕㄡˇ
Take over, Take over the
jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ

接手

jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ
Took over
jie¯ shouˇ le˙
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

接手

jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ
Clap, Clapped hands, Clapped
pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ

拍手

pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ
Clap hands, Clap
pai¯ pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄆㄞ ㄕㄡˇ

拍手

pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ
Rubbing a hand, Rubbing the hand
ca¯ shouˇ
ㄘㄚ ㄕㄡˇ

擦手

ca¯ shouˇ
ㄘㄚ ㄕㄡˇ
Thugs, Hired hand, Clap
daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ

打手

daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ
Masturbate
daˇ shouˇ chongˋ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ ㄔㄨㄥˋ

打手

daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ
Arm, Arms
shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Strengthening the arm muscles
shouˇ biˋ ji¯ liˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄌㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Anatomy-muscle: arm muscles, Muscles of the arm
shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Feel (the) arm muscles
ganˇ jueˊ shouˇ biˋ ji¯ rouˋ
ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ ㄐㄧ ㄖㄡˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Stretched out an arm, Stretch the arms, Reached an arm out
shen¯ changˊ shouˇ biˋ
ㄕㄣ ㄔㄤˊ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Yoga: eagle arms
ying¯ shiˋ de˙ shouˇ biˋ
ㄧㄥ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Pillowed on arms
zhenˇ zhe˙ shouˇ biˋ
ㄓㄣˇ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
Arms, Both arms
shuang¯ shouˇ biˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ

手臂

shouˇ biˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄧˋ
At a loss for what to do, Unprepared
shouˇ zuˊ wuˊ cuoˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

手足

shouˇ zuˊ
ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ
Dishes one cooks the best
shouˇ luˋ caiˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄨˋ ㄘㄞˋ

手路

shouˇ luˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄨˋ
Washroom, Bathroom
xiˇ shouˇ jian¯
ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ

手间

shouˇ jian¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ
Anatomy-joint: wrist
shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Broken wrist
shouˇ wanˋ guˇ sheˊ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄕㄜˊ

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Wrist's
shouˇ wanˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ ㄉㄜ˙

手腕

shouˇ wanˋ
ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ
Elbow, Elbows
shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Bend elbows
shouˇ zhouˇ wan¯ qu¯
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ ㄨㄢ ㄑㄩ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Bend elbows so that
shouˇ zhouˇ wan¯ qu¯ shiˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ ㄨㄢ ㄑㄩ ㄕˇ

手肘

shouˇ zhouˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ
Manual, Users manual
shouˇ ceˋ
ㄕㄡˇ ㄘㄜˋ

手册

shouˇ ceˋ
ㄕㄡˇ ㄘㄜˋ
Procedures, Formalities, Red tape
shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ

手续

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Red tape
fanˊ suoˇ shouˇ xuˋ
ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ

手续

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Handling fee
shouˇ xuˋ feiˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ

手续

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Money transfer handling fee, Atm fee
zhuanˇ zhangˋ shouˇ xuˋ feiˋ
ㄓㄨㄢˇ ㄓㄤˋ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ

手续

shouˇ xuˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ
Cut, Kill, Use a knife
shouˇ renˋ
ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ

手刃

shouˇ renˋ
ㄕㄡˇ ㄖㄣˋ
Means, Method
shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ

手段

shouˇ duanˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ
Surgery, Surgical procedure, Operation
shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ

手术

shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ
Operate on a patient surgically, Perform an operation on a patient, Have a surgical operation
dongˋ shouˇ shuˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ

手术

shouˇ shuˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ
In great demand
qiang¯ shouˇ deˊ henˇ
ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ ㄏㄣˇ

手得

shouˇ deˊ
ㄕㄡˇ ㄉㄜˊ
Hand made
shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手作

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Hand-made
shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

手做

shouˇ zuoˋ
ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ
Manual (as opposed to automatic)
shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ

手动

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual focus, Focusing manually
shouˇ dongˋ duiˋ jiao¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

手动

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual exposure
shouˇ dongˋ puˋ guang¯
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

手动

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Manual cleaning
shouˇ dongˋ qing¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ

手动

shouˇ dongˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Took liberties, Restless, Uneasy
maoˊ shouˇ maoˊ jiaoˇ
ㄇㄠˊ ㄕㄡˇ ㄇㄠˊ ㄐㄧㄠˇ

手毛

shouˇ maoˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄠˊ
Jump up and down with joy
shouˇ wuˇ zuˊ daoˇ
ㄕㄡˇ ㄨˇ ㄗㄨˊ ㄉㄠˇ

手舞

shouˇ wuˇ
ㄕㄡˇ ㄨˇ
Clumsy, Awkward
cu¯ shouˇ benˋ jiaoˇ
ㄘㄨ ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ ㄐㄧㄠˇ

手笨

shouˇ benˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄣˋ
Radical for hand
shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ

手部

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
Watch without offering to help
xiuˋ shouˇ pangˊ guan¯
ㄒㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

手旁

shouˇ pangˊ
ㄕㄡˇ ㄆㄤˊ
Palms
shouˇ xin¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ

手心

shouˇ xin¯
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ
Flustered, Busy
shouˇ mangˊ jiaoˇ luanˋ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ

手忙

shouˇ mangˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ
Cause him to become flustered
lingˋ ta¯ shouˇ mangˊ jiaoˇ luanˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄊㄚ ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄨㄢˋ

手忙

shouˇ mangˊ
ㄕㄡˇ ㄇㄤˊ
See clearly and act quickly, Sharp eyes and quick hands
yanˇ mingˊ shouˇ kuaiˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ

手快

shouˇ kuaiˋ
ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ
Hand holding
shouˇ liˇ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

手里

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Carrying by hand, Carrying, Holding in the hands, Holding
shouˇ liˇ tiˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄊㄧˊ ㄓㄜ˙

手里

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Holding, Gripping
shouˇ liˇ woˋ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ ㄨㄛˋ ㄓㄜ˙

手里

shouˇ liˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄧˇ
Hand picked, Hand selected
shouˇ xuanˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ

手选

shouˇ xuanˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄩㄢˇ
Write
shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Stylus
shouˇ xieˇ biˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄅㄧˇ

手写

shouˇ xieˇ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ
Get (your) hand off me
shouˇ naˊ kai¯
ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄎㄞ

手拿

shouˇ naˊ
ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ
Bracelet
shouˇ zhuoˊ
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ

手镯

shouˇ zhuoˊ
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄛˊ
Bracelet
shouˇ lianˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄧㄢˋ

手链

shouˇ lianˋ
ㄕㄡˇ ㄌㄧㄢˋ
Watch, Wristwatch
shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手表

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
A watch
yiˋ zhi¯ shouˇ biaoˇ
ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手表

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Bought him a watch
geiˇ ta¯ maiˇ le˙ yiˋ zhi¯ shouˇ biaoˇ
ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄞˇ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手表

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Palm, Palms, Hand, Hands
shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Licked the blood of their palms
jiang¯ shouˇ zhangˇ shangˋ de˙ xian¯ xieˇ tianˇ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄝˇ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄩˋ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Opened his palm, Opened his hand
ta¯ zhang¯ kai¯ shouˇ zhangˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ

手掌

shouˇ zhangˇ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ
Handicraft
shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ

手艺

shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ
Make a living via a special skill
shuaˇ shouˇ yiˋ
ㄕㄨㄚˇ ㄕㄡˇ ㄧˋ

手艺

shouˇ yiˋ
ㄕㄡˇ ㄧˋ
Come empty handed
kong¯ shouˇ erˊ laiˊ
ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ ㄦˊ ㄌㄞˊ

手而

shouˇ erˊ
ㄕㄡˇ ㄦˊ
Underlings, Subordinates, Agents
shouˇ xiaˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ

手下

shouˇ xiaˋ
ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ
Caught unawares, Caught unprepared, Taken by surprise
cuoˋ shouˇ buˋ jiˊ
ㄘㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

手不

shouˇ buˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ
Hand made
shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ

手工

shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

手工

shouˇ gong¯
ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ
Flashlight
shouˇ dianˋ tongˇ
ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ

手电

shouˇ dianˋ
ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ
On hand, Available
shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ

手上

shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ
On hand, Available
shouˇ shangˋ de˙
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙

手上

shouˇ shangˋ
ㄕㄡˇ ㄕㄤˋ
Handkerchief
shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ

手帕

shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ
Clothing: bandana
yinˋ hua¯ daˋ shouˇ paˋ
ㄧㄣˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄚˋ ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ

手帕

shouˇ paˋ
ㄕㄡˇ ㄆㄚˋ
Holding (in their hands)
shouˇ zhong¯ naˊ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙

手中

shouˇ zhong¯
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ
Held in the hand
shouˇ zhong¯ de˙
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

手中

shouˇ zhong¯
ㄕㄡˇ ㄓㄨㄥ
Gesture, Hand signal
shouˇ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄕˋ

手势

shouˇ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄕˋ
Wristwatch, Watch
shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ

手表

shouˇ biaoˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄠˇ
Mobile phone, Cell phone
shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Mobile direct dial
shouˇ ji¯ zhiˊ bo¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄓˊ ㄅㄛ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Call from cellphone
shouˇ ji¯ daˇ
ㄕㄡˇ ㄐㄧ ㄉㄚˇ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

手机

shouˇ ji¯
ㄕㄡˇ ㄐㄧ
Pistol
shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手枪

shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手枪

shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ
Remote control (device)
yaoˊ kongˋ shouˇ bingˇ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ

手柄

shouˇ bingˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ
Yoga: staff pose, Yoga: dandasana
shouˇ zhangˋ shiˋ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ ㄕˋ

手杖

shouˇ zhangˋ
ㄕㄡˇ ㄓㄤˋ
Clothing: gloves
shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Kitchen gloves
chuˊ fangˊ yongˋ shouˇ taoˋ
ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Baseball glove
bangˋ qiuˊ shouˇ taoˋ
ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
His baseball glove
ta¯ de˙ bangˋ qiuˊ shouˇ taoˋ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Wear gloves
daiˋ shouˇ taoˋ
ㄉㄞˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

手套

shouˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ
Handles, Handle bars
shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ

手把

shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ
Hand grips, Grips for handlebars, Grips
shouˇ baˇ taoˋ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ ㄊㄠˋ

手把

shouˇ baˇ
ㄕㄡˇ ㄅㄚˇ
Tai-ji: lift hands play guitar, Strum lute
shouˇ hui¯ piˊ paˊ
ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟ ㄆㄧˊ ㄆㄚˊ

手挥

shouˇ hui¯
ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Used fingers to mimic a gun
shouˇ zhiˇ biˇ chengˊ shouˇ qiang¯
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄅㄧˇ ㄔㄥˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Anatomy-joint: finger joints
shouˇ zhiˇ guan¯ jieˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Magic fingers
moˊ faˇ shouˇ zhiˇ
ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
A finger
yiˋ gen¯ shouˇ zhiˇ
ㄧˋ ㄍㄣ ㄕㄡˇ ㄓˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Finger nail, Finger nails
shouˇ zhiˇ jiaˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Finger, Fingers
shouˇ zhiˇ touˊ
ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄊㄡˊ

手指

shouˇ zhiˇ
ㄕㄡˇ ㄓˇ
Hold hands
shouˇ la¯ shouˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄕㄡˇ

手拉

shouˇ la¯
ㄕㄡˇ ㄌㄚ
Holding, Held, Has in their hand, Held in their hand
shouˇ pengˇ zhe˙
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ ㄓㄜ˙

手捧

shouˇ pengˇ
ㄕㄡˇ ㄆㄥˇ
Single arm
dan¯ shouˇ
ㄉㄢ ㄕㄡˇ

单手

dan¯ shouˇ
ㄉㄢ ㄕㄡˇ
Pull their hand away
chou¯ kai¯ shouˇ
ㄔㄡ ㄎㄞ ㄕㄡˇ

开手

kai¯ shouˇ
ㄎㄞ ㄕㄡˇ
His first impulse was to pull his hand away
ta¯ de˙ diˋ yiˋ ge˙ chong¯ dongˋ shiˋ chou¯ kai¯ shouˇ
ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄔㄡ ㄎㄞ ㄕㄡˇ

开手

kai¯ shouˇ
ㄎㄞ ㄕㄡˇ
Stop, Cease, Give up
baˋ shouˇ
ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ

罢手

baˋ shouˇ
ㄅㄚˋ ㄕㄡˇ
Dark manipulator, Manipulate with evil intent
hei¯ shouˇ
ㄏㄟ ㄕㄡˇ

黑手

hei¯ shouˇ
ㄏㄟ ㄕㄡˇ
Sell out, Dispose of, Make hands bare
tuo¯ shouˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ

脱手

tuo¯ shouˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄡˇ
Assistant, Assistants
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

助手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Assistant, His or her or their assistant
qiˊ zhuˋ shouˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

助手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Murderer
xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ

凶手

xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ
His killer, His murderer, His killers
sha¯ haiˋ ta¯ de˙ xiong¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄏㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ

凶手

xiong¯ shouˇ
ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ
Reach out a hand, Offer, Sell, Take on work
chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reaching out a hand
shen¯ chu¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reached out
shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Reach out to lightly touch, Reach out to brush
shen¯ chu¯ shouˇ laiˊ qing¯ qing¯ mo¯ yiˊ xiaˋ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄞˊ ㄑㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄇㄛ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Probably reached out, Must have reached out
yiˊ dingˋ shiˋ shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
He probably reached out, He must have reached out
ta¯ yiˊ dingˋ shiˋ shen¯ chu¯ shouˇ le˙
ㄊㄚ ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

出手

chu¯ shouˇ
ㄔㄨ ㄕㄡˇ
Expert, Professional, Adept
haoˇ shouˇ
ㄏㄠˇ ㄕㄡˇ

好手

haoˇ shouˇ
ㄏㄠˇ ㄕㄡˇ
Raise hand
juˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ

举手

juˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ
Succeed
deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ

得手

deˊ shouˇ
ㄉㄜˊ ㄕㄡˇ
Empty handed
tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ

徒手

tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ
Body weight training, Calisthenics
tuˊ shouˇ xunˋ lianˋ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ

徒手

tuˊ shouˇ
ㄊㄨˊ ㄕㄡˇ
That hand
naˋ zhi¯ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄕㄡˇ

只手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
One hand, A hand
yiˋ zhi¯ shouˇ
ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ

只手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
Other hand
lingˋ yiˋ zhi¯ shouˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄓ ㄕㄡˇ

只手

zhi¯ shouˇ
ㄓ ㄕㄡˇ
Both hands
shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped, Fingers interlaced
shuang¯ shouˇ jiao¯ cha¯
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Hands clasped
shuang¯ shouˇ jiao¯ woˋ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄨㄛˋ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Covering their face with their hands, Hands over their face
shuang¯ shouˇ yanˇ lianˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Reached out with both hands
shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Holding out both hands towards him
chaoˊ ta¯ shen¯ chu¯ shuang¯ shouˇ
ㄔㄠˊ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Raise both hands, Raised both hands
juˇ qiˇ shuang¯ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ

双手

shuang¯ shouˇ
ㄕㄨㄤ ㄕㄡˇ
Stop
zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ

住手

zhuˋ shouˇ
ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ
Reach out a hand, Reach out to grab
shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Reach out to touch, Reached out and touched
shen¯ shouˇ quˋ jie¯
ㄕㄣ ㄕㄡˇ ㄑㄩˋ ㄐㄧㄝ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Reached to, Extended a hand to
shen¯ shouˇ daoˋ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ ㄉㄠˋ

伸手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Start work, Start working on, Get to work (on), use hands, Move hands, Raise hand to strike
dongˋ shouˇ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ

动手

dongˋ shouˇ
ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ
Accidentally
shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ

失手

shi¯ shouˇ
ㄕ ㄕㄡˇ
Expert, Master
gao¯ shouˇ
ㄍㄠ ㄕㄡˇ

高手

gao¯ shouˇ
ㄍㄠ ㄕㄡˇ
Let go, Release grip on, Give up, Have a free hand
fangˋ shouˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ

放手

fangˋ shouˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ
Personally
qin¯ shouˇ
ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ

亲手

qin¯ shouˇ
ㄑㄧㄣ ㄕㄡˇ
Novice
xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ

新手

xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ
Extended hand, Offered hand
shen¯ chu¯ de˙ shouˇ
ㄕㄣ ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
That single grabbing hand
naˋ zhi¯ jiu¯ jinˇ de˙ shouˇ
ㄋㄚˋ ㄓ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄣˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
Closed fist, Fisted hand
woˋ quanˊ de˙ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ

的手

de˙ shouˇ
ㄉㄜ˙ ㄕㄡˇ
Agility, Dexterity
shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ

身手

shen¯ shouˇ
ㄕㄣ ㄕㄡˇ
Archer, Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ

射手

sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ
Zodiac: sagittarius
sheˋ shouˇ zuoˋ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ

射手

sheˋ shouˇ
ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ
Helmsman
duoˋ shouˇ
ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

舵手

duoˋ shouˇ
ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Weightlifter
juˇ zhongˋ xuanˇ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

选手

xuanˇ shouˇ
ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ
Gymnast
tiˇ cao¯ xuanˇ shouˇ
ㄊㄧˇ ㄘㄠ ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ

选手

xuanˇ shouˇ
ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ
Tai-ji: cross hands
shiˊ ziˋ shouˇ
ㄕˊ ㄗˋ ㄕㄡˇ

字手

ziˋ shouˇ
ㄗˋ ㄕㄡˇ
Manpower
renˊ shouˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ

人手

renˊ shouˇ
ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ
Split up (as in girl friend and boyfriend), Separate
fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
Split up, Broke up, Separated
fen¯ shouˇ le˙
ㄈㄣ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
They've split up
ta¯ men˙ fen¯ shouˇ le˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄈㄣ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

分手

fen¯ shouˇ
ㄈㄣ ㄕㄡˇ
Good at, Adept, Expert (at)
naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Holding a flashlight, Holding flashlights
naˊ shouˇ dianˋ tongˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Holding a flashlight on him, Illuminating him with a flashlight
naˊ shouˇ dianˋ tongˇ zhaoˋ zaiˋ ta¯ shen¯ shangˋ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ ㄓㄠˋ ㄗㄞˋ ㄊㄚ ㄕㄣ ㄕㄤˋ

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Favorite
naˊ shouˇ de˙
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

拿手

naˊ shouˇ
ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ
Gunner
paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ

炮手

paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ
Artillery, Expert gunner
shenˊ paoˋ shouˇ
ㄕㄣˊ ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ

炮手

paoˋ shouˇ
ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ
Rival, Opponent, Adversary
duiˋ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ

对手

duiˋ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ
Commence, Get on with, Start, Begin
zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ

着手

zhuoˊ shouˇ
ㄓㄨㄛˊ ㄕㄡˇ
Leave empty handed
kong¯ zhe˙ shouˇ liˊ kai¯
ㄎㄨㄥ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ ㄌㄧˊ ㄎㄞ

着手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
Hands clasped behind back
beiˋ zhe˙ shouˇ
ㄅㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ

着手

zhe˙ shouˇ
ㄓㄜ˙ ㄕㄡˇ
One hand
yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Holding a cold beer in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ bing¯ piˊ jiuˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Holding a magazine in one hand
yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ zaˊ zhiˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄗㄚˊ ㄓˋ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Single-handed, Single-handedly
yiˋ shouˇ gaoˇ dingˋ
ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄠˇ ㄉㄧㄥˋ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
I always had the notebook in one hand, I always held the book in one hand
woˇ zongˇ shiˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ biˇ jiˋ benˇ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Raised a hand
juˇ qiˇ yiˋ shouˇ
ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Other hand
lingˋ yiˋ shouˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Had a coffee in the other hand, Had a cup of coffee in the other hand
lingˋ yiˋ shouˇ naˊ zhe˙ ka¯ fei¯
ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄚˊ ㄓㄜ˙ ㄎㄚ ㄈㄟ

一手

yiˋ shouˇ
ㄧˋ ㄕㄡˇ
Second hand, Used
erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
A second hand furniture store
yiˋ jia¯ erˋ shouˇ jia¯ juˋ dianˋ
ㄧˋ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ ㄉㄧㄢˋ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
Second-hand store
erˋ shouˇ dianˋ
ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ

二手

erˋ shouˇ
ㄦˋ ㄕㄡˇ
Get the thing, Getting it
baˇ dong¯ xi¯ nongˋ daoˋ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ

到手

daoˋ shouˇ
ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ
Assistant, Start something, Commit a crime
xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
Actually performed the act
shiˊ jiˋ xiaˋ shouˇ
ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
The woman who did the actual killing, The woman who actually committed his murder
shiˊ jiˋ xiaˋ shouˇ sha¯ haiˋ ta¯ de˙ nuuˇ renˊ
ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄕㄚ ㄏㄞˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ

下手

xiaˋ shouˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ
Dab hand
qiaoˇ shouˇ
ㄑㄧㄠˇ ㄕㄡˇ

巧手

qiaoˇ shouˇ
ㄑㄧㄠˇ ㄕㄡˇ
Fiddler on the roof
wu¯ shangˋ de˙ tiˊ qinˊ shouˇ
ㄨ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ

琴手

qinˊ shouˇ
ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ
Both hands
liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ

两手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
Hands on knees
liangˇ shouˇ da¯ zaiˋ xi¯ gaiˋ shangˋ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄉㄚ ㄗㄞˋ ㄒㄧ ㄍㄞˋ ㄕㄤˋ

两手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
He lifted his hands, He lifted both hands
ta¯ juˇ qiˇ liangˇ shouˇ
ㄊㄚ ㄐㄩˇ ㄑㄧˇ ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ

两手

liangˇ shouˇ
ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ
Tai-ji: cloud hands
yunˊ shouˇ
ㄩㄣˊ ㄕㄡˇ

云手

yunˊ shouˇ
ㄩㄣˊ ㄕㄡˇ
Smooth operation
shunˋ shouˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ

顺手

shunˋ shouˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ
Veteran
laoˇ shouˇ
ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ

老手

laoˇ shouˇ
ㄌㄠˇ ㄕㄡˇ
Help, Helper, Assistant
bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ

帮手

bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ
Good helper, Good help
haoˇ bang¯ shouˇ zouˇ
ㄏㄠˇ ㄅㄤ ㄕㄡˇ ㄗㄡˇ

帮手

bang¯ shouˇ
ㄅㄤ ㄕㄡˇ
Tricky, Difficult, Challenging
jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Tricky, Difficult, Challenging
jiˊ shouˇ de˙
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Most challenging, Biggest challenge
zuiˋ jiˊ shouˇ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ ㄉㄜ˙

棘手

jiˊ shouˇ
ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ
Right hand
youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
Right index finger
youˋ shouˇ shiˊ zhiˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄕˊ ㄓˇ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
On the right, On the right hand side, To the right
youˋ shouˇ bian¯
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄢ

右手

youˋ shouˇ
ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ
Left hand
zuoˇ shouˇ
ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ

左手

zuoˇ shouˇ
ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ
Killer(s)
sha¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄕㄡˇ

杀手

sha¯ shouˇ
ㄕㄚ ㄕㄡˇ
Hand shake, Shake hands
woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

握手

woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Shake hands
woˋ woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ

握手

woˋ shouˇ
ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ
Tai-ji: lift hands
tiˊ shouˇ
ㄊㄧˊ ㄕㄡˇ

提手

tiˊ shouˇ
ㄊㄧˊ ㄕㄡˇ
Handle, Hold hands
baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Handle bars
che¯ baˇ shouˇ
ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Shopping cart push bar
tui¯ che¯ baˇ shouˇ
ㄊㄨㄟ ㄔㄜ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ

把手

baˇ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ
Wave hand, Wave goodbye
hui¯ shouˇ
ㄏㄨㄟ ㄕㄡˇ

挥手

hui¯ shouˇ
ㄏㄨㄟ ㄕㄡˇ
Probing hand
tanˋ shouˇ
ㄊㄢˋ ㄕㄡˇ

探手

tanˋ shouˇ
ㄊㄢˋ ㄕㄡˇ
Beckon, Wave
zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Beckoned
zhao¯ zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Waved me over
duiˋ woˇ zhao¯ zhao¯ shouˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄨㄛˇ ㄓㄠ ㄓㄠ ㄕㄡˇ

招手

zhao¯ shouˇ
ㄓㄠ ㄕㄡˇ
Socket wrench
taoˋ tongˇ ban¯ shouˇ
ㄊㄠˋ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄢ ㄕㄡˇ

扳手

ban¯ shouˇ
ㄅㄢ ㄕㄡˇ
Helping hand, Extend a helping hand, Helper
yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ

援手

yuanˊ shouˇ
ㄩㄢˊ ㄕㄡˇ
Meddle, Intervene, Step in
cha¯ shouˇ
ㄔㄚ ㄕㄡˇ

插手

cha¯ shouˇ
ㄔㄚ ㄕㄡˇ
Hold hands
shouˇ la¯ shouˇ
ㄕㄡˇ ㄌㄚ ㄕㄡˇ

拉手

la¯ shouˇ
ㄌㄚ ㄕㄡˇ
Take over, Take over the
jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ

接手

jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ
Took over
jie¯ shouˇ le˙
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ ㄌㄜ˙

接手

jie¯ shouˇ
ㄐㄧㄝ ㄕㄡˇ
Clap, Clapped hands, Clapped
pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ

拍手

pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ
Clap hands, Clap
pai¯ pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄆㄞ ㄕㄡˇ

拍手

pai¯ shouˇ
ㄆㄞ ㄕㄡˇ
Rubbing a hand, Rubbing the hand
ca¯ shouˇ
ㄘㄚ ㄕㄡˇ

擦手

ca¯ shouˇ
ㄘㄚ ㄕㄡˇ
Thugs, Hired hand, Clap
daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ

打手

daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ
Masturbate
daˇ shouˇ chongˋ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ ㄔㄨㄥˋ

打手

daˇ shouˇ
ㄉㄚˇ ㄕㄡˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
手.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)