Control,
Manage
kongˋ ㄎㄨㄥˋ
qjcm
qjcm

(T)(S)

[pinyin]:
kongˋ
[zhuyin]:
ㄎㄨㄥˋ

Control, Manage, Manipulate, Accuse, Charge

11 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
j
c
m
cangjie (S) input code:
q
j
c
m

Words containing 控, TOC

Subject: cybernetics
moˊ kongˋ xueˊ
ㄇㄛˊ ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ

控學

kongˋ xueˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ
Control, Manipulate, Dominate
kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control center
kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Could for the most part control their ability
keˇ kongˋ zhiˋ jueˊ daˋ duo¯ shuˋ de˙ liˋ liangˋ
ㄎㄜˇ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Attitude control thrusters
zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋ huoˇ jianˋ
ㄗ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Ground control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Ground control's
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Also want to manage
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Environmental controls
huanˊ jingˋ kongˋ zhiˋ
ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Price control
jiaˋ geˊ kongˋ zhiˋ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Controlled, Managed
kongˋ zhiˋ zhuˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control panel
kongˋ zhiˋ taiˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄊㄞˊ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control room
kongˋ zhiˋ shiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Controlled
suoˇ zhangˇ kongˋ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

控的

kongˋ de˙
ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
Control screen
kongˋ huaˋ mianˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

控畫

kongˋ huaˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ
Quick control screen
suˋ kongˋ huaˋ mianˋ
ㄙㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

控畫

kongˋ huaˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ
Monitoring device, Monitoring unit, Surveillance device
jian¯ kongˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ

控機

kongˋ ji¯
ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ
Out of control, Uncontrollable, Uncontrollably
shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Remote control
yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ

遙控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Remote launch into space
yaoˊ kongˋ sheng¯ kong¯
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄎㄨㄥ

遙控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Remote control (device)
yaoˊ kongˋ shouˇ bingˇ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ

遙控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Control, Operate, Manipulate
cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Controlled, Enslaved
beiˋ cao¯ kongˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Controlled, Used, Operated
cao¯ kongˋ le˙
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Accuse, Accusation
zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ

指控

zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ
Subject: cybernetics
moˊ kongˋ xueˊ
ㄇㄛˊ ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ

控学

kongˋ xueˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ
Control, Manipulate, Dominate
kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control center
kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Could for the most part control their ability
keˇ kongˋ zhiˋ jueˊ daˋ duo¯ shuˋ de˙ liˋ liangˋ
ㄎㄜˇ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Attitude control thrusters
zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋ huoˇ jianˋ
ㄗ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Learned to control it, Learned how to control it
xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Just learned to control it
zhiˇ shiˋ xueˊ huiˋ le˙ ruˊ heˊ kongˋ zhiˋ
ㄓˇ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄖㄨˊ ㄏㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Ground control
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Ground control's
diˋ mianˋ kongˋ zhiˋ zhong¯ xin¯ de˙
ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Also want to manage
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Also want to manage (one's) diet
gengˋ yaoˋ kongˋ zhiˋ yinˇ shiˊ
ㄍㄥˋ ㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄧㄣˇ ㄕˊ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Environmental controls
huanˊ jingˋ kongˋ zhiˋ
ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Price control
jiaˋ geˊ kongˋ zhiˋ
ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Controlled, Managed
kongˋ zhiˋ zhuˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control panel
kongˋ zhiˋ taiˊ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄊㄞˊ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Control room
kongˋ zhiˋ shiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄕˋ

控制

kongˋ zhiˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ
Controlled
suoˇ zhangˇ kongˋ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

控的

kongˋ de˙
ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙
Control screen
kongˋ huaˋ mianˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

控画

kongˋ huaˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ
Quick control screen
suˋ kongˋ huaˋ mianˋ
ㄙㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ

控画

kongˋ huaˋ
ㄎㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ
Monitoring device, Monitoring unit, Surveillance device
jian¯ kongˋ ji¯
ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ

控机

kongˋ ji¯
ㄎㄨㄥˋ ㄐㄧ
Out of control, Uncontrollable, Uncontrollably
shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Situation getting out of control
juˊ mianˋ shi¯ kongˋ
ㄐㄩˊ ㄇㄧㄢˋ ㄕ ㄎㄨㄥˋ

失控

shi¯ kongˋ
ㄕ ㄎㄨㄥˋ
Remote control
yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ

遥控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Remote launch into space
yaoˊ kongˋ sheng¯ kong¯
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄎㄨㄥ

遥控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Remote control (device)
yaoˊ kongˋ shouˇ bingˇ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ ㄕㄡˇ ㄅㄧㄥˇ

遥控

yaoˊ kongˋ
ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ
Control, Operate, Manipulate
cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Controlled, Enslaved
beiˋ cao¯ kongˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ ㄉㄜ˙

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Controlled, Used, Operated
cao¯ kongˋ le˙
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

操控

cao¯ kongˋ
ㄘㄠ ㄎㄨㄥˋ
Accuse, Accusation
zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ

指控

zhiˇ kongˋ
ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
控.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)