Attract,
Absorb
sheˋ ㄕㄜˋ
qsjj
xqsje

(T)(S)

[pinyin]:
sheˋ
[zhuyin]:
ㄕㄜˋ

Attract, Absorb, Draw In, Summon, Produce, Pay Attention To, Administer, Take A Photograph, Camera, Deputy, Acting, Regent, Substitute

21 strokes, Radical: 手, 64
cangjie (T) input code:
q
s
j
j
cangjie (S) input code:
x
q
s
j
e

Words containing 攝, TOC

Photography
sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

攝影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Flash photography
shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

攝影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

攝影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Video camera
sheˋ yingˇ ji¯
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

攝影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Celsius
sheˋ shiˋ
ㄕㄜˋ ㄕˋ

攝氏

sheˋ shiˋ
ㄕㄜˋ ㄕˋ
Telephoto range (of a zoom lens)
yuanˇ sheˋ duan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

攝端

sheˋ duan¯
ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

攝端

sheˋ duan¯
ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ
Telephoto lens
yuanˇ sheˋ jingˋ touˊ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

攝鏡

sheˋ jingˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ
Intake
sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ

攝取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Nutrition, Nutrient intake
yingˊ yangˇ sheˋ quˇ
ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ

攝取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Intake amount
sheˋ quˇ liangˋ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ ㄌㄧㄤˋ

攝取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Rest, Recover, Recuperate
jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ

將攝

jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ
Close up picture taking, Close up photography
jinˋ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄜˋ

近攝

jinˋ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄜˋ
Take a picture, Shoot
pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Subject of a photograph
pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting portraits, Portraiture, Taking pictures of people
pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting function settings
pai¯ sheˋ gong¯ nengˊ sheˋ dingˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting portraits at night, Night time portraiture
pai¯ sheˋ yeˋ jian¯ renˊ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Picture taking (shooting) mode
pai¯ sheˋ moˊ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Captured image
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Take a picture
pai¯ sheˋ xiangˋ pianˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
When it's time to take a picture
pai¯ sheˋ xiangˋ pianˋ shiˊ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting video, Shooting movies
pai¯ sheˋ duanˇ pianˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting tips
pai¯ sheˋ qiaoˋ menˊ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting settings, Picture taking settings
pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting images display
pai¯ sheˋ zi¯ xunˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting (taking pictures of) moving objects
pai¯ sheˋ yunˋ dongˋ zhuˇ tiˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting landscapes, Taking pictures of landscapes
pai¯ sheˋ feng¯ jingˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Function availability according to shooting mode table
yuˇ pai¯ sheˋ moˊ shiˋ duiˋ yingˋ de˙ keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄩˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Advanced picture taking (shooting)
jinˋ jie¯ pai¯ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Action shots
yunˋ dongˋ zhuˇ tiˇ pai¯ sheˋ
ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Continuous shooting
lianˊ xuˋ pai¯ sheˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Fully automatic picture taking (shooting)
quanˊ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Full auto picture taking (shooting) techniques
quanˊ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ jiˋ qiaoˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Creative auto shooting (picture taking)
chuangˋ yiˋ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ
ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Creative shooting (pictures taking)
chuangˋ yiˋ pai¯ sheˋ
ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Portrait shooting without using flash
buˋ shiˇ yongˋ shanˇ guang¯ deng¯ pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄅㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Using the lcd monitor to take a picture
shiˇ yongˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ pai¯ sheˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Changing shooting settings screen color
bianˋ gengˋ pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Basic picture taking, Basic shooting
ji¯ benˇ pai¯ sheˋ
ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Basic shooting modes
ji¯ benˇ pai¯ sheˋ qu¯ moˊ
ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄑㄩ ㄇㄛˊ

拍攝

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Photography
sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

摄影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Flash photography
shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

摄影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

摄影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Video camera
sheˋ yingˇ ji¯
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄐㄧ

摄影

sheˋ yingˇ
ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ
Celsius
sheˋ shiˋ
ㄕㄜˋ ㄕˋ

摄氏

sheˋ shiˋ
ㄕㄜˋ ㄕˋ
Telephoto range (of a zoom lens)
yuanˇ sheˋ duan¯
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

摄端

sheˋ duan¯
ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

摄端

sheˋ duan¯
ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ
Telephoto lens
yuanˇ sheˋ jingˋ touˊ
ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

摄镜

sheˋ jingˋ
ㄕㄜˋ ㄐㄧㄥˋ
Intake
sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ

摄取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Nutrition, Nutrient intake
yingˊ yangˇ sheˋ quˇ
ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ

摄取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Intake amount
sheˋ quˇ liangˋ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ ㄌㄧㄤˋ

摄取

sheˋ quˇ
ㄕㄜˋ ㄑㄩˇ
Rest, Recover, Recuperate
jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ

将摄

jiang¯ sheˋ
ㄐㄧㄤ ㄕㄜˋ
Close up picture taking, Close up photography
jinˋ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄜˋ

近摄

jinˋ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄕㄜˋ
Take a picture, Shoot
pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Subject of a photograph
pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting portraits, Portraiture, Taking pictures of people
pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting function settings
pai¯ sheˋ gong¯ nengˊ sheˋ dingˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting portraits at night, Night time portraiture
pai¯ sheˋ yeˋ jian¯ renˊ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Picture taking (shooting) mode
pai¯ sheˋ moˊ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Captured image
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Captured image will then be displayed on the lcd monitor
pai¯ sheˋ de˙ yingˇ xiangˋ jiang¯ zaiˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ shangˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤ ㄗㄞˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Take a picture
pai¯ sheˋ xiangˋ pianˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
When it's time to take a picture
pai¯ sheˋ xiangˋ pianˋ shiˊ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting video, Shooting movies
pai¯ sheˋ duanˇ pianˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting tips
pai¯ sheˋ qiaoˋ menˊ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting settings, Picture taking settings
pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting images display
pai¯ sheˋ zi¯ xunˋ xianˇ shiˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting (taking pictures of) moving objects
pai¯ sheˋ yunˋ dongˋ zhuˇ tiˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Shooting landscapes, Taking pictures of landscapes
pai¯ sheˋ feng¯ jingˇ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Function availability according to shooting mode table
yuˇ pai¯ sheˋ moˊ shiˋ duiˋ yingˋ de˙ keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄩˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Advanced picture taking (shooting)
jinˋ jie¯ pai¯ sheˋ
ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Action shots
yunˋ dongˋ zhuˇ tiˇ pai¯ sheˋ
ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Continuous shooting
lianˊ xuˋ pai¯ sheˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Fully automatic picture taking (shooting)
quanˊ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ
ㄑㄩㄢˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Full auto picture taking (shooting) techniques
quanˊ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ jiˋ qiaoˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Creative auto shooting (picture taking)
chuangˋ yiˋ ziˋ dongˋ pai¯ sheˋ
ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Creative shooting (pictures taking)
chuangˋ yiˋ pai¯ sheˋ
ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Portrait shooting without using flash
buˋ shiˇ yongˋ shanˇ guang¯ deng¯ pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄅㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Using the lcd monitor to take a picture
shiˇ yongˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ pai¯ sheˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Place (or placing) the center autofocus point over the subject
jiang¯ zhong¯ yang¯ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ fuˋ gaiˋ pai¯ sheˋ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄈㄨˋ ㄍㄞˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Changing shooting settings screen color
bianˋ gengˋ pai¯ sheˋ sheˋ dingˋ huaˋ mianˋ yanˊ seˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄍㄥˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄢˊ ㄙㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
While picture is being taken
zaiˋ xiangˋ pianˋ pai¯ sheˋ wanˊ chengˊ zhi¯ qianˊ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Basic picture taking, Basic shooting
ji¯ benˇ pai¯ sheˋ
ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ
Basic shooting modes
ji¯ benˇ pai¯ sheˋ qu¯ moˊ
ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄑㄩ ㄇㄛˊ

拍摄

pai¯ sheˋ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
攝.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)