Cause,
Reason
guˋ ㄍㄨˋ
jrok
jrok

(T)(S)

[pinyin]:
guˋ
[zhuyin]:
ㄍㄨˋ

Cause, Reason, Purpose, Old

9 strokes, Radical: 攵, 66
cangjie (T) input code:
j
r
o
k
cangjie (S) input code:
j
r
o
k

Words containing 故, TOC

Damaged, Broken, Defective, Faulty, Breaks, Fails
guˋ zhangˋ
ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ

故障

guˋ zhangˋ
ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ
Homeland, Home country, Hometown, Old land
guˋ xiang¯
ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ

故鄉

guˋ xiang¯
ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ
Intentionally, Deliberately, Willfully, Purposefully, On purpose
guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Torture, Deliberately torture, Tortured, Torturing
guˋ yiˋ zheˊ moˊ
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄓㄜˊ ㄇㄛˊ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
With an intentionally raised voice, Deliberately raising their voice
guˋ yiˋ tiˊ gao¯ yin¯ liangˋ shuo¯
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄊㄧˊ ㄍㄠ ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄨㄛ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Intentionally leave a scar
guˋ yiˋ liuˊ daoˋ ba¯ henˊ
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ ㄅㄚ ㄏㄣˊ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
I didn't mean it, I didn't do it on purpose
woˇ buˊ shiˋ guˋ yiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Old friend
guˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄣˊ

故人

guˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄣˊ
Old friends
guˋ jiuˋ
ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ

故舊

guˋ jiuˋ
ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

故在

guˋ zaiˋ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ
Story, Stories
guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story to listen to, Interesting story
haoˇ ting¯ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Well known story
youˇ mingˊ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story, Interesting stories
youˇ quˋ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Comings and goings, Events, Happenings, Visits
guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Bedside story, Bedside stories
chuangˊ bian¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Story book
guˋ shiˋ shu¯
ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Read a story book, Read stories
kanˋ guˋ shiˋ shu¯
ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell stories
shuo¯ guˋ shiˋ
ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Legends
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Will tell stories, Can tell stories
huiˋ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Short story, Little story
xiaoˇ guˋ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Listen to a story, Listen to the story
ting¯ guˋ shiˋ
ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I don't want to hear a story
woˇ buˋ xiangˇ ting¯ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Cause, Reason
yuanˊ guˋ
ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ

緣故

yuanˊ guˋ
ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ
For what reason, Why
heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ

何故

heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ
For no reason
wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ

無故

wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ
Books fell from the book shelf for no reason
shu¯ jiaˋ shangˋ de˙ shu¯ benˇ wuˊ guˋ diaoˋ daoˋ diˋ shangˋ
ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄨˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄕㄤˋ

無故

wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ
Family and old friends
qin¯ guˋ
ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ

親故

qin¯ guˋ
ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ
Clever lie
qiaoˇ guˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄍㄨˋ

巧故

qiaoˇ guˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄍㄨˋ
Accident, Incident
shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Real cause of an accident, The real cause of the accident
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Damaged, Broken, Defective, Faulty, Breaks, Fails
guˋ zhangˋ
ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ

故障

guˋ zhangˋ
ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ
Homeland, Home country, Hometown, Old land
guˋ xiang¯
ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ

故乡

guˋ xiang¯
ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ
Intentionally, Deliberately, Willfully, Purposefully, On purpose
guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Torture, Deliberately torture, Tortured, Torturing
guˋ yiˋ zheˊ moˊ
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄓㄜˊ ㄇㄛˊ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
With an intentionally raised voice, Deliberately raising their voice
guˋ yiˋ tiˊ gao¯ yin¯ liangˋ shuo¯
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄊㄧˊ ㄍㄠ ㄧㄣ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄨㄛ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Intentionally leave a scar
guˋ yiˋ liuˊ daoˋ ba¯ henˊ
ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄠˋ ㄅㄚ ㄏㄣˊ

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
I didn't mean it, I didn't do it on purpose
woˇ buˊ shiˋ guˋ yiˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄉㄜ˙

故意

guˋ yiˋ
ㄍㄨˋ ㄧˋ
Old friend
guˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄣˊ

故人

guˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄖㄣˊ
Old friends
guˋ jiuˋ
ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ

故旧

guˋ jiuˋ
ㄍㄨˋ ㄐㄧㄡˋ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

故在

guˋ zaiˋ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ
Story, Stories
guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I want to tell you a story
woˇ xiangˇ gen¯ niˇ jiangˇ ge˙ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄍㄣ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story to listen to, Interesting story
haoˇ ting¯ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄊㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Well known story
youˇ mingˊ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Interesting story, Interesting stories
youˇ quˋ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Comings and goings, Events, Happenings, Visits
guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Seemingly speaking about old experiences
haoˇ xiangˋ zaiˋ shuo¯ zhe˙ guoˋ wangˇ de˙ guˋ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˇ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Bedside story, Bedside stories
chuangˊ bian¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄤˊ ㄅㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Story book
guˋ shiˋ shu¯
ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Read a story book, Read stories
kanˋ guˋ shiˋ shu¯
ㄎㄢˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Tell stories
shuo¯ guˋ shiˋ
ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Legends
chuanˊ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Will tell stories, Can tell stories
huiˋ shuo¯ guˋ shiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Short story, Little story
xiaoˇ guˋ shiˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Listen to a story, Listen to the story
ting¯ guˋ shiˋ
ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
I don't want to hear a story
woˇ buˋ xiangˇ ting¯ guˋ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄧㄥ ㄍㄨˋ ㄕˋ

故事

guˋ shiˋ
ㄍㄨˋ ㄕˋ
Cause, Reason
yuanˊ guˋ
ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ

缘故

yuanˊ guˋ
ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ
For what reason, Why
heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ

何故

heˊ guˋ
ㄏㄜˊ ㄍㄨˋ
For no reason
wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ

无故

wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ
Books fell from the book shelf for no reason
shu¯ jiaˋ shangˋ de˙ shu¯ benˇ wuˊ guˋ diaoˋ daoˋ diˋ shangˋ
ㄕㄨ ㄐㄧㄚˋ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ ㄅㄣˇ ㄨˊ ㄍㄨˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ ㄕㄤˋ

无故

wuˊ guˋ
ㄨˊ ㄍㄨˋ
Family and old friends
qin¯ guˋ
ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ

亲故

qin¯ guˋ
ㄑㄧㄣ ㄍㄨˋ
Clever lie
qiaoˇ guˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄍㄨˋ

巧故

qiaoˇ guˋ
ㄑㄧㄠˇ ㄍㄨˋ
Accident, Incident
shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Cause of the accident
shiˋ guˋ de˙ yuanˊ yin¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ
Real cause of an accident, The real cause of the accident
shiˋ guˋ zhen¯ xiang¯
ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄣ ㄒㄧㄤ

事故

shiˋ guˋ
ㄕˋ ㄍㄨˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
故.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)