Save,
Assist
jiuˋ ㄐㄧㄡˋ
ieok
ieok

(T)(S)

[pinyin]:
jiuˋ
[zhuyin]:
ㄐㄧㄡˋ

Save, Assist, Rescue

11 strokes, Radical: 攵, 66
cangjie (T) input code:
i
e
o
k
cangjie (S) input code:
i
e
o
k

Words containing 救, TOC

Safely get out, Safely escape
jiuˋ chu¯ quˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ ㄑㄩˋ

救出

jiuˋ chu¯
ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ
Save, Saved, Rescued
jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
You saved me
niˇ jiuˋ le˙ woˇ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
You saved us
niˇ jiuˋ le˙ woˇ men˙
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Thank you for saving me.
xieˋ xieˋ niˇ jiuˋ le˙ woˇ
ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Arrive too late to save (him, Her, Them)
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Help them, Assist them, Give them a hand
jiuˋ ta¯ men˙
ㄐㄧㄡˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

救他

jiuˋ ta¯
ㄐㄧㄡˋ ㄊㄚ
Save my life
jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

救我

jiuˋ woˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

救我

jiuˋ woˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ
Rescue
jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Ambulance
jiuˋ huˋ che¯
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Ambulance
jiuˋ huˋ che¯ laiˊ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Called for an ambulance
jiaoˋ jiuˋ huˋ che¯
ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Finally, An ambulance arrived
zuiˋ houˋ jiuˋ huˋ che¯ laiˊ le˙
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Wait for the ambulance to arrive
dengˇ daiˋ jiuˋ huˋ che¯
ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救護

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Give succour, Relieve
jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

救濟

jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ
Assist or help others
jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ

救人

jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ
Get them out, Save them
jiuˋ renˊ chu¯ laiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

救人

jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ
Save me!, Help, Save someone
jiuˋ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ

救命

jiuˋ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ
Fight a fire, Fire-fighter
jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ

救火

jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ
Rescue helicopter
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

救上

jiuˋ shangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ
Rescue, Save
jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Survive until help arrives, Get rescued
zheng¯ quˇ daoˋ jiuˋ yuanˊ
ㄓㄥ ㄑㄩˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Saved, Rescued
suoˇ jiuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˋ

所救

suoˇ jiuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˋ
First aid
jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ

急救

jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

急救

jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress
qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress signal, Call for help
qiuˊ jiuˋ xunˋ haoˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˊ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress signal, Sos
qiuˊ jiuˋ xinˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄣˋ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Rescue, Save
yingˊ jiuˋ
ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ

營救

yingˊ jiuˋ
ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Let someone die, Not try to save someone from dying
jianˋ siˇ buˊ jiuˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄙˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄡˋ

不救

buˊ jiuˋ
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄡˋ
Save, Rescue, Deliver(ance)
zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ

拯救

zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ
Saved, Had saved
zhengˇ jiuˋ guoˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ

拯救

zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ
Save, Remedy
wanˇ jiuˋ
ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ

挽救

wanˇ jiuˋ
ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ
Emergency rescue, Act with urgency to rescue
qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ

搶救

qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Rescuing and treating the injured
qiang¯ jiuˋ shang¯ huanˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄨㄢˋ

搶救

qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Rescue, Rescued
da¯ jiuˋ
ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ

搭救

da¯ jiuˋ
ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ
Discovered, Found, Rescued
huoˋ jiuˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ

獲救

huoˋ jiuˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ
Safely get out, Safely escape
jiuˋ chu¯ quˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ ㄑㄩˋ

救出

jiuˋ chu¯
ㄐㄧㄡˋ ㄔㄨ
Save, Saved, Rescued
jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
You saved me
niˇ jiuˋ le˙ woˇ
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
You saved us
niˇ jiuˋ le˙ woˇ men˙
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Thank you for saving me.
xieˋ xieˋ niˇ jiuˋ le˙ woˇ
ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙ ㄨㄛˇ

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Arrive too late to save (him, Her, Them)
ganˇ daoˋ jiuˋ meiˊ jiuˋ le˙
ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙

救了

jiuˋ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄌㄜ˙
Help them, Assist them, Give them a hand
jiuˋ ta¯ men˙
ㄐㄧㄡˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

救他

jiuˋ ta¯
ㄐㄧㄡˋ ㄊㄚ
Save my life
jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

救我

jiuˋ woˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ
My mechanical knowledge might save my life
woˇ de˙ ji¯ xieˋ zhuan¯ changˊ huoˋ xuˇ keˇ yiˇ jiuˋ woˇ yiˊ mingˋ
ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄢ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ ㄧˊ ㄇㄧㄥˋ

救我

jiuˋ woˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄨㄛˇ
Rescue
jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Ambulance
jiuˋ huˋ che¯
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Ambulance
jiuˋ huˋ che¯ laiˊ le˙
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Called for an ambulance
jiaoˋ jiuˋ huˋ che¯
ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Finally, An ambulance arrived
zuiˋ houˋ jiuˋ huˋ che¯ laiˊ le˙
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Wait for the ambulance to arrive
dengˇ daiˋ jiuˋ huˋ che¯
ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ

救护

jiuˋ huˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ
Give succour, Relieve
jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ

救济

jiuˋ jiˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ
Assist or help others
jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ

救人

jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ
Get them out, Save them
jiuˋ renˊ chu¯ laiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

救人

jiuˋ renˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ
Save me!, Help, Save someone
jiuˋ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ

救命

jiuˋ mingˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˋ
Fight a fire, Fire-fighter
jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ

救火

jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ
Rescue helicopter
jiuˋ shangˋ zhiˊ sheng¯ ji¯
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ

救上

jiuˋ shangˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤˋ
Rescue, Save
jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Survive until help arrives, Get rescued
zheng¯ quˇ daoˋ jiuˋ yuanˊ
ㄓㄥ ㄑㄩˇ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ

救援

jiuˋ yuanˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄩㄢˊ
Saved, Rescued
suoˇ jiuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˋ

所救

suoˇ jiuˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄡˋ
First aid
jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ

急救

jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

急救

jiˊ jiuˋ
ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress
qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress signal, Call for help
qiuˊ jiuˋ xunˋ haoˊ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩㄣˋ ㄏㄠˊ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Distress signal, Sos
qiuˊ jiuˋ xinˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄣˋ

求救

qiuˊ jiuˋ
ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄡˋ
Rescue, Save
yingˊ jiuˋ
ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ

营救

yingˊ jiuˋ
ㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ
Let someone die, Not try to save someone from dying
jianˋ siˇ buˊ jiuˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄙˇ ㄅㄨˊ ㄐㄧㄡˋ

不救

buˊ jiuˋ
ㄅㄨˊ ㄐㄧㄡˋ
Save, Rescue, Deliver(ance)
zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ

拯救

zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ
Saved, Had saved
zhengˇ jiuˋ guoˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ

拯救

zhengˇ jiuˋ
ㄓㄥˇ ㄐㄧㄡˋ
Save, Remedy
wanˇ jiuˋ
ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ

挽救

wanˇ jiuˋ
ㄨㄢˇ ㄐㄧㄡˋ
Emergency rescue, Act with urgency to rescue
qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ

抢救

qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Rescuing and treating the injured
qiang¯ jiuˋ shang¯ huanˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄨㄢˋ

抢救

qiang¯ jiuˋ
ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄡˋ
Rescue, Rescued
da¯ jiuˋ
ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ

搭救

da¯ jiuˋ
ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ
Discovered, Found, Rescued
huoˋ jiuˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ

获救

huoˋ jiuˋ
ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄡˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
救.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)