Culture,
Cultured
wenˊ ㄨㄣˊ
yk
yk

(T)(S)

[pinyin]:
wenˊ
[zhuyin]:
ㄨㄣˊ

Radical: 067, Culture, Cultured, Language, Literature, Civil, Educated, Elegant

4 strokes, Radical: 文, 67
cangjie (T) input code:
y
k
cangjie (S) input code:
y
k

Words containing 文, TOC

Civilization, Civilized
wenˊ mingˊ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ

文明

wenˊ mingˊ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ
No change in status, Stayed calm, Unmoved, Unmoving
wenˊ feng¯ buˊ dongˋ
ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

文風

wenˊ feng¯
ㄨㄣˊ ㄈㄥ
Writing implements, Writing tools, Stationary
wenˊ juˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ

文具

wenˊ juˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ
Excessive ceremony
fanˊ wenˊ ruˋ jieˊ
ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ

文縟

wenˊ ruˋ
ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ
Subject: literature
wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Profession: writer
wenˊ xueˊ jia¯
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: astronomy
tian¯ wenˊ xueˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文學

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Culture
wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ

文化

wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ
Multi-cultural
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋ rongˊ heˊ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

文化

wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ
Document
wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

文件

wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ
Identification (document)
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊ wenˊ jianˋ
ㄕㄣ ㄈㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

文件

wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ
Cultural artifact
wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ

文物

wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ
Article, Essay
wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
This article
zheˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
Diploma
wenˊ pingˊ
ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ

文憑

wenˊ pingˊ
ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ
Grammar
wenˊ faˇ
ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ

文法

wenˊ faˇ
ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ
Characters, Letters, Text
wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Character combinations
wenˊ ziˋ zuˇ heˊ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Characters or symbols were created by people.
wenˊ ziˋ beiˋ renˊ men˙ zaoˋ chu¯ laiˊ le˙
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄅㄟˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙ ㄗㄠˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Written record
wenˊ ziˋ jiˋ luˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Describe in words
yongˋ wenˊ ziˋ xuˋ shuˋ chu¯ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Can use simple words, Can simply describe
nengˊ yongˋ jianˇ yaoˋ de˙ wenˊ ziˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Ancient writing, Ancient character(s), Ancient style of writing
guˇ wenˊ ziˋ
ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Literature
wenˊ yiˋ
ㄨㄣˊ ㄧˋ

文藝

wenˊ yiˋ
ㄨㄣˊ ㄧˋ
Country: brunei
wenˊ laiˊ
ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ

文萊

wenˊ laiˊ
ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ
Name: davinci, Name: darwin
daˊ wenˊ xi¯
ㄉㄚˊ ㄨㄣˊ ㄒㄧ

文西

wenˊ xi¯
ㄨㄣˊ ㄒㄧ
Literature, Science journals, Records, Documents
wenˊ xianˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

文獻

wenˊ xianˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ
Literary circles, Literary world
wenˊ tanˊ
ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ

文壇

wenˊ tanˊ
ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ
Documents, Records, Archives, Clerk, Archivist
wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ

文書

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Clerical staff
wenˊ shu¯ renˊ yuanˊ
ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

文書

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Paperwork
wenˊ shu¯ zuoˋ yeˋ
ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ

文書

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Name: rivington
liˋ wenˊ dunˋ
ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄣˋ

文頓

wenˊ dunˋ
ㄨㄣˊ ㄉㄨㄣˋ
Regard as mere empty words, Not take seriously what someone has said
shiˋ tongˊ juˋ wenˊ
ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ

具文

juˋ wenˊ
ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ
Oracle bone scriptures, Original chinese characters, Ancient style of writing
jiaˇ guˇ wenˊ
ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ

骨文

guˇ wenˊ
ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ
Cultivate culture and education
xiu¯ wenˊ
ㄒㄧㄡ ㄨㄣˊ

修文

xiu¯ wenˊ
ㄒㄧㄡ ㄨㄣˊ
Compose, Write, Composition
zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

作文

zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ
English composition
ying¯ wenˊ zuoˋ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

作文

zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ
Foreign language
waiˋ wenˊ
ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ

外文

waiˋ wenˊ
ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ
Lesson, Text
keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ

課文

keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ
Describe what the text is about
shuo¯ chu¯ keˋ wenˊ zaiˋ xieˇ xie¯ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

課文

keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ
Foreign language
yangˊ wenˊ
ㄧㄤˊ ㄨㄣˊ

洋文

yangˊ wenˊ
ㄧㄤˊ ㄨㄣˊ
French
faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ

法文

faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ
French name
faˇ wenˊ mingˊ ziˋ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

法文

faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ
Official documents
gong¯ wenˊ
ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ

公文

gong¯ wenˊ
ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ
Prose
sanˇ wenˊ
ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ

散文

sanˇ wenˊ
ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ
Cultured, Educated, Refined, Polished
si¯ wenˊ
ㄙ ㄨㄣˊ

斯文

si¯ wenˊ
ㄙ ㄨㄣˊ
English
ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
English composition
ying¯ wenˊ zuoˋ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
Speak english, Talk english
jiangˇ ying¯ wenˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄧㄥ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
Astronomy
tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ

天文

tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ
Observatory
tian¯ wenˊ taiˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄊㄞˊ

天文

tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ
Name: calvin
ka¯ erˇ wenˊ
ㄎㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ

爾文

erˇ wenˊ
ㄦˇ ㄨㄣˊ
Name: derwent
deˊ erˇ wenˊ
ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄨㄣˊ

爾文

erˇ wenˊ
ㄦˇ ㄨㄣˊ
Chinese (language)
zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Faculty of chinese studies
zhong¯ wenˊ xiˋ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Speak chinese
shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Can speak chinese
huiˋ shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Hebrew language
xi¯ boˊ laiˊ wenˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄨㄣˊ

來文

laiˊ wenˊ
ㄌㄞˊ ㄨㄣˊ
Civilization, Civilized
wenˊ mingˊ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ

文明

wenˊ mingˊ
ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ
No change in status, Stayed calm, Unmoved, Unmoving
wenˊ feng¯ buˊ dongˋ
ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄥˋ

文风

wenˊ feng¯
ㄨㄣˊ ㄈㄥ
Writing implements, Writing tools, Stationary
wenˊ juˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ

文具

wenˊ juˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ
Excessive ceremony
fanˊ wenˊ ruˋ jieˊ
ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ

文缛

wenˊ ruˋ
ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ
Subject: literature
wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Profession: writer
wenˊ xueˊ jia¯
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
A writer
yiˊ weiˋ wenˊ xueˊ jia¯
ㄧˊ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Subject: astronomy
tian¯ wenˊ xueˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ

文学

wenˊ xueˊ
ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ
Culture
wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ

文化

wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ
Multi-cultural
duo¯ yuanˊ wenˊ huaˋ rongˊ heˊ
ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ

文化

wenˊ huaˋ
ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ
Document
wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

文件

wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ
Identification (document)
shen¯ fen¯ zhengˋ mingˊ wenˊ jianˋ
ㄕㄣ ㄈㄣ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ

文件

wenˊ jianˋ
ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ
Cultural artifact
wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ

文物

wenˊ wuˋ
ㄨㄣˊ ㄨˋ
Article, Essay
wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
This article
zheˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
The following article
xiaˋ mianˋ zheiˋ pian¯ wenˊ zhang¯
ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢˋ ㄓㄟˋ ㄆㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄓㄤ

文章

wenˊ zhang¯
ㄨㄣˊ ㄓㄤ
Diploma
wenˊ pingˊ
ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ

文凭

wenˊ pingˊ
ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ
Grammar
wenˊ faˇ
ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ

文法

wenˊ faˇ
ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ
Characters, Letters, Text
wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Character combinations
wenˊ ziˋ zuˇ heˊ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Characters or symbols were created by people.
wenˊ ziˋ beiˋ renˊ men˙ zaoˋ chu¯ laiˊ le˙
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄅㄟˋ ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙ ㄗㄠˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ ㄌㄜ˙

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Written record
wenˊ ziˋ jiˋ luˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Describe in words
yongˋ wenˊ ziˋ xuˋ shuˋ chu¯ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Can use simple words, Can simply describe
nengˊ yongˋ jianˇ yaoˋ de˙ wenˊ ziˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Ancient writing, Ancient character(s), Ancient style of writing
guˇ wenˊ ziˋ
ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ

文字

wenˊ ziˋ
ㄨㄣˊ ㄗˋ
Literature
wenˊ yiˋ
ㄨㄣˊ ㄧˋ

文艺

wenˊ yiˋ
ㄨㄣˊ ㄧˋ
Country: brunei
wenˊ laiˊ
ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ

文莱

wenˊ laiˊ
ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ
Name: davinci, Name: darwin
daˊ wenˊ xi¯
ㄉㄚˊ ㄨㄣˊ ㄒㄧ

文西

wenˊ xi¯
ㄨㄣˊ ㄒㄧ
Literature, Science journals, Records, Documents
wenˊ xianˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ

文献

wenˊ xianˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧㄢˋ
Literary circles, Literary world
wenˊ tanˊ
ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ

文坛

wenˊ tanˊ
ㄨㄣˊ ㄊㄢˊ
Documents, Records, Archives, Clerk, Archivist
wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ

文书

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Clerical staff
wenˊ shu¯ renˊ yuanˊ
ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

文书

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Paperwork
wenˊ shu¯ zuoˋ yeˋ
ㄨㄣˊ ㄕㄨ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ

文书

wenˊ shu¯
ㄨㄣˊ ㄕㄨ
Name: rivington
liˋ wenˊ dunˋ
ㄌㄧˋ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄣˋ

文顿

wenˊ dunˋ
ㄨㄣˊ ㄉㄨㄣˋ
Regard as mere empty words, Not take seriously what someone has said
shiˋ tongˊ juˋ wenˊ
ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ

具文

juˋ wenˊ
ㄐㄩˋ ㄨㄣˊ
Oracle bone scriptures, Original chinese characters, Ancient style of writing
jiaˇ guˇ wenˊ
ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ

骨文

guˇ wenˊ
ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ
Cultivate culture and education
xiu¯ wenˊ
ㄒㄧㄡ ㄨㄣˊ

修文

xiu¯ wenˊ
ㄒㄧㄡ ㄨㄣˊ
Compose, Write, Composition
zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

作文

zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ
English composition
ying¯ wenˊ zuoˋ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

作文

zuoˋ wenˊ
ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ
Foreign language
waiˋ wenˊ
ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ

外文

waiˋ wenˊ
ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ
Lesson, Text
keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ

课文

keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ
Describe what the text is about
shuo¯ chu¯ keˋ wenˊ zaiˋ xieˇ xie¯ shenˊ me˙
ㄕㄨㄛ ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄝ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

课文

keˋ wenˊ
ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ
Foreign language
yangˊ wenˊ
ㄧㄤˊ ㄨㄣˊ

洋文

yangˊ wenˊ
ㄧㄤˊ ㄨㄣˊ
French
faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ

法文

faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ
French name
faˇ wenˊ mingˊ ziˋ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

法文

faˇ wenˊ
ㄈㄚˇ ㄨㄣˊ
Official documents
gong¯ wenˊ
ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ

公文

gong¯ wenˊ
ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ
Prose
sanˇ wenˊ
ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ

散文

sanˇ wenˊ
ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ
Cultured, Educated, Refined, Polished
si¯ wenˊ
ㄙ ㄨㄣˊ

斯文

si¯ wenˊ
ㄙ ㄨㄣˊ
English
ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
English composition
ying¯ wenˊ zuoˋ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
Speak english, Talk english
jiangˇ ying¯ wenˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄧㄥ ㄨㄣˊ

英文

ying¯ wenˊ
ㄧㄥ ㄨㄣˊ
Astronomy
tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ

天文

tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ
Observatory
tian¯ wenˊ taiˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ ㄊㄞˊ

天文

tian¯ wenˊ
ㄊㄧㄢ ㄨㄣˊ
Name: calvin
ka¯ erˇ wenˊ
ㄎㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ

尔文

erˇ wenˊ
ㄦˇ ㄨㄣˊ
Name: derwent
deˊ erˇ wenˊ
ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄨㄣˊ

尔文

erˇ wenˊ
ㄦˇ ㄨㄣˊ
Chinese (language)
zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Faculty of chinese studies
zhong¯ wenˊ xiˋ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Speak chinese
shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Can speak chinese
huiˋ shuo¯ zhong¯ wenˊ
ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ

中文

zhong¯ wenˊ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ
Hebrew language
xi¯ boˊ laiˊ wenˊ
ㄒㄧ ㄅㄛˊ ㄌㄞˊ ㄨㄣˊ

来文

laiˊ wenˊ
ㄌㄞˊ ㄨㄣˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
文.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)