New,
Start
xin¯ ㄒㄧㄣ¯
ydhml
ydhml

(T)(S)

[pinyin]:
xin¯
[zhuyin]:
ㄒㄧㄣ¯

New, Start, Fresh, Modern, News, Media, Chemical Term

13 strokes, Radical: 斤, 69
cangjie (T) input code:
y
d
h
m
l
cangjie (S) input code:
y
d
h
m
l

Words containing 新, TOC

Country: new caledonia (france)
xin¯ ka¯ liˇ duo¯ niˊ yaˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄚ ㄌㄧˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ

新喀

xin¯ ka¯
ㄒㄧㄣ ㄎㄚ
In this modern era, In these new times
zaiˋ zheˋ xin¯ shiˊ daiˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ

新時

xin¯ shiˊ
ㄒㄧㄣ ㄕˊ
News, The news
xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ

新聞

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
News report
xin¯ wenˊ kuaiˋ baoˋ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ

新聞

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
6 o'clock news report
liuˋ dianˇ de˙ xin¯ wenˊ kuaiˋ baoˋ
ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ

新聞

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
Newly bought
xin¯ maiˇ de˙
ㄒㄧㄣ ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙

新買

xin¯ maiˇ
ㄒㄧㄣ ㄇㄞˇ
New moon
xin¯ yueˋ
ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ

新月

xin¯ yueˋ
ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ
Place name: new hampshire
xin¯ hanˇ buˋ xiaˋ
ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

新罕

xin¯ hanˇ
ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ
Modern, New
xin¯ yingˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄥˇ

新穎

xin¯ yingˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄥˇ
Put on new clothes, Face lift, Renewed
huanˋ shangˋ xin¯ zhuang¯
ㄏㄨㄢˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄤ

新裝

xin¯ zhuang¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄤ
Bride
xin¯ niangˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ

新娘

xin¯ niangˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ
New taiwan dollars
xin¯ taiˊ biˋ
ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ

新台

xin¯ taiˊ
ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ
New development
xin¯ xingˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ

新興

xin¯ xingˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ
New system
xin¯ xiˋ tongˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

新系

xin¯ xiˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ
City: new delhi
xin¯ deˊ liˇ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ

新德

xin¯ deˊ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ
New dentures
xin¯ jiaˇ yaˊ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ

新假

xin¯ jiaˇ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ
Novice
xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ

新手

xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ
New student
xin¯ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄕㄥ

新生

xin¯ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄕㄥ
New year
xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ

新年

xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
New year's
xin¯ nianˊ de˙
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

新年

xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
Fresh
xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ

新鮮

xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ
Drink: fresh fruit juice
xin¯ xian¯ guoˇ zhi¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

新鮮

xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ
City: hsinchu city (or xin zhu)
xin¯ zhuˊ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ ㄕˋ

新竹

xin¯ zhuˊ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ
Hsinchu county (or xin zhu count)
xin¯ zhuˊ xianˋ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ ㄒㄧㄢˋ

新竹

xin¯ zhuˊ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ
Wear new clothes, Put on new clothes
chuan¯ xin¯ yi¯ shang˙
ㄔㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄕㄤ˙

新衣

xin¯ yi¯
ㄒㄧㄣ ㄧ
New product(s)
xin¯ chanˇ pinˇ
ㄒㄧㄣ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ

新產

xin¯ chanˇ
ㄒㄧㄣ ㄔㄢˇ
Trend, Trending, Trendy
xin¯ chaoˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ

新潮

xin¯ chaoˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ
New
xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
New message
xin¯ de˙ gong¯ gaoˋ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh air
xin¯ de˙ kong¯ qiˋ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
A new language
yiˋ menˊ xin¯ de˙ yuˇ yanˊ
ㄧˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄩˇ ㄧㄢˊ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Newest, Latest
zuiˋ xin¯ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh
qing¯ xin¯ de˙
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh air
qing¯ xin¯ de˙ kong¯ qiˋ
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
The air smells fresh, The air smelled fresh
kong¯ qiˋ zhong¯ youˇ yiˋ guˇ qing¯ xin¯ de˙ weiˋ daoˋ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Shiny new, Bright new
huanˋ xin¯ de˙
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Bridegroom
xin¯ langˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ

新郎

xin¯ langˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ
Best wishes for a happy new year
gong¯ heˋ xin¯ xiˇ
ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ

新禧

xin¯ xiˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ
Modern
xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ

新式

xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ
Newly established
xin¯ chengˊ liˋ de˙
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

新成

xin¯ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ
A new bed
yiˋ zhang¯ xin¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ

新床

xin¯ chuangˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ
New customer or client
xin¯ keˋ huˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

新客

xin¯ keˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ
New home
xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ

新家

xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ
Embrace new ideas, Get a new perspective, Get a different perspective
yong¯ baoˋ xin¯ guan¯ dianˇ
ㄩㄥ ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ

新觀

xin¯ guan¯
ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ
New model
xin¯ xingˊ haoˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ

新型

xin¯ xingˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ
Country: new zealand
xin¯ xi¯ lanˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄢˊ

新西

xin¯ xi¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧ
New taipei city
xin¯ beiˇ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ ㄕˋ

新北

xin¯ beiˇ
ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ
Add
xin¯ zeng¯
ㄒㄧㄣ ㄗㄥ

新增

xin¯ zeng¯
ㄒㄧㄣ ㄗㄥ
Newly transferred student or students
xin¯ zhuanˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

新轉

xin¯ zhuanˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ
Novel, New, Interesting
xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Even more interesting
gengˋ xin¯ qiˊ
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Putting on the new armour, Wearing the new armour
chuan¯ shangˋ xin¯ kui¯ jiaˇ de˙
ㄔㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄟ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙

新盔

xin¯ kui¯
ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄟ
Country: singapore
xin¯ jia¯ po¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ

新加

xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ
Latest, Newest
zuiˋ xin¯
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ

最新

zuiˋ xin¯
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ
New, Brand new
zhanˇ xin¯
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ

嶄新

zhanˇ xin¯
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ
Overhaul, Rebuild, Recondition, Remodel
fan¯ xin¯
ㄈㄢ ㄒㄧㄣ

翻新

fan¯ xin¯
ㄈㄢ ㄒㄧㄣ
Restart, Anew, Afresh
chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Returned refreshed, Returned ready to try again
chongˊ xin¯ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Recomposing a shot, Re-arranging how the element of a shot are related
chongˊ xin¯ gouˋ tuˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Reconsider, Rethink things
zhongˋ xin¯ kaoˇ luuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

重新

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Out with the old and in with the new
poˋ jiuˋ liˋ xin¯
ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ

立新

liˋ xin¯
ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ
Fresh
qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ

清新

qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ
A fresh
yiˋ guˇ qing¯ xin¯
ㄧˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ

清新

qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ
Innovation
chuangˋ xin¯
ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ

創新

chuangˋ xin¯
ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ
Update
gengˋ xin¯
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ

更新

gengˋ xin¯
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ
Renew, Replace, Replace with new
huanˋ xin¯
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ

換新

huanˋ xin¯
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ
Country: new caledonia (france)
xin¯ ka¯ liˇ duo¯ niˊ yaˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄚ ㄌㄧˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ

新喀

xin¯ ka¯
ㄒㄧㄣ ㄎㄚ
In this modern era, In these new times
zaiˋ zheˋ xin¯ shiˊ daiˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ

新时

xin¯ shiˊ
ㄒㄧㄣ ㄕˊ
News, The news
xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ

新闻

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
News report
xin¯ wenˊ kuaiˋ baoˋ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ

新闻

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
6 o'clock news report
liuˋ dianˇ de˙ xin¯ wenˊ kuaiˋ baoˋ
ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ

新闻

xin¯ wenˊ
ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ
Newly bought
xin¯ maiˇ de˙
ㄒㄧㄣ ㄇㄞˇ ㄉㄜ˙

新买

xin¯ maiˇ
ㄒㄧㄣ ㄇㄞˇ
New moon
xin¯ yueˋ
ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ

新月

xin¯ yueˋ
ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ
Place name: new hampshire
xin¯ hanˇ buˋ xiaˋ
ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ

新罕

xin¯ hanˇ
ㄒㄧㄣ ㄏㄢˇ
Modern, New
xin¯ yingˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄥˇ

新颖

xin¯ yingˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄥˇ
Put on new clothes, Face lift, Renewed
huanˋ shangˋ xin¯ zhuang¯
ㄏㄨㄢˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄤ

新装

xin¯ zhuang¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄤ
Bride
xin¯ niangˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ

新娘

xin¯ niangˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ
New taiwan dollars
xin¯ taiˊ biˋ
ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ ㄅㄧˋ

新台

xin¯ taiˊ
ㄒㄧㄣ ㄊㄞˊ
New development
xin¯ xingˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ

新兴

xin¯ xingˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ
New system
xin¯ xiˋ tongˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

新系

xin¯ xiˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ
City: new delhi
xin¯ deˊ liˇ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ

新德

xin¯ deˊ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ
New dentures
xin¯ jiaˇ yaˊ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄚˊ

新假

xin¯ jiaˇ
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚˇ
Novice
xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ

新手

xin¯ shouˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄡˇ
New student
xin¯ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄕㄥ

新生

xin¯ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄕㄥ
New year
xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ

新年

xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
New year's
xin¯ nianˊ de˙
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

新年

xin¯ nianˊ
ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ
Fresh
xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ

新鲜

xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ
Drink: fresh fruit juice
xin¯ xian¯ guoˇ zhi¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

新鲜

xin¯ xian¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ
City: hsinchu city (or xin zhu)
xin¯ zhuˊ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ ㄕˋ

新竹

xin¯ zhuˊ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ
Hsinchu county (or xin zhu count)
xin¯ zhuˊ xianˋ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ ㄒㄧㄢˋ

新竹

xin¯ zhuˊ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ
Wear new clothes, Put on new clothes
chuan¯ xin¯ yi¯ shang˙
ㄔㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄕㄤ˙

新衣

xin¯ yi¯
ㄒㄧㄣ ㄧ
New product(s)
xin¯ chanˇ pinˇ
ㄒㄧㄣ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ

新产

xin¯ chanˇ
ㄒㄧㄣ ㄔㄢˇ
Trend, Trending, Trendy
xin¯ chaoˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ

新潮

xin¯ chaoˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄠˊ
New
xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
New message
xin¯ de˙ gong¯ gaoˋ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh air
xin¯ de˙ kong¯ qiˋ
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
A new language
yiˋ menˊ xin¯ de˙ yuˇ yanˊ
ㄧˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄩˇ ㄧㄢˊ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Newest, Latest
zuiˋ xin¯ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh
qing¯ xin¯ de˙
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Fresh air
qing¯ xin¯ de˙ kong¯ qiˋ
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
The air smells fresh, The air smelled fresh
kong¯ qiˋ zhong¯ youˇ yiˋ guˇ qing¯ xin¯ de˙ weiˋ daoˋ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Shiny new, Bright new
huanˋ xin¯ de˙
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙

新的

xin¯ de˙
ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙
Bridegroom
xin¯ langˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ

新郎

xin¯ langˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ
Best wishes for a happy new year
gong¯ heˋ xin¯ xiˇ
ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ

新禧

xin¯ xiˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ
Modern
xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ

新式

xin¯ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄕˋ
Newly established
xin¯ chengˊ liˋ de˙
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

新成

xin¯ chengˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ
A new bed
yiˋ zhang¯ xin¯ chuangˊ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ

新床

xin¯ chuangˊ
ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄤˊ
New customer or client
xin¯ keˋ huˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

新客

xin¯ keˋ
ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ
New home
xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ

新家

xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ
Embrace new ideas, Get a new perspective, Get a different perspective
yong¯ baoˋ xin¯ guan¯ dianˇ
ㄩㄥ ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ

新观

xin¯ guan¯
ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ
New model
xin¯ xingˊ haoˋ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ

新型

xin¯ xingˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ
Country: new zealand
xin¯ xi¯ lanˊ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧ ㄌㄢˊ

新西

xin¯ xi¯
ㄒㄧㄣ ㄒㄧ
New taipei city
xin¯ beiˇ shiˋ
ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ ㄕˋ

新北

xin¯ beiˇ
ㄒㄧㄣ ㄅㄟˇ
Add
xin¯ zeng¯
ㄒㄧㄣ ㄗㄥ

新增

xin¯ zeng¯
ㄒㄧㄣ ㄗㄥ
Newly transferred student or students
xin¯ zhuanˇ xueˊ sheng¯
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ

新转

xin¯ zhuanˇ
ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄢˇ
Novel, New, Interesting
xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Interesting things
xin¯ qiˊ de˙ shiˋ wuˋ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Even more interesting
gengˋ xin¯ qiˊ
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ

新奇

xin¯ qiˊ
ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ
Putting on the new armour, Wearing the new armour
chuan¯ shangˋ xin¯ kui¯ jiaˇ de˙
ㄔㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄟ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙

新盔

xin¯ kui¯
ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄟ
Country: singapore
xin¯ jia¯ po¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ

新加

xin¯ jia¯
ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ
Latest, Newest
zuiˋ xin¯
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ

最新

zuiˋ xin¯
ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ
New, Brand new
zhanˇ xin¯
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ

崭新

zhanˇ xin¯
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄣ
Overhaul, Rebuild, Recondition, Remodel
fan¯ xin¯
ㄈㄢ ㄒㄧㄣ

翻新

fan¯ xin¯
ㄈㄢ ㄒㄧㄣ
Restart, Anew, Afresh
chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Returned refreshed, Returned ready to try again
chongˊ xin¯ huiˊ daoˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Recomposing a shot, Re-arranging how the element of a shot are related
chongˊ xin¯ gouˋ tuˊ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄍㄡˋ ㄊㄨˊ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Reconsider, Rethink things
zhongˋ xin¯ kaoˇ luuˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

重新

zhongˋ xin¯
ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ
Fresh start, New beginning
chongˊ xin¯ kai¯ shiˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ

重新

chongˊ xin¯
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ
Out with the old and in with the new
poˋ jiuˋ liˋ xin¯
ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ

立新

liˋ xin¯
ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ
Fresh
qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ

清新

qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ
A fresh
yiˋ guˇ qing¯ xin¯
ㄧˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ

清新

qing¯ xin¯
ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ
Innovation
chuangˋ xin¯
ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ

创新

chuangˋ xin¯
ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ
Update
gengˋ xin¯
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ

更新

gengˋ xin¯
ㄍㄥˋ ㄒㄧㄣ
Renew, Replace, Replace with new
huanˋ xin¯
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ

换新

huanˋ xin¯
ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄣ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
新.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)