Easy,
Amiable
yiˋ ㄧˋ
aphh
aphh

(T)(S)

[pinyin]:
yiˋ
[zhuyin]:
ㄧˋ

Easy, Amiable, Lenient, Change, Barter

8 strokes, Radical: 日, 72
cangjie (T) input code:
a
p
h
h
cangjie (S) input code:
a
p
h
h

Words containing 易, TOC

Body-type predisposed to obesity, Naturally fat body-type
yiˋ pangˋ tiˇ zhiˋ
ㄧˋ ㄆㄤˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ

易胖

yiˋ pangˋ
ㄧˋ ㄆㄤˋ
Name: lewis
luˋ yiˋ si¯
ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ

易斯

yiˋ si¯
ㄧˋ ㄙ
Name: lewis
luˋ yiˋ si¯
ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ

易斯

yiˋ si¯
ㄧˋ ㄙ
Simple
jianˇ yiˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ

簡易

jianˇ yiˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ
Transaction, Trade, Business
jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Transaction
biˇ jiao¯ yiˋ
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Last five transactions
zuiˋ jinˋ de˙ wuˇ biˇ jiao¯ yiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄨˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Sex trade
xingˋ jiao¯ yiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Easy, Simple
rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
A lot easier
rongˊ yiˋ duo¯ le˙
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄜ˙

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Very open to suggestion
fei¯ changˊ rongˊ yiˋ jie¯ shouˋ anˋ shiˋ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄢˋ ㄕˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Most easily, Easiest to
zuiˋ rongˊ yiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Easier
gengˋ rongˊ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Make it easier to palpate
rangˋ anˋ ya¯ gengˋ rongˊ yiˋ jinˋ xingˊ
ㄖㄤˋ ㄢˋ ㄧㄚ ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Not easy
buˋ rongˊ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Easier
gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Will make easier, Will make it easier
huiˋ gengˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Will make it easier to focus, Will make focusing easier
huiˋ gengˋ yiˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Not easy
buˋ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˋ

不易

buˋ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˋ
Easy, Effortless
qing¯ yiˋ
ㄑㄧㄥ ㄧˋ

輕易

qing¯ yiˋ
ㄑㄧㄥ ㄧˋ
Body-type predisposed to obesity, Naturally fat body-type
yiˋ pangˋ tiˇ zhiˋ
ㄧˋ ㄆㄤˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ

易胖

yiˋ pangˋ
ㄧˋ ㄆㄤˋ
Name: lewis
luˋ yiˋ si¯
ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ

易斯

yiˋ si¯
ㄧˋ ㄙ
Name: lewis
luˋ yiˋ si¯
ㄌㄨˋ ㄧˋ ㄙ

易斯

yiˋ si¯
ㄧˋ ㄙ
Simple
jianˇ yiˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ

简易

jianˇ yiˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ
Transaction, Trade, Business
jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
During the spring trade fair
zaiˋ chun¯ jiˋ jiao¯ yiˋ huiˋ qiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Transaction
biˇ jiao¯ yiˋ
ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Last five transactions
zuiˋ jinˋ de˙ wuˇ biˇ jiao¯ yiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄨˇ ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Sex trade
xingˋ jiao¯ yiˋ
ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ

交易

jiao¯ yiˋ
ㄐㄧㄠ ㄧˋ
Easy, Simple
rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
A lot easier
rongˊ yiˋ duo¯ le˙
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄜ˙

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Very open to suggestion
fei¯ changˊ rongˊ yiˋ jie¯ shouˋ anˋ shiˋ
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄢˋ ㄕˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Most easily, Easiest to
zuiˋ rongˊ yiˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Easier
gengˋ rongˊ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Make it easier to palpate
rangˋ anˋ ya¯ gengˋ rongˊ yiˋ jinˋ xingˊ
ㄖㄤˋ ㄢˋ ㄧㄚ ㄍㄥˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Not easy
buˋ rongˊ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ

容易

rongˊ yiˋ
ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ
Easier
gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Will make easier, Will make it easier
huiˋ gengˋ yiˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Will make it easier to focus, Will make focusing easier
huiˋ gengˋ yiˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄏㄨㄟˋ ㄍㄥˋ ㄧˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

更易

gengˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧˋ
Not easy
buˋ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˋ

不易

buˋ yiˋ
ㄅㄨˋ ㄧˋ
Easy, Effortless
qing¯ yiˋ
ㄑㄧㄥ ㄧˋ

轻易

qing¯ yiˋ
ㄑㄧㄥ ㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
易.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)