Time,
At That Time
shiˊ ㄕˊ
agdi
adi

(T)(S)

[pinyin]:
shiˊ
[zhuyin]:
ㄕˊ

Time, At That Time, Fashionable, Sometimes, Era, Season, Epoch

10 strokes, Radical: 日, 72
cangjie (T) input code:
a
g
d
i
cangjie (S) input code:
a
d
i

Words containing 時, TOC

Timer
jiˋ shiˊ qiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ

時器

shiˊ qiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ
Timer equipped nuclear bomb
jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ

時器

shiˊ qiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ
Often, Frequently, Continually
shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ

時時

shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ
Often, Frequently, Continually
shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ

時時

shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ
Time
shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Not enough time
shiˊ jian¯ laiˊ buˋ jiˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It's time
shiˊ jian¯ daoˋ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Perfect timing
shiˊ jian¯ gang¯ haoˇ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄤ ㄏㄠˇ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time passed quickly
shiˊ jian¯ henˇ kuaiˋ jiuˋ guoˋ quˋ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄌㄜ˙

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It's very late, It's gotten very late, It's already very late
shiˊ jian¯ henˇ wanˇ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄣˇ ㄨㄢˇ ㄌㄜ˙

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Have lots of time, Time to spare
shiˊ jian¯ zuiˋ duo¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Waste time
shiˊ jian¯ langˋ feiˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Passage of time
shiˊ jian¯ de˙ jiaoˇ buˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Completely booked
shiˊ jian¯ dou¯ paiˊ haoˇ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄆㄞˊ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Work all the time, Spend all available time working
baˇ shiˊ jian¯ dou¯ hua¯ zaiˋ le˙ gong¯ zuoˋ
ㄅㄚˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄏㄨㄚ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
There's no time
meiˊ shiˊ jian¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄜ˙

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Measure time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Method of measuring time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯ de˙ fang¯ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It will take some time
naˋ yaoˋ hua¯ dianˇ shiˊ jian¯
ㄋㄚˋ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Got the time mixed up
jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Date and time
riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting time and date
sheˋ dingˋ riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
A while, A time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Over time, Over a period of time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
A long time
henˇ changˊ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lasted for a while
chiˊ xuˋ le˙ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Even though it was only four in the morning
jiˊ shiˇ shiˊ jian¯ shiˋ qing¯ chenˊ siˋ dianˇ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Had for a period of many years
cengˊ youˇ henˇ duo¯ nianˊ shiˊ jian¯
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend a lot of time, Spends a lot of time
hua¯ henˇ duo¯ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Still spent a lot of time at the gym
haiˊ shiˋ hua¯ henˇ duo¯ shiˊ jian¯ shangˋ jianˋ shen¯ fangˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Turn-off power, Power shut-down
guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Auto power-off time
ziˋ dongˋ guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting auto power-off time
sheˋ dingˋ ziˋ dongˋ guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
The morning
shangˋ wuˇ de˙ shiˊ jian¯
ㄕㄤˋ ㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend only a few days
hua¯ jiˇ tian¯ de˙ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Once in a while
meiˇ geˊ yiˋ yan¯ shiˊ jian¯
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄧㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Reach out every once in a while, Connect every once in a while
meiˇ geˊ yiˋ yan¯ shiˊ jian¯ jiuˋ lianˊ luoˋ yiˊ xiaˋ
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄧㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting image review time
sheˋ dingˋ yingˇ xiangˋ jianˇ shiˋ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Scheduled arrival time
yuˋ dingˋ diˇ daˊ shiˊ jian¯
ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
An alarm clock set to go of at a particular time
sheˋ dingˋ shiˊ jian¯ xiangˇ qiˇ de˙ naoˋ zhong¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
How long will it take, How much time will it take, How much time will need to be spent
yaoˋ hua¯ duo¯ shaoˇ shiˊ jian¯
ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend half their time
baˇ daˋ banˋ shiˊ jian¯ dou¯ hua¯
ㄅㄚˇ ㄉㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄏㄨㄚ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Simultaneously, At the same time
tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
At the same time
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Work hours
shangˋ ban¯ shiˊ jian¯
ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Meal time
yongˋ can¯ shiˊ jian¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Purely just to kill time
chunˊ cuiˋ zhiˇ shiˋ sha¯ shiˊ jian¯ erˊ yiˇ
ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄕㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄧˇ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time saving, Save time
shengˇ shiˊ jian¯
ㄕㄥˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time consuming, Waste time
hua¯ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Need to spend some time
yaoˋ hua¯ shiˊ jian¯
ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time, Enough time, Have time
youˇ shiˊ jian¯
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
When is there time
naˇ liˇ youˇ shiˊ jian¯
ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Now there's still time
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
There's still time for retrieve the situation, There's still time to turn the tide
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯ wanˇ huiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lunch time
wuˇ can¯ shiˊ jian¯
ㄨˇ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

時間

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Duration
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

時長

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Fashionable
shiˊ maoˊ
ㄕˊ ㄇㄠˊ

時髦

shiˊ maoˊ
ㄕˊ ㄇㄠˊ
And then (after)
daoˋ shiˊ houˋ
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時後

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Time, At that time
shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When the time came
dengˇ shiˊ houˋ daoˋ le˙
ㄉㄥˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When you come
niˇ laiˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Time of war
zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While going for a walk, While walking
sanˋ buˋ de˙ shiˊ houˋ
ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While i attended high school
shangˋ gao¯ zhong¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When he was home
ta¯ zaiˋ jia¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When hiding from the cat
duoˇ mao¯ mao¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄇㄠ ㄇㄠ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Around lunch time, When it was close to noon, Near noon
jie¯ jinˋ zhong¯ wuˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨㄥ ㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Having spare time, In spare time
haiˊ youˇ beiˋ tai¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄊㄞ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Born in a time of war
sheng¯ zaiˋ youˇ zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄧㄡˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Any time you needed me, Whenever you needed me
meiˇ dang¯ niˇ xu¯ yaoˋ woˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄇㄟˇ ㄉㄤ ㄋㄧˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When she needed help
dang¯ ta¯ xu¯ yaoˋ xieˊ zhuˋ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
And that was if conditions were right, And that was on a good day
naˋ haiˊ shiˋ zaiˋ zhuangˋ kuangˋ haoˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄋㄚˋ ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When
sheˊ me˙ shiˊ houˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When will daybreak, When will it finally be daybreak
shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When will daybreak arrive, How long till daybreak finally arrives
daoˋ diˇ shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
The majority of the time, On most days
daˋ duo¯ shuˋ shiˊ houˋ
ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
It's time
shiˋ shiˊ houˋ
ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
I think it's time to give up.
woˇ xiangˇ shiˋ shiˊ houˋ fangˋ qiˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄌㄜ˙

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
That time, At that time
neiˋ shiˊ houˋ
ㄋㄟˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Childhood, As a child, As a kid
xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
As a child, When (i, He, She...) was a child
xiaoˇ shiˊ houˋ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When i was a child my mandarin was not very good!
xiaoˇ shiˊ houˋ de˙ guoˊ yuˇ shuo¯ de˙ buˋ haoˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When she was young, When she was a child
ta¯ xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
By that time
daoˋ shiˊ houˋ
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
By that time it would be too late
daoˋ shiˊ houˋ jiuˋ laiˊ buˋ jiˊ le˙
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
A long time ago, In ancient times, In the past
guˇ shiˊ houˋ
ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes
youˇ shiˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes staying
youˇ shiˊ houˋ yiˊ daiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄉㄞˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes saddening
youˇ shiˊ houˋ lingˋ renˊ nanˊ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

時候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Period, Era, Age, Times
shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Contemporary
tongˊ shiˊ daiˋ de˙ renˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Stone age
shiˊ qiˋ shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
In this modern era, In these new times
zaiˋ zheˋ xin¯ shiˊ daiˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Slave days, Era of slavery
nuˊ liˋ shiˊ daiˋ
ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
This age, This era
zheˋ shiˊ daiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

時代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Occasion, Season, Time of year
shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ

時節

shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ
Continually, Always, Time, Hour
shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ

時刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Perimortem, Close to time of death
jie¯ jinˋ siˇ wangˊ shiˊ keˋ
ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄕˊ ㄎㄜˋ

時刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
At the same time, At precisely the same time
tongˊ yiˋ shiˊ keˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ

時刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Timetable, Schedule
shiˊ keˋ biaoˇ
ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄅㄧㄠˇ

時刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Departure schedule
fa¯ che¯ shiˊ keˋ biaoˇ
ㄈㄚ ㄔㄜ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄅㄧㄠˇ

時刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Prescription, Prescribed time
shiˊ xiaoˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ

時效

shiˊ xiaoˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ
Be aware of vehicles approaching from the right when getting off of the bus
xiaˋ che¯ shiˊ qingˇ zhuˋ yiˋ youˋ ceˋ laiˊ che¯
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ ㄌㄞˊ ㄔㄜ

時請

shiˊ qingˇ
ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ
Pay attention to vehicles approaching from the rear when getting off of the bus
xiaˋ che¯ shiˊ qingˇ zhuˋ yiˋ houˋ fang¯ laiˊ che¯
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄏㄡˋ ㄈㄤ ㄌㄞˊ ㄔㄜ

時請

shiˊ qingˇ
ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ
Speed (distance per hour)
shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ

時速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
One hundred miles per hour
shiˊ suˋ yiˋ baiˇ li¯
ㄕˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄅㄞˇ ㄌㄧ

時速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
Highest speed, Top speed
zuiˋ gao¯ shiˊ suˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄕˊ ㄙㄨˋ

時速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
While focusing or after focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ huoˋ duiˋ jiao¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄡˋ

時或

shiˊ huoˋ
ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ
Time share
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ

時度

shiˊ duˋ
ㄕˊ ㄉㄨˋ
Time share apartment or condo
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ wu¯
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

時度

shiˊ duˋ
ㄕˊ ㄉㄨˋ
Time and space
shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ

時空

shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ
Transcending time and space
chao¯ yueˋ le˙ shiˊ kong¯ de˙
ㄔㄠ ㄩㄝˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

時空

shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ
Hours of, At that time
shiˊ fen¯
ㄕˊ ㄈㄣ

時分

shiˊ fen¯
ㄕˊ ㄈㄣ
Wake up feeling thirsty
xingˇ laiˊ shiˊ huiˋ kouˇ keˇ
ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

時會

shiˊ huiˋ
ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ
Clock
shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Dashboard clock
yiˊ biaoˇ banˇ shangˋ de˙ shiˊ zhong¯
ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
The clock on the wall
qiangˊ shangˋ shiˊ zhong¯
ㄑㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

時鐘

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Clockwise
shunˋ shiˊ zhen¯
ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ

時針

shiˊ zhen¯
ㄕˊ ㄓㄣ
Clockwise direction
shunˋ shiˊ zhen¯ fang¯ xiangˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ

時針

shiˊ zhen¯
ㄕˊ ㄓㄣ
Time zone differences
shiˊ cha¯
ㄕˊ ㄔㄚ

時差

shiˊ cha¯
ㄕˊ ㄔㄚ
Often
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

時常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Often outside, Frequently outdoors
shiˊ changˊ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

時常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
People stop to look all the time
shiˊ changˊ youˇ renˊ tingˊ xiaˋ laiˊ kanˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ

時常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Time, Time of day
shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ

時光

shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ
Time tunnel, Tunnel through time
shiˊ guang¯ suiˋ daoˋ
ㄕˊ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ

時光

shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ
Period of time (i.e. teenage years)
shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Archaic period (period in greek history from 800 bc to 480 bc)
guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Greek archaic period
xi¯ laˋ guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Every year around this time, At this time of year
yiˋ nianˊ de˙ zheˋ ge˙ shiˊ qiˊ
ㄧˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Heyday
quanˊ shengˋ shiˊ qiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Industrial revolution
gong¯ yeˋ geˊ mingˋ shiˊ qiˊ
ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Classical age
guˇ dianˇ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄑㄧˊ

時期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
From time to time
shiˊ erˊ
ㄕˊ ㄦˊ

時而

shiˊ erˊ
ㄕˊ ㄦˊ
Took longer, Took more time
xu¯ shiˊ jiaoˋ jiuˇ
ㄒㄩ ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ

時較

shiˊ jiaoˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ
Opportune moment, Opportunity, Opportune time to act
shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ

時機

shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ
At appointed time
jieˋ shiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ

屆時

jieˋ shiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ
Instantly, Immediately, At once
jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ

即時

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Live view
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

即時

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

即時

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Then when you open your eyes
niˇ zaiˋ zheng¯ kai¯ yanˇ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄕˊ

眼時

yanˇ shiˊ
ㄧㄢˇ ㄕˊ
At any time
suiˊ shiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ

隨時

suiˊ shiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ
While falling, During the fall
xiaˋ zhuiˋ shiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄟˋ ㄕˊ

墜時

zhuiˋ shiˊ
ㄓㄨㄟˋ ㄕˊ
At the same time
tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ

同時

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At the same time felt rather excited
tongˊ shiˊ ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

同時

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

同時

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At around the same time
yuˇ ciˇ tongˊ shiˊ
ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ

同時

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At your age, About your age
niˇ zheˋ ge˙ nianˊ jiˋ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄕˊ

紀時

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Get to about your age, When getting to about your age
daoˋ le˙ chai¯ buˋ duo¯ niˇ zheˋ ge˙ nianˊ jiˋ shiˊ
ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄔㄞ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄕˊ

紀時

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Always, All the time
zongˇ shiˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˊ

總時

zongˇ shiˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˊ
That time on
neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ

那時

neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ
At the time i didn't know who she was
naˋ shiˊ woˇ buˋ zhi¯ daoˋ ta¯ shiˋ sheiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄕˋ ㄕㄟˊ

那時

naˋ shiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ
At the time you were just a child
niˇ naˋ shiˊ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ zi˙
ㄋㄧˇ ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄓˇ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗ˙

那時

naˋ shiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ
Since then
ziˋ neiˋ shiˊ qiˇ
ㄗˋ ㄋㄟˋ ㄕˊ ㄑㄧˇ

那時

neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ
Timely, Promptly
jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ

及時

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Promptly get in touch with
jiˊ shiˊ lianˊ xiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ

及時

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Duration, Time to complete, Time taken
liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ

歷時

liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ
Childhood
erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ

兒時

erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ
Baby name, Name used when one is a baby
ying¯ erˊ shiˊ de˙ xiaoˇ mingˊ
ㄧㄥ ㄦˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ

兒時

erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ
At school, While at school
shangˋ xueˊ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ

學時

xueˊ shiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ
Temporary
linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ

臨時

linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ
When that day arrived
dang¯ naˋ tian¯ laiˊ linˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ

臨時

linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ
While focused, While focused on
duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦時

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
While focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦時

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
While focused on a still subject
duiˋ jingˋ zhiˇ zhuˇ tiˇ duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦時

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
When, At what time
heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ

何時

heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ
Country: belgium
biˇ liˋ shiˊ
ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ

利時

liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ
During, Time when
zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ

之時

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
While celebrating, During the celebration
qingˋ zhuˋ zhi¯ shiˊ
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓ ㄕˊ

之時

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

救時

jiuˋ shiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ
When they mature, When they are mature, When they become mature
dang¯ ta¯ men˙ chengˊ shouˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ ㄕˊ

熟時

shouˊ shiˊ
ㄕㄡˊ ㄕˊ
While evacuating
zaiˋ cheˋ liˊ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ

離時

liˊ shiˊ
ㄌㄧˊ ㄕˊ
But while evacuating, But during the evacuation
danˋ zaiˋ cheˋ liˊ shiˊ
ㄉㄢˋ ㄗㄞˋ ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ

離時

liˊ shiˊ
ㄌㄧˊ ㄕˊ
During class
shangˋ keˋ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ ㄕˊ

課時

keˋ shiˊ
ㄎㄜˋ ㄕˊ
Punctual, On time
zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Right on time
tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
You are right on time
niˇ tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
While drinking alcohol, When drinking alcohol
he¯ jiuˇ shiˊ
ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ

酒時

jiuˇ shiˊ
ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ
Grammar: verb tenses
dongˋ ciˊ de˙ shiˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ

的時

de˙ shiˊ
ㄉㄜ˙ ㄕˊ
At launch time, During the launch
zaiˋ fa¯ sheˋ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄕˊ

射時

sheˋ shiˊ
ㄕㄜˋ ㄕˊ
Then, This time, At this time
zheˋ shiˊ
ㄓㄜˋ ㄕˊ

這時

zheˋ shiˊ
ㄓㄜˋ ㄕˊ
Under anesthetic, Anesthetized
beiˋ maˊ zuiˋ hun¯ miˊ shiˊ
ㄅㄟˋ ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ ㄕˊ

迷時

miˊ shiˊ
ㄇㄧˊ ㄕˊ
When she got up
a¯ qiˇ chuangˊ shiˊ
ㄚ ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ ㄕˊ

床時

chuangˊ shiˊ
ㄔㄨㄤˊ ㄕˊ
While walking back home
zouˇ luˋ huiˊ jia¯ shiˊ
ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ

家時

jia¯ shiˊ
ㄐㄧㄚ ㄕˊ
Timer, Set the time, Set for a fixed time
dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ

定時

dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ
Dynamite on a timer
dingˋ shiˊ zhaˊ yaoˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

定時

dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ
While pressing the shutter button halfway
banˋ anˋ kuaiˋ menˊ anˋ niuˇ shiˊ
ㄅㄢˋ ㄢˋ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ ㄕˊ

鈕時

niuˇ shiˊ
ㄋㄧㄡˇ ㄕˊ
Hour, Hours
xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
4 hours of, Four hours of
siˋ xiaoˇ shiˊ de˙
ㄙˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
A few hours later
jiˇ xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄐㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Half an hour
banˋ ge˙ xiaoˇ shiˊ
ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
A few hours, Many hours
jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Within a few hours
zaiˋ jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ neiˋ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄟˋ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Happily spend a few hours
yuˊ kuaiˋ de˙ hua¯ jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ
ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄚ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Minutes seem like hours
fen¯ zhong¯ bianˋ weiˊ xiaoˇ shiˊ
ㄈㄣ ㄓㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Each hour (as in mph or kph), Per hour
meiˇ xiaoˇ shiˊ
ㄇㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
A hundred clicks an hour
meiˇ xiaoˇ shiˊ yiˋ baiˇ kaˇ taˋ
ㄇㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄧˋ ㄅㄞˇ ㄎㄚˇ ㄊㄚˋ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Doing a hundred clicks an hour
wanˊ meiˇ xiaoˇ shiˊ yiˋ baiˇ kaˇ taˋ
ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄧˋ ㄅㄞˇ ㄎㄚˇ ㄊㄚˋ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
One hour
yiˋ xiaoˇ shiˊ
ㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Spend an hour
hua¯ yiˋ xiaoˇ shiˊ
ㄏㄨㄚ ㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小時

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
At the time, At that time
dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ

當時

dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

當時

dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

當時

dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ
Am doing the same thing they did, Am now doing what they did (back) then
zaiˋ zuoˋ ta¯ men˙ dang¯ shiˊ zuoˋ de˙ shiˋ
ㄗㄞˋ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄉㄤ ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

當時

dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ
At that time, And so at that time
erˊ dang¯ shiˊ
ㄦˊ ㄉㄤ ㄕˊ

當時

dang¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄕˊ
During exposure
puˋ guang¯ shiˊ
ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ

光時

guang¯ shiˊ
ㄍㄨㄤ ㄕˊ
For a moment, A period of time, Accidentally
yiˋ shiˊ
ㄧˋ ㄕˊ

一時

yiˋ shiˊ
ㄧˋ ㄕˊ
A lifetime of cleverness includes moments of stupidity
cong¯ mingˊ yiˊ shiˋ huˊ tuˊ yiˋ shiˊ
ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄧˊ ㄕˋ ㄏㄨˊ ㄊㄨˊ ㄧˋ ㄕˊ

一時

yiˋ shiˊ
ㄧˋ ㄕˊ
In the spring, During the spring
chun¯ tian¯ shiˊ
ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ ㄕˊ

天時

tian¯ shiˊ
ㄊㄧㄢ ㄕˊ
While breaking through
zaiˋ tuˊ poˋ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ ㄆㄛˋ ㄕˊ

破時

poˋ shiˊ
ㄆㄛˋ ㄕˊ
Frequently, Often
buˋ shiˊ
ㄅㄨˋ ㄕˊ

不時

buˋ shiˊ
ㄅㄨˋ ㄕˊ
Now and then it seems that
shiˊ buˋ shiˊ woˇ huiˋ jueˊ deˊ
ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜˊ

不時

buˋ shiˊ
ㄅㄨˋ ㄕˊ
Usual, Usually, Normal, Normally, Common, Natural
pingˊ shiˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ

平時

pingˊ shiˊ
ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ
At that time
erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ

爾時

erˇ shiˊ
ㄦˇ ㄕˊ
A moment, An instant, Momentary
yiˋ shaˋ shiˊ
ㄧˋ ㄕㄚˋ ㄕˊ

霎時

shaˋ shiˊ
ㄕㄚˋ ㄕˊ
If necessary, When necessary
biˋ yaoˋ shiˊ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ

要時

yaoˋ shiˊ
ㄧㄠˋ ㄕˊ
When he was five
ta¯ wuˇ suiˋ shiˊ
ㄊㄚ ㄨˇ ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ

歲時

suiˋ shiˊ
ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ
This time, At this time, Now
ciˇ shiˊ
ㄘˇ ㄕˊ

此時

ciˇ shiˊ
ㄘˇ ㄕˊ
Breakfast time, At breakfast
zaoˇ can¯ shiˊ
ㄗㄠˇ ㄘㄢ ㄕˊ

餐時

can¯ shiˊ
ㄘㄢ ㄕˊ
While you are eating breakfast
dang¯ niˇ zaiˋ chi¯ zaoˇ can¯ shiˊ
ㄉㄤ ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄔ ㄗㄠˇ ㄘㄢ ㄕˊ

餐時

can¯ shiˊ
ㄘㄢ ㄕˊ
Lunch time
wuˇ can¯ shiˊ
ㄨˇ ㄘㄢ ㄕˊ

餐時

can¯ shiˊ
ㄘㄢ ㄕˊ
Short period of time, A moment
pianˋ shiˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ

片時

pianˋ shiˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ
When it's time to take a picture
pai¯ sheˋ xiangˋ pianˋ shiˊ
ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ

片時

pianˋ shiˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄕˊ
Grammar: past tense
guoˋ quˋ shiˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄕˊ

去時

quˋ shiˊ
ㄑㄩˋ ㄕˊ
Grammar: verb past tense
dongˋ ciˊ guoˋ quˋ shiˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄕˊ

去時

quˋ shiˊ
ㄑㄩˋ ㄕˊ
Takes a lot of time, Needs a lot of time
feiˋ shiˊ
ㄈㄟˋ ㄕˊ

費時

feiˋ shiˊ
ㄈㄟˋ ㄕˊ
Takes relatively a long time, Relatively more time consuming
jiaoˋ feiˋ shiˊ
ㄐㄧㄠˋ ㄈㄟˋ ㄕˊ

費時

feiˋ shiˊ
ㄈㄟˋ ㄕˊ
While riding a bicycle
qiˊ jiaoˇ taˋ che¯ shiˊ
ㄑㄧˊ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ

車時

che¯ shiˊ
ㄔㄜ ㄕˊ
When leaving the vehicle, When getting off of the bus
xiaˋ che¯ shiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ

車時

che¯ shiˊ
ㄔㄜ ㄕˊ
Temporary
zhanˋ shiˊ
ㄓㄢˋ ㄕˊ

暫時

zhanˋ shiˊ
ㄓㄢˋ ㄕˊ
Short term spare, Temporary spare
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ

暫時

zhanˋ shiˊ
ㄓㄢˋ ㄕˊ
Short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

暫時

zhanˋ shiˊ
ㄓㄢˋ ㄕˊ
A short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
yiˋ taiˊ zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄧˋ ㄊㄞˊ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

暫時

zhanˋ shiˊ
ㄓㄢˋ ㄕˊ
At time of death, When the time came to die
zaiˋ daˋ xianˋ laiˊ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄞˊ ㄕˊ

來時

laiˊ shiˊ
ㄌㄞˊ ㄕˊ
Grammar: future tense
jiang¯ laiˊ shiˊ
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄕˊ

來時

laiˊ shiˊ
ㄌㄞˊ ㄕˊ
Some times
youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Not always happy, Not entirely happy
youˇ shiˊ buˋ zenˇ me˙ kai¯ xin¯
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄎㄞ ㄒㄧㄣ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Grammar: present tense
xianˋ zaiˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˊ

在時

zaiˋ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄕˊ
On time, Timely, Punctual
anˋ shiˊ
ㄢˋ ㄕˊ

按時

anˋ shiˊ
ㄢˋ ㄕˊ
That particular time (of an even/matter)
ciˇ shiˋ shiˊ
ㄘˇ ㄕˋ ㄕˊ

事時

shiˋ shiˊ
ㄕˋ ㄕˊ
Immediately
dunˋ shiˊ
ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ

頓時

dunˋ shiˊ
ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ
Immediately had a flash of inspiration, Was suddenly inspired
dunˋ shiˊ lingˊ guang¯ yiˋ shanˇ
ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ ㄧˋ ㄕㄢˇ

頓時

dunˋ shiˊ
ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ
Timer
jiˋ shiˊ qiˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ

时器

shiˊ qiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ
Timer equipped nuclear bomb
jiˋ shiˊ qiˋ heˊ danˋ
ㄐㄧˋ ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ

时器

shiˊ qiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ
Often, Frequently, Continually
shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ

时时

shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ
Often, Frequently, Continually
shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ

时时

shiˊ shiˊ
ㄕˊ ㄕˊ
Time
shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Not enough time
shiˊ jian¯ laiˊ buˋ jiˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It's time
shiˊ jian¯ daoˋ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Perfect timing
shiˊ jian¯ gang¯ haoˇ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄤ ㄏㄠˇ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time passed quickly
shiˊ jian¯ henˇ kuaiˋ jiuˋ guoˋ quˋ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ ㄌㄜ˙

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It's very late, It's gotten very late, It's already very late
shiˊ jian¯ henˇ wanˇ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄣˇ ㄨㄢˇ ㄌㄜ˙

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Have lots of time, Time to spare
shiˊ jian¯ zuiˋ duo¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Waste time
shiˊ jian¯ langˋ feiˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Passage of time
shiˊ jian¯ de˙ jiaoˇ buˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Completely booked
shiˊ jian¯ dou¯ paiˊ haoˇ le˙
ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄆㄞˊ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Work all the time, Spend all available time working
baˇ shiˊ jian¯ dou¯ hua¯ zaiˋ le˙ gong¯ zuoˋ
ㄅㄚˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄏㄨㄚ ㄗㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
There's no time
meiˊ shiˊ jian¯ le˙
ㄇㄟˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄌㄜ˙

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Measure time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Method of measuring time
jiˋ liangˊ shiˊ jian¯ de˙ fang¯ shiˋ
ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄈㄤ ㄕˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It will take some time
naˋ yaoˋ hua¯ dianˇ shiˊ jian¯
ㄋㄚˋ ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Got the time mixed up
jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
I got the time mixed up, I forgot what day it was, I got the days mixed up
yuanˊ laiˊ woˇ jiˋ cuoˋ le˙ shiˊ jian¯
ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄨㄛˇ ㄐㄧˋ ㄘㄨㄛˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Date and time
riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting time and date
sheˋ dingˋ riˋ qiˊ jiˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄖˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
A while, A time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Over time, Over a period of time
yiˊ duanˋ shiˊ jian¯ houˋ
ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄏㄡˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lived for a while
zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
A long time
henˇ changˊ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lasted for a while
chiˊ xuˋ le˙ yiˊ duanˋ shiˊ jian¯
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lived in the mid-south for awhile
zaiˋ zhong¯ nanˊ buˋ zhuˋ le˙ yiˋ duanˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Even though it was only four in the morning
jiˊ shiˇ shiˊ jian¯ shiˋ qing¯ chenˊ siˋ dianˇ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Had for a period of many years
cengˊ youˇ henˇ duo¯ nianˊ shiˊ jian¯
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend a lot of time, Spends a lot of time
hua¯ henˇ duo¯ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Still spent a lot of time at the gym
haiˊ shiˋ hua¯ henˇ duo¯ shiˊ jian¯ shangˋ jianˋ shen¯ fangˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ ㄈㄤˊ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Turn-off power, Power shut-down
guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Auto power-off time
ziˋ dongˋ guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting auto power-off time
sheˋ dingˋ ziˋ dongˋ guan¯ biˋ dianˋ yuanˊ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
The morning
shangˋ wuˇ de˙ shiˊ jian¯
ㄕㄤˋ ㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend only a few days
hua¯ jiˇ tian¯ de˙ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Once in a while
meiˇ geˊ yiˋ yan¯ shiˊ jian¯
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄧㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Reach out every once in a while, Connect every once in a while
meiˇ geˊ yiˋ yan¯ shiˊ jian¯ jiuˋ lianˊ luoˋ yiˊ xiaˋ
ㄇㄟˇ ㄍㄜˊ ㄧˋ ㄧㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧˊ ㄒㄧㄚˋ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Setting image review time
sheˋ dingˋ yingˇ xiangˋ jianˇ shiˋ shiˊ jian¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Scheduled arrival time
yuˋ dingˋ diˇ daˊ shiˊ jian¯
ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
An alarm clock set to go of at a particular time
sheˋ dingˋ shiˊ jian¯ xiangˇ qiˇ de˙ naoˋ zhong¯
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
How long will it take, How much time will it take, How much time will need to be spent
yaoˋ hua¯ duo¯ shaoˇ shiˊ jian¯
ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Spend half their time
baˇ daˋ banˋ shiˊ jian¯ dou¯ hua¯
ㄅㄚˇ ㄉㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄡ ㄏㄨㄚ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Simultaneously, At the same time
tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
At the same time
zaiˋ tongˊ yiˋ shiˊ jian¯
ㄗㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Work hours
shangˋ ban¯ shiˊ jian¯
ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Meal time
yongˋ can¯ shiˊ jian¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Purely just to kill time
chunˊ cuiˋ zhiˇ shiˋ sha¯ shiˊ jian¯ erˊ yiˇ
ㄔㄨㄣˊ ㄘㄨㄟˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄕㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄧˇ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time saving, Save time
shengˇ shiˊ jian¯
ㄕㄥˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time consuming, Waste time
hua¯ shiˊ jian¯
ㄏㄨㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Need to spend some time
yaoˋ hua¯ shiˊ jian¯
ㄧㄠˋ ㄏㄨㄚ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Time, Enough time, Have time
youˇ shiˊ jian¯
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
When is there time
naˇ liˇ youˇ shiˊ jian¯
ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Now there's still time
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
There's still time for retrieve the situation, There's still time to turn the tide
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯ wanˇ huiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Lunch time
wuˇ can¯ shiˊ jian¯
ㄨˇ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

时间

shiˊ jian¯
ㄕˊ ㄐㄧㄢ
Duration
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

时长

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Fashionable
shiˊ maoˊ
ㄕˊ ㄇㄠˊ

时髦

shiˊ maoˊ
ㄕˊ ㄇㄠˊ
And then (after)
daoˋ shiˊ houˋ
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时后

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Time, At that time
shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When the time came
dengˇ shiˊ houˋ daoˋ le˙
ㄉㄥˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When you come
niˇ laiˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄋㄧˇ ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Time of war
zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While going for a walk, While walking
sanˋ buˋ de˙ shiˊ houˋ
ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While i attended high school
shangˋ gao¯ zhong¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄤˋ ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When he was home
ta¯ zaiˋ jia¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄊㄚ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When hiding from the cat
duoˇ mao¯ mao¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄨㄛˇ ㄇㄠ ㄇㄠ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Around lunch time, When it was close to noon, Near noon
jie¯ jinˋ zhong¯ wuˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨㄥ ㄨˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Having spare time, In spare time
haiˊ youˇ beiˋ tai¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄊㄞ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Born in a time of war
sheng¯ zaiˋ youˇ zhanˋ zheng¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄧㄡˇ ㄓㄢˋ ㄓㄥ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Any time you needed me, Whenever you needed me
meiˇ dang¯ niˇ xu¯ yaoˋ woˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄇㄟˇ ㄉㄤ ㄋㄧˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When she needed help
dang¯ ta¯ xu¯ yaoˋ xieˊ zhuˋ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
And that was if conditions were right, And that was on a good day
naˋ haiˊ shiˋ zaiˋ zhuangˋ kuangˋ haoˇ de˙ shiˊ houˋ
ㄋㄚˋ ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When
sheˊ me˙ shiˊ houˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When will daybreak, When will it finally be daybreak
shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When did this happen?, When did that happen?
shenˊ me˙ shiˊ houˋ de˙ shiˋ
ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When will daybreak arrive, How long till daybreak finally arrives
daoˋ diˇ shenˊ me˙ shiˊ houˋ caiˊ tian¯ liangˋ
ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄘㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
The majority of the time, On most days
daˋ duo¯ shuˋ shiˊ houˋ
ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
It's time
shiˋ shiˊ houˋ
ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
I think it's time to give up.
woˇ xiangˇ shiˋ shiˊ houˋ fangˋ qiˋ le˙
ㄨㄛˇ ㄒㄧㄤˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ ㄌㄜ˙

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
That time, At that time
neiˋ shiˊ houˋ
ㄋㄟˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Childhood, As a child, As a kid
xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
As a child, When (i, He, She...) was a child
xiaoˇ shiˊ houˋ de˙
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When i was a child my mandarin was not very good!
xiaoˇ shiˊ houˋ de˙ guoˊ yuˇ shuo¯ de˙ buˋ haoˇ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
When she was young, When she was a child
ta¯ xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
By that time
daoˋ shiˊ houˋ
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
By that time it would be too late
daoˋ shiˊ houˋ jiuˋ laiˊ buˋ jiˊ le˙
ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
A long time ago, In ancient times, In the past
guˇ shiˊ houˋ
ㄍㄨˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes
youˇ shiˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes staying
youˇ shiˊ houˋ yiˊ daiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄉㄞˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Sometimes saddening
youˇ shiˊ houˋ lingˋ renˊ nanˊ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

时候

shiˊ houˋ
ㄕˊ ㄏㄡˋ
Period, Era, Age, Times
shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Contemporary
tongˊ shiˊ daiˋ de˙ renˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄖㄣˊ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Stone age
shiˊ qiˋ shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄑㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
In this modern era, In these new times
zaiˋ zheˋ xin¯ shiˊ daiˋ
ㄗㄞˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Slave days, Era of slavery
nuˊ liˋ shiˊ daiˋ
ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
This age, This era
zheˋ shiˊ daiˋ
ㄓㄜˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ

时代

shiˊ daiˋ
ㄕˊ ㄉㄞˋ
Occasion, Season, Time of year
shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ

时节

shiˊ jieˊ
ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ
Continually, Always, Time, Hour
shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ

时刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Perimortem, Close to time of death
jie¯ jinˋ siˇ wangˊ shiˊ keˋ
ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄕˊ ㄎㄜˋ

时刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
At the same time, At precisely the same time
tongˊ yiˋ shiˊ keˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ ㄕˊ ㄎㄜˋ

时刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Timetable, Schedule
shiˊ keˋ biaoˇ
ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄅㄧㄠˇ

时刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Departure schedule
fa¯ che¯ shiˊ keˋ biaoˇ
ㄈㄚ ㄔㄜ ㄕˊ ㄎㄜˋ ㄅㄧㄠˇ

时刻

shiˊ keˋ
ㄕˊ ㄎㄜˋ
Prescription, Prescribed time
shiˊ xiaoˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ

时效

shiˊ xiaoˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄠˋ
Be aware of vehicles approaching from the right when getting off of the bus
xiaˋ che¯ shiˊ qingˇ zhuˋ yiˋ youˋ ceˋ laiˊ che¯
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ ㄌㄞˊ ㄔㄜ

时请

shiˊ qingˇ
ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ
Pay attention to vehicles approaching from the rear when getting off of the bus
xiaˋ che¯ shiˊ qingˇ zhuˋ yiˋ houˋ fang¯ laiˊ che¯
ㄒㄧㄚˋ ㄔㄜ ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄏㄡˋ ㄈㄤ ㄌㄞˊ ㄔㄜ

时请

shiˊ qingˇ
ㄕˊ ㄑㄧㄥˇ
Speed (distance per hour)
shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ

时速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
One hundred miles per hour
shiˊ suˋ yiˋ baiˇ li¯
ㄕˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄅㄞˇ ㄌㄧ

时速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
Highest speed, Top speed
zuiˋ gao¯ shiˊ suˋ
ㄗㄨㄟˋ ㄍㄠ ㄕˊ ㄙㄨˋ

时速

shiˊ suˋ
ㄕˊ ㄙㄨˋ
While focusing or after focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ huoˋ duiˋ jiao¯ houˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄡˋ

时或

shiˊ huoˋ
ㄕˊ ㄏㄨㄛˋ
Time share
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ

时度

shiˊ duˋ
ㄕˊ ㄉㄨˋ
Time share apartment or condo
fen¯ shiˊ duˋ jiaˇ wu¯
ㄈㄣ ㄕˊ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄨ

时度

shiˊ duˋ
ㄕˊ ㄉㄨˋ
Time and space
shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ

时空

shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ
Transcending time and space
chao¯ yueˋ le˙ shiˊ kong¯ de˙
ㄔㄠ ㄩㄝˋ ㄌㄜ˙ ㄕˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄜ˙

时空

shiˊ kong¯
ㄕˊ ㄎㄨㄥ
Hours of, At that time
shiˊ fen¯
ㄕˊ ㄈㄣ

时分

shiˊ fen¯
ㄕˊ ㄈㄣ
Wake up feeling thirsty
xingˇ laiˊ shiˊ huiˋ kouˇ keˇ
ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ

时会

shiˊ huiˋ
ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ
Clock
shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Dashboard clock
yiˊ biaoˇ banˇ shangˋ de˙ shiˊ zhong¯
ㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
The clock on the wall
qiangˊ shangˋ shiˊ zhong¯
ㄑㄧㄤˊ ㄕㄤˋ ㄕˊ ㄓㄨㄥ

时钟

shiˊ zhong¯
ㄕˊ ㄓㄨㄥ
Clockwise
shunˋ shiˊ zhen¯
ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ

时针

shiˊ zhen¯
ㄕˊ ㄓㄣ
Clockwise direction
shunˋ shiˊ zhen¯ fang¯ xiangˋ
ㄕㄨㄣˋ ㄕˊ ㄓㄣ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ

时针

shiˊ zhen¯
ㄕˊ ㄓㄣ
Time zone differences
shiˊ cha¯
ㄕˊ ㄔㄚ

时差

shiˊ cha¯
ㄕˊ ㄔㄚ
Often
shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ

时常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Often outside, Frequently outdoors
shiˊ changˊ zaiˋ waiˋ mianˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢˋ

时常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
People stop to look all the time
shiˊ changˊ youˇ renˊ tingˊ xiaˋ laiˊ kanˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ

时常

shiˊ changˊ
ㄕˊ ㄔㄤˊ
Time, Time of day
shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ

时光

shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ
Time tunnel, Tunnel through time
shiˊ guang¯ suiˋ daoˋ
ㄕˊ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ

时光

shiˊ guang¯
ㄕˊ ㄍㄨㄤ
Period of time (i.e. teenage years)
shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Archaic period (period in greek history from 800 bc to 480 bc)
guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Greek archaic period
xi¯ laˋ guˇ feng¯ shiˊ qiˊ
ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Every year around this time, At this time of year
yiˋ nianˊ de˙ zheˋ ge˙ shiˊ qiˊ
ㄧˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Heyday
quanˊ shengˋ shiˊ qiˊ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Industrial revolution
gong¯ yeˋ geˊ mingˋ shiˊ qiˊ
ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
Classical age
guˇ dianˇ shiˊ qiˊ
ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄑㄧˊ

时期

shiˊ qiˊ
ㄕˊ ㄑㄧˊ
From time to time
shiˊ erˊ
ㄕˊ ㄦˊ

时而

shiˊ erˊ
ㄕˊ ㄦˊ
Took longer, Took more time
xu¯ shiˊ jiaoˋ jiuˇ
ㄒㄩ ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ

时较

shiˊ jiaoˋ
ㄕˊ ㄐㄧㄠˋ
Opportune moment, Opportunity, Opportune time to act
shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ

时机

shiˊ ji¯
ㄕˊ ㄐㄧ
At appointed time
jieˋ shiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ

届时

jieˋ shiˊ
ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ
Instantly, Immediately, At once
jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ

即时

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Live view
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ

即时

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Live view shooting (picture taking)
jiˊ shiˊ xianˇ shiˋ pai¯ sheˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

即时

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Then when you open your eyes
niˇ zaiˋ zheng¯ kai¯ yanˇ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄕˊ

眼时

yanˇ shiˊ
ㄧㄢˇ ㄕˊ
At any time
suiˊ shiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ

随时

suiˊ shiˊ
ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ
While falling, During the fall
xiaˋ zhuiˋ shiˊ
ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨㄟˋ ㄕˊ

坠时

zhuiˋ shiˊ
ㄓㄨㄟˋ ㄕˊ
At the same time
tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ

同时

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At the same time felt rather excited
tongˊ shiˊ ganˇ daoˋ xiang¯ dang¯ xing¯ fenˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ

同时

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At the same time the camera beeper will sound
tongˊ shiˊ xiang¯ ji¯ huiˋ fa¯ chu¯ tiˊ shiˋ yin¯
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄔㄨ ㄊㄧˊ ㄕˋ ㄧㄣ

同时

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At around the same time
yuˇ ciˇ tongˊ shiˊ
ㄩˇ ㄘˇ ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ

同时

tongˊ shiˊ
ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ
At your age, About your age
niˇ zheˋ ge˙ nianˊ jiˋ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄕˊ

纪时

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Get to about your age, When getting to about your age
daoˋ le˙ chai¯ buˋ duo¯ niˇ zheˋ ge˙ nianˊ jiˋ shiˊ
ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄔㄞ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄋㄧˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄕˊ

纪时

jiˋ shiˊ
ㄐㄧˋ ㄕˊ
Always, All the time
zongˇ shiˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˊ

总时

zongˇ shiˊ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˊ
That time on
neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ

那时

neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ
At the time i didn't know who she was
naˋ shiˊ woˇ buˋ zhi¯ daoˋ ta¯ shiˋ sheiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄕˋ ㄕㄟˊ

那时

naˋ shiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ
At the time you were just a child
niˇ naˋ shiˊ zhiˇ shiˋ ge˙ xiaoˇ haiˊ zi˙
ㄋㄧˇ ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄓˇ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄏㄞˊ ㄗ˙

那时

naˋ shiˊ
ㄋㄚˋ ㄕˊ
Since then
ziˋ neiˋ shiˊ qiˇ
ㄗˋ ㄋㄟˋ ㄕˊ ㄑㄧˇ

那时

neiˋ shiˊ
ㄋㄟˋ ㄕˊ
Timely, Promptly
jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ

及时

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Promptly get in touch with
jiˊ shiˊ lianˊ xiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ

及时

jiˊ shiˊ
ㄐㄧˊ ㄕˊ
Duration, Time to complete, Time taken
liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ

历时

liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ
Childhood
erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ

儿时

erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ
Baby name, Name used when one is a baby
ying¯ erˊ shiˊ de˙ xiaoˇ mingˊ
ㄧㄥ ㄦˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄇㄧㄥˊ

儿时

erˊ shiˊ
ㄦˊ ㄕˊ
At school, While at school
shangˋ xueˊ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ

学时

xueˊ shiˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄕˊ
Temporary
linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ

临时

linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ
When that day arrived
dang¯ naˋ tian¯ laiˊ linˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ

临时

linˊ shiˊ
ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ
While focused, While focused on
duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦时

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
While focusing
zaiˋ duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦时

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
While focused on a still subject
duiˋ jingˋ zhiˇ zhuˇ tiˇ duiˋ jiao¯ shiˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄕˊ

焦时

jiao¯ shiˊ
ㄐㄧㄠ ㄕˊ
When, At what time
heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ

何时

heˊ shiˊ
ㄏㄜˊ ㄕˊ
Country: belgium
biˇ liˋ shiˊ
ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄕˊ

利时

liˋ shiˊ
ㄌㄧˋ ㄕˊ
During, Time when
zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ

之时

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
While celebrating, During the celebration
qingˋ zhuˋ zhi¯ shiˊ
ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄓ ㄕˊ

之时

zhi¯ shiˊ
ㄓ ㄕˊ
For the purpose of first aid, While administering first aid
guˋ zaiˋ jiˊ jiuˋ shiˊ
ㄍㄨˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ

救时

jiuˋ shiˊ
ㄐㄧㄡˋ ㄕˊ
When they mature, When they are mature, When they become mature
dang¯ ta¯ men˙ chengˊ shouˊ shiˊ
ㄉㄤ ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ ㄕˊ

熟时

shouˊ shiˊ
ㄕㄡˊ ㄕˊ
While evacuating
zaiˋ cheˋ liˊ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ

离时

liˊ shiˊ
ㄌㄧˊ ㄕˊ
But while evacuating, But during the evacuation
danˋ zaiˋ cheˋ liˊ shiˊ
ㄉㄢˋ ㄗㄞˋ ㄔㄜˋ ㄌㄧˊ ㄕˊ

离时

liˊ shiˊ
ㄌㄧˊ ㄕˊ
During class
shangˋ keˋ shiˊ
ㄕㄤˋ ㄎㄜˋ ㄕˊ

课时

keˋ shiˊ
ㄎㄜˋ ㄕˊ
Punctual, On time
zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Right on time
tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
You are right on time
niˇ tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
While drinking alcohol, When drinking alcohol
he¯ jiuˇ shiˊ
ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ

酒时

jiuˇ shiˊ
ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ
Grammar: verb tenses
dongˋ ciˊ de˙ shiˊ
ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ

的时

de˙ shiˊ
ㄉㄜ˙ ㄕˊ
At launch time, During the launch
zaiˋ fa¯ sheˋ shiˊ
ㄗㄞˋ ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄕˊ

射时

sheˋ shiˊ
ㄕㄜˋ ㄕˊ
Then, This time, At this time
zheˋ shiˊ
ㄓㄜˋ ㄕˊ

这时

zheˋ shiˊ
ㄓㄜˋ ㄕˊ
Under anesthetic, Anesthetized
beiˋ maˊ zuiˋ hun¯ miˊ shiˊ
ㄅㄟˋ ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ ㄕˊ

迷时

miˊ shiˊ
ㄇㄧˊ ㄕˊ
When she got up
a¯ qiˇ chuangˊ shiˊ
ㄚ ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ ㄕˊ

床时

chuangˊ shiˊ
ㄔㄨㄤˊ ㄕˊ
While walking back home
zouˇ luˋ huiˊ jia¯ shiˊ
ㄗㄡˇ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ

家时

jia¯ shiˊ
ㄐㄧㄚ ㄕˊ
Timer, Set the time, Set for a fixed time
dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ

定时

dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ
Dynamite on a timer
dingˋ shiˊ zhaˊ yaoˋ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄚˊ ㄧㄠˋ

定时

dingˋ shiˊ
ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ
While pressing the shutter button halfway
banˋ anˋ kuaiˋ menˊ anˋ niuˇ shiˊ
ㄅㄢˋ ㄢˋ ㄎㄨㄞˋ ㄇㄣˊ ㄢˋ ㄋㄧㄡˇ ㄕˊ

钮时

niuˇ shiˊ
ㄋㄧㄡˇ ㄕˊ
Hour, Hours
xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
4 hours of, Four hours of
siˋ xiaoˇ shiˊ de˙
ㄙˋ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
A few hours later
jiˇ xiaoˇ shiˊ houˋ
ㄐㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Half an hour
banˋ ge˙ xiaoˇ shiˊ
ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
A few hours, Many hours
jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ
ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ
Within a few hours
zaiˋ jiˇ ge˙ xiaoˇ shiˊ neiˋ
ㄗㄞˋ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄟˋ

小时

xiaoˇ shiˊ
ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ