Have,
Has
youˇ ㄧㄡˇ
kb
kb

(T)(S)

[pinyin]:
youˇ
[zhuyin]:
ㄧㄡˇ

Have, Has, Had, That Have, Is (There Is), With, If, Possessing, Owning, Be Present, Exist

6 strokes, Radical: 月, 74
cangjie (T) input code:
k
b
cangjie (S) input code:
k
b

Words containing 有, TOC

Have the right of above
youˇ ju¯ liuˊ quanˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄩㄢˊ

有居

youˇ ju¯
ㄧㄡˇ ㄐㄩ
Planets that are believed to be habitable
beiˋ renˋ weiˊ youˇ ju¯ zhuˋ keˇ nengˊ xingˋ de˙ xingˊ xing¯
ㄅㄟˋ ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ

有居

youˇ ju¯
ㄧㄡˇ ㄐㄩ
There was enough room on the floor, There was plenty of room on the floor
diˋ banˇ shangˋ youˇ zuˊ gouˋ kong¯ jian¯
ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ

有足

youˇ zuˊ
ㄧㄡˇ ㄗㄨˊ
Different from
youˇ bieˊ yuˊ
ㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ ㄩˊ

有別

youˇ bieˊ
ㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ
Decisive factor
youˇ lingˋ yiˋ liangˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄕˋ

有另

youˇ lingˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄥˋ
Tasteful
youˇ pinˇ weiˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

有品

youˇ pinˇ
ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ
Not very tasteful
buˊ shiˋ henˇ youˇ pinˇ weiˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ ㄉㄜ˙

有品

youˇ pinˇ
ㄧㄡˇ ㄆㄧㄣˇ
Not one person among them had a beergut or beer belly
qiˊ zhong¯ meiˊ youˇ yiˋ ge˙ renˊ youˇ piˊ jiuˇ duˋ
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄨˋ

有啤

youˇ piˊ
ㄧㄡˇ ㄆㄧˊ
Still had a strange taste, Still tasted strange
rengˊ youˇ yiˋ weiˋ
ㄖㄥˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄨㄟˋ

有異

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Some times
youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Not always happy, Not entirely happy
youˇ shiˊ buˋ zenˇ me˙ kai¯ xin¯
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄎㄞ ㄒㄧㄣ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Sometimes
youˇ shiˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Sometimes staying
youˇ shiˊ houˋ yiˊ daiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄧˊ ㄉㄞˋ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Sometimes saddening
youˇ shiˊ houˋ lingˋ renˊ nanˊ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Time, Enough time, Have time
youˇ shiˊ jian¯
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
When is there time
naˇ liˇ youˇ shiˊ jian¯
ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Now there's still time
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
There's still time for retrieve the situation, There's still time to turn the tide
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯ wanˇ huiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ

有時

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
The problem is
youˇ wenˋ tiˊ de˙ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

有問

youˇ wenˋ
ㄧㄡˇ ㄨㄣˋ
Relevant, Is relevant
youˇ guan¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ

有關

youˇ guan¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ
Does not have a problem, No problem, That's fine
meiˊ youˇ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

有關

youˇ guan¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ
Work related, Related to work
gen¯ gong¯ zuoˋ youˇ guan¯
ㄍㄣ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ

有關

youˇ guan¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ
Related to freedom
ziˋ youˊ youˇ guan¯
ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ

有關

youˇ guan¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ
A little, A little bit
youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little rough, A little uneven
youˇ dianˇ buˋ pingˊ zhengˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˇ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little bit uncomfortable, Feel a little bit ill
youˇ dianˇ buˋ shu¯ fuˊ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨˊ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little strange, A little different, A little bit odd
youˇ dianˇ qiˊ guaiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little embarrassing
youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little absent-minded, Not quite present
youˇ dianˇ xin¯ buˊ zaiˋ yan¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄅㄨˊ ㄗㄞˋ ㄧㄢ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Feeling a little nervous, Feeling a little tense
youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
The entrance is a little narrow
ruˋ kouˇ youˇ dianˇ zhaiˇ
ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄞˇ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
By then i was feeling a little nervous
woˇ dang¯ shiˊ youˇ dianˇ jinˇ zhang¯
ㄨㄛˇ ㄉㄤ ㄕˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Reminded her a little of
rangˋ ta¯ youˇ dianˇ xiangˇ daoˋ
ㄖㄤˋ ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
That had been a little embarrassing, That was a little embarrassing
naˋ shiˋ qingˊ sui¯ ranˊ youˇ dianˇ gan¯ gaˋ
ㄋㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄢ ㄍㄚˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Skin was a little dark, Skin was tanned a little
fu¯ seˋ youˇ dianˇ shen¯
ㄈㄨ ㄙㄜˋ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕㄣ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Looks a little bit like, Kind of like, Kind of
youˇ dianˇ xiangˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
It kind of, Kind of, Kind of like, A little bit like it was
youˇ dianˇ xiangˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Kind of touching base, Kind of just keeping in contact
youˇ dianˇ xiangˋ shiˋ baoˇ chiˊ lianˊ xiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Felt a little exasperated
youˇ dianˇ yun¯
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄣ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
A little fat, Chubby
youˇ dianˇ pangˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄤˋ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Also have a little (bit)
yeˇ youˇ dianˇ
ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ

有點

youˇ dianˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Have holes used for lifting
youˇ yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Would it be of any use?, Would it do any good?, Would it help?
huiˋ youˇ yongˋ ma˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Wouldn't work, Be of no use
buˊ huiˋ youˇ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Helpful
henˇ youˇ yongˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful in all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯ henˇ youˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Always helps
zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Almost always helps
jiˇ hu¯ zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Limited, Restricted, Bound, Finite
youˇ xianˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ

有限

youˇ xianˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ
Limited shares (corporation)
guˇ fenˋ youˇ xianˋ
ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ

有限

youˇ xianˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ
Very limited
henˇ youˇ xianˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ

有限

youˇ xianˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ
Conducive to
youˇ zhuˋ yuˊ
ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄩˊ

有助

youˇ zhuˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ
Has a sense of humour, Had a sense of humour
youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

有幽

youˇ you¯
ㄧㄡˇ ㄧㄡ
Also had a sense of humour
youˋ youˇ you¯ moˋ ganˇ
ㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄧㄡ ㄇㄛˋ ㄍㄢˇ

有幽

youˇ you¯
ㄧㄡˇ ㄧㄡ
Like
youˇ ruˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ

有如

youˇ ruˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ
Like an uninvited guest
youˇ ruˊ buˊ suˋ zhi¯ keˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄅㄨˊ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ

有如

youˇ ruˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ
Like learning to skate backwards
youˇ ruˊ xueˊ zhe˙ wangˇ houˋ liu¯ bing¯
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜ˙ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ

有如

youˇ ruˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ
Twisted like a rag
youˇ ruˊ maoˊ jin¯ ban¯ de˙ ningˊ niuˇ zhe˙
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄧㄥˊ ㄋㄧㄡˇ ㄓㄜ˙

有如

youˇ ruˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄨˊ
Has a few restaurants, There are several restaurants
youˇ haoˇ jiˇ jia¯ can¯ ting¯
ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄐㄧㄚ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ

有好

youˇ haoˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ
Hope for a break
jiˋ wangˋ nengˊ youˇ haoˇ yunˋ
ㄐㄧˋ ㄨㄤˋ ㄋㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ

有好

youˇ haoˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ
Have the ability, Is able to
youˇ nengˊ liˋ
ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ

有能

youˇ nengˊ
ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ
How many(?)
youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ

有幾

youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ
For a few seconds
youˇ jiˇ miaoˇ zhong¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ

有幾

youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ
A few rays of warm sunlight
youˇ jiˇ daoˋ wen¯ nuanˇ de˙ yangˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄉㄠˋ ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˊ

有幾

youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ
Had a few, Have a few
youˇ jiˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙

有幾

youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ
Had a few ideas, Have a few ideas
youˇ jiˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

有幾

youˇ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˇ
Fated, Linked by destiny, Destined
youˇ yuanˊ
ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ

有緣

youˇ yuanˊ
ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ
Experienced
youˇ jing¯ yanˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ

有經

youˇ jing¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ
Becoming, Obtained, Getting, With
youˇ le˙
ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

有了

youˇ le˙
ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙
Has absolute faith
jian¯ xinˋ youˇ le˙
ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

有了

youˇ le˙
ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙
Doesn't have
meiˊ youˇ le˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

有了

youˇ le˙
ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙
Lost everything, Doesn't have anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ le˙
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙

有了

youˇ le˙
ㄧㄡˇ ㄌㄜ˙
Strategically unsound
ceˋ lueˋ shangˋ youˇ ruoˋ dianˇ
ㄘㄜˋ ㄌㄩㄝˋ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄖㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˇ

有弱

youˇ ruoˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄨㄛˋ
Flexible, In a flexible manner
youˇ danˋ xingˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

有彈

youˇ danˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ
Too stretchy, Too flexible, Too rubbery
taiˋ youˇ danˋ xingˋ
ㄊㄞˋ ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ

有彈

youˇ danˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄢˋ
Involved, Implicated
youˇ suoˇ qian¯ lianˊ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄢˊ

有所

youˇ suoˇ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ
What thinks in day on what one dreams at night, One dreams at night of what one thinks during the day
riˋ youˇ suoˇ si¯ yeˋ youˇ suoˇ mengˋ
ㄖˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄝˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ

有所

youˇ suoˇ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ
What thinks in day on what one dreams at night, One dreams at night of what one thinks during the day
riˋ youˇ suoˇ si¯ yeˋ youˇ suoˇ mengˋ
ㄖˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄝˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄇㄥˋ

有所

youˇ suoˇ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ
To some extent, Somewhat
youˇ suoˇ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ

有所

youˇ suoˇ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ
As if somewhat enlightened
siˋ youˇ suoˇ wuˋ
ㄙˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄨˋ

有所

youˇ suoˇ
ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ
Interested
youˇ xingˋ quˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ

有興

youˇ xingˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ
Well learned, Learned, Knowledgable, erudite
youˇ xueˊ wenˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ

有學

youˇ xueˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄩㄝˊ
Is there a message for me?, Was there a message left for me?
youˇ liuˊ huaˋ geiˇ woˇ ma˙
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄇㄚ˙

有留

youˇ liuˊ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ
She has manly qualities
youˇ xu¯ meiˊ qiˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ

有鬚

youˇ xu¯
ㄧㄡˇ ㄒㄩ
There are many
youˇ henˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
There are a lot of people, Lots of people, A lot of people
youˇ henˇ duo¯ renˊ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
Plenty of people remember seeing me
youˇ henˇ duo¯ renˊ jiˋ de˙ kanˋ jianˋ woˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄛˇ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
There are many types
youˇ henˇ duo¯ fen¯ leiˋ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄣ ㄌㄟˋ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
There are many methods
youˇ henˇ duo¯ fang¯ faˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄈㄚˇ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
There is lots of fruit on the table
zhuo¯ zi˙ shangˋ youˇ henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

有很

youˇ henˇ
ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ
Neat, Orderly, Methodical, Systematic
jingˇ jingˇ youˇ tiaoˊ
ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ

有條

youˇ tiaoˊ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ
Arranged, Structured
youˇ tiaoˊ liˇ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ

有條

youˇ tiaoˊ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ
There is, Has a, Have
youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
Had an idea
youˇ ge˙ xiangˇ faˇ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
Have the support of a grown man
youˇ ge˙ chengˊ nianˊ nanˊ renˊ zhi¯ chiˊ
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄔˊ

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
Game me something do to, Gave me something to work towards, Gave me a goal
rangˋ woˇ youˇ ge˙ muˋ biao¯
ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
Suddenly had a crazy idea
hu¯ ranˊ youˇ ge˙ feng¯ kuangˊ de˙ xiangˇ faˇ
ㄏㄨ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙ ㄈㄥ ㄎㄨㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
There is also a, There is also an
haiˊ youˇ ge˙
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙

有個

youˇ ge˙
ㄧㄡˇ ㄍㄜ˙
What is the difference, What are the differences, How are they different
youˇ shenˊ me˙ buˊ yiˋ yangˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˊ ㄧˋ ㄧㄤˋ

有什

youˇ shenˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ
What is the problem?
youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

有什

youˇ sheˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ
Have something you want to say?
youˇ shenˊ me˙ huaˋ yaoˋ shuo¯ ma˙
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ ㄇㄚ˙

有什

youˇ shenˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ
What is the urgent matter that you need help with
niˇ youˇ shenˊ me˙ jiˊ shiˋ xu¯ yaoˋ bang¯ mangˊ le˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄐㄧˊ ㄕˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

有什

youˇ shenˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ
If something breaks
ruˊ guoˇ youˇ sheˊ me˙ dong¯ xi¯ huaiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄨㄞˋ

有什

youˇ sheˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ
So why wait? so why bother waiting?
suoˇ yiˇ youˇ sheˊ me˙ haoˇ dengˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄠˇ ㄉㄥˇ ㄉㄜ˙

有什

youˇ sheˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ
Won't have any problems, Won't have a problem (with regards to)
buˊ huiˋ youˇ sheˊ me˙ wenˋ tiˊ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

有什

youˇ sheˊ
ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ
Saw movement
kanˋ jianˋ youˇ dongˋ jingˋ
ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ

有動

youˇ dongˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ
Have you seen
youˇ kanˋ daoˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

有看

youˇ kanˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ
There are things that i can do, I can do something about it
youˇ woˇ nengˊ zuoˋ de˙ shiˋ qingˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

有我

youˇ woˇ
ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ
Favorable, Beneficial, Profitable, Helpful, Conducive to
youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ

有利

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Until she decides on her own that it's in her best interests to cooperate
zhiˊ daoˋ ta¯ ziˋ jiˇ panˋ duanˋ heˊ zuoˋ duiˋ ta¯ zuiˋ youˇ liˋ weiˊ zhiˇ
ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄊㄚ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄓˇ

有利

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Favorable, Advantageous
youˇ liˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

有利

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Have a kind of
youˇ zhongˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥˋ

有種

youˇ zhongˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥˋ
Most notable point
zuiˋ youˇ teˋ dianˇ
ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ

有特

youˇ teˋ
ㄧㄡˇ ㄊㄜˋ
Whether or not, If
youˇ wuˊ
ㄧㄡˇ ㄨˊ

有無

youˇ wuˊ
ㄧㄡˇ ㄨˊ
Aerobic
youˇ yangˇ
ㄧㄡˇ ㄧㄤˇ

有氧

youˇ yangˇ
ㄧㄡˇ ㄧㄤˇ
There's a saying, There's a phrase
youˇ juˋ yanˋ yuˇ shuo¯
ㄧㄡˇ ㄐㄩˋ ㄧㄢˋ ㄩˇ ㄕㄨㄛ

有句

youˇ juˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄩˋ
Famous, Well known
youˇ mingˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ

有名

youˇ mingˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ
Well known story
youˇ mingˊ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

有名

youˇ mingˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ
Have a name
youˇ mingˊ ziˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ ㄗˋ

有名

youˇ mingˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄧㄥˊ
Plenty, More than enough
youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Thorough
youˇ duo¯ zi¯ xiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄗ ㄒㄧˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Very disappointed, Extremely disappointed
youˇ duo¯ shi¯ wangˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕ ㄨㄤˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
A lot of fun, A lot of fun was had, It was a lot of fun
youˇ duo¯ yuˊ kuaiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
How much did he know about her
ta¯ youˇ duo¯ le˙ jieˇ ta¯
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄌㄜ˙ ㄐㄧㄝˇ ㄊㄚ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Is it raining a lot?, How much is it raining?
yuˇ youˇ duo¯ daˋ
ㄩˇ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
How stupid a donkey is
luuˊ ziˇ youˇ duo¯ benˋ
ㄌㄩˊ ㄗˇ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄅㄣˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
No matter how much it rains
buˋ guanˇ yuˇ youˇ duo¯ daˋ
ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄩˇ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄚˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
How long has it been, How long since, How long ago
youˇ duo¯ jiuˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
How many?, How many are there?
youˇ duo¯ shaoˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
How much money there is
youˇ duo¯ shaoˇ qianˊ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄑㄧㄢˊ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Weight, Weighs how much
youˇ duo¯ zhongˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄜ˙

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Combined weight
yiˋ gongˋ youˇ duo¯ zhongˋ
ㄧˋ ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˋ

有多

youˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ
Talked and laughed together
youˇ shuo¯ youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ

有笑

youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ
Here is a pen
zheˋ er˙ youˇ biˇ
ㄓㄜˋ ㄦ˙ ㄧㄡˇ ㄅㄧˇ

有筆

youˇ biˇ
ㄧㄡˇ ㄅㄧˇ
Great potential, Capable of achieving great things
youˇ weiˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ

有為

youˇ weiˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ
Hardworking, Promising
fenˋ fa¯ youˇ weiˋ
ㄈㄣˋ ㄈㄚ ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ

有為

youˇ weiˋ
ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ
Leadership, Leadership skills, Strong leadership
lingˇ daoˇ youˇ fang¯
ㄌㄧㄥˇ ㄉㄠˇ ㄧㄡˇ ㄈㄤ

有方

youˇ fang¯
ㄧㄡˇ ㄈㄤ
Have a method for
youˇ fang¯ faˇ
ㄧㄡˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ

有方

youˇ fang¯
ㄧㄡˇ ㄈㄤ
Effective, Valid
youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ

有效

youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ
Decision is still valid
jueˊ dingˋ haiˊ shiˋ youˇ xiaoˋ
ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ

有效

youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ
Effective, Completely effective
shiˊ fen¯ youˇ xiaoˋ
ㄕˊ ㄈㄣ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ

有效

youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ
Better position, Better stand, Better right
gengˋ youˇ liˋ yiˋ
ㄍㄥˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄧˋ

有立

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Have a purpose, Purposeful, Intend, Show interest, Be interested, Be inclined to
youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ

有意

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Interesting
youˇ yiˋ si¯
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ

有意

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Interesting
youˇ yiˋ si¯ de˙
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ ㄉㄜ˙

有意

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Have a means, Have a method for
youˇ banˋ faˇ
ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

有辦

youˇ banˋ
ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ
Adaptable, Flexible, Capable of thinking laterally
yuˋ shiˋ youˇ banˋ faˇ bianˋ tong¯ de˙
ㄩˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙

有辦

youˇ banˋ
ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ
Had many talents
youˇ xuˇ duo¯ caiˊ nengˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ

有許

youˇ xuˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ
There are many apples
youˇ xuˇ duo¯ ke¯ pingˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ

有許

youˇ xuˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˇ
Talked and laughed together
youˇ shuo¯ youˇ xiaoˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠˋ

有說

youˇ shuo¯
ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ
Need to have a plan
yaoˋ youˇ jiˋ huaˋ
ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ

有計

youˇ jiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧˋ
It needs to be mentioned that, It is necessary to mention that
youˇ biˋ yaoˋ tiˊ daoˋ
ㄧㄡˇ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ

有必

youˇ biˋ
ㄧㄡˇ ㄅㄧˋ
Qualified, Eligible, Entitled
youˇ zi¯ geˊ
ㄧㄡˇ ㄗ ㄍㄜˊ

有資

youˇ zi¯
ㄧㄡˇ ㄗ
Full of life, Lively
henˇ youˇ huoˊ liˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ

有活

youˇ huoˊ
ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ
More vibrant, More lively
gengˋ youˇ huoˊ liˋ de˙
ㄍㄥˋ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

有活

youˇ huoˊ
ㄧㄡˇ ㄏㄨㄛˊ
Do you or don't you have
youˇ meiˊ youˇ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

有沒

youˇ meiˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ
Is there anything
youˇ meiˊ youˇ sheˊ me˙
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

有沒

youˇ meiˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ
Still works or not, Gotten rusty or not
youˇ meiˊ youˇ sheng¯ xiuˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄡˋ

有沒

youˇ meiˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ
Did they possibly know, Is it possible they (know, Knew)
ta¯ men˙ youˇ meiˊ youˇ keˇ nengˊ zhi¯ daoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄓ ㄉㄠˋ

有沒

youˇ meiˊ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ
Determined, Resolute
youˇ jueˊ xin¯
ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ

有決

youˇ jueˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ
Some
youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
The only species
jinˇ youˇ de˙ zhongˇ
ㄐㄧㄣˇ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˇ

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
We both have, That we both have
woˇ men˙ liangˇ renˊ dou¯ youˇ de˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
Came later (when it was too late)
shiˋ houˋ laiˊ caiˊ youˇ de˙
ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
Something that was owned by him
ta¯ yong¯ youˇ de˙ yiˊ yangˋ dong¯ xi¯
ㄊㄚ ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
All, All of, Have, Possessions, Own
suoˇ youˇ de˙
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
All the action
suoˇ youˇ de˙ dongˋ zuoˋ dou¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄡ

有的

youˇ de˙
ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙
It all comes around
yiˊ qieˋ qiˊ laiˊ youˇ ziˋ
ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧˊ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄗˋ

有自

youˇ ziˋ
ㄧㄡˇ ㄗˋ
Confident
youˇ ziˋ xinˋ
ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ

有自

youˇ ziˋ
ㄧㄡˇ ㄗˋ
Polite, Well mannered, Courteous
youˇ liˇ maoˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ

有禮

youˇ liˇ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ
If problems are encountered, If there are any problems, If you run into any problems
youˇ yuˋ daoˋ wenˋ tiˊ
ㄧㄡˇ ㄩˋ ㄉㄠˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

有遇

youˇ yuˋ
ㄧㄡˇ ㄩˋ
Had
youˇ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ

有過

youˇ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ
Have an allergic reaction (to)
youˇ guoˋ minˇ fanˇ yingˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

有過

youˇ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ
Had a close working relationship
cengˊ youˇ guoˋ miˋ qieˋ heˊ zuoˋ guan¯ xiˋ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

有過

youˇ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄛˋ
It's nice to see the work progressing, It's nice to seem some progress (in the work)
kanˋ daoˋ gong¯ zuoˋ youˇ jinˋ zhanˇ ganˇ jueˊ tingˇ buˊ cuoˋ de˙
ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄓㄢˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˊ ㄘㄨㄛˋ ㄉㄜ˙

有進

youˇ jinˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ
That was the plan, That was the basic idea
benˇ laiˊ jiuˋ youˇ zheˋ daˇ suanˋ
ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ

有這

youˇ zheˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ
Find reasonable, Understood, Makes sense
youˇ daoˋ liˇ
ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ

有道

youˇ daoˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ
Very sensible, Very reasonable, Very true, Makes a lot of sense
henˇ youˇ daoˋ liˇ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ

有道

youˇ daoˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ
To be ready with a plan in mind
xiong¯ youˇ chengˊ zhuˊ
ㄒㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ

有成

youˇ chengˊ
ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ
I wouldn't feel anything., I can't feel anything., I don't feel anything
woˇ buˊ huiˋ youˇ ganˇ jueˊ
ㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ

有感

youˇ ganˇ
ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ
Orderly, Organized
youˇ xuˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ

有序

youˇ xuˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ
Perfectly mirrored, Perfectly reflected
youˇ wanˊ meiˇ de˙ duiˋ yingˋ
ㄧㄡˇ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ

有完

youˇ wanˊ
ㄧㄡˇ ㄨㄢˊ
Have family
youˇ jia¯ renˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

有家

youˇ jia¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ
Lots of people have family
henˇ duo¯ renˊ youˇ jia¯ renˊ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

有家

youˇ jia¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ
Have free time
youˇ kongˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˋ

有空

youˇ kongˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥˋ
Do you have some free time
niˇ youˇ kong¯ ma˙
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄇㄚ˙

有空

youˇ kong¯
ㄧㄡˇ ㄎㄨㄥ
Have someone, Have somebody, Someone
youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Someone died, Someone lost their life
youˇ renˊ shi¯ quˋ sheng¯ mingˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕ ㄑㄩˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Someone killed him
youˇ renˊ sha¯ le˙ ta¯
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕㄚ ㄌㄜ˙ ㄊㄚ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Inhabited area, Inhabited areas
youˇ renˊ yan¯ de˙ diˋ qu¯
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄉㄧˋ ㄑㄩ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Was happy for the interruption
henˇ gao¯ xingˋ youˇ renˊ daˇ raoˇ
ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄚˇ ㄖㄠˇ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Very few people come over, Don't have many people over
henˇ shaoˇ youˇ renˊ laiˊ
ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄌㄞˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
People stop to look all the time
shiˊ changˊ youˇ renˊ tingˊ xiaˋ laiˊ kanˋ
ㄕˊ ㄔㄤˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Would like some company
xu¯ yaoˋ youˇ renˊ peiˊ banˋ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
She would like some company
ta¯ xu¯ yaoˋ youˇ renˊ peiˊ banˋ
ㄊㄚ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Someone used
youˇ renˊ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Has contacts, Has connections, Has resources
youˇ renˊ maiˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄇㄞˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Somenone wants to, Someone wanted to
youˇ renˊ yaoˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
People say, They say that
youˇ renˊ shuo¯
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄕㄨㄛ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Everybody, Every one
suoˇ youˇ renˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
The entire team, Everybody on the team
suoˇ youˇ renˊ yuanˊ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Everybody
suoˇ youˇ renˊ dou¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄡ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Everyone could hear
suoˇ youˇ renˊ dou¯ ting¯ deˊ jianˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄊㄧㄥ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
So that everyone knows that you are packing
haoˇ rangˋ suoˇ youˇ renˊ zhi¯ daoˋ niˇ shiˋ wuˇ zhuang¯ de˙
ㄏㄠˇ ㄖㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄉㄠˋ ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄨˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄜ˙

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
All of us
woˇ men˙ suoˇ youˇ renˊ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Kill all
sha¯ guang¯ suoˇ youˇ renˊ
ㄕㄚ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
No one else
meiˊ youˇ renˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ

有人

youˇ renˊ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ
Have time (or money) or resources beyond what is needed for self
xingˊ youˇ yuˊ liˋ
ㄒㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄌㄧˋ

有餘

youˇ yuˊ
ㄧㄡˇ ㄩˊ
Rich, Wealthy, Have money, Can afford
youˇ qianˊ
ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ

有錢

youˇ qianˊ
ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Not enough money for me to go to school
meiˊ youˇ qianˊ rangˋ woˇ quˋ shangˋ xueˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄤˋ ㄨㄛˇ ㄑㄩˋ ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ

有錢

youˇ qianˊ
ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Rich, Rich person
youˇ qianˊ renˊ
ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˊ

有錢

youˇ qianˊ
ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ
Useful, Beneficial
youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ

有益

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Shiny, Lustrous
youˇ guang¯ zeˊ
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄤ ㄗㄜˊ

有光

youˇ guang¯
ㄧㄡˇ ㄍㄨㄤ
A roof above
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ

有蓋

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Covered
youˇ gaiˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙

有蓋

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Covered pavilion, Open sided pavilion
shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

有蓋

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

有蓋

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
One month, There was one month
youˇ yiˊ ge˙ yueˋ
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
Having a tattoo done
youˇ yiˊ ge˙ yaoˋ ciˋ qing¯
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄘˋ ㄑㄧㄥ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
Half are
youˇ yiˊ banˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄅㄢˋ ㄕˋ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
For a moment
youˇ yiˊ shunˋ jian¯
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
For a while it was bad, For a while it was really rough
youˇ yiˊ zhenˋ zi˙ qingˊ kuangˋ fei¯ changˊ zao¯ gao¯
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄗ˙ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄗㄠ ㄍㄠ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
Have a little, Are a little
youˇ yiˋ dianˇ erˊ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄦˊ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
You still have a little, You still have some
niˇ rengˊ ranˊ youˇ yiˋ xie¯
ㄋㄧˇ ㄖㄥˊ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄒㄧㄝ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Then there would be a night, Then would come one night
ranˊ houˋ huiˋ youˇ yiˋ ge˙ wanˇ shangˋ
ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Just a little fearful, More that a little bit fearful
shenˋ zhiˋ youˇ yiˋ dianˇ kongˇ juˋ
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
The air smells fresh, The air smelled fresh
kong¯ qiˋ zhong¯ youˇ yiˋ guˇ qing¯ xin¯ de˙ weiˋ daoˋ
ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄨˇ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Once, One time, On one occasion
youˇ yiˋ huiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˊ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
One day, Some day
youˇ yiˋ tian¯
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
One afternoon
youˇ yiˋ tian¯ wuˇ houˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄨˇ ㄏㄡˋ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Has one layer, A layer
youˇ yiˋ cengˊ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄘㄥˊ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Once
youˇ yiˊ ciˋ
ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄘˋ

有一

youˇ yiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˊ
Had once asked
youˇ yiˋ ciˋ wenˋ guoˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄘˋ ㄨㄣˋ ㄍㄨㄛˋ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
A group (of)
youˇ yiˋ qunˊ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄑㄩㄣˊ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
There is a question, There is a problem
youˇ yiˋ tiˊ
ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧˊ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Someday, Eventually
zongˇ youˇ yiˋ tian¯
ㄗㄨㄥˇ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄊㄧㄢ

有一

youˇ yiˋ
ㄧㄡˇ ㄧˋ
Have a lot more, There was more, There is more
youˇ gengˋ duo¯
ㄧㄡˇ ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ

有更

youˇ gengˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄥˋ
Have a lot more people come
youˇ gengˋ duo¯ renˊ laiˊ
ㄧㄡˇ ㄍㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄖㄣˊ ㄌㄞˊ

有更

youˇ gengˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄥˋ
One day after school
youˇ tian¯ fangˋ xueˊ houˋ
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ

有天

youˇ tian¯
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ
Some day
jiang¯ laiˊ youˇ tian¯
ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ

有天

youˇ tian¯
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ
Then one night
houˋ laiˊ youˇ tian¯ wanˇ shangˋ
ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄕㄤˋ

有天

youˇ tian¯
ㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ
It is possible, There is the possibility, Are possibly
youˇ keˇ nengˊ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
Might, May
youˇ keˇ nengˊ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
May come for her, May come looking for her
youˇ keˇ nengˊ huiˋ laiˊ zhaoˇ ta¯
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄓㄠˇ ㄊㄚ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
He could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
She could be wrong
ta¯ youˇ keˇ nengˊ gaoˇ cuoˋ
ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
Very likely
henˇ youˇ keˇ nengˊ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

有可

youˇ keˇ
ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ
The walls have ears, Beware of eavesdroppers
zhuˇ yuanˊ youˇ erˇ
ㄓㄨˇ ㄩㄢˊ ㄧㄡˇ ㄦˇ

有耳

youˇ erˇ
ㄧㄡˇ ㄦˇ
Tangible, Visible, Sensible, Concrete
youˇ xingˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ

有形

youˇ xingˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ
There were two men
youˇ liangˇ ge˙ nanˊ renˊ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄜ˙ ㄋㄢˊ ㄖㄣˊ

有兩

youˇ liangˇ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ
Over two hundred, More than 200
youˇ liangˇ baiˇ duo¯
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˇ ㄉㄨㄛ

有兩

youˇ liangˇ
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ
Some, A little, Be a little
youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
Some maniacs
youˇ xie¯ feng¯ ziˇ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄈㄥ ㄗˇ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
I am a little impatient
woˇ youˇ xie¯ buˊ naiˋ fanˊ
ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄅㄨˊ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
There are worst places to make some money
haiˊ shiˋ youˇ xie¯ gengˋ chai¯ de˙ zheng¯ qianˊ diˋ fang¯
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄍㄥˋ ㄔㄞ ㄉㄜ˙ ㄓㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄧˋ ㄈㄤ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
Some people
youˇ xie¯ renˊ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
Some people never learn
youˇ xie¯ renˊ jiuˋ shiˋ xueˊ buˊ huiˋ jiaoˋ xunˋ
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˋ

有些

youˇ xie¯
ㄧㄡˇ ㄒㄧㄝ
Confident, In principle, Governed by fate
youˇ shuˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ

有數

youˇ shuˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ
Had hundreds
youˇ shuˋ yiˇ baiˇ jiˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ

有數

youˇ shuˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ
He knew better
ta¯ xin¯ zhong¯ youˇ shuˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄣ ㄓㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ

有數

youˇ shuˋ
ㄧㄡˇ ㄕㄨˋ
A dozen, More than a dozen
youˇ shiˊ jiˇ
ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧˇ

有十

youˇ shiˊ
ㄧㄡˇ ㄕˊ
Towards
youˇ chaoˊ
ㄧㄡˇ ㄔㄠˊ

有朝

youˇ chaoˊ
ㄧㄡˇ ㄔㄠˊ
Interesting, Amusing
youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Interesting things
youˇ quˋ de˙ shiˋ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ ㄨˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Interesting story, Interesting stories
youˇ quˋ de˙ guˋ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Was interesting instead of just being weird
henˇ youˇ quˋ erˊ buˋ zhiˇ shiˋ guaiˋ yiˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
That's an interesting question
zheˋ zhen¯ shiˋ ge˙ youˇ quˋ de˙ wenˋ tiˊ
ㄓㄜˋ ㄓㄣ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Well now, that's an interesting question
enˊ zheˋ zhen¯ shiˋ ge˙ youˇ quˋ de˙ wenˋ tiˊ
ㄣˊ ㄓㄜˋ ㄓㄣ ㄕˋ ㄍㄜ˙ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
How interesting, So interesting
duo¯ me˙ de˙ youˇ quˋ
ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Telling him something novel and interesting
gaoˋ suˋ ta¯ shenˊ me˙ xin¯ qiˊ youˇ quˋ de˙ shiˋ
ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄊㄚ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄣ ㄑㄧˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
More interesting
gengˋ youˇ quˋ
ㄍㄥˋ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
Really interesting
zhen¯ youˇ quˋ
ㄓㄣ ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ

有趣

youˇ quˋ
ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ
There is a book
youˇ benˇ
ㄧㄡˇ ㄅㄣˇ

有本

youˇ benˇ
ㄧㄡˇ ㄅㄣˇ
Have an idea, Have an understanding of
youˇ gaiˋ nianˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ

有概

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Understands money, Has an understanding of money
duiˋ qianˊ henˇ youˇ gaiˋ nianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ

有概

youˇ gaiˋ
ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ
Organic
youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Take advantage of
youˇ ji¯ keˇ chengˊ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄎㄜˇ ㄔㄥˊ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Food-fruit: organic berries
youˇ ji¯ meiˊ guoˇ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄛˇ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Have the opportunity, Have the chance
youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Has the chance, Has an opportunity to
youˇ ji¯ huiˋ chu¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Have a chance to work, Have a chance to be useful
youˇ ji¯ huiˋ chu¯ dianˇ liˋ le˙
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˋ ㄌㄜ˙

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Organic matter
youˇ ji¯ wuˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄨˋ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Given the chance or opportunity
yaoˋ shiˋ youˇ ji¯ huiˋ
ㄧㄠˋ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

有機

youˇ ji¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧ
Supporting columns on four sides
siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ
ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ

有柱

youˇ zhuˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ
Built a pavilion with supporting pillars on four sides and a roof above
zaoˋ yiˋ ge˙ siˋ mianˋ youˇ zhuˋ ziˇ cheng¯ zhuˋ shangˋ mianˋ youˇ gaiˋ de˙ tingˊ zi˙
ㄗㄠˋ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄙˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄗˇ ㄔㄥ ㄓㄨˋ ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄍㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙

有柱

youˇ zhuˋ
ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ
Nuclear bomb equipped
zaiˇ youˇ heˊ danˋ de˙
ㄗㄞˇ ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄉㄢˋ ㄉㄜ˙

有核

youˇ heˊ
ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ
Powerful
youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ

有力

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Strong and powerful
qiangˊ zhuangˋ youˇ liˋ
ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ

有力

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
But extremely strong
queˋ jiˊ weiˋ qiangˊ zhuangˋ youˇ liˋ
ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧˊ ㄨㄟˋ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ

有力

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Stronger than him
biˇ ta¯ youˇ liˋ qiˋ
ㄅㄧˇ ㄊㄚ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ

有力

youˇ liˋ
ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ
Have received, Had received
youˇ jie¯ shouˋ
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ

有接

youˇ jie¯
ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝ
Have things to do, Busy, Have an accident
youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
As soon as there are things to do
yiˋ youˇ shiˋ yaoˋ zuoˋ
ㄧˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Listened to everything that he said
ting¯ wanˊ ta¯ shuo¯ de˙ suoˇ youˇ shiˋ qingˊ
ㄊㄧㄥ ㄨㄢˊ ㄊㄚ ㄕㄨㄛ ㄉㄜ˙ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Even if something has happened
jiˊ shiˇ youˇ shiˋ
ㄐㄧˊ ㄕˇ ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Everything would be allright, Nothing would go wrong
buˊ huiˋ youˇ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄕˋ

有事

youˇ shiˋ
ㄧㄡˇ ㄕˋ
Innate, Inherent, Intrinsic, Built in
guˋ youˇ
ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ

固有

guˋ youˇ
ㄍㄨˋ ㄧㄡˇ
Only, Just, Only has, Only have
zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Only have one
zhiˇ youˇ yiˊ ge˙
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄍㄜ˙

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Only had one thing to say
zhiˇ youˇ yiˊ juˋ huaˋ keˇ shuo¯
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Only four people were present
zhiˇ youˇ siˋ ge˙ renˊ zaiˋ xianˋ changˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄙˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
About the size of as a coffin, About as big as a coffin
zhiˇ youˇ guan¯ caiˊ ban¯ de˙ daˋ xiaoˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄢ ㄉㄜ˙ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
That was the only explanation
zhiˇ youˇ zheˋ ge˙ keˇ nengˊ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Only have time to spend with their kids on the weekends
zhiˇ youˇ zhou¯ moˋ caiˊ nengˊ peiˊ haiˊ ziˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄆㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
There's only so much
zhiˇ youˇ naˋ me˙ duo¯
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄛ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Seemed about as big as a coffin
haoˇ xiangˋ zhiˇ youˇ guan¯ caiˊ ban¯ de˙ daˋ xiaoˇ
ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄢ ㄉㄜ˙ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Only you, Just you
zhiˇ youˇ niˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄋㄧˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Just me
zhiˇ youˇ woˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
The only one who can put on the brakes is you
weiˊ yiˋ nengˊ caiˇ xiaˋ sha¯ che¯ de˙ zhiˇ youˇ niˇ
ㄨㄟˊ ㄧˋ ㄋㄥˊ ㄘㄞˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄚ ㄔㄜ ㄉㄜ˙ ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄋㄧˇ

只有

zhiˇ youˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ
Otherwise, Also have
lingˋ youˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧㄡˇ

另有

lingˋ youˇ
ㄌㄧㄥˋ ㄧㄡˇ
Only, Just
weiˊ youˇ
ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ

唯有

weiˊ youˇ
ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ
Is, Are
shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ

是有

shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ
Is necessary
shiˋ youˇ biˋ yaoˋ de˙
ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

是有

shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ
There are other, There are still other
haiˊ shiˋ youˇ qiˊ ta¯
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄊㄚ

是有

shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ
It would make sense that
shiˋ youˇ daoˋ liˇ de˙
ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙

是有

shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ
There was always
zongˇ shiˋ youˇ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ

是有

shiˋ youˇ
ㄕˋ ㄧㄡˇ
Have, Possess, Possessed
juˋ youˇ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ

具有

juˋ youˇ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ
Contagious
juˋ youˇ chuanˊ ranˇ xingˋ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ

具有

juˋ youˇ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ
Highly
juˋ youˇ daˋ xingˊ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ

具有

juˋ youˇ
ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ
Rare
hanˇ youˇ
ㄏㄢˇ ㄧㄡˇ

罕有

hanˇ youˇ
ㄏㄢˇ ㄧㄡˇ
Rarely equalled
hanˇ youˇ qiˊ pi¯
ㄏㄢˇ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄆㄧ

罕有

hanˇ youˇ
ㄏㄢˇ ㄧㄡˇ
Equipped with, Have installed
zhuang¯ youˇ
ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ

裝有

zhuang¯ youˇ
ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ
Already equipped with, Equipped with, Already installed
yiˇ jing¯ zhuang¯ youˇ
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ

裝有

zhuang¯ youˇ
ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ
If
ruˊ youˇ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ

如有

ruˊ youˇ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ
If anything is unclear, If there is anything you don't understand
ruˊ youˇ buˋ qing¯ chuˇ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ

如有

ruˊ youˇ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ
If using a zoom lens
ruˊ youˇ bianˋ jiao¯ jingˋ touˊ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ

如有

ruˊ youˇ
ㄖㄨˊ ㄧㄡˇ
Has about
yue¯ youˇ
ㄩㄝ ㄧㄡˇ

約有

yue¯ youˇ
ㄩㄝ ㄧㄡˇ
Has approximately, Has about
daˋ yue¯ youˇ
ㄉㄚˋ ㄩㄝ ㄧㄡˇ

約有

yue¯ youˇ
ㄩㄝ ㄧㄡˇ
Already have, Existing, Now have
yiˇ youˇ
ㄧˇ ㄧㄡˇ

已有

yiˇ youˇ
ㄧˇ ㄧㄡˇ
Entire, Every (body, Thing), All, Possessions, Own
suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
Everything
suoˇ youˇ wuˋ tiˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨˋ ㄊㄧˇ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
All auto focus points
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
All auto focus points can be used for focusing
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯ jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
All settings
suoˇ youˇ sheˋ dingˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
All these
suoˇ youˇ zheˋ xie¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
Keys for the entire house
jia¯ liˇ suoˇ youˇ yaoˋ shi˙
ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄕ˙

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
All rights reserved
banˇ quanˊ suoˇ youˇ
ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
Entire network
suoˇ youˇ wangˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄨㄤˇ

所有

suoˇ youˇ
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
Occasional
ouˇ youˇ
ㄡˇ ㄧㄡˇ

偶有

ouˇ youˇ
ㄡˇ ㄧㄡˇ
The occasional masterpiece
zhi¯ suoˇ yiˇ ouˇ youˇ jia¯ zuoˋ
ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄡˇ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄛˋ

偶有

ouˇ youˇ
ㄡˇ ㄧㄡˇ
Hand actions
de˙ dongˋ zuoˋ youˇ
ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ

作有

zuoˋ youˇ
ㄗㄨㄛˋ ㄧㄡˇ
You have (a, Some)
niˇ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ

你有

niˇ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ
What are your hobbies, What hobbies do you have
niˇ youˇ shenˊ me˙ aiˋ haoˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ

你有

niˇ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ
Don't you?, Do you not?
niˇ youˇ meiˊ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

你有

niˇ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ
Did you ever find it strange that, Didn't you ever find it incredible that
niˇ youˇ meiˊ youˇ ganˇ jueˊ buˋ keˇ si¯ yiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ

你有

niˇ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ
I have
woˇ youˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ

我有

woˇ youˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
I know how
woˇ youˇ banˋ faˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ

我有

woˇ youˇ
ㄨㄛˇ ㄧㄡˇ
Bad things happen, Shit happens
shuai¯ shiˋ nianˊ nianˊ youˇ
ㄕㄨㄞ ㄕˋ ㄋㄧㄢˊ ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ

年有

nianˊ youˇ
ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ
Outside, Outside there is, On the outside of
waiˋ youˇ
ㄨㄞˋ ㄧㄡˇ

外有

waiˋ youˇ
ㄨㄞˋ ㄧㄡˇ
Possess, Have in one's possession
xiangˇ youˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ

享有

xiangˇ youˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ
No, Does not have
meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Indefinite, Undefined, General, Unspecific, Non-specified
meiˊ youˇ yiˊ dingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˊ ㄉㄧㄥˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not even halfway through
meiˊ youˇ zhong¯ tuˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nothing, There's nothing, Nothing much
meiˊ youˇ shenˊ me˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no bad points, There are no disadvantages
meiˊ youˇ shenˊ me˙ huaiˋ chuˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄏㄨㄞˋ ㄔㄨˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There is nothing to be sorry for, It's okay, Don't worry about it
meiˊ youˇ shenˊ me˙ duiˋ buˋ qiˇ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There was no sound
meiˊ youˇ renˋ heˊ sheng¯ xiangˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥ ㄒㄧㄤˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No excuse, Does not have an excuse
meiˊ youˇ jieˋ kouˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not recall, No recollection
meiˊ youˇ beiˋ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't completely wrong
meiˊ youˇ quanˊ ranˊ cai¯ cuoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ ㄖㄢˊ ㄘㄞ ㄘㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No different, No different from
meiˊ youˇ liangˇ yangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˇ ㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No other choice is possible, Situation where no other choice is possible
meiˊ youˇ qiˊ ta¯ xuanˇ zeˊ de˙ keˇ nengˊ xingˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˊ ㄊㄚ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had no name, Had no name for, Was not christened
meiˊ youˇ quˇ mingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not respond
meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wake up without a hangover
meiˊ youˇ suˋ zuiˋ diˋ xingˇ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄙㄨˋ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not continue
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not last very long
meiˊ youˇ chiˊ jiˋ henˇ jiuˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔˊ ㄐㄧˋ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't provide an inflight meal
meiˊ youˇ tiˊ gong¯ fei¯ ji¯ can¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not as hopeless as yesterday
meiˊ youˇ zuoˊ tian¯ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄨㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There were no right answers
meiˊ youˇ zhengˋ queˋ daˊ anˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄚˊ ㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't live without water
meiˊ youˇ shuiˇ huoˊ buˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Does not have any gas, Has run out of gas
meiˊ youˇ qiˋ youˊ le˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄧㄡˊ ㄌㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not vanished, Was still there
meiˊ youˇ xiao¯ shi¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄠ ㄕ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't weaken, Didn't subside, Unabated
meiˊ youˇ jianˇ ruoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˇ ㄖㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see him
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see her
meiˊ youˇ kanˋ jianˋ ta¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Has not been signed, Unsigned
meiˊ youˇ qian¯ mingˊ de˙
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Faceless voice
meiˊ youˇ lianˇ de˙ sheng¯ yin¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄥ ㄧㄣ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It didn't take too long, Don't take too long
meiˊ youˇ hua¯ henˇ changˊ de˙ shiˊ jian¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ ㄏㄣˇ ㄔㄤˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Had not cried, Had not wept
meiˊ youˇ luoˋ leiˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Never seen
meiˊ youˇ jianˋ guoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Said nothing, Didn't say a think, Didn't speak
meiˊ youˇ shuo¯ huaˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There are no dead ends
meiˊ youˇ zouˇ buˋ tong¯ de˙ siˇ xiangˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄗㄡˇ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Wasn't following, Wasn't coming
meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't carry out, Can't perform, Can't do
meiˊ youˇ jinˋ xingˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Nobody has responded
dou¯ meiˊ youˇ huiˊ ying¯
ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄧㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
At the time there were no vehicles at the intersection
dang¯ shiˊ luˋ kouˇ meiˊ youˇ shenˊ me˙ che¯ liangˋ
ㄉㄤ ㄕˊ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Still wasn't coming, Still wasn't following
haiˊ shiˋ meiˊ youˇ gen¯ laiˊ
ㄏㄞˊ ㄕˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄣ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem
siˋ hu¯ meiˊ youˇ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Doesn't seem that desparate
siˋ hu¯ meiˊ youˇ naˋ me˙ jueˊ wangˋ
ㄙˋ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄋㄚˋ ㄇㄜ˙ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄤˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
None of them
ta¯ men˙ meiˊ youˇ banˋ ge˙
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
We don't ask you to do a lot of chores
woˇ men˙ meiˊ youˇ yaoˋ qiuˊ niˇ zuoˋ henˇ duo¯ jia¯ shiˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄕˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Maybe not, Perhaps not
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Perhaps it made no difference, Maybe it didn't matter, Maybe it was allright
yeˇ xuˇ meiˊ youˇ chai¯ bieˊ
ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄔㄞ ㄅㄧㄝˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have anything else to do
woˇ sheˊ me˙ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
How is it that this person has no head
zheˋ ge˙ renˊ zenˇ me˙ meiˊ youˇ touˊ
ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄡˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Have no choice at all
wanˊ quanˊ meiˊ youˇ xuanˇ zeˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There isn't much that i can't get
tong¯ changˊ meiˊ youˇ shenˊ me˙ shiˋ woˇ nongˋ buˊ daoˋ de˙
ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄋㄨㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
And so it wasn't a problem
yin¯ ciˇ meiˊ youˇ wenˋ tiˊ
ㄧㄣ ㄘˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Physically unharmed
rouˋ tiˇ shangˋ meiˊ youˇ shouˋ daoˋ shang¯ haiˋ
ㄖㄡˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
This dish isn't on the menu
caiˋ dan¯ shangˋ meiˊ youˇ zheˋ daoˋ caiˋ
ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄕㄤˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄜˋ ㄉㄠˋ ㄘㄞˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not one person among them had a beergut or beer belly
qiˊ zhong¯ meiˊ youˇ yiˋ ge˙ renˊ youˇ piˊ jiuˇ duˋ
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄧㄡˇ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄨˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't catch a thing, Didn't catch anything
sheˊ me˙ dou¯ meiˊ youˇ zhuo¯ daoˋ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄓㄨㄛ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There's no one here, There isn't even one person here
yiˋ ge˙ renˊ dou¯ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄉㄡ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not even a little
yiˋ dianˇ yongˋ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Completely worthless
yiˋ dianˇ jiaˋ zhiˊ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No way at all, Completely impossible
yiˋ dianˇ banˋ faˇ yeˇ meiˊ youˇ
ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There would be nothing inside, There is nothing inside, It would be empty, It is empty
liˇ touˊ yiˋ dingˋ shenˊ me˙ yeˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄊㄡˊ ㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄧㄝˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't see
meiˊ youˇ kanˋ daoˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Can't open, Can't get open
meiˊ youˇ banˋ faˇ daˇ kai¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄉㄚˇ ㄎㄞ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
It doesn't make sense!
zheˋ meiˊ youˇ daoˋ liˇ a˙
ㄓㄜˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ ㄚ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did not come
meiˊ youˇ laiˊ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄌㄞˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Didn't have any cigarettes
meiˊ youˇ yan¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄧㄢ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
No wind
meiˊ youˇ feng¯
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄈㄥ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He didn't have
ta¯ meiˊ youˇ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He did not stop to eat
ta¯ meiˊ youˇ tingˊ xiaˋ laiˊ chi¯ fanˋ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ ㄔ ㄈㄢˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
He didn't answer
ta¯ meiˊ youˇ huiˊ daˊ
ㄊㄚ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have
woˇ meiˊ youˇ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have any family
woˇ meiˊ youˇ renˋ heˊ jia¯ renˊ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
There's no way i could have known in advance
woˇ meiˊ youˇ banˋ faˇ shiˋ xian¯ zhi¯ daoˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄓ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
I don't have a phone
woˇ meiˊ youˇ dianˋ huaˋ
ㄨㄛˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Then there won't be
jiuˋ meiˊ youˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Do not have, Is empty
liˇ meiˊ youˇ
ㄌㄧˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Not yet, Hadn't yet, Still hadn't
haiˊ meiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Do you or don't you have
youˇ meiˊ youˇ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Is there anything
youˇ meiˊ youˇ sheˊ me˙
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Still works or not, Gotten rusty or not
youˇ meiˊ youˇ sheng¯ xiuˋ
ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄒㄧㄡˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Don't you?, Do you not?
niˇ youˇ meiˊ youˇ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did you ever find it strange that, Didn't you ever find it incredible that
niˇ youˇ meiˊ youˇ ganˇ jueˊ buˋ keˇ si¯ yiˋ
ㄋㄧˇ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Did they possibly know, Is it possible they (know, Knew)
ta¯ men˙ youˇ meiˊ youˇ keˇ nengˊ zhi¯ daoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄧㄡˇ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄓ ㄉㄠˋ

沒有

meiˊ youˇ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ
Case contains
xiang¯ zi˙ liˇ youˇ
ㄒㄧㄤ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

裡有

liˇ youˇ
ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ
At the school
xueˊ xiaoˋ liˇ youˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

裡有

liˇ youˇ
ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ
Here, Get it here...
zheˋ liˇ youˇ
ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

裡有

liˇ youˇ
ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ
Also, Still has, Keep, Continue, Also has, With, Along with
haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Anything else
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Anything else?
haiˊ youˇ shiˊ me˙ shiˋ maˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄇㄜ˙ ㄕˋ ㄇㄚˇ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Have any, Still have any
haiˊ youˇ renˋ heˊ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Having spare time, In spare time
haiˊ youˇ beiˋ tai¯ de˙ shiˊ houˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄟˋ ㄊㄞ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Do you need to grab anything else
haiˊ youˇ bieˊ de˙ dong¯ xi¯ yaoˋ naˊ ma˙
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄠˋ ㄋㄚˊ ㄇㄚ˙

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Keep having to retreat
haiˊ youˇ houˋ luˋ de˙
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄏㄡˋ ㄌㄨˋ ㄉㄜ˙

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Stay alert, Keep an eye out for
haiˊ youˇ liuˊ yiˋ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
One of many
haiˊ youˇ henˇ duo¯ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄡˇ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
And also me, And then there is also me
haiˊ youˇ woˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄨㄛˇ

還有

haiˊ youˇ
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ
Rich, Wealthy, Well-to-do, Teem with
fuˋ youˇ
ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ

富有

fuˋ youˇ
ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ
All together, A total of
qianˊ houˋ zongˇ gongˋ huiˋ youˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

會有

huiˋ youˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Has
lingˇ youˇ
ㄌㄧㄥˇ ㄧㄡˇ

領有

lingˇ youˇ
ㄌㄧㄥˇ ㄧㄡˇ
Contain
hanˊ youˇ
ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ

含有

hanˊ youˇ
ㄏㄢˊ ㄧㄡˇ
Had
cengˊ youˇ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ

曾有

cengˊ youˇ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ
Had for many years
cengˊ youˇ henˇ duo¯ nianˊ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ

曾有

cengˊ youˇ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ
Had for a period of many years
cengˊ youˇ henˇ duo¯ nianˊ shiˊ jian¯
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

曾有

cengˊ youˇ
ㄘㄥˊ ㄧㄡˇ
Usually
changˊ youˇ
ㄔㄤˊ ㄧㄡˇ

常有

changˊ youˇ
ㄔㄤˊ ㄧㄡˇ
All together has, Has all together
gongˋ youˇ
ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ

共有

gongˋ youˇ
ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ
Omnifarious, Of all forms, Of all varieties
wuˊ suoˇ buˋ youˇ
ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ

不有

buˋ youˇ
ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ
Equipped with
peiˋ youˇ
ㄆㄟˋ ㄧㄡˇ

配有

peiˋ youˇ
ㄆㄟˋ ㄧㄡˇ
Have to have, Need to have
deiˇ yaoˋ youˇ
ㄉㄟˇ ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ

要有

yaoˋ youˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄡˇ
This street has
zheˋ tiaoˊ jie¯ shangˋ youˇ
ㄓㄜˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ

上有

shangˋ youˇ
ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ
Book contains (information, Instructions etc)
shu¯ shangˋ youˇ
ㄕㄨ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ

上有

shangˋ youˇ
ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ
Has it all, Has everything
dou¯ youˇ
ㄉㄡ ㄧㄡˇ

都有

dou¯ youˇ
ㄉㄡ ㄧㄡˇ
Has everything
sheˊ me˙ dou¯ youˇ
ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄡ ㄧㄡˇ

都有

dou¯ youˇ
ㄉㄡ ㄧㄡˇ
Signs all over the place, Signs everywhere
daoˋ chuˋ dou¯ youˇ zhiˇ shiˋ paiˊ
ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ ㄉㄡ ㄧㄡˇ ㄓˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ

都有

dou¯ youˇ
ㄉㄡ ㄧㄡˇ
Tied with, Tied to
jiˋ youˇ
ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ

繫有

jiˋ youˇ
ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ
Tree
muˋ youˇ
ㄇㄨˋ ㄧㄡˇ

木有

muˋ youˇ
ㄇㄨˋ ㄧㄡˇ
Have never had, Never can be
weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ

未有

weiˋ youˇ
ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ
Great
daˋ youˇ
ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ

大有

daˋ youˇ
ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ
Possess, Have, Own
yong¯ youˇ
ㄩㄥ ㄧㄡˇ

擁有

yong¯ youˇ
ㄩㄥ ㄧㄡˇ
Have something, Have a particular something
yong¯ youˇ mouˇ zhongˋ dong¯ xi¯
ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ