End,
Last
moˋ ㄇㄛˋ
dj
dj

(T)(S)

[pinyin]:
moˋ
[zhuyin]:
ㄇㄛˋ

End, Last, Final, Latter Part

5 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
d
j
cangjie (S) input code:
d
j

Words containing 末, TOC

Tail end, Back end
moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ

末尾

moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ
Tail end of the season, End of the season
jiˋ jieˊ de˙ moˋ weiˇ
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ

末尾

moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ
Last day, End of the world, The end
moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
End of the world
shiˋ jieˋ moˋ riˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
It isn't the end of the world
buˊ shiˋ shiˋ jieˋ moˋ riˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
End of, Last part
moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末結

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末結

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
Pay attention to detail, Plodding
jiangˇ jiuˋ xiˋ wei¯ moˋ jieˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末節

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
End
moˋ duan¯ de˙
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄉㄜ˙

末端

moˋ duan¯
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ
End, Final
zuiˋ moˋ duan¯ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄉㄜ˙

末端

moˋ duan¯
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ
Final stage, Last stage
moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ

末期

moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ
End pages
moˋ yeˋ
ㄇㄛˋ ㄧㄝˋ

末頁

moˋ yeˋ
ㄇㄛˋ ㄧㄝˋ
From beginning to end, Throughout
shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ

始末

shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ
End of the century
shiˋ jiˋ moˋ
ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ

紀末

jiˋ moˋ
ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ
Grammar: word ending
ciˊ moˋ
ㄘˊ ㄇㄛˋ

詞末

ciˊ moˋ
ㄘˊ ㄇㄛˋ
Weekend
zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ

週末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Up to the weekend
yiˋ zhiˊ daoˋ zhou¯ moˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄓㄡ ㄇㄛˋ

週末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Only have time to spend with their kids on the weekends
zhiˇ youˇ zhou¯ moˋ caiˊ nengˊ peiˊ haiˊ ziˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄆㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

週末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Forget the main point while focussing on details
sheˇ benˇ zhuˊ moˋ
ㄕㄜˇ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄇㄛˋ

逐末

zhuˊ moˋ
ㄓㄨˊ ㄇㄛˋ
Terminal, Ending, Final
qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
Food-condiment: wasabi, Food-condiment: mustard
jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Food-condiment: honey mustard dressing, Honey mustard sauce
feng¯ miˋ jieˋ moˋ jiangˋ
ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Food-condiment: yellow mustard
huangˊ jieˋ moˋ
ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Piece of old ginger
laoˇ jiang¯ moˋ
ㄌㄠˇ ㄐㄧㄤ ㄇㄛˋ

薑末

jiang¯ moˋ
ㄐㄧㄤ ㄇㄛˋ
Tail end, Back end
moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ

末尾

moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ
Tail end of the season, End of the season
jiˋ jieˊ de˙ moˋ weiˇ
ㄐㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ

末尾

moˋ weiˇ
ㄇㄛˋ ㄨㄟˇ
Last day, End of the world, The end
moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
End of the world
shiˋ jieˋ moˋ riˋ
ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
It isn't the end of the world
buˊ shiˋ shiˋ jieˋ moˋ riˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ

末日

moˋ riˋ
ㄇㄛˋ ㄖˋ
End of, Last part
moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末结

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
End of semester
xueˊ qiˊ moˋ jieˊ
ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末结

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
Pay attention to detail, Plodding
jiangˇ jiuˋ xiˋ wei¯ moˋ jieˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

末节

moˋ jieˊ
ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ
End
moˋ duan¯ de˙
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄉㄜ˙

末端

moˋ duan¯
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ
End, Final
zuiˋ moˋ duan¯ de˙
ㄗㄨㄟˋ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄉㄜ˙

末端

moˋ duan¯
ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ
Final stage, Last stage
moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ

末期

moˋ qiˊ
ㄇㄛˋ ㄑㄧˊ
End pages
moˋ yeˋ
ㄇㄛˋ ㄧㄝˋ

末页

moˋ yeˋ
ㄇㄛˋ ㄧㄝˋ
From beginning to end, Throughout
shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ

始末

shiˇ moˋ
ㄕˇ ㄇㄛˋ
End of the century
shiˋ jiˋ moˋ
ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ

纪末

jiˋ moˋ
ㄐㄧˋ ㄇㄛˋ
Grammar: word ending
ciˊ moˋ
ㄘˊ ㄇㄛˋ

词末

ciˊ moˋ
ㄘˊ ㄇㄛˋ
Weekend
zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ

周末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Up to the weekend
yiˋ zhiˊ daoˋ zhou¯ moˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄓㄡ ㄇㄛˋ

周末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Only have time to spend with their kids on the weekends
zhiˇ youˇ zhou¯ moˋ caiˊ nengˊ peiˊ haiˊ ziˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ ㄆㄟˊ ㄏㄞˊ ㄗˇ

周末

zhou¯ moˋ
ㄓㄡ ㄇㄛˋ
Forget the main point while focussing on details
sheˇ benˇ zhuˊ moˋ
ㄕㄜˇ ㄅㄣˇ ㄓㄨˊ ㄇㄛˋ

逐末

zhuˊ moˋ
ㄓㄨˊ ㄇㄛˋ
Terminal, Ending, Final
qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ

期末

qiˊ moˋ
ㄑㄧˊ ㄇㄛˋ
Food-condiment: wasabi, Food-condiment: mustard
jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Food-condiment: honey mustard dressing, Honey mustard sauce
feng¯ miˋ jieˋ moˋ jiangˋ
ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Food-condiment: yellow mustard
huangˊ jieˋ moˋ
ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ

芥末

jieˋ moˋ
ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ
Piece of old ginger
laoˇ jiang¯ moˋ
ㄌㄠˇ ㄐㄧㄤ ㄇㄛˋ

姜末

jiang¯ moˋ
ㄐㄧㄤ ㄇㄛˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
末.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)