East,
Object
dong¯ ㄉㄨㄥ¯
dw
kd

(T)(S)

[pinyin]:
dong¯
[zhuyin]:
ㄉㄨㄥ¯

East, Object, Thing

8 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
d
w
cangjie (S) input code:
k
d

Words containing 東, TOC

Name: tony
dong¯ niˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄧˊ

東尼

dong¯ niˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄧˊ
Pingtun county
bingˇ dong¯ xianˋ
ㄅㄧㄥˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ

東縣

dong¯ xianˋ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ
Taitung county
taiˊ dong¯ xianˋ
ㄊㄞˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ

東縣

dong¯ xianˋ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ
Looking all around, Glance around
dong¯ zhang¯ xi¯ wangˋ
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄨㄤˋ

東張

dong¯ zhang¯
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ
Root around, Search amongst
zhong¯ dong¯ fan¯ xi¯ zhaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄈㄢ ㄒㄧ ㄓㄠˇ

東翻

dong¯ fan¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄢ
Tokyo
dong¯ jing¯
ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ

東京

dong¯ jing¯
ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ
East, Eastern
dong¯ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄤ

東方

dong¯ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄤ
Eastern
dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ

東部

dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ
Country: east timor
dong¯ diˋ wenˋ
ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄨㄣˋ

東帝

dong¯ diˋ
ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ
Dong hai, Tokai
dong¯ haiˇ
ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ

東海

dong¯ haiˇ
ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ
All in vain, Wasted effort
jinˋ fuˋ dong¯ liuˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ

東流

dong¯ liuˊ
ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ
East
dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

東邊

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
Faced east
mianˋ xiangˋ dong¯ bian¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

東邊

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
From the east
congˊ dong¯ bian¯
ㄘㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

東邊

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
Thing(s), Something
dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Move stuff around, Moving stuff around
jiang¯ dong¯ xi¯ yiˊ laiˊ yiˊ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄑㄩˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Get the thing, Getting it
baˇ dong¯ xi¯ nongˋ daoˋ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Put things down
baˇ dong¯ xi¯ fangˋ xiaˋ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something to eat, Eat something
chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Didn't order anything
meiˊ dianˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Want to eat first, Want something to eat first
xiangˇ xian¯ chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Throw that thing away, Get rid of that thing
baˇ naˋ dong¯ xi¯ reng¯ diaoˋ
ㄅㄚˇ ㄋㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄖㄥ ㄉㄧㄠˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Grabbed something
zhua¯ le˙ ge˙ dong¯ xi¯
ㄓㄨㄚ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Two things
liangˇ jianˋ dong¯ xi¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Whatever
renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Have something, Have a particular something
yong¯ youˇ mouˇ zhongˋ dong¯ xi¯
ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something unknown
buˋ zhi¯ mingˊ dong¯ xi¯
ㄅㄨˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something bad
buˋ haoˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Merely some kind of
zhi¯ leiˋ de˙ dong¯ xi¯ erˊ yiˇ
ㄓ ㄌㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄦˊ ㄧˇ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Things that have been studied or learned
xueˊ guoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Doesn't need much
xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ yeˇ buˋ duo¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Do you need to grab anything else
haiˊ youˇ bieˊ de˙ dong¯ xi¯ yaoˋ naˊ ma˙
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄠˋ ㄋㄚˊ ㄇㄚ˙

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
All the different things, All the bits and pieces
zaˊ qi¯ zaˊ ba¯ de˙ dong¯ xi¯
ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Vomit everything up, Spew one's guts out
tuˋ guang¯ duˋ zi˙ liˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄊㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Bring up or vomit something that didn't agree with his body
baˇ buˋ heˊ shen¯ tiˇ de˙ dong¯ xi¯ nongˋ chu¯ laiˊ
ㄅㄚˇ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Spending money on things that weren't needed
hua¯ qianˊ zaiˋ buˋ xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ shangˋ
ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something ordered from a mail order catalogue
congˊ youˊ gouˋ muˋ luˋ dingˋ gouˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
A particular something that these people want
mouˇ zhongˋ zheˋ xie¯ renˊ xiangˇ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
If something breaks
ruˊ guoˇ youˇ sheˊ me˙ dong¯ xi¯ huaiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄨㄞˋ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
What have i got?, What am i holding?
woˇ naˊ le˙ shenˊ me˙ dong¯ xi¯
ㄨㄛˇ ㄋㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Not touching anything
meiˊ pengˋ renˋ keˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
An object, A thing, Something
yiˊ yangˋ dong¯ xi¯
ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something that was owned by him
ta¯ yong¯ youˇ de˙ yiˊ yangˋ dong¯ xi¯
ㄊㄚ ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Really good at guessing things
fei¯ changˊ shanˋ changˊ cai¯ dong¯ xi¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄘㄞ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Eat something, Eat anything, Something to eat, Anything to eat
chi¯ dong¯ xi¯
ㄔ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
This thing
zheˋ dong¯ xi¯
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
A bad thing, Something bad
huaiˋ dong¯ xi¯
ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

東西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
North east
dong¯ beiˇ
ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ

東北

dong¯ beiˇ
ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ
Southeast
dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ

東南

dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ
South east
dong¯ nanˊ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄈㄤ

東南

dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ
Make noise in the east while striking in the west, Feint
sheng¯ dong¯ jiˊ xi¯
ㄕㄥ ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧ

東擊

dong¯ jiˊ
ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

東想

dong¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ
Run around on business
dong¯ ben¯ xi¯ cuanˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄘㄨㄢˋ

東奔

dong¯ ben¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄣ
Searching everywhere
dong¯ zhaoˇ xi¯ zhaoˇ
ㄉㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄒㄧ ㄓㄠˇ

東找

dong¯ zhaoˇ
ㄉㄨㄥ ㄓㄠˇ
Share holder
guˇ dong¯
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ

股東

guˇ dong¯
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ
Landlord
fangˊ dong¯
ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ

房東

fangˊ dong¯
ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ
Name: anton
an¯ dong¯
ㄢ ㄉㄨㄥ

安東

an¯ dong¯
ㄢ ㄉㄨㄥ
Name: tony
dong¯ niˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄧˊ

东尼

dong¯ niˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄧˊ
Pingtun county
bingˇ dong¯ xianˋ
ㄅㄧㄥˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ

东县

dong¯ xianˋ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ
Taitung county
taiˊ dong¯ xianˋ
ㄊㄞˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ

东县

dong¯ xianˋ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ
Looking all around, Glance around
dong¯ zhang¯ xi¯ wangˋ
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ ㄒㄧ ㄨㄤˋ

东张

dong¯ zhang¯
ㄉㄨㄥ ㄓㄤ
Root around, Search amongst
zhong¯ dong¯ fan¯ xi¯ zhaoˇ
ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄈㄢ ㄒㄧ ㄓㄠˇ

东翻

dong¯ fan¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄢ
Tokyo
dong¯ jing¯
ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ

东京

dong¯ jing¯
ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ
East, Eastern
dong¯ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄤ

东方

dong¯ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄈㄤ
Eastern
dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ

东部

dong¯ buˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ
Country: east timor
dong¯ diˋ wenˋ
ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ ㄨㄣˋ

东帝

dong¯ diˋ
ㄉㄨㄥ ㄉㄧˋ
Dong hai, Tokai
dong¯ haiˇ
ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ

东海

dong¯ haiˇ
ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ
All in vain, Wasted effort
jinˋ fuˋ dong¯ liuˊ
ㄐㄧㄣˋ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ

东流

dong¯ liuˊ
ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ
East
dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

东边

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
Faced east
mianˋ xiangˋ dong¯ bian¯
ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

东边

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
From the east
congˊ dong¯ bian¯
ㄘㄨㄥˊ ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ

东边

dong¯ bian¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄧㄢ
Thing(s), Something
dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Move stuff around, Moving stuff around
jiang¯ dong¯ xi¯ yiˊ laiˊ yiˊ quˋ
ㄐㄧㄤ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˊ ㄌㄞˊ ㄧˊ ㄑㄩˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Get the thing, Getting it
baˇ dong¯ xi¯ nongˋ daoˋ shouˇ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄕㄡˇ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Put things down
baˇ dong¯ xi¯ fangˋ xiaˋ
ㄅㄚˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something to eat, Eat something
chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Didn't order anything
meiˊ dianˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Want to eat first, Want something to eat first
xiangˇ xian¯ chi¯ dianˇ dong¯ xi¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄢ ㄔ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Throw that thing away, Get rid of that thing
baˇ naˋ dong¯ xi¯ reng¯ diaoˋ
ㄅㄚˇ ㄋㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄖㄥ ㄉㄧㄠˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Grabbed something
zhua¯ le˙ ge˙ dong¯ xi¯
ㄓㄨㄚ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Two things
liangˇ jianˋ dong¯ xi¯
ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Grabbing onto things to stay balanced, Hold onto something to stay balanced
zhua¯ zhuˋ dong¯ xi¯ yiˇ baoˇ chiˊ pingˊ hengˊ
ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧˇ ㄅㄠˇ ㄔˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Whatever
renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Of course there wouldn't be anything inside
liˇ mianˋ dang¯ ranˊ buˊ huiˋ youˇ renˋ heˊ dong¯ xi¯
ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄤ ㄖㄢˊ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Have something, Have a particular something
yong¯ youˇ mouˇ zhongˋ dong¯ xi¯
ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something unknown
buˋ zhi¯ mingˊ dong¯ xi¯
ㄅㄨˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something bad
buˋ haoˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Merely some kind of
zhi¯ leiˋ de˙ dong¯ xi¯ erˊ yiˇ
ㄓ ㄌㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄦˊ ㄧˇ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Things that have been studied or learned
xueˊ guoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Doesn't need much
xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ yeˇ buˋ duo¯
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Do you need to grab anything else
haiˊ youˇ bieˊ de˙ dong¯ xi¯ yaoˋ naˊ ma˙
ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄧㄠˋ ㄋㄚˊ ㄇㄚ˙

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
All the different things, All the bits and pieces
zaˊ qi¯ zaˊ ba¯ de˙ dong¯ xi¯
ㄗㄚˊ ㄑㄧ ㄗㄚˊ ㄅㄚ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Vomit everything up, Spew one's guts out
tuˋ guang¯ duˋ zi˙ liˇ de˙ dong¯ xi¯
ㄊㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨˋ ㄗ˙ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Bring up or vomit something that didn't agree with his body
baˇ buˋ heˊ shen¯ tiˇ de˙ dong¯ xi¯ nongˋ chu¯ laiˊ
ㄅㄚˇ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕㄣ ㄊㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄋㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄌㄞˊ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Spending money on things that weren't needed
hua¯ qianˊ zaiˋ buˋ xu¯ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯ shangˋ
ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something ordered from a mail order catalogue
congˊ youˊ gouˋ muˋ luˋ dingˋ gouˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
A particular something that these people want
mouˇ zhongˋ zheˋ xie¯ renˊ xiangˇ yaoˋ de˙ dong¯ xi¯
ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄜˋ ㄒㄧㄝ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
If something breaks
ruˊ guoˇ youˇ sheˊ me˙ dong¯ xi¯ huaiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄨㄞˋ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
What have i got?, What am i holding?
woˇ naˊ le˙ shenˊ me˙ dong¯ xi¯
ㄨㄛˇ ㄋㄚˊ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Not touching anything
meiˊ pengˋ renˋ keˇ dong¯ xi¯
ㄇㄟˊ ㄆㄥˋ ㄖㄣˋ ㄎㄜˇ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
An object, A thing, Something
yiˊ yangˋ dong¯ xi¯
ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Something that was owned by him
ta¯ yong¯ youˇ de˙ yiˊ yangˋ dong¯ xi¯
ㄊㄚ ㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Really good at guessing things
fei¯ changˊ shanˋ changˊ cai¯ dong¯ xi¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄕㄢˋ ㄔㄤˊ ㄘㄞ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
Eat something, Eat anything, Something to eat, Anything to eat
chi¯ dong¯ xi¯
ㄔ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
This thing
zheˋ dong¯ xi¯
ㄓㄜˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
A bad thing, Something bad
huaiˋ dong¯ xi¯
ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ

东西

dong¯ xi¯
ㄉㄨㄥ ㄒㄧ
North east
dong¯ beiˇ
ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ

东北

dong¯ beiˇ
ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ
Southeast
dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ

东南

dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ
South east
dong¯ nanˊ fang¯
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄈㄤ

东南

dong¯ nanˊ
ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ
Make noise in the east while striking in the west, Feint
sheng¯ dong¯ jiˊ xi¯
ㄕㄥ ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄒㄧ

东击

dong¯ jiˊ
ㄉㄨㄥ ㄐㄧˊ
Constantly thinking about different things
dong¯ xiangˇ xi¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄤˇ

东想

dong¯ xiangˇ
ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ
Run around on business
dong¯ ben¯ xi¯ cuanˋ
ㄉㄨㄥ ㄅㄣ ㄒㄧ ㄘㄨㄢˋ

东奔

dong¯ ben¯
ㄉㄨㄥ ㄅㄣ
Searching everywhere
dong¯ zhaoˇ xi¯ zhaoˇ
ㄉㄨㄥ ㄓㄠˇ ㄒㄧ ㄓㄠˇ

东找

dong¯ zhaoˇ
ㄉㄨㄥ ㄓㄠˇ
Share holder
guˇ dong¯
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ

股东

guˇ dong¯
ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ
Landlord
fangˊ dong¯
ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ

房东

fangˊ dong¯
ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ
Name: anton
an¯ dong¯
ㄢ ㄉㄨㄥ

安东

an¯ dong¯
ㄢ ㄉㄨㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
東.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)