School,
(Jiao4)
xiaoˋ ㄒㄧㄠˋ
dyck
dyck

(T)(S)

[pinyin]:
xiaoˋ jiaoˋ
[zhuyin]:
ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄠˋ

School, (Jiao4), Check, Compare, Proof Read

10 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
d
y
c
k
cangjie (S) input code:
d
y
c
k

Words containing 校, TOC

School yard, School play ground
xiaoˋ yuanˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ

校園

xiaoˋ yuanˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ
School entrance
xiaoˋ menˊ kouˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ

校門

xiaoˋ menˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄇㄣˊ
Clothing: school clothes, Clothing: school uniform
xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ

校服

xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ
Get dressed for school
chuan¯ haoˇ xiaoˋ fuˊ
ㄔㄨㄢ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ

校服

xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ
Principle
xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ

校長

xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ
Off-campus
xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ

校外

xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ
Field trip
xiaoˋ waiˋ jiaoˋ xueˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

校外

xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ
Celebration
xiaoˋ qingˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧㄥˋ

校慶

xiaoˋ qingˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧㄥˋ
Correct (act of correcting)
jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
School bus
xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ

校車

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

校車

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Eat while riding the school bus back home
da¯ xiaoˋ che¯ huiˊ jia¯ de˙ luˋ shangˋ chi¯
ㄉㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄔ

校車

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
After getting off of the school bus
xiaˋ le˙ xiaoˋ che¯ houˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄡˋ

校車

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Saved to eat while riding the school bus home
liuˊ zaiˋ da¯ xiaoˋ che¯ huiˊ jia¯ de˙ luˋ shangˋ chi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄔ

校車

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Alumnus, Alumni
xiaoˋ youˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ

校友

xiaoˋ youˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ
School
xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School lunch
xueˊ xiaoˋ wuˇ can¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄨˇ ㄘㄢ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Training school, Training
xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School library
xueˊ xiaoˋ tuˊ shu¯ guanˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At the school
xueˊ xiaoˋ liˇ youˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At school, In school
zaiˋ xueˊ xiaoˋ liˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
How was school?, Was school okay?
zaiˋ xueˊ xiaoˋ haiˊ haoˇ ma˙
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄞˊ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Sent home from school
beiˋ xueˊ xiaoˋ songˋ huiˊ jia¯
ㄅㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Walk to school, Walking to school
zouˇ xiangˋ xueˊ xiaoˋ
ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Officer candidate school
houˋ buˇ jun¯ guan¯ xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Distance education school, Correspondence school
hanˊ shouˋ xueˊ xiaoˋ
ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School's
xueˊ xiaoˋ de˙
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

學校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Live at school
zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ

住校

zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ
Ivy league
changˊ chun¯ tengˊ mingˊ xiaoˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄊㄥˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ

名校

mingˊ xiaoˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ
School branch, Campus
fen¯ xiaoˋ
ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ

分校

fen¯ xiaoˋ
ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ
Major
shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ

少校

shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ
Promote him to major, Promote him to the rank of major
sheng¯ ta¯ weiˋ shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄥ ㄊㄚ ㄨㄟˋ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ

少校

shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ
Colonel
shangˋ xiaoˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ

上校

shangˋ xiaoˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ
Commander
zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ

中校

zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ
Lieutenant colonel
luˋ jun¯ zhong¯ xiaoˋ
ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ

中校

zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ
School yard, School play ground
xiaoˋ yuanˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ

校园

xiaoˋ yuanˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ
School entrance
xiaoˋ menˊ kouˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ

校门

xiaoˋ menˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄇㄣˊ
Clothing: school clothes, Clothing: school uniform
xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ

校服

xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ
Get dressed for school
chuan¯ haoˇ xiaoˋ fuˊ
ㄔㄨㄢ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ

校服

xiaoˋ fuˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ
Principle
xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ

校长

xiaoˋ zhangˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ
Off-campus
xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ

校外

xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ
Field trip
xiaoˋ waiˋ jiaoˋ xueˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ

校外

xiaoˋ waiˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄨㄞˋ
Celebration
xiaoˋ qingˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧㄥˋ

校庆

xiaoˋ qingˋ
ㄒㄧㄠˋ ㄑㄧㄥˋ
Correct (act of correcting)
jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Peripheral lighting, Peripheral illumination
zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
Lens peripheral illumination correction
jingˋ touˊ zhou¯ bian¯ liangˋ duˋ jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄓㄡ ㄅㄧㄢ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ

校正

jiaoˋ zhengˋ
ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ
School bus
xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ

校车

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Before the school bus came
xiaoˋ che¯ laiˊ zhi¯ qianˊ
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄌㄞˊ ㄓ ㄑㄧㄢˊ

校车

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Eat while riding the school bus back home
da¯ xiaoˋ che¯ huiˊ jia¯ de˙ luˋ shangˋ chi¯
ㄉㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄔ

校车

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
After getting off of the school bus
xiaˋ le˙ xiaoˋ che¯ houˋ
ㄒㄧㄚˋ ㄌㄜ˙ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄡˋ

校车

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Saved to eat while riding the school bus home
liuˊ zaiˋ da¯ xiaoˋ che¯ huiˊ jia¯ de˙ luˋ shangˋ chi¯
ㄌㄧㄡˊ ㄗㄞˋ ㄉㄚ ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄕㄤˋ ㄔ

校车

xiaoˋ che¯
ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ
Alumnus, Alumni
xiaoˋ youˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ

校友

xiaoˋ youˇ
ㄒㄧㄠˋ ㄧㄡˇ
School
xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School lunch
xueˊ xiaoˋ wuˇ can¯
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄨˇ ㄘㄢ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Training school, Training
xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School library
xueˊ xiaoˋ tuˊ shu¯ guanˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄊㄨˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At the school
xueˊ xiaoˋ liˇ youˇ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄧㄡˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School assembly
xueˊ xiaoˋ jiˊ huiˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Go to school to study
quˋ xueˊ xiaoˋ xueˊ xiˊ
ㄑㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
At school, In school
zaiˋ xueˊ xiaoˋ liˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˇ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
How was school?, Was school okay?
zaiˋ xueˊ xiaoˋ haiˊ haoˇ ma˙
ㄗㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄞˊ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Sent home from school
beiˋ xueˊ xiaoˋ songˋ huiˊ jia¯
ㄅㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˊ ㄐㄧㄚ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Walk to school, Walking to school
zouˇ xiangˋ xueˊ xiaoˋ
ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Officer candidate school
houˋ buˇ jun¯ guan¯ xueˊ xiaoˋ shouˋ xunˋ
ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄣˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Distance education school, Correspondence school
hanˊ shouˋ xueˊ xiaoˋ
ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
School's
xueˊ xiaoˋ de˙
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄜ˙

学校

xueˊ xiaoˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ
Live at school
zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ

住校

zhuˋ jiaoˋ
ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ
Ivy league
changˊ chun¯ tengˊ mingˊ xiaoˋ
ㄔㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄊㄥˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ

名校

mingˊ xiaoˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˋ
School branch, Campus
fen¯ xiaoˋ
ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ

分校

fen¯ xiaoˋ
ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ
Major
shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ

少校

shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ
Promote him to major, Promote him to the rank of major
sheng¯ ta¯ weiˋ shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄥ ㄊㄚ ㄨㄟˋ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ

少校

shaoˇ xiaoˋ
ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ
Colonel
shangˋ xiaoˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ

上校

shangˋ xiaoˋ
ㄕㄤˋ ㄒㄧㄠˋ
Commander
zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ

中校

zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ
Lieutenant colonel
luˋ jun¯ zhong¯ xiaoˋ
ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ

中校

zhong¯ xiaoˋ
ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
校.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)