Bridge,
House Beams
liangˊ ㄌㄧㄤˊ
eid
eid

(T)(S)

[pinyin]:
liangˊ
[zhuyin]:
ㄌㄧㄤˊ

Bridge, House Beams

11 strokes, Radical: 木, 75
cangjie (T) input code:
e
i
d
cangjie (S) input code:
e
i
d

Words containing 梁, TOC

Single beam
dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ

單梁

dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ
Single beam crane arm, Single beam boom
dan¯ liangˊ diaoˋ biˋ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄧㄠˋ ㄅㄧˋ

單梁

dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ
Bridge
qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

橋梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Bridge the gap
jian¯ de˙ qiaoˊ liangˊ
ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

橋梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Anatomy-bone-ref: bridge the gap between the pubic bone and ischial tuberosities
chiˇ guˇ jiˇ hanˋ zuoˋ guˇ cu¯ long¯ jian¯ de˙ qiaoˊ liangˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄐㄧˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄘㄨ ㄌㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

橋梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Bridge's
qiaoˊ liangˊ de˙
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙

橋梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Single beam
dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ

单梁

dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ
Single beam crane arm, Single beam boom
dan¯ liangˊ diaoˋ biˋ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄧㄠˋ ㄅㄧˋ

单梁

dan¯ liangˊ
ㄉㄢ ㄌㄧㄤˊ
Bridge
qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

桥梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Bridge the gap
jian¯ de˙ qiaoˊ liangˊ
ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

桥梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Anatomy-bone-ref: bridge the gap between the pubic bone and ischial tuberosities
chiˇ guˇ jiˇ hanˋ zuoˋ guˇ cu¯ long¯ jian¯ de˙ qiaoˊ liangˊ
ㄔˇ ㄍㄨˇ ㄐㄧˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨˇ ㄘㄨ ㄌㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

桥梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ
Bridge's
qiaoˊ liangˊ de˙
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ ㄉㄜ˙

桥梁

qiaoˊ liangˊ
ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄤˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
梁.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)