Water,
Liquid
shuiˇ ㄕㄨㄟˇ
e
e

(T)(S)

[pinyin]:
shuiˇ
[zhuyin]:
ㄕㄨㄟˇ

Radical: 085, Water, Liquid, Fluid, Lotion

4 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
cangjie (S) input code:
e

Words containing 水, TOC

Find water to drink
zhaoˇ shuiˇ he¯
ㄓㄠˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜ

水喝

shuiˇ he¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜ
Water purifier
jingˋ shuiˇ qiˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ

水器

shuiˇ qiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ
Paddy field, Rice paddy
shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ

水田

shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ
Animal-bird: duck, Ducks
shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ

水鴨

shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ
Two ducks
liangˇ zhi¯ shuiˇ ya¯
ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ

水鴨

shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ
Food-fruit: fruit
shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Fruit and vegetable (mixed)
shuiˇ guoˇ ruˋ caiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Lots of fruit
henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
There is lots of fruit on the table
zhuo¯ zi˙ shangˋ youˇ henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
What fruit do you like to eat the best?, What's your favorite fruit to eat?
niˇ zuiˋ xiˇ huan¯ chi¯ sheˊ me˙ shuiˇ guoˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Fruit tea
shuiˇ guoˇ chaˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄔㄚˊ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Crystal
shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ

水晶

shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ
Cut crystal
qie¯ ge¯ shuiˇ jing¯
ㄑㄧㄝ ㄍㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ

水晶

shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ
Astronomy-planet: mercury
shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ

水星

shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ
Day: wednesday
shuiˇ yaoˋ riˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄠˋ ㄖˋ

水曜

shuiˇ yaoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄠˋ
Flood, Flooding
shuiˇ zai¯
ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ

水災

shuiˇ zai¯
ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ
Water color
shuiˇ caiˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ

水彩

shuiˇ caiˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ
Daffodil
yangˊ shuiˇ xian¯
ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ

水仙

shuiˇ xian¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ
Aquatic rice
shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水稻

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Aquatic
shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

水生

shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ
Water plant, Aquatic plants
shuiˇ sheng¯ zhiˊ wuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ

水生

shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ
Drainer, Draining tray
liˋ shuiˇ lanˊ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄢˊ

水籃

shuiˇ lanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄢˊ
Hose, Pipe
shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ

水管

shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ
Broken water pipe
huaiˋ diaoˋ de˙ shuiˇ guanˇ
ㄏㄨㄞˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ

水管

shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ
Radiator
shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Radiator cap
shuiˇ xiang¯ gaiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Water reservoir
fuˋ shuiˇ xiang¯
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Water
shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ

水之

shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ
Radical for water
shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

水部

shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ
Faucet
shuiˇ longˊ touˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ

水龍

shuiˇ longˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ
Concrete
shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ

水泥

shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ
Concrete, Concrete floor
shuiˇ niˊ diˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˋ

水泥

shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ
Water rushed in
shuiˇ yongˇ jinˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

水湧

shuiˇ yongˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ
Water source, Riverhead
shuiˇ yuanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ

水源

shuiˇ yuanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ
Level, Standard
shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ

水準

shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ
Can't live without water
meiˊ youˇ shuiˇ huoˊ buˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

水活

shuiˇ huoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ
Flowing water, Water current
shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ

水流

shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ
Water droplets
shuiˇ di¯
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ

水滴

shuiˇ di¯
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ
Cold bath or shower
lengˇ shuiˇ yuˋ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ

水浴

shuiˇ yuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ
Ditch, Drain, Gutter
shuiˇ gou¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ

水溝

shuiˇ gou¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ
Pond, Reservoir, Pool
shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ

水池

shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ
Pool side, Edge of a reservoir or pond
shuiˇ chiˊ bian¯
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ ㄅㄧㄢ

水池

shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ
Half a bottle of water
banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

水的

shuiˇ de˙
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙
Small bottle half filled with water
zhuang¯ le˙ banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄓㄨㄤ ㄌㄜ˙ ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

水的

shuiˇ de˙
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙
Like flowing water
shuiˇ ban¯ liuˊ guoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ

水般

shuiˇ ban¯
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ
Like autumn waters, Just as clear
ruˊ qiu¯ shuiˇ ban¯ diˋ mingˊ liangˋ
ㄖㄨˊ ㄑㄧㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ

水般

shuiˇ ban¯
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ
In the water
zaiˋ shuiˇ liˇ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ

水裡

shuiˇ liˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ
Watercourse, Waterway, By water
shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水道

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Storm drain
baoˋ yuˇ xiaˋ shuiˇ daoˋ
ㄅㄠˋ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水道

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Eczema
huangˊ shuiˇ chuang¯
ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄤ

水瘡

shuiˇ chuang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄤ
Chicken pox
shuiˇ douˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ

水痘

shuiˇ douˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ
Reservoir
shuiˇ kuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ

水庫

shuiˇ kuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ
Moisture, Water content, Humidity
shuiˇ fen¯
ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣ

水分

shuiˇ fen¯
ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣ
Food: dumplings
shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水餃

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水餃

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Fountain pen, Dip pen, Nib pen
zhanˋ shuiˇ gang¯ biˇ
ㄓㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄤ ㄅㄧˇ

水鋼

shuiˇ gang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄤ
Spray, Foam, Froth, Flower blooming in water
shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ

水花

shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ
Splashed in all directions, Splashed from all directions
shuiˇ hua¯ siˋ jianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ

水花

shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ
Draw water using a bamboo basket, Euphemism for wasting time or doing nothing
zhuˊ lanˊ daˇ shuiˇ yiˋ changˇ kong¯
ㄓㄨˊ ㄌㄢˊ ㄉㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥ

水一

shuiˇ yiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ
On the water, On the surface of the water
zaiˋ shuiˇ mianˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Water droplets, Drops of water
shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

水珠

shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ
Tiny drops of water suspended everywhere
guaˋ manˇ xiˋ xiaoˇ de˙ shuiˇ zhu¯
ㄍㄨㄚˋ ㄇㄢˇ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

水珠

shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ
Level
shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ

水平

shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ
Reached a very high level
daoˋ le˙ henˇ gao¯ de˙ shuiˇ pingˊ
ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ

水平

shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ
Water ran down the eaves
shuiˇ shunˋ zhe˙ wu¯ yanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙ ㄨ ㄧㄢˊ

水順

shuiˇ shunˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨㄣˋ
Jump into the water
yueˋ ruˋ shuiˇ zhong¯
ㄩㄝˋ ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Dissolved in water
rongˊ jieˇ zaiˋ shuiˇ zhong¯
ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Floating on the water
shuiˇ zhong¯ piao¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄠ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Water bottle
shuiˇ huˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ

水壺

shuiˇ huˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ
Dam
shuiˇ baˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ

水壩

shuiˇ baˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ
Sink, Water trough, Basin
shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Stopped in front of the kitchen sink
zaiˋ chuˊ fangˊ shuiˇ caoˊ qianˊ tingˊ xiaˋ jiaoˇ buˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Peed in the sink
sa¯ niˋ daoˋ shuiˇ caoˊ liˇ
ㄙㄚ ㄋㄧˋ ㄉㄠˋ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄌㄧˇ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Give help where help is hardly required, To seem to be of assistance
shunˋ shuiˇ tui¯ zhou¯
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄓㄡ

水推

shuiˇ tui¯
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ
Dive (into water)
tiaoˋ shuiˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

跳水

tiaoˋ shuiˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Saliva, Spit
kouˇ shuiˇ
ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ

口水

kouˇ shuiˇ
ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ
Drink water, Water to drink
he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Drink lots of water
duo¯ he¯ shuiˇ
ㄉㄨㄛ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Want to drink water
xiangˇ he¯ shuiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Suck up water
xi¯ shuiˇ
ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ

吸水

xi¯ shuiˇ
ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ
Boiling water, Boiled water
kai¯ shuiˇ
ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ

開水

kai¯ shuiˇ
ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ
Ink
moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ

墨水

moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
Printed using feint gray ink, Printed with light gray ink
yongˋ danˋ danˋ de˙ hui¯ seˋ moˋ shuiˇ yinˋ chu¯
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄣˋ ㄔㄨ

墨水

moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
A little bit of water, A little water
dianˇ shuiˇ
ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ

點水

dianˇ shuiˇ
ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ
Glue
jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ

膠水

jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ
Ascites, Abnormal build up of fluid in the abdomen
fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

腹水

fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Tap the abdomen to detect ascites which is the abnormal build up of fluid in the abdomen
chou¯ fuˋ shuiˇ
ㄔㄡ ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

腹水

fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated, Dehydration
tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脫水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated, Dried
tuo¯ shuiˇ gan¯ zaoˋ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄢ ㄗㄠˋ

脫水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated vegetables
tuo¯ shuiˇ shu¯ caiˋ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨ ㄘㄞˋ

脫水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Seriously dehydrated
yanˊ zhongˋ tuo¯ shuiˇ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脫水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated
beiˋ tuo¯ shuiˇ
ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脫水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Waterproof, Watertight, Flood prevention
fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Tarpaulin, Tarp
fangˊ shuiˇ buˋ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Mountains and rivers, Landscape
shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Splash ink landscape painting
po¯ moˋ shan¯ shuiˇ
ㄆㄛ ㄇㄛˋ ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
The wise find pleasure in water and the virtuous find pleasure in hills
renˊ zheˇ yaoˋ shan¯ zhiˋ zheˇ yaoˋ shuiˇ
ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄢ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

樂水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Shrink after washing, Dehydrate
suo¯ shuiˇ
ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

縮水

suo¯ shuiˇ
ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Flooded with a gush of water
guanˋ manˇ le˙ shuiˇ
ㄍㄨㄢˋ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ

了水

le˙ shuiˇ
ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ
Green valley stream
qing¯ ji¯ shuiˇ
ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄕㄨㄟˇ

谿水

ji¯ shuiˇ
ㄐㄧ ㄕㄨㄟˇ
Untreated water
sheng¯ shuiˇ
ㄕㄥ ㄕㄨㄟˇ

生水

sheng¯ shuiˇ
ㄕㄥ ㄕㄨㄟˇ
Running water
fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ

放水

fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ
Heard the sound of running water from upstairs
ting¯ daoˋ louˊ shangˋ chuanˊ laiˊ fangˋ shuiˇ sheng¯
ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

放水

fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ
Ice water
bing¯ shuiˇ
ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ

冰水

bing¯ shuiˇ
ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ
Splash with cold water, Dampen enthusiasm
po¯ lengˇ shuiˇ
ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ

冷水

lengˇ shuiˇ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ
Illegal activities, Murky waters
hunˊ shuiˇ
ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ

混水

hunˊ shuiˇ
ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ
Splash water
jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

濺水

jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Sound of splashing water
jianˋ shuiˇ sheng¯
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

濺水

jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Deep water, Depths
shen¯ shuiˇ
ㄕㄣ ㄕㄨㄟˇ

深水

shen¯ shuiˇ
ㄕㄣ ㄕㄨㄟˇ
Tears
leiˋ shuiˇ
ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ

淚水

leiˋ shuiˇ
ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ
Sea water
haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Covered by sea water
beiˋ haiˇ shuiˇ
ㄅㄟˋ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Covered by sea water, Submerged
beiˋ haiˇ shuiˇ yan¯ moˋ
ㄅㄟˋ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄢ ㄇㄛˋ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Soda
qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Sugar free soda
wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ
ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink nothing stronger than a diet or sugar free soda
buˋ he¯ biˇ wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ haiˊ yaoˋ lieˋ de˙ yinˇ liaoˋ
ㄅㄨˋ ㄏㄜ ㄅㄧˇ ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Flowing water
liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Serial number
liuˊ shuiˇ haoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄠˋ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Dripping water
di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Sound of dripping water
di¯ shuiˇ sheng¯
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Irritating sound of dripping water
naoˇ renˊ de˙ di¯ shuiˇ sheng¯
ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Dan shui
danˋ shuiˇ
ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

淡水

danˋ shuiˇ
ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Flood, Deluge
hongˊ shuiˇ
ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ

洪水

hongˊ shuiˇ
ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ
Scuba dive, Scuba diving, Go under water
qianˊ shuiˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

潛水

qianˊ shuiˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Sweat
hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Sweating
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Looking very sweaty
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ de˙ yangˋ ziˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Tide, The tide
chaoˊ shuiˇ
ㄔㄠˊ ㄕㄨㄟˇ

潮水

chaoˊ shuiˇ
ㄔㄠˊ ㄕㄨㄟˇ
Lake water
huˊ shuiˇ
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄟˇ

湖水

huˊ shuiˇ
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄟˇ
Water a plant, Watering
jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ

澆水

jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ
Flood, Flooding
yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Prevent flooding
fangˊ yan¯ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Beware of flooding in low lying areas
di¯ wa¯ shenˋ fangˊ yan¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄨㄚ ㄕㄣˋ ㄈㄤˊ ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Pond water
chiˊ shuiˇ
ㄔˊ ㄕㄨㄟˇ

池水

chiˊ shuiˇ
ㄔˊ ㄕㄨㄟˇ
Bleach
piaoˇ baiˊ shuiˇ
ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

白水

baiˊ shuiˇ
ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
Drink: spring water
kuangˋ quanˊ shuiˇ
ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

泉水

quanˊ shuiˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Soapy water
feiˊ zaoˋ shuiˇ
ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

皂水

zaoˋ shuiˇ
ㄗㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Provocatrice, A woman who is often the source of trouble
huoˋ shuiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ

禍水

huoˋ shuiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
Waste water, Liquid waste
feiˋ shuiˇ
ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ

廢水

feiˋ shuiˇ
ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink water, Drinking water, Drinkable water
yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ

飲水

yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ
Heat water, Boil water
shao¯ shuiˇ
ㄕㄠ ㄕㄨㄟˇ

燒水

shao¯ shuiˇ
ㄕㄠ ㄕㄨㄟˇ
Liquid medicine
yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

藥水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

藥水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Salary
xin¯ shuiˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ

薪水

xin¯ shuiˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ
Drink-tea: tea, Warm water
chaˊ shuiˇ
ㄔㄚˊ ㄕㄨㄟˇ

茶水

chaˊ shuiˇ
ㄔㄚˊ ㄕㄨㄟˇ
River li, Beautiful water
liˋ shuiˇ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

麗水

liˋ shuiˇ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Launch a boat, Internal organs of poultry and other animals
xiaˋ shuiˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ

下水

xiaˋ shuiˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ
Play in the water
wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

玩水

wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Rain, Rain water, Solar-term: feb 19 to mar 6, rain water, snow turns to rain
yuˇ shuiˇ
ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ

雨水

yuˇ shuiˇ
ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ
Confused, Confusing, Bewildering
yiˋ touˊ wuˋ shuiˇ
ㄧˋ ㄊㄡˊ ㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

霧水

wuˋ shuiˇ
ㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Play in water, Play with water
xiˋ shuiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

戲水

xiˋ shuiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink: hot water, hot water
reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ

熱水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Until the hot water ran out, Till the hot water was used up
yiˋ zhiˊ daoˋ reˋ shuiˇ yongˋ jinˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

熱水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Hot bath
reˋ shuiˇ zaoˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ

熱水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Soaked in a hot bath
paoˋ ge˙ reˋ shuiˇ zaoˇ
ㄆㄠˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ

熱水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Running water, Tap water
ziˋ laiˊ shuiˇ
ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

來水

laiˊ shuiˇ
ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
Another glass of water, Drank another glass of water
zaiˋ daoˇ yiˋ bei¯ shuiˇ
ㄗㄞˋ ㄉㄠˇ ㄧˋ ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ

杯水

bei¯ shuiˇ
ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ
Pump water, Draw water
chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ
Toilet, Flushing toilet
chou¯ shuiˇ maˇ tongˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ
Water pump
chou¯ shuiˇ ji¯
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ
Find water to drink
zhaoˇ shuiˇ he¯
ㄓㄠˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜ

水喝

shuiˇ he¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜ
Water purifier
jingˋ shuiˇ qiˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ

水器

shuiˇ qiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ
Paddy field, Rice paddy
shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ

水田

shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ
Animal-bird: duck, Ducks
shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ

水鸭

shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ
Two ducks
liangˇ zhi¯ shuiˇ ya¯
ㄌㄧㄤˇ ㄓ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ

水鸭

shuiˇ ya¯
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄚ
Food-fruit: fruit
shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Fruit and vegetable (mixed)
shuiˇ guoˇ ruˋ caiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄘㄞˋ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Lots of fruit
henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
There is lots of fruit on the table
zhuo¯ zi˙ shangˋ youˇ henˇ duo¯ shuiˇ guoˇ
ㄓㄨㄛ ㄗ˙ ㄕㄤˋ ㄧㄡˇ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
What fruit do you like to eat the best?, What's your favorite fruit to eat?
niˇ zuiˋ xiˇ huan¯ chi¯ sheˊ me˙ shuiˇ guoˇ
ㄋㄧˇ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧˇ ㄏㄨㄢ ㄔ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Fruit tea
shuiˇ guoˇ chaˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ ㄔㄚˊ

水果

shuiˇ guoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄛˇ
Crystal
shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ

水晶

shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ
Cut crystal
qie¯ ge¯ shuiˇ jing¯
ㄑㄧㄝ ㄍㄜ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ

水晶

shuiˇ jing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ
Astronomy-planet: mercury
shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ

水星

shuiˇ xing¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ
Day: wednesday
shuiˇ yaoˋ riˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄠˋ ㄖˋ

水曜

shuiˇ yaoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧㄠˋ
Flood, Flooding
shuiˇ zai¯
ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ

水灾

shuiˇ zai¯
ㄕㄨㄟˇ ㄗㄞ
Water color
shuiˇ caiˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ

水彩

shuiˇ caiˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄞˇ
Daffodil
yangˊ shuiˇ xian¯
ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ

水仙

shuiˇ xian¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ
Aquatic rice
shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水稻

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Aquatic
shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

水生

shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ
Water plant, Aquatic plants
shuiˇ sheng¯ zhiˊ wuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ ㄓˊ ㄨˋ

水生

shuiˇ sheng¯
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ
Drainer, Draining tray
liˋ shuiˇ lanˊ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄢˊ

水篮

shuiˇ lanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄢˊ
Hose, Pipe
shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ

水管

shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ
Broken water pipe
huaiˋ diaoˋ de˙ shuiˇ guanˇ
ㄏㄨㄞˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ

水管

shuiˇ guanˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ
Radiator
shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Radiator cap
shuiˇ xiang¯ gaiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄞˋ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Water reservoir
fuˋ shuiˇ xiang¯
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ

水箱

shuiˇ xiang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄤ
Water
shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ

水之

shuiˇ zhi¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓ
Radical for water
shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

水部

shuiˇ buˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ
Faucet
shuiˇ longˊ touˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ

水龙

shuiˇ longˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ
Concrete
shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ

水泥

shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ
Concrete, Concrete floor
shuiˇ niˊ diˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˋ

水泥

shuiˇ niˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ
Water rushed in
shuiˇ yongˇ jinˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ ㄐㄧㄣˋ

水涌

shuiˇ yongˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˇ
Water source, Riverhead
shuiˇ yuanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ

水源

shuiˇ yuanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄩㄢˊ
Level, Standard
shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ

水准

shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ
Can't live without water
meiˊ youˇ shuiˇ huoˊ buˊ xiaˋ quˋ
ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ ㄅㄨˊ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩˋ

水活

shuiˇ huoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˊ
Flowing water, Water current
shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ

水流

shuiˇ liuˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄡˊ
Water droplets
shuiˇ di¯
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ

水滴

shuiˇ di¯
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ
Cold bath or shower
lengˇ shuiˇ yuˋ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ

水浴

shuiˇ yuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄩˋ
Ditch, Drain, Gutter
shuiˇ gou¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ

水沟

shuiˇ gou¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ
Pond, Reservoir, Pool
shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ

水池

shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ
Pool side, Edge of a reservoir or pond
shuiˇ chiˊ bian¯
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ ㄅㄧㄢ

水池

shuiˇ chiˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ
Half a bottle of water
banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

水的

shuiˇ de˙
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙
Small bottle half filled with water
zhuang¯ le˙ banˋ pingˊ shuiˇ de˙ xiaoˇ pingˊ zi˙
ㄓㄨㄤ ㄌㄜ˙ ㄅㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗ˙

水的

shuiˇ de˙
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄜ˙
Like flowing water
shuiˇ ban¯ liuˊ guoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˋ

水般

shuiˇ ban¯
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ
Like autumn waters, Just as clear
ruˊ qiu¯ shuiˇ ban¯ diˋ mingˊ liangˋ
ㄖㄨˊ ㄑㄧㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ ㄉㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ

水般

shuiˇ ban¯
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄢ
In the water
zaiˋ shuiˇ liˇ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ

水里

shuiˇ liˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ
Watercourse, Waterway, By water
shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水道

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Storm drain
baoˋ yuˇ xiaˋ shuiˇ daoˋ
ㄅㄠˋ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ

水道

shuiˇ daoˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ
Eczema
huangˊ shuiˇ chuang¯
ㄏㄨㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄤ

水疮

shuiˇ chuang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄤ
Chicken pox
shuiˇ douˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ

水痘

shuiˇ douˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ
Reservoir
shuiˇ kuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ

水库

shuiˇ kuˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ
Moisture, Water content, Humidity
shuiˇ fen¯
ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣ

水分

shuiˇ fen¯
ㄕㄨㄟˇ ㄈㄣ
Food: dumplings
shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水饺

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Eight hand made dumplings, 8 hand made dumplings
ba¯ liˋ shouˇ gong¯ shuiˇ jiaoˇ
ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ

水饺

shuiˇ jiaoˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ
Fountain pen, Dip pen, Nib pen
zhanˋ shuiˇ gang¯ biˇ
ㄓㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄤ ㄅㄧˇ

水钢

shuiˇ gang¯
ㄕㄨㄟˇ ㄍㄤ
Spray, Foam, Froth, Flower blooming in water
shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ

水花

shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ
Splashed in all directions, Splashed from all directions
shuiˇ hua¯ siˋ jianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ

水花

shuiˇ hua¯
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚ
Draw water using a bamboo basket, Euphemism for wasting time or doing nothing
zhuˊ lanˊ daˇ shuiˇ yiˋ changˇ kong¯
ㄓㄨˊ ㄌㄢˊ ㄉㄚˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥ

水一

shuiˇ yiˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ
On the water, On the surface of the water
zaiˋ shuiˇ mianˋ shangˋ
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ ㄕㄤˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Following the water line
yanˊ zhe˙ shuiˇ mianˋ
ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ

水面

shuiˇ mianˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄢˋ
Water droplets, Drops of water
shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

水珠

shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ
Tiny drops of water suspended everywhere
guaˋ manˇ xiˋ xiaoˇ de˙ shuiˇ zhu¯
ㄍㄨㄚˋ ㄇㄢˇ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

水珠

shuiˇ zhu¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ
Level
shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ

水平

shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ
Reached a very high level
daoˋ le˙ henˇ gao¯ de˙ shuiˇ pingˊ
ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄍㄠ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ

水平

shuiˇ pingˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ
Water ran down the eaves
shuiˇ shunˋ zhe˙ wu¯ yanˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨㄣˋ ㄓㄜ˙ ㄨ ㄧㄢˊ

水顺

shuiˇ shunˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨㄣˋ
Jump into the water
yueˋ ruˋ shuiˇ zhong¯
ㄩㄝˋ ㄖㄨˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Dissolved in water
rongˊ jieˇ zaiˋ shuiˇ zhong¯
ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ ㄗㄞˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Floating on the water
shuiˇ zhong¯ piao¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄆㄧㄠ

水中

shuiˇ zhong¯
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄥ
Water bottle
shuiˇ huˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ

水壶

shuiˇ huˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ
Dam
shuiˇ baˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ

水坝

shuiˇ baˋ
ㄕㄨㄟˇ ㄅㄚˋ
Sink, Water trough, Basin
shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Stopped in front of the kitchen sink
zaiˋ chuˊ fangˊ shuiˇ caoˊ qianˊ tingˊ xiaˋ jiaoˇ buˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Located above the double sink
zaiˋ shuang¯ shuiˇ caoˊ zhengˋ shangˋ fang¯
ㄗㄞˋ ㄕㄨㄤ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄓㄥˋ ㄕㄤˋ ㄈㄤ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Peed in the sink
sa¯ niˋ daoˋ shuiˇ caoˊ liˇ
ㄙㄚ ㄋㄧˋ ㄉㄠˋ ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ ㄌㄧˇ

水槽

shuiˇ caoˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ
Give help where help is hardly required, To seem to be of assistance
shunˋ shuiˇ tui¯ zhou¯
ㄕㄨㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ ㄓㄡ

水推

shuiˇ tui¯
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨㄟ
Dive (into water)
tiaoˋ shuiˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

跳水

tiaoˋ shuiˇ
ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Saliva, Spit
kouˇ shuiˇ
ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ

口水

kouˇ shuiˇ
ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ
Drink water, Water to drink
he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Drink lots of water
duo¯ he¯ shuiˇ
ㄉㄨㄛ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Want to drink water
xiangˇ he¯ shuiˇ
ㄒㄧㄤˇ ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ

喝水

he¯ shuiˇ
ㄏㄜ ㄕㄨㄟˇ
Suck up water
xi¯ shuiˇ
ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ

吸水

xi¯ shuiˇ
ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ
Boiling water, Boiled water
kai¯ shuiˇ
ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ

开水

kai¯ shuiˇ
ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ
Ink
moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ

墨水

moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
Printed using feint gray ink, Printed with light gray ink
yongˋ danˋ danˋ de˙ hui¯ seˋ moˋ shuiˇ yinˋ chu¯
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄣˋ ㄔㄨ

墨水

moˋ shuiˇ
ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
A little bit of water, A little water
dianˇ shuiˇ
ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ

点水

dianˇ shuiˇ
ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ
Glue
jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ

胶水

jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ
Ascites, Abnormal build up of fluid in the abdomen
fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

腹水

fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Tap the abdomen to detect ascites which is the abnormal build up of fluid in the abdomen
chou¯ fuˋ shuiˇ
ㄔㄡ ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

腹水

fuˋ shuiˇ
ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated, Dehydration
tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脱水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated, Dried
tuo¯ shuiˇ gan¯ zaoˋ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄢ ㄗㄠˋ

脱水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated vegetables
tuo¯ shuiˇ shu¯ caiˋ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄨ ㄘㄞˋ

脱水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Seriously dehydrated
yanˊ zhongˋ tuo¯ shuiˇ
ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脱水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Dehydrated
beiˋ tuo¯ shuiˇ
ㄅㄟˋ ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

脱水

tuo¯ shuiˇ
ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Waterproof, Watertight, Flood prevention
fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Tarpaulin, Tarp
fangˊ shuiˇ buˋ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Lots of things were covered by tarpaulins
xuˇ duo¯ dong¯ xi¯ shangˋ dou¯ gaiˋ zhe˙ fangˊ shuiˇ buˋ
ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄕㄤˋ ㄉㄡ ㄍㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ

防水

fangˊ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄕㄨㄟˇ
Mountains and rivers, Landscape
shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
Splash ink landscape painting
po¯ moˋ shan¯ shuiˇ
ㄆㄛ ㄇㄛˋ ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ

山水

shan¯ shuiˇ
ㄕㄢ ㄕㄨㄟˇ
The wise find pleasure in water and the virtuous find pleasure in hills
renˊ zheˇ yaoˋ shan¯ zhiˋ zheˇ yaoˋ shuiˇ
ㄖㄣˊ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄢ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

乐水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Shrink after washing, Dehydrate
suo¯ shuiˇ
ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ

缩水

suo¯ shuiˇ
ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ
Flooded with a gush of water
guanˋ manˇ le˙ shuiˇ
ㄍㄨㄢˋ ㄇㄢˇ ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ

了水

le˙ shuiˇ
ㄌㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ
Green valley stream
qing¯ ji¯ shuiˇ
ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄕㄨㄟˇ

谿水

ji¯ shuiˇ
ㄐㄧ ㄕㄨㄟˇ
Untreated water
sheng¯ shuiˇ
ㄕㄥ ㄕㄨㄟˇ

生水

sheng¯ shuiˇ
ㄕㄥ ㄕㄨㄟˇ
Running water
fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ

放水

fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ
Heard the sound of running water from upstairs
ting¯ daoˋ louˊ shangˋ chuanˊ laiˊ fangˋ shuiˇ sheng¯
ㄊㄧㄥ ㄉㄠˋ ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

放水

fangˋ shuiˇ
ㄈㄤˋ ㄕㄨㄟˇ
Ice water
bing¯ shuiˇ
ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ

冰水

bing¯ shuiˇ
ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄟˇ
Splash with cold water, Dampen enthusiasm
po¯ lengˇ shuiˇ
ㄆㄛ ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ

冷水

lengˇ shuiˇ
ㄌㄥˇ ㄕㄨㄟˇ
Illegal activities, Murky waters
hunˊ shuiˇ
ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ

混水

hunˊ shuiˇ
ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ
Splash water
jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

溅水

jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Sound of splashing water
jianˋ shuiˇ sheng¯
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

溅水

jianˋ shuiˇ
ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Deep water, Depths
shen¯ shuiˇ
ㄕㄣ ㄕㄨㄟˇ

深水

shen¯ shuiˇ
ㄕㄣ ㄕㄨㄟˇ
Tears
leiˋ shuiˇ
ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ

泪水

leiˋ shuiˇ
ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ
Sea water
haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Covered by sea water
beiˋ haiˇ shuiˇ
ㄅㄟˋ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Covered by sea water, Submerged
beiˋ haiˇ shuiˇ yan¯ moˋ
ㄅㄟˋ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄢ ㄇㄛˋ

海水

haiˇ shuiˇ
ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ
Soda
qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Sugar free soda
wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ
ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink nothing stronger than a diet or sugar free soda
buˋ he¯ biˇ wuˊ tangˊ qiˋ shuiˇ haiˊ yaoˋ lieˋ de˙ yinˇ liaoˋ
ㄅㄨˋ ㄏㄜ ㄅㄧˇ ㄨˊ ㄊㄤˊ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄞˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ

汽水

qiˋ shuiˇ
ㄑㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Flowing water
liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Serial number
liuˊ shuiˇ haoˋ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄠˋ

流水

liuˊ shuiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ
Dripping water
di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Sound of dripping water
di¯ shuiˇ sheng¯
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Irritating sound of dripping water
naoˇ renˊ de˙ di¯ shuiˇ sheng¯
ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕㄥ

滴水

di¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ
Dan shui
danˋ shuiˇ
ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

淡水

danˋ shuiˇ
ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Flood, Deluge
hongˊ shuiˇ
ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ

洪水

hongˊ shuiˇ
ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ
Scuba dive, Scuba diving, Go under water
qianˊ shuiˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

潜水

qianˊ shuiˇ
ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Sweat
hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Sweating
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Looking very sweaty
hanˋ shuiˇ zhiˊ liuˊ de˙ yangˋ ziˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

汗水

hanˋ shuiˇ
ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ
Tide, The tide
chaoˊ shuiˇ
ㄔㄠˊ ㄕㄨㄟˇ

潮水

chaoˊ shuiˇ
ㄔㄠˊ ㄕㄨㄟˇ
Lake water
huˊ shuiˇ
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄟˇ

湖水

huˊ shuiˇ
ㄏㄨˊ ㄕㄨㄟˇ
Water a plant, Watering
jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ

浇水

jiao¯ shuiˇ
ㄐㄧㄠ ㄕㄨㄟˇ
Flood, Flooding
yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Prevent flooding
fangˊ yan¯ shuiˇ
ㄈㄤˊ ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Beware of flooding in low lying areas
di¯ wa¯ shenˋ fangˊ yan¯ shuiˇ
ㄉㄧ ㄨㄚ ㄕㄣˋ ㄈㄤˊ ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ

淹水

yan¯ shuiˇ
ㄧㄢ ㄕㄨㄟˇ
Pond water
chiˊ shuiˇ
ㄔˊ ㄕㄨㄟˇ

池水

chiˊ shuiˇ
ㄔˊ ㄕㄨㄟˇ
Bleach
piaoˇ baiˊ shuiˇ
ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

白水

baiˊ shuiˇ
ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
Drink: spring water
kuangˋ quanˊ shuiˇ
ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

泉水

quanˊ shuiˇ
ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Soapy water
feiˊ zaoˋ shuiˇ
ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

皂水

zaoˋ shuiˇ
ㄗㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Provocatrice, A woman who is often the source of trouble
huoˋ shuiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ

祸水

huoˋ shuiˇ
ㄏㄨㄛˋ ㄕㄨㄟˇ
Waste water, Liquid waste
feiˋ shuiˇ
ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ

废水

feiˋ shuiˇ
ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink water, Drinking water, Drinkable water
yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ

饮水

yinˇ shuiˇ
ㄧㄣˇ ㄕㄨㄟˇ
Heat water, Boil water
shao¯ shuiˇ
ㄕㄠ ㄕㄨㄟˇ

烧水

shao¯ shuiˇ
ㄕㄠ ㄕㄨㄟˇ
Liquid medicine
yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

药水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

药水

yaoˋ shuiˇ
ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ
Salary
xin¯ shuiˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ

薪水

xin¯ shuiˇ
ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ
Drink-tea: tea, Warm water
chaˊ shuiˇ
ㄔㄚˊ ㄕㄨㄟˇ

茶水

chaˊ shuiˇ
ㄔㄚˊ ㄕㄨㄟˇ
River li, Beautiful water
liˋ shuiˇ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

丽水

liˋ shuiˇ
ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Launch a boat, Internal organs of poultry and other animals
xiaˋ shuiˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ

下水

xiaˋ shuiˇ
ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ
Play in the water
wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

玩水

wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Rain, Rain water, Solar-term: feb 19 to mar 6, rain water, snow turns to rain
yuˇ shuiˇ
ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ

雨水

yuˇ shuiˇ
ㄩˇ ㄕㄨㄟˇ
Confused, Confusing, Bewildering
yiˋ touˊ wuˋ shuiˇ
ㄧˋ ㄊㄡˊ ㄨˋ ㄕㄨㄟˇ

雾水

wuˋ shuiˇ
ㄨˋ ㄕㄨㄟˇ
Play in water, Play with water
xiˋ shuiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄨㄟˇ

戏水

xiˋ shuiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄨㄟˇ
Drink: hot water, hot water
reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ

热水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Until the hot water ran out, Till the hot water was used up
yiˋ zhiˊ daoˋ reˋ shuiˇ yongˋ jinˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

热水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Hot bath
reˋ shuiˇ zaoˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ

热水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Soaked in a hot bath
paoˋ ge˙ reˋ shuiˇ zaoˇ
ㄆㄠˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄗㄠˇ

热水

reˋ shuiˇ
ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ
Running water, Tap water
ziˋ laiˊ shuiˇ
ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

来水

laiˊ shuiˇ
ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
Another glass of water, Drank another glass of water
zaiˋ daoˇ yiˋ bei¯ shuiˇ
ㄗㄞˋ ㄉㄠˇ ㄧˋ ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ

杯水

bei¯ shuiˇ
ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ
Pump water, Draw water
chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ
Toilet, Flushing toilet
chou¯ shuiˇ maˇ tongˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ
Water pump
chou¯ shuiˇ ji¯
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧ

抽水

chou¯ shuiˇ
ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
水.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)