Accurate,
Aligned
zhunˇ ㄓㄨㄣˇ
egj
imog

(T)(S)

[pinyin]:
zhunˇ
[zhuyin]:
ㄓㄨㄣˇ

Accurate, Aligned, Centered, Ready, Resting, Aim

13 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
g
j
cangjie (S) input code:
i
m
o
g

Words containing 準, TOC

Punctual, On time
zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Right on time
tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
You are right on time
niˇ tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

準時

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Rule, Standard, Criterion, Criteria
zhunˇ zeˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ

準則

zhunˇ zeˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ
Gave it (your) best shot, Shot was aimed accurately
sheˋ deˊ gouˋ zhunˇ le˙
ㄕㄜˋ ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙

準了

zhunˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙
Ready, Prepare, Get ready, Supply (with)
zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Being ready to prevent, Prepared to prevent
zhunˇ beiˋ jiˊ yuˋ fangˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧˊ ㄩˋ ㄈㄤˊ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready, Prepared
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Is ready then, Was ready then, After you are ready then
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Supplied with necessary, Equipped with necessary, Provided with necessary
zhunˇ beiˋ suoˇ xu¯ de˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ ㄉㄜ˙

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Prepare dinner
zhunˇ beiˋ wanˇ can¯
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄨㄢˇ ㄘㄢ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Is ready to see you
zhunˇ beiˋ jianˋ niˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄌㄜ˙

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready for take off!
zhunˇ beiˋ qiˇ fei¯
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄑㄧˇ ㄈㄟ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Yoga: headstand prep, Yoga: sirsasana
zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄊㄡˊ ㄉㄠˇ ㄌㄧˋ ㄕˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
You're going to pay for this, You'll pay for this
niˇ zhunˇ beiˋ weiˋ ciˇ fuˋ chu¯ daiˋ jiaˋ
ㄋㄧˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄨㄟˋ ㄘˇ ㄈㄨˋ ㄔㄨ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Complete preparations, Well prepared, Ready
zuoˋ haoˇ zhunˇ beiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
I was ready, I am ready
woˇ zuoˋ haoˇ zhunˇ beiˋ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
What have we got for her
weiˋ ta¯ zhunˇ beiˋ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
After all of these preparations where completed
yiˊ qieˋ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready to
zhunˇ beiˋ xiangˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄤˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready (to), Get ready, Prepare
zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Prepared, Ready, Is ready, Am ready, Are ready
zhunˇ beiˋ haoˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Not ready
meiˊ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Was ready, Was prepared
yiˇ jing¯ zhunˇ beiˋ haoˇ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Keep ready, Keep prepared
jiˋ xuˋ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

準備

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready for anything, Ready for any news
zhunˇ yingˊ jie¯ renˋ heˊ xiao¯ xiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧˊ

準迎

zhunˇ yingˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ
Precise, Accurate
zhunˇ queˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ

準確

zhunˇ queˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ
Relentless, Accurate, Sure
wenˇ zhunˇ henˇ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄣˇ

準狠

zhunˇ henˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄏㄣˇ
Aim accurately
miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ

瞄準

miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

瞄準

miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ
Level, Standard
shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ

水準

shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ
Best shot
sheˋ zhunˇ
ㄕㄜˋ ㄓㄨㄣˇ

射準

sheˋ zhunˇ
ㄕㄜˋ ㄓㄨㄣˇ
Precise
jing¯ zhunˇ
ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ

精準

jing¯ zhunˇ
ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ
Adjust alignment, Aim at, Point at
duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ

對準

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim at subject
duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

對準

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Pointed at his forehead, Aimed at his forehead
duiˋ zhunˇ ta¯ de˙ qianˊ eˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

對準

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim any one auto focus point
qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ

對準

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim any one of the auto focus points at the subject
jiang¯ qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

對準

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Standard, Criteria
biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

標準

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Ascii tables
biao¯ zhunˇ daiˋ maˇ biaoˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄅㄧㄠˇ

標準

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Standard form
biao¯ zhunˇ ziˋ tiˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄗˋ ㄊㄧˇ

標準

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Overweight
tiˇ zhongˋ chao¯ guoˋ biao¯ zhunˇ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

標準

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Punctual, On time
zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Right on time
tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
You are right on time
niˇ tingˇ zhunˇ shiˊ de˙
ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥˇ ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ ㄉㄜ˙

准时

zhunˇ shiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ
Rule, Standard, Criterion, Criteria
zhunˇ zeˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ

准则

zhunˇ zeˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄗㄜˊ
Gave it (your) best shot, Shot was aimed accurately
sheˋ deˊ gouˋ zhunˇ le˙
ㄕㄜˋ ㄉㄜˊ ㄍㄡˋ ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙

准了

zhunˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄌㄜ˙
Ready, Prepare, Get ready, Supply (with)
zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Being ready to prevent, Prepared to prevent
zhunˇ beiˋ jiˊ yuˋ fangˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧˊ ㄩˋ ㄈㄤˊ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready, Prepared
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Is ready then, Was ready then, After you are ready then
zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Supplied with necessary, Equipped with necessary, Provided with necessary
zhunˇ beiˋ suoˇ xu¯ de˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ ㄉㄜ˙

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Prepare dinner
zhunˇ beiˋ wanˇ can¯
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄨㄢˇ ㄘㄢ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Is ready to see you
zhunˇ beiˋ jianˋ niˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄧˇ ㄌㄜ˙

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready for take off!
zhunˇ beiˋ qiˇ fei¯
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄑㄧˇ ㄈㄟ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Yoga: headstand prep, Yoga: sirsasana
zhunˇ beiˋ touˊ daoˇ liˋ shiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄊㄡˊ ㄉㄠˇ ㄌㄧˋ ㄕˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
You're going to pay for this, You'll pay for this
niˇ zhunˇ beiˋ weiˋ ciˇ fuˋ chu¯ daiˋ jiaˋ
ㄋㄧˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄨㄟˋ ㄘˇ ㄈㄨˋ ㄔㄨ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Complete preparations, Well prepared, Ready
zuoˋ haoˇ zhunˇ beiˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
I was ready, I am ready
woˇ zuoˋ haoˇ zhunˇ beiˋ
ㄨㄛˇ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄠˇ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
What have we got for her
weiˋ ta¯ zhunˇ beiˋ le˙ shenˊ me˙
ㄨㄟˋ ㄊㄚ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
After all of these preparations where completed
yiˊ qieˋ dou¯ zhunˇ beiˋ jiuˋ xuˋ houˋ
ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄉㄡ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩˋ ㄏㄡˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready to
zhunˇ beiˋ xiangˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄤˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready (to), Get ready, Prepare
zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Prepared, Ready, Is ready, Am ready, Are ready
zhunˇ beiˋ haoˇ le˙
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Not ready
meiˊ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄇㄟˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Was ready, Was prepared
yiˇ jing¯ zhunˇ beiˋ haoˇ le˙
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄜ˙

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Keep ready, Keep prepared
jiˋ xuˋ zhunˇ beiˋ haoˇ
ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

准备

zhunˇ beiˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ
Ready for anything, Ready for any news
zhunˇ yingˊ jie¯ renˋ heˊ xiao¯ xiˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ ㄐㄧㄝ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ ㄒㄧˊ

准迎

zhunˇ yingˊ
ㄓㄨㄣˇ ㄧㄥˊ
Precise, Accurate
zhunˇ queˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ

准确

zhunˇ queˋ
ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ
Relentless, Accurate, Sure
wenˇ zhunˇ henˇ
ㄨㄣˇ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄣˇ

准狠

zhunˇ henˇ
ㄓㄨㄣˇ ㄏㄣˇ
Aim accurately
miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ

瞄准

miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ
Get used to aiming a little lower
xiˊ guanˋ wangˇ xiaˋ miaoˊ zhunˇ yiˋ dianˇ
ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄨㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ

瞄准

miaoˊ zhunˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨㄣˇ
Level, Standard
shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ

水准

shuiˇ zhunˇ
ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ
Best shot
sheˋ zhunˇ
ㄕㄜˋ ㄓㄨㄣˇ

射准

sheˋ zhunˇ
ㄕㄜˋ ㄓㄨㄣˇ
Precise
jing¯ zhunˇ
ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ

精准

jing¯ zhunˇ
ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ
Adjust alignment, Aim at, Point at
duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ

对准

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim at subject
duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

对准

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Pointed at his forehead, Aimed at his forehead
duiˋ zhunˇ ta¯ de˙ qianˊ eˊ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄢˊ ㄜˊ

对准

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim any one auto focus point
qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ
ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ

对准

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Aim any one of the auto focus points at the subject
jiang¯ qiˊ zhong¯ yiˊ ge˙ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ duiˋ zhunˇ zhuˇ tiˇ
ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨˇ ㄊㄧˇ

对准

duiˋ zhunˇ
ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ
Standard, Criteria
biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

标准

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Ascii tables
biao¯ zhunˇ daiˋ maˇ biaoˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄅㄧㄠˇ

标准

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Standard form
biao¯ zhunˇ ziˋ tiˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄗˋ ㄊㄧˇ

标准

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ
Overweight
tiˇ zhongˋ chao¯ guoˋ biao¯ zhunˇ
ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

标准

biao¯ zhunˇ
ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
準.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)