Wet,
moist...
shi¯
湿
eavf
eatc

(T)湿(S)

[pinyin]:
shi¯
[zhuyin]:

Wet, moist, damp, humid

17 strokes, Radical: 水, 85
cangjie (T) input code:
e
a
v
f
cangjie (S) input code:
湿
e
a
t
廿
c

Words containing 濕/湿, TOC

濕濕/湿湿:
濕濕的/湿湿的

Wet, Damp, Moist
shi¯ shi¯ de˙
ㄕ : ㄕ : ㄉㄜ˙

濕濕/湿湿:
所以頭髮濕濕的/所以头发湿湿的

So hair was still wet, And so hair was still damp
suoˇ yiˇ touˊ faˇ shi¯ shi¯ de˙
ㄙㄨㄛˇ : ㄧˇ : ㄊㄡˊ : ㄈㄚˇ : ㄕ : ㄕ : ㄉㄜ˙

濕的/湿的:
濕濕的/湿湿的

Wet, Damp, Moist
shi¯ shi¯ de˙
ㄕ : ㄕ : ㄉㄜ˙

濕的/湿的:
所以頭髮濕濕的/所以头发湿湿的

So hair was still wet, And so hair was still damp
suoˇ yiˇ touˊ faˇ shi¯ shi¯ de˙
ㄙㄨㄛˇ : ㄧˇ : ㄊㄡˊ : ㄈㄚˇ : ㄕ : ㄕ : ㄉㄜ˙

濕透/湿透:
濕透了/湿透了

Soaking wet, Drenched
shi¯ touˋ le˙
ㄕ : ㄊㄡˋ : ㄌㄜ˙

濕熱/湿热:
濕熱/湿热

Humid, Hot and damp
shi¯ reˋ
ㄕ : ㄖㄜˋ
The Chinese character 濕/湿 can be pronounced shi¯ and has these meaning(s): Wet, moist, damp, humid, chinsym.zeroparallax.com
Published: 2020 11 13
Updated: 2021 03 29

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)