Fire,
Flame
huoˇ ㄏㄨㄛˇ
f
f

(T)(S)

[pinyin]:
huoˇ
[zhuyin]:
ㄏㄨㄛˇ

Radical: 086, Fire, Flame, Burn

4 strokes, Radical: 火, 86
cangjie (T) input code:
f
cangjie (S) input code:
f

Words containing 火, TOC

Astronomy-planet: mars
huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars rover
huoˇ xing¯ tanˋ ceˋ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄔㄜ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars ascent vehicle (mav)
huoˇ xing¯ jie¯ boˊ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars descent vehicle (mdv)
huoˇ xing¯ deng¯ luˋ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Manned mission to mars
zaiˇ renˊ deng¯ luˋ huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Deliver to mars surface
songˋ daoˋ huoˇ xing¯ shangˋ laiˊ
ㄙㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian day, Martian days, Sol
huoˇ xing¯ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian
huoˇ xing¯ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On sol 18, On the 18th day on mars
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On mars
zaiˋ huoˇ xing¯
ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Day: tuesday
huoˇ yaoˋ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ ㄖˋ

火曜

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Food: ham
huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ

火腿

huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ
Food: fried ham
jian¯ huoˇ tuiˇ
ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ

火腿

huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ
Firewall
fangˊ huoˇ qiangˊ
ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ

火牆

huoˇ qiangˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ
Red, Flame colored
huoˇ hongˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄥˊ

火紅

huoˇ hongˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄥˊ
Fire, Blaze
huoˇ zai¯
ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ

火災

huoˇ zai¯
ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ
Gone viral
huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
I was angry
woˇ huoˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
Caught fire
zhaoˊ huoˇ le˙
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
Rocket, Rocket propelled
huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Group name: the rockettes
huoˇ jianˋ nuuˇ langˊ wuˇ daoˇ tuanˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ ㄨˇ ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Attitude control thrusters
zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋ huoˇ jianˋ
ㄗ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Launch rocket
fa¯ sheˋ huoˇ jianˋ
ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Radical for fire
huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ

火部

huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ
Obsession
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ

火入

huoˇ ruˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ
Obsessively
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ de˙
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ ㄉㄜ˙

火入

huoˇ ruˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ
Smudge pot, Highway torch, Kerosene powered highway or railroad warning signal, Heater used for orchards
xun¯ huoˇ penˊ
ㄒㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ

火盆

huoˇ penˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ
Hot pot
huoˇ guo¯
ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ

火鍋

huoˇ guo¯
ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ
Flame, Flames
huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Flame throwing
pen¯ tuˇ huoˇ yanˋ de˙
ㄆㄣ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Spat flames, Spurted out flames
pen¯ chu¯ de˙ huoˇ yanˋ
ㄆㄣ ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Hearth, Stove, Oven
huoˇ luˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨˊ

火爐

huoˇ luˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨˊ
Burn(ing)
huoˇ shao¯
ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ

火燒

huoˇ shao¯
ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ
Gun powder, Ammo
huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ

火藥

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Match for lighting fires
huoˇ chaiˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ

火柴

huoˇ chaiˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ
Fire, Building fire
huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ

火場

huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ
Train
huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Model train
huoˇ che¯ moˊ xingˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Model train buff
huoˇ che¯ moˊ xingˊ de˙ aiˋ haoˇ zheˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
A train
yiˊ lieˋ huoˇ che¯
ㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Taken away by a train, Carried away by a train
beiˋ yiˊ lieˋ huoˇ che¯ zaiˇ zouˇ le˙
ㄅㄟˋ ㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄗㄞˇ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Railway bridge
huoˇ che¯ qiaoˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄑㄧㄠˊ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Train station
huoˇ che¯ zhanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Roof of a train
huoˇ che¯ dingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄉㄧㄥˇ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Locomotive
huoˇ che¯ touˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ

火車

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Flames of battle
zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ

戰火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Endless flames of battle
zhanˋ huoˇ lianˊ lianˊ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ

戰火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Weapons, Arms, Defense
jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ

軍火

jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ
Defense manufacturer, Arms manufacturer
jun¯ huoˇ gong¯ si¯
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ

軍火

jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ
Indignant, Anger
nuˋ huoˇ
ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ

怒火

nuˋ huoˇ
ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ
Commit arson
zongˋ huoˇ
ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ

縱火

zongˋ huoˇ
ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ
Become angry, Get mad, Burst into flames, Fire off a gun
fa¯ huoˇ
ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ

發火

fa¯ huoˇ
ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ
Start a fire
sheng¯ huoˇ
ㄕㄥ ㄏㄨㄛˇ

生火

sheng¯ huoˇ
ㄕㄥ ㄏㄨㄛˇ
Fight a fire, Fire-fighter
jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ

救火

jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ
Set fire
fangˋ huoˇ
ㄈㄤˋ ㄏㄨㄛˇ

放火

fangˋ huoˇ
ㄈㄤˋ ㄏㄨㄛˇ
Will-o'-the-wisp, Wildfire
eˊ huoˇ
ㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

訛火

eˊ huoˇ
ㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
Flames of love, Passion
qingˊ huoˇ
ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ

情火

qingˊ huoˇ
ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ
Match, Matches, Fire making matches
yangˊ huoˇ
ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˇ

洋火

yangˊ huoˇ
ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˇ
Lights, Illumination
deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

燈火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

燈火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Signal fire, Beacon, Fireworks, Smoke and fire, Kitchen smoke, Smoke from cooking, Cooked food
yan¯ huoˇ
ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ

煙火

yan¯ huoˇ
ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ
Catch fire
zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Non-flammable
buˋ zhe˙ huoˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

著火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Anger
reˇ huoˇ
ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ

惹火

reˇ huoˇ
ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ
Bore wood to make fire
zuan¯ muˋ quˇ huoˇ
ㄗㄨㄢ ㄇㄨˋ ㄑㄩˇ ㄏㄨㄛˇ

取火

quˇ huoˇ
ㄑㄩˇ ㄏㄨㄛˇ
Fire started, Start a fire
qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ

起火

qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ
Cause of the fire
qiˇ huoˇ yuanˊ yin¯
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

起火

qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ
Big fire
daˋ huoˇ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ

大火

daˋ huoˇ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ
Hellfire
diˋ yuˋ huoˇ
ㄉㄧˋ ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ

獄火

yuˋ huoˇ
ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ
Astronomy-planet: mars
huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars mission, Mission to mars
huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars rover
huoˇ xing¯ tanˋ ceˋ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄔㄜ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars ascent vehicle (mav)
huoˇ xing¯ jie¯ boˊ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars descent vehicle (mdv)
huoˇ xing¯ deng¯ luˋ xiaoˇ tingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧㄥˇ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Mars surface operations
huoˇ xing¯ biaoˇ mianˋ renˋ wuˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
In martian gravity
huoˇ xing¯ zhongˋ liˋ xiaˋ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Manned mission to mars
zaiˇ renˊ deng¯ luˋ huoˇ xing¯ renˋ wuˋ
ㄗㄞˇ ㄖㄣˊ ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˋ ㄨˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Deliver to mars surface
songˋ daoˋ huoˇ xing¯ shangˋ laiˊ
ㄙㄨㄥˋ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian day, Martian days, Sol
huoˇ xing¯ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Martian
huoˇ xing¯ de˙
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄉㄜ˙

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On sol 18, On the 18th day on mars
zaiˋ diˋ shiˊ ba¯ huoˇ xing¯ riˋ
ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ ㄖˋ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
On mars
zaiˋ huoˇ xing¯
ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ

火星

huoˇ xing¯
ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥ
Day: tuesday
huoˇ yaoˋ riˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ ㄖˋ

火曜

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Food: ham
huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ

火腿

huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ
Food: fried ham
jian¯ huoˇ tuiˇ
ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ

火腿

huoˇ tuiˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄊㄨㄟˇ
Firewall
fangˊ huoˇ qiangˊ
ㄈㄤˊ ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ

火墙

huoˇ qiangˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤˊ
Red, Flame colored
huoˇ hongˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄥˊ

火红

huoˇ hongˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄏㄨㄥˊ
Fire, Blaze
huoˇ zai¯
ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ

火灾

huoˇ zai¯
ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ
Gone viral
huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
I was angry
woˇ huoˇ le˙
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
Caught fire
zhaoˊ huoˇ le˙
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙

火了

huoˇ le˙
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄜ˙
Rocket, Rocket propelled
huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Group name: the rockettes
huoˇ jianˋ nuuˇ langˊ wuˇ daoˇ tuanˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ ㄨˇ ㄉㄠˇ ㄊㄨㄢˊ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Attitude control thrusters
zi¯ taiˋ kongˋ zhiˋ huoˇ jianˋ
ㄗ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Launch rocket
fa¯ sheˋ huoˇ jianˋ
ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ

火箭

huoˇ jianˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ
Radical for fire
huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ

火部

huoˇ buˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ
Obsession
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ

火入

huoˇ ruˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ
Obsessively
zouˇ huoˇ ruˋ moˊ de˙
ㄗㄡˇ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ ㄇㄛˊ ㄉㄜ˙

火入

huoˇ ruˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˋ
Smudge pot, Highway torch, Kerosene powered highway or railroad warning signal, Heater used for orchards
xun¯ huoˇ penˊ
ㄒㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ

火盆

huoˇ penˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄆㄣˊ
Hot pot
huoˇ guo¯
ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ

火锅

huoˇ guo¯
ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ
Flame, Flames
huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Flame throwing
pen¯ tuˇ huoˇ yanˋ de˙
ㄆㄣ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Spat flames, Spurted out flames
pen¯ chu¯ de˙ huoˇ yanˋ
ㄆㄣ ㄔㄨ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ

火焰

huoˇ yanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ
Hearth, Stove, Oven
huoˇ luˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨˊ

火炉

huoˇ luˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨˊ
Burn(ing)
huoˇ shao¯
ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ

火烧

huoˇ shao¯
ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ
Gun powder, Ammo
huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ

火药

huoˇ yaoˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄧㄠˋ
Match for lighting fires
huoˇ chaiˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ

火柴

huoˇ chaiˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ
Fire, Building fire
huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ

火场

huoˇ changˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄤˇ
Train
huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Model train
huoˇ che¯ moˊ xingˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Model train buff
huoˇ che¯ moˊ xingˊ de˙ aiˋ haoˇ zheˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
A train
yiˊ lieˋ huoˇ che¯
ㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Taken away by a train, Carried away by a train
beiˋ yiˊ lieˋ huoˇ che¯ zaiˇ zouˇ le˙
ㄅㄟˋ ㄧˊ ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄗㄞˇ ㄗㄡˇ ㄌㄜ˙

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Railway bridge
huoˇ che¯ qiaoˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄑㄧㄠˊ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Train station
huoˇ che¯ zhanˋ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄓㄢˋ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Roof of a train
huoˇ che¯ dingˇ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄉㄧㄥˇ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Locomotive
huoˇ che¯ touˊ
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ ㄊㄡˊ

火车

huoˇ che¯
ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ
Flames of battle
zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ

战火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Endless flames of battle
zhanˋ huoˇ lianˊ lianˊ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ

战火

zhanˋ huoˇ
ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ
Weapons, Arms, Defense
jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ

军火

jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ
Defense manufacturer, Arms manufacturer
jun¯ huoˇ gong¯ si¯
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄥ ㄙ

军火

jun¯ huoˇ
ㄐㄩㄣ ㄏㄨㄛˇ
Indignant, Anger
nuˋ huoˇ
ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ

怒火

nuˋ huoˇ
ㄋㄨˋ ㄏㄨㄛˇ
Commit arson
zongˋ huoˇ
ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ

纵火

zongˋ huoˇ
ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ
Become angry, Get mad, Burst into flames, Fire off a gun
fa¯ huoˇ
ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ

发火

fa¯ huoˇ
ㄈㄚ ㄏㄨㄛˇ
Start a fire
sheng¯ huoˇ
ㄕㄥ ㄏㄨㄛˇ

生火

sheng¯ huoˇ
ㄕㄥ ㄏㄨㄛˇ
Fight a fire, Fire-fighter
jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ

救火

jiuˋ huoˇ
ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ
Set fire
fangˋ huoˇ
ㄈㄤˋ ㄏㄨㄛˇ

放火

fangˋ huoˇ
ㄈㄤˋ ㄏㄨㄛˇ
Will-o'-the-wisp, Wildfire
eˊ huoˇ
ㄜˊ ㄏㄨㄛˇ

讹火

eˊ huoˇ
ㄜˊ ㄏㄨㄛˇ
Flames of love, Passion
qingˊ huoˇ
ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ

情火

qingˊ huoˇ
ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ
Match, Matches, Fire making matches
yangˊ huoˇ
ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˇ

洋火

yangˊ huoˇ
ㄧㄤˊ ㄏㄨㄛˇ
Lights, Illumination
deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

灯火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

灯火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Signal fire, Beacon, Fireworks, Smoke and fire, Kitchen smoke, Smoke from cooking, Cooked food
yan¯ huoˇ
ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ

烟火

yan¯ huoˇ
ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ
Catch fire
zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhaoˊ huoˇ
ㄓㄠˊ ㄏㄨㄛˇ
Go down in flames
shi¯ baiˋ zhe˙ huoˇ
ㄕ ㄅㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Non-flammable
buˋ zhe˙ huoˇ
ㄅㄨˋ ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ

着火

zhe˙ huoˇ
ㄓㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ
Anger
reˇ huoˇ
ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ

惹火

reˇ huoˇ
ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ
Bore wood to make fire
zuan¯ muˋ quˇ huoˇ
ㄗㄨㄢ ㄇㄨˋ ㄑㄩˇ ㄏㄨㄛˇ

取火

quˇ huoˇ
ㄑㄩˇ ㄏㄨㄛˇ
Fire started, Start a fire
qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ

起火

qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ
Cause of the fire
qiˇ huoˇ yuanˊ yin¯
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

起火

qiˇ huoˇ
ㄑㄧˇ ㄏㄨㄛˇ
Big fire
daˋ huoˇ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ

大火

daˋ huoˇ
ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ
Hellfire
diˋ yuˋ huoˇ
ㄉㄧˋ ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ

狱火

yuˋ huoˇ
ㄩˋ ㄏㄨㄛˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
火.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)