Lamp,
Light
deng¯ ㄉㄥ¯
fnot
fmn

(T)(S)

16 strokes, Radical: 火, 86
cangjie (T) input code:
f
n
o
t
廿
cangjie (S) input code:
f
m
n

Words containing 燈, TOC

Lamp shade
deng¯ zhaoˋ
ㄉㄥ ㄓㄠˋ

燈罩

deng¯ zhaoˋ
ㄉㄥ ㄓㄠˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

燈將

deng¯ jiang¯
ㄉㄥ ㄐㄧㄤ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

燈將

deng¯ jiang¯
ㄉㄥ ㄐㄧㄤ
Lantern
deng¯ longˊ
ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ

燈籠

deng¯ longˊ
ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ
Light turned green, Traffic light turned green
luuˋ deng¯ liangˋ le˙
ㄌㄩˋ ㄉㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄜ˙

燈亮

deng¯ liangˋ
ㄉㄥ ㄌㄧㄤˋ
Light bulb
deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ

燈泡

deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ
Light bulb, Third wheel (unwanted third party accompanying a couple)
dianˋ deng¯ pao¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠ

燈泡

deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ
Change a light bulb, Changed light bulbs
huanˋ deng¯ paoˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ

燈泡

deng¯ paoˋ
ㄉㄥ ㄆㄠˋ
Light(s), Lighting
deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ

燈光

deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ
Thinking that it was just a trick of the light
renˋ weiˋ naˋ zhiˇ shiˋ deng¯ guang¯ zuoˋ guaiˋ
ㄖㄣˋ ㄨㄟˋ ㄋㄚˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ ㄍㄨㄤ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

燈光

deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ
Lights, Illumination
deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

燈火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

燈火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Slide
huanˋ deng¯ pianˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ

燈片

deng¯ pianˋ
ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ
Slide show
huanˋ deng¯ pianˋ bo¯ fangˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ ㄅㄛ ㄈㄤˋ

燈片

deng¯ pianˋ
ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ
Flash photography
shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

燈攝

deng¯ sheˋ
ㄉㄥ ㄕㄜˋ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

燈攝

deng¯ sheˋ
ㄉㄥ ㄕㄜˋ
Street light
luˋ deng¯
ㄌㄨˋ ㄉㄥ

路燈

luˋ deng¯
ㄌㄨˋ ㄉㄥ
Flash
shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ

閃燈

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Flash exposure (fe)
shanˇ deng¯ puˋ guang¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

閃燈

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Flash exposure lock
shanˇ deng¯ puˋ guang¯ suoˇ
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

閃燈

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Traffic light, Traffic lights
hongˊ luuˋ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄌㄩˋ ㄉㄥ

綠燈

luuˋ deng¯
ㄌㄩˋ ㄉㄥ
Red light
hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ

紅燈

hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ
Stop at red light, Stopped at red light
tingˊ hongˊ deng¯
ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ

紅燈

hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ
Kerosene lamp
yangˊ deng¯
ㄧㄤˊ ㄉㄥ

洋燈

yangˊ deng¯
ㄧㄤˊ ㄉㄥ
Oil lamp
youˊ deng¯
ㄧㄡˊ ㄉㄥ

油燈

youˊ deng¯
ㄧㄡˊ ㄉㄥ
Lamp
xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

小燈

xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ
The lamp in front of the bed
chuangˊ qianˊ de˙ xiaoˇ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

小燈

xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ
Head light
qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ

前燈

qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ
Fluorescent light
riˋ guang¯ deng¯
ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Flash unit, Flash
shanˇ guang¯ deng¯
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Built-in flash
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Using the built-in flash
shiˇ yongˋ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Camera's flash
zhaoˋ xiang¯ ji¯ de˙ shanˇ guang¯ deng¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Spotlight
juˋ guang¯ deng¯
ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光燈

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Bedside lamp
chuangˊ touˊ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄉㄥ

頭燈

touˊ deng¯
ㄊㄡˊ ㄉㄥ
Bedside lamp
chuangˊ touˊ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄉㄥ

頭燈

touˊ deng¯
ㄊㄡˊ ㄉㄥ
Indicator light
zhiˇ shiˋ deng¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

示燈

shiˋ deng¯
ㄕˋ ㄉㄥ
Focus confirmation light, Focus confirmation indicator light
duiˋ jiao¯ queˋ renˋ zhiˇ shiˋ deng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

示燈

shiˋ deng¯
ㄕˋ ㄉㄥ
Sky lantern, Floating lantern
tian¯ deng¯
ㄊㄧㄢ ㄉㄥ

天燈

tian¯ deng¯
ㄊㄧㄢ ㄉㄥ
Light bulb
dianˋ deng¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ

電燈

dianˋ deng¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ
Lighting
biaoˇ deng¯
ㄅㄧㄠˇ ㄉㄥ

表燈

biaoˇ deng¯
ㄅㄧㄠˇ ㄉㄥ
Vehicle light
che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ

車燈

che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ
Brake light
sha¯ che¯ deng¯
ㄕㄚ ㄔㄜ ㄉㄥ

車燈

che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ
Neutral light
kong¯ dangˇ deng¯
ㄎㄨㄥ ㄉㄤˇ ㄉㄥ

檔燈

dangˇ deng¯
ㄉㄤˇ ㄉㄥ
Lamp, Desk lamp
taiˊ deng¯
ㄊㄞˊ ㄉㄥ

檯燈

taiˊ deng¯
ㄊㄞˊ ㄉㄥ
Lamp shade
deng¯ zhaoˋ
ㄉㄥ ㄓㄠˋ

灯罩

deng¯ zhaoˋ
ㄉㄥ ㄓㄠˋ
Built in flash will automatically pop up
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

灯将

deng¯ jiang¯
ㄉㄥ ㄐㄧㄤ
If necessary the built in flash will automatically pop up
biˋ yaoˋ shiˊ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯ jiang¯ huiˋ ziˋ dongˋ tanˊ qiˇ
ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄕˊ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄢˊ ㄑㄧˇ

灯将

deng¯ jiang¯
ㄉㄥ ㄐㄧㄤ
Lantern
deng¯ longˊ
ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ

灯笼

deng¯ longˊ
ㄉㄥ ㄌㄨㄥˊ
Light turned green, Traffic light turned green
luuˋ deng¯ liangˋ le˙
ㄌㄩˋ ㄉㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄜ˙

灯亮

deng¯ liangˋ
ㄉㄥ ㄌㄧㄤˋ
Light bulb
deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ

灯泡

deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ
Light bulb, Third wheel (unwanted third party accompanying a couple)
dianˋ deng¯ pao¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠ

灯泡

deng¯ pao¯
ㄉㄥ ㄆㄠ
Change a light bulb, Changed light bulbs
huanˋ deng¯ paoˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ

灯泡

deng¯ paoˋ
ㄉㄥ ㄆㄠˋ
Light(s), Lighting
deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ

灯光

deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ
Thinking that it was just a trick of the light
renˋ weiˋ naˋ zhiˇ shiˋ deng¯ guang¯ zuoˋ guaiˋ
ㄖㄣˋ ㄨㄟˋ ㄋㄚˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ ㄍㄨㄤ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

灯光

deng¯ guang¯
ㄉㄥ ㄍㄨㄤ
Lights, Illumination
deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

灯火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Lit up, Had lights on
liangˋ zhe˙ dianˇ dianˇ deng¯ huoˇ
ㄌㄧㄤˋ ㄓㄜ˙ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ

灯火

deng¯ huoˇ
ㄉㄥ ㄏㄨㄛˇ
Slide
huanˋ deng¯ pianˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ

灯片

deng¯ pianˋ
ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ
Slide show
huanˋ deng¯ pianˋ bo¯ fangˋ
ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ ㄅㄛ ㄈㄤˋ

灯片

deng¯ pianˋ
ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ
Flash photography
shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ

灯摄

deng¯ sheˋ
ㄉㄥ ㄕㄜˋ
In areas where flash photography is prohibited
zaiˋ jin¯ zhiˇ shanˇ guang¯ deng¯ sheˋ yingˇ de˙ changˇ suoˇ
ㄗㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓˇ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄕㄜˋ ㄧㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ

灯摄

deng¯ sheˋ
ㄉㄥ ㄕㄜˋ
Street light
luˋ deng¯
ㄌㄨˋ ㄉㄥ

路灯

luˋ deng¯
ㄌㄨˋ ㄉㄥ
Flash
shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ

闪灯

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Flash exposure (fe)
shanˇ deng¯ puˋ guang¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

闪灯

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Flash exposure lock
shanˇ deng¯ puˋ guang¯ suoˇ
ㄕㄢˇ ㄉㄥ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄙㄨㄛˇ

闪灯

shanˇ deng¯
ㄕㄢˇ ㄉㄥ
Traffic light, Traffic lights
hongˊ luuˋ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄌㄩˋ ㄉㄥ

绿灯

luuˋ deng¯
ㄌㄩˋ ㄉㄥ
Red light
hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ

红灯

hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ
Stop at red light, Stopped at red light
tingˊ hongˊ deng¯
ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ

红灯

hongˊ deng¯
ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ
Kerosene lamp
yangˊ deng¯
ㄧㄤˊ ㄉㄥ

洋灯

yangˊ deng¯
ㄧㄤˊ ㄉㄥ
Oil lamp
youˊ deng¯
ㄧㄡˊ ㄉㄥ

油灯

youˊ deng¯
ㄧㄡˊ ㄉㄥ
Lamp
xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

小灯

xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ
The lamp in front of the bed
chuangˊ qianˊ de˙ xiaoˇ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ

小灯

xiaoˇ deng¯
ㄒㄧㄠˇ ㄉㄥ
Head light
qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ

前灯

qianˊ deng¯
ㄑㄧㄢˊ ㄉㄥ
Fluorescent light
riˋ guang¯ deng¯
ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Flash unit, Flash
shanˇ guang¯ deng¯
ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Built-in flash
neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Using the built-in flash
shiˇ yongˋ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Camera's flash
zhaoˋ xiang¯ ji¯ de˙ shanˇ guang¯ deng¯
ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄉㄜ˙ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Spotlight
juˋ guang¯ deng¯
ㄐㄩˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

光灯

guang¯ deng¯
ㄍㄨㄤ ㄉㄥ
Bedside lamp
chuangˊ touˊ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄉㄥ

头灯

touˊ deng¯
ㄊㄡˊ ㄉㄥ
Bedside lamp
chuangˊ touˊ deng¯
ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄉㄥ

头灯

touˊ deng¯
ㄊㄡˊ ㄉㄥ
Indicator light
zhiˇ shiˋ deng¯
ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

示灯

shiˋ deng¯
ㄕˋ ㄉㄥ
Focus confirmation light, Focus confirmation indicator light
duiˋ jiao¯ queˋ renˋ zhiˇ shiˋ deng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩㄝˋ ㄖㄣˋ ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄥ

示灯

shiˋ deng¯
ㄕˋ ㄉㄥ
Sky lantern, Floating lantern
tian¯ deng¯
ㄊㄧㄢ ㄉㄥ

天灯

tian¯ deng¯
ㄊㄧㄢ ㄉㄥ
Light bulb
dianˋ deng¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ

电灯

dianˋ deng¯
ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ
Lighting
biaoˇ deng¯
ㄅㄧㄠˇ ㄉㄥ

表灯

biaoˇ deng¯
ㄅㄧㄠˇ ㄉㄥ
Vehicle light
che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ

车灯

che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ
Brake light
sha¯ che¯ deng¯
ㄕㄚ ㄔㄜ ㄉㄥ

车灯

che¯ deng¯
ㄔㄜ ㄉㄥ
Neutral light
kong¯ dangˇ deng¯
ㄎㄨㄥ ㄉㄤˇ ㄉㄥ

档灯

dangˇ deng¯
ㄉㄤˇ ㄉㄥ
Lamp, Desk lamp
taiˊ deng¯
ㄊㄞˊ ㄉㄥ

台灯

taiˊ deng¯
ㄊㄞˊ ㄉㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
燈.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)