Have Fun,
Play
wanˊ ㄨㄢˊ
mgmmu
mgmmu

(T)(S)

[pinyin]:
wanˊ wanˋ
[zhuyin]:
ㄨㄢˊ ㄨㄢˋ

Have Fun, Play, Toy, Toys, Amuse, Curios, Antiques, (Wan4), Joke, Toy With, Take Things Lightly, Learn

8 strokes, Radical: 玉, 96
cangjie (T) input code:
m
g
m
m
u
cangjie (S) input code:
m
g
m
m
u

Words containing 玩, TOC

Toy(s)
wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ

玩具

wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Teddy bear, Toy bear, Child's teddy bear
wanˊ juˋ xiongˊ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ ㄒㄩㄥˊ

玩具

wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Fun
wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ

玩樂

wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ
Eat, drink and be merry
chi¯ he¯ wanˊ leˋ
ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ

玩樂

wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ
Play in the water
wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

玩水

wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Play, Enjoy, Have fun
wanˊ erˊ
ㄨㄢˊ ㄦˊ

玩兒

wanˊ erˊ
ㄨㄢˊ ㄦˊ
Played (e.g. played happily)
wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

玩得

wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Playmates, Friends
wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ

玩伴

wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ
Childhood friend
tongˊ nianˊ wanˊ banˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ

玩伴

wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

玩手

wanˊ shouˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ
Joke
wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Joke
wanˊ xiaoˋ shuo¯
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Crack a joke, Make a joke, Joke
kai¯ wanˊ xiaoˋ
ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Joking, Can't be serious, You're joking
shaoˇ kai¯ wanˊ xiaoˋ le˙
ㄕㄠˇ ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
A small joke, A little bit of a joke
xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
It was a little bit of a joke between the two of them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯ de˙ xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Toy, Play thing
wanˊ yiˋ
ㄨㄢˊ ㄧˋ

玩意

wanˊ yiˋ
ㄨㄢˊ ㄧˋ
Play games, Play a game
wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ

玩遊

wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ
Free to play games, Free to have fun
ziˋ youˊ ziˋ zaiˋ de˙ wanˊ youˊ xiˋ
ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ

玩遊

wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ
Screwed, Finished, Done for
wanˊ wanˊ le˙
ㄨㄢˊ ㄨㄢˊ ㄌㄜ˙

玩完

wanˊ wanˊ
ㄨㄢˊ ㄨㄢˊ
Forgot about him, Did not think about him
wanˊ quanˊ baˇ ta¯ wangˋ le˙
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄚˇ ㄊㄚ ㄨㄤˋ ㄌㄜ˙

玩全

wanˊ quanˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ
Playing, Playing with
wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙

玩著

wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙
Play, Have fun with
wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ

玩耍

wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ
Chasing each other for fun
zhui¯ zhuˊ wanˊ shuaˇ
ㄓㄨㄟ ㄓㄨˊ ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ

玩耍

wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ
Play ball
wanˊ qiuˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ

玩球

wanˊ qiuˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ
Playing cards, Playing a card game
wanˊ paiˊ
ㄨㄢˊ ㄆㄞˊ

玩牌

wanˊ paiˊ
ㄨㄢˊ ㄆㄞˊ
Play on the seesaw
wanˊ qiaoˊ qiaoˊ banˇ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄠˊ ㄅㄢˇ

玩翹

wanˊ qiaoˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄠˊ
Play hide-and-seek
wanˊ zhuo¯ miˊ cangˊ
ㄨㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ

玩捉

wanˊ zhuo¯
ㄨㄢˊ ㄓㄨㄛ
Fun
haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ

好玩

haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ
Most fun
zuiˋ haoˇ wanˊ
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ

好玩

haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ
Went to a friend's house to hang out, Went to a friend's house to play
daoˋ pengˊ youˇ jia¯ wanˊ
ㄉㄠˋ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˊ

家玩

jia¯ wanˊ
ㄐㄧㄚ ㄨㄢˊ
Play again, Play another
zaiˋ wanˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄢˊ

再玩

zaiˋ wanˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄢˊ
Toy(s)
wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ

玩具

wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Teddy bear, Toy bear, Child's teddy bear
wanˊ juˋ xiongˊ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ ㄒㄩㄥˊ

玩具

wanˊ juˋ
ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ
Fun
wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ

玩乐

wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ
Eat, drink and be merry
chi¯ he¯ wanˊ leˋ
ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ

玩乐

wanˊ leˋ
ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ
Play in the water
wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ

玩水

wanˊ shuiˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄟˇ
Play, Enjoy, Have fun
wanˊ erˊ
ㄨㄢˊ ㄦˊ

玩儿

wanˊ erˊ
ㄨㄢˊ ㄦˊ
Played (e.g. played happily)
wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙

玩得

wanˊ de˙
ㄨㄢˊ ㄉㄜ˙
Playmates, Friends
wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ

玩伴

wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ
Childhood friend
tongˊ nianˊ wanˊ banˋ
ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ

玩伴

wanˊ banˋ
ㄨㄢˊ ㄅㄢˋ
Play on the phone
wanˊ shouˇ ji¯
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ ㄐㄧ

玩手

wanˊ shouˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄡˇ
Joke
wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Joke
wanˊ xiaoˋ shuo¯
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄕㄨㄛ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Crack a joke, Make a joke, Joke
kai¯ wanˊ xiaoˋ
ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Joking, Can't be serious, You're joking
shaoˇ kai¯ wanˊ xiaoˋ le˙
ㄕㄠˇ ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄜ˙

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
A small joke, A little bit of a joke
xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
It was a little bit of a joke between the two of them
ta¯ men˙ liangˇ renˊ zhi¯ jian¯ de˙ xiaoˇ wanˊ xiaoˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄌㄧㄤˇ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ

玩笑

wanˊ xiaoˋ
ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ
Toy, Play thing
wanˊ yiˋ
ㄨㄢˊ ㄧˋ

玩意

wanˊ yiˋ
ㄨㄢˊ ㄧˋ
Play games, Play a game
wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ

玩游

wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ
Free to play games, Free to have fun
ziˋ youˊ ziˋ zaiˋ de˙ wanˊ youˊ xiˋ
ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄗˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ

玩游

wanˊ youˊ
ㄨㄢˊ ㄧㄡˊ
Screwed, Finished, Done for
wanˊ wanˊ le˙
ㄨㄢˊ ㄨㄢˊ ㄌㄜ˙

玩完

wanˊ wanˊ
ㄨㄢˊ ㄨㄢˊ
Forgot about him, Did not think about him
wanˊ quanˊ baˇ ta¯ wangˋ le˙
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄚˇ ㄊㄚ ㄨㄤˋ ㄌㄜ˙

玩全

wanˊ quanˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ
Playing, Playing with
wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙

玩着

wanˊ zhe˙
ㄨㄢˊ ㄓㄜ˙
Play, Have fun with
wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ

玩耍

wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ
Chasing each other for fun
zhui¯ zhuˊ wanˊ shuaˇ
ㄓㄨㄟ ㄓㄨˊ ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ

玩耍

wanˊ shuaˇ
ㄨㄢˊ ㄕㄨㄚˇ
Play ball
wanˊ qiuˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ

玩球

wanˊ qiuˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ
Playing cards, Playing a card game
wanˊ paiˊ
ㄨㄢˊ ㄆㄞˊ

玩牌

wanˊ paiˊ
ㄨㄢˊ ㄆㄞˊ
Play on the seesaw
wanˊ qiaoˊ qiaoˊ banˇ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄠˊ ㄅㄢˇ

玩翘

wanˊ qiaoˊ
ㄨㄢˊ ㄑㄧㄠˊ
Play hide-and-seek
wanˊ zhuo¯ miˊ cangˊ
ㄨㄢˊ ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ

玩捉

wanˊ zhuo¯
ㄨㄢˊ ㄓㄨㄛ
Fun
haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ

好玩

haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ
Most fun
zuiˋ haoˇ wanˊ
ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ

好玩

haoˇ wanˊ
ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ
Went to a friend's house to hang out, Went to a friend's house to play
daoˋ pengˊ youˇ jia¯ wanˊ
ㄉㄠˋ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˊ

家玩

jia¯ wanˊ
ㄐㄧㄚ ㄨㄢˊ
Play again, Play another
zaiˋ wanˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄢˊ

再玩

zaiˋ wanˊ
ㄗㄞˋ ㄨㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
玩.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)