Show,
Unveil
xianˋ ㄒㄧㄢˋ
mgbuu
mgbhu

(T)(S)

[pinyin]:
xianˋ
[zhuyin]:
ㄒㄧㄢˋ

Show, Unveil, Become Visible, Appear, Be Present

11 strokes, Radical: 玉, 96
cangjie (T) input code:
m
g
b
u
u
cangjie (S) input code:
m
g
b
h
u

Words containing 現, TOC

Modern
xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ

現代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Modern technology, The latest technology
xianˋ daiˋ ke¯ jiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ

現代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Modernize
xianˋ daiˋ huaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ

現代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Occurrence, Phenomena
xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

現象

xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Lightning strikes
leiˊ jiˊ xianˋ xiangˋ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

現象

xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Situation, Current situation, Status
xianˋ kuangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄤˋ

現況

xianˋ kuangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄤˋ
Appeared
xianˋ shen¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ

現身

xianˋ shen¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ
Ready-made, At hand
xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

現成

xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Reality
xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Real life
xianˋ shiˊ sheng¯ huoˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
In life
xianˋ shiˊ sheng¯ huoˊ zhong¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Withdraw from reality
chou¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄔㄡ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Divorced from reality
tuo¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Withdrawing oneself from reality
ziˋ jiˇ chou¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄔㄡ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Surreal
chao¯ xianˋ shiˊ
ㄔㄠ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

現實

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Now
xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ

現今

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Cash
xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ

現金

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Paid
shou¯ xianˋ jin¯ de˙
ㄕㄡ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜ˙

現金

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Scene, Act, Chapter
xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Truly a sorry sight
xianˋ changˇ zhen¯ shiˋ canˇ buˋ renˇ duˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄓㄣ ㄕˋ ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Crime scene, Scene of a crime
fanˋ zuiˋ xianˋ changˇ
ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Were present
zaiˋ xianˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Only four people were present
zhiˇ youˇ siˋ ge˙ renˊ zaiˋ xianˋ changˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄙˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

現場

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Fresh squeezed, Squeezed
xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ

現榨

xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ
Drink: fresh squeezed juice, Freshly squeezed juice
xianˋ zhaˋ guoˇ zhi¯
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

現榨

xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ
Exist, Existing
xianˋ cunˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ

現存

xianˋ cunˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ
Right now, Now
xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
You're a little bit older now
xianˋ zaiˋ niˇ shao¯ weiˊ daˋ yiˋ dianˇ le˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄜ˙

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
It's only 7 o'clock
xianˋ zaiˋ caiˊ qi¯ dianˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now who is (as if positions reversed)
xianˋ zaiˋ huanˋ sheiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄟˊ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now there's still time
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
There's still time for retrieve the situation, There's still time to turn the tide
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯ wanˇ huiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
How he worked from home
ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Comes to your mind
chu¯ xianˋ zaiˋ niˇ naoˇ haiˇ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Even though he now worked from home
sui¯ ranˊ ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Why is it that only now do you tell me
zenˇ me˙ xianˋ zaiˋ caiˊ gaoˋ suˋ woˇ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Grammar: present tense
xianˋ zaiˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˊ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now
xianˋ zaiˋ zhengˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Present
xianˋ zaiˋ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Until now, Up until now
daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Delayed till now, Only now started
daoˋ xianˋ zaiˋ caiˊ zhanˇ kai¯
ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄓㄢˇ ㄎㄞ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
From the start of school up until now
congˊ kai¯ xueˊ daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

現在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Develop, Present, Perform, Performance
zhanˇ xianˋ
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

展現

zhanˇ xianˋ
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Appear, Emerge, Become evident
chengˊ xianˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

呈現

chengˊ xianˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Flash
shanˇ xianˋ
ㄕㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

閃現

shanˇ xianˋ
ㄕㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Appear, Emerge
chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Wrinkles start to appear, Wrinkles started to appear
zhouˋ wenˊ kai¯ shiˇ chu¯ xianˋ
ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ ㄎㄞ ㄕˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Waiting for a rabbit to appear
dengˇ tuˋ ziˇ chu¯ xianˋ
ㄉㄥˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Appeared in the form of a question
yiˇ wenˋ tiˊ de˙ xingˊ shiˋ chu¯ xianˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Appeared, Showed up
chu¯ xianˋ le˙
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Shall appear
huiˋ chu¯ xianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出現

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Discover(ed), Find, Found, Find out, Found out, Realize(d)
fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Immediately discovers, Discovers straight away
suiˊ jiˊ fa¯ xianˋ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
See a chance, Discover an opportunity
fa¯ xianˋ le˙
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Discovered a wormhole
fa¯ xianˋ le˙ yiˊ ge˙ chongˊ dongˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄔㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Discovered
fa¯ xianˋ de˙
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Been discovered
beiˋ fa¯ xianˋ
ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Won't be discovered
buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
We won't be discovered, No one will find out what we've done
woˇ men˙ buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
But discover
queˋ fa¯ xianˋ
ㄑㄩㄝˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
And discovers (at the same time)
bingˋ fa¯ xianˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

發現

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Pay in cash
fuˋ xianˋ
ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

付現

fuˋ xianˋ
ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ
Recreate, Reproduce, Reappear, Simulate, Returned, Came back
chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

重現

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

重現

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Arose, Arise in one's mind or memory
fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ

浮現

fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ
Arose
fuˊ xianˋ le˙
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

浮現

fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ
Come true, Realize, Become actual, Actualize
shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ

實現

shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ
Self-realization
ziˋ woˇ shiˊ xianˋ
ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ

實現

shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ
Cash in, To cash in
duiˋ xianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ

兌現

duiˋ xianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ
Reappearance, Reenactment
zaiˋ xianˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

再現

zaiˋ xianˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ
Perform, Performance, Behave, Appear, Express, Expression
biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ

表現

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ
Performed perfectly, Did the job really well
biaoˇ xianˋ kan¯ cheng¯ manˇ fen¯
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄎㄢ ㄔㄥ ㄇㄢˇ ㄈㄣ

表現

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ
Behaving, Acting
biaoˇ xianˋ de˙
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

表現

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ
Modern
xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ

现代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Modern technology, The latest technology
xianˋ daiˋ ke¯ jiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ

现代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Modernize
xianˋ daiˋ huaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ

现代

xianˋ daiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ
Occurrence, Phenomena
xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

现象

xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Lightning strikes
leiˊ jiˊ xianˋ xiangˋ
ㄌㄟˊ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ

现象

xianˋ xiangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ
Situation, Current situation, Status
xianˋ kuangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄤˋ

现况

xianˋ kuangˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄎㄨㄤˋ
Appeared
xianˋ shen¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ

现身

xianˋ shen¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕㄣ
Ready-made, At hand
xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ

现成

xianˋ chengˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ
Reality
xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Real life
xianˋ shiˊ sheng¯ huoˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
In life
xianˋ shiˊ sheng¯ huoˊ zhong¯
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Withdraw from reality
chou¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄔㄡ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Divorced from reality
tuo¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Withdrawing oneself from reality
ziˋ jiˇ chou¯ liˊ xianˋ shiˊ
ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄔㄡ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Surreal
chao¯ xianˋ shiˊ
ㄔㄠ ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ

现实

xianˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ
Now
xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ

现今

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Cash
xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ

现金

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Paid
shou¯ xianˋ jin¯ de˙
ㄕㄡ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄉㄜ˙

现金

xianˋ jin¯
ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ
Scene, Act, Chapter
xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Truly a sorry sight
xianˋ changˇ zhen¯ shiˋ canˇ buˋ renˇ duˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ ㄓㄣ ㄕˋ ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Crime scene, Scene of a crime
fanˋ zuiˋ xianˋ changˇ
ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Were present
zaiˋ xianˋ changˇ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Only four people were present
zhiˇ youˇ siˋ ge˙ renˊ zaiˋ xianˋ changˇ
ㄓˇ ㄧㄡˇ ㄙˋ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ

现场

xianˋ changˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ
Fresh squeezed, Squeezed
xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ

现榨

xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ
Drink: fresh squeezed juice, Freshly squeezed juice
xianˋ zhaˋ guoˇ zhi¯
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ ㄍㄨㄛˇ ㄓ

现榨

xianˋ zhaˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄓㄚˋ
Exist, Existing
xianˋ cunˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ

现存

xianˋ cunˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ
Right now, Now
xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
You're a little bit older now
xianˋ zaiˋ niˇ shao¯ weiˊ daˋ yiˋ dianˇ le˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄕㄠ ㄨㄟˊ ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄜ˙

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
It's only 7 o'clock
xianˋ zaiˋ caiˊ qi¯ dianˇ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now who is (as if positions reversed)
xianˋ zaiˋ huanˋ sheiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄟˊ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now there's still time
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
There's still time for retrieve the situation, There's still time to turn the tide
xianˋ zaiˋ haiˊ youˇ shiˊ jian¯ wanˇ huiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˊ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
How he worked from home
ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Comes to your mind
chu¯ xianˋ zaiˋ niˇ naoˇ haiˇ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄋㄧˇ ㄋㄠˇ ㄏㄞˇ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Even though he now worked from home
sui¯ ranˊ ta¯ xianˋ zaiˋ zaiˋ jia¯ gong¯ zuoˋ
ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ ㄊㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Why is it that only now do you tell me
zenˇ me˙ xianˋ zaiˋ caiˊ gaoˋ suˋ woˇ
ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄍㄠˋ ㄙㄨˋ ㄨㄛˇ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Grammar: present tense
xianˋ zaiˋ shiˊ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˊ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Now
xianˋ zaiˋ zhengˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄓㄥˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Present
xianˋ zaiˋ de˙
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄉㄜ˙

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Until now, Up until now
daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Delayed till now, Only now started
daoˋ xianˋ zaiˋ caiˊ zhanˇ kai¯
ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄘㄞˊ ㄓㄢˇ ㄎㄞ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
From the start of school up until now
congˊ kai¯ xueˊ daoˋ xianˋ zaiˋ
ㄘㄨㄥˊ ㄎㄞ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄠˋ ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ

现在

xianˋ zaiˋ
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ
Develop, Present, Perform, Performance
zhanˇ xianˋ
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

展现

zhanˇ xianˋ
ㄓㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Appear, Emerge, Become evident
chengˊ xianˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

呈现

chengˊ xianˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Flash
shanˇ xianˋ
ㄕㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

闪现

shanˇ xianˋ
ㄕㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Appear, Emerge
chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Wrinkles start to appear, Wrinkles started to appear
zhouˋ wenˊ kai¯ shiˇ chu¯ xianˋ
ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ ㄎㄞ ㄕˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Waiting for a rabbit to appear
dengˇ tuˋ ziˇ chu¯ xianˋ
ㄉㄥˇ ㄊㄨˋ ㄗˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Appeared in the form of a question
yiˇ wenˋ tiˊ de˙ xingˊ shiˋ chu¯ xianˋ
ㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Appeared, Showed up
chu¯ xianˋ le˙
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Shall appear
huiˋ chu¯ xianˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Your student shall appear
niˇ de˙ xueˊ sheng¯ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
When the student is ready the teacher or master shall appear
xueˊ sheng¯ ruoˋ zhunˇ beiˋ haoˇ laoˇ shi¯ ziˋ huiˋ chu¯ xianˋ
ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄏㄠˇ ㄌㄠˇ ㄕ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ

出现

chu¯ xianˋ
ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ
Discover(ed), Find, Found, Find out, Found out, Realize(d)
fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Immediately discovers, Discovers straight away
suiˊ jiˊ fa¯ xianˋ
ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Perhaps you haven't noticed or realized
niˇ men˙ huoˋ xuˇ meiˊ fa¯ xianˋ
ㄋㄧˇ ㄇㄣ˙ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ ㄇㄟˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
See a chance, Discover an opportunity
fa¯ xianˋ le˙
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Discovered a wormhole
fa¯ xianˋ le˙ yiˊ ge˙ chongˊ dongˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄔㄨㄥˊ ㄉㄨㄥˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Discovered
fa¯ xianˋ de˙
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Been discovered
beiˋ fa¯ xianˋ
ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Won't be discovered
buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
We won't be discovered, No one will find out what we've done
woˇ men˙ buˊ huiˋ beiˋ fa¯ xianˋ de˙
ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄟˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
But discover
queˋ fa¯ xianˋ
ㄑㄩㄝˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
And discovers (at the same time)
bingˋ fa¯ xianˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ

发现

fa¯ xianˋ
ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ
Pay in cash
fuˋ xianˋ
ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ

付现

fuˋ xianˋ
ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ
Recreate, Reproduce, Reappear, Simulate, Returned, Came back
chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

重现

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Reproducing the original painting
chongˊ xianˋ yuanˊ laiˊ huaˋ zuoˋ de˙ yangˋ ziˇ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄤˋ ㄗˇ

重现

chongˊ xianˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ
Arose, Arise in one's mind or memory
fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ

浮现

fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ
Arose
fuˊ xianˋ le˙
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄜ˙

浮现

fuˊ xianˋ
ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ
Come true, Realize, Become actual, Actualize
shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ

实现

shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ
Self-realization
ziˋ woˇ shiˊ xianˋ
ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ

实现

shiˊ xianˋ
ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ
Cash in, To cash in
duiˋ xianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ

兑现

duiˋ xianˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ
Reappearance, Reenactment
zaiˋ xianˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ

再现

zaiˋ xianˋ
ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ
Perform, Performance, Behave, Appear, Express, Expression
biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ

表现

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ
Performed perfectly, Did the job really well
biaoˇ xianˋ kan¯ cheng¯ manˇ fen¯
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄎㄢ ㄔㄥ ㄇㄢˇ ㄈㄣ

表现

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ
Behaving, Acting
biaoˇ xianˋ de˙
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄜ˙

表现

biaoˇ xianˋ
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
現.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)