Use,
Employ
yongˋ ㄩㄥˋ
bq
bq

(T)(S)

[pinyin]:
yongˋ
[zhuyin]:
ㄩㄥˋ

Radical: 101, Use, Employ, Operate, Apply, Exert, Try, Sample

5 strokes, Radical: 用, 101
cangjie (T) input code:
b
q
cangjie (S) input code:
b
q

Words containing 用, TOC

Look at from another perspective or point of view
yongˋ lingˋ yiˊ zhongˋ yanˇ guang¯ kanˋ daiˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ

用另

yongˋ lingˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ
Supplies
yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Medical supplies
yi¯ liaoˊ yongˋ pinˇ
ㄧ ㄌㄧㄠˊ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Daily necessities, Consumables, Consumer goods
riˋ yongˋ pinˇ
ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Use foot, Used foot
yongˋ jiaoˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠˇ

用腳

yongˋ jiaoˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠˇ
Utensils
yongˋ juˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ

用具

yongˋ juˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ
In order to
yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ

用以

yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ
Used, Used for
yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
He just used
ta¯ zhiˇ yongˋ le˙
ㄊㄚ ㄓˇ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Borrowed, Used
jieˋ quˋ yongˋ le˙
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄩˋ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Was using it
naˊ quˋ yongˋ le˙
ㄋㄚˊ ㄑㄩˋ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Adopted, Used
caiˇ yongˋ le˙
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Customer, Subscriber, Subscription holder, Utility customer, Household (as a customer or utility user)
yongˋ huˋ
ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ

用戶

yongˋ huˋ
ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

用翻

yongˋ fan¯
ㄩㄥˋ ㄈㄢ
Can use
yongˋ de˙ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

用得

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

用得

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Use your finger tips to touch
yongˋ niˇ de˙ zhiˇ jian¯ tie¯
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄝ

用你

yongˋ niˇ
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ
You're telling me
haiˊ yongˋ niˇ shuo¯
ㄏㄞˊ ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ

用你

yongˋ niˇ
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ
Kitchen gloves
chuˊ fangˊ yongˋ shouˇ taoˋ
ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

用手

yongˋ shouˇ
ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ
Use all kinds of methods to travel, Travel in various ways
yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

用各

yongˋ geˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ
Can use all kinds of methods to travel, Can travel in varies ways
huiˋ yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

用各

yongˋ geˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

用就

yongˋ jiuˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ
Used to, Used for
yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Holes used for lifting
yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Can be used for focusing
jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Have holes used for lifting
youˇ yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
All auto focus points can be used for focusing
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯ jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Suited to, Suited for, Suitable for
shiˋ yongˋ yuˊ
ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄩˊ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Suitable for portraits and backlit subjects
shiˋ yongˋ yuˊ renˊ xiangˋ jiˊ niˋ guang¯ zhuˇ
ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧˊ ㄋㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄓㄨˇ

用於

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Intention
yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ

用心

yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ
Intently studied, Carefully studied
yongˋ xin¯ yanˊ jiuˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ

用心

yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ
Printed using feint gray ink, Printed with light gray ink
yongˋ danˋ danˋ de˙ hui¯ seˋ moˋ shuiˇ yinˋ chu¯
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄣˋ ㄔㄨ

用淡

yongˋ danˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ
Use, How to use something, Application method
yongˋ faˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ

用法

yongˋ faˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ
Handy tip, Handy pointer
haoˇ yongˋ de˙ tiˊ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄕˋ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
If you had been using, If you were using
ruˊ guoˇ niˇ yongˋ de˙ shiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄋㄧˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
A chair for reading
yiˋ zhang¯ duˊ shu¯ yongˋ de˙ yiˇ ziˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧˇ ㄗˇ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Used
yongˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄛˋ

用過

yongˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄛˋ
Purpose, Use
yongˋ tuˊ
ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ

用途

yongˋ tuˊ
ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ
Use it bravely, Use it well
shanˋ yongˋ ta¯
ㄕㄢˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

用它

yongˋ ta¯
ㄩㄥˋ ㄊㄚ
Finished feeding
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ
ㄩㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

用食

yongˋ shiˊ
ㄩㄥˋ ㄕˊ
Use an atm card to withdraw money
yongˋ jin¯ rongˊ kaˇ tiˊ kuanˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ

用金

yongˋ jin¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ
Use up, Run out of, Exhaust, Deplete
yongˋ guang¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄤ

用光

yongˋ guang¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄤ
Use
yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ

用著

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Used
yongˋ zhaoˊ le˙
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

用著

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

用一

yongˋ yiˊ
ㄩㄥˋ ㄧˊ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

用一

yongˋ yiˊ
ㄩㄥˋ ㄧˊ
Using different proportions, With different proportions
yongˋ buˋ tongˊ biˇ liˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Used different, Utilized various
yongˋ buˋ tongˊ de˙
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Can't use, Can't use all (of it)
yongˋ buˋ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Don't need, Wouldn't need
yongˋ buˊ daoˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

用不

yongˋ buˊ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˊ
Weren't using, Can't use, Don't need
yongˋ buˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Studious, Hard working
yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Function availability table
keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Function availability according to shooting mode table
yuˇ pai¯ sheˋ moˊ shiˋ duiˋ yingˋ de˙ keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄩˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Electricity use, Use electricity
yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ

用電

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Public pay phone, Pay phone
gong¯ yongˋ dianˋ huaˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

用電

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Please save electricity
jingˋ qingˇ jieˊ yue¯ yongˋ dianˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ

用電

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

用電

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Use electrical current
yongˋ dianˋ liuˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

用電

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Dine, Eat
yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Meal time
yongˋ can¯ shiˊ jian¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Gone out to eat
waiˋ chu¯ yongˋ can¯
ㄨㄞˋ ㄔㄨ ㄩㄥˋ ㄘㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Purpose, Use, Usefulness
yongˋ chuˇ
ㄩㄥˋ ㄔㄨˇ

用處

yongˋ chuˇ
ㄩㄥˋ ㄔㄨˇ
Walk
yongˋ zouˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄡˇ

用走

yongˋ zouˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄡˇ
Until the hot water ran out, Till the hot water was used up
yiˋ zhiˊ daoˋ reˋ shuiˇ yongˋ jinˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

用盡

yongˋ jinˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Use, Use to
yongˋ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄌㄞˊ

用來

yongˋ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄌㄞˊ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

用左

yongˋ zuoˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ
Powerfully
yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
With a strong shove
yongˋ liˋ yiˋ tui¯
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄊㄨㄟ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Slammed the door shut
yongˋ liˋ baˇ menˊ guan¯ shangˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄅㄚˇ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Powerfully
yongˋ liˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

用事

yongˋ shiˋ
ㄩㄥˋ ㄕˋ
Just use, Only use, Only using
zhiˇ yongˋ
ㄓˇ ㄩㄥˋ

只用

zhiˇ yongˋ
ㄓˇ ㄩㄥˋ
Am using
shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Not like this, Not this way
buˊ shiˋ yongˋ zheˋ zhongˋ fang¯ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
But not like this, But not this way
danˋ buˊ shiˋ yongˋ zheˋ zhongˋ fang¯ shiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Take or use medicine, Clothes and tools
fuˊ yongˋ
ㄈㄨˊ ㄩㄥˋ

服用

fuˊ yongˋ
ㄈㄨˊ ㄩㄥˋ
Eat in
neiˋ yongˋ
ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ

內用

neiˋ yongˋ
ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ
Rarely used, Seldom used
hanˇ yongˋ
ㄏㄢˇ ㄩㄥˋ

罕用

hanˇ yongˋ
ㄏㄢˇ ㄩㄥˋ
Theory and practice
tiˇ yongˋ
ㄊㄧˇ ㄩㄥˋ

體用

tiˇ yongˋ
ㄊㄧˇ ㄩㄥˋ
Can use
nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Can use simple words, Can simply describe
nengˊ yongˋ jianˇ yaoˋ de˙ wenˊ ziˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˊ ㄗˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Can't use, Not allowed to use
buˋ nengˊ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Employ, Hire
guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ

雇用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Hire, Hiring
guˋ yongˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ

雇用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Love to use
aiˋ yongˋ
ㄞˋ ㄩㄥˋ

愛用

aiˋ yongˋ
ㄞˋ ㄩㄥˋ
Employment, Hire, Employ, Engage services of
guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ

僱用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Function, Objective, Purpose, Effect, Application
zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Extra
jia¯ fen¯ zuoˋ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄈㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Unable to do their job, Unable to function, Unable to take action
wuˊ faˇ fa¯ hui¯ zuoˋ yongˋ
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Credit
xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ

信用

xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ
Credit card
xinˋ yongˋ kaˇ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ

信用

xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ
Spare, Stand by, Alternative, Back up
beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Spare parachute, Reserve parachute
beiˋ yongˋ jiangˋ luoˋ sanˇ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄢˇ

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Short term spare, Temporary spare
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
A short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
yiˋ taiˊ zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄧˋ ㄊㄞˊ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Alternate, Stand by, Back up
beiˋ yongˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

備用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Use, Employ, Resort to
shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Use a tripod
shiˇ yongˋ san¯ jiaoˇ jiaˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄚˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the built-in flash
shiˇ yongˋ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the lcd monitor to take a picture
shiˇ yongˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ pai¯ sheˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using, Is using, Is employing
shiˇ yongˋ de˙ shiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using auto-focus
shiˇ yongˋ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the self-timer (for self timed shots)
shiˇ yongˋ ziˋ pai¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄆㄞ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
When using a zoom lens
shiˇ yongˋ bianˋ jiao¯ jingˋ touˊ shiˊ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄕˊ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Portrait shooting without using flash
buˋ shiˇ yongˋ shanˇ guang¯ deng¯ pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄅㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Used as a study
dang¯ zuoˋ shu¯ fangˊ shiˇ yongˋ
ㄉㄤ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄨ ㄈㄤˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Useless, Used up
buˋ fu¯ shiˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Recommended for use, Recommended that you use, It is recommended that you use
jianˋ yiˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Re-use
chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
And then re-use
zaiˋ chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Emergency use only, For use in emergency
jinˇ jiˊ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Assign to important tasks, Assigned to important tasks
zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Favored employee, Considered by the boss to be a good employee
laoˇ banˇ de˙ zhongˋ yongˋ
ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Use, Utilize, Draw on
dongˋ yongˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

動用

dongˋ yongˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Utilize, Use, Make use of
liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use, Can utilize
nengˊ liˋ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use it, Can utilize it
nengˊ liˋ yongˋ ta¯
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
In the hope that mankind can use it to
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Made the use of
shiˇ liˋ yongˋ
ㄕˇ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
And so uses
erˊ liˋ yongˋ
ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Effective
guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ

管用

guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ
Ineffective, Regardless
buˋ guanˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ

管用

guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ
For testing use
ceˋ shiˋ yongˋ
ㄘㄜˋ ㄕˋ ㄩㄥˋ

試用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Take your time, Enjoy, Go slowly, Don't rush
manˋ yongˋ
ㄇㄢˋ ㄩㄥˋ

慢用

manˋ yongˋ
ㄇㄢˋ ㄩㄥˋ
Spend excessively, Misuse, Abuse
lanˋ yongˋ
ㄌㄢˋ ㄩㄥˋ

濫用

lanˋ yongˋ
ㄌㄢˋ ㄩㄥˋ
Useless
meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ

沒用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
It's no use!
meiˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

沒用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
Continue to follow old practices
yanˊ yongˋ
ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ

沿用

yanˊ yongˋ
ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ
Opinionated, Conceited, Vain
shi¯ xin¯ ziˋ yongˋ
ㄕ ㄒㄧㄣ ㄗˋ ㄩㄥˋ

自用

ziˋ yongˋ
ㄗˋ ㄩㄥˋ
Make use of, Employ, Use
yunˋ yongˋ
ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ

運用

yunˋ yongˋ
ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ
All-around, General
tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
All-around metering mode, General metering mode
tong¯ yongˋ ceˋ guang¯ moˊ shiˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄘㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄛˊ ㄕˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
This is an all-around metering mode
ciˇ moˊ shiˋ weiˋ tong¯ yongˋ ceˋ guang¯ moˊ shiˋ
ㄘˇ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄘㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄛˊ ㄕˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
Applicable, Suitable, Useful
shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ

適用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Doesn't work, Isn't useful
yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

適用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

適用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Used together, Used together with, Used consecutively
lianˊ yongˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄩㄥˋ

連用

lianˊ yongˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄩㄥˋ
Use, Application, Application of
ying¯ yongˋ
ㄧㄥ ㄩㄥˋ

應用

ying¯ yongˋ
ㄧㄥ ㄩㄥˋ
Practical
shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ

實用

shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ
Practical
shiˊ yongˋ de˙
ㄕˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

實用

shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ
Domestic, Household, Money for domestic expenses
jia¯ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ

家用

jia¯ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

人用

renˊ yongˋ
ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ
Someone used
youˇ renˊ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

人用

renˊ yongˋ
ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ
Public, For public use
gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ

公用

gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

會用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Drink
yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ

飲用

yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ
Employ, Take on staff
luˋ yongˋ
ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ

錄用

luˋ yongˋ
ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ
Overqualified
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ
ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ

小用

xiaoˇ yongˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ
Use together
bingˋ yongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄩㄥˋ

並用

bingˋ yongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄩㄥˋ
Commonly used
changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ

常用

changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ
Common, Commonly used
changˊ yongˋ de˙
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

常用

changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ
Non-business (non-commercial) use
fei¯ yingˊ yeˋ yongˋ
ㄈㄟ ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄥˋ

業用

yeˋ yongˋ
ㄧㄝˋ ㄩㄥˋ
Shared
gongˋ yongˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

共用

gongˋ yongˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Police issue
jingˇ yongˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄩㄥˋ

警用

jingˇ yongˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄩㄥˋ
Focus on one thing at a time, Don't do two things at once, To succeed one cannot focus on two things at once, To succeed one must be single minded
xin¯ wuˊ erˋ yongˋ
ㄒㄧㄣ ㄨˊ ㄦˋ ㄩㄥˋ

二用

erˋ yongˋ
ㄦˋ ㄩㄥˋ
Inattentive, Trying to do two or more things at once
yiˋ xin¯ erˋ yongˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄩㄥˋ

二用

erˋ yongˋ
ㄦˋ ㄩㄥˋ
Sturdy, Durable, Tough
naiˋ yongˋ
ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ

耐用

naiˋ yongˋ
ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ
Useable, Serviceable, Available, Availability
keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You (polite) can use
ninˊ keˇ yongˋ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
Doesn't need to, Not necessary (to)
buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Doesn't need your help, Don't need your help
buˊ yongˋ niˇ bang¯ mangˊ le˙
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't try to console me
kuan¯ buˊ yongˋ kuan¯ woˇ de˙ xin¯
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄎㄨㄢ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't have to worry
haiˊ buˊ yongˋ dan¯ xin¯
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄣ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Omitted
shengˇ lueˋ buˊ yongˋ
ㄕㄥˇ ㄌㄩㄝˋ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Go to extremes in every matter, Stop at nothing when doing anything
wuˊ suoˇ buˊ yongˋ qiˊ jiˊ
ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Without moving
buˊ yongˋ dongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄨㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Without moving a single hair, Not having to do anything, No need to do anything
buˊ yongˋ dongˋ yiˋ gen¯ hanˋ maoˊ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ ㄍㄣ ㄏㄢˋ ㄇㄠˊ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't be afraid, Don't worry
buˊ yongˋ paˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄆㄚˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Needless to say
buˊ yongˋ shuo¯
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄛ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Function, Use
gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ

功用

gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ
Stop doing, Stop using
bieˊ zaiˋ yongˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄗㄞˋ ㄩㄥˋ

再用

zaiˋ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄩㄥˋ
Fee, Expenditure, Cost
feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ

費用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
I'll pay for everything, I'll cover the entire cost
feiˋ yongˋ quanˊ youˊ woˇ chu¯
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡˊ ㄨㄛˇ ㄔㄨ

費用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

費用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Late fee
chiˊ fuˋ feiˋ yongˋ
ㄔˊ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ

費用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Dedicated
zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ

專用

zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ
Non-dedicated
fei¯ zhuan¯ yongˋ
ㄈㄟ ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ

專用

zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ
Want to use
xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Not wanting to use
buˋ xiangˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Apply indiscriminately, Apply mechanically, Use without thought or awareness
taoˋ yongˋ
ㄊㄠˋ ㄩㄥˋ

套用

taoˋ yongˋ
ㄊㄠˋ ㄩㄥˋ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Would it be of any use?, Would it do any good?, Would it help?
huiˋ youˇ yongˋ ma˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Always helps
zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Almost always helps
jiˇ hu¯ zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Wouldn't work, Be of no use
buˊ huiˋ youˇ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Helpful
henˇ youˇ yongˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful in all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯ henˇ youˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Adopt, Use
caiˇ yongˋ
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ

採用

caiˇ yongˋ
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ
Look at from another perspective or point of view
yongˋ lingˋ yiˊ zhongˋ yanˇ guang¯ kanˋ daiˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ

用另

yongˋ lingˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ
Supplies
yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Medical supplies
yi¯ liaoˊ yongˋ pinˇ
ㄧ ㄌㄧㄠˊ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Daily necessities, Consumables, Consumer goods
riˋ yongˋ pinˇ
ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ

用品

yongˋ pinˇ
ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ
Use foot, Used foot
yongˋ jiaoˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠˇ

用脚

yongˋ jiaoˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄠˇ
Utensils
yongˋ juˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ

用具

yongˋ juˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ
In order to
yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ

用以

yongˋ yiˇ
ㄩㄥˋ ㄧˇ
Used, Used for
yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
He just used
ta¯ zhiˇ yongˋ le˙
ㄊㄚ ㄓˇ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Borrowed, Used
jieˋ quˋ yongˋ le˙
ㄐㄧㄝˋ ㄑㄩˋ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Was using it
naˊ quˋ yongˋ le˙
ㄋㄚˊ ㄑㄩˋ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Adopted, Used
caiˇ yongˋ le˙
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙

用了

yongˋ le˙
ㄩㄥˋ ㄌㄜ˙
Customer, Subscriber, Subscription holder, Utility customer, Household (as a customer or utility user)
yongˋ huˋ
ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ

用户

yongˋ huˋ
ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

用翻

yongˋ fan¯
ㄩㄥˋ ㄈㄢ
Can use
yongˋ de˙ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄠˇ

用得

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Can use, Could use
yongˋ de˙ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

用得

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Use your finger tips to touch
yongˋ niˇ de˙ zhiˇ jian¯ tie¯
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄓˇ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄝ

用你

yongˋ niˇ
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ
You're telling me
haiˊ yongˋ niˇ shuo¯
ㄏㄞˊ ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄕㄨㄛ

用你

yongˋ niˇ
ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ
Kitchen gloves
chuˊ fangˊ yongˋ shouˇ taoˋ
ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ

用手

yongˋ shouˇ
ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ
Use all kinds of methods to travel, Travel in various ways
yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

用各

yongˋ geˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ
Can use all kinds of methods to travel, Can travel in varies ways
huiˋ yongˋ geˋ zhongˇ fang¯ faˇ quˋ luuˇ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ

用各

yongˋ geˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄜˋ
Was of no use anyway
meiˊ sheˊ me˙ yongˋ jiuˋ shiˋ le˙
ㄇㄟˊ ㄕㄜˊ ㄇㄜ˙ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄜ˙

用就

yongˋ jiuˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄡˋ
Used to, Used for
yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Holes used for lifting
yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Crane used for lifting heavy loads
yongˋ yuˊ qiˇ diaoˋ zhongˋ wuˋ de˙ qiˇ zhongˋ ji¯
ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Can be used for focusing
jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Have holes used for lifting
youˇ yongˋ yuˊ qiˇ sheng¯ de˙ kongˇ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄑㄧˇ ㄕㄥ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥˇ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
All auto focus points can be used for focusing
suoˇ youˇ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯ dianˇ dou¯ jiang¯ yongˋ yuˊ duiˋ jiao¯
ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄡ ㄐㄧㄤ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Suited to, Suited for, Suitable for
shiˋ yongˋ yuˊ
ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄩˊ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Suitable for portraits and backlit subjects
shiˋ yongˋ yuˊ renˊ xiangˋ jiˊ niˋ guang¯ zhuˇ
ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄩˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧˊ ㄋㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄓㄨˇ

用于

yongˋ yuˊ
ㄩㄥˋ ㄩˊ
Intention
yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ

用心

yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ
Intently studied, Carefully studied
yongˋ xin¯ yanˊ jiuˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄍㄨㄛˋ

用心

yongˋ xin¯
ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ
Printed using feint gray ink, Printed with light gray ink
yongˋ danˋ danˋ de˙ hui¯ seˋ moˋ shuiˇ yinˋ chu¯
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ ㄧㄣˋ ㄔㄨ

用淡

yongˋ danˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄢˋ
Use, How to use something, Application method
yongˋ faˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ

用法

yongˋ faˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄚˇ
Handy tip, Handy pointer
haoˇ yongˋ de˙ tiˊ shiˋ
ㄏㄠˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄊㄧˊ ㄕˋ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
If you had been using, If you were using
ruˊ guoˇ niˇ yongˋ de˙ shiˋ
ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ ㄋㄧˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
A chair for reading
yiˋ zhang¯ duˊ shu¯ yongˋ de˙ yiˇ ziˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄉㄨˊ ㄕㄨ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧˇ ㄗˇ

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

用的

yongˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙
Used
yongˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄛˋ

用过

yongˋ guoˋ
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄛˋ
Purpose, Use
yongˋ tuˊ
ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ

用途

yongˋ tuˊ
ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ
Use it bravely, Use it well
shanˋ yongˋ ta¯
ㄕㄢˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

用它

yongˋ ta¯
ㄩㄥˋ ㄊㄚ
Finished feeding
yongˋ shiˊ jieˊ shuˋ
ㄩㄥˋ ㄕˊ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ

用食

yongˋ shiˊ
ㄩㄥˋ ㄕˊ
Use an atm card to withdraw money
yongˋ jin¯ rongˊ kaˇ tiˊ kuanˇ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄎㄚˇ ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ

用金

yongˋ jin¯
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ
Use up, Run out of, Exhaust, Deplete
yongˋ guang¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄤ

用光

yongˋ guang¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄤ
Use
yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ

用着

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Used
yongˋ zhaoˊ le˙
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

用着

yongˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄓㄠˊ
Willing to do anything for the chance to, Willing to do anything in exchange for the chance to
yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

用一

yongˋ yiˊ
ㄩㄥˋ ㄧˊ
I'd do anything for the chance to, I'd give anything for the chance to
woˇ yuanˋ yiˋ yongˋ yiˊ qieˋ jiao¯ huanˋ yiˊ ge˙ ji¯ huiˋ
ㄨㄛˇ ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˋ ㄧˊ ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ

用一

yongˋ yiˊ
ㄩㄥˋ ㄧˊ
Using different proportions, With different proportions
yongˋ buˋ tongˊ biˇ liˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Used different, Utilized various
yongˋ buˋ tongˊ de˙
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄜ˙

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Can't use, Can't use all (of it)
yongˋ buˋ liaoˇ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Don't need, Wouldn't need
yongˋ buˊ daoˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˊ ㄉㄠˋ

用不

yongˋ buˊ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˊ
Weren't using, Can't use, Don't need
yongˋ buˋ zhaoˊ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

用不

yongˋ buˋ
ㄩㄥˋ ㄅㄨˋ
Studious, Hard working
yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Function availability table
keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Function availability according to shooting mode table
yuˇ pai¯ sheˋ moˊ shiˋ duiˋ yingˋ de˙ keˇ yongˋ gong¯ nengˊ biaoˇ
ㄩˇ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄉㄨㄟˋ ㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

用功

yongˋ gong¯
ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ
Electricity use, Use electricity
yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ

用电

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Public pay phone, Pay phone
gong¯ yongˋ dianˋ huaˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

用电

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Please save electricity
jingˋ qingˇ jieˊ yue¯ yongˋ dianˋ
ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ

用电

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

用电

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Use electrical current
yongˋ dianˋ liuˊ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ

用电

yongˋ dianˋ
ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ
Dine, Eat
yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Meal time
yongˋ can¯ shiˊ jian¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Gone out to eat
waiˋ chu¯ yongˋ can¯
ㄨㄞˋ ㄔㄨ ㄩㄥˋ ㄘㄢ

用餐

yongˋ can¯
ㄩㄥˋ ㄘㄢ
Purpose, Use, Usefulness
yongˋ chuˇ
ㄩㄥˋ ㄔㄨˇ

用处

yongˋ chuˇ
ㄩㄥˋ ㄔㄨˇ
Walk
yongˋ zouˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄡˇ

用走

yongˋ zouˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄡˇ
Until the hot water ran out, Till the hot water was used up
yiˋ zhiˊ daoˋ reˋ shuiˇ yongˋ jinˋ
ㄧˋ ㄓˊ ㄉㄠˋ ㄖㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ

用尽

yongˋ jinˋ
ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣˋ
Use, Use to
yongˋ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄌㄞˊ

用来

yongˋ laiˊ
ㄩㄥˋ ㄌㄞˊ
Use the left hand to write with or print, Write with the left hand
yongˋ zuoˇ shouˇ xieˇ yinˋ shua¯ ziˋ tiˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄝˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄗˋ ㄊㄧˇ

用左

yongˋ zuoˇ
ㄩㄥˋ ㄗㄨㄛˇ
Powerfully
yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
With a strong shove
yongˋ liˋ yiˋ tui¯
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄧˋ ㄊㄨㄟ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Slammed the door shut
yongˋ liˋ baˇ menˊ guan¯ shangˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄅㄚˇ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Powerfully
yongˋ liˋ de˙
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙

用力

yongˋ liˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ
Sentimental, Swayed by feelings, Emotionally attached
ganˇ qingˊ yongˋ shiˋ
ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄕˋ

用事

yongˋ shiˋ
ㄩㄥˋ ㄕˋ
Just use, Only use, Only using
zhiˇ yongˋ
ㄓˇ ㄩㄥˋ

只用

zhiˇ yongˋ
ㄓˇ ㄩㄥˋ
Am using
shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Not like this, Not this way
buˊ shiˋ yongˋ zheˋ zhongˋ fang¯ shiˋ
ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
But not like this, But not this way
danˋ buˊ shiˋ yongˋ zheˋ zhongˋ fang¯ shiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ

是用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Take or use medicine, Clothes and tools
fuˊ yongˋ
ㄈㄨˊ ㄩㄥˋ

服用

fuˊ yongˋ
ㄈㄨˊ ㄩㄥˋ
Eat in
neiˋ yongˋ
ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ

内用

neiˋ yongˋ
ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ
Rarely used, Seldom used
hanˇ yongˋ
ㄏㄢˇ ㄩㄥˋ

罕用

hanˇ yongˋ
ㄏㄢˇ ㄩㄥˋ
Theory and practice
tiˇ yongˋ
ㄊㄧˇ ㄩㄥˋ

体用

tiˇ yongˋ
ㄊㄧˇ ㄩㄥˋ
Can use
nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Can use simple words, Can simply describe
nengˊ yongˋ jianˇ yaoˋ de˙ wenˊ ziˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄣˊ ㄗˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Can't use, Not allowed to use
buˋ nengˊ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ

能用

nengˊ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄩㄥˋ
Employ, Hire
guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ

雇用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Hire, Hiring
guˋ yongˋ renˊ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ

雇用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Love to use
aiˋ yongˋ
ㄞˋ ㄩㄥˋ

爱用

aiˋ yongˋ
ㄞˋ ㄩㄥˋ
Employment, Hire, Employ, Engage services of
guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ

雇用

guˋ yongˋ
ㄍㄨˋ ㄩㄥˋ
Function, Objective, Purpose, Effect, Application
zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Extra
jia¯ fen¯ zuoˋ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄈㄣ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Unable to do their job, Unable to function, Unable to take action
wuˊ faˇ fa¯ hui¯ zuoˋ yongˋ
ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ

作用

zuoˋ yongˋ
ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ
Credit
xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ

信用

xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ
Credit card
xinˋ yongˋ kaˇ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄎㄚˇ

信用

xinˋ yongˋ
ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ
Spare, Stand by, Alternative, Back up
beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Spare parachute, Reserve parachute
beiˋ yongˋ jiangˋ luoˋ sanˇ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ ㄙㄢˇ

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Short term spare, Temporary spare
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
A short term spare device, Short term replacement device or piece of equipment
yiˋ taiˊ zhanˋ shiˊ beiˋ yongˋ ji¯
ㄧˋ ㄊㄞˊ ㄓㄢˋ ㄕˊ ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄐㄧ

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Alternate, Stand by, Back up
beiˋ yongˋ de˙
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

备用

beiˋ yongˋ
ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ
Use, Employ, Resort to
shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Use a tripod
shiˇ yongˋ san¯ jiaoˇ jiaˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄚˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the built-in flash
shiˇ yongˋ neiˋ zhiˋ shanˇ guang¯ deng¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Getting started
shiˇ yongˋ qianˊ zhunˇ beiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using a household power outlet for electricity
shiˇ yongˋ jia¯ yongˋ dianˋ yuanˊ cha¯ zuoˋ gong¯ dianˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the lcd monitor to take a picture
shiˇ yongˋ yeˋ jing¯ yingˊ muˋ pai¯ sheˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄆㄞ ㄕㄜˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using, Is using, Is employing
shiˇ yongˋ de˙ shiˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using auto-focus
shiˇ yongˋ ziˋ dongˋ duiˋ jiao¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Using the self-timer (for self timed shots)
shiˇ yongˋ ziˋ pai¯
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄗˋ ㄆㄞ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
When using a zoom lens
shiˇ yongˋ bianˋ jiao¯ jingˋ touˊ shiˊ
ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ ㄕˊ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Portrait shooting without using flash
buˋ shiˇ yongˋ shanˇ guang¯ deng¯ pai¯ sheˋ renˊ xiangˋ
ㄅㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄕㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ ㄆㄞ ㄕㄜˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄤˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Use the telephoto end
qingˇ shiˇ yongˋ yuanˇ sheˋ duan¯
ㄑㄧㄥˇ ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄩㄢˇ ㄕㄜˋ ㄉㄨㄢ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Used as a study
dang¯ zuoˋ shu¯ fangˊ shiˇ yongˋ
ㄉㄤ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄨ ㄈㄤˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Useless, Used up
buˋ fu¯ shiˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Recommended for use, Recommended that you use, It is recommended that you use
jianˋ yiˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Re-use
chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
And then re-use
zaiˋ chongˊ fuˋ shiˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Emergency use only, For use in emergency
jinˇ jiˊ zhuangˋ kuangˋ xiaˋ shiˇ yongˋ
ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ

使用

shiˇ yongˋ
ㄕˇ ㄩㄥˋ
Assign to important tasks, Assigned to important tasks
zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Favored employee, Considered by the boss to be a good employee
laoˇ banˇ de˙ zhongˋ yongˋ
ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

重用

zhongˋ yongˋ
ㄓㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Use, Utilize, Draw on
dongˋ yongˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

动用

dongˋ yongˋ
ㄉㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Utilize, Use, Make use of
liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use, Can utilize
nengˊ liˋ yongˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use it, Can utilize it
nengˊ liˋ yongˋ ta¯
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
In the hope that mankind can use it to
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Made the use of
shiˇ liˋ yongˋ
ㄕˇ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
And so uses
erˊ liˋ yongˋ
ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ

利用

liˋ yongˋ
ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ
Effective
guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ

管用

guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ
Ineffective, Regardless
buˋ guanˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ

管用

guanˇ yongˋ
ㄍㄨㄢˇ ㄩㄥˋ
For testing use
ceˋ shiˋ yongˋ
ㄘㄜˋ ㄕˋ ㄩㄥˋ

试用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Take your time, Enjoy, Go slowly, Don't rush
manˋ yongˋ
ㄇㄢˋ ㄩㄥˋ

慢用

manˋ yongˋ
ㄇㄢˋ ㄩㄥˋ
Spend excessively, Misuse, Abuse
lanˋ yongˋ
ㄌㄢˋ ㄩㄥˋ

滥用

lanˋ yongˋ
ㄌㄢˋ ㄩㄥˋ
Useless
meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ

没用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
It's no use!
meiˊ yongˋ de˙
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

没用

meiˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ
Continue to follow old practices
yanˊ yongˋ
ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ

沿用

yanˊ yongˋ
ㄧㄢˊ ㄩㄥˋ
Opinionated, Conceited, Vain
shi¯ xin¯ ziˋ yongˋ
ㄕ ㄒㄧㄣ ㄗˋ ㄩㄥˋ

自用

ziˋ yongˋ
ㄗˋ ㄩㄥˋ
Make use of, Employ, Use
yunˋ yongˋ
ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ

运用

yunˋ yongˋ
ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ
All-around, General
tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
All-around metering mode, General metering mode
tong¯ yongˋ ceˋ guang¯ moˊ shiˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄘㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄛˊ ㄕˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
This is an all-around metering mode
ciˇ moˊ shiˋ weiˋ tong¯ yongˋ ceˋ guang¯ moˊ shiˋ
ㄘˇ ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄘㄜˋ ㄍㄨㄤ ㄇㄛˊ ㄕˋ

通用

tong¯ yongˋ
ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ
Applicable, Suitable, Useful
shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ

适用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Doesn't work, Isn't useful
yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

适用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Is now no longer useful, Now no longer works
xianˋ zaiˋ yeˇ buˊ shiˋ yongˋ luo¯
ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ ㄅㄨˊ ㄕˋ ㄩㄥˋ ㄌㄨㄛ

适用

shiˋ yongˋ
ㄕˋ ㄩㄥˋ
Used together, Used together with, Used consecutively
lianˊ yongˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄩㄥˋ

连用

lianˊ yongˋ
ㄌㄧㄢˊ ㄩㄥˋ
Use, Application, Application of
ying¯ yongˋ
ㄧㄥ ㄩㄥˋ

应用

ying¯ yongˋ
ㄧㄥ ㄩㄥˋ
Practical
shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ

实用

shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ
Practical
shiˊ yongˋ de˙
ㄕˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

实用

shiˊ yongˋ
ㄕˊ ㄩㄥˋ
Domestic, Household, Money for domestic expenses
jia¯ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ

家用

jia¯ yongˋ
ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ
No one is using
meiˊ renˊ yongˋ
ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

人用

renˊ yongˋ
ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ
Someone used
youˇ renˊ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ

人用

renˊ yongˋ
ㄖㄣˊ ㄩㄥˋ
Public, For public use
gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ

公用

gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ
I can use this type of camera
zheˋ zhongˋ zhaoˋ xiang¯ ji¯ woˇ huiˋ yongˋ
ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ

会用

huiˋ yongˋ
ㄏㄨㄟˋ ㄩㄥˋ
Drink
yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ

饮用

yinˇ yongˋ
ㄧㄣˇ ㄩㄥˋ
Employ, Take on staff
luˋ yongˋ
ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ

录用

luˋ yongˋ
ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ
Overqualified
daˋ caiˊ xiaoˇ yongˋ
ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ

小用

xiaoˇ yongˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ
Use together
bingˋ yongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄩㄥˋ

并用

bingˋ yongˋ
ㄅㄧㄥˋ ㄩㄥˋ
Commonly used
changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ

常用

changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ
Common, Commonly used
changˊ yongˋ de˙
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

常用

changˊ yongˋ
ㄔㄤˊ ㄩㄥˋ
Non-business (non-commercial) use
fei¯ yingˊ yeˋ yongˋ
ㄈㄟ ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄩㄥˋ

业用

yeˋ yongˋ
ㄧㄝˋ ㄩㄥˋ
Shared
gongˋ yongˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ

共用

gongˋ yongˋ
ㄍㄨㄥˋ ㄩㄥˋ
Police issue
jingˇ yongˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄩㄥˋ

警用

jingˇ yongˋ
ㄐㄧㄥˇ ㄩㄥˋ
Focus on one thing at a time, Don't do two things at once, To succeed one cannot focus on two things at once, To succeed one must be single minded
xin¯ wuˊ erˋ yongˋ
ㄒㄧㄣ ㄨˊ ㄦˋ ㄩㄥˋ

二用

erˋ yongˋ
ㄦˋ ㄩㄥˋ
Inattentive, Trying to do two or more things at once
yiˋ xin¯ erˋ yongˋ
ㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄦˋ ㄩㄥˋ

二用

erˋ yongˋ
ㄦˋ ㄩㄥˋ
Sturdy, Durable, Tough
naiˋ yongˋ
ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ

耐用

naiˋ yongˋ
ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ
Useable, Serviceable, Available, Availability
keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You (polite) can use
ninˊ keˇ yongˋ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You (polite) can use fingers
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
You can use your fingers to push it back down
ninˊ keˇ yongˋ shouˇ zhiˇ anˋ xiaˋ yiˇ jiang¯ qiˊ shou¯ huiˊ
ㄋㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ ㄕㄡˇ ㄓˇ ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄧˇ ㄐㄧㄤ ㄑㄧˊ ㄕㄡ ㄏㄨㄟˊ

可用

keˇ yongˋ
ㄎㄜˇ ㄩㄥˋ
Doesn't need to, Not necessary (to)
buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Doesn't need your help, Don't need your help
buˊ yongˋ niˇ bang¯ mangˊ le˙
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄋㄧˇ ㄅㄤ ㄇㄤˊ ㄌㄜ˙

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't try to console me
kuan¯ buˊ yongˋ kuan¯ woˇ de˙ xin¯
ㄎㄨㄢ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄎㄨㄢ ㄨㄛˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄣ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't have to worry
haiˊ buˊ yongˋ dan¯ xin¯
ㄏㄞˊ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄣ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Omitted
shengˇ lueˋ buˊ yongˋ
ㄕㄥˇ ㄌㄩㄝˋ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Go to extremes in every matter, Stop at nothing when doing anything
wuˊ suoˇ buˊ yongˋ qiˊ jiˊ
ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Without moving
buˊ yongˋ dongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄨㄥˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Without moving a single hair, Not having to do anything, No need to do anything
buˊ yongˋ dongˋ yiˋ gen¯ hanˋ maoˊ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ ㄍㄣ ㄏㄢˋ ㄇㄠˊ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Don't be afraid, Don't worry
buˊ yongˋ paˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄆㄚˋ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Needless to say
buˊ yongˋ shuo¯
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄛ

不用

buˊ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄩㄥˋ
Function, Use
gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ

功用

gong¯ yongˋ
ㄍㄨㄥ ㄩㄥˋ
Stop doing, Stop using
bieˊ zaiˋ yongˋ
ㄅㄧㄝˊ ㄗㄞˋ ㄩㄥˋ

再用

zaiˋ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄩㄥˋ
Fee, Expenditure, Cost
feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ

费用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
I'll pay for everything, I'll cover the entire cost
feiˋ yongˋ quanˊ youˊ woˇ chu¯
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡˊ ㄨㄛˇ ㄔㄨ

费用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Fees are calculated as follows
feiˋ yongˋ lingˋ jiˋ suanˋ ruˊ xiaˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄖㄨˊ ㄒㄧㄚˋ

费用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Late fee
chiˊ fuˋ feiˋ yongˋ
ㄔˊ ㄈㄨˋ ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ

费用

feiˋ yongˋ
ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ
Dedicated
zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ

专用

zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ
Non-dedicated
fei¯ zhuan¯ yongˋ
ㄈㄟ ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ

专用

zhuan¯ yongˋ
ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ
Want to use
xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Not wanting to use
buˋ xiangˇ yongˋ
ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ

想用

xiangˇ yongˋ
ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ
Apply indiscriminately, Apply mechanically, Use without thought or awareness
taoˋ yongˋ
ㄊㄠˋ ㄩㄥˋ

套用

taoˋ yongˋ
ㄊㄠˋ ㄩㄥˋ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Would it be of any use?, Would it do any good?, Would it help?
huiˋ youˇ yongˋ ma˙
ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄇㄚ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Always helps
zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Almost always helps
jiˇ hu¯ zongˇ shiˋ youˇ yongˋ
ㄐㄧˇ ㄏㄨ ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Wouldn't work, Be of no use
buˊ huiˋ youˇ yongˋ
ㄅㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful, Practical, Beneficial
youˇ yongˋ de˙
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Helpful
henˇ youˇ yongˋ
ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Useful in all sorts of ways
zaiˋ geˋ fang¯ mianˋ dou¯ henˇ youˇ yongˋ
ㄗㄞˋ ㄍㄜˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄡ ㄏㄣˇ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ

有用

youˇ yongˋ
ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ
Adopt, Use
caiˇ yongˋ
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ

采用

caiˇ yongˋ
ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
用.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)