Field,
Arable Land
tianˊ ㄊㄧㄢˊ
w
w

(T)(S)

[pinyin]:
tianˊ
[zhuyin]:
ㄊㄧㄢˊ

Radical: 102, Field, Arable Land, Cultivate, Farm

5 strokes, Radical: 田, 102
cangjie (T) input code:
w
cangjie (S) input code:
w

Words containing 田, TOC

Food: ploughman's style, Farmers style
tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ

田園

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Food: wild mushroom
tianˊ yuanˊ yeˇ gu¯
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ ㄍㄨ

田園

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Food: ploughman's style squash sandwich
nanˊ gua¯ tianˊ yuanˊ san¯ mingˊ zhiˋ
ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ

田園

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Field, Fields
tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ

田野

tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ
From the fields
congˊ tianˊ yeˇ
ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ

田野

tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ
Animal: field mouse
tianˊ shuˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ

田鼠

tianˊ shuˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ
Track and field, Athletics
tianˊ jingˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ

田徑

tianˊ jingˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ
From that side of the field, From one side of the field
congˊ tianˊ de˙ naˋ yiˋ bian¯
ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

田的

tianˊ de˙
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Rolling to this side of the field, Rolling to the other side of the field
gunˇ daoˋ tianˊ de˙ zheˋ yiˋ bian¯
ㄍㄨㄣˇ ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

田的

tianˊ de˙
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Plant: water clover
tianˊ ziˋ caoˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˋ ㄘㄠˇ

田字

tianˊ ziˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˋ
Field events, Field sports
tianˊ saiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ

田賽

tianˊ saiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ
Field embankment, Ridge for field irrigation channels
tianˊ gengˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄍㄥˇ

田埂

tianˊ gengˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄍㄥˇ
Field, Fields
tianˊ diˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ

田地

tianˊ diˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ
Vehicle name: toyota
feng¯ tianˊ
ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ

豐田

feng¯ tianˊ
ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ
Paddy field, Rice paddy
shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ

水田

shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ
Chicken pastures, Chicken fields, Place name
ji¯ tianˊ
ㄐㄧ ㄊㄧㄢˊ

雞田

ji¯ tianˊ
ㄐㄧ ㄊㄧㄢˊ
Plow, Plowing
liˊ tianˊ
ㄌㄧˊ ㄊㄧㄢˊ

犁田

liˊ tianˊ
ㄌㄧˊ ㄊㄧㄢˊ
Rice paddy, Paddy
daoˋ tianˊ
ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ

稻田

daoˋ tianˊ
ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ
Peanut field, Peanut farm
hua¯ sheng¯ tianˊ
ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ

生田

sheng¯ tianˊ
ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ
This peanut field
zheˋ pianˋ hua¯ sheng¯ tianˊ
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ

生田

sheng¯ tianˊ
ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ
Oil field
youˊ tianˊ
ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ

油田

youˊ tianˊ
ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ
Drink: ovaltine
a¯ huaˊ tianˊ
ㄚ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄢˊ

華田

huaˊ tianˊ
ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄢˊ
This field
zheˋ pianˋ tianˊ
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢˋ ㄊㄧㄢˊ

片田

pianˋ tianˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄊㄧㄢˊ
Plow a field
geng¯ tianˊ
ㄍㄥ ㄊㄧㄢˊ

耕田

geng¯ tianˊ
ㄍㄥ ㄊㄧㄢˊ
Food: ploughman's style, Farmers style
tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ

田园

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Food: wild mushroom
tianˊ yuanˊ yeˇ gu¯
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ ㄧㄝˇ ㄍㄨ

田园

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Food: ploughman's style squash sandwich
nanˊ gua¯ tianˊ yuanˊ san¯ mingˊ zhiˋ
ㄋㄢˊ ㄍㄨㄚ ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ

田园

tianˊ yuanˊ
ㄊㄧㄢˊ ㄩㄢˊ
Field, Fields
tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ

田野

tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ
From the fields
congˊ tianˊ yeˇ
ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ

田野

tianˊ yeˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄧㄝˇ
Animal: field mouse
tianˊ shuˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ

田鼠

tianˊ shuˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˇ
Track and field, Athletics
tianˊ jingˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ

田径

tianˊ jingˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ
From that side of the field, From one side of the field
congˊ tianˊ de˙ naˋ yiˋ bian¯
ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

田的

tianˊ de˙
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Rolling to this side of the field, Rolling to the other side of the field
gunˇ daoˋ tianˊ de˙ zheˋ yiˋ bian¯
ㄍㄨㄣˇ ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄜˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

田的

tianˊ de˙
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄜ˙
Plant: water clover
tianˊ ziˋ caoˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˋ ㄘㄠˇ

田字

tianˊ ziˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄗˋ
Field events, Field sports
tianˊ saiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ

田赛

tianˊ saiˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄙㄞˋ
Field embankment, Ridge for field irrigation channels
tianˊ gengˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄍㄥˇ

田埂

tianˊ gengˇ
ㄊㄧㄢˊ ㄍㄥˇ
Field, Fields
tianˊ diˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ

田地

tianˊ diˋ
ㄊㄧㄢˊ ㄉㄧˋ
Vehicle name: toyota
feng¯ tianˊ
ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ

丰田

feng¯ tianˊ
ㄈㄥ ㄊㄧㄢˊ
Paddy field, Rice paddy
shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ

水田

shuiˇ tianˊ
ㄕㄨㄟˇ ㄊㄧㄢˊ
Chicken pastures, Chicken fields, Place name
ji¯ tianˊ
ㄐㄧ ㄊㄧㄢˊ

鸡田

ji¯ tianˊ
ㄐㄧ ㄊㄧㄢˊ
Plow, Plowing
liˊ tianˊ
ㄌㄧˊ ㄊㄧㄢˊ

犁田

liˊ tianˊ
ㄌㄧˊ ㄊㄧㄢˊ
Rice paddy, Paddy
daoˋ tianˊ
ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ

稻田

daoˋ tianˊ
ㄉㄠˋ ㄊㄧㄢˊ
Peanut field, Peanut farm
hua¯ sheng¯ tianˊ
ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ

生田

sheng¯ tianˊ
ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ
This peanut field
zheˋ pianˋ hua¯ sheng¯ tianˊ
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢˋ ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ

生田

sheng¯ tianˊ
ㄕㄥ ㄊㄧㄢˊ
Oil field
youˊ tianˊ
ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ

油田

youˊ tianˊ
ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ
Drink: ovaltine
a¯ huaˊ tianˊ
ㄚ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄢˊ

华田

huaˊ tianˊ
ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄢˊ
This field
zheˋ pianˋ tianˊ
ㄓㄜˋ ㄆㄧㄢˋ ㄊㄧㄢˊ

片田

pianˋ tianˊ
ㄆㄧㄢˋ ㄊㄧㄢˊ
Plow a field
geng¯ tianˊ
ㄍㄥ ㄊㄧㄢˊ

耕田

geng¯ tianˊ
ㄍㄥ ㄊㄧㄢˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
田.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)