White,
Blank
baiˊ ㄅㄞˊ
ha
ha

(T)(S)

[pinyin]:
baiˊ
[zhuyin]:
ㄅㄞˊ

Radical: 106, White, Blank, Pure, Empty, All For Nothing, In Vain, Free Of Charge

5 strokes, Radical: 白, 106
cangjie (T) input code:
h
a
cangjie (S) input code:
h
a

Words containing 白, TOC

Animal-bird: egret
baiˊ luˋ luanˊ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ ㄌㄨㄢˊ

白鷺

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
Blank paper, Blank piece of paper
kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

白紙

baiˊ zhiˇ
ㄅㄞˊ ㄓˇ
Dirty and wrinkled blank piece of paper
yiˋ zhang¯ youˋ zang¯ youˋ zhouˋ de˙ kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧㄡˋ ㄗㄤ ㄧㄡˋ ㄓㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

白紙

baiˊ zhiˇ
ㄅㄞˊ ㄓˇ
Bleach
piaoˇ baiˊ shuiˇ
ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

白水

baiˊ shuiˇ
ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
White hair
baiˊ faˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄚˇ

白髮

baiˊ faˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄚˇ
Tai-ji: white crane spreads wings
baiˊ heˋ liangˋ chiˋ
ㄅㄞˊ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄔˋ

白鶴

baiˊ heˋ
ㄅㄞˊ ㄏㄜˋ
Animal-bird: goose, White goose, White geese
baiˊ eˊ
ㄅㄞˊ ㄜˊ

白鵝

baiˊ eˊ
ㄅㄞˊ ㄜˊ
Caucasian
baiˊ zhongˋ renˊ
ㄅㄞˊ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ

白種

baiˊ zhongˋ
ㄅㄞˊ ㄓㄨㄥˋ
Color: white
baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
Color: white
baiˊ seˋ de˙
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
Milky color, Milky white, Milkey
ruˇ baiˊ seˋ
ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
White rabbit
xiaoˇ baiˊ tuˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄊㄨˋ

白兔

baiˊ tuˋ
ㄅㄞˊ ㄊㄨˋ
White crested waves (white breakers), White capped waves
baiˊ langˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˋ

白浪

baiˊ langˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˋ
White
baiˊ baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

白白

baiˊ baiˊ
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ
Rolling the eyes (in exasperation)
fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ
ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
White
baiˊ baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
Stupid, Idiotic
baiˊ chi¯
ㄅㄞˊ ㄔ

白痴

baiˊ chi¯
ㄅㄞˊ ㄔ
Animal: white deer
baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ

白鹿

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
White house
baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ

白宮

baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ
White house keys, Keys to the white house
baiˊ gong¯ de˙ yaoˋ chiˊ
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄔˊ

白宮

baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ
Fair, rich and beautiful
baiˊ fuˋ meiˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄇㄟˇ

白富

baiˊ fuˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ
Food: white rice (cooked)
baiˊ fanˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ

白飯

baiˊ fanˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ
Copper alloy, White copper
yangˊ baiˊ tongˊ
ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄊㄨㄥˊ

白銅

baiˊ tongˊ
ㄅㄞˊ ㄊㄨㄥˊ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ

白羊

baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ zuoˋ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

白羊

baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ
White light
baiˊ guang¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄤ

白光

baiˊ guang¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄤ
Chinese cabbage
baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ

白菜

baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ
Food: cabbage
yangˊ baiˊ caiˋ
ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ

白菜

baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ
Pallid, Pale white
baiˊ cang¯
ㄅㄞˊ ㄘㄤ

白蒼

baiˊ cang¯
ㄅㄞˊ ㄘㄤ
Day time
baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ

白天

baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ
White swan
baiˊ tian¯ eˊ
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄜˊ

白天

baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ
White stripe, White striped, White spotted
baiˊ ban¯
ㄅㄞˊ ㄅㄢ

白斑

baiˊ ban¯
ㄅㄞˊ ㄅㄢ
White balance
baiˊ pingˊ hengˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
White balance correction
baiˊ pingˊ hengˊ xiu¯ zhengˋ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
Setting white balance
sheˋ dingˋ baiˊ pingˊ hengˊ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
White clouds
baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ

白雲

baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ
Blue sky and white clouds, A very clear day
lanˊ tian¯ baiˊ yunˊ
ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ

白雲

baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ
Solar-term: white dew sept 8 to sept 23
baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ

白露

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
White paper, Authoritative report, Proposal, Guide
baiˊ piˊ shu¯
ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ

白皮

baiˊ piˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ
Waste
baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ

白費

baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ
Waste effort, Waste strength
baiˊ feiˋ liˋ qiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ

白費

baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ
Grab someone by the throat from behind in order to take their money
taoˋ baiˊ langˊ
ㄊㄠˋ ㄅㄞˊ ㄌㄤˊ

白狼

baiˊ langˊ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˊ
Understand(s), Understandable, Clear, Easy to understand, Realize(s)
mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Knew, Knew it
xin¯ liˇ mingˊ baiˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Understand, Understood
mingˊ baiˊ le˙
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Understood, Realized
xiangˇ mingˊ baiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Finally understood
caiˊ mingˊ baiˊ
ㄘㄞˊ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Didn't know, Didn't understand
buˋ mingˊ baiˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Not understand what someone is saying, Not comprehend what is being said, Not hear what is being said
ting¯ buˋ mingˊ baiˊ
ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Didn't even know why
shenˋ zhiˋ buˋ mingˊ baiˊ weiˋ shenˊ me˙
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
There was a lot he didn't know about her
zheˋ nuuˇ renˊ de˙ henˇ duo¯ shiˋ qingˊ shiˋ ta¯ buˋ mingˊ baiˊ de˙
ㄓㄜˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Black and white
hei¯ baiˊ
ㄏㄟ ㄅㄞˊ

黑白

hei¯ baiˊ
ㄏㄟ ㄅㄞˊ
Protein, Egg white
danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Protein cubes, Cubes of protein made with egg white
danˋ baiˊ ding¯
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄥ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Proteins
danˋ baiˊ zhiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Protein bars
danˋ baiˊ zhiˋ kuaiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ ㄎㄨㄞˋ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Lightened, Turned white, Turned pale
fa¯ baiˊ
ㄈㄚ ㄅㄞˊ

發白

fa¯ baiˊ
ㄈㄚ ㄅㄞˊ
Pale, White
canˇ baiˊ
ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ

慘白

canˇ baiˊ
ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ
Pure white, Really white
jieˊ baiˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ

潔白

jieˊ baiˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ
Graying, Salt and pepper
liuˊ hua¯ baiˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ ㄅㄞˊ

花白

hua¯ baiˊ
ㄏㄨㄚ ㄅㄞˊ
Pallid, Pale
cang¯ baiˊ
ㄘㄤ ㄅㄞˊ

蒼白

cang¯ baiˊ
ㄘㄤ ㄅㄞˊ
Snow white
xueˇ baiˊ
ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ

雪白

xueˇ baiˊ
ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ
Whiter and whiter
yueˋ laiˊ yueˋ baiˊ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄅㄞˊ

越白

yueˋ baiˊ
ㄩㄝˋ ㄅㄞˊ
Prologue, Introduction
kai¯ changˇ baiˊ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ

場白

changˇ baiˊ
ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ
Li bi (tang dynasty poet)
liˇ baiˊ
ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ

李白

liˇ baiˊ
ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ
Animal-bird: egret
baiˊ luˋ luanˊ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ ㄌㄨㄢˊ

白鹭

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
Blank paper, Blank piece of paper
kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

白纸

baiˊ zhiˇ
ㄅㄞˊ ㄓˇ
Dirty and wrinkled blank piece of paper
yiˋ zhang¯ youˋ zang¯ youˋ zhouˋ de˙ kong¯ baiˊ zhiˇ
ㄧˋ ㄓㄤ ㄧㄡˋ ㄗㄤ ㄧㄡˋ ㄓㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄥ ㄅㄞˊ ㄓˇ

白纸

baiˊ zhiˇ
ㄅㄞˊ ㄓˇ
Bleach
piaoˇ baiˊ shuiˇ
ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ

白水

baiˊ shuiˇ
ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ
White hair
baiˊ faˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄚˇ

白发

baiˊ faˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄚˇ
Tai-ji: white crane spreads wings
baiˊ heˋ liangˋ chiˋ
ㄅㄞˊ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄤˋ ㄔˋ

白鹤

baiˊ heˋ
ㄅㄞˊ ㄏㄜˋ
Animal-bird: goose, White goose, White geese
baiˊ eˊ
ㄅㄞˊ ㄜˊ

白鹅

baiˊ eˊ
ㄅㄞˊ ㄜˊ
Caucasian
baiˊ zhongˋ renˊ
ㄅㄞˊ ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ

白种

baiˊ zhongˋ
ㄅㄞˊ ㄓㄨㄥˋ
Color: white
baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
Color: white
baiˊ seˋ de˙
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄉㄜ˙

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
Milky color, Milky white, Milkey
ruˇ baiˊ seˋ
ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ

白色

baiˊ seˋ
ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ
White rabbit
xiaoˇ baiˊ tuˋ
ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄊㄨˋ

白兔

baiˊ tuˋ
ㄅㄞˊ ㄊㄨˋ
White crested waves (white breakers), White capped waves
baiˊ langˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˋ

白浪

baiˊ langˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˋ
White
baiˊ baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

白白

baiˊ baiˊ
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ
Rolling the eyes (in exasperation)
fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ
ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
White
baiˊ baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

白的

baiˊ de˙
ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙
Stupid, Idiotic
baiˊ chi¯
ㄅㄞˊ ㄔ

白痴

baiˊ chi¯
ㄅㄞˊ ㄔ
Animal: white deer
baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ

白鹿

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
White house
baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ

白宫

baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ
White house keys, Keys to the white house
baiˊ gong¯ de˙ yaoˋ chiˊ
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄔˊ

白宫

baiˊ gong¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄥ
Fair, rich and beautiful
baiˊ fuˋ meiˇ
ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ ㄇㄟˇ

白富

baiˊ fuˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄨˋ
Food: white rice (cooked)
baiˊ fanˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ

白饭

baiˊ fanˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ
Copper alloy, White copper
yangˊ baiˊ tongˊ
ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄊㄨㄥˊ

白铜

baiˊ tongˊ
ㄅㄞˊ ㄊㄨㄥˊ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ

白羊

baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ
Zodiac: aries
baiˊ yangˊ zuoˋ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ

白羊

baiˊ yangˊ
ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ
White light
baiˊ guang¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄤ

白光

baiˊ guang¯
ㄅㄞˊ ㄍㄨㄤ
Chinese cabbage
baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ

白菜

baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ
Food: cabbage
yangˊ baiˊ caiˋ
ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ

白菜

baiˊ caiˋ
ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ
Pallid, Pale white
baiˊ cang¯
ㄅㄞˊ ㄘㄤ

白苍

baiˊ cang¯
ㄅㄞˊ ㄘㄤ
Day time
baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ

白天

baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ
White swan
baiˊ tian¯ eˊ
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ ㄜˊ

白天

baiˊ tian¯
ㄅㄞˊ ㄊㄧㄢ
White stripe, White striped, White spotted
baiˊ ban¯
ㄅㄞˊ ㄅㄢ

白斑

baiˊ ban¯
ㄅㄞˊ ㄅㄢ
White balance
baiˊ pingˊ hengˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
White balance correction
baiˊ pingˊ hengˊ xiu¯ zhengˋ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
Setting white balance
sheˋ dingˋ baiˊ pingˊ hengˊ
ㄕㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ

白平

baiˊ pingˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧㄥˊ
White clouds
baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ

白云

baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ
Blue sky and white clouds, A very clear day
lanˊ tian¯ baiˊ yunˊ
ㄌㄢˊ ㄊㄧㄢ ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ

白云

baiˊ yunˊ
ㄅㄞˊ ㄩㄣˊ
Solar-term: white dew sept 8 to sept 23
baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ

白露

baiˊ luˋ
ㄅㄞˊ ㄌㄨˋ
White paper, Authoritative report, Proposal, Guide
baiˊ piˊ shu¯
ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ

白皮

baiˊ piˊ
ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ
Waste
baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ

白费

baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ
Waste effort, Waste strength
baiˊ feiˋ liˋ qiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ

白费

baiˊ feiˋ
ㄅㄞˊ ㄈㄟˋ
Grab someone by the throat from behind in order to take their money
taoˋ baiˊ langˊ
ㄊㄠˋ ㄅㄞˊ ㄌㄤˊ

白狼

baiˊ langˊ
ㄅㄞˊ ㄌㄤˊ
Understand(s), Understandable, Clear, Easy to understand, Realize(s)
mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Knew, Knew it
xin¯ liˇ mingˊ baiˊ
ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Understand, Understood
mingˊ baiˊ le˙
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Understood, Realized
xiangˇ mingˊ baiˊ le˙
ㄒㄧㄤˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄌㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Finally understood
caiˊ mingˊ baiˊ
ㄘㄞˊ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Didn't know, Didn't understand
buˋ mingˊ baiˊ
ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Not understand what someone is saying, Not comprehend what is being said, Not hear what is being said
ting¯ buˋ mingˊ baiˊ
ㄊㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Didn't even know why
shenˋ zhiˋ buˋ mingˊ baiˊ weiˋ shenˊ me˙
ㄕㄣˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
There was a lot he didn't know about her
zheˋ nuuˇ renˊ de˙ henˇ duo¯ shiˋ qingˊ shiˋ ta¯ buˋ mingˊ baiˊ de˙
ㄓㄜˋ ㄋㄩˇ ㄖㄣˊ ㄉㄜ˙ ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ ㄊㄚ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙

明白

mingˊ baiˊ
ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ
Black and white
hei¯ baiˊ
ㄏㄟ ㄅㄞˊ

黑白

hei¯ baiˊ
ㄏㄟ ㄅㄞˊ
Protein, Egg white
danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Protein cubes, Cubes of protein made with egg white
danˋ baiˊ ding¯
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄥ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Proteins
danˋ baiˊ zhiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Protein bars
danˋ baiˊ zhiˋ kuaiˋ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ ㄎㄨㄞˋ

蛋白

danˋ baiˊ
ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ
Lightened, Turned white, Turned pale
fa¯ baiˊ
ㄈㄚ ㄅㄞˊ

发白

fa¯ baiˊ
ㄈㄚ ㄅㄞˊ
Pale, White
canˇ baiˊ
ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ

惨白

canˇ baiˊ
ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ
Pure white, Really white
jieˊ baiˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ

洁白

jieˊ baiˊ
ㄐㄧㄝˊ ㄅㄞˊ
Graying, Salt and pepper
liuˊ hua¯ baiˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ ㄅㄞˊ

花白

hua¯ baiˊ
ㄏㄨㄚ ㄅㄞˊ
Pallid, Pale
cang¯ baiˊ
ㄘㄤ ㄅㄞˊ

苍白

cang¯ baiˊ
ㄘㄤ ㄅㄞˊ
Snow white
xueˇ baiˊ
ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ

雪白

xueˇ baiˊ
ㄒㄩㄝˇ ㄅㄞˊ
Whiter and whiter
yueˋ laiˊ yueˋ baiˊ
ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ ㄅㄞˊ

越白

yueˋ baiˊ
ㄩㄝˋ ㄅㄞˊ
Prologue, Introduction
kai¯ changˇ baiˊ
ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ

场白

changˇ baiˊ
ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ
Li bi (tang dynasty poet)
liˇ baiˊ
ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ

李白

liˇ baiˊ
ㄌㄧˇ ㄅㄞˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
白.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)