Eye,
Eyes
yanˇ ㄧㄢˇ
buav
buav

(T)(S)

[pinyin]:
yanˇ
[zhuyin]:
ㄧㄢˇ

Eye, Eyes, Look, Glance, Orifice, Opening, Aperture, Hole, Key Point

11 strokes, Radical: 目, 109
cangjie (T) input code:
b
u
a
v
cangjie (S) input code:
b
u
a
v

Words containing 眼, TOC

Horizon, Limit of one's vision
yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
Broaden one's horizons, Expand one's experience
kai¯ yanˇ jieˋ
ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
Broaden horizons, Open eyes to a broader world
daˋ kai¯ yanˇ jieˋ
ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
See clearly and act quickly, Sharp eyes and quick hands
yanˇ mingˊ shouˇ kuaiˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ

眼明

yanˇ mingˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ
Blurred vision, Dizzy, Eyeshadow
yanˇ yun¯
ㄧㄢˇ ㄩㄣ

眼暈

yanˇ yun¯
ㄧㄢˇ ㄩㄣ
Then when you open your eyes
niˇ zaiˋ zheng¯ kai¯ yanˇ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄕˊ

眼時

yanˇ shiˊ
ㄧㄢˇ ㄕˊ
Eye, Eyes
yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

眼眸

yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ
Those blue eyes
naˋ shuang¯ lanˊ yanˇ mouˊ
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄌㄢˊ ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

眼眸

yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ
Watched, Observed, Watched helplessly
yanˇ zheng¯ zheng¯ de˙
ㄧㄢˇ ㄓㄥ ㄓㄥ ㄉㄜ˙

眼睜

yanˇ zheng¯
ㄧㄢˇ ㄓㄥ
Pupil (of the eye)
yanˇ tongˊ
ㄧㄢˇ ㄊㄨㄥˊ

眼瞳

yanˇ tongˊ
ㄧㄢˇ ㄊㄨㄥˊ
Eyelid
yanˇ jianˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ

眼瞼

yanˇ jianˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ
Eyes
yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Around the eyes, Surrounding the eyes
yanˇ jing¯ siˋ zhou¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄙˋ ㄓㄡ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Open your eyes
zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
I opened my eyes
woˇ zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄨㄛˇ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Winks, Winks an eye
zhaˇ le˙ zhaˇ yanˇ jing¯
ㄓㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Bright eyes, Bright eyed
mingˊ liangˋ de˙ yanˇ jing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
They looked out through each other's eyes, They saw through each other's eyes
ta¯ men˙ touˋ guoˋ biˇ ciˇ de˙ yanˇ jing¯ xiangˋ waiˋ kanˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄘˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄞˋ ㄎㄢˋ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Shut eyes, Closed eyes
biˋ shangˋ yanˇ jing¯
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
You then close your eyes
niˇ jiuˋ biˋ shangˋ yanˇ jing¯
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Big eyes
daˋ yanˇ jing¯
ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Wide-eyed, Open eyes wide, With eyes wide open
zheng¯ daˋ yanˇ jing¯
ㄓㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Stared at with wide open eyes, Glare, Glared at with wide open eyes
dengˋ daˋ yanˇ jing¯
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Anatomy: retina
yanˇ wangˇ moˊ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

眼網

yanˇ wangˇ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ
Informant
yanˇ xianˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

眼線

yanˇ xianˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Intraocular pressure
yanˇ ya¯
ㄧㄢˇ ㄧㄚ

眼壓

yanˇ ya¯
ㄧㄢˇ ㄧㄚ
A critical eye
yiˋ yanˇ jueˊ de˙
ㄧˋ ㄧㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙

眼覺

yanˇ jueˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
See something happening, Watch helplessly, Soon
yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Saw, Personally witnessed
qin¯ yanˇ kanˋ jianˋ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Just have to see for yourself first-hand
jiuˋ shiˋ biˋ xu¯ qin¯ yanˇ kanˋ jianˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Optometry
yanˇ ke¯
ㄧㄢˇ ㄎㄜ

眼科

yanˇ ke¯
ㄧㄢˇ ㄎㄜ
Corner of the eye
yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ

眼角

yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ
Looked back discretely out of the corner of the eye
yanˇ jiaoˇ queˋ tou¯ tou¯ wangˇ houˋ miaoˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄡ ㄊㄡ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄠˊ

眼角

yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ
Beamed, Smiled brightly, Made a display of happyness
meiˊ kai¯ yanˇ xiaoˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ

眼笑

yanˇ xiaoˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ
Where ever (you) look, Looking around, Looking ahead (to where they want to go)
fangˋ yanˇ wangˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄧㄢˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ

眼望

yanˇ wangˋ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˋ
Tears
yanˇ leiˋ
ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ

眼淚

yanˇ leiˋ
ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ
Camouflage
zhe¯ yanˇ faˇ
ㄓㄜ ㄧㄢˇ ㄈㄚˇ

眼法

yanˇ faˇ
ㄧㄢˇ ㄈㄚˇ
Expression of the eyes
yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Rolling the eyes (in exasperation)
fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ
ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Anatomy: eye socket
yanˇ wo¯
ㄧㄢˇ ㄨㄛ

眼窩

yanˇ wo¯
ㄧㄢˇ ㄨㄛ
Glasses
yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Sun glasses
taiˋ yangˊ yanˇ jingˋ
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Contact lenses
yinˇ xingˊ yanˇ jingˋ
ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Animal: cobra
yanˇ jingˋ sheˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Yoga: cobra, Yoga: bhujangasana
yanˇ jingˋ sheˊ shiˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ ㄕˋ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Yoga: cobra 1, Yoga: bhujangasana
yanˇ jingˋ sheˊ diˋ yi¯ shiˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕˋ

眼鏡

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
In front of, See in front of
yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
In front of
yanˇ qianˊ de˙
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Sight, Insight, Vision, Discernment, Discerning, Discern
yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ

眼光

yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ
Look at from another perspective or point of view
yongˋ lingˋ yiˊ zhongˋ yanˇ guang¯ kanˋ daiˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ

眼光

yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

眼藥

yanˇ yaoˋ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ
Blurred vision, Tired eyes
yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ

眼花

yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ
Eyes are now too blurry to see properly, Eyes can now barely see
yiˇ jing¯ yanˇ hua¯
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ

眼花

yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ
Eyes
yanˇ zhu¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨ

眼珠

yanˇ zhu¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨ
Ocular, Eyeball
yanˇ qiuˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ

眼球

yanˇ qiuˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ
In their eyes, From their point of view
yanˇ zhong¯ de˙
ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

眼中

yanˇ zhong¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ
Idiom: see from a different perspective and so treat differently than usual
lingˋ yanˇ xiang¯ kanˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄎㄢˋ

眼相

yanˇ xiang¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ
Anatomy: anus
piˋ yanˇ
ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ

屁眼

piˋ yanˇ
ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ
Wink
zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
In the blink of an eye
zhaˇ yanˇ zhi¯ jian¯
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
Blinked
zhaˇ le˙ zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
In the blink of an eye
yiˋ zhaˇ yanˇ
ㄧˋ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
Open eyes,
zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ

睜眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
Stared
zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

睜眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
He stared at her
ta¯ zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙ ta¯
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

睜眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
Beady eyes, Lacking foresight
shuˇ yanˇ
ㄕㄨˇ ㄧㄢˇ

鼠眼

shuˇ yanˇ
ㄕㄨˇ ㄧㄢˇ
Cocked eye, Lazy eye
douˋ ji¯ yanˇ
ㄉㄡˋ ㄐㄧ ㄧㄢˇ

雞眼

ji¯ yanˇ
ㄐㄧ ㄧㄢˇ
Eyes, Both eyes
shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened both eyes
zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened his eyes
ta¯ zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Closed both eyes
biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He closed his eyes
ta¯ biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Staring with eyes wide open
dengˋ daˋ shuang¯ yanˇ
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Close both eyes, Closed both eyes
biˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

雙眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Steal a glance, Sneak a peak, Daring to look
tou¯ yanˇ
ㄊㄡ ㄧㄢˇ

偷眼

tou¯ yanˇ
ㄊㄡ ㄧㄢˇ
Personally, First hand
qin¯ yanˇ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ

親眼

qin¯ yanˇ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ
Intention, Narrow minded, Witty, Clever
xin¯ yanˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ

心眼

xin¯ yanˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ
Regard with disinterest, Look at coldly, Look at without prejudice or bias
lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ

冷眼

lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ
Look at with a critical eye, Look at coldly
lengˇ yanˇ pangˊ guan¯
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

冷眼

lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ
Dominant eye
zhuˇ shiˋ yanˇ
ㄓㄨˇ ㄕˋ ㄧㄢˇ

視眼

shiˋ yanˇ
ㄕˋ ㄧㄢˇ
Word, Character
ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ

字眼

ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ
Right words
heˊ shiˋ diˋ ziˋ yanˇ
ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄧㄢˇ

字眼

ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ
Dazzling, Dazzled, Glimmered
yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ

耀眼

yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ
How it had dazzled, How it had glimmered, How dazzling
shiˋ duo¯ me˙ yaoˋ yanˇ
ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ

耀眼

yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ
Watch carefully, Have in mind, Mentally aim at, Intend
zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ

著眼

zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ
Glanced at
kanˋ le˙ yiˋ yanˇ
ㄎㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glance at, Glanced at
miaoˊ le˙ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glanced at him
miaoˊ ta¯ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄊㄚ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glanced at him
miaoˊ le˙ ta¯ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄊㄚ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Looked at, Glanced at, Took a look at
kanˋ yiˋ yanˇ
ㄎㄢˋ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Electric eye, Camera
dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ

電眼

dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ
Security camera
dianˋ yanˇ jian¯ shiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢ ㄕˋ

電眼

dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ
Pleasing to the eye, Pleasant to look at
shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ

順眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Good looking, Pleasing to the eye
shunˋ yanˇ de˙
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

順眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Good looking, Easy on the eyes, Very pleasant to look at
manˇ shunˋ yanˇ de˙
ㄇㄢˇ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

順眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Humble, Meek
buˋ qiˇ yanˇ
ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ

起眼

qiˇ yanˇ
ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ
Almond eyes
xingˋ yanˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˇ

杏眼

xingˋ yanˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˇ
Eye catching
qiang¯ yanˇ
ㄑㄧㄤ ㄧㄢˇ

搶眼

qiang¯ yanˇ
ㄑㄧㄤ ㄧㄢˇ
Horizon, Limit of one's vision
yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
Broaden one's horizons, Expand one's experience
kai¯ yanˇ jieˋ
ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
Broaden horizons, Open eyes to a broader world
daˋ kai¯ yanˇ jieˋ
ㄉㄚˋ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ

眼界

yanˇ jieˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ
See clearly and act quickly, Sharp eyes and quick hands
yanˇ mingˊ shouˇ kuaiˋ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄞˋ

眼明

yanˇ mingˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ
Blurred vision, Dizzy, Eyeshadow
yanˇ yun¯
ㄧㄢˇ ㄩㄣ

眼晕

yanˇ yun¯
ㄧㄢˇ ㄩㄣ
Then when you open your eyes
niˇ zaiˋ zheng¯ kai¯ yanˇ shiˊ
ㄋㄧˇ ㄗㄞˋ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄕˊ

眼时

yanˇ shiˊ
ㄧㄢˇ ㄕˊ
Eye, Eyes
yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

眼眸

yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ
Those blue eyes
naˋ shuang¯ lanˊ yanˇ mouˊ
ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄌㄢˊ ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ

眼眸

yanˇ mouˊ
ㄧㄢˇ ㄇㄡˊ
Watched, Observed, Watched helplessly
yanˇ zheng¯ zheng¯ de˙
ㄧㄢˇ ㄓㄥ ㄓㄥ ㄉㄜ˙

眼睁

yanˇ zheng¯
ㄧㄢˇ ㄓㄥ
Pupil (of the eye)
yanˇ tongˊ
ㄧㄢˇ ㄊㄨㄥˊ

眼瞳

yanˇ tongˊ
ㄧㄢˇ ㄊㄨㄥˊ
Eyelid
yanˇ jianˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ

眼睑

yanˇ jianˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˇ
Eyes
yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Around the eyes, Surrounding the eyes
yanˇ jing¯ siˋ zhou¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄙˋ ㄓㄡ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Open your eyes
zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
I opened my eyes
woˇ zhang¯ kai¯ yanˇ jing¯
ㄨㄛˇ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Winks, Winks an eye
zhaˇ le˙ zhaˇ yanˇ jing¯
ㄓㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Bright eyes, Bright eyed
mingˊ liangˋ de˙ yanˇ jing¯
ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
They looked out through each other's eyes, They saw through each other's eyes
ta¯ men˙ touˋ guoˋ biˇ ciˇ de˙ yanˇ jing¯ xiangˋ waiˋ kanˋ
ㄊㄚ ㄇㄣ˙ ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄘˇ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄞˋ ㄎㄢˋ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Shut eyes, Closed eyes
biˋ shangˋ yanˇ jing¯
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
You then close your eyes
niˇ jiuˋ biˋ shangˋ yanˇ jing¯
ㄋㄧˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Big eyes
daˋ yanˇ jing¯
ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Wide-eyed, Open eyes wide, With eyes wide open
zheng¯ daˋ yanˇ jing¯
ㄓㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Stared at with wide open eyes, Glare, Glared at with wide open eyes
dengˋ daˋ yanˇ jing¯
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ

眼睛

yanˇ jing¯
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ
Anatomy: retina
yanˇ wangˇ moˊ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ ㄇㄛˊ

眼网

yanˇ wangˇ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˇ
Informant
yanˇ xianˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ

眼线

yanˇ xianˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˋ
Intraocular pressure
yanˇ ya¯
ㄧㄢˇ ㄧㄚ

眼压

yanˇ ya¯
ㄧㄢˇ ㄧㄚ
A critical eye
yiˋ yanˇ jueˊ de˙
ㄧˋ ㄧㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙

眼觉

yanˇ jueˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄩㄝˊ
See something happening, Watch helplessly, Soon
yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Saw, Personally witnessed
qin¯ yanˇ kanˋ jianˋ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Just have to see for yourself first-hand
jiuˋ shiˋ biˋ xu¯ qin¯ yanˇ kanˋ jianˋ
ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ ㄐㄧㄢˋ

眼看

yanˇ kanˋ
ㄧㄢˇ ㄎㄢˋ
Optometry
yanˇ ke¯
ㄧㄢˇ ㄎㄜ

眼科

yanˇ ke¯
ㄧㄢˇ ㄎㄜ
Corner of the eye
yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ

眼角

yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ
Looked back discretely out of the corner of the eye
yanˇ jiaoˇ queˋ tou¯ tou¯ wangˇ houˋ miaoˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩㄝˋ ㄊㄡ ㄊㄡ ㄨㄤˇ ㄏㄡˋ ㄇㄧㄠˊ

眼角

yanˇ jiaoˇ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ
Beamed, Smiled brightly, Made a display of happyness
meiˊ kai¯ yanˇ xiaoˋ
ㄇㄟˊ ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ

眼笑

yanˇ xiaoˋ
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˋ
Where ever (you) look, Looking around, Looking ahead (to where they want to go)
fangˋ yanˇ wangˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄧㄢˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ

眼望

yanˇ wangˋ
ㄧㄢˇ ㄨㄤˋ
Tears
yanˇ leiˋ
ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ

眼泪

yanˇ leiˋ
ㄧㄢˇ ㄌㄟˋ
Camouflage
zhe¯ yanˇ faˇ
ㄓㄜ ㄧㄢˇ ㄈㄚˇ

眼法

yanˇ faˇ
ㄧㄢˇ ㄈㄚˇ
Expression of the eyes
yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Rolling the eyes (in exasperation)
fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ
ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Rolling their eyes at me (in exasperation)
yongˋ fan¯ baiˊ de˙ yanˇ shenˊ duiˋ zhe˙ woˇ
ㄩㄥˋ ㄈㄢ ㄅㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄨㄛˇ

眼神

yanˇ shenˊ
ㄧㄢˇ ㄕㄣˊ
Anatomy: eye socket
yanˇ wo¯
ㄧㄢˇ ㄨㄛ

眼窝

yanˇ wo¯
ㄧㄢˇ ㄨㄛ
Glasses
yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Sun glasses
taiˋ yangˊ yanˇ jingˋ
ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Contact lenses
yinˇ xingˊ yanˇ jingˋ
ㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Animal: cobra
yanˇ jingˋ sheˊ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Yoga: cobra, Yoga: bhujangasana
yanˇ jingˋ sheˊ shiˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ ㄕˋ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
Yoga: cobra 1, Yoga: bhujangasana
yanˇ jingˋ sheˊ diˋ yi¯ shiˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˊ ㄉㄧˋ ㄧ ㄕˋ

眼镜

yanˇ jingˋ
ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ
In front of, See in front of
yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
In front of
yanˇ qianˊ de˙
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ ㄉㄜ˙

眼前

yanˇ qianˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ
Sight, Insight, Vision, Discernment, Discerning, Discern
yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ

眼光

yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ
Look at from another perspective or point of view
yongˋ lingˋ yiˊ zhongˋ yanˇ guang¯ kanˋ daiˋ
ㄩㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄓㄨㄥˋ ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ

眼光

yanˇ guang¯
ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ
Eye drops, Eye wash
yanˇ yaoˋ shuiˇ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ

眼药

yanˇ yaoˋ
ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ
Blurred vision, Tired eyes
yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ

眼花

yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ
Eyes are now too blurry to see properly, Eyes can now barely see
yiˇ jing¯ yanˇ hua¯
ㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ

眼花

yanˇ hua¯
ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ
Eyes
yanˇ zhu¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨ

眼珠

yanˇ zhu¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨ
Ocular, Eyeball
yanˇ qiuˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ

眼球

yanˇ qiuˊ
ㄧㄢˇ ㄑㄧㄡˊ
In their eyes, From their point of view
yanˇ zhong¯ de˙
ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄜ˙

眼中

yanˇ zhong¯
ㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ
Idiom: see from a different perspective and so treat differently than usual
lingˋ yanˇ xiang¯ kanˋ
ㄌㄧㄥˋ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄎㄢˋ

眼相

yanˇ xiang¯
ㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ
Anatomy: anus
piˋ yanˇ
ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ

屁眼

piˋ yanˇ
ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ
Wink
zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
In the blink of an eye
zhaˇ yanˇ zhi¯ jian¯
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ ㄓ ㄐㄧㄢ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
Blinked
zhaˇ le˙ zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
In the blink of an eye
yiˋ zhaˇ yanˇ
ㄧˋ ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ

眨眼

zhaˇ yanˇ
ㄓㄚˇ ㄧㄢˇ
Open eyes,
zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ

睁眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
Stared
zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙
ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙

睁眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
He stared at her
ta¯ zheng¯ yanˇ ding¯ zhe˙ ta¯
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄧㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄓㄜ˙ ㄊㄚ

睁眼

zheng¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄧㄢˇ
Beady eyes, Lacking foresight
shuˇ yanˇ
ㄕㄨˇ ㄧㄢˇ

鼠眼

shuˇ yanˇ
ㄕㄨˇ ㄧㄢˇ
Cocked eye, Lazy eye
douˋ ji¯ yanˇ
ㄉㄡˋ ㄐㄧ ㄧㄢˇ

鸡眼

ji¯ yanˇ
ㄐㄧ ㄧㄢˇ
Eyes, Both eyes
shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened both eyes
zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He opened his eyes
ta¯ zhang¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄤ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Opened his eyes
ta¯ zheng¯ kai¯ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄓㄥ ㄎㄞ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Closed both eyes
biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
He closed his eyes
ta¯ biˋ shangˋ shuang¯ yanˇ
ㄊㄚ ㄅㄧˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Staring with eyes wide open
dengˋ daˋ shuang¯ yanˇ
ㄉㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Close both eyes, Closed both eyes
biˋ shuang¯ yanˇ
ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Turned a blind eye
zheng¯ shuang¯ yanˇ biˋ shuang¯ yanˇ
ㄓㄥ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ

双眼

shuang¯ yanˇ
ㄕㄨㄤ ㄧㄢˇ
Steal a glance, Sneak a peak, Daring to look
tou¯ yanˇ
ㄊㄡ ㄧㄢˇ

偷眼

tou¯ yanˇ
ㄊㄡ ㄧㄢˇ
Personally, First hand
qin¯ yanˇ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ

亲眼

qin¯ yanˇ
ㄑㄧㄣ ㄧㄢˇ
Intention, Narrow minded, Witty, Clever
xin¯ yanˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ

心眼

xin¯ yanˇ
ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ
Regard with disinterest, Look at coldly, Look at without prejudice or bias
lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ

冷眼

lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ
Look at with a critical eye, Look at coldly
lengˇ yanˇ pangˊ guan¯
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ

冷眼

lengˇ yanˇ
ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ
Dominant eye
zhuˇ shiˋ yanˇ
ㄓㄨˇ ㄕˋ ㄧㄢˇ

视眼

shiˋ yanˇ
ㄕˋ ㄧㄢˇ
Word, Character
ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ

字眼

ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ
Right words
heˊ shiˋ diˋ ziˋ yanˇ
ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄧㄢˇ

字眼

ziˋ yanˇ
ㄗˋ ㄧㄢˇ
Dazzling, Dazzled, Glimmered
yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ

耀眼

yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ
How it had dazzled, How it had glimmered, How dazzling
shiˋ duo¯ me˙ yaoˋ yanˇ
ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄜ˙ ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ

耀眼

yaoˋ yanˇ
ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ
Watch carefully, Have in mind, Mentally aim at, Intend
zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ

着眼

zhaoˊ yanˇ
ㄓㄠˊ ㄧㄢˇ
Glanced at
kanˋ le˙ yiˋ yanˇ
ㄎㄢˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glance at, Glanced at
miaoˊ le˙ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glanced at him
miaoˊ ta¯ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄊㄚ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Glanced at him
miaoˊ le˙ ta¯ yiˋ yanˇ
ㄇㄧㄠˊ ㄌㄜ˙ ㄊㄚ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Looked at, Glanced at, Took a look at
kanˋ yiˋ yanˇ
ㄎㄢˋ ㄧˋ ㄧㄢˇ

一眼

yiˋ yanˇ
ㄧˋ ㄧㄢˇ
Electric eye, Camera
dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ

电眼

dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ
Security camera
dianˋ yanˇ jian¯ shiˋ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢ ㄕˋ

电眼

dianˋ yanˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄧㄢˇ
Pleasing to the eye, Pleasant to look at
shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ

顺眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Good looking, Pleasing to the eye
shunˋ yanˇ de˙
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

顺眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Good looking, Easy on the eyes, Very pleasant to look at
manˇ shunˋ yanˇ de˙
ㄇㄢˇ ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ ㄉㄜ˙

顺眼

shunˋ yanˇ
ㄕㄨㄣˋ ㄧㄢˇ
Humble, Meek
buˋ qiˇ yanˇ
ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ

起眼

qiˇ yanˇ
ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ
Almond eyes
xingˋ yanˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˇ

杏眼

xingˋ yanˇ
ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˇ
Eye catching
qiang¯ yanˇ
ㄑㄧㄤ ㄧㄢˇ

抢眼

qiang¯ yanˇ
ㄑㄧㄤ ㄧㄢˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
眼.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)