Sleep,
Doze
shuiˋ ㄕㄨㄟˋ
buhjm
buhjm

(T)(S)

14 strokes, Radical: 目, 109
cangjie (T) input code:
b
u
h
j
m
cangjie (S) input code:
b
u
h
j
m

Words containing 睡, TOC

Go to sleep now
kuaiˋ shuiˋ ba¯
ㄎㄨㄞˋ ㄕㄨㄟˋ ㄅㄚ

睡吧

shuiˋ ba¯
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄚ
Sleep, Hibernation
shuiˋ mianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ

睡眠

shuiˋ mianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ
Had a good night's sleep, Having had a good night's sleep
haoˇ haoˇ shuiˋ le˙ yiˋ wanˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄨㄢˇ

睡了

shuiˋ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄌㄜ˙
Sleep
shuiˋ jiaoˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ

睡覺

shuiˋ jiaoˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

睡得

shuiˋ de˙
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

睡得

shuiˋ de˙
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙
Clothing: pajamas
shuiˋ yi¯
ㄕㄨㄟˋ ㄧ

睡衣

shuiˋ yi¯
ㄕㄨㄟˋ ㄧ
Pyjama bottoms, Pyjama pants
shuiˋ kuˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨˋ

睡褲

shuiˋ kuˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨˋ
Sleep here
shuiˋ zheˋ liˇ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

睡這

shuiˋ zheˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜˋ
Bedtime, Before going to sleep
shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
While sleeping, While in the midst of a dream
shuiˋ mengˋ zhong¯
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

睡夢

shuiˋ mengˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ
Go to sleep
shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Sleeping, Slept
shuiˋ zhaoˊ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

睡著

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Able to sleep
caiˊ shuiˋ zhe˙
ㄘㄞˊ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

睡著

shuiˋ zhe˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Can't sleep, Couldn't sleep
shuiˋ buˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

睡不

shuiˋ buˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄨˋ
Sleep soundly
shouˊ shuiˋ
ㄕㄡˊ ㄕㄨㄟˋ

熟睡

shouˊ shuiˋ
ㄕㄡˊ ㄕㄨㄟˋ
Sleeping, Slumbering
chenˊ shuiˋ
ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ

沈睡

chenˊ shuiˋ
ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ
Go to sleep now
kuaiˋ shuiˋ ba¯
ㄎㄨㄞˋ ㄕㄨㄟˋ ㄅㄚ

睡吧

shuiˋ ba¯
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄚ
Sleep, Hibernation
shuiˋ mianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ

睡眠

shuiˋ mianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ
Had a good night's sleep, Having had a good night's sleep
haoˇ haoˇ shuiˋ le˙ yiˋ wanˇ
ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄕㄨㄟˋ ㄌㄜ˙ ㄧˋ ㄨㄢˇ

睡了

shuiˋ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄌㄜ˙
Sleep
shuiˋ jiaoˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ

睡觉

shuiˋ jiaoˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˋ
Pleasantly sleeping
shuiˋ de˙ zhengˋ tianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄥˋ ㄊㄧㄢˊ

睡得

shuiˋ de˙
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙
Can, Could sleep
shuiˋ de˙ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ

睡得

shuiˋ de˙
ㄕㄨㄟˋ ㄉㄜ˙
Clothing: pajamas
shuiˋ yi¯
ㄕㄨㄟˋ ㄧ

睡衣

shuiˋ yi¯
ㄕㄨㄟˋ ㄧ
Pyjama bottoms, Pyjama pants
shuiˋ kuˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨˋ

睡裤

shuiˋ kuˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄎㄨˋ
Sleep here
shuiˋ zheˋ liˇ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ

睡这

shuiˋ zheˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜˋ
Bedtime, Before going to sleep
shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
Book that is read before going to bed
shuiˋ qianˊ yueˋ duˊ de˙ shu¯
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄕㄨ

睡前

shuiˋ qianˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ
While sleeping, While in the midst of a dream
shuiˋ mengˋ zhong¯
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ ㄓㄨㄥ

睡梦

shuiˋ mengˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄇㄥˋ
Go to sleep
shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
While i go to sleep
dang¯ woˇ shuiˋ zhaoˊ de˙ shiˊ houˋ
ㄉㄤ ㄨㄛˇ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄉㄜ˙ ㄕˊ ㄏㄡˋ

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Sleeping, Slept
shuiˋ zhaoˊ le˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ ㄌㄜ˙

睡着

shuiˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ
Able to sleep
caiˊ shuiˋ zhe˙
ㄘㄞˊ ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙

睡着

shuiˋ zhe˙
ㄕㄨㄟˋ ㄓㄜ˙
Can't sleep, Couldn't sleep
shuiˋ buˋ zhaoˊ
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ

睡不

shuiˋ buˋ
ㄕㄨㄟˋ ㄅㄨˋ
Sleep soundly
shouˊ shuiˋ
ㄕㄡˊ ㄕㄨㄟˋ

熟睡

shouˊ shuiˋ
ㄕㄡˊ ㄕㄨㄟˋ
Sleeping, Slumbering
chenˊ shuiˋ
ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ

沈睡

chenˊ shuiˋ
ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
睡.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)