Program,
Procedure
chengˊ ㄔㄥˊ
hdrhg
hdrhg

(T)(S)

[pinyin]:
chengˊ
[zhuyin]:
ㄔㄥˊ

Program, Procedure, Schedule, Agenda, Order, Course, Journey, Form, Sequence, Rule, Regulate, Regulation

12 strokes, Radical: 禾, 115
cangjie (T) input code:
h
d
r
h
g
cangjie (S) input code:
h
d
r
h
g

Words containing 程, TOC

Program, Procedure, Programs, Procedures, Programming
chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Programmed auto-exposure
chengˊ shiˋ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Driver
qu¯ dongˋ chengˊ shiˋ
ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Malware, Computer virus
hei¯ keˋ chengˊ shiˋ
ㄏㄟ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Equation(s)
fang¯ chengˊ shiˋ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Equation with two variables
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Procedure, Procedures, Program, Programs
chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Test procedure, Test procedures, Diagnostics, Diagnostic procedures
jianˇ ceˋ chengˊ xuˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Reaction process
fanˇ yingˋ chengˊ xuˋ
ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Degree, Extent, Standard requirement
chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Degree of effort, Amount of effort
nuˇ liˋ de˙ chengˊ duˋ
ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Milestone
liˇ chengˊ bei¯
ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ

程碑

chengˊ bei¯
ㄔㄥˊ ㄅㄟ
One way ticket
dan¯ chengˊ piaoˋ
ㄉㄢ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ

程票

chengˊ piaoˋ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ
During the drive, During the ride over
che¯ chengˊ zhong¯
ㄔㄜ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ

程中

chengˊ zhong¯
ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ
Odometer
liˇ chengˊ biaoˇ
ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

程表

chengˊ biaoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ
Taxi, Cab
jiˋ chengˊ che¯
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

程車

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Riding a taxi, Taking a cab
jiˋ chengˊ che¯ shangˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄕㄤˋ

程車

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Take a cab, Take a taxi, Cab ride
zuoˋ jiˋ chengˊ che¯
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

程車

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Travel time, Distance to be travelled
luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ

路程

luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ
3 days travel time
zouˇ san¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ
ㄗㄡˇ ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ

路程

luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ
Itinerary, Agenda
riˋ chengˊ
ㄖˋ ㄔㄥˊ

日程

riˋ chengˊ
ㄖˋ ㄔㄥˊ
Set out, Departed
qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ

啟程

qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ
Immediately set out, Depart immediately
maˇ shangˋ jiuˋ qiˇ chengˊ
ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ

啟程

qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ
Traveler's itinerary, Embark on a journey, Journey
xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Itinerary
xingˊ chengˊ neiˋ rongˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Four stroke
siˋ xingˊ chengˊ
ㄙˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
2 stroke
erˋ xingˊ chengˊ
ㄦˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Equation
fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ

方程

fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ
Einstein's equation
aiˋ yin¯ si¯ tanˇ fang¯ chengˊ
ㄞˋ ㄧㄣ ㄙ ㄊㄢˇ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

方程

fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ
Journey
luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ

旅程

luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ
During a bus journey
zaiˋ da¯ ba¯ shiˋ de˙ luuˇ chengˊ
ㄗㄞˋ ㄉㄚ ㄅㄚ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ

旅程

luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ
Solution, Set of regulations
zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ

章程

zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ
Course, Class, Program, Curriculum
keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ

課程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Course management
keˋ chengˊ guanˇ liˇ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ

課程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Football program
zuˊ qiuˊ keˋ chengˊ
ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ

課程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Process, Process flow
liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ

流程

liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ
Process
guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

過程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

過程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Part of a natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ de˙ yiˋ huanˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄢˊ

過程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
The process of escaping the clutches of death
taoˊ guoˋ siˇ jieˊ de˙ guoˋ chengˊ
ㄊㄠˊ ㄍㄨㄛˋ ㄙˇ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

過程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
In the process
guoˋ chengˊ zhong¯
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ

過程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Duration of illness
bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

病程

bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ
Career, Future prospects
qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

前程

qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Engineering
gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Huge project, Large scale engineering works
pangˊ daˋ gong¯ chengˊ
ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: engineer
gong¯ chengˊ shi¯
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: atomic engineer
heˊ gong¯ chengˊ shi¯
ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Geotechnician, Geotech, Geo-engineer
diˋ liˇ gong¯ chengˊ shi¯
ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: mechanical engineer
ji¯ xieˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Pilot and engineer
jiaˋ shiˇ yuanˊ hanˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Special trip
zhuan¯ chengˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ

專程

zhuan¯ chengˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ
Program, Procedure, Programs, Procedures, Programming
chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Programmed auto-exposure
chengˊ shiˋ ziˋ dongˋ puˋ guang¯
ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄨˋ ㄍㄨㄤ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Driver
qu¯ dongˋ chengˊ shiˋ
ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Malware, Computer virus
hei¯ keˋ chengˊ shiˋ
ㄏㄟ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Equation(s)
fang¯ chengˊ shiˋ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Equation with two variables
erˋ yuanˊ fang¯ chengˊ shiˋ
ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ

程式

chengˊ shiˋ
ㄔㄥˊ ㄕˋ
Procedure, Procedures, Program, Programs
chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Test procedure, Test procedures, Diagnostics, Diagnostic procedures
jianˇ ceˋ chengˊ xuˋ
ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Reaction process
fanˇ yingˋ chengˊ xuˋ
ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Airport security procedure, Airport security check
ji¯ changˇ an¯ jianˇ chengˊ xuˋ
ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

程序

chengˊ xuˋ
ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ
Degree, Extent, Standard requirement
chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Degree of effort, Amount of effort
nuˇ liˋ de˙ chengˊ duˋ
ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ

程度

chengˊ duˋ
ㄔㄥˊ ㄉㄨˋ
Milestone
liˇ chengˊ bei¯
ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ

程碑

chengˊ bei¯
ㄔㄥˊ ㄅㄟ
One way ticket
dan¯ chengˊ piaoˋ
ㄉㄢ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ

程票

chengˊ piaoˋ
ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ
During the drive, During the ride over
che¯ chengˊ zhong¯
ㄔㄜ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ

程中

chengˊ zhong¯
ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ
Odometer
liˇ chengˊ biaoˇ
ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ

程表

chengˊ biaoˇ
ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ
Taxi, Cab
jiˋ chengˊ che¯
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

程车

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Riding a taxi, Taking a cab
jiˋ chengˊ che¯ shangˋ
ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ ㄕㄤˋ

程车

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Take a cab, Take a taxi, Cab ride
zuoˋ jiˋ chengˊ che¯
ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄔㄜ

程车

chengˊ che¯
ㄔㄥˊ ㄔㄜ
Travel time, Distance to be travelled
luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ

路程

luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ
3 days travel time
zouˇ san¯ tian¯ de˙ luˋ chengˊ
ㄗㄡˇ ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ

路程

luˋ chengˊ
ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ
Itinerary, Agenda
riˋ chengˊ
ㄖˋ ㄔㄥˊ

日程

riˋ chengˊ
ㄖˋ ㄔㄥˊ
Set out, Departed
qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ

启程

qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ
Immediately set out, Depart immediately
maˇ shangˋ jiuˋ qiˇ chengˊ
ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ

启程

qiˇ chengˊ
ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ
Traveler's itinerary, Embark on a journey, Journey
xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Itinerary
xingˊ chengˊ neiˋ rongˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Four stroke
siˋ xingˊ chengˊ
ㄙˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
2 stroke
erˋ xingˊ chengˊ
ㄦˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ

行程

xingˊ chengˊ
ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ
Equation
fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ

方程

fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ
Einstein's equation
aiˋ yin¯ si¯ tanˇ fang¯ chengˊ
ㄞˋ ㄧㄣ ㄙ ㄊㄢˇ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

方程

fang¯ chengˊ
ㄈㄤ ㄔㄥˊ
Journey
luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ

旅程

luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ
During a bus journey
zaiˋ da¯ ba¯ shiˋ de˙ luuˇ chengˊ
ㄗㄞˋ ㄉㄚ ㄅㄚ ㄕˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ

旅程

luuˇ chengˊ
ㄌㄩˇ ㄔㄥˊ
Solution, Set of regulations
zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ

章程

zhang¯ chengˊ
ㄓㄤ ㄔㄥˊ
Course, Class, Program, Curriculum
keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ

课程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Course management
keˋ chengˊ guanˇ liˇ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ

课程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Football program
zuˊ qiuˊ keˋ chengˊ
ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ

课程

keˋ chengˊ
ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ
Process, Process flow
liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ

流程

liuˊ chengˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ
Process
guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

过程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

过程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Part of a natural process
ziˋ ranˊ guoˋ chengˊ de˙ yiˋ huanˊ
ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄏㄨㄢˊ

过程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
The process of escaping the clutches of death
taoˊ guoˋ siˇ jieˊ de˙ guoˋ chengˊ
ㄊㄠˊ ㄍㄨㄛˋ ㄙˇ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ

过程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
In the process
guoˋ chengˊ zhong¯
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ

过程

guoˋ chengˊ
ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ
Duration of illness
bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ

病程

bingˋ chengˊ
ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ
Career, Future prospects
qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ

前程

qianˊ chengˊ
ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ
Engineering
gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Huge project, Large scale engineering works
pangˊ daˋ gong¯ chengˊ
ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: engineer
gong¯ chengˊ shi¯
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: atomic engineer
heˊ gong¯ chengˊ shi¯
ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Geotechnician, Geotech, Geo-engineer
diˋ liˇ gong¯ chengˊ shi¯
ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Profession: mechanical engineer
ji¯ xieˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Pilot and engineer
jiaˋ shiˇ yuanˊ hanˋ gong¯ chengˊ shi¯
ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄩㄢˊ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ

工程

gong¯ chengˊ
ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ
Special trip
zhuan¯ chengˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ

专程

zhuan¯ chengˊ
ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
程.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)