Consider,
Suit
cheng¯ ㄔㄥ¯
hdbgb
hdnf

(T)(S)

[pinyin]:
cheng¯ chengˋ chenˋ
[zhuyin]:
ㄔㄥ¯ ㄔㄥˋ ㄔㄣˋ

Consider, Suit, Match, Balance, Call, Name, Declare, Weigh, (Cheng4), Steelyard, Fit, Proper, Symmetrical, (Chen4), Agreeable

14 strokes, Radical: 禾, 115
cangjie (T) input code:
h
d
b
g
b
cangjie (S) input code:
h
d
n
f

Words containing 稱, TOC

Designation, Title
cheng¯ haoˋ
ㄔㄥ ㄏㄠˋ

稱號

cheng¯ haoˋ
ㄔㄥ ㄏㄠˋ
Call, Title, Term of address
cheng¯ hu¯
ㄔㄥ ㄏㄨ

稱呼

cheng¯ hu¯
ㄔㄥ ㄏㄨ
Considered, Sort of
cheng¯ de˙ shangˋ
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

稱得

cheng¯ de˙
ㄔㄥ ㄉㄜ˙
Called, Referred to as…
cheng¯ zuoˋ
ㄔㄥ ㄗㄨㄛˋ

稱作

cheng¯ zuoˋ
ㄔㄥ ㄗㄨㄛˋ
His fellow tribesmen call him
zuˊ renˊ cheng¯ ta¯
ㄗㄨˊ ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄊㄚ

稱他

cheng¯ ta¯
ㄔㄥ ㄊㄚ
Praise, Commend, Complement
cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ

稱贊

cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ
Call, Designate, Known as
cheng¯ zhi¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄓ ㄨㄟˊ

稱之

cheng¯ zhi¯
ㄔㄥ ㄓ
Called, Known as
cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ

稱為

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
This is called focus lock
zheˋ cheng¯ weiˊ duiˋ jiao¯ suoˇ dingˋ
ㄓㄜˋ ㄔㄥ ㄨㄟˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄥˋ

稱為

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

稱為

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Was known as, Was called
beiˋ cheng¯ weiˊ
ㄅㄟˋ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

稱為

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Also known as, Aka
yeˇ cheng¯ weiˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄥ ㄨㄟˋ

稱為

cheng¯ weiˋ
ㄔㄥ ㄨㄟˋ
Praise
cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ

稱讚

cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ
The other side of the scale
cheng¯ de˙ lingˋ yiˋ bian¯
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

稱的

cheng¯ de˙
ㄔㄥ ㄉㄜ˙
Place onto the scale
fangˋ daoˋ cheng¯ shangˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄉㄠˋ ㄔㄥ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ

稱上

cheng¯ shangˋ
ㄔㄥ ㄕㄤˋ
Step onto the scale
zouˇ shangˋ cheng¯ quˋ
ㄗㄡˇ ㄕㄤˋ ㄔㄥ ㄑㄩˋ

稱去

cheng¯ quˋ
ㄔㄥ ㄑㄩˋ
Collectively known as
tongˇ cheng¯
ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ

統稱

tongˇ cheng¯
ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ
Insist
jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ

堅稱

jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ
Commonly known as
suˊ cheng¯
ㄙㄨˊ ㄔㄥ

俗稱

suˊ cheng¯
ㄙㄨˊ ㄔㄥ
Balanced
yunˊ chenˋ
ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ

勻稱

yunˊ chenˋ
ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ
Name
mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

名稱

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Nomenclature
buˋ jianˋ mingˊ cheng¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

名稱

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Name table
mingˊ cheng¯ biaoˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄅㄧㄠˇ

名稱

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Abbreviation, Abbreviated as, Referred to (in short) as
jianˇ cheng¯
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ

簡稱

jianˇ cheng¯
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ
Claim, Call yourself, Style yourself as
ziˋ cheng¯
ㄗˋ ㄔㄥ

自稱

ziˋ cheng¯
ㄗˋ ㄔㄥ
Claim
xuan¯ cheng¯
ㄒㄩㄢ ㄔㄥ

宣稱

xuan¯ cheng¯
ㄒㄩㄢ ㄔㄥ
Job position type i.e. full time, part time or managerial
jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ

兼稱

jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ
Symmetric, Symmetrical, Symmetry
duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ

對稱

duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ
Asymmetrical
fei¯ duiˋ chenˋ
ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ

對稱

duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ
Axial symmetry
zhouˊ duiˋ cheng¯
ㄓㄡˊ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄥ

對稱

duiˋ cheng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄥ
Claim, Declare, Assert
sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ

聲稱

sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ
Declared that it was all garbage
sheng¯ cheng¯ quanˊ shiˋ leˋ seˋ
ㄕㄥ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ

聲稱

sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ
Called, Worthy to be called
kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ

堪稱

kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ
Performed perfectly, Did the job really well
biaoˇ xianˋ kan¯ cheng¯ manˇ fen¯
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄎㄢ ㄔㄥ ㄇㄢˇ ㄈㄣ

堪稱

kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ
Indicates, Points to
zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ

指稱

zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ
Designation, Title
cheng¯ haoˋ
ㄔㄥ ㄏㄠˋ

称号

cheng¯ haoˋ
ㄔㄥ ㄏㄠˋ
Call, Title, Term of address
cheng¯ hu¯
ㄔㄥ ㄏㄨ

称呼

cheng¯ hu¯
ㄔㄥ ㄏㄨ
Considered, Sort of
cheng¯ de˙ shangˋ
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ

称得

cheng¯ de˙
ㄔㄥ ㄉㄜ˙
Called, Referred to as…
cheng¯ zuoˋ
ㄔㄥ ㄗㄨㄛˋ

称作

cheng¯ zuoˋ
ㄔㄥ ㄗㄨㄛˋ
His fellow tribesmen call him
zuˊ renˊ cheng¯ ta¯
ㄗㄨˊ ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄊㄚ

称他

cheng¯ ta¯
ㄔㄥ ㄊㄚ
Praise, Commend, Complement
cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ

称赞

cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ
Call, Designate, Known as
cheng¯ zhi¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄓ ㄨㄟˊ

称之

cheng¯ zhi¯
ㄔㄥ ㄓ
Called, Known as
cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ

称为

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
This is called focus lock
zheˋ cheng¯ weiˊ duiˋ jiao¯ suoˇ dingˋ
ㄓㄜˋ ㄔㄥ ㄨㄟˊ ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄥˋ

称为

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Sneeringly called, Snidely referred to as
chi¯ zhi¯ yiˇ biˊ de˙ cheng¯ weiˊ
ㄔ ㄓ ㄧˇ ㄅㄧˊ ㄉㄜ˙ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

称为

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Was known as, Was called
beiˋ cheng¯ weiˊ
ㄅㄟˋ ㄔㄥ ㄨㄟˊ

称为

cheng¯ weiˊ
ㄔㄥ ㄨㄟˊ
Also known as, Aka
yeˇ cheng¯ weiˋ
ㄧㄝˇ ㄔㄥ ㄨㄟˋ

称为

cheng¯ weiˋ
ㄔㄥ ㄨㄟˋ
Praise
cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ

称赞

cheng¯ zanˋ
ㄔㄥ ㄗㄢˋ
The other side of the scale
cheng¯ de˙ lingˋ yiˋ bian¯
ㄔㄥ ㄉㄜ˙ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄅㄧㄢ

称的

cheng¯ de˙
ㄔㄥ ㄉㄜ˙
Place onto the scale
fangˋ daoˋ cheng¯ shangˋ quˋ
ㄈㄤˋ ㄉㄠˋ ㄔㄥ ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ

称上

cheng¯ shangˋ
ㄔㄥ ㄕㄤˋ
Step onto the scale
zouˇ shangˋ cheng¯ quˋ
ㄗㄡˇ ㄕㄤˋ ㄔㄥ ㄑㄩˋ

称去

cheng¯ quˋ
ㄔㄥ ㄑㄩˋ
Collectively known as
tongˇ cheng¯
ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ

统称

tongˇ cheng¯
ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ
Insist
jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ

坚称

jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ
Commonly known as
suˊ cheng¯
ㄙㄨˊ ㄔㄥ

俗称

suˊ cheng¯
ㄙㄨˊ ㄔㄥ
Balanced
yunˊ chenˋ
ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ

匀称

yunˊ chenˋ
ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ
Name
mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

名称

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Nomenclature
buˋ jianˋ mingˊ cheng¯
ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ

名称

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Name table
mingˊ cheng¯ biaoˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄅㄧㄠˇ

名称

mingˊ cheng¯
ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ
Abbreviation, Abbreviated as, Referred to (in short) as
jianˇ cheng¯
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ

简称

jianˇ cheng¯
ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ
Claim, Call yourself, Style yourself as
ziˋ cheng¯
ㄗˋ ㄔㄥ

自称

ziˋ cheng¯
ㄗˋ ㄔㄥ
Claim
xuan¯ cheng¯
ㄒㄩㄢ ㄔㄥ

宣称

xuan¯ cheng¯
ㄒㄩㄢ ㄔㄥ
Job position type i.e. full time, part time or managerial
jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ

兼称

jian¯ cheng¯
ㄐㄧㄢ ㄔㄥ
Symmetric, Symmetrical, Symmetry
duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ

对称

duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ
Asymmetrical
fei¯ duiˋ chenˋ
ㄈㄟ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ

对称

duiˋ chenˋ
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄣˋ
Axial symmetry
zhouˊ duiˋ cheng¯
ㄓㄡˊ ㄉㄨㄟˋ ㄔㄥ

对称

duiˋ cheng¯
ㄉㄨㄟˋ ㄔㄥ
Claim, Declare, Assert
sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ

声称

sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ
Declared that it was all garbage
sheng¯ cheng¯ quanˊ shiˋ leˋ seˋ
ㄕㄥ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄌㄜˋ ㄙㄜˋ

声称

sheng¯ cheng¯
ㄕㄥ ㄔㄥ
Called, Worthy to be called
kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ

堪称

kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ
Performed perfectly, Did the job really well
biaoˇ xianˋ kan¯ cheng¯ manˇ fen¯
ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ ㄎㄢ ㄔㄥ ㄇㄢˇ ㄈㄣ

堪称

kan¯ cheng¯
ㄎㄢ ㄔㄥ
Indicates, Points to
zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ

指称

zhiˇ cheng¯
ㄓˇ ㄔㄥ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
稱.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)