System,
Relationship
xiˋ ㄒㄧˋ
hvif
hvif

(T)(S)

[pinyin]:
xiˋ
[zhuyin]:
ㄒㄧˋ

System, Relationship, Tie, Connect, Connection, Faculty, Department

7 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
h
v
i
f
cangjie (S) input code:
h
v
i
f

Words containing 系, TOC

System, Systems
xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Weapon system, Weapons system
wuˇ qiˋ xiˋ tongˇ
ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Computer network
dianˋ naoˇ xiˋ tongˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Ecosystem
sheng¯ taiˋ xiˋ tongˇ
ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Global ecosystem
diˋ qiuˊ sheng¯ taiˋ xiˋ tongˇ
ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Pulley block system
huaˊ lunˊ zuˇ xiˋ tongˇ
ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Life support system
weiˊ sheng¯ xiˋ tongˇ
ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Rootlike plumbing system
gen¯ zhuangˋ guanˇ daoˋ xiˋ tongˇ
ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Cooling system
lengˇ queˋ xiˋ tongˇ
ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Systematized, Systematic
xiˋ tongˇ huaˋ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄚˋ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
System map
xiˋ tongˇ tuˊ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨˊ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
New system
xin¯ xiˋ tongˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
A star system with a black hole at its center
yiˇ hei¯ dongˋ weiˋ zhong¯ xin¯ de˙ hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄧˇ ㄏㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系統

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Line, Series, Lineage
xiˋ lieˋ
ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ

系列

xiˋ lieˋ
ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ
Coefficient
xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

系數

xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ
Coupling coefficient
ouˇ heˊ xiˋ shuˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

系數

xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ
Astronomy: star system, Astronomy: planetary system, Astronomy: galaxy
xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Spiral galaxy
wo¯ zhuangˋ xing¯ xiˋ
ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: stellar system, Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Relationship
guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

關系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
The relationship wasn't over yet, The relationship hadn't yet ended
guan¯ xiˋ weiˋ liaoˇ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

關系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
Relationship, Relationship between
jian¯ de˙ guan¯ xiˋ
ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

關系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
No problem, It doesn't matter
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

關系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
System
tiˇ xiˋ
ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ

體系

tiˇ xiˋ
ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ
Faculty of chinese studies
zhong¯ wenˊ xiˋ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ

文系

wenˊ xiˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ
Rectangular coordinate system
zhiˊ jiaoˇ zuoˋ biao¯ xiˋ
ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ

標系

biao¯ xiˋ
ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ
System, Systems
xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Weapon system, Weapons system
wuˇ qiˋ xiˋ tongˇ
ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Computer network
dianˋ naoˇ xiˋ tongˇ
ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Ecosystem
sheng¯ taiˋ xiˋ tongˇ
ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Global ecosystem
diˋ qiuˊ sheng¯ taiˋ xiˋ tongˇ
ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Pulley block system
huaˊ lunˊ zuˇ xiˋ tongˇ
ㄏㄨㄚˊ ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Life support system
weiˊ sheng¯ xiˋ tongˇ
ㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Rootlike plumbing system
gen¯ zhuangˋ guanˇ daoˋ xiˋ tongˇ
ㄍㄣ ㄓㄨㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Cooling system
lengˇ queˋ xiˋ tongˇ
ㄌㄥˇ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Systematized, Systematic
xiˋ tongˇ huaˋ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄏㄨㄚˋ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
System map
xiˋ tongˇ tuˊ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄊㄨˊ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
New system
xin¯ xiˋ tongˇ
ㄒㄧㄣ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
A star system with a black hole at its center
yiˇ hei¯ dongˋ weiˋ zhong¯ xin¯ de˙ hengˊ xing¯ xiˋ tongˇ
ㄧˇ ㄏㄟ ㄉㄨㄥˋ ㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ

系统

xiˋ tongˇ
ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ
Line, Series, Lineage
xiˋ lieˋ
ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ

系列

xiˋ lieˋ
ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ
Coefficient
xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

系数

xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ
Coupling coefficient
ouˇ heˊ xiˋ shuˋ
ㄡˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ

系数

xiˋ shuˋ
ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ
Astronomy: star system, Astronomy: planetary system, Astronomy: galaxy
xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Spiral galaxy
wo¯ zhuangˋ xing¯ xiˋ
ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Can use it to travel to a distant star system
nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Mankind can use it to travel to a distant star system
renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
In the hope that mankind can use it to travel to a distant star system
xi¯ wangˋ renˊ leiˋ nengˊ liˋ yongˋ ta¯ daoˋ daˊ lingˋ yiˋ yaoˊ yuanˇ de˙ xing¯ xiˋ
ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄊㄚ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˋ ㄧˋ ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ ㄉㄜ˙ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Astronomy: stellar system, Astronomy: star system
hengˊ xing¯ xiˋ
ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ

星系

xing¯ xiˋ
ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ
Relationship
guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

关系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
The relationship wasn't over yet, The relationship hadn't yet ended
guan¯ xiˋ weiˋ liaoˇ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ

关系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
Relationship, Relationship between
jian¯ de˙ guan¯ xiˋ
ㄐㄧㄢ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

关系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
No problem, It doesn't matter
meiˊ guan¯ xiˋ
ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

关系

guan¯ xiˋ
ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ
System
tiˇ xiˋ
ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ

体系

tiˇ xiˋ
ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ
Faculty of chinese studies
zhong¯ wenˊ xiˋ
ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ

文系

wenˊ xiˋ
ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ
Rectangular coordinate system
zhiˊ jiaoˇ zuoˋ biao¯ xiˋ
ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ

标系

biao¯ xiˋ
ㄅㄧㄠ ㄒㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
系.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)