Tiny,
Minute
xiˋ ㄒㄧˋ
vfw
vmw

(T)(S)

[pinyin]:
xiˋ
[zhuyin]:
ㄒㄧˋ

Tiny, Minute, Fine, Delicate, Detailed, Slender

11 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
v
f
w
cangjie (S) input code:
v
m
w

Words containing 細, TOC

Cell, Cellular, Shell, Cocoon
xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ

細胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Nerve cells, Neurocyte
shenˊ jing¯ xiˋ bao¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

細胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Cocoon, Parasitic cocoon
jiˋ sheng¯ xiˋ bao¯ yongˇ
ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄩㄥˇ

細胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Brain cells
naoˇ xiˋ bao¯
ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

細胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
String, Strings, Slender pieces of string, Thread, Threads
xiˋ shengˊ
ㄒㄧˋ ㄕㄥˊ

細繩

xiˋ shengˊ
ㄒㄧˋ ㄕㄥˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

細細

xiˋ xiˋ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ
A thin long pole
yiˋ gen¯ xiˋ xiˋ de˙ changˊ gan¯
ㄧˋ ㄍㄣ ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄍㄢ

細細

xiˋ xiˋ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ
Fine lines
xiˋ wenˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄣˊ

細紋

xiˋ wenˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄣˊ
Slit, Slot
xiˋ fengˊ
ㄒㄧˋ ㄈㄥˊ

細縫

xiˋ fengˊ
ㄒㄧˋ ㄈㄥˊ
Meticulous, Fine
xiˋ zhiˋ de˙
ㄒㄧˋ ㄓˋ ㄉㄜ˙

細緻

xiˋ zhiˋ
ㄒㄧˋ ㄓˋ
Long and thin
xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ

細長

xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ
Tiny, Minute
xiˋ weiˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄟˊ

細微

xiˋ weiˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄟˊ
Pay attention to detail, Plodding
jiangˇ jiuˋ xiˋ wei¯ moˋ jieˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

細微

xiˋ wei¯
ㄒㄧˋ ㄨㄟ
Detail
xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

細節

xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ
Don't leave anything out, Don't leave out any details
bieˊ louˋ diaoˋ renˋ heˊ xiˋ jieˊ
ㄅㄧㄝˊ ㄌㄡˋ ㄉㄧㄠˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

細節

xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ
Capillaries
maoˊ xiˋ guanˇ
ㄇㄠˊ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ

細管

xiˋ guanˇ
ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ
Speak softly
xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ

細語

xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ
Speak softly
qing¯ sheng¯ xiˋ yuˇ
ㄑㄧㄥ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄩˇ

細語

xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ
Attentive, careful
xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ

細心

xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ
Thorough
fei¯ changˊ xiˋ xin¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ

細心

xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ
Fine sandpaper
xiˋ sha¯ zhiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄚ ㄓˇ

細沙

xiˋ sha¯
ㄒㄧˋ ㄕㄚ
Cautious, Careful, Circumspect, Fine, Delicate
xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ

細密

xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ
Meticulous
xin¯ si¯ xiˋ miˋ
ㄒㄧㄣ ㄙ ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ

細密

xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ
Optical grating (device for dispersing light)
guang¯ zhaˋ xiˋ fen¯
ㄍㄨㄤ ㄓㄚˋ ㄒㄧˋ ㄈㄣ

細分

xiˋ fen¯
ㄒㄧˋ ㄈㄣ
Thin, Tiny
xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ

細小

xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ
Tiny drops of water suspended everywhere
guaˋ manˇ xiˋ xiaoˇ de˙ shuiˇ zhu¯
ㄍㄨㄚˋ ㄇㄢˇ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

細小

xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ
Bacteria
xiˋ jun¯
ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ

細菌

xiˋ jun¯
ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ
Slender strips of wood
xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

細枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

細枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

細枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Details
mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ

明細

mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ
Receipt
mingˊ xiˋ biaoˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ

明細

mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ
Slim, Slender
xian¯ xiˋ
ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ

纖細

xian¯ xiˋ
ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ
Tiny, Fine
wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ

微細

wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ
Microtube, Microtubes
wei¯ xiˋ guanˇ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ

微細

wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ
Careful, Attentive, Carefully, Attentively
ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ

仔細

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Taking a closer look
ziˇ xiˋ yiˊ kanˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄧˊ ㄎㄢˋ

仔細

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Carefully observe
ziˇ xiˋ de˙ guan¯ chaˊ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ

仔細

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Carefully watch, Observe attentively
ziˇ xiˋ guan¯ chaˊ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ

仔細

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Considered, After careful consideration, Carefully considered
ziˇ xiˋ pingˊ gu¯ houˋ de˙
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙

仔細

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Looked more closely, Took a closer look
bianˋ zi¯ xiˋ diˋ chaˊ kanˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄉㄧˋ ㄔㄚˊ ㄎㄢˋ

仔細

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Thorough
youˇ duo¯ zi¯ xiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄗ ㄒㄧˋ

仔細

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
I'll consider it carefully, I'll give it my full consideration
woˇ huiˋ zi¯ xiˋ kaoˇ luuˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

仔細

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Listen carefully
ting¯ ting¯ zi¯ xiˋ
ㄊㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄗ ㄒㄧˋ

仔細

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Highly detailed and complex, Detailed and complicated
fanˊ xiˋ
ㄈㄢˊ ㄒㄧˋ

繁細

fanˊ xiˋ
ㄈㄢˊ ㄒㄧˋ
Detailed, Comprehensive
xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ

詳細

xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ
Detailed report
xiangˊ xiˋ baoˋ gaoˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ

詳細

xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ
Rope thickness, Thread thickness, Degree of roughness, Thick and thin, Quality of work
cu¯ xiˋ
ㄘㄨ ㄒㄧˋ

粗細

cu¯ xiˋ
ㄘㄨ ㄒㄧˋ
Fine, Delicate, Painstaking, Careful, , attentive
jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ

精細

jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ
Meticulous, Detail oriented
jing¯ xiˋ de˙
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙

精細

jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ
Troublesome, Trivial, Trifling, Frivolous
suoˇ xiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ

瑣細

suoˇ xiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ
Cell, Cellular, Shell, Cocoon
xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ

细胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Nerve cells, Neurocyte
shenˊ jing¯ xiˋ bao¯
ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

细胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Cocoon, Parasitic cocoon
jiˋ sheng¯ xiˋ bao¯ yongˇ
ㄐㄧˋ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄩㄥˇ

细胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
Brain cells
naoˇ xiˋ bao¯
ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄅㄠ

细胞

xiˋ bao¯
ㄒㄧˋ ㄅㄠ
String, Strings, Slender pieces of string, Thread, Threads
xiˋ shengˊ
ㄒㄧˋ ㄕㄥˊ

细绳

xiˋ shengˊ
ㄒㄧˋ ㄕㄥˊ
Thin and long
xiˋ xiˋ youˋ changˊ changˊ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄧㄡˋ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ

细细

xiˋ xiˋ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ
A thin long pole
yiˋ gen¯ xiˋ xiˋ de˙ changˊ gan¯
ㄧˋ ㄍㄣ ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄔㄤˊ ㄍㄢ

细细

xiˋ xiˋ
ㄒㄧˋ ㄒㄧˋ
Fine lines
xiˋ wenˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄣˊ

细纹

xiˋ wenˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄣˊ
Slit, Slot
xiˋ fengˊ
ㄒㄧˋ ㄈㄥˊ

细缝

xiˋ fengˊ
ㄒㄧˋ ㄈㄥˊ
Meticulous, Fine
xiˋ zhiˋ de˙
ㄒㄧˋ ㄓˋ ㄉㄜ˙

细致

xiˋ zhiˋ
ㄒㄧˋ ㄓˋ
Long and thin
xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ

细长

xiˋ changˊ
ㄒㄧˋ ㄔㄤˊ
Tiny, Minute
xiˋ weiˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄟˊ

细微

xiˋ weiˊ
ㄒㄧˋ ㄨㄟˊ
Pay attention to detail, Plodding
jiangˇ jiuˋ xiˋ wei¯ moˋ jieˊ
ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧˋ ㄨㄟ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄝˊ

细微

xiˋ wei¯
ㄒㄧˋ ㄨㄟ
Detail
xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

细节

xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ
Don't leave anything out, Don't leave out any details
bieˊ louˋ diaoˋ renˋ heˊ xiˋ jieˊ
ㄅㄧㄝˊ ㄌㄡˋ ㄉㄧㄠˋ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ

细节

xiˋ jieˊ
ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ
Capillaries
maoˊ xiˋ guanˇ
ㄇㄠˊ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ

细管

xiˋ guanˇ
ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ
Speak softly
xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ

细语

xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ
Speak softly
qing¯ sheng¯ xiˋ yuˇ
ㄑㄧㄥ ㄕㄥ ㄒㄧˋ ㄩˇ

细语

xiˋ yuˇ
ㄒㄧˋ ㄩˇ
Attentive, careful
xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ

细心

xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ
Thorough
fei¯ changˊ xiˋ xin¯
ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ

细心

xiˋ xin¯
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄣ
Fine sandpaper
xiˋ sha¯ zhiˇ
ㄒㄧˋ ㄕㄚ ㄓˇ

细沙

xiˋ sha¯
ㄒㄧˋ ㄕㄚ
Cautious, Careful, Circumspect, Fine, Delicate
xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ

细密

xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ
Meticulous
xin¯ si¯ xiˋ miˋ
ㄒㄧㄣ ㄙ ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ

细密

xiˋ miˋ
ㄒㄧˋ ㄇㄧˋ
Optical grating (device for dispersing light)
guang¯ zhaˋ xiˋ fen¯
ㄍㄨㄤ ㄓㄚˋ ㄒㄧˋ ㄈㄣ

细分

xiˋ fen¯
ㄒㄧˋ ㄈㄣ
Thin, Tiny
xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ

细小

xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ
Tiny drops of water suspended everywhere
guaˋ manˇ xiˋ xiaoˇ de˙ shuiˇ zhu¯
ㄍㄨㄚˋ ㄇㄢˇ ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙ ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨ

细小

xiˋ xiaoˇ
ㄒㄧˋ ㄒㄧㄠˇ
Bacteria
xiˋ jun¯
ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ

细菌

xiˋ jun¯
ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ
Slender strips of wood
xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

细枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Cut up into slender strips
pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

细枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Cut the bamboo into lots of slender strips
jiang¯ zhuˊ ziˇ pi¯ chengˊ xuˇ duo¯ xiˋ zhi¯ tiaoˊ
ㄐㄧㄤ ㄓㄨˊ ㄗˇ ㄆㄧ ㄔㄥˊ ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ ㄒㄧˋ ㄓ ㄊㄧㄠˊ

细枝

xiˋ zhi¯
ㄒㄧˋ ㄓ
Details
mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ

明细

mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ
Receipt
mingˊ xiˋ biaoˇ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ

明细

mingˊ xiˋ
ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ
Slim, Slender
xian¯ xiˋ
ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ

纤细

xian¯ xiˋ
ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ
Tiny, Fine
wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ

微细

wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ
Microtube, Microtubes
wei¯ xiˋ guanˇ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢˇ

微细

wei¯ xiˋ
ㄨㄟ ㄒㄧˋ
Careful, Attentive, Carefully, Attentively
ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ

仔细

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Taking a closer look
ziˇ xiˋ yiˊ kanˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄧˊ ㄎㄢˋ

仔细

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Carefully observe
ziˇ xiˋ de˙ guan¯ chaˊ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ

仔细

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Carefully watch, Observe attentively
ziˇ xiˋ guan¯ chaˊ
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ

仔细

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Considered, After careful consideration, Carefully considered
ziˇ xiˋ pingˊ gu¯ houˋ de˙
ㄗˇ ㄒㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙

仔细

ziˇ xiˋ
ㄗˇ ㄒㄧˋ
Looked more closely, Took a closer look
bianˋ zi¯ xiˋ diˋ chaˊ kanˋ
ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄉㄧˋ ㄔㄚˊ ㄎㄢˋ

仔细

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Thorough
youˇ duo¯ zi¯ xiˋ
ㄧㄡˇ ㄉㄨㄛ ㄗ ㄒㄧˋ

仔细

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
I'll consider it carefully, I'll give it my full consideration
woˇ huiˋ zi¯ xiˋ kaoˇ luuˋ
ㄨㄛˇ ㄏㄨㄟˋ ㄗ ㄒㄧˋ ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ

仔细

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Listen carefully
ting¯ ting¯ zi¯ xiˋ
ㄊㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄗ ㄒㄧˋ

仔细

zi¯ xiˋ
ㄗ ㄒㄧˋ
Highly detailed and complex, Detailed and complicated
fanˊ xiˋ
ㄈㄢˊ ㄒㄧˋ

繁细

fanˊ xiˋ
ㄈㄢˊ ㄒㄧˋ
Detailed, Comprehensive
xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ

详细

xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ
Detailed report
xiangˊ xiˋ baoˋ gaoˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ

详细

xiangˊ xiˋ
ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ
Rope thickness, Thread thickness, Degree of roughness, Thick and thin, Quality of work
cu¯ xiˋ
ㄘㄨ ㄒㄧˋ

粗细

cu¯ xiˋ
ㄘㄨ ㄒㄧˋ
Fine, Delicate, Painstaking, Careful, , attentive
jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ

精细

jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ
Meticulous, Detail oriented
jing¯ xiˋ de˙
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄉㄜ˙

精细

jing¯ xiˋ
ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ
Troublesome, Trivial, Trifling, Frivolous
suoˇ xiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ

琐细

suoˇ xiˋ
ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
細.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)