Give,
Let
geiˇ ㄍㄟˇ
vfomr
vmomr

(T)(S)

[pinyin]:
geiˇ jiˇ
[zhuyin]:
ㄍㄟˇ ㄐㄧˇ

Give, Let, Allow, Passive, (Ji3), Approve, Provide

12 strokes, Radical: 糸, 120
cangjie (T) input code:
v
f
o
m
r
cangjie (S) input code:
v
m
o
m
r

Words containing 給, TOC

Give to another customer or client
geiˇ lingˋ yiˊ ge˙ keˋ huˋ
ㄍㄟˇ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

給另

geiˇ lingˋ
ㄍㄟˇ ㄌㄧㄥˋ
Roused, Woke up
geiˇ jiaoˋ xingˇ
ㄍㄟˇ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ

給叫

geiˇ jiaoˋ
ㄍㄟˇ ㄐㄧㄠˋ
Giving your mum a scare, Scaring your mum
baˇ niˇ ma¯ geiˇ xiaˋ huaiˋ le˙
ㄅㄚˇ ㄋㄧˇ ㄇㄚ ㄍㄟˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄜ˙

給嚇

geiˇ xiaˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄚˋ
Give out, Offer
geiˇ chu¯
ㄍㄟˇ ㄔㄨ

給出

geiˇ chu¯
ㄍㄟˇ ㄔㄨ
For her eyes only, Only she can see this
zhiˇ nengˊ geiˇ ta¯ kanˋ
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

給她

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give, Giving
geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ

給予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Causing pain (in someone else)
geiˇ yuˇ shang¯ tongˋ zheˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄕㄤ ㄊㄨㄥˋ ㄓㄜˇ

給予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Gift that keeps on giving
chiˊ xuˋ buˊ duanˋ geiˇ yuˇ de˙ liˇ wuˋ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

給予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
If not dealt with, If not handled
ruˊ weiˋ geiˇ yuˊ renˋ heˊ chuˋ liˇ
ㄖㄨˊ ㄨㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˊ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ

給予

geiˇ yuˊ
ㄍㄟˇ ㄩˊ
Given, Be given, Been given
beiˋ geiˇ yuˇ
ㄅㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ

給予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Receiving pain
beiˋ geiˇ yuˇ shang¯ tongˋ zheˇ
ㄅㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄕㄤ ㄊㄨㄥˋ ㄓㄜˇ

給予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Sacrificed, Offered
xianˋ geiˇ le˙
ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

給了

geiˇ le˙
ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙
I brought you a present
woˇ daiˋ le˙ ge˙ liˇ wuˋ geiˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

給你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Give you a call, Call you
daˇ dianˋ huaˋ geiˇ niˇ
ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

給你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ

給你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Let you see, Let you look, Give you a look
geiˇ niˇ kanˋ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ

給你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

給他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give them, Give it to them
geiˇ ta¯ men˙
ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

給他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Phoned them, Called them
daˇ le˙ dianˋ huaˋ geiˇ ta¯ men˙
ㄉㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

給他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Don't give him, Didn't give him
buˋ geiˇ ta¯
ㄅㄨˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

給他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give me, Give that to me!
geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ

給我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Give me some clues, Give me some tips
geiˇ woˇ xie¯ tiˊ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄝ ㄊㄧˊ ㄕˋ

給我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
For us to listen to
geiˇ woˇ men˙ ting¯
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄊㄧㄥ

給我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Is there a message for me?, Was there a message left for me?
youˇ liuˊ huaˋ geiˇ woˇ ma˙
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄇㄚ˙

給我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Addressee
yaoˋ geiˇ sheiˊ kanˋ
ㄧㄠˋ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ ㄎㄢˋ

給誰

geiˇ sheiˊ
ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ
Meant to call who
xiangˇ daˇ geiˇ sheiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ

給誰

geiˇ sheiˊ
ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ
Take a picture of one's self, Selfie
geiˇ ziˋ jiˇ pai¯ zhaoˋ
ㄍㄟˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄆㄞ ㄓㄠˋ

給自

geiˇ ziˋ
ㄍㄟˇ ㄗˋ
Taken (from…)
geiˇ renˊ duoˊ zouˇ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛˊ ㄗㄡˇ

給人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Be made fun of, Give others happiness at own expense
geiˇ renˊ xunˊ kai¯ xin¯
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄎㄞ ㄒㄧㄣ

給人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Allow a person to bring in, Allow people to bring in
geiˇ renˊ daiˋ laiˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ

給人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Given to someone to handle, Dumped on someone's desk
diu¯ geiˇ mouˇ renˊ jing¯ banˋ
ㄉㄧㄡ ㄍㄟˇ ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄢˋ

給某

geiˇ mouˇ
ㄍㄟˇ ㄇㄡˇ
Paid
geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ

給薪

geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ
Paid audition, Paid interview
geiˇ xin¯ de˙ mianˋ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

給薪

geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ
Buried
geiˇ maiˊ le˙
ㄍㄟˇ ㄇㄞˊ ㄌㄜ˙

給埋

geiˇ maiˊ
ㄍㄟˇ ㄇㄞˊ
Destroy, Destroying, Destruction, Cause destruction, Cause (something) to be destroyed
geiˇ cui¯ huiˇ
ㄍㄟˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ

給摧

geiˇ cui¯
ㄍㄟˇ ㄘㄨㄟ
Was lifted off
geiˇ xian¯ le˙
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄢ ㄌㄜ˙

給掀

geiˇ xian¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄢ
Kick to
ti¯ geiˇ
ㄊㄧ ㄍㄟˇ

踢給

ti¯ geiˇ
ㄊㄧ ㄍㄟˇ
Don't give
bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ

別給

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
Don't give them, Don't give it to them
bieˊ geiˇ ta¯ men˙
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

別給

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
But don't give it to them
buˊ guoˋ bieˊ geiˇ ta¯ men˙
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

別給

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
Issue
fa¯ geiˇ
ㄈㄚ ㄍㄟˇ

發給

fa¯ geiˇ
ㄈㄚ ㄍㄟˇ
Leave for (someone to use)
liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ

留給

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Left for someone else
liuˊ geiˇ bieˊ renˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ

留給

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Enough room left for
zuˊ gouˋ kong¯ jian¯ liuˊ geiˇ
ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ

留給

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
A thing left unspoken for others to teach him
moˋ moˋ liuˊ geiˇ bieˊ renˊ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

留給

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Equip with, Supply, Provide
gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ

供給

gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ
Provide, Give to
tiˊ gong¯ jiˇ
ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ

供給

gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ
Lend
jieˋ geiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄍㄟˇ

借給

jieˋ geiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄍㄟˇ
Rent to
zu¯ geiˇ
ㄗㄨ ㄍㄟˇ

租給

zu¯ geiˇ
ㄗㄨ ㄍㄟˇ
Hand over, Give
jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ

交給

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Gives, Gave
jiao¯ geiˇ le˙
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

交給

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Turn over, Hand over to
yiˊ jiao¯ geiˇ
ㄧˊ ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ

交給

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Speak to
shuo¯ geiˇ
ㄕㄨㄛ ㄍㄟˇ

說給

shuo¯ geiˇ
ㄕㄨㄛ ㄍㄟˇ
Supply, Supplies
buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ

補給

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Submarine tender, Submarine supply ship
qianˊ tingˇ buˇ geiˇ jianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˇ ㄍㄟˇ ㄐㄧㄢˋ

補給

buˇ geiˇ
ㄅㄨˇ ㄍㄟˇ
Supplies
buˇ jiˇ pinˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ ㄆㄧㄣˇ

補給

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Supply probe
buˇ jiˇ tingˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄥˇ

補給

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Return, Give back
huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ

還給

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Return back to you, Give back to you
songˋ huanˋ geiˇ niˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

還給

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Returned, Gave back to
huanˋ geiˇ le˙
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

還給

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Sent back
jiˋ haiˊ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄏㄞˊ ㄍㄟˇ

還給

haiˊ geiˇ
ㄏㄞˊ ㄍㄟˇ
Give free, Give for free
songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送給

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Gave to
songˋ geiˇ le˙
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

送給

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Send to
chuanˊ songˋ geiˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送給

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Distribute
fen¯ songˋ geiˇ
ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送給

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Write down (for)
xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ

寫給

xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ
Send to
jiˋ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄍㄟˇ

寄給

jiˋ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄍㄟˇ
Distribute, Share out
fen¯ geiˇ
ㄈㄣ ㄍㄟˇ

分給

fen¯ geiˇ
ㄈㄣ ㄍㄟˇ
Take to, Give to
naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ

拿給

naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ
Gave to him
naˊ geiˇ ta¯
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

拿給

naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ
Look for a pay phone, Looking for a pay phone
xu¯ yaoˋ cunˊ kuanˇ geiˇ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄍㄟˇ

款給

kuanˇ geiˇ
ㄎㄨㄢˇ ㄍㄟˇ
Sold to
maiˋ geiˇ
ㄇㄞˋ ㄍㄟˇ

賣給

maiˋ geiˇ
ㄇㄞˋ ㄍㄟˇ
Defeated, Lose to
shu¯ geiˇ
ㄕㄨ ㄍㄟˇ

輸給

shu¯ geiˇ
ㄕㄨ ㄍㄟˇ
Carry (e.g. in pocket) to, Bring to
daiˋ geiˇ
ㄉㄞˋ ㄍㄟˇ

帶給

daiˋ geiˇ
ㄉㄞˋ ㄍㄟˇ
Donate, Give
juan¯ geiˇ
ㄐㄩㄢ ㄍㄟˇ

捐給

juan¯ geiˇ
ㄐㄩㄢ ㄍㄟˇ
Throw to
reng¯ geiˇ
ㄖㄥ ㄍㄟˇ

扔給

reng¯ geiˇ
ㄖㄥ ㄍㄟˇ
Push, Give a push
tui¯ geiˇ
ㄊㄨㄟ ㄍㄟˇ

推給

tui¯ geiˇ
ㄊㄨㄟ ㄍㄟˇ
Move for, Transport for
ban¯ geiˇ
ㄅㄢ ㄍㄟˇ

搬給

ban¯ geiˇ
ㄅㄢ ㄍㄟˇ
Give to another customer or client
geiˇ lingˋ yiˊ ge˙ keˋ huˋ
ㄍㄟˇ ㄌㄧㄥˋ ㄧˊ ㄍㄜ˙ ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ

给另

geiˇ lingˋ
ㄍㄟˇ ㄌㄧㄥˋ
Roused, Woke up
geiˇ jiaoˋ xingˇ
ㄍㄟˇ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ

给叫

geiˇ jiaoˋ
ㄍㄟˇ ㄐㄧㄠˋ
Giving your mum a scare, Scaring your mum
baˇ niˇ ma¯ geiˇ xiaˋ huaiˋ le˙
ㄅㄚˇ ㄋㄧˇ ㄇㄚ ㄍㄟˇ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨㄞˋ ㄌㄜ˙

给吓

geiˇ xiaˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄚˋ
Give out, Offer
geiˇ chu¯
ㄍㄟˇ ㄔㄨ

给出

geiˇ chu¯
ㄍㄟˇ ㄔㄨ
For her eyes only, Only she can see this
zhiˇ nengˊ geiˇ ta¯ kanˋ
ㄓˇ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄎㄢˋ

给她

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give, Giving
geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ

给予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Causing pain (in someone else)
geiˇ yuˇ shang¯ tongˋ zheˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄕㄤ ㄊㄨㄥˋ ㄓㄜˇ

给予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Gift that keeps on giving
chiˊ xuˋ buˊ duanˋ geiˇ yuˇ de˙ liˇ wuˋ
ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ

给予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
If not dealt with, If not handled
ruˊ weiˋ geiˇ yuˊ renˋ heˊ chuˋ liˇ
ㄖㄨˊ ㄨㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˊ ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ

给予

geiˇ yuˊ
ㄍㄟˇ ㄩˊ
Given, Be given, Been given
beiˋ geiˇ yuˇ
ㄅㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ

给予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Receiving pain
beiˋ geiˇ yuˇ shang¯ tongˋ zheˇ
ㄅㄟˋ ㄍㄟˇ ㄩˇ ㄕㄤ ㄊㄨㄥˋ ㄓㄜˇ

给予

geiˇ yuˇ
ㄍㄟˇ ㄩˇ
Sacrificed, Offered
xianˋ geiˇ le˙
ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

给了

geiˇ le˙
ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙
I brought you a present
woˇ daiˋ le˙ ge˙ liˇ wuˋ geiˇ niˇ
ㄨㄛˇ ㄉㄞˋ ㄌㄜ˙ ㄍㄜ˙ ㄌㄧˇ ㄨˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

给你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Give you a call, Call you
daˇ dianˋ huaˋ geiˇ niˇ
ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

给你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Tell you lots of stories
bian¯ ge˙ guˋ shiˋ geiˇ niˇ ting¯
ㄅㄧㄢ ㄍㄜ˙ ㄍㄨˋ ㄕˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄊㄧㄥ

给你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Let you see, Let you look, Give you a look
geiˇ niˇ kanˋ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ ㄎㄢˋ

给你

geiˇ niˇ
ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ
Wanted to write to him
xiangˇ xieˇ xinˋ geiˇ ta¯
ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄣˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

给他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give them, Give it to them
geiˇ ta¯ men˙
ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

给他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Phoned them, Called them
daˇ le˙ dianˋ huaˋ geiˇ ta¯ men˙
ㄉㄚˇ ㄌㄜ˙ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

给他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Don't give him, Didn't give him
buˋ geiˇ ta¯
ㄅㄨˋ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

给他

geiˇ ta¯
ㄍㄟˇ ㄊㄚ
Give me, Give that to me!
geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ

给我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Give me some clues, Give me some tips
geiˇ woˇ xie¯ tiˊ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄒㄧㄝ ㄊㄧˊ ㄕˋ

给我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
For us to listen to
geiˇ woˇ men˙ ting¯
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙ ㄊㄧㄥ

给我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Is there a message for me?, Was there a message left for me?
youˇ liuˊ huaˋ geiˇ woˇ ma˙
ㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ ㄇㄚ˙

给我

geiˇ woˇ
ㄍㄟˇ ㄨㄛˇ
Addressee
yaoˋ geiˇ sheiˊ kanˋ
ㄧㄠˋ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ ㄎㄢˋ

给谁

geiˇ sheiˊ
ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ
Meant to call who
xiangˇ daˇ geiˇ sheiˊ
ㄒㄧㄤˇ ㄉㄚˇ ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ

给谁

geiˇ sheiˊ
ㄍㄟˇ ㄕㄟˊ
Take a picture of one's self, Selfie
geiˇ ziˋ jiˇ pai¯ zhaoˋ
ㄍㄟˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄆㄞ ㄓㄠˋ

给自

geiˇ ziˋ
ㄍㄟˇ ㄗˋ
Taken (from…)
geiˇ renˊ duoˊ zouˇ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛˊ ㄗㄡˇ

给人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Be made fun of, Give others happiness at own expense
geiˇ renˊ xunˊ kai¯ xin¯
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄎㄞ ㄒㄧㄣ

给人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Allow a person to bring in, Allow people to bring in
geiˇ renˊ daiˋ laiˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ

给人

geiˇ renˊ
ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ
Given to someone to handle, Dumped on someone's desk
diu¯ geiˇ mouˇ renˊ jing¯ banˋ
ㄉㄧㄡ ㄍㄟˇ ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄢˋ

给某

geiˇ mouˇ
ㄍㄟˇ ㄇㄡˇ
Paid
geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ

给薪

geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ
Paid audition, Paid interview
geiˇ xin¯ de˙ mianˋ shiˋ
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ ㄉㄜ˙ ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ

给薪

geiˇ xin¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄣ
Buried
geiˇ maiˊ le˙
ㄍㄟˇ ㄇㄞˊ ㄌㄜ˙

给埋

geiˇ maiˊ
ㄍㄟˇ ㄇㄞˊ
Destroy, Destroying, Destruction, Cause destruction, Cause (something) to be destroyed
geiˇ cui¯ huiˇ
ㄍㄟˇ ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ

给摧

geiˇ cui¯
ㄍㄟˇ ㄘㄨㄟ
Was lifted off
geiˇ xian¯ le˙
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄢ ㄌㄜ˙

给掀

geiˇ xian¯
ㄍㄟˇ ㄒㄧㄢ
Kick to
ti¯ geiˇ
ㄊㄧ ㄍㄟˇ

踢给

ti¯ geiˇ
ㄊㄧ ㄍㄟˇ
Don't give
bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ

别给

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
Don't give them, Don't give it to them
bieˊ geiˇ ta¯ men˙
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

别给

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
But don't give it to them
buˊ guoˋ bieˊ geiˇ ta¯ men˙
ㄅㄨˊ ㄍㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ ㄇㄣ˙

别给

bieˊ geiˇ
ㄅㄧㄝˊ ㄍㄟˇ
Issue
fa¯ geiˇ
ㄈㄚ ㄍㄟˇ

发给

fa¯ geiˇ
ㄈㄚ ㄍㄟˇ
Leave for (someone to use)
liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ

留给

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Left for someone else
liuˊ geiˇ bieˊ renˊ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ

留给

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Enough room left for
zuˊ gouˋ kong¯ jian¯ liuˊ geiˇ
ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ

留给

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
A thing left unspoken for others to teach him
moˋ moˋ liuˊ geiˇ bieˊ renˊ jiaoˋ ta¯ de˙ shiˋ
ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄚ ㄉㄜ˙ ㄕˋ

留给

liuˊ geiˇ
ㄌㄧㄡˊ ㄍㄟˇ
Equip with, Supply, Provide
gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ

供给

gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ
Provide, Give to
tiˊ gong¯ jiˇ
ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ

供给

gong¯ jiˇ
ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ
Lend
jieˋ geiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄍㄟˇ

借给

jieˋ geiˇ
ㄐㄧㄝˋ ㄍㄟˇ
Rent to
zu¯ geiˇ
ㄗㄨ ㄍㄟˇ

租给

zu¯ geiˇ
ㄗㄨ ㄍㄟˇ
Hand over, Give
jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ

交给

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Gives, Gave
jiao¯ geiˇ le˙
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

交给

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Turn over, Hand over to
yiˊ jiao¯ geiˇ
ㄧˊ ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ

交给

jiao¯ geiˇ
ㄐㄧㄠ ㄍㄟˇ
Speak to
shuo¯ geiˇ
ㄕㄨㄛ ㄍㄟˇ

说给

shuo¯ geiˇ
ㄕㄨㄛ ㄍㄟˇ
Supply, Supplies
buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ

补给

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Submarine tender, Submarine supply ship
qianˊ tingˇ buˇ geiˇ jianˋ
ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ ㄅㄨˇ ㄍㄟˇ ㄐㄧㄢˋ

补给

buˇ geiˇ
ㄅㄨˇ ㄍㄟˇ
Supplies
buˇ jiˇ pinˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ ㄆㄧㄣˇ

补给

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Supply probe
buˇ jiˇ tingˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄥˇ

补给

buˇ jiˇ
ㄅㄨˇ ㄐㄧˇ
Return, Give back
huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ

还给

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Return back to you, Give back to you
songˋ huanˋ geiˇ niˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄋㄧˇ

还给

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Returned, Gave back to
huanˋ geiˇ le˙
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

还给

huanˋ geiˇ
ㄏㄨㄢˋ ㄍㄟˇ
Sent back
jiˋ haiˊ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄏㄞˊ ㄍㄟˇ

还给

haiˊ geiˇ
ㄏㄞˊ ㄍㄟˇ
Give free, Give for free
songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送给

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Gave to
songˋ geiˇ le˙
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ ㄌㄜ˙

送给

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Send to
chuanˊ songˋ geiˇ
ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送给

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Distribute
fen¯ songˋ geiˇ
ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ

送给

songˋ geiˇ
ㄙㄨㄥˋ ㄍㄟˇ
Write down (for)
xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ

写给

xieˇ geiˇ
ㄒㄧㄝˇ ㄍㄟˇ
Send to
jiˋ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄍㄟˇ

寄给

jiˋ geiˇ
ㄐㄧˋ ㄍㄟˇ
Distribute, Share out
fen¯ geiˇ
ㄈㄣ ㄍㄟˇ

分给

fen¯ geiˇ
ㄈㄣ ㄍㄟˇ
Take to, Give to
naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ

拿给

naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ
Gave to him
naˊ geiˇ ta¯
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ ㄊㄚ

拿给

naˊ geiˇ
ㄋㄚˊ ㄍㄟˇ
Look for a pay phone, Looking for a pay phone
xu¯ yaoˋ cunˊ kuanˇ geiˇ
ㄒㄩ ㄧㄠˋ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ ㄍㄟˇ

款给

kuanˇ geiˇ
ㄎㄨㄢˇ ㄍㄟˇ
Sold to
maiˋ geiˇ
ㄇㄞˋ ㄍㄟˇ

卖给

maiˋ geiˇ
ㄇㄞˋ ㄍㄟˇ
Defeated, Lose to
shu¯ geiˇ
ㄕㄨ ㄍㄟˇ

输给

shu¯ geiˇ
ㄕㄨ ㄍㄟˇ
Carry (e.g. in pocket) to, Bring to
daiˋ geiˇ
ㄉㄞˋ ㄍㄟˇ

带给

daiˋ geiˇ
ㄉㄞˋ ㄍㄟˇ
Donate, Give
juan¯ geiˇ
ㄐㄩㄢ ㄍㄟˇ

捐给

juan¯ geiˇ
ㄐㄩㄢ ㄍㄟˇ
Throw to
reng¯ geiˇ
ㄖㄥ ㄍㄟˇ

扔给

reng¯ geiˇ
ㄖㄥ ㄍㄟˇ
Push, Give a push
tui¯ geiˇ
ㄊㄨㄟ ㄍㄟˇ

推给

tui¯ geiˇ
ㄊㄨㄟ ㄍㄟˇ
Move for, Transport for
ban¯ geiˇ
ㄅㄢ ㄍㄟˇ

搬给

ban¯ geiˇ
ㄅㄢ ㄍㄟˇ

Breadcrumbs

chinsym.
zeroparallax.com/
給.html

s1: Simplified initials, e1: Traditional initials (e=easy),
s3: Simplified finals, e3: Traditional finals (e=easy),
cs1: cangjie code initials (Simplified), c1: cangjie code initials (Traditional),
rad: radical (Traditional)